İletişim Fakültesi Kurumsal

KURUMSAL BİLGİLER

1. Hakkımızda

Yaşamın her kesitinde merkezi öneme sahip olan iletişimin, bilişim teknolojilerindeki gelişmelere koşut olarak toplumsal değişim ve dönüşümün motor gücü rolünü üstlendiği de gözlenmektedir. Bilgi çağını yaşamakta olan dünyamızda iletişimin yalnızca bugünün değil, geleceğin biçimlenmesinde de başrolde olması iletişim eğitiminin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, yenilikçi öğretim yöntemleri, alanda söz sahibi akademisyenleri, iletişim sektöründe çalışma ve eserleri ile tanınmış deneyimli profesyonellerden oluşan nitelikli akademik kadrosu, son teknolojiyle donanmış fiziki olanaklarıyla, misyon ve vizyonuna yakışır eğitim-öğretim programıyla kalifiye iletişimciler yetiştirme görevini üstlenmiş bulunmaktadır.

2013-2014 eğitim öğretim yılında  İletişim Bilimleri, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Yeni Medya olmak üzere üç bölümle eğitim öğretime başlayan İletişim Fakültesi 2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Medya ve İletişim, Radyo Televizyon ve Sinema, Yeni Medya ve Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarım, Reklam Tasarımı ve İletişimi, 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren Halkla İlişkiler, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla da Çizgi Film ve Animasyon olmak üzere yedi bölümle eğitim öğretime devam etmektedir.

  1. Çizgi Film ve Animasyon
  2. Görsel İletişim ve Tasarımı
  3. Halkla İlişkiler
  4. Medya ve İletişim
  5. Radyo, Televizyon ve Sinema
  6. Reklam Tasarım ve İletişimi
  7.  Yeni Medya ve Gazetecilik

2. Fakülte Yönetimi

İletişim Fakültesi yönetiminde Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kalite Kurulu, Bölüm Başkanlıkları, Erasmus+ Koordinatörlüğü, Bologna Koordinatörlüğü ve Proje ve AR-GE Koordinatörlüğü ile Staj Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Uygulamalı Eğitim Komisyonu bulunmaktadır. Ayrıca laboratuvar ve web sorumlularımız da ilgili süreçleri takip etmektedirler.

Fakültede, diğer fakülteler ve tüm bölümlerinin yapıcı ilişkiler sürdürmelerine olanak sağlayan, herkesin görüş ve düşüncelerine önem veren, güven verici, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsenmekte ve bu anlayışın davranışlara yansıtılmasına büyük önem verilmektedir. Kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde yetki ve sorumluluklar dağıtılmakta, bununla birlikte konu ve meselelerin çözülme biçim ve süreçleri takip edilmekte, birimler arasında bilgi paylaşılmaktadır. 

Programların eğitim amaçları, program çıktıları ve yeterlilikleri belirlenirken; program içerik ve yapıları güncellenirken ve ders planları oluşturulurken başvurulan en önemli kaynaklardan biri de paydaşlardır. İletişim Fakültesi yönetimine ve iç-dış paydaşlara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

3. Akademik Personel ve Bölümler


4. Fakülte Yönetimi

Dekan: Prof. Dr. Nazife Güngör

Dekan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Can Diker

Dekan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Şaha Burcu Baygül Özpınar

Fakülte Sekreteri: Ayşegül Okkıran

5. Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Nazife Güngör – Dekan

Prof. Dr. Mehmet Zelka - Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Sinan Canan - Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Muhsin Konuk - Profesör Temsilcisi

Doç. Dr. Serhat Özekes - Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Dinçer Atlı - Doçent Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Can Diker - Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi

Prof. Dr. Süleyman İrvan - Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı

Doç. Dr. İsmail Arda Odabaşı -Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı           

Doç. Dr. Feride Zeynep Güder -Medya ve İletişim Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Özgül Dağlı - Reklam Tasarım ve İletişimi Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Özge Uğurlu Akbaş - Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Tolga Erkan - Görsel İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanı

6. Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Nazife Güngör - Dekan, Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Sevil Atasoy - Üye

Prof. Dr. Tunç Çatal - Üye

Prof. Dr. Süleyman İrvan - Üye

Doç. Dr. İsmail Arda Odabaşı - Üye

Doç. Dr. Serhat Özekes - Üye

Dr. Öğr. Üyesi Can Diker - Üye

7. Bölüm Başkanlıkları

Dr. Öğr. Üyesi Tolga Erkan, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Özge Uğurlu Akbaş, Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, Medya ve İletişim Bölüm Başkanı

Doç. Dr. İsmail Arda Odabaşı, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Özgül Dağlı, Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Süleyman İrvan, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı

8. Erasmus Koordinatörlüğü

Fakülte Koordinatörü
Doç. Dr. Feride Zeynep Güder

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Tolga Erkan

Halkla İlişkiler Bölüm Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Şaha Baygül Özpınar

Medya ve İletişim Bölüm Koordinatörü
Doç. Dr. Feride Zeynep Güder

Radyo Televizyon Sinema Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hale Yaylalı

Reklam Tasarım ve İletişim Bölüm Koordinatörü
Doç. Dr. Dinçer Atlı

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal

Fakülte Uluslararası Öğrenci Koordinatörü
Doç. Dr. Feride Zeynep Güder

9. Bologna Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Can Diker (Fakülte Bologna Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karadoğan İsmayıl (Görsel İletişim Tasarım Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Özge Uğurlu Akbaş (Halkla İlişkiler Bölümü)

Doç. Dr. Feride Zeynep Güder (Medya ve İletişim Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Can Diker (Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü)

Doç. Dr. Dinçer Atlı (Reklam Tasarım ve İletişimi Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal (Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü)

10. Komisyonlar

Staj Komisyonu

Doç. Dr. İ. Arda Odabaşı (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Cem Tutar (Görsel İletişim Tasarımı Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Şaha Baygül Özpınar (Halkla İlişkiler Bölümü)

Doç. Dr. Feride Zeynep Güder (Medya ve İletişim Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Can Diker (Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Toros Ntapiapis (Reklam Tasarım ve İletişimi Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray Kesgin (Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü)

Eğitim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Can Diker (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karadoğan Ismayıl (Görsel İletişim Tasarım Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Nejla Polat (Halkla İlişkiler Bölümü)

Doç. Dr. Feride Zeynep Güder (Medya ve İletişim Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Hale Yaylalı (Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü)

Doç. Dr. Özgül Dağlı (Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Gül Esra Atalay (Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü)

Uygulamalı Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Süleyman İrvan (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Can Diker

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karadoğan Ismayıl

Dr. Öğr. Üyesi Tolga Erkan

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal

Dr. Öğr. Üyesi Esennur Sirer

Proje ve AR-GE Koordinatörü
Doç. Dr. Dinçer Atlı

Fakülte Stratejik Plan Komisyonu Temsilcisi
Doç. Dr. Dinçer Atlı

Tanıtım Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Nejla Polat

PC & Macintosh Laboratuvarları Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Can Diker

Eğitim Stüdyosu Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Can Diker

Hazırlık Sınıfı Fakülte Öğrencileri Koçu
Dr. Öğr. Üyesi Nihal Toros Ntapiapis

Web Sorumluları

Fakülte Web Sayfası Teknik Sorumlusu: Arş. Gör. Zeynep Şehidoğlu

Fakülte Web Sayfası İçerik Sorumlusu: Arş. Gör. Şükrü Güler

Fakülte Web Sayfası İçerik Sorumlusu: Arş. Gör. Neslihan Bulur

11. İç Paydaşlar ve Çözüm Ortakları

İletişim Fakültesi Lisans Öğrencileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencileri

Fakülte Akademik ve İdari Kadrosu

Sosyal Bilimler Enstitüsü

İLİMER (İnsan Odaklı İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi)

PARGE (Proje, Araştırma, Uygulama, Eğitim ve Geliştirme Koordinatörlüğü)

Üsküdar Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü

Üsküdar Üniversitesi Uluslararası Ofis Direktörlüğü

Üsküdar Üniversitesi Erasmus Direktörlüğü

Üsküdar Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü

Üsküdar Üniversitesi Televizyonu (ÜÜTV)

Üsküdar Üniversitesi Radyosu (ÜÜRADYO)

Üsküdar Üniversitesi Kütüphane Direktörlüğü

Üsküdar Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Direktörlüğü

Üsküdar Üniversitesi Çözüm Merkezi

Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri (Yeni Medya Kulübü, Sinema Kulübü, Medya ve İletişim Kulübü, Görsel İletişim Kulübü vb.)

Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Konseyi

12. Fakülte Kalite Kurulu, Yapısı ve İşleyişi

Fakülte Kalite Kurulu

İletişim Fakültesi Fakülte Kalite Kurulu, YÖK Kalite Yönetmeliği esaslarına bağlı kalınarak ve Üsküdar Üniversitesi Kalite Kurulu’nun temel ilkeleri doğrultusunda Fakülte Dekanı tarafından belirlenmiştir. Dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, fakülte öğrenci konseyi temsilcisi ve fakülte sekreterinden oluşacak biçimde belirlenmiş olan İletişim Fakültesi Kalite Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:

Prof. Dr. Nazife Güngör - Dekan

Prof. Dr. Süleyman İrvan - Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Feride Zeynep Güder - Medya ve İletişim Bölüm Başkanı

Doç. Dr. İsmail Arda Odabaşı - Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Özgül Dağlı - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Özge Uğurlu Akbaş - Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Tolga Erkan - Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Can Diker - Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Şaha Burcu Baygül Özpınar, Dekan Yardımcısı

Ayşegül Okkıran, Fakülte Sekreteri

Büşra Özdoğan, Öğrenci Konseyi Fakülte Temsilcisi

Fakülte Danışma Kurulu ve Dış Paydaşlar

İletişim Fakültesi Kalite Kurulu fakültenin kalite süreçlerini izlemek ve kalite güvencesini sağlamak üzere dekanın önerisi ile dış paydaşlardan oluşan fakülte danışma kurulu belirleme ve onama yetkisine sahiptir. İletişim Fakültesi dekanının önerisi ve İletişim Fakültesi Kalite Kurulu onayı ile oluşturulan Fakülte Dış Paydaş ve Danışma Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Dursun Güleryüz (Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş. Başkanı, TİAK)

Sibel Güneş (Gazeteci, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri, TGC)

Yusuf Gürsoy (Radyo Televizyon Meslek Örgütleri Birliği Başkanı, RATEM)

Pınar Dağ (Veri Okuryazarlığı Derneği)

İzzet Aydın (Uluslararası İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği, UİGAD Başkanı)

Fatma Körünoğlu (Şapka Prodüksiyon Genel Müdürü)

İletişim Fakültesi Dekanlar Kurulu (İLDEK) - Çözüm Ortağı

Tayfun Gözler (Üsküdar Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanı)

Faruk Atasoy (Reklamcılar Derneği Onur Kurulu Üyesi)

     Ömür Kula (Reklamcılık Vakfı Başkanı)

     İlker Dağlı (Team Red Reklam Ajansı Kreatif Direktörü)

     Ali Erdener Demir (Reklam Yazarı)

     Umut Civak (Arena Media Turkcell Ekibi TV Planlama Uzman)

13. Öğrenci SayılarıÜniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!