Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Yeni Medya ve İletişim Program Öğretim Amaçları

Yeni Medya ve İletişim Bölümünün Amaçları

1- Yeni Medya ve İletişim bölümü dijitalleşen dünyada yeni iletişim teknolojileriyle yeni yönelimler kazanan medya sektörüne nitelikli, alanda yetkin, çağdaş donanıma sahip profesyonel iletişimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

2- Eleştirel düşünce ve sosyal duyarlılığı yüksek, teorik olarak öğrendiklerini pratikte de kullanabilen iletişimcilerin yetişmesi amaçlanmaktadır.

3- Yeni Medya ve İletişim bölümünde verilen eğitimde öğrencilerin skademik içerik oluşturabilecek seviyede olması hedeflenmektedir.

4- Bölümün temel misyonu ve vizyonu kapsamında öğrencilerin öncelikle bir iletişim fakültesi mezununun sahip olması gereken bilgi ve becerilere sahip olması amaçlanmaktadır.

5- Yeni Medya ve İletişim bölümünün ilk iki yılında iletişim alanının yanı sıra sosyal ve kültürel konularda disiplinlerarası sağlam bir teorik altyapı oluşturulmaktadır. Son iki yılda ise yeni medya alanında akademik ve mesleki alanda yeterli derecede bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olmaları amaçlanmaktadır.

6- Yeni Medya Bölümünün en önemli önceliği yeni medyanın tüm alanlarına hakim, etik değerler doğrultusunda etkili dijital içerik üretimi yapabilen ve bu mecraları yetkin bir şekilde yönetebilen ve sektörün ihtiyacına uygun niteliklere sahip yeni medya profesyonelleri yetiştirmektir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!