Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Hemşirelik Misyon ve Vizyon

Vizyon

Hemşirelik eğitimi, araştırma ve uygulamaları ile toplumun sağlığını geliştirmede ulusal ve uluslararası düzeyde öncü bir güç olmaktır.


Misyon

Toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek için bilimsel ve etik değerlere dayalı eğitim, araştırma, uygulama yapabilen lider hemşireler yetiştirmektir.


Programın Amacı

  1. Sağlık hizmeti veren kurumlar ve hemşirelik eğitimi kurumlarında toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık durumunda tedavi ve rehabilitasyonun sağlanması amacıyla, sağlık ekibinin nitelikli ve etkin bir üyesi olarak işlevlerini yerine getirebileceği şekilde görev yaparlar.
  2. Bilimsel teknolojik ve yenilikçi uygulamaları ile bakımın ve mesleğin gelişimine yön verebilecek eğitimci, araştırmacı ve yönetici rolü üstlenirler.
  3. Akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerini, yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürdürürler.
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!