Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Felsefe Program Öğrenme Çıktıları

1) Felsefe alanında üretilen bilgileri anlar ve aktarır.

2) Felsefeye yakın disiplinler hakkında yeterli bilgiye sahip olur.

3) İnsanlığın evrensel nitelikteki problemlerinin bilincinde olur, bu alandaki sorgulamaları gösterir.

4) Çağdaş dünyanın mevcut sorunlarını felsefi olarak inceler.

5) Evrensel felsefe sorunlarının, yerel düzeydeki sorunlara göre yerini belirler.

6) Çalışma alanlarında karşılaşılan tekil sorunları tanımlar, çözer ve gerektiğinde kullanır.

7) Sahip olunan bilgi birikimini karşılaşılan sorunları çözmede sistematik ve tutarlı biçimde kullanır.

8) Bilim, kültür, sanat gibi alanlara ilişkin sorunları felsefi açıdan değerlendirir, irdeler, disiplinler arası bilgiyi kullanır, planlar.

9) Analitik ve sentetik düşünme, okuma, yazma ve aktarma yetkinliğini kazanır.

10) Felsefe alanında bilgi birikimini dünya sorunlarının çözümünde kullanabilmek için araştırma yürütür ve yöntem geliştirir.

11) Felsefe alanında karşılaşılan sorunlara ilişkin farklı bakış açıları geliştirici araştırmalar yapar ve elde ettiği bilgiyi sorunların çözümünde kullanır.

12) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak felsefe alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!