Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Hakkında

Bölüm Tanıtım Sunumunu İçin Tıklayın

 

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Nedir?

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü teoriyi uygulamayla, bilimi sanatla, gerçekliği sanalla sentezleme anlayışı üzerine kurulan bir alandır. İletişim bilimlerinin geleceğe taşınmasında önemli kapılar açma özelliğine sahip olan Çizgi Film ve Animasyon Bölümünde, iletişim alanında teorik bilgiyi, uygulamalı eğitimle destekleyerek aktarmak ve bu alanda sektörün ve üniversitelerin ihtiyacı olan donanımlı meslek ve sanat insanları yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Nitelikli İletişimciler Yetiştiriyor

Çizgi film ve animasyon, dijital iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği çağımızda iletişim ve görsel sanatları ilgilendiren bütün iş ve hizmet sektörlerinde ihtiyaç duyulan bir alan olarak önem taşımaktadır. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi de söz konusu alanın bu özelliğini dikkate alarak hem iletişim sektörüne kalifiye elemanlar yetiştirmeyi hem de alanda nitelikli akademik kadroların yetişmesine öncülük etmeyi misyon edinmektedir.

Çizgi Film ve Animasyon Bölümünde İleri Düzeyde Eğitim İmkânları

Üsküdar Üniversitesinin zengin fiziki olanakları, son teknolojiyle donatılmış bilgisayar laboratuvarları, televizyon stüdyoları, çekim, yapım ve kurgu atölyeleri çizgi film ve animasyon alanında ileri düzeyde eğitim için uygun bir ortam sunmaktadır. Nitelikli akademik kadrosuyla bölüm, kendi alanında iddialı ve benzerleri arasında en iyi olmayı amaç edinmektedir.

Çizgi Film ve Animasyon Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

İletişim Fakültesinin diğer bölümleriyle iş birliği ve koordinasyon biçiminde eğitim verilen Çizgi Film ve Animasyon Bölümünün ilk yılında yer alan dersler ağırlıklı olarak temel sosyal bilim ve temel iletişim bilimleri formasyonu kazandırmayı amaçlamaktadır. İkinci sınıftan itibaren teorik ve uygulamalı alan derslerine yer verilmeye başlanan bölümde üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise programın yüzde 80’i alana ilişkin uygulamalı derslerden oluşmaktadır.

Ders programı; genelden özele, kuramdan uygulamaya, zorunludan seçimliye müfredatı ile dikkat çekmektedir. Öğrenci üçüncü sınıftan itibaren bölüm seçmelilerin yanı sıra fakülte ve üniversite seçmeli derslerini de almaya başlamaktadır. Çizgi Film ve Animasyon (CFA) Bölümü öğrencilerimiz fakültenin öteki bölümlerinden de ders seçimi yapabilmektedirler. Okulda verilen eğitimin sektör deneyimiyle pekiştirilmesi amacına dönük olarak son iki yıl içerisinde öğrencinin çeşitli kurum ve kuruluşlarda çizgi film ve animasyon alanında staj yapması da sağlanmaktadır. Staj uygulaması aynı zamanda üniversite-sektör iş birliği açısından da önemsenmektedir.

Donanımlı Personele İhtiyaç Duyuluyor

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü mezunları için çeşitli sektörlerde geniş bir iş alanı bulunmaktadır. Türkiye’de önemli bir ihtiyaç bulunan alanla ilgili çeşitli üniversitelerde çizgi film ve animasyon bölümleri bulunmakla birlikte yetişmiş eleman açısından henüz gereksinimleri karşılayacak düzeye erişilmemiştir. Bu nedenle de alanda yetişmiş eleman ihtiyacı oldukça fazladır.


Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?  

Çizgi film ve animasyon uzman ve sanatçısı, iletişim, reklam, tanıtım, halkla ilişkiler, propaganda, eğitim, sağlık gibi birbirinden farklı pek çok sektörde istihdam olanağı bulabilmektedir. Mezun olanlar, bütün kamu ve özel kurum ve kuruluşların iletişim birimleri, halkla ilişkiler departmanları, reklam ve tanıtım birimleri bünyesinde görev yapabilirler. Reklam ve halkla ilişkiler sektöründe hareketli görüntü tasarımcısı olarak istihdam edilebilirler. Televizyon ve sinema sektöründe çizgi film tasarımcısı, yapımcısı ve yöneticisi olarak istihdam olanağı bulabilmektedirler. Mezunlar, üniversitelerin ilgili bölüm ve birimlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!