Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Akademik Kadro

Prof.Dr. 5 Doç.Dr. 1 Dr.Öğr. Üyesi 6 Öğr.Gör.Dr. 2 Öğr.Gör. 1 Toplam 15

Prof.Dr. K. Nevzat TARHAN

Kurucu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı /Kurucu Rektör / Tıp Fakültesi / Psikiyatri Anabilim Dalı / İTBF - Psikoloji / Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

Devamı

Prof.Dr. Sevil ATASOY

Rektör Yardımcısı / MDBF / Bölüm Başkanı - Adli Bilimler / Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı / BABE Müdürü

Devamı

Prof.Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR

Rektör Danışmanı / Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / İTBF - Psikoloji (İngilizce) / Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Devamı

Prof.Dr. A. Oğuz TANRIDAĞ

Tıp Fakültesi / Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı / SBF - Dil ve Konuşma Terapisi / İTBF - Psikoloji

Devamı

Prof.Dr. Aylin YALÇIN SARIBEY

MDBF / Adli Bilimler / BABE Müdür Yardımcısı / Ceza Adaleti Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı

Devamı

Doç.Dr. Kaan YILANCIOĞLU

MDBF / Adli Bilimler / BABE Müdür Yardımcısı / Biyogüvenlik Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Tanıl Mehmet BAŞKAN

(Kısmi Zamanlı) BABE / Adli Bilimler Ana Bilim Dalı (Tezli/Tezsiz) YL Programı

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Tuğba ÜNSAL SAPAN

MDBF / Bölüm Başkanı Yardımcısı - Adli Bilimler

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Buse Sabiha BOZASLAN

SHMYO / Otopsi Yardımcılığı Program Başkanı

Devamı

Öğr.Gör.Dr. Emrah AKÇAY

(Kısmi Zamanlı) Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü

Devamı

Öğr.Gör.Dr. Ümit ERTEM

SBF / Çocuk Gelişimi / MDBF / Adli Bilimler / BABE / Adli Hemşirelik /Ebelik / Adli Psikoloji

Devamı

Öğr.Gör. Burak SUCAKLI

(Kısmi Zamanlı) BABE / Ceza Adaleti Yüksek Lisans Programı

Devamı
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!