360 sanal tur

Biyogüvenlik Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Misyon ve Vizyon

Günümüz dünyasında biyolojik tehditlerin anlaşılması, geçmişe göre çok daha fazla önem taşımaktadır. Üsküdar Üniversitesi’nin Biyogüvenlik Yüksek Lisans Programı, bilim ile siyaset arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.

Biyogüvenlik yüksek lisans programı, öğrencileri gelecek kuşağın biyosavunma ve biyogüvenlik profesyonelleri ve akademisyenleri olacak şekilde hazırlamayı hedefler. Öğrenciler programda yer alan dersler aracılığıyla mikrobiyoloji ve bioteknolojinin temellerini geniş bir güvenlik ve örgütsel kapsam içerisinde değerlendirmeyi öğrenirler. Fen ve Sağlık Bilimleri lisans dallarından mezun olanların yanı sıra uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, hukuk, kamu politikaları, çatışma çözümü konularında eğitim görmüş olanların programa katılımı teşvik edilecektir.

Disiplinler arası nitelikteki Biyogüvenlik programı sağlık, bilim ve güvenlik kesişimindeki kritik sorunlara odaklanan bir araştırma ve eğitim modelidir. Dersler, biyogüvenliğin bilimsel temellerini, bu alanda kullanılan ve gelecekte kullanılması muhtemel teknolojileri, biyoterör saldırılarının önlenmesi ve aydınlatılmasına yönelik uygulamaları, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeleri ayrıca biyo saldırıların halk sağlığı ve güvenliğinde oluşturduğu riskleri değerlendirecek bilgi ve beceri kazandırmayı, geniş kitleleri biyolojik saldırılara hazırlayacak, stres ve korkuyla başa çıkmasını sağlayacak stratejiler oluşturmayı kapsar. 

Biyogüvenlik Yüksek Lisans Programı günümüzün bu en önemli ihtiyacını gidermeye katkıda bulunmak amacıyla açılmaktadır. 

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!