Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdür'ün Mesajı

Adli Bilimlerin değişik alanlarında eğitim vermeye başlamamızın üzerinden otuz yıla yakın bir süre geçti. Hatalarımızdan ders aldık, başarılarımızı paylaştık, yurt sathına yayılan onlarca yargıç, savcı, avukat, polis, hekim, eczacı, psikolog ve daha nice meslek sahibinin yaşamına dokunduk, fark yaratmaya çalıştık. Başka enstitülerin kurulmasına ön ayak olduk ve tek bir öğretim üyesi bulunmayan bir noktadan, sayıları yüzlerle ifade edilen, lisansüstü derecelere sahip kadrolar yetiştirerek, adalet kalitesinin yükselmesine katkıda bulunduk.

Bir avuç akademisyen; ülkemizin en küçük beldelerinde yaşayanların bile olay yeri incelemeden, çocuk istismarından, DNA analizlerinden haberdar olmasını sağlayan, hak arama bilincini geliştiren bir seferberlikte yer aldık. Bize bu gücü veren, desteğini esirgemeyen İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nün kurucusu babam Prof. Dr. Şemsi Gök’ü rahmetle anıyoruz.

Şimdi farklı bir platformda, ilk günkü heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden yeniden işe koyuluyoruz. Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü’nde suç delillerinin incelenmesinde uygulayıcıların yanı sıra; bilim üretecek, yeni yöntem ve teknolojiler geliştirecek, ülkemizi dışa bağlılıktan kurtaracak gençlere ulaşmayı hedefliyoruz. Bu amaçla açılacak programları Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler’in ötesinde daha ayrıntılı olarak planladık. Ayrıca ülkemizin başını giderek ağrıtan bağımlılıkla mücadeleyi de her programın içine entegre ettiğimiz gibi, suçu işlendikten sonra delillendirmeye dayanan geleneksel adli bilimleri, suçu önleme ve öngörme boyutuna taşıdık.

Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü’nün önemli bir yeniliği, açılacak programları ve bu programlarda yer alacak zorunlu ve seçimlik dersleri, konu ile ilgili kamu ve özel kurumların yöneticileri, akademisyenler ve profesyonellerle istişareler sonucu belirlemiş olmamız.

Sözlerime son verirken şu gerçeğin altını çizmek isterim. Genç kuşakların Adli Bilimlere ilgisinin filmler, televizyon dizileri ve polisiye romanlar sayesinde arttığının farkındayız. Ancak medyada aktarılanların cazibesi sizi yanıltmamalı. Genellikle olay yeri incelemeden başlayan uzun soluklu bir süreç çok sayıda meslek sahibinin sabırla, bir arada ve uyum içinde çalışmasını, bilgilerini lisansüstü eğitiminden sonra da sürekli güncellemesini gerektirir. Bu zor, ama çok keyifli yolculuğa çıkmak isteyenlere hoş geldiniz diyorum.

Prof. Dr. Sevil ATASOY

Müdür

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!