Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Çizgi Film ve Animasyon Program Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları:

1. Çizgi film ve animasyon alanında kavramsal ve kuramsal bilgilere sahiptir.

2. Çizgi film ve animasyon alanındaki gelişmeleri takip eder.

3. Çizgi film ve animasyon yapımında kullanılan temel bilgisayar programlarını bilir.

4. Çizgi film ve animasyon yapımında temel tasarım ve üretim tekniklerini bilir.

5. Görsel estetik kurallarını bilir.

6. Çizgi film ve animasyon alanındaki etik değerler konusunda bilgi sahibidir.

7. Çizgi film ve animasyonun toplum ve özellikle de çocuklar üzerindeki etkilerini bilir.

8. Çizgi film ve animasyona ilişkin bilgilerini uygulayabilme becerisine sahiptir.

9. Çizgi film ve animasyon alanında araştırma, gözlem yapma ve değerlendirme becerisine sahiptir.

10. Çizgi film ve animasyon yapım sürecini tasarlama ve uygulama becerisine sahiptir.

11. Çizgi film ve animasyon alanında kullanılan bilgisayar yazılımlarını etkin biçimde kullanabilme becerisine sahiptir.

12. Çizgi film ve animasyon uygulamaları için gereken araç, yöntem ve teknikleri kullanır.

13. Çizgi film ve animasyon projelerini sektör ihtiyaçları doğrultusunda üretme becerisine sahiptir.

14. Özgün karakter ve konsept tasarımları yapabilir.

15. Tasarım fikirlerini görselleştirme becerisine sahiptir.

16. Tasarımın amacına uygun görsel dil oluştururken tasarım ilkelerinden faydalanır.

17. Çizgi film ve animasyon üretim sürecinde ekip çalışması yapar ve sorumluluk üstlenir.

18. Çizgi film ve animasyon çalışmalarını sanatsal değeri açısından değerlendirebilme yetkinliğine sahiptir.

19. Teknolojik yenilikleri çizgi film ve animasyon alanı içinde yetkin biçimde kullanır.

20. Çizgi film ve animasyon alanında etik değerlere uygun üretim yapar.

21. Çizgi film ve animasyon tasarım ve üretim süreçlerinde estetik ve işlevselliği bir arada kullanma yetkinliğine sahiptir.

22. Uygun bilgisayar programlarını kullanarak soyut ve somut kavramları yaratıcı, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür.

23. Çizgi film ve animasyon alanında projelerin yaratıcı, analitik sorgulamasını yapma yetkinliğine sahiptir.

24. Çizgi film ve animasyon projeleri geliştirme ve uygulama yetkinliğine sahiptir

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!