Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Hakkında

Bölüm Tanıtım Sunumunu İçin Tıklayın

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Hakkında

Halkla İlişkiler Bölümü Toplumsal İhtiyaçları Karşılamayı Amaçlıyor


Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Nedir?

Modern toplum yapısının biçimlenmesiyle, demokratik sistemin ve serbest piyasa ekonomisinin gelişmesiyle birlikte, tanıtım, imaj, propaganda, reklam gibi kamusal alanda güçlü temsil ortamları oluşturmaya yönelik yöntem ve teknikleri ele alan meslek dalıdır.

Halkla İlişkiler, Siyaset ve Ekonominin İhtiyaçlarından Doğdu

Seçme ve seçilme esasına dayalı demokratik sistemlerin gelişmesine koşut olarak siyasetin aktörleri de siyasette başarılı olabilmenin sırrını tanıtım, propaganda, reklam gibi halkla ilişkiler teknik ve yöntemlerinde bulmaya yöneldi. Diğer yandan serbest piyasa ekonomisine geçilmesiyle birlikte başlayan rekabet nedeniyle piyasada iş yapan kurum, kuruluş ve kişilerin başarının anahtarını tanıtım, reklam, propaganda, dolayısıyla da halkla ilişkiler olarak görmeleriyle birlikte söz konusu alanda profesyonelleşmenin gerekliliği ortaya çıktı. Böylece halkla ilişkiler alanı geçmişten bugüne önemli meslekler arasındaki yerini aldı.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ne Anlama Geliyor?

Modern toplum yapısının biçimlenmesiyle, demokratik sistemin ve serbest piyasa ekonomisinin gelişmesiyle birlikte, tanıtım, imaj, propaganda, reklam gibi kamusal alanda güçlü temsil ortamları oluşturmaya yönelik yöntem ve teknikleri ele alan meslek dalıdır.

Halkla İlişkiler, Geleceği Parlak Bir Meslek

Günümüzde halkla ilişkiler mesleği, interdisipliner bir yapıya bürünerek önemli ve geleceği parlak bir bilimsel ve mesleki alan haline gelmiştir. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde lisans eğitimi veren Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde alanda güçlü meslek insanları ve kalifiye akademisyenler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü:Misyon

İletişim çatısı altında kurumlarda halkla ilişkilerin önemini belirleyecek bilgiye sahip, alanda yaptığı işi tanımlayabilen, bulunduğu çevreye karşı sosyal duyarlılığı yüksek bireylerin yetişmesini sağlamanın yanı sıra uyguladığı faaliyetlerin teorik alt yapısının farkında olan öğrenciler yetiştirmektir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ayrıca alanında nitelikli akademisyenler yetiştirme görevini de üstlenmiş bulunmaktadır. Güçlü akademik kadrosuyla, sektörden almakta olduğu destekle yalnızca sektöre meslek insanı yetiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda akademik alana katkı yapmayı da kendisine görev edinmiş bulunuyor.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü: Vizyon

Halkla ilişkiler alanını, dijital teknolojilerin ortaya koyduğu yeniliklerle özgün proje tasarımları ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle geliştirerek, sorunlara yaratıcı çözümler üreten, değişim ve dönüşümü yönetebilen bireyler yetiştirmek amacında olan bir çizgide ilerlemektedir. Bölüm, gerek eğitim öğretim programlarını yapılandırırken gerekse de diğer akademik ve bilimsel faaliyetlerini planlarken yenilikleri sürekli izlemekte, dünyanın alandaki gidişatına göre kendi gidişatına yön vermektedir. 

Özellikle teknolojinin olanaklarını en üst kapasitede kullanmak, yetiştirmekte olduğu öğrencilerin geniş ufuklu, teknolojik gelişmelere uyum sağlayan, uluslararası düzlemde vizyon sahibi gençler olmasına özen göstermektedir. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümü kendi alanında yalnızca ulusal değil, uluslararası düzeyde de bir çekim merkezi haline gelecektir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Ders Programının Yapısı

Bölüm ders programı, genelden özele, teoriden pratiğe giden, ardışık, birbirini tamamlayıcı derslerden oluşmaktadır. Çok sayıda seçmeli ders imkânı sunan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencinin diğer bölümlerden istediği dersleri alabilmesine açık, dolayısıyla bölümler arası geçişkenlik özelliği taşımaktadır. 

Esnek, dinamik ve güncellenebilir bir yapıda olan ders programı, öğrencinin ilgi ve yeteneğini özgürce geliştirmesine ve kullanmasına olanak vermektedir. Eğitim öğretimin ilk iki yılında fakültenin öteki bölümleriyle büyük oranda paralel şekilde ilerleyen programdaki derslerin alınması zorunlu tutulmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yılda öğrenci, ağırlıklı olarak seçmeli derslere, ilgisine ve yeteneğine uygun şekilde uygulamalı eğitime yöneltilmektedir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Çift Anadal Olanakları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümündeki eğitimini başarı ile yürüten öğrenciler ilgi duydukları ikinci bir lisans veya ön lisans programında eş zamanlı olarak ders alarak ikinci bir diploma alma olanağına sahiptirler.

 Not ortalaması 4 üzerinden 3.25 olan öğrenciler en erken üçüncü, en geç de beşinci yarıyılda ÇAP yapmak için başvuru yapabilmektedirler. 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencilerinin ÇAP yapabildikleri lisans programları: İletişim Fakültesinin diğer bölümleri ile Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Felsefe,Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Yandal Olanakları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümündeki eğitimini başarı ile yürüten öğrenciler ilgi duydukları bir lisans veya ön lisans programında eş zamanlı olarak ders alarak yandal yapıp sertifika alabilirler. 

Not ortalaması 4 üzerinden 3 olan öğrenciler en erken üçüncü, en geç de beşinci yarıyılda Yandal yapmak için başvuru yapabilmektedirler. 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencilerinin Yandal yapabildikleri lisans programları: İletişim Fakültesinin diğer bölümleri ile Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Felsefe, Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Erasmus Olanakları

Öğrencilerimiz içinden de Erasmus için anlaşmalı üniversitelere giden öğrencilerimiz bulunmaktadır. Bu öğrencilerimiz başarılı biçimde eğitimlerini tamamlayarak geri dönmektedirler. Fakültemizin 11 üniversitedeki iletişim fakültesiyle ikili anlaşmaları vardır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İstihdam Olanakları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü istihdam açısından bakıldığında yelpazesi oldukça geniş bir alan. Bu noktada öğrencilerimizin üniversite eğitimleri boyunca kendilerini yetiştirmeleri çok önem kazanıyor. Mutlaka en az bir yabancı dile hakim olmaları, sektörü tanımaları, sektördeki yeniliklerden haberdar olmaları mezun olduktan sonra yapacakları işi ve pozisyonu da belirleyen bir süreç. Hangi sektörde çalışmak istiyorlarsa staj dönemlerinde mutlaka o sektöre yakın durmak zorundalar. Turizm, eğitim, sağlık, halkla ilişkiler ajansları, dijital ajanslar, özel ya da kamu kurumları kısacası iletişimin öncelik olduğu tüm sektörlerde çalışma imkanı bulabilirler.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

Bölüm ders programı, genelden özele, teoriden pratiğe giden, ardışık, birbirini tamamlayıcı derslerden oluşmaktadır. Çok sayıda seçmeli ders imkânı sunan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencinin diğer bölümlerden istediği dersleri alabilmesine açık, dolayısıyla bölümler arası geçişkenlik özelliği taşımaktadır. Esnek, dinamik ve güncellenebilir bir yapıda olan ders programı, öğrencinin ilgi ve yeteneğini özgürce geliştirmesine ve kullanmasına olanak vermektedir. Eğitim öğretimin ilk iki yılında fakültenin öteki bölümleriyle büyük oranda paralel şekilde ilerleyen programdaki derslerin alınması zorunlu tutulmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yılda öğrenci, ağırlıklı olarak seçmeli derslere, ilgisine ve yeteneğine uygun şekilde uygulamalı eğitime yöneltilmektedir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunları için istihdam olanakları oldukça geniş ve çeşitlidir. Bölüm mezunları, halkla ilişkiler ve reklam işiyle uğraşan profesyonel ajanslarda istihdam olanağı bulabilmektedir. Ayrıca özel ve kamusal statüdeki bütün kurum ve kuruluşların kurumsal iletişim birimleri, bölüm mezunları için önemli istihdam olanağı sağlamaktadır. Bölüm mezunları ayrıca siyasi aktörlerin, özel kurum ve kuruluşların, kişilerin halkla ilişkiler ve imaj danışmanlığı görevlerinde bulunabilir. Ayrıca fakültemizin halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü öğrencileri diğer bölümlerimizin eğitim öğretim olanaklarından da yararlandıkları takdirde medya sektörünün diğer alanlarında da istihdam olanağı bulabilir.

Bölüm

Puan Türü

2023 KONTENJAN

2022 ÖSYS Taban Puanı

2022 ÖSYS Başarı Sırası

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (BURSLU)

söz

7

369.25788

64367

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (%50 İNDİRİMLİ)

söz

42

259.68020

712085


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!