360 sanal tur

Adli Bilimler Doktora Programı Hakkında

Adli Bilimler Doktora Programı ile Bilirkişi Olabilirsiniz


 Adli Bilimler Doktora Programı Nedir?

Adli Bilimler Doktora Programı çatısı altında

 • Adli Psikoloji ve Davranış Delilleri,
 • Kriminalistik ve Olay Yeri İnceleme,
 • Adli Moleküler Biyoloji ve Genetik,
 • Adli Kimya,
 • Adli Bilişim ve Dijital Deliller,
 • Adli Suç Önleme ve Analizi Bilim Dalı bulunmaktadır.

Bilimsel yöntemleri kullanarak aşağıda belirtilen uzmanlık alanlarının bilgi ve uygulamalarına kanıt oluşturacak araştırmalar yapma, yapılan çalışmaların sonuçlarını yorumlama ve sentez yaparak mesleğe katkı sağlama, ileri düzeyde bilirkişilik hizmeti verme niteliklerinin kazandırılmasını hedeflemektedir.

Adli Bilimler Ana Bilim Dalı Doktora Programına Kimler Başvurabilir?

Adli Bilimler Doktora Programına, Adli Bilimler Yüksek Lisans eğitimi yapmış olanlar, psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine psikolojide yüksek lisans yapmış olanlar veya diğer lisans eğitimleri üzerine psikoloji, klinik psikoloji ve psikolojik danışma ve rehberlik alanında yüksek lisans derecesine sahip olanlar başvurabilmektedir.

Hukuk lisans eğitimi üzerine, hukuk yüksek lisans derecesine sahip olanlar, fizik, kimya, biyoloji, eczacılık, antropoloji, hemşirelik, sosyoloji, sosyal hizmet, iş sağlığı ve güvenliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilişim mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik, elektrik-elektronik mühendisliği, kimya-biyoloji mühendisliği, fizik mühendisliği, matematik mühendisliği lisans üzerine kendi alanlarında yüksek lisans yapmış olanlar ile diş hekimliği, veterinerlik ve tıp fakültesi mezunları da programa başvurabilmektedir.

Ayrıca yukarıda sıralanmayan sağlık, fen ve sosyal temel alanlarından birinde Yüksek Lisans derecesine sahip olanların Doktora programına kabulü Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılmaktadır.

Adli Bilimler Ana Bilim Dalı Doktora Programına Kabul Şartları Nelerdir?

Programa öğrenci kabulünde; Üsküdar Üniversitesinin Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin doktora öğrenci kabulü ile ilgili olan maddeleri esas alınacaktır.

 • Yüksek lisans genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 veya B2 75-79 olması.
 • Son beş yıl içinde, ALES’ten en az 55 puanın altında olmamak koşuluyla ilgili program için Senato tarafından kabul edilmiş olan en düşük ALES puanını ya da bunun Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen eşdeğeri GRE ve GMAT test puanını almış olmak.
 • YDS, YÖKDİL veya Eşdeğeri Sınav için son beş yılda 55 puan almış olmak.
 • Yabancı uyruklu ya da yurt dışında ikamet eden öğrencilerin; Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş bir üniversiteden lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,
 • Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca oluşturulan bilim kurulu tarafından yapılacak bilim sınavı sonucunda başarılı olmaları gerekir.

Adli Bilimler Ana Bilim Dalı Doktora Programında Alınan Dersler Nelerdir?  

Adli Bilimler doktorada kişiler kendi alanlarına özgü dersleri alabilmekle birlikte ortak olarak Adli Tıp, İleri Kriminalistik I-II, Adli Bilimlerde Güncel Konular, Adli Bilimlerde İleri İstatistik gibi dersleri de ayrıca alabilmektedir. 

Adli Bilimler Ana Bilim Dalı Doktora Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Programdan mezun olanlar akademik olarak üniversitelerde yer alabilecekleri gibi Bakanlıklar ve özel sektör laboratuvarlarında da uzman olarak görev alabilmekte ve bilirkişilik yapabilmektedir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!