Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Yeni Medya ve İletişim Program Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

1- Yeni medya ve iletişim ile ilgili temel kavram, terminoloji, ilke ve kuramları bilir ve kategorize edebilir.

2- Dijitalleşmeyle birlikte değişen ve dönüşen medyanın kendine has yapısıyla ilgili donanıma sahip olur.  

3- Yeni medyaya ait teorik altyapıyı kullanarak sosyal bilimler alanında diğer disiplinlerle işbirliği yapabilir.

4- Yeni medya ve iletişimin uygulama alanını ve dijitalleşen yapısını, teknik ve yönetimsel özelliklerini kapsayacak şekilde uygular.

5- İleri seviyede dijital okuma pratikleri yapabilir, yaşanılan dijital okuma sorunlarına ait farkındalığa sahiptir. 

6- Dijital medya okuryazarlığı ve eleştirel medya okuryazarlığı ile ilgili farkındalığa sahip olur. Dijital dünyada oluşturulmuş özgün içerikleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir.

7- Dijitalleşen dünyada yeni iletişim süreçlerini, katılımcı ve kültürlerarası iletişime açık olacak şekilde kullanır.

8- Çoklu-medya ortamlarına uygun farklı dijital içerik formatlarını üretir ve uygular.

9- Yeni medya alanındaki çalışma şartları ve mesleki örgütlenmelerinden haberdardır.

10- Yeni medya ve iletişim teknolojileri ve dijital medya sektöründe mesleki yetkinliğe sahiptir.

11- Yeni medya ortamlarına özgü yeni araştırma paradigmalarını takip eder ve güncel analiz yöntemlerini kullanır, elde edilen sonuçları sentezleyerek değerlendirir.

12- Multimedya uygulamalarına ait içeriklerin, görsellerin, ürünlerin tasarım ve uygulamalarını yapabilme becerisine sahiptir.

13- Dijital gazetecilik uygulamalarına içerik üretebilir. Görsel veri işleme, video, ses, metin yazma, kolajlama gibi dijital içeriğe sahip haber üretebilir, montaj yapabilir ve projeler planlayabilir. 

14- Ulusal ve uluslararası gündemi takip ederek eleştirel bir biçimde değerlendirir.

15- Sürekli değişen ve dijitalleşen dünyayı takip edebilecek esnek bir bakış açısına sahiptir.

16- Dijital iletişim teknolojileriyle yeni yönelimler kazanan medya sektörüne akademik içerik oluşturabilir.

17- Yenidünya düzeninde sosyal duyarlılığı yüksek, çevreci ve sürdürülebilirlik ilkesine uygun davranır.

18- Sürekli dijitalleşen dünyada yeni kavramlara ve sorunlara çözüm üretebilecek şekilde geleceğe ait yenilikçi ve çağdaş bir bakışa sahiptir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!