Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Kalite Güvence Sistemi

Kalite Politikamız

Sürekli kalite iyileştirme anlayışımızda bilgi, yenilikçilik ve insani değerleri benimsemek,

Teknoloji yoğunluklu, yüksek nitelikli eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama programları geliştirmek,

Bölgesel ve ulusal kalkınmaya AR-GE odaklarımız çerçevesinde inovasyon ve araştırma odaklı katma değer ve katılım sağlamak,

Kurum insan gücü ve fiziksel kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak,

Üniversitenin misyonu ve vizyonu çerçevesinde, kurumsal değerlerini taşıyacak ve yansıtacak ilkelerin uygulanmasını sağlamak,

Mevcut ve oluşabilecek riskleri fark etmek, yönetmek ve gerekli tedbirleri almak

Türkiye'de, Avrupa Birliği ve dünya standartlarında eğitim ve öğretim faaliyetleri sürdürülmesi için çalışmak,

Başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın memnuniyetini sağlamak ve en üst düzeyde tutmak,

Toplam Kalite Yönetimi anlayışıyla kaliteyi bir kurum kültürü haline getirerek, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve geliştirme ve sosyal sorumluluk çalışmalarını desteklemek,

Uluslararasılaşma konusunda stratejiler geliştirmek

 -Değerlerimiz

Tüm insani değerlere saygılı,

Evrensel hukuka, ulusal kanunlara, evrensel ve bilimsel değerlere bağlı,

Değişime ve yeniliğe açık,

Çevre duyarlılığına sahip,

Öğrencilerin yüksek standartta yetiştirilmesine odaklı,

Bölgesel kalkınmaya katma değer ve katılım sağlayan öncü, örnek evrensel bir bakış açısıyla yaklaşan,

Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, renk, düşünce farklılıklarında hiçbir ayrım gözetmeyen,

Demokratik değerler olan eleştirilebilirliği, özgürlükçülüğü, çoğulcu ve katılımcılığı benimseyen,

Toplumun temel değerlerini koruyan, toplumsal yararı ön planda tutan ve toplumsal sorunlara duyarlı,

Bilimsellik ve eleştiriselliğin ön planda olduğu, etik değerlerin ilk sırada yer aldığı,eşitlik, güvenirlilik, akılcılık ilkelerine sahip,

Bilgi arayan, toplayan, aktaran, muhafaza eden, araştırmada, üretmede, paylaşmakta ve yaymakta mükemmeliğe ulaşıcı bir yöntem izleyen,

Faaliyet ve etkinliklerinde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ön planda tutan,

Uluslararası ilişkilere son derece önem veren ve yurt dışında yasayan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki bilim merkezi adresi olmaya çabalayan,

Türkiye'nin muasır medeniyetler düzeyine gelmesi için temel değerleri kaybetmeden, Avrupa Birliğine giriş sürecini destekleyen,

Bilimsel ve idari kadrosunun iş memnuniyetini sağlayan ve sürekli geliştiren bir üniversitedir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!