Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Sosyal Hizmet Misyon ve Vizyon

MİSYON

Toplumsal refah alanlarına yönelik bilgi ve hizmet modellerine hakim; toplumsal eşitsizliklerin azaltılmasına ve sosyal adaletin tesisine katkı sağlayacak nitelikli sosyal çalışmacılar/sosyal hizmet uzmanları yetiştirmektir.

VİZYON

Hedefimiz, sosyal hizmetin kuramsal yönüne hakim, kavramsal bilgi birikimini uygulama sürecinde etkin şekilde kullanabilecek, üstün nitelikli, değişim ve gelişime açık, olaylara sorgulayıcı ve eleştirel yaklaşabilen, insan onurunun korunmasını önceleyen, demokrasi kültürüne sahip sosyal çalışmacılar/sosyal hizmet uzmanları yetiştiren bir kurum olmaktır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!