360 sanal tur

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Eğitim ve Öğretim

Enstitümüzün eğitim-öğretim programlarının tasarımı Bologna sürecine uygun olarak Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi’ni kapsamaktadır. Program tasarımları, ilgili birim ve birimlerde yapılan düzenli toplantılar ile sürekli iyileştirme ve güncellenme işlemine tabi tutularak Enstitü Kurulu tarafından Üniversite Senato’sunun onayına sunulmaktadır. Enstitü programlarının tasarlanması; iç ve dış paydaşlardan alınan görüşler ve birim akademik personelinin sürece aktif katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

Programların yürütülme sürecine dair önceliklerimiz;

-Dersler ilgili bilim dalı öğretim elemanları tarafından verilir.-Danışmanlık süreçleri aktif olarak işletilir ve öğrencilerimiz tüm bu süreçleri akış diyagramı üzerinden takip edebilir. 

-Ders programları öğrencinin verimi esasına dayalı olarak oluşturur.-Ders programları eğitim-öğretim başlamadan en geç 1 hafta önce duyurulur.-Eğitim-öğretim dönemi başlamadan Bologna güncellemeleri tamamlanır.-Öğrencilerden Çözüm Merkezi’ne, öğretim üyelerine ya da enstitünün diğer birimlerine gelen elektronik postalara 1 gün içinde dönüş yapılır.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!