Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Sağlık Yönetimi Misyon ve Vizyon

Misyon

Sağlık hizmetlerinin planlanması, organizasyonu, yönlendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin teknik ve sosyal becerilere sahip, sürekli gelişimi sağlayacak şekilde sağlık hizmeti çıktılarını değerlendirebilen, sağlık politikalarını analiz edebilen ve yön verebilecek çalışmaları yapabilen, bilimsel çalışmalarla alanına katkı sağlayabilen, kriz yönetebilen, analitik düşünen ve sağlık sektöründe girişimci olarak görev alabilecek sağlık yöneticileri yetiştirmektir.

Vizyon

Çağdaş eğitim yöntemleri kullanarak, etik değerlere saygılı, alanında yetkin mezunlar veren, paydaşları ile sürekli iş birliği içinde bulunan ve bilimsel çalışmalar yapan bir bölüm olarak; sağlık sistemlerinin sürekli gelişiminde ve sağlık politikalarına yön vermede etkili olmak, sağlık yönetimi alanında öncü ve uluslararası bilinirliğe sahip olmaktır.


Temel Değerler

•          Evrensel ve ulusal hukuk

•          Etik değerler

•          Bilimsellik ve Akademik Özgürlük

•          Eleştirellik

•          Yenilikçilik

•          Girişimcilik

•          Katılımcılık

•          Adalet ve Liyakat

•          Şeffaflık

•          Sürdürülebilirlik

•          Sürekli gelişim

•          Kapsayıcılık

•          Öğrenci ve çalışan odaklılık

•          Açık iletişim

•          Farklılıklara saygı

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!