Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Yeni Medya ve İletişim Bölüm Hakkında

Bölüm Tanıtım Sunumunu İçin Tıklayın

Yeni Medya ve İletişim Bölümü Nedir?

Yeni medya odaklı akademik ve bilimsel bir eğitim-öğretim anlayışını esas alan Yeni Medya ve İletişim Bölümü çağın gereklerine uygun bir misyon ve vizyonla faaliyetini sürdürmektedir. Bölüm, iletişim bilimleri ve medya alanının çağdaş açılımı olan yeni medya olgusu üzerinden oluşturduğu müfredat yapısıyla bir yandan günün koşullarına yanıt verirken, bir yandan da yüzünü geleceğe dönmüş bulunmaktadır.

Akademik bakışı, teorik bilgiyi ve uygulamayı bütünlüklü bir şekilde öğrenciye sunan Yeni Medya ve İletişim Bölümü bir yandan iletişim bilimlerinin akademik alanına akademisyen ve araştırmacı kazandırmayı hedeflerken, diğer yandan da medya sektörünün gereksinimlerine uygun meslek insanı yetiştirme çabası içerisindedir. Günümüz kitle iletişiminin dijitalleşmeyle birlikte geldiği noktayı da göz önünde bulunduran Yeni Medya ve İletişim Bölümü bu yönüyle iletişimin tüm alanlarının kesişme noktasını oluşturmaktadır. Buna göre Yeni Medya ve İletişim Bölümünde iletişim bilimlerinden kitle iletişime, sosyal medya uzmanlığından dijital yayıncılığa, gazetecilikten televizyonculuğa iletişim bilimlerini ve medya sektörünü ilgilendiren tüm alanlara kalifiye meslek insanı yetiştirmektedir.

Yeni Medya ve İletişim Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

Dört yıllık lisans eğitimi verilen Yeni Medya ve İletişim Bölümünün birinci yılında temel sosyal bilim formasyonu kazandırılmaya dönük dersler yer almaktadır. İkinci yılda iletişim bilimleri alan dersleri verilmekte. Üçüncü yıl iletişim ve medya alanının uzmanlaşmaya dönük uygulamalı dersler yoğunluk göstermektedir. Dördüncü yılda ise bir yandan medya ve yeni medya sektörüne yönelik ileri düzeyli uzmanlık alan dersleri verilirken, diğer yandan da staj ve mezuniyet projesi çalışmasıyla öğrencinin dört yıllık eğitim sonucunda edinmiş olduğu bilgi ve deneyimleri pekiştirmesi sağlanmaktadır. Dördüncü yılda verilen dersler aynı zamanda da öğrencinin mezuniyet sonrası kariyer planlamasını yapmasına zemin oluşturmaktadır. Şöyle ki geleneksel medya ya da yeni medya alanında çalışmak isteyen öğrenciler fakültenin son sınıfında çoğunlukla staj uygulamalarına ağırlık vermekte, mezuniyet proje çalışmalarını mesleki uygulama alanlarında gerçekleştirmektedirler. İletişim bilimlerinin akademik alanına yönelmek isteyenler ise mezuniyet projelerini daha bilimsel temelli olarak ortaya koymaktadırlar.

Yeni Medya ve İletişim Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Lisans eğitimi sürecinde verilen derslerle, yaptırılan uygulamalarla geleneksel medya, yeni medya, sosyal medya vb. alanlara kalifiye biçimde hazırlanan öğrenciler mezun olduktan sonra bu alanlarda istihdam olanakları bulabilmektedirler. Radyo ve televizyon haberciliği/programcılığı, gazetecilik, sosyal medya uzmanlığı, kurumsal iletişim uzmanlığı gibi medyanın çeşitli alanlarında çeşitli birimlerde görev alabilmektedirler. Diğer yandan bölüm mezunları akademik kariyer yapabilmektedirler. Dört yıllık lisans eğitiminin ardından lisansüstü eğitime devam eden mezunlar iletişim alanının çeşitli uzmanlık dallarında akademisyen olarak istihdam olanağı bulabilmektedirler. Bölümün uluslararası değişim programlarından ve erasmus olanaklarından yararlanan öğrenciler ise lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında da yapma olanağı bulabilmektedirler. Bu da hem medya mesleğinde hem de akademik alanda çok daha kalifiye yetişmelerine temel oluşturmaktadır.


Yeni Medya ve İletişim Bölümü Misyonu ve Vizyonu

Misyon: Sürekli gelişen, dijital iletişim teknolojileriyle de yeni yönelimler kazanan medya sektörüne akademik içerik oluşturabilecek eleştirel düşünce ve sosyal duyarlılığı yüksek, teorik olarak öğrendiklerini pratikte de kullanabilen bireylerin yetişmesini sağlamak bölümün temel misyonudur. Zengin akademik donanıma sahip, çağdaş ve yenilikçi akademisyen, araştırmacı ve medya profesyoneli iletişimciler yetiştirmek; dijitalleşmeyle birlikte değişen ve dönüşen medyanın önemini ve gidişatını belirleyecek bilgiye sahip, teorik altyapı ve sosyal bilimler alanında diğer disiplinlerle işbirliği yapabilecek bilimsel ve pratik düzeyi yüksek akademik alt yapı oluşturmak bölümün öncelikli misyonudur.

Vizyon: Yeni Medya ve İletişim Bölümü izlediği müfredat programı ve yürütmekte olduğu eğitim öğretim faaliyetiyle yalnızca bugün için değil, gelecekte de alanının en iyisi olmayı planlamaktadır. Bölümde, eğitim öğretim anlayışında dijital teknolojilerin de olanaklarından yararlanılarak çağa uyumlu, geleceğe vizyon tutabilecek bir gençlik yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Yeni Medya ve İletişim Bölümü bir yandan medya sektörüne donanımlı iletişimciler yetiştirirken bir yandan da iletişim bilimleri alanında önümüzdeki birkaç yıl içerisinde uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm olmayı amaçlamaktadır. Güçlü akademik kadrosuyla, teknik alt yapısıyla, laboratuvar ve stüdyo olanaklarıyla, sektörle yapmakta olduğu işbirliğiyle, iç ve dış paydaşlarıyla bölümün önümüzdeki beş yıl içerisinde gerek Türkiye’de gerekse dünyada tanınır olması hedeflenmektedir. Bugün özellikle Erasmus değişim programlarıyla hızla güçlenmekte olan bölümün yakın bir gelecekte uluslararası düzeyde yapmayı planladığı ikili anlaşmalar vb. değişim programlarıyla önemli bir vizyon kazanacağı tahmin edilmektedir.

Bölüm

Puan Türü

2023 KONTENJAN

2022 ÖSYS Taban Puanı

2022 ÖSYS Başarı Sırası

YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (BURSLU)

söz

10

382.53100

42367

YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İNDİRİMLİ)

söz

68

272.46351

583210


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!