Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday
360 sanal tur

Psikoloji Program Öğrenme Çıktıları

PÇ 1 Psikoloji biliminin kuramsal bilgisini tanımlar, açıklar ve çeşitli hizmet alanlarında uygulama becerisi kazanır.

PÇ 2 İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini gözlemleme, tanımlama ve açıklayabilme becerisi kazanır.

PÇ 3 Ulusal ve evrensel düzeyde psikoloji birikimini ve güncel psikoloji bilgisini tanımlar ve aktarır.

PÇ 4 Psikolojik bir olgu sürecini izleyebilme, çözümleyebilme ve müdahale edebilme becerisi kazanır.

PÇ 5 Alanının bilimsel ve klinik konularına yönelik çok yönlü yaklaşım becerisi kazanır.

PÇ 6 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak uygun araştırma deseni oluşturabilme, deney tasarlayabilme ve uygulayabilme, veri toplama ve analiz etme, sonuçları yorumlama ve raporlama becerisi kazanır.

PÇ 7 Disipliniçi ve disiplinlerarası bireysel ve takım çalışması yapabilme becerisi kazanır.

PÇ 8 Ulusal ve uluslararası alanyazındaki yenilik ve gelişmeleri izler, hayat boyu öğrenme ve sürekli gelişim kültürü kazanır.

PÇ 9 Bilgiyi görsel, sözlü ve yazılı olarak açık ve öz şekilde ifade eder, aktarır ve iletişim becerisine dönüştürebilir.

PÇ 10 Psikoloji mesleğinin gerektirdiği sorumluluk duygusuyla meslek ilke ve etik değerlerine uygun davranış geliştirme bilinci edinir.

PÇ 11 Toplumsal ve bireysel sorunlar hakkında bilinç ve duyarlılık geliştirerek sosyal sorumluluk projelerinde yer alır.

PÇ 12 Evrensel değerlere ve insan haklarına saygı çerçevesinde bağımsız davranabilme, sorumluluk alabilme, analitik ve yaratıcı düşünebilme, gelişime açık olabilme kültürü kazanır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!