Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Psikoloji Misyon ve Vizyon

Misyon

Psikoloji Bölümümüz, öğrencilerin hem bilimsel araştırmalarda hem de alan çalışmalarında yer almalarına olanak sağlayacak bilgi ve becerileri kazanmalarını görev edinmiştir. Bu görevi yerine getirmek için bölümümüz sunduğu ders içi ve ders dışı programlarla öğrencilere; eleştirel düşünme, insan davranış, duygu ve düşünceleri üzerinde entelektüel yetkinlik ve psikolojinin farklı disiplinlerinde uzmanlaşabilmeleri için temel bilgi ve becerileri kazandırmaktadır.

Vizyon

Psikoloji Bölümümüzün vizyonu; öğrencilerimizin, insanlara psikolojik yardım hizmetlerinde bilimsel bilgiyi tanıyarak yararlanmalarını ve önemli yaşam olaylarına hem yerel hem de küresel düzeyde bilimsel, çağdaş değerlere dayalı yenilikçi çözümler geliştirilmesinde yer almalarını sağlamaktır. Psikoloji bölümü olarak bilgiyi sentezleme, güçlü eleştirel düşünme, bireysel farklılıklara ve kültürlere saygı duyma kapasitesine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!