Adli Bilimler Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı Misyon ve Vizyon

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, 9 Nisan 2016 tarihinde kurulan, vizyon ve misyon açısından ülkemizdeki bir ilki hedeflemektedir. Adli Bilimler Anabilim Dalı olarak dokuz farklı uzmanlık alanıyla (Adli Kimya, Adli Farmakoloji ve Toksikoloji, Adli Biyoloji, Adli Genetik, Olay Yeri İnceleme ve Kriminalistik, Adli Bilişim Suçları, Adli Psikoloji, Suç Önleme ve Analizi) hemen her lisans dalından mezun olana uluslararası kalitede lisansüstü eğitim ve öğretim vermenin yanı sıra, ülkemizin adalet hizmetleri, bağımlılık ve suç önleme konularında temel gereksinimlerini karşılamak; birey, aile ve toplumun mağduriyetini engellemek, suçu ve suçluyu kuşkuya yer bırakmayacak biçimde modern teknolojilerle kanıtlayabilmek, bu alanlarda yeni teknolojiler geliştirmek ve ülkemizi dışa bağımlı olmaktan çıkartacak bilimsel araştırmalar yapmak için ileri düzey bilgi, anlayış ve beceri ile donanmış uygulayıcı, eğitici ve araştırmacı adli bilimcilerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!