Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Felsefe Misyon ve Vizyon

Misyon

Temel felsefe tarihi bilgisini üretebilen ve aktarabilen; analitik ve sentetik düşünme, okuma, yazma ve aktarma yetkinliğine sahip, bilim, kültür, sanat gibi alanlara ilişkin sorunları disiplinler arası bilgiyi de kullanarak felsefi açıdan değerlendirebilen; insanlığın evrensel nitelikteki problemlerinin bilincinde, çağdaş dünyanın mevcut sorunlarını felsefi olarak tartışabilen; farklı bakış açıları ve yöntemler geliştirebilen, yenilikçi, çoğulcu, eşitlikçi, etik ve araştırmacı bireyler yetiştirmek.

Vizyon

Vizyonumuz; temel felsefe tarihi eğitiminin evrensel düzeyde verildiği; sosyal ve temel bilimlerle olduğu kadar sanatla da ilişkilenen; çağdaş dünya sorunlarını hem teorik hem de pratik felsefeler içerisinde ele alan; dünyadaki çeşitli felsefi gelenek ve bakış açıları ile diyalog içerisinde olan çoğulcu, eşitlikçi, etik, katılımcı, yenilikçi, sorgulayıcı, yaratıcı ve disiplinlerarası düşünceye yer açan bir felsefe bölümü olmaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!