Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Hakkında

Bölüm tanıtım sunumu için tıklayınız.

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Nedir?

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, teori ve uygulamayı bir araya getiren, iletişim alanındaki farklı disiplinlerle etkileşime oldukça açık bir yapıya sahiptir. Bilim ve sanatın aynı çatı altında birleştiği bölüm, iletişim biliminin geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki köprü kurma kabiliyetini en iyi şekilde desteklemektedir.
İletişim alanındaki kuramsal bilginin, uygulamalı eğitimle desteklendiği Çizgi Film ve Animasyon Bölümü hem nitelikli akademik kadrolar hem de sektörde birçok farklı pozisyonda görev alabilecek donanımlı meslek insanları yetiştirmek amacı taşımaktadır.

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Nitelikli Profesyoneller Yetiştiriyor

Çizgi film ve animasyon, dijital iletişim teknolojilerinin günlük yaşam pratikleri içine kök saldığı çağımızda başta iletişim olmak üzere, birçok farklı iş kolunda ve hizmet sektöründe gereksinim duyulan bir alan olarak ön plana çıkmaktadır.
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi de çizgi film ve animasyon bölümünün yüksek potansiyelini dikkate alarak iletişim alanında başarılı çalışmalar ortaya koyacak akademisyenler ve profesyoneller yetiştirme misyonuyla hareket etmektedir.

Çizgi Film ve Animasyon Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, iletişim fakültesinin diğer bölümleriyle iş birliği içindedir. Bölümün ilk sene müfredatında yer alan dersler öğrencilere ağırlıklı olarak temel sosyal bilim ve iletişim bilimleri altyapısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Bölümde ikinci sınıftan itibaren uygulamalı derslere de yer verilmeye başlanmaktadır. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise müfredat ağırlıklı olarak uygulamalı derslerden oluşmaktadır.

Ders programı genelden özele, kuramdan uygulamaya, zorunludan seçmeliye müfredatı ile dikkat çekmektedir. Öğrenci üçüncü sınıftan itibaren bölüm seçmelilerin yanı sıra fakülte ve üniversite seçmeli derslerini de almaya başlamaktadır. Çizgi Film ve Animasyon (CFA) Bölümü öğrencilerimiz fakültenin öteki bölümlerinden de ders seçimi yapabilmektedir. Okulda verilen eğitimin sektör deneyimiyle pekiştirilmesi amacına yönelik olarak öğrencilerin çeşitli kurum ve kuruluşlarda çizgi film ve animasyon alanında staj yapması da sağlanmaktadır. Staj uygulaması aynı zamanda üniversite ve sektör arasındaki iş birliği açısından da önemsenmektedir.

Donanımlı İletişimcilere İhtiyaç Duyuluyor

Dijital dönüşümün etkilerinin akademide ve iş dünyasının farklı alanlarında ciddi şekilde hissedilmesiyle birlikte çizgi film ve animasyon üretim süreçlerinde belirli kabiliyetleri bulunan iletişimcilere duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bölümden mezun olan öğrenciler, iş dünyasında farklı pozisyonlarda çalışabilme ve akademiye yönelme şansına sahiptir. Ayrıca oyun dünyasının son yıllarda gösterdiği gelişim ve oyun dünyasına olan ilginin artması da çizgi film ve animasyon öğrencilerine duyulan gereksinimi artırmaktadır.

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?  

Çizgi film ve animasyon uzman ve sanatçısı başta çizgi film ve animasyon alanları olmak üzere, reklam, oyun, televizyon, sinema, tanıtım, halkla ilişkiler, eğitim, sağlık gibi birbirinden farklı pek çok farklı alanda istihdam olanağı bulabilmektedir.
Bölümü başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler çizgi film, animasyon ve oyun şirketlerinde çalışma olanağı bulabilir. Ayrıca mezun olanlar tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşların iletişim birimleri, halkla ilişkiler departmanları, reklam ve tanıtım birimleri bünyesinde görev yapabilir. Reklam ve halkla ilişkiler sektöründe hareketli görüntü tasarımcısı olarak istihdam edilebilirler. Televizyon ve sinema sektöründe çizgi film tasarımcısı, yapımcısı ve yöneticisi olarak istihdam olanağı bulabilmektedirler. Mezunlar, üniversitelerin ilgili bölüm ve birimlerinde akademisyen olarak görev alabilir.

Bölüm

Puan Türü

2023 KONTENJAN

2022 ÖSYS Taban Puanı

2022 ÖSYS Başarı Sırası

ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (BURSLU)

SÖZ

10

393.11166

29350

ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (%50 İNDİRİMLİ)

söz

59

278.11391

530224

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!