Ebelik Misyon ve Vizyon

Ebelik Bölümünün misyonu; 

İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı, bilime katkı sağlayan, özgür ve çok yönlü düşünce gücüne sahip, sorumluluk sahibi, sağlık alanında disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyen, insani değerlere saygılı, sağlık etiği ilkelerine uyan, ebelik alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

Ebelik Bölümü vizyonu ise;

Hizmet alanı içerisine giren birey ve ailelerin yalnızca fiziksel değil psiko-sosyal sorunlarının çözümüne katkı sağlayıcı yüksek kalitede ebelik hizmeti sunumu nedeniyle, sağlık kuruluşları tarafından tercih edilen ebeler yetiştirmek.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!