360 sanal tur

Adli Bilimler Doktora Programı Misyon ve Vizyon

Tüm dünyada ve ülkemizde toplumsal değişimle beraber ortaya çıkan şiddet ve suçun görülme sıklığı hızlı bir şekilde artmakta, niteliği değişmektedir.  Gerek suç ve şiddeti önleme, gerekse bunların faillerinin bulunması ve yargıya teslimi amacıyla yürütülen her türlü faaliyette, uzman düzeyinde hizmet verecek, mesleki yönden bilgili ve becerili, bağımsız karar alabilen, sorun çözebilen, bilgi üretebilen, araştırma yapma ve yayımlama yeteneği kazanmış, etik değerleri ve duyarlılığı gelişmiş, toplumsal farkındalık sağlayacak, kuramsal ve uygulamalı adli bilim alanında yetişmiş uzmanlara ihtiyaç vardır.

Ülkemizde bu alanda yetkin bir eğitim veren sınırlı sayıda doktora programı olup, soruşturma, koğuşturma ve yargılamada görülen sorunlara yönelik konularda nitelikli, politikalara yön veren ve uluslararası düzlemde yapılan gelişmelere eş zamanlı akademik çalışmalara öncülük edecek doktora programlarının arttırılması gerekmektedir. Bu anlamda Adli Bilimler doktora programı, ihtiyaç duyulan talebi karşılamayı amaçlar.

Adli Bilimler doktora programı, adli bilimler alanında teori, araştırma ve uygulama entegrasyonunu model alan, katılımcıları adli bilimlerin farklı alanlarında yüksek nitelikte, ulusal ve uluslararası akademik platformlarda başarılı bir eğitim ve araştırma kariyerine hazırlamayı hedefler. Program, kuramsal ve derinlikli kriminal incelemeler becerisi kazandırmayı hedefleyen bir altyapı sunmaktadır.

Doktora programı, katılımcıların hem araştırmacı hem de uygulamacı olarak etkin bir şekilde mesleki icraatlar yapabilmesini sağlayacak bir model üzerine oturtulmuştur.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!