360 sanal tur

Ceza Adaleti Ana Bilim Dalı (Tezli-Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Yayınlar ve Tezler

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Akçay, Oğuz (2021). Kent Güvenliği ve Suç Önleme: İnsansız Hava Araçlarının Kentsel Mekanda Suç ile Mücadelede Kullanımı

Bağış, Ümit (2021). Yalnız Kurt Saldırıları: Tek Aktörlü Terörizmin Adli Psikoloji ve Adli Bilimler Açısından İncelenmesi

Aslan, M. Ömer (2021). Onarıcı Adalet Olarak Karşılaştırmalı Hukukta Uzlaştırma: Türk Hukuku ve Kuzey Avrupa Hukuklarının İncelenmesi

Acar Çelenk, Zekiye (2021). Ceza Adaleti Lisans Eğitimi ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi

Sancaklı, Esra (2021). Kadınlar İçin Bir Öz Savunma Merkez Önerisi

Turan, Sefa (2021). Alman Ceza Adaleti Işığında Failleri Anneleri Olan Neonatisite ve İnfantisite Cinayetleri; Hukuki ve Kriminal Açıdan Kadınların Kriminal Davranışlarının Araştırılıp Değerlendirilmesi

Okudan, Meral (2022). Onarıcı Adalet Üzerine Bir İnceleme

Durmuş, Saliha (2022). Sokakta Yaşayan 12-18 Yaş Grubu Çocuk ve Gençlerin Suça Sürüklenme, Yargılanma, İnfaz ve İyileşme Süreçleri

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!