Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Misyon ve Vizyon

Vizyon

Toplum sağlığı ve refahının geliştirilmesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon alanını daha etkin hale getirmek,

Eğitim öncelikli hizmet ve politikalar üreterek, uluslararası bilimsel platformda izlenen ve kaynak gösterilen, mesleki otonomiye sahip, alanında saygın ve önder bir bölüm konumuna gelmek.


Misyon

Evrensel ve kültürel değerler ışığında, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin fizyoterapist ve fizyoterapi rehabilitasyonun değişik alanlarında hizmet verecek sağlık profesyonelleri ve eğitimciler yetiştirmek,

Mesleki özerkliğin kazanılması için çalışmalar yapmak,

Çoklu disiplinli çalışmalar yürütmek,

Lisansüstü eğitim ve araştırmalar yapmak,

Fizyoterapi rehabilitasyon hizmetini ve teknolojiyi toplum yararına sunmaktır.


Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü Özgörevleri, Özülküleri, Paydaş Analizi, Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi, Yükseköğretim Sektörü ve Diğer Sektörlerin Analizi

Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü Özgörevleri, Özülküleri, Paydaş Analizi, Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi, Yükseköğretim Sektörü ve Diğer Sektörlerin Analizi.pdf

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!