Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

İletişim Fakültesi Dekan’ın Mesajı


Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve kitle iletişim araçlarıyla kuşatılmış bir dünyada iletişim yalnızca bugünün değil geleceğin de gözde meslekleri arasında yer almayı sürdürecektir.

Ayrıca sosyal yanıyla diğer canlılardan farklılık gösteren insanın bu yanının öne çıkmasının temelinde de iletişimin olduğunu biliyoruz. Buna göre iletişim bir yanıyla teknoloji bağlantılı bir olguyken diğer yanıyla da davranış bilimleriyle ilişkili bir olgu olarak ele alınmalıdır. Diğer yandan iletişim bir yanıyla bilimsel bir alan, diğer yanıyla da sanatsal ve tasarımsal bir alandır.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak iletişimin bu çok boyutlu karakteriyle ilişkili bir eğitim öğretim uygulaması içerisinde bulunmaktayız. Üniversitemizin davranış bilimleri odaklı tematik yapısı, Fakültemizde verilmekte olan iletişim eğitimine de temel oluşturmaktadır.

Ayrıca  iletişim Fakültesinde bir yanıyla gazetecilik, radyo, televizyon, sinema, yeni medya, halkla ilişkiler, reklamcılık gibi medyanın çeşitli sektörlerine medya profesyonelleri yetiştirirken, diğer yanıyla  da iletişimin sanatsal ve tasarımsal alanlarında görev yapacak profesyoneller yetiştirmektedir. Fakültenin Çizgi Film ve Animasyon, Görsel İletişim Tasarım bölümlerinde verilmekte olan eğitim iletişimin bu yanına odaklanmaktadır. Ancak bunun yanı sıra Reklamcılık, Radyo Televizyon ve Sinema, Halkla İlişikler ve Tanıtım bölümleri de bir yanıyla iletişimin tasarımsal yanına ilişkin eğitim vermektedir.

İletişim Fakültesinde nitelikli iletişim bilimciler, kalifiye meslek insanları, yaratıcılık yanı gelişkin iletişim tasarımcıları yetiştirmek için donanımlı bir akademik kadroya sahip bulunmaktadır.

İletişim Fakültesinde, iletişimin özellikle de tasarımsal boyutunu ilgilendiren eğitimin verilmesi için son teknolojiyle donatılmış uygulama ortam ve laboratuvarları bulunmaktadır. Televizyon stüdyosu, bilgisayar laboratuvarları, radyo stüdyosu, haber atölyesi, sanat galerisi vb. uygulamalı eğitime olanak veren alanlardır.

Vermekte olduğumuz eğitimle öğrencilerimizin sağlam bir entelektüel birikime sahip olmalarını, analitik, sorgulayıcı ve eleştirel bir bakış açısı kazanmalarını da hedeflemekteyiz. Çünkü iletişimin hangi alanında olursa olsun, bir iletişimci öncelikle içerisinde yaşadığı dünyayı sorgulayabilen, eleştirel düşünüş yetisine sahip ve analitik olmalıdır. Bunun yanı sıra bir iletişimci, çağın gereği olmak üzere teknolojiyle, özellikle de bilişim teknolojisiyle içli dışlı olabilmelidir. Teknolojiyi kullanma ve teknik gelişmeleri izleme yeterliğine sahip bulunmalıdır.

İletişim eğitimi hiç kuşkusuz üniversite yerleşkeleri içerisine sıkıştırılamaz. Biz de Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak iletişim sektörünün çeşitli alanlarıyla iş birliği halinde bir eğitim öğretim uygulaması gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Çeşitli medya ve iletişim kuruluşlarında, yeni medyayla ilgili sektörlerde, reklam ve halkla ilişkiler sektöründe, grafik tasarım ve animasyon ilgili kuruluşlarda öğrencilerimize staj olanağı sağlanarak, sektörün deneyimli meslek insanlarıyla öğrencilerimizi buluşturarak, mesleğe çok daha donanımlı bir bilgi birikimiyle hazırlanmalarına gayret ediyoruz.

İletişim Fakültesi olarak ayrıca uluslararası standartlara da sahip bir eğitim vermekteyiz. Öğrencilerimizin Erasmus vb. değişim programları kapsamında, eğitimlerinin bir kesitini yabancı ülke üniversitelerinde almalarını önemsemekteyiz ve bu konuda uluslararası düzeyde çok sayıda iş birliği bağlantımız mevcuttur.

Kısacası Üsküdar Üniversitesi olarak eleştirel, sorgulayıcı, analitik, yaratıcı, vizyon sahibi, kalifiye iletişimciler yetiştirmeyi kendimize amaç edinmiş bulunmaktayız.

Prof. Dr. Nazife Güngör
Dekan


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!