Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Sevil Atasoy
(Müdür)
Dr. Öğr. Üyesi Kaan Yılancıoğlu
(Müdür Yardımcısı)
Prof. Dr. Nazife Güngör
(Üye)
Prof. Dr. Serhat Özekes
(Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Ünsal
(Üye)
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!