Sağlık Yönetimi Misyon ve Vizyon

Misyon

Evrensel ve kültürel değerlere saygılı, çağdaş bilgiye dayalı bir ortam sunarak; sağlık sektörüne yetkin, sosyal sorumluluk bilinci yüksek, analitik düşünebilen sağlık yöneticileri yetiştirmek ve ülkenin bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Çağdaş standartlarda eğitim yapan, sağlık yönetimi eğitiminde ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğe sahip, Türkiye sağlık sisteminin yönetsel gelişimine katkıda bulunan, sağlık yöneticileri ve saygın akademisyenler yetiştiren öncü bir bölüm olmaktır.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!