Akademik Kadro

Doç.Dr. Hadiye YILMAZ ODABAŞI

İTBF - Dekan Yard. / Tarih - Bölüm Başkanı

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi Uygar AYDEMİR

İTBF / Tarih

Devamı

Dr.Öğr. Üyesi F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı / İTBF / Tarih

Devamı

Arş.Gör. Salih BİLGİN

İTBF / Tarih

Devamı

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!