Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Felsefe Akademik Kadro

Prof.Dr. 3 Doç.Dr. 1 Dr.Öğr. Üyesi 2 Arş.Gör. 2 Toplam 8

Doç.Dr. Çiğdem YAZICI

İTBF / Felsefe Anabilim Dalı Başkanı

Devamı

Prof.Dr. Alparslan AÇIKGENÇ

(Yarı Zamanlı) İTBF / Felsefe

Devamı

Prof.Dr. Mehmet Emin CEYLAN

Tıp Fakültesi / Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Devamı

Prof.Dr. İbrahim ÖZDEMİR

İTBF - Dekan / Felsefe

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Baver DEMİRCAN

İTBF / Dekan Yardımcısı / Felsefe

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Ömer OSMANOĞLU

İTBF / Felsefe / TÜFAM Müdürü

Devamı

Arş.Gör. Merve ARLI ÖZEKES

İTBF / Felsefe

Devamı

Arş.Gör. Deniz ATACAN

İTBF / Felsefe

Devamı
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!