Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Araştırma ve Geliştirme

AR-GE Kapsamındaki Çalışma ve Hedefler (1/2)

Enstitümüz araştırma strateji ve hedefleri Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik planıyla uyumludur.

Enstitümüzün Araştırma Stratejisi:

-Ar-Ge kaynaklarını ve etkinliğini artırmak,-Bilim, araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik kültürünü güçlendirmek,-Enstitü bünyesindeki öğretim elemanları ile öğrencilerin yüksek bir motivasyon ile birlikte çalışma ve araştırma sürecini desteklemek,-Ulusal öncelikleri gözeterek yapılan araştırmalarla, yeni bilgiler üreterek teknolojiye ve evrensel bilime katkıda bulunmak-Bilimsel bilgi üreterek, yayma ve toplumun kullanımına sunmak,-Bilimsel bilginin teknolojiye dönüşerek ülke ekonomisine katkı sağlaması için akademi ve paydaşları teşvik etmek,-Araştırma ve Uygulama Merkezleri’nin lisansüstü tez ve proje çalışmalarında etkin kullanımını sağlamak ve merkezler ve görevleri hakkında öğrencilerimizi bilgilendirmek,-Öğrencilerimizin uluslararası işbirlikleri ve akademik ortaklıklar kurmalarını sağlamak, akademik işbirliklerini teşvik etmek.

AR-GE Kapsamındaki Çalışma ve Hedefler (2/2)

Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planı doğrultusunda

PARGE, laboratuvar, Uygulama ve Araştırma Merkezlerimiz araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki altyapı ile mali kaynak oluşturmaktadır.

Üniversitemizdeki araştırma faaliyetleri Faaliyet Takip Sistemi (FTS) aracılığıyla izlenmektedir Performans iyileştirmesine yönelik politika ve hedeflerin belirlenmesi, uygulanması, kontrolü ve alınacak önlemler planlanma aşamasındadır. Fakültemizin 2017-2018 araştırma performansı faaliyet tablosu olarak tutulmakta ve ayrıca FTS sistemi üzerinden de izlenmektedir.

Üniversitemizde ayrıca öğretim üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak Bilimsel Teşvik Yönergesi işletilmektedir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!