Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Tarih Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

En eski bilim dallarından biri olan Tarih, bugünü ve geleceği şekillendirmenin yolunun geçmişi bilmekten geçtiği hakikati ve hukuktan ekonomiye, eğitimden sanata pek çok disiplinin de başvuru alanı olması nedeniyle her devir güncelliğini kaybetmeden önemini sürdürüyor. Bireyler ve toplumlar, ancak geçmişi bilerek dünyayı ve dünya içinde kendi yerlerini saptama ve anlama yeteneği geliştirebiliyor. Tarih çalışmaları aynı zamanda bireye kendi deneyimlerini kavrama, yorumlama ve davranışa dönüştürme özelliği ve becerisi kazandırıyor. Tarihin incelenmesi, bireyin günümüzün karmaşık dünyasını daha iyi kavraması için ihtiyaç duyduğu geniş bilgi birikimini imkânlı kılıyor. Tarih öğrenimi, karmaşık nedensellikler hakkında daha derin bir anlayış ve kavrayış kazanmayı kolaylaştırırken, etkin ve katılımlı vatandaşlık için gerekli olan yaşam boyu öğrenme yeteneğini de geliştiriyor.

Programımızın vizyonu, dört yıllık öğrenim süresince aktif katılım yoluyla öğrencilerin, öğretim üyelerinin rehberliğinde alana yönelik temel bilgileri edinmeleri, edindikleri bilgiyi değerlendirebilmeleri, değerlendirmelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlamaktır. Böylece tarih alanında tam donanımlı, özgün fikirlere ve fikirlerini geliştirme yeteneğine sahip, geçmişin bilgisini, bugün ve yarına projeksiyon tutmak maksadıyla analitik bir yöntemle öğrenen ve kullanabilen gençler yetiştirmek temel gayemizdir.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!