360 sanal tur

Adli Bilimler Ana Bilim Dalı (Tezli/Tezsiz) YL Programı Yayınlar ve Tezler

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Kılınç, Betül (2018), Hükümlü ve Tutukluların İşledikleri Suç Türüne Göre: Çocukluk Çağı Travması, Kişilik İnancı ve Dürtüsellik Düzeylerinin Karşılaştırılması

Erkoç, Hüma (2018), Ten Rengi Tayininde SLC45A2 Gen Polimorfizmi

Sönmez, Mert (2018), DNA’dan Yüz Morfolojisi Tayininde ENPP1, GHR, FGFR1 Gen SNP’lerinin Optimizasyonu

Özdemir, Reyyan (2018), Değerli ve Yarı Değerli Süs Taşları ve Mücevherlerde Sahtecilik

Bozkurt, H. Sümeyye (2018), Türkiye Popülasyonunda DNA’dan Koyu Ten Rengi Tayini

Bucak, Yeşim (2019), Adli Bilişim ve Türk Ceza Muhakamesi Hukukunda Dijital Deliller

Erez, Rasim (2019), Toplumda Hükümlülere Yönelik Damgalama ve İlişkili Faktörler

Çibaş Karlıklı, Sinem (2019), Uyuşturucu Madde Kaynaklı Suçlardan Hüküm Almış Erkek Bireylerin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Savunma Mekanizmalarının İncelenmesi

Dalgıç, Kadri (2019), Türkiye’deki Özel Güvenlik Hizmetlerinin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Ülkelerindeki Uygulama Örnekleri İle Karşılaştırılması

Çavuş, Oktay (2019), Silah Taşımanın Bağlanma Biçimi ve Psikolojik İyi Oluşla İlişkisi

Yılmaz, Hatice (2019), Ceza Yargılamasında İsnadın İspatı ve Bilimsel Delillerin Etkisi

Ay, Semra (2019), Kadınlarda Yaşa Bağlı Olarak Yüz Bölgesinde Meydana Gelen Morfolojik Varyasyonlar: İstanbul-Esenyurt Örneklemi

Uğur, Fatma Gizem (2019), İstanbul'da Adli Bilimler Açısından Önemli Ergin Calliphoridae Türlerinin DNA Temelli Yöntemlerle Belirlenmesi

Eyüp, Merve (2019), Acil Servis ve Yoğun Bakım Hemşirelerinde Adli Vakaya Yaklaşımın Eğitim Düzeyleriyle Karşılaştırılması

Fırat, Gizem (2019), Suça Sürüklenen Çocuklara Sunulan Sosyal Hizmetlerin Değerlendirilmesi; Türkiye ve Danimarka Örneği

Sarı, Kübra (2019), Akran Zorbalığı Olgusunun İstanbul Örneğinin İncelenmesi

Meydancı, Hacer Merve (2019), Ortaöğretim Öğrencilerinin Madde Bağımlılığından Korunmada Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi

Akkuru, Özlem (2019), Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Şiddete Yönelik Tutum ve İletişim Becerilerine Etkisi

Arvas, İlknur (2019), Şiddet İçeren Video Oyunlarının 10-15 Yaş Grubu Çocukların Üzerindeki Saldırganlık Davranışı ve Şiddete Yöneliminin Etkisinin İncelenmesi

Uluç, Sezai (2019), Duvar Üzerine Çeşitli Kalemler ile Yazılmış El Yazılarının İncelenmesi

Tunç, Serkan (2019), Mikro İfadeleri Tanıma Yeteneğinin, Mikro İfadeler Eğitimi ile Geliştirilebilirliği Arasında İlişki

Baysan, Burak (2019), Sayısal Veri ve Deliller İçin Küp Tabanlı Çok Boyutlu Asimetrik Şifreleme Yöntemi

Aslan, Büşra (2019), Sağlıkta Şiddet Suçunun Önlenmesinde, Öfke Kontrolü Yönünden Hemşire ve Ebelerin Rolü

Tezbasan, İnci Yağmur (2019), Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçların Delillendirilmesinde Adli Ebelerin Rolü: Türkiye’ye Özgü Bir Model Önerisi


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!