Çağlar UYULAN,

Artificial Intelligence Engineering Master's Degree

caglar.uyulanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Short CV

Çağlar UYULAN, 2003-2008 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Makine Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimin tamamlamıştır. 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Uyulan, 2017 yılında Mekatronik Mühendisliği alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. Halen Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nörobilim alanında ikinci Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

read more