Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

İletişim Fakültesi Kurumsal

KURUMSAL BİLGİLER

1. Hakkımızda

Yaşamın her kesitinde merkezi öneme sahip olan iletişimin, bilişim teknolojilerindeki gelişmelere koşut olarak toplumsal değişim ve dönüşümün motor gücü rolünü üstlendiği de gözlenmektedir. Bilgi çağını yaşamakta olan dünyamızda iletişimin yalnızca bugünün değil, geleceğin biçimlenmesinde de başrolde olması iletişim eğitiminin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, yenilikçi öğretim yöntemleri, alanda söz sahibi akademisyenleri, iletişim sektöründe çalışma ve eserleri ile tanınmış deneyimli profesyonellerden oluşan nitelikli akademik kadrosu, son teknolojiyle donanmış fiziki olanaklarıyla, misyon ve vizyonuna yakışır eğitim-öğretim programıyla kalifiye iletişimciler yetiştirme görevini üstlenmiş bulunmaktadır.

2013-2014 eğitim öğretim yılında İletişim Bilimleri, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Yeni Medya olmak üzere üç bölümle eğitim öğretime başlayan İletişim Fakültesi 2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Medya ve İletişim, Radyo Televizyon ve Sinema, Yeni Medya ve Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarım, Reklam Tasarımı ve İletişimi, 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren Halkla İlişkiler, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla da Çizgi Film ve Animasyon olmak üzere yedi bölümle eğitim öğretime devam etmektedir. 2019-2020 yılı itibarıyla alınan YÖK kararına istinaden Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü’nün adı Reklamcılık, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nün adı Gazetecilik, Medya ve İletişim Bölümü’nün adı Yeni Medya ve İletişim, Halkla İlişkiler Bölümünün adı Halkla İlişkiler ve Tanıtım olarak değişmiştir.

 1. Çizgi Film ve Animasyon
 2. Gazetecilik
 3. Görsel İletişim Tasarımı
 4. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 5. Yeni Medya ve İletişim
 6. Radyo, Televizyon ve Sinema
 7. Reklamcılık

2. Fakülte Yönetim Yapısı ve İşleyişi

İletişim Fakültesi yönetiminde Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kalite Kurulu, Bölüm Başkanlıkları, Fakülte Akademik Kadrosu ile Fakülte Kalite Kurulu, Bologna Koordinatörlüğü, Erasmus+ Koordinatörlüğü, Fakülte Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, Fakülte Akreditasyon Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Staj Komisyonu, Uygulamalı Eğitim Komisyonu, Etkinlik Komisyonu, Disiplin ve Soruşturma Komisyonu, Sosyal Medya Komisyonu, Web Sayfası Geliştirme Komisyonu, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu, Çeviri ve Redaksiyon Komisyonu, Haber ve Duyuru Komisyonu, Stratejik Plan Komisyonu, Laboratuvar Komisyonu, Sınav Programı Komisyonu, Ders Programı Komisyonu, İntibak Komisyonu, Müfredat Komisyonu vb. gibi yönetimle eşgüdümlü işleyen kurul, koordinatörlük ve komisyonlar bulunmaktadır. Komisyonlar fakültenin ihtiyaçlarına göre güncellenmekte, yeni komisyonlar kurulabilmektedir. Böylece fakültenin yönetimsel işleyişi aktif ve güncellenebilir bir yapıyla gerçekleştirilmektedir.

Fakültede diğer fakültelerle ve tüm bölümlerle yapıcı ilişkiler sürdürdükleri, herkesin görüş ve düşüncelerine önem verilen, güven verici, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsenmekte ve bu anlayışın davranışlara yansıtılmasına büyük önem verilmektedir. Kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde yetki ve sorumluluklar dağıtılmakta, bununla birlikte konu ve sorunların çözülme biçim ve süreçleri takip edilmekte ve birimler arasında bilgi paylaşılmaktadır.

Programların eğitim amaçları, program çıktıları ve yeterlilikleri belirlenirken; program içerik ve yapıları güncellenerek ders planları oluşturulurken başvurulan en önemli kaynaklardan biri de paydaşlardır. İletişim Fakültesi yönetiminin işleyişine, fakülte akademik kadrosuna ve iç-dış paydaşlarla ilişkilere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

3. Akademik Personel ve Bölümler

Tablo-1: Bölümlere Göre Öğretim Elemanı Sayıları (2021-2022)

Tablo-2: Unvanlarına Göre Öğretim Elemanı Sayıları 

Tablo-3: Bölüm/Programlara Göre Ders Saat Ücretli Öğretim Elemanı Sayıları


Tablo-4: Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

4. Fakülte Yönetimi

 • Dekan: Prof. Dr. Süleyman İrvan
 • Dekan Yardımcısı: Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan
 • Fakülte Sekreteri: Ayşegül Okkıran
 • Fakülte Sekreteri Asistanı: Kubilay Kara

 5. Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Süleyman İrvan - Dekan

Dr. Öğr. Üyesi Elif Sabancı Polat - Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Gül Esra Atalay - Gazetecilik Bölüm Başkanı

Prof. Dr. And Algül - Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Özge Uğurlu Akbaş - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Esennur Sirer   - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Özgül Dağlı - Reklamcılık Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Yıldız Derya Birincioğlu Vural - Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Sevil ATASOY – Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Özgül DAĞLI – Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Muhsin KONUK – Profesör Temsilcisi

Doç. Dr. Cem TUTAR – Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Belkıs ATASEVER – Doçent Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Denizcan Kabaş - Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi

 6. Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Süleyman İRVAN - Dekan

Prof. Dr. Sevil ATASOY - Üye

Prof. Dr. Özgül DAĞLI  - Üye

Prof. Dr. Tunç ÇATAL - Üye

Doç. Dr. Feride Zeynep GÜDER - Üye

Doç. Dr. Cem TUTAR - Üye


 7. Bölüm Başkanlıkları

Dr. Öğr. Üyesi Elif Sabancı Polat - Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Gül Esra Atalay - Gazetecilik Bölüm Başkanı

Prof. Dr. And Algül - Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Özge Uğurlu Akbaş - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Esennur Sirer - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Özgül Dağlı - Reklamcılık Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Yıldız Derya Birincioğlu Vural

8. Yönetimle Eşgüdümlü İşleyen Kurul, Koordinatörlük ve Komisyonlar 

FAKÜLTE KALİTE KURULU

Prof. Dr. Süleyman İrvan (Dekan/Kalite Kurulu Başkanı)

Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan (Dekan Yardımcısı / Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. And Algül (Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Gül Esra Atalay (Gazetecilik Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Elif Sabancı Polat (Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Özgül Dağlı (Reklamcılık Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Yıldız Derya Birincioğlu Vural (Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Esennur Sirer (Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Özge Uğurlu Akbaş (Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı)

Arş. Gör. Simge Kırteke (Raportör)

Demet Akın (Öğrenci Temsilcisi)

Ayşe Gül Okkıran (Fakülte Sekreteri)

İlknur Güzel (Üniversite Kalite Yöneticisi)


FAKÜLTE BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Fakülte Koordinatörü -Prof. Dr. And Algül                     

Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Koordinatörü - Dr. Öğr. Üyesi Elif Sabancı Polat                           

Gazetecilik Bölüm Koordinatörü - Doç. Dr. Gül Esra Atalay            

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Koordinatörü - Prof. Dr. And Algül                         

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Koordinatörü - Doç. Dr. Özge Uğurlu Akbaş         

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Koordinatörü - Doç. Dr. Esennur Sirer                                      

Reklamcılık Bölüm Koordinatörü -Prof. Dr. Özgül Dağlı                                           

Yeni Medya ve İletişim Bölüm Koordinatörü -Doç. Dr. Yıldız Derya Birincioğlu Vural        

FAKÜLTE ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Fakülte Koordinatörü - Doç. Dr. Pınar Aslan

Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Koordinatörü - Dr. Öğr. Üyesi Elif Sabancı Polat

Gazetecilik Bölüm Koordinatörü - Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray Kesgin

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Koordinatörü - Doç. Dr. Tolga Erkan

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Koordinatörü - Doç. Dr. Pınar Aslan

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Koordinatörü - Dr. Öğr. Üyesi Hale Yaylalı

Reklamcılık Bölüm Koordinatörü - Dr. Öğr. Üyesi Nihal Toros Ntapiapis

Yeni Medya ve İletişim Bölüm Koordinatörü - Dr. Öğr. Üyesi Maria Ester Cristaldi

FAKÜLTE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

Fakülte Koordinatörü - Dr. Öğr. Üyesi Ceren Acun

Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Koordinatörü - Dr. Öğr. Üyesi Dicle Yıldırım

Gazetecilik Bölüm Koordinatörü -  Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray Kesgin

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Koordinatörü - Doç. Dr. Tolga Erkan

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Koordinatörü - Doç. Dr. Pınar Aslan

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Koordinatörü - Dr. Öğr. Üyesi Denizcan Kabaş

Reklamcılık Bölüm Koordinatörü - Doç. Dr. Cihan Becan

Yeni Medya ve İletişim Bölüm Koordinatörü -Dr. Öğr. Üyesi Maria Ester Cristaldi

KOMİSYONLAR

Fakülte Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Süleyman İrvan (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan (Komisyon Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. And Algül

Doç. Dr. Gül Esra Atalay

Doç. Dr. Yıldız Derya Birincioğlu Vural Dr. Öğr. Üyesi Elif Sabancı Polat

Prof. Dr. Özgül Dağlı Doç. Dr. Esennur Sirer

Doç. Dr. Özge Uğurlu Akbaş

Fakülte Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Süleyman İrvan (Dekan/Eğitim Komisyonu Başkanı)

Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan (Dekan Yardımcısı/Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı) 

Prof. Dr. And Algül (Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Gül Esra Atalay (Gazetecilik Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Yıldız Derya Birincioğlu Vural (Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı) 

Dr. Öğr. Üyesi Elif Sabancı Polat (Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Özgül Dağlı (Reklamcılık Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Esennur Sirer (Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı) 

Doç. Dr. Özge Uğurlu Akbaş (Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı)

Uygulamalı Eğitim Alanları Komisyonu

Doç. Dr. Esennur Sirer (Komisyon Başkanı)   

Dr. Öğr. Üyesi Dicle Yıldırım

Arş. Gör. Dr. Sadettin Demirel

Arş. Gör. Onur Coşkun Arş. Gör. Atila Erdemir

Arş. Gör. Baran Kahraman 

Arş. Gör. Simge Kırteke Arş. Gör. Hüsna Tosun

Staj Komisyonu

Doç. Dr. Cem Tutar (Komisyon Başkanı / Görsel İletişim Tasarımı)

Dr. Öğr. Üyesi Elif Sabancı Polat (Çizgi Film ve Animasyon) 

Doç. Dr. Esennur Sirer (Radyo, Televizyon ve Sinema)

Doç. Dr. Özge Uğurlu Akbaş (Halkla İlişkiler ve Tanıtım) 

Dr. Öğr. Üyesi Ceren Acun (Yeni Medya ve İletişim)

Doç. Dr. Yıldıray Kesgin (Gazetecilik Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Toros Ntapiapis (Reklamcılık Bölümü)

Ders Programı Hazırlama Komisyonu

Prof. Dr. Süleyman İrvan (Komisyon Başkanı)

Arş. Gör. Onur Coşkun

Arş. Gör. Atila Erdemir

Arş. Gör. Kumsal Kınay

Ayşe Gül Okkıran (Fakülte Sekreteri)

 Kubilay Kara (Fakülte Sekreteri Asistanı)

Hürrem Üstün (Öğrenci İşleri Temsilcisi)

Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan (Komisyon Başkanı)

Arş. Gör. Onur Coşkun

Arş. Gör. Atila Erdemir

Arş. Gör. Kumsal Kınay

Ayşe Gül Okkıran (Fakülte Sekreteri)

 Kubilay Kara (Fakülte Sekreteri Asistanı)

Hürrem Üstün (Öğrenci İşleri Temsilcisi)

Disiplin ve Soruşturma Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Nejla Polat (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Cem Tutar

Doç. Dr. Yıldıray Kesgin            

Dr. Öğr. Üyesi Ceren Saran Doğan

Dr. Öğr. Üyesi Ceren Acun

Etkinlik Komisyonu

Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan (Komisyon Başkanı) 

Doç. Dr. Gül Esra Atalay

Doç. Dr. Yıldız Derya Birincioğlu Vural 

Doç. Dr. Özge Uğurlu Akbaş

Doç. Dr. Esennur Sirer

Doç. Dr. Cihan Becan

Dr. Öğr. Üyesi Elif Sabancı Polat

Dr. Öğr. Üyesi Dicle Yıldırım 

Arş. Gör. Yezdan Çelebi

Arş. Gör. Baran Kahraman 

Arş. Gör. Osman Tosun Arş. Gör. Zindan Çakıcı

Arş. Gör. Bahşende Çoban Azizoğlu

Fakülte Web Sayfası Geliştirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Burak Çeber (Komisyon Başkanı) 

Arş. Gör. Neslihan Bulur

Arş. Gör. Onur Coşkun

Arş. Gör. Baran Kahraman

Çeviri ve Redaksiyon Komisyonu

Doç. Dr. Pınar Aslan (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Ceren Acun

Arş. Gör. Besna Ağın

Arş. Gör. Bahşende Çoban Azizoğlu

Eğiticilerin Eğitimi Komisyonu

Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan (Komisyon Başkanı) 

Prof. Dr. Süleyman İrvan

Doç. Dr. Pınar Aslan

Arş. Gör. Bahşende Çoban Azizoğlu


Müfredat Geliştirme ve Ders Materyali Komisyonu

Prof. Dr. Süleyman İrvan (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan (Komisyon Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. And Algül

Doç. Dr. Gül Esra Atalay

Doç. Dr. Yıldız Derya Birincioğlu Vural 

Dr. Öğr. Üyesi Elif Sabancı Polat

Prof. Dr. Özgül Dağlı Doç. Dr. Esennur Sirer

Doç. Dr. Özge Uğurlu Akbaş

Muafiyet Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ceren Saran Doğan (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Yıldız Derya Birincioğlu Vural (Yeni Medya ve İletişim Bölümü) 

Dr. Öğr. Üyesi Elif Sabancı Polat (Çizgi Film ve Animasyon Bölümü)

Prof. Dr. And Algül (Görsel İletişim Tasarımı Bölümü)

Doç. Dr. Yıldıray Kesgin (Gazetecilik Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Nejla Polat (Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü) 

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Toros Ntapiapis (Reklamcılık Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Hale Yaylalı (Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü)


Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu

Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan (Komisyon Başkanı)

Prof. Dr. And Algül

Dr. Öğr. Üyesi Denizcan Kabaş  Doç. Dr. Yıldıray Kesgin         

Dr. Öğr. Üyesi Dicle Yıldırım 

Dr. Öğr. Üyesi Burak Çeber

Arş. Gör. Dr. Sadettin Demirel

Arş. Gör. Neslihan Bulur 

Arş. Gör. Onur Coşkun 

Arş. Gör. Atila Erdemir

Arş. Gör. Kumsal Kınay

Araştırma ve Proje Geliştirme Komisyonu

Doç. Dr. Pınar Aslan (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Gül Esra Atalay

Doç. Dr. Yıldız Derya Birincioğlu Vural

Arş. Gör. Dr. Sadettin Demirel

Arş. Gör. Zindan Çakıcı

Arş. Gör. Hakan Koluman

Arş. Gör. Bahşende Çoban Azizoğlu

Stratejik Plan Komisyonu

Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan (Komisyon Başkanı)

 Dr. Öğr. Üyesi Nejla Polat

Dr. Öğr. Üyesi Hale Yaylalı

Dr. Öğr. Üyesi Özgün Arda Kuş

Arş. Gör. Atila Erdemir

Arş. Gör. Dr. Sadettin Demirel

Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan (Komisyon Başkanı)

Prof. Dr. And Algül

Doç. Dr. Gül Esra Atalay

Dr. Öğr. Üyesi Elif Sabancı Polat

Doç. Dr. Özge Uğurlu Akbaş 

Doç. Dr. Cihan Becan

Dr. Öğr. Üyesi Ceren Acun 

Dr. Öğr. Üyesi Hale Yaylalı

Mezuniyet Komisyonu

Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan (Komisyon Başkanı)

Arş. Gör. Dr. Sadettin Demirel

Arş. Gör. Besna Ağın 

Arş. Gör. Neslihan Bulur 

Arş. Gör. Onur Coşkun 

Arş. Gör. Zindan Çakıcı 

Arş. Gör. Yezdan Çelebi 

Arş. Gör. Atila Erdemir

Arş. Gör. Baran Kahraman 

Arş. Gör. Kumsal Kınay 

Arş. Gör. Simge Kırteke 

Arş. Gör. Osman Tosun 

Arş. Gör. Hüsna Tosun

Arş. Gör. Bahşende Çoban Azizoğlu

Arş. Gör. Hakan Koluman

Fakülte Sosyal Medya Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray Kesgin (Komisyon Başkanı)

Prof. Dr. And Algül

Arş. Gör Baran Kahraman

Arş. Gör. Kumsal Kınay

Arş. Gör. Osman Tosun

Arş. Gör. Hüsna Tosun

Haber ve Duyuru Komisyonu

Prof. Dr. Süleyman İrvan (Komisyon Başkanı)

Arş. Gör. Dr. Sadettin Demirel

Arş. Gör. Onur Coşkun 

Arş. Gör. Atila Erdemir 

Arş. Gör. Kumsal Kınay

Arş. Gör. Hakan Koluman

Arş. Gör. Osman Tosun

Laboratuvar Komisyonu

Prof. Dr. And Algül                         (Komisyon Başkanı / MAC Laboratuvarı Sorumlusu)

Doç. Dr. Gül Esra Atalay                (Haber Atölyesi Sorumlusu)

Dr. Öğr. Üyesi Elif Sabancı Polat              (Animasyon Laboratuvarı Sorumlusu)

Prof. Dr. Özgül Dağlı                         (Reklam Atölyesi Sorumlusu)

Doç. Dr. Esennur Sirer                     (Eğitim Stüdyosu Sorumlusu / Stüdyo Sorumlusu, Kurgu ve Renklendirme Atöl.)

Dr. Öğr. Üyesi Burak Çeber               (PC Laboratuvarı Sorumlusu)

Arş. Gör. Simge Kırteke                   (Tasarım Atölyesi Sorumlusu)

Engelli Öğrenci Birimi

Doç. Dr. Esennur Sirer (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Nejla Polat

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Toros Ntapiapis

Arş. Gör. Besna Ağın 

Hazırlık Sınıfı Fakülte Öğrencileri Koçu

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Toros Ntapiapis

Fakülte Öğrenci İletişim Komisyonu 

Doç. Dr. Öğr. Bahar Muratoğlu Pehlivan (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Özgün Arda Kuş

Dr. Öğr. Üyesi Dicle Yıldırım

Dr. Öğr. Üyesi Maria Ester Cristaldi

Arş. Gör. Kumsal Kınay

Arş. Gör. Atila Erdemir

Arş. Gör. Hüsna Tosun

Arş. Gör. Dr. Sadettin Demirel

Arş. Gör. Zindan Çakıcı

Arş. Gör. Simge Kırteke

Arş. Gör. Besna Ağın

Fakülte Sosyal Projeler Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Özge Uğurlu (Fakülte Koordinatörü)

Doç. Dr. Gül Esra Atalay

Dr. Öğr. Üyesi Özgün Arda Kuş

Dr. Öğr. Üyesi Nejla Polat

Dr. Öğr. Üyesi Hale Yaylalı

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Toros Ntapiapis

Dr. Öğr. Üyesi Dicle Yıldırım

Araş. Gör. Atila Erdemir

Araş. Gör. Kumsal Kınay


Fakülte Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan (Fakülte Koordinatörü)

Araş. Gör. Onur Coşkun

Araş. Gör. Atila Erdemir

Araş. Gör. Simge Kırteke

Araş. Gör. Osman Tosun

Araş. Gör. Bahşende Çoban Azizoğlu

Araş. Gör. Besna Ağın

Araş. Gör. Neslihan Bulur


9. İç Paydaşlar ve Çözüm Ortakları

 • İletişim Fakültesi Lisans Öğrencileri
 • Fakülte Akademik ve İdari Kadrosu
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • İLİMER (İnsan Odaklı İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi)
 • PARGE (Proje, Araştırma, Uygulama, Eğitim ve Geliştirme Koordinatörlüğü)
 • Üsküdar Üniversitesi Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı
 • Üsküdar Üniversitesi Uluslararası Ofis Daire Başkanlığı
 • Üsküdar Üniversitesi Erasmus Daire Başkanlığı
 • Üsküdar Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
 • Üsküdar Üniversitesi Televizyonu (ÜÜTV)
 • Üsküdar Üniversitesi Radyosu (ÜÜRADYO)
 • Üsküdar Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanlığı
 • Üsküdar Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı
 • Üsküdar Üniversitesi Çözüm Merkezi
 • Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri (Yeni Medya Kulübü, Sinema Kulübü, Medya ve İletişim Kulübü, Görsel İletişim Kulübü vb.)
 • Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Konseyi

10. Fakülte Danışma Kurulu ve Dış Paydaşlar

İletişim Fakültesi Kalite Kurulu fakültenin kalite süreçlerini izlemek ve kalite güvencesini sağlamak üzere dekanın önerisi ile dış paydaşlardan oluşan fakülte danışma kurulu belirleme ve onama yetkisine sahiptir. İletişim Fakültesi dekanının önerisi ve İletişim Fakültesi Kalite Kurulu onayı ile oluşturulan Fakülte Dış Paydaş ve Danışma Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Dursun Güleryüz
(Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş. Başkanı, TİAK)
Sibel Güneş
(Gazeteci, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri, TGC)
Yusuf Gürsoy
(Radyo, Televizyon Meslek Örgütleri Birliği Başkanı, RATEM)
Pınar Dağ
(Veri Okuryazarlığı Derneği)
İzzet Aydın
(Uluslararası İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği, UİGAD Başkanı)
Tayfun Gözler
(Üsküdar Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanı)
Faruk Atasoy
(Reklamcılar Derneği Onur Kurulu Üyesi)
Fatma Körünoğlu
(Şapka Prodüksiyon Genel Müdürü)
İletişim Fakültesi Dekanlar Kurulu (İLDEK)-Çözüm Ortağı
Ömür Kula              (Reklamcılık Vakfı Başkanı)
İlker Dağlı                (Team Red Reklam Ajansı Kreatif Direktörü)
Ali Erdener Demir  (Reklam Yazarı)
Umut Civak             (Arena Media Turkcell Ekibi TV Planlama Uzman)
Yusuf Bedir             (Media&Glory Ajans Yöneticisi)
Ferah Poyraz          (Ferrah Poyraz Medya İletişim ve Reklamcılık Ajans Baş.)
Tolga Kayasu          (Koperatiff Reklam Ajans Başkanı)


11. İletişim Fakültesi Akademik Personel Listesi


Unvan
Program
Personel Adı
Personel Soyadı 

1

Profesör
Yeni Medya ve İletişim
Nazife
Güngör

2

Profesör
Gazetecilik
Süleyman
İrvan

3

Profesör
Görsel İletişim Tasarımı
And
Algül

4

Profesör
Görsel İletişim Tasarımı
Emre
Tandırlı

5

Doçent
Çizgi Film ve Animasyon
İpek Fatma
Çevik

6

Profesör
Reklamcılık
Özgül
Dağlı

7

Doçent
Yeni Medya ve İletişim
Feride Zeynep
Güder

8

Doçent
Reklamcılık
Dinçer
Atlı

9

Doçent
Gazetecilik
Gül Esra
Atalay

10

Doçent
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Pınar
Aslan

11

Doçent
Gazetecilik
Aylin
Tutgun Ünal

12

Doçent
Görsel İletişim Tasarımı
Tolga
Erkan

13

Doçent
Çizgi Film ve Animasyon
Bahar
Muratoğlu Pehlivan

14

Doçent
Yeni Medya ve İletişim
Yıldız Derya
Birincioğlu Vural

15

Doçent
Radyo Televizyon ve Sinema
Esennur
Sirer

16

Doçent
Görsel İletişim Tasarımı
Cem
Tutar

17

Doçent
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Özge
Uğurlu Akbaş

18

Doktor Öğretim Üyesi
Gazetecilik
Yıldıray
Kesgin

19

Doktor Öğretim Üyesi
Yeni Medya ve İletişim
Ceren
Acun

20

Doktor Öğretim Üyesi
Görsel İletişim Tasarımı
Dicle
Yıldırım

21

Doktor Öğretim Üyesi
Radyo Televizyon ve Sinema
Denizcan
Kabaş

22

Doktor Öğretim Üyesi
Görsel İletişim Tasarımı
Ebru
Karadoğan İsmayılov

23

Doktor Öğretim Üyesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Nejla
Polat

24

Doktor Öğretim Üyesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Şükrü
Güler

25

Doktor Öğretim Üyesi
Radyo Televizyon ve Sinema
Hale
Yaylalı

26

Doktor Öğretim Üyesi
Reklamcılık
Nihal
Toros Ntapıapıs

27

Doktor Öğretim Üyesi
Reklamcılık
Cihan
Becan

28

Doktor Öğretim Üyesi
Yeni Medya ve İletişim
Hasan
Topaçoğlu

29

Doktor Öğretim Üyesi
Çizgi Film ve Animasyon
Ezgi
Şen

30

Araştırma Görevlisi
Gazetecilik
Atila
Erdemir

31

Araştırma Görevlisi
Görsel İletişim Tasarımı
Baran
Kahraman

32

Araştırma Görevlisi
Görsel İletişim Tasarımı
Simge
Kırteke

34

Araştırma Görevlisi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Zindan
Çakıcı

35

Araştırma Görevlisi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Osman
Tosun

36

Araştırma Görevlisi
Radyo Televizyon ve Sinema
Besna
Ağın

37

Araştırma Görevlisi
Radyo Televizyon ve Sinema
Yezdan
Çelebi

38

Araştırma Görevlisi (Dr.)
Reklamcılık
Burak
Çeber

39

Araştırma Görevlisi
Çizgi Film ve Animasyon
Hüsna
Tosun

40

Araştırma Görevlisi
Çizgi Film ve Animasyon
Onur
Coşkun

41

Araştırma Görevlisi
Yeni Medya ve İletişim
Neslihan
Bulur12. İletişim Fakültesi Öğrencilerine Dair Veriler

Tablo-5: 2019-2020 Bölümlere ve Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Tablo-6: Bölüm/Programlara Göre ÇAP ve Yandal Program Sayıları

Tablo-7: Yıllara Göre Yatay Geçiş Rakamları

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!