Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Tarih Program Öğrenme Çıktıları

İnsanlık tarihinin geçirdiği dönemler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olarak analitik, tarihsel bir bakış açısı edinir.

Geçmişin bilgisini edinerek dünyayı, dünya içinde kendi yerini saptama ve anlama yeteneği geliştirerek günümüzün karmaşık dünyasını daha iyi kavrayabilir.

İnsanlık tarihinin bilgisini edinme yoluyla öğrenci kendi deneyimlerini kavrama, yorumlama ve davranışa dönüştürme özelliği ve becerisi kazanabilir.

Günümüz ile geçmiş arasındaki tarihsel ilişkiyi, tarihsel sürecin değişkenliği ve sürekliliğini kavrayarak Dünya tarihi ve Milli tarih bilgisine karşılaştırmalı bir bakış açısıyla sahip olur.

Tarih alanının terminoloji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme, alana yönelik kaynaklara ulaşma ve bu kaynaklardaki bilgileri sınıflandırma, ayırt etme, eleştirme, yorumlama ve sentezleme becerisi kazanır.

Araştırma sonuçlarını, Tarih yazım türlerini ve tarih alanının yöntem ve teknikleri kullanarak bağımsız ya da ortak çalışmayla sözlü ve yazılı aktarma becerisine sahip olur.

Tarihsel metinleri (Osmanlı Türkçesi) okuma ve transkripsiyon yapabilme becerisine sahip olur.

Alan dışı derslerle diğer sosyal bilimlerden yararlanma bilgi ve pratiğini öğrenerek disiplinler arası çalışma yapma becerisine sahip olur.

Alanın ihtiyacı olan bilgisayar yazılım ve donanımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazanır.

Meslekî ve ahlakî sorumluluk bilincine sahip olur.

Tarih ve diğer alanlarda bilimsel, çağdaş gelişmeleri takip edip kendini geliştirerek yaşam boyu öğrenme becerisini edinmiş, etkin ve katılımlı vatandaşlık yeteneği kazanır.

Alanıyla ilgili ortaöğretim kurumlarında ders verme (pedagojik formasyon alma şartıyla), lisans üstü öğrenim yapabilme, kamu ve özel kurumlarda araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunma, toplumsal projelerde yer alma ve çeşitli alanlarda Tarih bilimi aracılığıyla topluma katkı sağlama yeteneğine sahip olur.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!