360 sanal tur

Ceza Adaleti Ana Bilim Dalı (Tezli-Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Misyon ve Vizyon

Suçun önlenmesine, suçların karşılığının verilmesine, suçlunun iyileştirilmesine yönelik konularda ileri düzeyli akademik çalışmaların yapılmasına alan açmak, toplumdaki hastalıkların ve yaraların sarılmasına, cezaların insancıl özellikler içermesi, bilgisizlik ve birtakım yanlışlar sonucunda işlenen suçların özel durumlarını, kişisel sorumluluk bilinçlerini cezalandırmada göz önünde bulunduran kuşakların yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Özellikle dijital iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerle birlikte ortaya çıkan yeni suç tipleri alanındaki çalışmaların çok daha ayrıntılı, çok daha kapsamlı ve derinlikli yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ceza Adaleti Yüksek Lisans Programı bünyesinde verilecek dersler ve yapılacak tezlerle bir yandan suç ve ileri teknolojiyi ilişkilendirecek nitelikte akademik çalışmaların çok daha ileri düzeye taşınması, diğer yandan da suçla mücadele eden profesyonellerin mesleki yönelimlerini bilimsel çalışmalarla desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ceza Adalet sisteminde akademik düzeyi yüksek profesyonellerin istihdam edilmesi, suçların önlenmesi, aydınlatılması, soruşturma ve kovuşturması toplum yararı açısından çok daha işlevsel hale getirilmesine imkân sağlayacaktır.

Ceza Adaleti Yüksek Lisans Programı, suçun denetlenmesi ve önlenmesine odaklanır ve suçu bir sosyal problem olarak görerek, öğrencilerine yürürlükte olan ceza adalet sisteminin koşul ve işlevlerinin geliştirilmesine yönelik kapasitelerini geliştirmeyi amaçlar. Analitik düşünme becerilerini, etik yaklaşımı ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeye odaklanır. Zamanımızın en önemli ve başa çıkması en zor sorunu olan suçun, işlenmesini önlemeye yönelik yeni çözümler üretmelerini özendirmeyi hedefler. Ceza Adaleti Yüksek Lisans Programı bu ihtiyacı gidermeye katkıda bulunmak amacına yönelik olarak açılmaktadır. 

Ceza Adaleti Yüksek Lisans Programında adli bilimler alanındaki gelişmeler, kriminoloji alanındaki başlıca uygulama ve teoriler, kolluk faaliyetleri, infaz yöntem ve hedeflerinin yanısıra, öğrencinin uzmanlaşmak istediği alana uygun şekilde terör ve terörizm, siber suçlar, suç haritaları, olay yeri inceleme, delil toplama, alkol ve uyuşturucunun sosyal etkileri, bilgi güvenliği, suç önleme ve analizi, görüşme teknikleri gibi dersler verilir. Ayrıca Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü ile Şiddet ve Suç Önleme Merkezi’nde görevli öğretim üyelerimizin bu alanlarda yürütmekte olduğu bilimsel araştırma ve projelerde yer almaları da mümkündür.   

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!