Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Tarih Program Öğretim Amaçları

Tarih Programı Öğretim Amaçları

  1. Öğrencilerin geçmişin nesnel bilgisine ulaşmayı amaç edinen, bugüne ve yarına projeksiyon tutmak maksadıyla tarih bilgisini bilimsel bir yöntemle özümseyerek tarih alanında tam donanımlı, özgün fikirlere ve fikirlerini geliştirme yeteneğine sahip tarihçiler haline gelmesi.
  2. Öğrencilerin kendi geçmişini ve dünya tarihini, süreklilik ve kopuş ilişkisi içinde değişimin farklı boyutları ve objektif bakış açısıyla kavrayabilen, kıyaslamalı olarak açıklayabilen, analiz ve sentez yapabilen bilince sahip bireyler olması.
  3. Öğrencilerin hem genel olarak hayatta hem de özellikle tarih alanında öğrenmenin ömür boyu sürdüğünün ayırdına varan ve buna istekli olan insanlar olması.
  4. Öğrencilerin hem akademik çalışmalarda başarılı olabilmesi için gereken hem de akademi ve eğitim dışı iş hayatlarında da faydalı olabilecek Eleştirel Düşünce, Metin Tahlili, Veri Derlemesi ve Kaynak Analizi kabiliyetlerini kazanması.
  5. Öğrencilerin geleceğin gerektirdiği iletişim yeteneklerine sahip olması; bu yetenekleri gerek takım çalışmasında gerek sözlü ve yazılı sunumlarda kullanarak rekabet gücü elde edebilmesi; bu yeteneklerle pozitif ve fikir-proje üretebilen karakterler olmaları.
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!