Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

İletişim Fakültesi Genel Bilgi

İletişim Fakültesi

İnsan ve toplum yaşamının her kesitinde merkezi öneme sahip olan iletişimin, bilişim teknolojilerindeki gelişmelere koşut olarak toplumsal değişim ve dönüşümün motor gücü rolünü üstlendiği de gözlenmektedir. Bilgi çağını yaşamakta olan dünyamızda iletişimin yalnızca bugünün değil, geleceğin biçimlenmesinde de başrolde olması iletişim eğitiminin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi de alanda iyi yetişmiş nitelikli akademik kadrosu, son teknolojiyle donanmış fiziki olanaklarıyla, misyon ve vizyonuna yakışır eğitim-öğretim programıyla kalifiye iletişimciler yetiştirme görevini üstlenmiş bulunmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinde verilmekte olan iletişim eğitimi bir yanıyla bilimsel, diğer yanıyla da sanatsal bir karaktere sahiptir. İletişim Fakültesi bir yandan medya sektörüne gazeteci, televizyoncu, sinemacı, yeni medya profesyoneli yetiştirirken, diğer yandan da animasyon, görsel tasarım, dijital tasarım gibi alanlarda sanatsal yanı ağır basan uzmanlar yetiştirmektedir. İletişim eğitimi kapsamında yer alan reklamcılık, halkla ilişkiler gibi alanlar da bir yanıyla iletişimin bilimsel kesitiyle, diğer yanıyla da sanatsal ve tasarımsal kesitiyle ilişkilidir.

İletişim Fakültesi Bölümleri

2013-2014 Eğitim Öğretim yılında İletişim Bilimleri, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Yeni Medya olmak üzere üç bölümle eğitim öğretime başlayan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi günümüzde  Çizgi Film ve Animasyon, Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarım, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon ve Sinema, Reklamcılık, Yeni Medya ve İletişim olmak üzere yedi bölüm halinde eğitim öğretime devam etmektedir.

İletişim Fakültesinde Eğitim Öğretim

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinde eğitim öğretim, bir yılı isteğe bağlı İngilizce hazırlık, dört yılı lisans olmak üzere toplam beş yılda tamamlanmaktadır. İngilizce hazırlık almak istemeyen öğrencilerimiz ise lisans eğitimlerini dört yılda tamamlamaktadırlar. Ancak unutulmamalıdır ki küreselleşen bir dünyada yaşamaktayız ve diğer mesleklerde olduğu gibi iletişim mesleğinde de en az bir yabancı dil bilmek artık bir zorunluluk haline gelmiş bulunuyor. Özellikle de iletişimi meslek olarak seçenlerin hiç değilse iyi derecede İngilizce bilmeleri, mesleği sürdürebilmeleri açısından ciddi öneme sahip bulunmaktadır. Bu nedenle İngilizceyi aktif kullanamayan öğrencilerimizin, üniversitemizde oldukça da kalifiye düzeyde verilmekte olan İngilizce Hazırlık Sınıfıyla eğitim öğretime başlamalarını ciddiyetle öneriyoruz.

İngilizce hazırlığın dışında dört yıllık lisans eğitimi vermekte olan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinde uygulanmakta olan ders programı, öğrencinin hem sağlam bir entelektüel temele sahip olması hem de mesleki anlamda gerekli bilgi donanımını kazanmasına yönelik olarak hazırlanmış bulunmaktadır. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinde lisans eğitiminin ilk iki yılında ağırlıklı olarak genel bilimsel formasyon dersleri verilmekte, sonraki iki yıl içerisinde ise öğrencinin eğitim aldığı bölümün gerektirdiği mesleki derslere ağırlık verilmektedir. Böylece dört yılın sonunda öğrenci iletişim alanında hem sağlam bir düşünsel formasyona hem de mesleki anlamda gerekli bilgi ve donanıma sahip olmaktadır.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!