Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Psikoloji Program Öğretim Amaçları

ÖA1 Akademik-kinik eğitim ve öğretimin birlikteliğinin sağlandığı bir program sunmak.

ÖA2 Davranış Bilimleri ve Sağlık alanlarında araştırma, uygulama ve laboratuvar altyapılı eğitim ve öğretim imkânı sağlamak.

ÖA3 Geleneksel terapi altyapısını çağdaş psikolojik bakış açıları ile bütünleştirebilen eğitim ve öğretim yaklaşımı sunmak.

ÖA4  Çokdisiplinli ve disiplinlerarası kültür oluşturma amacıyla uluslararası standartları yakalama hedefli eğitim ve öğretim yaklaşımı geliştirmek.

ÖA5 Bu amaçlar doğrultusunda mezunlara okullar, üniversiteler, hastaneler, huzurevleri, cezaevleri vb. özel ve resmi kurum ve kuruluşlarda psikolog, araştırmacı, danışman ve yönetici olarak istihdam fırsatı sunmak.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!