Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

İletişim Fakültesi GZFT (SWOT) Analizi ve İyileştirme

KALİTE YÖNETİMİ – SWOT (GZFT) ANALİZİ

İletişim Fakültesi GZFT (SWOT) Analizi ve İyileştirme Tedbirleri

A. Güçlü Yanlar

İletişim Fakültesi eğitim öğretimde sekizinci yılında olmakla birlikte aynı türde eğitim yapan diğer kurumlar arasında öne çıkmayı başarmış ve marka olma yolunda ilerlemektedir. Fakültenin güçlü yönleri şu noktalarda öne çıkmaktadır:

 • Güçlü akademik kadro: Alanında uzman, güçlü akademik kadroyla fakültenin eğitim-öğretimi planlanan biçimde, fakültenin misyon ve vizyonuyla uyumlu olarak yapılmaktadır.
 • Sektör desteği: Medya sektörüyle yakın ilişkiler içerisinde bulunan fakültede gerek dış paydaş danışmanlıkları gerekse de medya sektöründen deneyimli meslek insanlarının ders saat ücretli olarak eğitim-öğretime katkı yapması eğitim-öğretimde verimliliği artırmaktadır.
 • Bölümlerin akreditasyon sürecine hazırlanmakta olması ve bir bölümün akredite olması fakültenin güçlü yanlarından biridir.
 • Akademik ve bilimsel çalışmalar: Fakültenin güçlü akademik kadrosu tarafından üretilen bilimsel yayınlar, düzenlenen bilimsel etkinlikler, alınan bilimsel ödüller güçlü yönlerini yansıtmaktadır.
 • Uygulamalı eğitimde gereken koşulların sağlanmış olması: Uygulamalı eğitimde gerek fiziksel koşullar, gerekse ders araç gereç ve donanımı açısından fakültede sürekli iyileşme kaydedilmektedir. Uygulamalı eğitimin deneyimli ve alanda uzman eğitmenlerce verilmesi de diğer bir güçlü yandır.
 • Öğrenci çalışmalarının çeşitli yarışmalarda ödüllendirilmesi, fakültenin tanınırlığı ve marka değeri açısından önem taşımaktadır.
 • Yatay geçişlerde tercih edilirliğinin yıldan yıla artması; üniversite yerleştirme sınavlarındaki tercih oranının yüzde yüze yaklaşması da fakültenin güçlü yanını ortaya koymaktadır.
 • İletişim eğitiminin vazgeçilmezleri olarak radyo ve televizyon stüdyosuna, haber atölyesine sahip bulunması, bilgisayar laboratuvarları da fakültenin güçlü yanını yansıtmaktadır.
 • Haber Üsküdar uygulama gazetesi, ÜÜTV, ÜÜ Radyo gibi uygulama alan ve araçlarının varlığı da fakültenin uygulamalı eğitimdeki güçlü yanlarını ortaya koymaktadır.
 • Şehrin merkezinde konumlanmış olması ve şehrin her yanına kolay ulaşım olanakları da fakültenin güçlü yanını göstermektedir.
 • Kütüphane olanakları, bilgiye erişilebilirlik özelliği de güçlü yan olarak gösterilebilir. Öğrenci ve öğretim elemanı iletişimindeki aktiflik (STİX), öğrenci bilgi sisteminin (OBS), Öğrenme Yönetim Sistemi (ALMS) aktif çalışması, cep telefonu uygulamalarıyla anında kısa mesaj iletimi vb. işleyişler fakültenin güçlü yanını ortaya koymaktadır.
 • Öğrenci kulüplerinin aktif işleyişi, sıklıkla gerçekleştirilen bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler de fakültenin güçlü yanlarını ortaya koymaktadır.
 • Öğrenci memnuniyet anketlerinde fakülte ortalamasının 4 üzerinden 3.26 olması da öğrenci memnuniyetinin ortalamanın üzerinde olduğunu göstermekte ve bu da fakültenin güçlü yanını ortaya koymaktadır.
 • Fakülte öğretim elemanlarının yayın sayılarının yıllara göre sürekli artışı fakültenin güçlü yanı olarak değerlendirilebilir.
 • Öğretim elemanlarının projelerde ortaya koydukları başarılar fakültenin güçlü yanı olarak değerlendirilebilir.

B. Zayıf Yanlar

İletişim Fakültesi kesintisiz olarak gelişen ve iyileşen yapısıyla sürekli güçlenmektedir. Fakülte yönetimi ve Üniversite yönetimi iş birliğiyle fakültede ortaya çıkan olası sorunlar anında çözüme kavuşmakta, fakültedeki eğitim öğretim uygulaması sürekli gelişme ve iyileşme üzerine kurgulanmaktadır. Fakültedeki eğitim öğretim ve diğer akademik faaliyet alanları sürekli izlenmekte, öğrenci ve akademik personel geri bildirimleri anında değerlendirmeye alınarak hızlı çözüm üretimi gerçekleşmektedir. Örneğin, 2017-18 Eğitim Öğretim Yılında fakülte öğrenci sayısının hızlı artışı nedeniyle derslik ve diğer fizik alanlar yetersiz kalmış, bunun üzerine 2018-19 Eğitim-Öğretim Yılı için fakülte yine binasında eğitim öğretime başlayarak bu yöndeki olumsuzluk giderilmiştir.

C. Fırsatlar

İletişim Fakültesi fırsatlar açısından önemli bir potansiyele sahip bulunmaktadır. Fakülte şu açılardan fırsatlar sunmaktadır:

 • İletişim eğitimi için gerekli olan fizik mekanlar, ders araç gereç ve donanımı açısından önemli fırsatlara sahiptir. Eğitim stüdyosu, televizyon stüdyosu, radyo stüdyosu, son teknolojik donanımlı bilgisayar laboratuvarları, akıllı tahtalar, kütüphane olanakları, sosyal mekanlar.
 • İletişim eğitimi veren bir kurumun şehrin merkezinde olması önemli bir fırsat sunumudur. İletişim Fakültesi de şehrin merkezindeki konumuyla, ulaşım olanaklarına yakınlığıyla, medya kuruluşlarına ulaşılabilirlik özelliğiyle öğrencilerine ve de akademik personeline önemli fırsat sunumu yapabilmektedir.
 • İletişim Fakültesi genç ve gelişmeye açık akademik kadrosuyla da fırsat sunumu yapmaktadır. Genç akademik kadro gelişmeleri izleyen, akademik faaliyetlere katılım gösteren, uluslararası vizyona sahip özelliğiyle fakültenin önemli bir fırsat sunum alanı olarak değerlendirilebilir.
 • Fakülte akademik çalışmalar açısından da önemli fırsatlar sunmaktadır. Fakülte akademik dergisi Etkileşim yurt içi ve yurt dışı akademik camiada paylaşıma sunulmuş olup, önemli bir akademik platform olarak tanınır olmaya başlamıştır.
 • Fakülte tarafından gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler de fakültenin akademik gelişimi, akademisyen yetiştirme ve akademik camiada yer bulmak açısından önemli bir fırsat sunumu olarak değerlendirilmelidir.

D. Tehditler

İletişim Fakültesi, gösterdiği gelişme ve iyileşme süreci dikkate alındığında kayda değer bir tehditle karşı karşıya olmadığı gözlenmektedir. Benzer eğitimi yapan diğer eğitim kurumları içerisinde gerek eğitim kalitesi, gerekse tercih edilirlik yönlerinden öne çıkmış bulunmaktadır. Öğrenci kontenjanları ve kontenjanların doluluğu açısından da şu anda ön sıralarda yerini almış bulunmaktadır. Bu yöndeki gidişatın aynı şekilde devam etmesi halinde İletişim Fakültesi açısından önemli bir tehdit söz konusu değildir.

E. İyileştirme Tedbirleri

İletişim Fakültesi zaten iyileşme ve gelişme üzerine bir anlayışla yoluna devam etmektedir. Ancak bu sürece hız kazandırılması için şu noktalarda biraz daha güçlendirme yapılabilir:

 • Akademik kadronun iletişim fakülteleri akreditasyon kriterlerinin de gereği olmak üzere nicel anlamda güçlendirilmesi.
 • Fakültenin lisansüstü eğitim programlarının nicel olarak artırılması, doktora programının açılması.
 • Fakültenin yurt dışı açılımlarının geliştirilmesi. İkili anlaşmalar, akademisyen ve öğrenci değişim programları, ortak araştırmalar, akademik çalışmalar vb.
 • Fakültenin ARGE çalışmaları açısından güçlendirilmesi.
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!