Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Çizgi Film ve Animasyon Program Öğretim Amaçları

Amaçlar

Çizgi Film ve Animasyon Bölümünde öğrenciler ilk iki yıl programdaki bütün dersleri zorunlu olarak almaktadırlar ve derslerin büyük bir kısmı fakültenin diğer bölümleriyle eşlenmiş durumdadır. Üçüncü sınıftan itibaren alan uygulamalı eğitim ağırlık kazanmaktadır. Üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenciler ağırlıklı olarak seçmeli derslere yöneltilmektedirler. Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencileri kendi bölümlerinde almaları gereken zorunlu derslerin dışındaki seçmeli dersleri yalnızca kendi bölümlerinden değil, öteki bölümlerin zorunlu veya seçmeli derslerinden seçme serbestisine sahiptirler.

Hedefler

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü teoriyi uygulamayla, bilimi sanatla, gerçekliği sanalla sentezleme anlayışı üzerine kurulan bir alandır. İletişim bilimlerinin geleceğe taşınmasında önemli kapılar açma özelliğine sahip olan Çizgi Film ve Animasyon Bölümünde, iletişim alanında teorik bilgiyi, uygulamalı eğitimle destekleyerek aktarmak ve bu alanda sektörün ve üniversitelerin ihtiyacı olan donanımlı meslek ve sanat insanları yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Çizgi film ve animasyon, dijital iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği çağımızda iletişim ve görsel sanatları ilgilendiren bütün iş ve hizmet sektörlerinde ihtiyaç duyulan bir alan olarak önem taşımaktadır. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi de söz konusu alanın bu özelliğini dikkate alarak hem iletişim sektörüne kalifiye elemanlar yetiştirmeyi hem de alanda nitelikli akademik kadroların yetişmesine öncülük etmeyi görev edinmektedir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!