Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

İletişim Fakültesi Vizyon & Misyon

Misyonumuz

İçerisinde yaşadığı dünyayı bütünsel biçimde algılayabilen,  olaylara ve durumlara sorgulayıcı, eleştirel ve analitik bakabilen kalifiye iletişim profesyonelleri yetiştirmek temel misyonumuzdur. Bu misyonu en üst düzeyde yerine getirebilmek için teorinin ve pratiğin birbirini tamamladığı bütünlüklü bir iletişim eğitimi vermeye özen göstermekteyiz. Kalifiye akademik kadromuzun yanında son teknolojiyle donanmış radyo ve televizyon stüdyolarımız öğrencilerimizin dersliklerde aldıkları teorik bilginin uygulamayla tamamlanmasına olanak vermektedir.

Vizyonumuz

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi alanında iyi yetişmiş güçlü akademik kadrosu, son teknolojiyle donanmış laboratuvarları, radyo ve televizyon stüdyolarıyla, iletişim eğitimine insan odaklı yaklaşımıyla geleceğe güvenle bakabilecek ve geleceği güvenle devralacak entelektüel bireyler ve kalifiye meslek insanları yetiştirmeyi kendisine vizyon olarak belirlemiş bulunmaktadır. Fakültemizin yakın geleceğe ilişkin stratejilerinin başında, kalitesiyle yalnızca ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de saygın bir eğitim kurumu, bilim üretim merkezi haline gelmektir. Bunun için kuruluşumuzun henüz ilk yılından itibaren uluslararası öğrenci değişim programlarını uygulamaya koymuş bulunmaktayız. Çünkü biz, öğrencilerimizin etkinlik alanlarını üniversite kampüsüyle sınırlamak istemiyoruz. Onların dünyaya açılmasını, başka ülkeleri, toplumları tanımalarını, başka kültürel ortamlarda ufuk açıcı paylaşımlarda bulunmalarını istiyoruz. Böylece bünyemizde yetişecek iletişim profesyonellerinin uluslararası standartlara sahip olması mümkün olacaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!