Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Sağlık Yönetimi Akademik Kadro

Prof.Dr. 3 Doç.Dr. 1 Dr.Öğr. Üyesi 4 Öğr.Gör. 5 Arş.Gör. 2 Toplam 15

Prof.Dr. Mehmet ZELKA

Rektör Vekili / Bologna Eşgüdüm Başkanı (BEK Başkanı) / SBF / Sağlık Yönetimi

Devamı

Prof.Dr. Haydar SUR

Tıp Fakültesi - Dekan/ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı / SBF - Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı

Devamı

Prof.Dr. İsmail DALAY

(Yarı Zamanlı) SBF / Sağlık Yönetimi / SBE / Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Süreyya YILMAZ

SBF / Sağlık Yönetimi

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Murat FIRAT

(Yarı Zamanlı) SBF / Sağlık Yönetimi

Devamı

Doç.Dr. Tuğba ALTINTAŞ

SBF / Sağlık Yönetimi / VERİMER Müdürü

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Salih AYDIN

(Yarı Zamanlı) SBF / Sağlık Yönetimi

Devamı

Öğr.Gör. Mehmet Lütfi HOCAOĞLU

(Yarı Zamanlı) SHMYO / Sağlık Kurumları İşletmeciliği / Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Öznur KARAOĞLU

MDBF - Endüstri Mühendisliği / SBF - Sağlık Yönetimi / SHMYO - Sağlık Kurumları İşletmeciliği - Program Başkanı

Devamı

Öğr.Gör. Serdar KARAGÖZ

(Yarı Zamanlı) Rektör Danışmanı / Personel Daire Başkanı / Öğretim Görevlisi / SATUMER Müdürü / YÖK Kalite Değerlendiricisi

Devamı

Öğr.Gör. Murat EREN

(Yarı Zamanlı) SBF / Sağlık Yönetimi

Devamı

Arş.Gör. Yusuf BAKTIR

SBF / Sağlık Yönetimi / Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATUMER) - Müdür

Devamı

Arş.Gör. İbrahim Alptuğ HARBİ

SBF / Sağlık Yönetimi

Devamı

Öğr.Gör. Mustafa AKMAN

(Yarı Zamanlı) SBF / Sağlık Yönetimi

Devamı

Öğr.Gör. Halide SAVAŞ

(Yarı Zamanlı) SBF / Sağlık Yönetimi

Devamı
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!