Sağlık Yönetimi Bölüm Hakkında

Öğrenim Dili: Türkçe Hazırlık: İsteğe Bağlı Puan Türü: TM-1Sağlık  Yönetimi alanında eğitilmiş insan gücüne duyulan ihtiyaç özel sağlık  kurumlarının çoğalması ve resmi sağlık kurumlarının çağdaş işletmecilik  anlayışı ile yönetilme gereğinin giderek daha fazla hissedilmesiyle  artarak  devam edecektir.

Sağlık Yönetimi Bölümümüz;

Ssağlık kurum ve  kuruluşlarının yönetimi, işletimi ve planlama faaliyetleri için gerekli bilgi  ve beceriyi kazandırmak amacıyla “Hastane Yönetimi”, “Sağlık Hizmetlerinin  Organizasyonu”, “Sağlık Finansmanı”, “Sağlık Sigortacılığı”, “Sağlık  Teknolojileri ve Kullanımı” gibi konularda eğitim vermek amacıyla kurulmuştur.

Bölümümüz, Sağlık Yönetimi alanında bilimsel verilerin toplanması,  araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yapılması ve sağlık reformları  doğrultusunda, sağlık hizmeti verme sürecini yönetebilecek profesyonel insan  gücü yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Sağlık  Yöneticisi;

Bu bölümden mezun olanlara verilen ünvandır.   Sağlık yöneticisi, kurumlarının personel ihtiyacının  karşılanması, personelin verimli bir şekilde çalıştırılması, gereken araç-gereç  temini vb.  çalışmaların planlanması ve  etkin bir biçimde yürütülmesi gibi işleri yapar.

Mezun olan profesyonel sağlık yöneticileri;

Kamu hastanelerinde, üniversite  vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli  Sandığı, BAĞ-KUR, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili  birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri  kuruluşlarında sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler.

sağlık yönetimi  

 sağlık yönetimi 2