İletişim Fakültesi Dekan’ın Mesajı


Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve kitle iletişim araçlarıyla kuşatılmış bir dünyada iletişim yalnızca bugünün değil geleceğin de gözde meslekleri arasında yer almayı sürdürecektir.

Ayrıca sosyal yanıyla diğer canlılardan farklılık gösteren insanın bu yanının öne çıkmasının temelinde de iletişimin olduğunu biliyoruz. Buna göre iletişim bir yanıyla teknoloji bağlantılı bir olguyken diğer yanıyla da davranış bilimleriyle ilişkili bir olgu olarak ele alınmalıdır.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak iletişimin bu iki yanıyla ilişkili bir eğitim öğretim uygulaması içerisinde bulunmaktayız. Üniversitemizin davranış bilimleri odaklı tematik yapısı, Fakültemizde verilmekte olan iletişim eğitimine de temel oluşturmaktadır.

Buna göre bir yandan iletişim teknolojisiyle iç içe bir yaşam sürdürmek zorunda olan çağımız insanının bunu en üst düzeyde avantaja dönüştürmesi yönünde kendilerine rehberlik edecek iletişim uzmanları yetiştirmeyi hedeflemekteyiz, diğer yandan ise söz konusu teknolojiyi en etkili biçimde kullanma yetisine sahip iletişim profesyonelleri yetiştirmeye dönük bir eğitim vermekteyiz.

Ayrıca vermekte olduğumuz eğitimle öğrencilerimizin sağlam bir entelektüel birikime sahip olmalarını, analitik, sorgulayıcı ve eleştirel bir bakış açısı kazanmalarını da hedeflemekteyiz.  Çünkü iletişimin hangi alanında olursa olsun, bir iletişimci öncelikle içerisinde yaşadığı dünyayı sorgulayabilen, eleştirel düşünüş yetisine sahip ve analitik olmalıdır. Bunun yanı sıra bir iletişimci, çağın gereği olmak üzere teknolojiyle, özellikle de bilişim teknolojisiyle içli dışlı olabilmelidir. Teknolojiyi kullanma ve teknik gelişmeleri izleme yeterliğine sahip bulunmalıdır.

İletişim eğitimi hiç kuşkusuz üniversite yerleşkeleri içerisine sıkıştırılamaz. Biz de Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak iletişim sektörünün çeşitli alanlarıyla iş birliği halinde bir eğitim öğretim uygulaması gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Çeşitli medya ve iletişim kuruluşlarında öğrencilerimize staj olanağı sağlanarak, sektörün deneyimli meslek insanlarıyla öğrencilerimizi buluşturarak,  mesleğe çok daha donanımlı bir bilgi birikimiyle hazırlanmalarına gayret ediyoruz.

İletişim Fakültesi olarak ayrıca uluslararası standartlara da sahip bir eğitim vermekteyiz. Öğrencilerimizin Erasmus vb. değişim programları kapsamında, eğitimlerinin bir kesitini yabancı ülke üniversitelerinde almalarını önemsemekteyiz ve bu konuda uluslararası düzeyde çok sayıda iş birliği bağlantımız mevcuttur.

Kısacası Üsküdar Üniversitesi olarak eleştirel, sorgulayıcı, analitik, vizyon sahibi, kalifiye iletişimciler yetiştirmeyi kendimize amaç edinmiş bulunmaktayız.

Prof. Dr. Nazife Güngör
Dekan


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!