Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Yeni Medya ve İletişim Misyon ve Vizyon

Yeni Medya ve İletişim Bölümü Misyonu ve Vizyonu

Misyon: Sürekli gelişen, dijital iletişim teknolojileriyle de yeni yönelimler kazanan medya sektörüne akademik içerik oluşturabilecek eleştirel düşünce ve sosyal duyarlılığı yüksek, teorik olarak öğrendiklerini pratikte de kullanabilen bireylerin yetişmesini sağlamak bölümün temel misyonudur. Zengin akademik donanıma sahip, çağdaş ve yenilikçi akademisyen, araştırmacı ve medya profesyoneli iletişimciler yetiştirmek; dijitalleşmeyle birlikte değişen ve dönüşen medyanın önemini ve gidişatını belirleyecek bilgiye sahip, teorik altyapı ve sosyal bilimler alanında diğer disiplinlerle işbirliği yapabilecek bilimsel ve pratik düzeyi yüksek akademik alt yapı oluşturmak bölümün öncelikli misyonudur.

Vizyon: Yeni Medya ve İletişim Bölümü izlediği müfredat programı ve yürütmekte olduğu eğitim öğretim faaliyetiyle yalnızca bugün için değil, gelecekte de alanının en iyisi olmayı planlamaktadır. Bölümde, eğitim öğretim anlayışında dijital teknolojilerin de olanaklarından yararlanılarak çağa uyumlu, geleceğe vizyon tutabilecek bir gençlik yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Yeni Medya ve İletişim Bölümü bir yandan medya sektörüne donanımlı iletişimciler yetiştirirken bir yandan da iletişim bilimleri alanında önümüzdeki birkaç yıl içerisinde uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm olmayı amaçlamaktadır. Güçlü akademik kadrosuyla, teknik alt yapısıyla, laboratuvar ve stüdyo olanaklarıyla, sektörle yapmakta olduğu işbirliğiyle, iç ve dış paydaşlarıyla bölümün önümüzdeki beş yıl içerisinde gerek Türkiye’de gerekse dünyada tanınır olması hedeflenmektedir. Bugün özellikle Erasmus değişim programlarıyla hızla güçlenmekte olan bölümün yakın bir gelecekte uluslararası düzeyde yapmayı planladığı ikili anlaşmalar vb. değişim programlarıyla önemli bir vizyon kazanacağı tahmin edilmektedir

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!