Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Felsefe Program Öğretim Amaçları

1) Öğrencilerin; akademik çalışmalarda başarılı olabilmeleri için gereken Temel Felsefe Tarihi, Eleştirel Düşünce ve Felsefi kavramlar ile donatılması.

2) Öğrencilerin başarılı bir felsefi düşünce ve entelektüel birikim edinmesi için gereken problem tespit etme, metin çözümleme, tartışma ve gerekçelendirme becerileri ile donatılması ve bu yetilerin kazandırılması.

3) Öğrencilerin etkili iletişim kurabilen, özellikle yazılı ve sözlü sunumda başarılı, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yapabilen, girişimci ruha sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş, yaratıcı, öğrenmeyi bilen, özgüven sahibi, alanlarında rekabet edebilmesi.

4) Yaşam boyu eğitim anlayışıyla, her türlü bilgi kaynağından yararlanarak mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürmeye hazırlanması.

5) Öğrencilerin mesleki ve sosyal etik bilincine sahip olması, etik ilkelere bağlı felsefeciler olarak yetiştirilmesi

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!