Sağlık Bilimleri Fakültesi - Haberler

23 EKI 2020

12 Çocuktan Biri Dil Konuşma Bozukluğu Yaşıyor…

Eğitimcilere yönelik düzenlenen ve Zoom Webinar uygulaması üzerinden gerçekleşen programda Prof. Dr. Konrot “Eğitim Ortamlarında İletişim-Dil-Konuşma Bozuklukları” konusuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.“Her 12 çocuktan birinde dil konuşma bozukluklarına rastlanıyor”İnsanlar arası kasıtlı etkileşimde her hangi bir zamanda, boyutta, biçimde, şiddette ortaya çıkan aksaklığı dil konuşma bozukluğu olarak ifade eden Konrot; “Konuşma bozukluğu doğum öncesi nedenlere de bağlı olabilir ama yaşamımızın her anında da karşımıza çıkabilir. Dil konuşma bozuklukları her yaştan insanı kapsayabilmekle beraber her 12 çocuktan birinde dil konuşma bozukluklarına rastlıyoruz. Dil konuşma bağlamında bozuklukları da iletişim, dil, konuşma, yutma ve ses olarak beş nedene bağlayabiliriz.” İfadelerini kullandı.“İşaret dilinin yazılı sisteminin olmaması bir dezavantajdır”Sözlerinin devamında işaret dili konusuna değinen Konrot; “İşaret dilleri farklıdır. El kol devinimleri dilden dile farklılık gösterir. Her dildeki işaret dili farklıdır. Sağır bir İngiliz, sağır bir Türk ile aynı işaret dilini konuşamaz. Herkes anadilindeki işaret dilini konuşur. Ayrıca işaret dili sadece sağırların kullandığı, görsel işaretler değildir. Konuşma da el, kol, yüz hareketlerine dayalı bir işaret dilidir. İşaret dilinde sağırların en büyük dezavantajı ise işaret dilinin yazılı bir sisteminin olmamasıdır. İşaret diliyle edebiyat, matematik kitabı yazılamıyor. Sağır kişiler yüz yüze gelmeden iletişim sağlayamıyor. Bu da bu konudaki maalesef ki bir dezavantaj.” Şeklinde konuştu.“Eğitim ortamlarında sıklıkla görülebilecek bozukluklar”Bütünleştirme bağlamında eğitim ortamlarında sıklıkla görülebilecek iletişim-dil-konuşma bozuklukları konusuna değinen Konrot; “Eğitim ortamlarında sıklıkla görülebilen, bütünleştirme bağlamında bazı iletişim-dil-konuşma bozuklukları var. Bunları sesletim bozukluğu, sesbilgisel bozukluk, burundan konuşma, ses bozukluğu, düşüncelerini sözel dille ifade edememe, okuduğunu anlamama, harfleri/heceleri/kelimeleri yanlış okuma, aşırı hızlı-bozuk okuma, kekeleyerek konuşma olarak ifade edebiliriz.” Dedi.

22 EKI 2020

1 Konu 1 Konuk Etkinliğinin 32’nci Oturumu Gerçekleşti

Zoom Webinar üzerinden gerçekleşen programda Şener, “Demir Çelik Sektörü Kaldırma Ekipmanlarında Temel İSG Prensipleri” başlıklı sunumuyla katılımcılara önemli bilgiler aktardı.“Önceliğimiz her zaman güvenlik”Kaldırma ekipmanlarını kapsamında vinç bakımı konusuna değinen Şener; “Bizim önceliğimiz her zaman güvenlik. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları olarak hem bakım hem de periyodik kontrol yapmaktan sorumlu kişileriz. Eski tüzükte bakımların üç ayda bir yapılması gerektiği yazıyordu fakat şu anki yönetmeliğe göre yılda bir defa yapılması yeterliydi. Biz yine kontrollerimizi şu an üç ayda bir olacak şekilde yapıyoruz. Çünkü bu kontrollerin aşağısına düştüğümüzde çeşitli arızalar meydana gelebiliyor. Vinçlerin devamlı bakımlı olması gerekiyor.” Şeklinde konuştu.“Çalışmalarımızda çevre güvenliğini önemsiyoruz”İş sağlığı ve güvenliğinde çevre güvenliğinden bahseden Şener; “Bütün işlerimizde önce güvenlik. Çalışmalarımıza başlamadan önce çevreyi güvenliğe almamız gerekiyor, çevre güvenliğini önemsiyoruz. Bir vinç bakıma ya da kontrole gitmeden önce o vincin işletme sorumlusuyla görüşüyoruz. O vinçte kontrol ve çalışma yapacağımızı söylüyoruz ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini iletiyoruz. Bu sağlanınca biz de çalışmaya başlamadan önce arabaların ve insanların girebileceği yerleri şeritle kapatıyoruz. Ve muhakkak bir gözlemcimiz oluyor.” İfadelerini kullandı.Dinleyicilerin sorularının cevaplanmasının ardından etkinlik sona erdi. 

20 EKI 2020

Kekemelik Bir Hastalık Değildir

Kekemeliğe dikkat çekmek ve kekemelik konusunda doğru bilgiler vermek amacıyla her yıl 22 Ekim, Dünya Kekemelik Günü olarak anılıyor. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi  Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot, kekemelik konusunda değerlendirmelerde bulundu.Kekemelik, psikolojik boyutuyla etkiliyorKekemeliğin bir hastalık değil, semptom olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Konrot, kekemelik ile psikolojik boyut arasındaki ilişkiye dikkat çekerek şunları söyledi:“Literatüre bakıldığında kekemeliğin bir hastalık olarak değil, semptom olarak değerlendirildiğini görürüz. Her ne kadar aileler kekemelik davranışlarının ortaya çıkışını örneğin korku gibi travmatik belirli bir olayla açıklama eğiliminde olsalar da kekemeliğin psikolojik bir travmanın sonucunda ortaya çıktığını kanıtlayan bir araştırma bulunmamaktadır. Eğer öyle olsaydı, korku ve benzeri psikolojik travma geçiren çocukların çoğunda kekemelik davranışının ortaya çıkması gerekirdi. Ancak, bunu söylemek, kekemelik ile psikolojik boyut arasında bir ilişkinin olmadığını ifade etmek değildir. Kekemeliğin inatçı bir biçimde ileriki yaşlarda da devam etmesi, etkilenen kişinin psikolojisini olumsuz yönde etkileyecektir. Örneğin kekelemekten rahatsız olan bir öğrencinin bildiği halde sınıfta parmak kaldırmaması, insanlarla konuşarak etkileşime girmekten kaçınması gibi durumlar, kekemelik ile psikolojik boyut arasındaki ilişkinin yönünü daha açık olarak göstermektedir.”Kekemelik, en çok 2-5 yaşlarında ortaya çıkıyorDSM sınıflandırmasında da kekemelik olgularının % 98’inin 10 yaşından önce görüldüğü ifade eden Prof. Dr. Ahmet Konrot, “Genelde kekemelik gelişimin en hızlı olduğu erken dönemde, 2-5 yaşlarında ortaya çıkmaktadır. Daha sonraki yaşlarda (ergenlik-yetişkinlik dönemlerinde) ortaya çıkması çok nadir bir olaydır” dedi.Kekemelik ileri yaşlarda ortaya çıkabilirİleriki yaşlarda ortaya çıkan kekemelik davranışlarının iki  grupta ele alınabileceğini belirten Prof. Dr. Ahmet Konrot, “Birinci grupta da üç olasılıktan söz edilebilir. Birinci olasılık, kökeni erken dönemde olmasına karşın, ileri dönemlerde ortaya çıkan kekemelik davranışlarıdır. Bazı durumlarda erken dönemde gözlenen ve terapi ya da kendiliğinden geçen, artık fark edilmeyen kekemelik davranışlarının sonraki yaşlarda tekrar ortaya çıkması olasılığı da bulunmaktadır. Bir başka olasılık da kekemelik davranışlarını “içselleştirmeyi” ya da baskılamayı öğrenen kişilerin stres altında bunu saklamayı becerememeleridir.Beyindeki fonksiyon bozuklukları yol açabilirKonrot, “İkinci grupta ise kafa travması, strok (inme), merkezi sinir sisteminin dejenerasyonu, beyin tümörü, beyin ameliyatı, ilaç etkisiyle beyinde meydana gelen fonksiyon bozuklukları gibi durumlarda gözlenen edinilmiş kekemelik olguları bulunmaktadır” diye konuştu.Erken dönem kekemelik kendiliğinden geçebiliyorKekemeliğe erken müdahalenin önemine işaret eden Prof. Dr. Ahmet Konrot, “Araştırmalar gelişimsel (erken dönem) kekemeliğin başladığı andan itibaren altı ay ile iki yıl içerisinde kendiliğinden geçebileceğini göstermektedir. Ancak, erken dönemde kekemeliğin yönetimine yönelik hiçbir girişimde bulunulmaması halinde, kekemeliğin inatçı bir biçime dönüşme, ileriki yaşlarda da devam etme olasılığı yüksektir. Kekemeliğe ne kadar erken müdahale edilirse, o kadar çabuk sonuç alınır. Ancak, bunun da kekemelik alanında bilgili, bu konuda klinik deneyimi olan dil ve konuşma terapistlerinin önerileri, yönlendirmeleri ile mümkün olabileceğinin unutulmaması gerekir. Doğru yönetilmeyen kekemelik olgularının kronik kekemeliğe dönüşme olasılığı yüksektir” uyarısında bulundu.Kekemelik terapisi önemliAlınacak bazı önlemlerle kekemelikle baş etmenin mümkün olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Konrot, kekemelik terapisinin önemine işaret ederek şunları söyledi:“Kekemelik bir hastalık olmadığı için tedaviden söz etmenin çok doğru olmadığını düşünürüm. Bana göre kekemelik alanında çalışan yetkin terapistleri, bireye ve özellikle erken dönem söz konusu olduğunda çocuğun ailesine yol gösterici olurlar ve onlara günlük yaşantılarında, kendi doğal ortamlarında bu sorunla nasıl baş edebileceklerini, bu sorunu nasıl yönetebileceklerini gösterirler. Kekemelik terapisi, gerek bireyin kendisine, gerekse çocuğun ailesine, birincil bakıcılarına bireye özgü çözümler ve öneriler üretme sürecidir. O nedenle, sorun aynı da olsa, etkileri her çocuk ve her ailede farklı olacağı için, terapi süreci bireye/aileye özgü olmak durumundadır.”Kekemeliğin yönetimi imkansız değildir“Kekemelik bir kader değildir” diyen Prof. Dr. Ahmet Konrot, “Duruma hangi açıdan, nasıl yaklaştığınıza bağlı olarak zamanında ve uygun biçimde ele alındığında, yönetilebilme olasılığı vardır. Yönetimi ve çözümü çoğu zaman zor bir süreci gerektirir, ancak imkânsız da değildir” diye konuştu. 

09 EKI 2020

Özel Öğrenme Güçlüğü Konuşuldu!

“Çemberin içine daha birçok şey eklenilebilir”Özel öğrenme güçlüğündeki var olan psikolojik süreçlere daha da birçok şeyin eklenebileceğini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Konrot; “Özgül öğrenme güçlüğünde psikolojik süreç dendiği zaman konuşma, okuma, yazma, heceleme ya da matematik hesaplama işlemlerinde yetersizlikler olarak kendisini gösterir. Psikolojik süreçler dediğimiz zaman temel psikolojik süreçler çok daha karmaşıktır. Baktığınız zaman motivasyon, emosyon, dikkat, algılama, öğrenme, belleme, düşünme, konuşma gibi durumlar var. Buna baktığımızda bu çemberin içine daha birçok şey eklenilebilir.  Temel psikolojik süreçlerden daha üst düzey psikolojik süreçlerden bahsedebilirsiniz ama temel olarak baktığımız zaman bunlarla karşılaşıyoruz.” İfadelerini kullandı.Nöro-gelişimsel bir bozukluk!Prof. Dr. Konrot; “Özgül Öğrenme Güçlüğü, sözel ve sözel olmayan bilginin işleme süreçlerinde kalıtsal ve çevresel faktörlerin etkileşimiyle oluşan nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Burada sözel ve sözel olmayan bilgi, sözel ve sözel olmayan dil ile eş anlamlı mıdır sorusu aklımıza geliyor. Çünkü bir bilgiye sözel dediğiniz zaman dille ilişkisini kuruyorsunuz. O nedenle sözel ve sözel olmayan bilgi eğer sözel dille eş anlamlıysa o zaman belki de biraz iletişim, dil ve konuşma üzerine durulması gerekiyor.” Dedi.“İletişim, dil ve konuşma bir dil ve konuşma terapisti için önemli bir alet”Prof. Dr. Konrot, dil ve konuşma terapisti için iletişim, dil ve konuşma kavramlarının çok önemli olduğunu vurguladı. Konrot, “İletişim, dil ve konuşma bir dil ve konuşma terapisti için önemli bir alet. Çünkü sorun dil-iletişim sorunu mudur, sorun bir dil sorunu mudur, sorun bir konuşma sorunu mudur diye bu tanımı biz yapamazsak mesleğimizde bazı değerlendirmeleri ve almamız gereken önlemleri de çok doğru bir şekilde alamayız.” Şeklinde konuştu.

17 EYL 2020

İş Güvenliğinin Önemi Her Alanda Artıyor

 Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünün avantajları ve kapsamı hakkında önemli bilgiler paylaştı.Mühendisliğe puanı yetmeyen tercih edebilirİş Sağlığı ve Güvenliği bölümünün iş yerlerinde güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamak için işverene rehberlik edecek iş güvenliği uzmanlarını yetiştirmeyi amaçladığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, “İş güvenliği uzmanının çalışmaları aynı zamanda iş arkadaşlarını, aile üyelerini, işverenleri, müşterileri ve işyeri ortamından etkilenebilecek diğer pek çok kişiyi de koruyabilir. Özelikle mühendislik için gerekli olan başarı sırası ve puanını elde edememiş fakat mühendislik dersleri okumak isteyenlere tavsiye ediyorum. Ayrıca İngilizce bilgileri yeterli ve başarılı olurlarsa, çift anadal için aranan şartlara da uymaları durumunda endüstri ve kimya mühendisliği bölümlerinde ÇAP yapma şansı elde edebilirler” ifadelerini kullandı.Yurtdışında da avantajlı olacaklarİSG bölümünde ilk yıl müfredatının mühendislik eğitiminin müfredatı ile uyumlu şekilde temel kimya ve temel biyoloji gibi derslerden oluştuğunu söyleyen Uçan, “Daha sonra ergonomi, proses güvenliği, makina güvenliği, risk değerlendirme metodolojileri, yangın, elektrik, hijyen, istatistik, AutoCAD, bilgisayar destekli PHAST, SAFETI, MAROS, TARO programlarının uygulama dersleri veriliyor. Geniş kapsamlı eğitim aldıkları için iş güvenliği bilgilerine sahip oluyorlar ve sektörde tercih ediliyorlar. Ayrıca yüksekte çalışma ve yangın eğitimlerini konunun uzmanlarından öğreniyorlar. Yabancı dil bilgisi olan öğrencilerin yurt dışında da aranan eleman olacaklarını ön görüyoruz” dedi. Tatbikat uygulamaları ile tecrübe kazanıyorlarUçan, Üsküdar Üniversitesinde İSG eğitimlerinin sadece teorik olarak değil, aynı zamanda uygulamalı olarak da verildiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:“Hijyen laboratuvarında toz, gaz, gürültü, sıcaklık, termal konfor ölçüm cihazları ile uygulama çalışmaları yapılıyor. Bilgisayar laboratuvarında olan özel programlar için makine güvenilirliği ve patlamadan korunma dokümanı hazırlanıyor. Yüksekte çalışma platformu ile bahçede uygulama eğitimleri verilirken, yangın techizatları ve kıyafetleri ile yangın tatbikatları da yapılıyor. Ayrıca lisans ve yüksek lisans öğrencilerimiz ile ulusal ve uluslararsı kongre ve sempozyumlara katılarak bilimsel araştırmalar gerçekleştiriyoruz.”Yasal zorunluluk gelecekİş güvenliğinin öneminin gün geçtikçe yöneticiler, işverenler ve çalışanlar açısından anlaşıldığına dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, “İSG bölümünden mezun olanlar sektörde tüm iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilir. Yasal olarak 31 Aralık 2023 tarihinden itibaren tüm kamu kurumları da iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunluluğunda olacağı için iş olanakları artacaktır. Ayrıca tüm büyük ve kurumsal firmalar 4 yıllık İSG eğitimi almış uzmanları tercih ediyorlar.  Başarılı bir iş güvenliği uzmanı, iş yerinde daima saygı duyulan ve ileride yönetici kadro için en iyi aday olacaktır” dedi.

11 EYL 2020

Pandemi Sürecinde Okul ve Okul Sağlığı Hemşireliği Konuşuldu

Zoom Webinar üzerinden gerçekleşen programa Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semra Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Emine Ekici, Dr. Öğr. Üyesi Bahise Aydın ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Eğitimci Sabahat Özgöl konuşmacı olarak katıldı.Prof. Dr. Selma Doğan: “Okul sağlığı profesyonellerine kalıcı olarak ihtiyaç var”Programın moderatörlüğünü yapan Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selma Doğan okullarda sağlık hemşireleri olması gerektiğine dikkat çekerek “Pandemi süreci kuşkusuz bizim güz dönemi planlarımızı önemli ölçüde etkilemiş ve hayatımızın da bütün kısımları bu durumdan etkilenmiş durumda. Ancak en fazla etkilenen kurumların başında okullar ve çocuklar geliyor. Okulların açılmasına çok az bir zaman kala yapılması gerekenlerle ilgili belirsizliklerin de olduğu bu süreçte okul sağlığı çok önem kazandı. Çünkü okullar yalnızca bilgi aktarılan kurumlar değil bunun yanı sıra çocukların bilişsel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimleri, gelecek için yaşama hazırlanmaları konusunda okullar büyük bir önem taşıyor.Bu nedenle yalnızca uzaktan eğitimle eğitimlerin yürütülemeyeceğinin altını çizmek istiyorum. Pandemi sürecinde okulların tümüyle kapalı tutulması mümkün görülmüyor ve açılması için birçok birim tarafından öneriler getiriliyor. Bununla birlikte okulların açılması noktasında gerek çocuklar gerekse çalışanlar, öğretmenler ve aileler için güvenli hale getirilmesi bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor. Bunlarla ilgili çok önemli çalışmalar yapıldığını biliyoruz ancak yine de temelde salgında dâhil olmak üzere okullarda sağlıklı bir öğrenme ortamının oluşturulmasında okul sağlığı profesyonellerine kalıcı olarak ihtiyaç olduğunun altını çizmek istiyorum.” Dedi.Okulların kapanması birçok alanı etkiledi!Prof. Dr. Haydar Sur, eğitimin kesintiye uğramasıyla birçok sorunun da gün yüzüne çıktığını belirtti. Prof. Dr. Sur; “Okul dediğimiz kurumlar hemen üzerinden hızlıca geçilecek yerler değil. Okulların kapanması sadece öğretmenleri, öğrencileri ve aileleri değil geniş kapsamlı ekonomik ve toplumsal kitleleri etkiler. Eğitimin kesintiye uğraması çocuklarda beslenmenin bozulmasına, çocuk bakım sorunlarına ve bunun sonucunda çalışamayan ailelerin ekonomik maliyetine de neden oluyor. Okulları yeniden eğitime açmanın faydaları göz ardı edilemez. Okullarda eğitime devam edilmesiyle birlikte öğrencilerin çalışmalarını tamamlamaları ve bir sonraki sınıfa devam edebilmeleri, çocuğa karşı şiddetin önlenmesi, sosyal-psikolojik esenlik, ebeveynlerin çalışmasına izin vermek ve toplumsal fayda sağlaması gibi birçok iyi yönleri olacak.” İfadelerini kullandı.Prof. Dr. Haydar Sur: “Okullarda okul sağlığı hemşiresinin bulunması gerekiyor”Okulların yeniden eğitime geçmesiyle izlenecek kriterlerden bahseden Prof. Dr. Haydar Sur, “Eğitim kurumlarında Covid-19 takibi iyi bir şekilde yürütülmeli. Bunu gözlemlemek için de okullarda halk sağlığı önlemlerinin uygulanması ve bunlara uyulması gerekiyor. Bunun da daha iyi bir şekilde yürütülmesi için her okulda en az bir tane “Okul Sağlığı Hemşiresi” nin olması gerekiyor. Bugün baktığımızda gelişmiş bütün ülkelerin okullarında hemşire bulunmaktadır. Bu süreçte okullarda okul sağlığı hemşirelerinin önemini bir kez daha anladık.” Dedi.Sabahat Özgöl: “Yüz yüze eğitime büyük ihtiyaç var”Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak öğretmenlik yapan Sabahat Özgöl; “Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığının okulların açılmasına ilişkin yürüttüğü çok önemli çalışmalar oldu. Her duruma hazırlıklı olmak amacıyla bütün yaz boyunca online eğitimler için derslerin videoları çekildi. Bu süreçte okullarımız hem online eğitime hem de yüz yüze eğitime hazır bir durumda. Bizim istediğimiz öğretmeler ve öğrencilerin okullarımıza dönmesi. Şunu da unutmayalım akademik başarı dediğimiz şey sosyal hayatımızın bir kısmı. İnsanlarla olan iletişimimiz, etkileşimimiz birinci planda. Akademik hayatımız sosyal hayatımızla, etkileşim ve iletişimimizle perçinleniyor. Bu yüzden de yüz yüze eğitime büyük ihtiyaç var.” Şeklinde konuştu.Aile, öğrenci ve okul personeli eğitimi çok önemli!Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emine Ekici okulları açmanın bir süreç yönetimi olduğunu belirtti. Ekici, “Bu durum bir süreç yönetimi. Burada öğrenciler, öğretmenler ve idarecilerin sorumlulukları var ve herkesin bu sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor. Bu süreç okula gelmeden, okula giderken ve okuldaki süreci kapsıyor. Okul personeli, öğrenci ve ailelerinin Covid-19’a karşı olan eğitimi çok önemli. Bu kapsamda aile eğitimi, öğrenci eğitimi ve okul personeli eğitimlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor.” Dedi.Dr. Öğr. Üyesi Bahise Aydın: “Önlemlerin sürekli takip ve kontrol edilmesi gerekiyor”Programın son konuşmacısı olan Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bahise Aydın ise; “Bu dinamik bir süreç. Senaryolara geçmeden önce öğrencilerin ve çalışanların iletişim listesinin çıkarılması gerekiyor. Koruyucu önlemlere uyum bu noktada çok önemli. Önlemlerin sürekli takip ve kontrol edilmesi gerekiyor. Bunun için önerimiz her okul için okul hemşiresi, okul sağlığı hemşiresinin yer aldığı Covid-19 eylem planı, sürekli eğitim ve sertifikasyon programları, dernek ve toplulukların bir arada çalışması ve gerekirse yenilerinin kurulması, bilimsel araştırmalar, toplantılar ve çalıştaylar ile politika ve rehberlerin oluşturulması gerekiyor.” İfadelerini kaydetti.

18 AĞU 2020

5’inci Dönem Hemşirelik Bölümü Yemin Töreni Gerçekleştirildi!

Hemşirelik Bölümü Yemin Töreni Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Dursun, Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selma Doğan, Hemşirelik Bölümü akademik kadrosu, 93 mezun ve ailelerin katılımıyla yapıldı.“Öğrencilerimiz meslek hayatlarında değişimi yakalayacak”Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Dursun öğrencilere; “Üsküdar Üniversitesi, öğrencilerimizi hayata hazırlıyor. Meslek hayatlarında değişimi kolaylıkla yakalayacaklarını ve uyum sağlayacaklarını düşünüyorum.” Dedi.“Hemşireliğin bilim ve sanattan oluştuğunu unutmayın”Prof. Dr. Selma Doğan hemşireliğin önemine dikkat çekerek, “Hemşirelik derin bilgi, gelişmiş beceriler ve büyük bir duyarlılıkla yapılması gerek dinamik ve aktif bir süreçtir. Hemşireliğin bilim ve sanattan oluştuğunu unutmayın. Her zaman alanınızın en iyisi olmaya gayret edin. Sizlerden doğru ve adil olmanızı, topluma faydalı olmanızı, ülkemizi ve insanlığı geliştirmek için çaba göstermenizi bekliyoruz. İyi bir üniversitenin gerek kadrosu gerekse eğitimiyle güçlü bir bölümünden mezun olduğunuzdan kuşkunuz olmasın, okulunuz her zaman referansınız olacak ve kapıları her zaman sizlere açık olacaktır, sizler artık Üsküdarlı hemşirelersiniz.” İfadelerini kullandı.“Bizi hayata karşı güçlü kılan tek başına diplomalarımız değildir”Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik Bölümü birincisi Aysun Korkmaz ise bilgi ve birikim olmadan diplomanın bir önemi olmadığını belirterek; “Diplomalar sadece meslek kazanmak içindir. Bizi hayata karşı güçlü kılan tek başına diplomalarımız değildir. Diplomanın arkasını bizim hangi birikim ve deneyimle doldurduğumuzdur. Hemşirelik bilincini kazanmak, bu mesleğin bilincine varmaksa diplomaların ötesinde bir anlam taşımaktadır. Florence Nightingale’in de dediği gibi ‘Tanrı’nın armağanı olan hayat çoğu kez bir hemşirenin ellerine bırakılmıştır.” Bakım verdiğimiz insanlar isimlerimizi unutabilir ancak onları nasıl hissettirdiğimizi asla unutmayacaklar.” Şeklinde konuştu.Programın sonunda, Dr. Öğr. Üyesi Bahise Aydın tarafından hemşirelik bölümünü bitiren öğrencilere, tüm katılımcıların ayakta eşlik etmesiyle Hemşirelik Yemini ettirildi.Etkinlik, öğrenciler ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü.

14 AĞU 2020

Ergoterapi Müdahaleleri Etkinliğinin 10’uncusu Yapıldı

Üsküdar ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü ve Ergoterapi Kulübünün Prof. Dr. Sevda Asqarova öncülüğünde düzenlediği “Korona Günlükleri: Ergoterapi Müdahaleleri” konulu etkinliğin 10’uncusu Zoom Webinarı ile çevrimiçi olarak gerçekleşti. Programa Erg. Emre Savaş, Erg. Mehtap Kılıç, Erg. İremnur Soylu, Erg. Gülin Gürsel, Erg, Âmine Kalkan ve Erg. İsa Kör katıldı.Erg. Emre Savaş: “Üsküdar Üniversitesi, ergoterapi alanında tüm imkânları sağladı”“Neden Üsküdar Üniversitesi, Neden Ergoterapi” konusuna ilişkin paylaşımlarda bulunan Erg. Emre Savaş; “Üsküdar Üniversitesi konum itibariyle birçok üniversiteden daha avantajlı. Hastane destekli olması, eğitimlerimiz açısından oldukça yararlı oldu. Hocalarımız bizi her zaman destekledi. Benim dönemimde ergoterapi yaygın olmamasına rağmen bizler, Üsküdar Üniversitesinde ergoterapi alanında tüm imkânlardan yararlanabildik. O yüzden bugün yeniden tercih yapacak olsam Üsküdar Üniversitesini tercih ederdim. Ergoterapi okumak isteyen arkadaşlara tavsiyem maddi kaygı yerine kriz yönetimini ve insanlara yardım etmeyi ön plana koymalarıdır. İnsanla çalıştığımız için pek çok krizle mücadele etmemiz gerekebiliyor. Bu gibi durumlarda kriz yönetimi becerisine sahip olmak ergoterapi mesleği adına önemlidir.” Şeklinde konuştu.Erg. Mehtap Kılınç: “Görsel algının gelişimi akademik başarıyı etkiliyor!”“Pandemi Döneminde Disleksili Bireylerde Görsel Algı Becerilerinin Geliştirilmesi” konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Kılınç; “Görsel algı becerilerinde zayıf olan çocukların vücut gelişiminde de farklılıklar meydana gelir. Beynimizde bir vücut şemamız vardır. Elimizin kolumuzun nerede olduğunu, hangi konumda nasıl hareket edeceğini biliriz. Vücut şemamız ne kadar doğru çizilirse kendi vücudumuzun farkında olmamız mümkün olur ve ayırt etmekte zorluk çekmeyiz. Kendi vücut bütünlüğünü oluşturabilen birey, üç boyutlu olarak düşünebildiği için daha kolaylıkla aşamaları geçebilir. Görsel algının gelişmesiyle akademik başarıların arttığı gözlemlenmiştir. Görsel algıdaki mekanizmaların bozukluğu öğrenme güçlüğüne de sebep olmaktadır.” Dedi.Erg. İrem Nur Soylu: “Ergoterapi ile yaşam standartını üst seviyeye çıkartmaya gayret ediyoruz”“Ergoterapist Bakış Açısıyla Ergoterapi Bölümü” başlığıyla paylaşımlarda bulunan Erg. İrem Nur Soylu; “Evde, işte, okulda danışanımızın istediği ne varsa bunu çevre ile uyumlaştırarak, fonksiyonel becerilerini değerlendirerek, yaşam standartını üst seviyeye çıkarmaya gayret ediyoruz. Özellikle günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık edinebilmelerini ve bireysel hareket edebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Danışanların bireysel hareket edebilmeleri için gerekli rehabilitasyon eğitimi sunuyoruz.” İfadelerini kullandı. Erg. Âmine Kalkan: “Hedef ve aktiviteler göz önünde bulundurulmalı”“Covid-19 Döneminde Klinik Planlama ve Terapi Planı Oluşturma” konulu sunum yapan Kalkan; “Önemli olan bu süreçte danışana uygun program yapılması. Her danışan için her seansta değerlendirmeler oluşturulmalı ve bu değerler sürekli göz önünde tutulmalıdır. Zor bir süreç fakat haftalık olarak hedef ve aktivitelerin yazıldığı bir liste olursa çok daha sağlıklı olacaktır. Hedef ve aktiviteler göz önünde bulundurulmalı. Böylece değerlendirmeler sıklıkla olduğu için gelişim veya gerileme hemen saptanabilir. Bir diğer önemli olan husus da aile görüşmeleridir. Aileler çocuğunu çok daha iyi tanımlayıp çok daha iyi problemi aktarabiliyorlar. Doğru sorular ile cevaba yönlendirmeler yapmak önemlidir.” Şeklinde konuştu.Erg. Gülin Gürsel: “İletişimi iyi olanların iyileşme hızı iki kat oluyor”“Karantina Süresince Kognitif Etkilenimli Bireylerle İletişim” başlığı altında değerlendirmelerde bulunan Gürsel; “İletişim kurmanın önemini pandemi döneminde daha iyi anladık. İletişim süreçleri seanslarda çok önemli rol oynuyor. Doğru iletişim için bulunduğunuz ortam ve beden dili çok etkilidir. İletişim bizim psikolojimizi çok etkiler. Bu nedenle iletişim kurarken sadece sözcüklere sığınmamak gerekir. Danışanlarım arasında motivasyonu, iletişimi iyi olanların iyileşme hızı iki kat oluyor. Özellikle sağlık alanında çalışan bireylerin iletişim yönü çok kuvvetli olmalıdır ki gerekli psikolojiyi ve motivasyonu sağlayabilsin.” İfadelerini kullandı.Erg. İsa Kör: “İlk önce kendi hayatımıza yön vermeliyiz”“Ergoterapi’nin İş İmkânları ve Geleceği” hakkında paylaşımlarda bulunan Kör; “Öğrencilik hayatımda fiziksel ve psikolojik güç isteyen işte ve etkinlikte yer aldım. Bu da bana meslek hayatımda büyük bir güç kattı. Ergoterapist olarak insanlara farklı aktiviteler sunuyoruz, onların hayatına dokunmaya çalışıyoruz ama ilk önce kendi hayatımıza yön verebilmeliyiz. Danışanlarımıza yardım edebilmemiz için önce kendi hayatımızda bunu yaşıyor olmamız gerekir. Ergoterapist olarak sabır konusunda kendimizi çok iyi eğitmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra kendimizi, içimizdeki o manevi gücü çok iyi tatmin edebiliyor olmamız gerekli. Ergoterapi okumak isteyen arkadaşlarımın ekonomik beklenti yerine kendilerini eğitmelerini tavsiye ederim. İşsiz kalma kaygısı son dönemlerde bir hayli arttı fakat ergoterapi alanında kendinize inanıyor ve güveniyorsanız işsiz kalmazsınız.” Dedi.

11 AĞU 2020

Milyonlarca Aday Öğrenci ve Ailelerinden Yoğun İlgi

2020 Tercih ve Tanıtım Dönemi’ne pandemi koşulları altında giren Üsküdar Üniversitesi, aldığı yoğun önlemler ile hem yüz yüze hem de farklı dijital mecralar yoluyla aday öğrencileri bu yıl da yalnız bırakmadı. Hijyen ve fiziki mesafe kurallarına tam uyum içinde yerleşkeleri ziyaret eden binlerce üniversite adayı ve yakınları, güvenli bir ortamda tercih-tanıtım hizmeti almanın mutluluğunu yaşarken, üniversite bu tercih döneminde de pek çok farklı iletişim kanalı ile milyonlarca aday ve ailelerine ulaşmanın gururunu yaşıyor.Üsküdar Üniversitesi, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisinin ülkemizde de görüldüğü 2020 Mart ayı itibariyle uzaktan eğitime hızlıca adapte olmuş, ÜÜTV, ALMS, STIX ve ZOOM gibi farklı dijital platformlarla öğrencilere senkron (canlı) ve asenkron verilen eğitimlerle yükseköğretimi kesintisiz bir şekilde devam ettirmişti. Üniversite, uzaktan eğitimdeki başarısını 2020 Tercih ve Tanıtım günlerinde de sürdürdü. Türkiye’de ilk kez “Fi-jital Üniversite” kavramını hayata geçirerek hem fiziki hem de dijital eğitimi en efektif şekilde harmanlayan Üsküdar Üniversitesi, zorlu YKS maratonunun ardından tercih yapacak aday öğrenciler için de adeta seferber oldu. İstanbul’un kalbi Üsküdar’daki yerleşkelerinde tüm temizlik, hijyen ve fiziki mesafe kurallarını harfiyen yerine getiren üniversite, 100’ü aşkın “sarı tişörtlü” görevli öğrenci ekibi, tanıtım uzmanları ve akademisyenleriyle üniversite adaylarının yanında oldu. 37 bini aşkın adayla birebir görüşmeYKS sonuçlarının açıklandığı 27 Temmuz 2020 itibariyle tüm yerleşkelerinde adaylara hizmet vermeye başlayan Üsküdar Üniversitesi, 15 günlük tanıtım dönemi zarfında binlerce aday öğrenci ve ailelerini tercih merkezlerinde ağırladı, onlara en doğru tercih konusunda destek oldu. Dijital mecraları da aktif bir şekilde kullanan üniversite, çağrı merkezi, canlı-destek, Microsoft Teams, WhatsApp, 360 derece sanal tur gibi uygulamalarla 37 bini aşkın adayla birebir iletişim kurdu. Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Mütevelli Heyet Başkanı A. Furkan Tarhan başta olmak üzere tüm akademik ve idari kadro adaylarla birebir ilgilendi. Üsküdar Üniversitesi, resmi tercih sürecinin son bulacağı 14 Ağustos 2020, Cuma gününe kadar kesintisiz şekilde tercih-tanıtım hizmeti vermeyi sürdürecek. Sosyal medyada 10 milyonluk rekor izlenme Sosyal ve dijital medyada da aktif bir iletişim yürüten Üsküdar Üniversitesi’nin 28 saniyelik tanıtım filmi, sadece 15 gün içinde YouTube platformu üzerinden 1 milyon 350 bin kez izlenerek üniversiteler arasında adeta bir rekora imza attı. Facebook ve Instagram’daki tanıtım videolarının gösterim sayılarıyla sadece sosyal medyadaki izlenme rakamlarının 10 milyonu aşması dikkat çekti.Üsküdar Üniversitesi kısa kurumsal filmi:“Türkiye’nin Fi-jital Üniversitesi” yeni öğrencilerini bekliyor! Üniversite adaylarının bu zorlu dönemde hep yanında olan Üsküdar Üniversitesi, yeni dönemde de yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimi en efektif şekilde sentezleyerek hem fiziki hem de dijital altyapısını öğrencilerinin hizmetine sunarak “Fi-jital Üniversite” kavramını hayata geçiriyor. Böylece “Üsküdarlı” öğrenciler, şartlar ne olursa olsun daha iyi bir geleceğe bilgili ve donanımlı emin adımlarla yürüyecekler. 

11 AĞU 2020

Türk Gençleri Ailenin Önemini Pandemide Anladı

Üsküdar Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi tarafından Covid – 19 pandemi sürecinde aile ilişkilerinin nasıl etkilendiğini, sürecin aile içi sorunlara etkisini ölçmek üzere üniversite öğrencilerinin katılımı ile bir araştırma yapıldı. Yüzde 94’ü ailesi ile yaşayan bin 156 kişinin katıldığı araştırmada çarpıcı veriler ortaya çıktı. Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 36’sınin Covid – 19 süreciyle birlikte aile ilişkileri olumlu yönde değişti. Gençlerin yüzde 87’si aileye çok önem verdiğini belirtti.  Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doç. Dr. İsmail Barış ve Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan, Türkiye genelindeki üniversitelerde öğrenim gören gençlerin katılımı ile ‘Covid – 19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Aile İçi Sorunlar’ araştırmasını gerçekleştirdi.Aile ilişkileri olumlu yönde değiştiAraştırmayı Türkiye genelindeki üniversitelerde öğrenim gören, çoğunluğu 18-24 yaş aralığında bin 156 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirdiklerini belirten Doç. Dr. İsmail Barış, “Ankete önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde katılım oldu. Yüzde 70’i kız öğrencilerden oluşan, yüzde 94’ünün ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenci grubu olduğunu söyleyebiliriz. Covid-19 süreciyle aile ilişkilerinin olumlu yönde değiştiğini düşünenlerin oranı  yüzde 36, ‘ilişkilerimiz olumsuz yönde etkilendi’ diyenlerin oranı yüzde 12 olarak tespit edildi. Araştırmada gençlerin yüzde 87,1’inin aileye çok önem verdiği görüldü.” Dedi.Tartışmalar fiziksel müdahaleye varmadıDoç. Dr. İsmail Barış, araştırma verilerine aile içi sorunlar bağlamında yaklaştıklarında şu sonuçlarla karşılaştıklarını söyledi:“Covid-19 pandemi sürecinin ailedeki bazı sorun türlerini artırdığı, bazı sorun türlerinde ise azalma sağladığı sonucuna varılabilir. Örneğin aile içi tartışmalar ve fiziki müdahaleye varmayan kavgalar yüzde 23.4 artmışken, yüzde 13,5’inin ailesinde azalmıştır. Aile üyelerinin birbirini eleştirmesi yüzde 30 artmışken, yüzde 9’unun hanesinde azalmıştır. Katılımcıların yüzde 19,5’i ailede ev ekonomisi ile ilgili tartışma sıklığının arttığını, yüzde 6’sı azaldığını belirtirken; ev içi sorumlulukla ilgili tartışmalarda yüzde 34 artış yaşandığı görüldü. Dini ve siyasi konularda yüzde 16, alkol, sigara ve kumar gibi zararlı alışkanlıklar nedeniyle tartışmalarda ise yüzde 8 artış meydana geldi.  Akraba ve arkadaş çevresiyle ilgili tartışmalarda ise yüzde 14 artış olduğu görüldü.” Aile içi iletişim kopukluğu azaldıAraştırmanın aile içindeki iletişimle ilgili önemli sonuçlar ortaya koyduğunu ifade eden Barış, “Katılımcıların yüzde 14’ünün evinde aile içi iletişim kopukluğu azalırken, yüzde 50’si ise hiç iletişim kopukluğu yaşamadıklarını belirtti. Katılımcıların yüzde 10’u aile içi etkinliklerin ayrı yapılmasındaki oranın arttığını ifade ederken yüzde 17’si azaldığını, yüzde 37’si ise hiç etkinlik yapılmadığını dile getirdi.” Dedi.Eşler arasında sadakat yüksekDoç. Dr. İsmail Barış, araştırma sonuçları pandemi süresince eşler arasında olumsuz durumların yaşanmama oranının oldukça yüksek olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:“Katılımcıların yüzde 79’u eşler arasında aldatılma olayının evlerinde hiç olmadığını, yüzde 73.2’si kısıtlayacak ölçüde kıskanılma yaşanmadığını, yüzde 77,6’sı ayrılma ve boşanma ile tehdit edilme durumunun ailede görülmediğini söyledi. Katılımcıların sadece yüzde 1,8’i evlerinde fiziksel şiddetin arttığını belirtirken, yüzde 77’si fiziksel şiddetin hiç yaşanmadığını ifade etti. Hakaret, tehdit ve küfür eylemlerinde katılımcıların yüzde 5’i artış olduğunu belirtirken 61’i hiç yaşanmadığını dile getirdi.”Sonuçlar, ekonomik olarak yoksun bırakılma oranında yüzde 10 artış olduğunu gösteriyor diyen Doç. Dr. İsmail Barış, “Katılımcılardan yüzde 8’inin yanıtlarında ise alaya alınma ve küçük düşürülme eylemlerinde artış olduğu tespit edildi. İlgisizlik ve duyarsızlığın evlerinde hiç yaşanmadığını ifade edenlerin oranı da yüzde 61 olarak gerçekleşti.” Şeklinde konuştu.Doç. Dr. İsmail Barış: “Ev yaralıysa insan da yaralıdır”Her aile içi sorun türünde bazı aileler için artış, bazılarında azalış meydana geldiğini söyleyen Doç. Dr. İsmail Barış, şunları söyledi:“Ailede bir arada olmak, aile üyelerinin uzun bir vakit aynı çatı altında yaşamaları ve sokağa bile çıkmadan küçük ev odalarında bir arada olmaları özlenen bir tabloydu belki ama kapitalist hayat tarzında hiç deneyimlenmemişti. Aile dışı yaşam, birçok sorunlu evliliklerde ya da ailelerde kısmi sorunlardan kaçış alanı oluşturuyor. Birçok aile için sözel ya da duygusal şiddette artış, fiziksel şiddette ise azalış olduğunu gördük. Aldatma ya da sadakatsizlikte azalış varken araştırmadan ekonomik şiddette artış yaşandığı sonucu çıktı. Nihayet ‘aile ile bir aradalık’ deneyimlediğinde şu görüldü: ‘Ev yaralıysa insan da yaralıdır.’ Aile içinde halı altına süpürülmüş sorunlar varsa, iş yaşamında, modern hayat tarzında ötelendiyse, yüzleşmeler gerçekleştiğinde artık o sorunlar ortaya çıkmaya ve aile ilişkileri olumsuz yöne doğru yönelmeye başlar.”

10 AĞU 2020

Üsküdar Odyoloji İlklere İmza Atıyor!

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü ilklere imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllardan bu güne odyolojiye dair pek çok ilki hayata geçiren Odyoloji Bölümü, bu yıl Türkiye’nin ilk odyoloji ve mizah dergisi olan Buşon’u çıkarttı. Aynı zamanda Odyoloji Bölümü akademisyenleri ve öğrencilerinin katkılarıyla yine Türkiye’de ilk kez Odyoloji biliminin tarihçesini anlatan belgesel filmi çekildi. Üsküdar Üniversitesi Odyoloji Bölümü çalışmalarını Odyoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Didem Şahin Ceylan ÜHA Muhabiri Şüheda Damgacıya anlattı. “Üsküdar Odyoloji olarak Odyoloji bilimi ile sanatı birleştirdik”Üsküdar Üniversitesi Odyoloji Bölümü olarak Türkiye’de ilk kez denilebilecek pek çok çalışmaya imza attıklarına dikkat çeken Ceylan; “2018 yılının sonundan bugüne Türkiye’de ve hatta dünyada ilkini gerçekleştirdiğimiz pek çok şey yaptık. Dünyada örneği olmayan, içerisinde işitme engelli karakterlerin olduğu 0-7 yaş arasındaki çocuklara hitap edecek üç farklı hikâye kitabı oluşturduk. Bu hikâye kitapları proje ürünü olarak çıkacak. Yine Türkiye’de ilk defa senaryosu, kostümü, sahne dekoru dâhil her detayı bize ait olan odyoloji bölümünden on üç öğrencimizin oynadığı bir tiyatro oyunu çıkardık. Ünlü tiyatro sanatçısı Yaşar Akın’ın büyük desteği ve yaklaşık 1 senelik çalışma sonunda tarafsız jüri üyelerinden oluşan “Sadece Öğrenci Sempozyumu” nda birincilik elde edilen tiyatroyu izlemeye, ünlü tiyatrocu Sabahat Adalar da katılım gösterdiler. Son zamanlarda MediArt gündemde. Sanat ve medikalin birlikteliğiyle hayata geçmesi planlanan bir proje. Biz Üsküdar Üniversitesi Odyoloji Bölümü olarak ilk adımı attık.” Şeklinde konuştu.“Odyoloji Biliminin tarihçesini belgesel haline getirdik”Ceylan, sözlerinin devamında aynı zamanda Türkiye’de ilk kez Odyoloji Tarihi ile ilgili belgesel filmi çektiklerini ifade ederek; “Odyoloji Bölümü olarak Odyoloji biliminin tarihçesini ele alan bir belgesel filmi çektik. Ali Müderrisoğlu ile bu belgesel çalışmamız kapsamında röportaj yaptık ve bu belgesel serisine ilk kendisiyle başladık. Ali Müderrisoğlu, Türkiye’de Odyoloji alanı için ilk adımı atan kişi diyebiliriz. Belgesel çalışmamızda mezun öğrencilerimizden üç isim Merve Ayan, Hasan Emre Kanat, Ali Haydar Aslan Odyoloji Bölümü Öğr. Yrd. Ayşe Gül Elsharkawy ve benim rehberliğimde çalışmalarıyla bizlere destek verdiler. Odyolojinin tarihçesini araştırmak için Türkiye’yi dolaştık. Bu belgeseli yapmamızdaki asıl amaç ise Odyoloji biliminin lisans anlamında yeni olup, yaklaşık 45 yıllık bir geçmişinin olmasıydı. Biz de bölümü okuyan öğrencilerimizin bu tarihçeden haberdar olmalarını istediğimiz için bu çalışmayı yapmak istedik. Çünkü Odyoloji’nin Türkiye’ye gelmesi için çok fazla uğraş verilmiş. Öğrencilerimiz hangi mesleğe nasıl hizmet ettiklerini daha iyi kavrasınlar diye çabaladık.” İfadelerini kullandı.“Türkiye’nin ilk Odyoloji bilim ve mizah dergisini çıkarttık”Dr. Öğr. Üyesi Didem Şahin Ceylan, Odyoloji Bölümü olarak Türkiye’nin ilk Odyoloji bilim ve mizah dergisini çıkarttıklarını da belirtti. Şahin; “Buşon Dergisi, Odyoloji Bölümü öğrencileri ve akademisyenlerinin ortak bir çalışması. Pandemi döneminde derslerimiz online olarak devam etti ve Odyoloji Bölümü uygulama dersleri oldukça fazla olan bir bölüm. Online sistemde uygulamalı derslerimizin hiçbirini yapamadığımız için uygulama açısından böyle bir dergi çıkartmanın iyi olacağını düşündük. Dergimizi Odyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencilerimiz Özkan Öksüz ve Alperen Şahin önderliğinde, Odyoloji Bölümü Öğr. Gör. Gökçe Gültekin ve Öğr. Yrd. Elifnur Taşdemir ve benim editörlüğümüzde çıkarttık. Toplamda arka planda çalışan 33 kişilik bir ekibe sahibiz. Dergimizin şu anda basılı hali yok ama okuyucular www.busondergi.com sitesinden ulaşabilirler. Üç aylık periyotlarla çıkartmayı hedeflediğimiz dergideki bir başka amacımız ise Türkiye’deki tüm Odyoloji öğrencilerini bir araya toplamak.” şeklinde konuştu.Belgeselleri izlemek için link:Türkiye’de Odyoloji Gelişimi Belgeseli #1 https://odyolog.com/Türkiye’de Odyoloji Gelişimi Belgeseli#2https://odyolog.com/turkiyede-odyolojinin-gelisimi-2-prof-dr-ferda-akdas/Türkiye’de Odyoloji Gelişimi Belgeseli #3 https://odyolog.com/turkiyede-odyolojinin-gelisimi-roportaj-serisi-3-prof-dr-ayse-gul-guven/

08 AĞU 2020

Ergoterapi Müdahaleleri Etkinliğinin 9’uncusu Yapıldı

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü ve Ergoterapi Kulübünün Prof. Dr. Sevda Asqarova öncülüğünde düzenlediği “Korona Günlükleri: Ergoterapi Müdahaleleri” konulu etkinliğin dokuzuncusu çevrimiçi olarak gerçekleşti. Erg. Nihan Yurdadön: “Ev içi aktiviteler çok önemli”“Covid-19 Sürecinde Hemiplejik Bireyler İçin Evde Yapılabilecek Aktiviteler” konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erg. Nihan Yurdadön; “İyileşme sürecinde ilk aylar çok önemli. Rehabilitasyona motive ve tam olarak katılımlı olması için hastaları bilgilendirmemiz gerekiyor. Çünkü hasta şu ana kadar hiç bilmediği ve belki de hiç duymadığı bir hastalıkla karşı karşıya olabilir. Ve bu hastalık için kendi kafasına göre düşündüğü şeyler olabiliyor. Mesela hasta geliyor iki ay, üç ay seanslara devam ediyoruz fakat hasta çabuk ve hızlı bir şekilde iyileşmeyi beklediği için rehabilitasyon süreci ilerledikçe, iyileşme beklediği gibi olmadığı zaman demoralize olabiliyor. Ev içi aktiviteler bu yüzden çok önemli.” Şeklinde konuştu.Erg. Büşra Ağcan: “Otizim Spekturum Bozukluğu olan çocuk çevreyle daha az etkileşim kuruyor”“Pandemi Sürecinde Otizim Spekturum Bozukluğu’nda Etkileşim Temelli Ergoterapi Uygulamaları” hakkında konuşan Erg. Büşra Ağcan; “Otizim Spekturum Bozukluğu olan bir çocuk çevresindeki dünya ile akranlarından daha az etkileşim kurabiliyor. Dili anlama ve kullanmada daha fazla zorluk çekebiliyorlar aynı zamanda sıklıkla sosyal etkileşimde zorlanıyorlar. Yani aslında otizim spekturum bozukluğunda pratiklerimizden biri az etkileşim ve sosyal etkileşimde zorlanma.” Dedi.Erg. Betül Banu Akkoç: “Yoga salgı bezlerini uyararak iç organlarımızı çalıştırıyor”Erg. Betül Banu Akkoç, “Pandemi Sürecinde Ergoterapi ve Çocuk Yogası” Konusuna ilişkin paylaşımlarda bulundu. Akkoç; “Çocuk yogası klasik yoga duruşlarının çocuklar üzerinde uyarladığı eğlence, disiplin, sorumluluk duygularını çocuğa aşıladığımız bir bütün. Çocuk yogası bireysel ve grup halinde de uygulanabiliyor. Asanalar dediğimiz temel duruş hareketleri, pranayama dediğimiz doğru nefes egzersizlerinden oluşuyor. Bunları açığa çıkarıyor. Çocuklar içi yogada doğa, insan, hayvan gibi objelerden esinlenerek biz hikâyeler oluşturuyoruz. Ormana gidilebilir, uzaya çıkılabilir. Bu çocuğun hayal gücü ve sizin hayal gücünüzle alakalı. Yoga, salgı bezlerimizi uyarıyor ve iç organlarımızı çalıştırıyor.” İfadelerini kullandı. Erg. Özge Özgenç Gür: “Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tedavisinde bireyin tüm hayatı göz önünde bulundurulmalı”“Karantina Sürecinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Ergoterapi Uygulamaları” hakkında bilgi veren Erg. Özge Özgenç Gür; “Bir ergoterpist, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireylere yardımcı olurken ilk olarak kesinlikle bireyin ev hayatı, okul hayatı, sosyal hayatını göz önünde bulundurup değerlendirmelidir. Aileden gerekli bilgiler alınmalı, sonrasında bu bilgilerle çocuğu seansa almalıyız. Bunları değerlendirirken zaman yönetimine, organizasyonuna, fiziksel koordinasyonuna, öz düzenlemesine, günlük yaşamında yaptığı ve yapamadığı aktivitelere, görsel algısına işitsel algısına, bellek durumlarına, okulda yaşadığı sorunlara, yönetici işlevselliğine, aynı zamanda hiperaktiviteyi ne kadar kontrol altında tutup tutamadığı gibi konulara bakmalıyız.” Şeklinde konuştu.Soru cevap kısmının ardından program sona erdi.

06 AĞU 2020

Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kurul toplantısı, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Dursun, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Tuğba Altıntaş ve Dr. Öğr. Üyesi Abdulhakim Beki katılımıyla Çarşı Yerleşke bahçesinde yapıldı.“Sağlık Bilimleri her yönüyle konuşuldu”Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Dursun’un hoş geldiniz konuşmasıyla başlayan toplantıda bir önceki eğitim yılı ve pandemi dönemi değerlendirildi.İdari ve akademik kadronun yer aldığı toplantıda Sağlık Bilimleri Fakültesinin dünü, bugünü ve yarınına dair gelecek planları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

30 TEM 2020

Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin Memnuniyetini Araştırdı!

Üsküdar Üniversitesi, öğrencilerinin memnuniyet düzeylerini ölçümledi. Yaklaşık 17 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada özellikle pandemi sürecinde üniversitenin uzaktan eğitim, sosyal medya ve teknolojik altyapısına ilişkin görüşleri değerlendirildi. Çalışmada dijital ulaşılabilirlik memnuniyeti %80 çıkarken, uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin memnuniyet düzeyi ise %78 olarak yansıdı.Üsküdar Üniversitesi’nde 2019-2020 Bahar döneminde öğrencilerin memnuniyet düzeyleri ölçüldü. 16 bin 991 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada özellikle pandemi sürecinde uzaktan eğitim ve teknolojik altyapıya ilişkin görüşler değerlendirildi.Çıkan sonuçlar ise şu şekilde:Sosyal medya uygulamalarından %80 memnuniyet“Sosyal medya, mobil uygulama, TV gibi iletişim kanalları aktif olarak kullanımı ve bilgilendirme faaliyetleri yeterlidir” önermesine 14 bin 983 katılımcıdan %80 oranındaki 11 bin 960 katılımcı olumlu görüş bildirdi.Dijital ulaşılabilirlik memnuniyeti %80“Çağrı merkezi, ondestek, whatsapp hattı gibi iletişim kanalları kolay ulaşılabilir ve yeterlidir” önermesine 14 bin 110 katılımcıdan %80 oranındaki 11 bin 223 kişi olumlu cevap vererek katıldığını belirtti.Uzaktan eğitim uygulamalarında %78 memnuniyet“LMS, ZOOM, ÜÜTV vb. senkron eğitimler kolay ulaşılabilir ve yeterlidir” şeklindeki değerlendirmeye 15 bin 275 katılımcıdan %78 oranında, 11 bin 935 kişi olumlu cevap vererek katıldığını söyledi.STIX programından %85 memnun kaldıUzaktan eğitim sisteminin bir parçası olan STIX dosya paylaşım uygulamasına ilişkin olarak da öğrencilere memnuniyet durumları soruldu. “STIX dosya paylaşım sistemi kolay ulaşılabilir ve yeterlidir” değerlendirmesine 15 bin 381 katılımcıdan %85 oranında 13 bin 126 kişi olumlu bulduğunu belirtti.Uzaktan eğitim teknolojilerinden memnuniyet de yüksek“Uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanımından genel olarak memnunum” önermesine ise 15 bin 225 katılımcıdan %73’ü (11 bin 163 kişi) olumlu bulup katıldığını ifade etti.İdari hizmetlerde memnuniyet %81 oranında“İdari hizmetler (ders kayıt, belge alma, askerlik işlemleri vb.) yeterlidir” şeklindeki değerlendirmeye 13 bin 915 kişiden %81 oranındaki 11 bin 211 kişi olumlu yanıt verdi.Danışman hoca memnuniyeti %81 “Danışman hocam bana gerekli zamanı ayırmakta ve yeterli şekilde benimle görüşmektedir” önermesine 14 bin 409 kişiden %81 oranında 11 bin 679 kişi olumlu bulup katıldığını söyledi.Online mecralardaki etkinlikler %81 oranında yeterli bulundu“Online mecralarda yapılan sanatsal, kültürel ve bilimsel etkinlikler tatmin edici ve yeterlidir” önermesine 13 bin 800 katılımcıdan %72’si yani 9 bin 919 kişi olumlu görüş bildirdi.Kütüphane kaynak yeterliliği memnuniyeti %77“Kütüphane gerek duyduğum her türlü kaynak açısından yeterlidir” önermesine 13 bin 294 kişiden %77 oranındaki 10 bin 272 kişi olumlu görüşlerini iletti.  Öğrenciler rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden memnun“Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ulaşılabilir ve yeterlidir” şeklindeki değerlendiremeye 12 bin 272 katılımcıdan %78’i (9 bin 535 kişi) olumlu yanıt verdi.%73’ü aldığı eğitimin beklentilerini karşıladığını söylüyor“Üniversitede aldığım eğitim beklentilerimi karşılamaktadır” değerlendirmesinin de sorulduğu çalışmada 14 bin 995 katılımcıdan %73’ü (10 bin 896 kişi) aldığı eğitimin beklentilerini karşıladığını söyledi.

27 TEM 2020

8. Korona Günlükleri: Ergoterapi Müdahaleleri Etkinliği Yapıldı

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü ve Ergoterapi Kulübünün Prof. Dr. Sevda Asqarova öncülüğünde düzenlediği “Korona Günlükleri: Ergoterapi Müdahaleleri” konulu etkinliğin sekizincisi Zoom Webinarı ile çevrimiçi olarak gerçekleşti. Programa Erg. İrem Hayta, Erg. Sedanur Yılmaz, Erg. Beyza Birsel, Erg. Begüm Mine Doğan katıldı. Dünyaya bir virüs yayıldı fakat bu virüsün bir işareti yok eleştirisinde bulunan Begüm Mine Doğan, “Ne zaman ki işitme engelli birinden bir doktor olursa, o zaman tıbbi terimlerin hepsinin bir işareti olur.” Dedi.Erg. İrem Hayta: “Görsel Motor Becerileri Ergoterapi Sürecini Etkiliyor”“Covid-19 Sürecinde Özel Gereksinimli-Prematüre Bebeklerde Ergoterapist Desteği ve Aile İlişkisi” konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erg. İrem Hayta; “Görsel motor becerilerde özellikle çalışılır bir nesneyi izleme, el göz koordinasyonu, görme kusurları varsa çevreyi ve nesneleri algılama problemleri oluşabiliyor. Biraz daha ilerleyen emekleme sürecinde, yürüme sürecinde bize daha farklı problemler olarak da yansıyabiliyor. Okul sürecine geldiğimizde öğrenme problemlerine de yansıyabiliyor. Görsel motor becerileri erken dönemde çalışma ya da görme kusurları varsa genelde bebekler ameliyat olabiliyor. Bu süreçler de bizim terapi sürecimizi etkiliyor.” Şeklinde konuştu.Erg. Sedanur Yılmaz: Duyusal diyet kimlere önerilmektedir?“Pandemi Sürecinde Uygulanacak Duyusal Diyet Önerilerinin Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi” konusunda paylaşımlarda bulunan Erg. Sedanur Yılmaz;“ Baktığımız zaman duyusal diyet, duyusal işlemleme problemi olan, günlük yaşam aktivitelerini etkilemiş olan kişilere önerilebilmektedir. Duyusal işlemleme problemine sahip olan bir çocuk çevresiyle anlamlı bir ilişkiye girebilecek uyarılmışlık seviyesinde değildir. Yani bu çocuklar farklı bir deyişle aslında ihtiyacı olan duyusal uyarıları alamamaktadır veya aşırı alıyorlar diyebiliriz. Bu yüzden duyusal diyet bu çocuklara önerilir.” İfadelerini kullandı.Erg. Begüm Mine Doğan: “Covid-19’un işaret dilinde karşılığı süreçle oluştu”“Pandemi Sürecinde İşitme Engellilerin Karşılaştıkları Sorunlar” başlıklı konuşmasını gerçekleştiren Erg. Begüm Mine Doğan; “Dünyaya bir virüs yayıldı. Fakat bu virüsün bir işareti yoktu. Süreçle birlikte işareti de oluştu" şeklinde konuştu.Erg. Beyza Birsel: Yetiştirme kurumlarında çocukların bakımları çok önemli!“Korona Sürecinde Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Bakış Açısı ve Ergoterapi Uygulamaları” başlığı altında paylaşımlarda bulunan Erg. Beyza Birsel; “Çocuklarla bireysel de çalıştım gruplar içine de girdim. Ve gördüm ki çocuk geliyor gidiyor bakım personeli gibi yürüyor, bir şeye kızıyor onun gibi tepkiler veriyor ve birkaç ay sonra parçaları birleştirince bakım personeliyle aynı üslupta konuşuyor. Evdeki o hali görüyorum. Tavır ve tutumlarını, çocuklara muamelelerini görüyorum. Ve çocuklar sinirlendiklerinde, üzüldüklerinde bu insanlar gibi tepkiler veriyor. Bunu bilimsel bir temele oturttuğumuzda ayna nöronların etkisini görüyoruz. Bu çocuklar haftanın her günü belli bakım personellerini görüyor, konuşmalarını duyuyor. Yani her hareketine şahit oluyor. Ve bu çocuklar git gide bakım personellerini taklit eder hale geliyor. Bu bağlamda bizim de bu kurumlarda mutlaka bulunmamız gerekiyor.” Şeklinde konuştu.Soru cevap kısmının ardından program sona erdi.

23 TEM 2020

1 Konu 1 Konukta Hendek Patlamaları Konuşuldu

Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı ile Çevre Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSGÜMER)'in düzenlediği 1 Konu 1 Konuk etkinliğinin 29’uncu oturumu online olarak gerçekleştirildi. Programın konuğu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Mühimmat ve Patlayıcı Uzmanı Burhan Irgat oldu.Irgat, “Patlayıcı Maddelerin Taşınmasında, Depolanmasında Uygulanacak Emniyet Tedbirleri ve Çalışanların Patlamalardan Korunması” konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.“Patlayıcı maddelerde iş sağlığı ve güvenliği konuşuldu”Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında ve sonrasında havai fişek taşıyan kamyonda meydana gelen patlamaların ele alındığı programda fabrika, iş yerleri gibi alanlarda alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına ilişkin önlemler konuşuldu.Aynı zamanda programda patlayıcı maddelerin taşınması ve depolanmasında dikkat edilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile çalışanların kazalardan korunmasını gerektiren tedbirler de tartışıldı.Soru cevap kısmının ardından program sona erdi.  

23 TEM 2020

Kurbanda Covid-19 Önlemlerine Dikkat!

Yaklaşan Kurban Bayramı’nın bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle farklı bir atmosferde geçeceğini belirten uzmanlar, önlemlere uyulmasının bu bayramda daha da önemli olduğunu vurguluyor. Kurban kesiminde de fiziksel mesafenin korunması gerektiğini belirten uzmanlar, maske uyarısında bulunarak hijyen kurallarına mutlaka uyulması gerektiğinin altını çiziyor. Her Kurban Bayramı’nda gündeme gelen acemi kasaplara da dikkat çeken uzmanlar, kurban kesiminin mutlaka uzman kasaplar tarafından uygun aletlerle yapılması gerektiğini hatırlatıyor.Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde alınacak önlemler kapsamında Kurban Bayramı’nda da bir dizi önlem alındığını kaydetti.Kasaplara Covid-19 salgınıyla ilgili eğitim verilmeliSöz konusu tedbirlerin Sağlık Bakanlığınca yayımlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” adlı kılavuzda belirlendiğini belirten Rüştü Uçan, bu önlemlere uyulmasının önemli olduğunu kaydetti. Rüştü Uçan, “Buna göre, hayvan kesim yerlerinde görev yapacaklara, kasaplara, temizlik görevlilerine ve yöneticilere Covid-19 salgını ile ilgili eğitim verilmesi, buralarda kalabalık oluşumunu önlemek için kesimlerin randevu ile yapılması, güvenlik mesafesine uyulması ve maske takılması gerekmektedir” dedi.Maske takılması isteniyorRüştü Uçan, söz konusu kılavuzda, hayvan satış ve kesim alanlarının girişinde Koronavirüsle mücadele konusunda gerekli uyarıların bulunduğu tabelaların asılmasının istendiğini belirterek “Bu tabelalarda güvenlik mesafesine uyulması, maske takılması ve temizlik hijyenine dikkat edilmesi gibi bilgilerin bulunması istenmiştir” dedi.Bu kurallara dikkat!Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, Sağlık Bakanlığınca, kurban satış alanlarına ilişkin önlemlerin şöyle sıralandığını kaydetti:Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanmalı;Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, Covid-19’dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılmalı;Hayvan satış alanlarına ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan müşteriler içeri alınmamalı;Hayvan satış yerlerine girenlerin ateşi ölçülmelidir; vücut sıcaklığı 38 derecenin üstünde olanlar içeri alınmamalı;Müşteriler, hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarılmalı;Kapalı alanı veya tesisi olan hayvan pazarlarında müşterilerin tesis alanlarına maskeli olarak girmeleri ve tesis içerisinde maskeli olmaları sağlanmalı. Girişte el dezenfektanı bulundurulmalı ve tesise giren her misafirin el antiseptiği kullanması sağlanmalı. Bütün kullanım alanlarda (bekleme, dinlenme) en az 1 metre mesafeye uyacak şekilde düzenleme ve ihtiyaç olan yerlerde zemine ve oturma alanlarına işaretlemeler hazırlanmalı;Bu tesislerdeki yeme-içme alanları Covid-19 kapsamında restoran, lokanta, kafelerde alınması gereken önlemlere uyulmalı;Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış üniteleri oluşturulmalı. Bu üniteler arası mesafe en az 2 metre olmalı;Her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulmalı. Hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavabolar oluşturulmalı. Yeterli sayıda lavabo ve tuvalet olmalı. Hayvan satış alanı içerisinde seyyar satıcı dolaşmamalı. Hayvan satış alanı yakınında hizmet veren büfe, bakkal ve kahvehaneler COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlere uymalı;  Hayvan satış alanlarının düzenlenmesi ve çevre temizliğinde “Kurban Bayramı’nda Alınması Gereken Önlemlere İlişkin Mevzuata” uygun hareket edilmelidir.”Acemi kasap uyarısıHer Kurban Bayramı’nda gündeme gelen acemi kasaplara da dikkat çeken Rüştü Uçan,  kurban kesiminin mutlaka uzman kasaplar tarafından uygun aletlerle yapılması gerektiğini vurguladı. Rüştü Uçan, “İş güvenliğinin en önemli unsurlarından biri işi, işinde uzman olan kişiye yaptırmaktır. Özellikle büyükbaş hayvan kesimini kasaplara yaptırmak kaza sayısını önemli oranda azaltacaktır. Aletler keskin ve temiz olmalı! Kesim sırasında kullanacağınız kesici aletler tam olmalıdır. Bunları her sene bilemelisiniz. Ayrıca olası el kesilmelerine karşı, çelik örgülü ve bilekten kemerli kasap eldivenlerinin kullanılması gerekir” uyarısında bulundu.Kesim yerlerinde bu kurallara uyulmalıÜsküdar Üniversitesi İş Güvenliği Öğretim Görevlisi İş Hijyenisti Mustafa Cüneyt Gezen ise yine Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” isimli kılavuzda hayvan kesim yerleri/kesimhanelerde alınması gereken önlemlerin ise şu şekilde sıralandığını söyledi:Kesim yapılacak yerler önceden planlanmalı, belirlenmeli, standartları kontrol edilmeli ve yetkilendirilmeli;Hayvan kesim yerleri/kesimhanelerin önüne Covid-19’la ilgili bilgilendirme afişleri asılmalı. İl, ilçe ve diğer yerleşim birimlerinde, kesim standartlarına uygun mevcut hayvan kesim yerleri/kesimhanelerin bayram süresince açık olması ve hizmet vermesi sağlanmalı;Hayvan kesim yerleri/kesimhane bulunmayan ilçe veya yerleşim birimlerinde yetkililer standartlara uygun mobil hayvan kesim yerleri/ kesimhaneler oluşturmalı, kesim yapılan yerlerin ve çevresinin temizliği için önlemler alınmalı;Hayvan kesim yerleri/kesimhaneler önünde kalabalık oluşumunu önlemek için kesim işlemleri randevu ile yapılmalı;Hayvan kesim yerleri/kesimhaneler önünde bekleyenlerin sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları sağlanmalı;Öte yandan, lavabo, tuvalet ve varsa duş yerlerinde temizlik ve sağlık hijyenine özen gösterilmesi, belirlenen kriterlere göre temizliğin yapılması;Personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanması; Kesim ve temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp özel bir çöp kutusuna atması, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması gerekmektedir.

06 TEM 2020

Ergoterapinin Farklı Yönleri Konuşuldu

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü ve Ergoterapi Kulübü, Prof. Dr. Sevda Asqarova öncülüğünde düzenlenen “Korona Günlükleri: Ergoterapi Müdahaleleri” konulu etkinliğin altıncısı Zoom ile çevrimiçi olarak gerçekleşti. Ergoterapinin farklı yönlerinin ele alındığı etkinliğe katılım oldukça yoğundu.Erg. Aslı Kaya: “Oyun ortamı çocuğun yaratıcılığını desteklemeli”Erg. Aslı Kaya, “Pandemi Döneminde Çocuk-Oyun-Çevre İlişkisi ve Okula Hazırlık Süreci” konusunda bilgi verdi. Kaya, “Çocuklar oyun ile büyüyorlar ve oyun sırasında çevrelerini de keşfediyorlar. Oyun, çocukların katılmak istediği yaşantının tam içerisinde olan bir aktivite. Oyun sırasında çocuklar bilişsel, duygusal, motor, duyusal, sosyal ve dil becerilerini geliştirirler. Çocukların oyun ortamı çocuğun yaratıcılığını desteklemeli ve günlük yaşamdan esintiler içermelidir.” İfadelerini kullandı.Erg. Şükriye Eser: “Koruyucu ergoterapide üç aşama” Erg. Şükriye Eser, “Ergoterapi’de Koruyucu Müdahaleler ve Çevresel Düzenleme” konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eser; “Koruyucu ergoterapi, kişinin sağlığını korumaya, yaralanmaları önlemeye, günlük yaşamındaki kısıtlamaların önüne geçmeyi hedefler ve içerir.” Dedi.Koruyucu ergoterapide üç aşama ile önlemenin olduğunu ifade eden Eser; “Birincil önleme belirli bir sağlık problemi için potansiyel olarak risk altında olan sağlıklı bireyleri ele alırken, ikincil önleme hastalığın klinik evrelerini erken tanımlamaya ve tedavisine odaklanır. Üçüncül önlemede ise hastalığın ileri evrelerinde engelliliği ve diğer komplikasyonları sınırlama ele alınır.” İfadelerini kaydetti.Erg. Leyla Ak: “Ergoterapi seanslarında interdisipliner yaklaşım şart”Erg. Leyla Ak, “Online Ergoterapi Seanslarının Planlanması ve Uygulanması” konusunda paylaşımlarda bulundu. Erg. Leyla Ak; “Bireyin ergoterapi seansından yeterli verimi alabilmesi için interdisipliner bir yaklaşım içinde olmak gerekir. Bazen doktor, özel eğitim uzmanı, psikolog, psikiyatri, fizyoterapist ve ailelerin de işin içinde olması gerekebiliyor. Bu süreçte gördük ki online olarak da ergoterapi seanslarımızı devam ettirebiliyoruz. Skype veya Zoom üzerinden gerekli ön görüşmeleri yaparak ergoterapi seanslarımızı yaptık ve devam ediyoruz.” Dedi.Erg. İrem Rana Bolat: “Uyku sorunları bilişsel performansı etkiler”Erg. İrem Rana Bolat, “Covid-19 Sürecinde Uyku Problemlerine Ergoterapi Müdahaleleri” konusunda bilgi verdi. Bolat, “Günde 6 saatten az, 10 saatten fazla uyumak uyku problemi olarak görülmektedir. Covid-19 dünya genelini bir kaosa sürükledi ve hepimiz için bir sıkıntı ortaya çıkarttı. Sosyal izolasyon, doğal ışık seviyelerine azalmış maruziyet, düşen haftalık çalışma saatleri ve değişen mesai saatleri, sosyal mesafe, evden çalışmak ve azalan fiziksel aktivite uyku problemlerinin çıkmasına neden oldu. Unutulmamalıdır ki uyku aktif bir nörolojik süreçtir. Uyku sorunları uyanıklık, reaksiyon, hafıza ve öğrenme gibi bilişsel performansı da etkiler. Aynı zamanda da günlük aktivitelere de etkisi çoktur. Uyku, ergoterapistlerin işinin temelini oluşturur. Ergoterapistler uykunun işlevselliğine daha çok odaklanmalıdır.” Şeklinde konuştu.

02 TEM 2020

Sese Karşı Düşük Tolerans Gösteren Rahatsızlıklar!

Birçok dejenerasyon ve patoloji ile birlikte farklı faktörler, dış dünyadaki seslerle bağlantımızı sağlayan kulakta işitmeyi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Uzmanlar, maksimum rahat edilebilen ses yüksekliği noktasının kişiden kişiye, ruh hallerine, stres ve yorgunluk düzeyi ile sesin frekans bandına göre değiştiğini söylüyor. Dil ve Konuşma Terapisti Göksu Yılmaz, araştırmalara göre otizmli çocukların yüzde 40’ında ses toleransının oldukça düşük olduğunu ifade ediyor.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Araştırma Görevlisi Göksu Yılmaz, işitme sorunlarına ve hangi rahatsızlıklara sahip bireylerin daha çok işitme rahatsızlığı yaşadığına değindi.120 desibelde sesler fiziksel ağrı yaratıyorİşitme sisteminin anatomik olarak temelde dış, orta ve iç kulak olmak üzere 3 ana bölümde incelendiğini belirten Yılmaz, “Santral sinir sisteminde ise pek çok anatomik bölge ile dirsek teması olan ve sonunda her duyu organı gibi beyinde işlenen karmaşık bir mekanizmadır. Bu bağlamda işitmeyi olumsuz yönde etkileyebilecek pek çok anatomik dejenerasyon veya patolojiden ve bunlara neden olabilecek pek çok farklı faktörden de bahsedebiliriz. İnsan işitme sistemi olağanüstü bir menzile sahip. Yaprakların yumuşak hışırtısı gibi küçük sesleri duyabilir ve bir diskodaki müzik gibi son derece yüksek sesleri de tolere edebilir. Herhangi bir kişide fiziksel ağrı yaratacak bir ses seviyesi vardır.Bu yaklaşık 120 desibel düzeyinde gerçekleşir. Bununla birlikte, genellikle ağrı eşiğine ulaşmadan çok önce sesin çok yüksek olduğunu düşündüğümüz bir noktaya ulaşırız. Maksimum rahat edilebilen ses yüksekliği noktası, kişiden kişiye, kişinin ruh haline, stres-yorgunluk düzeyine ve sesin frekans bandına göre değişen çok faktörlü bir bileşendir. Ek olarak çoğu insan, sesin yoğunluğu ne olursa olsun, hoş bulmadıkları belirli seslerin olduğunu ifade eder. Bir tahtaya çizilen tebeşir, bunun yaygın bir örneğidir. Bu gözlemler ses toleransındaki normal varyasyonun örnekleridir. Bununla birlikte, ses toleranslarında sağlıklı işitmeye sahip kişilerden farklı olarak, normal bir yaşam sürme yeteneklerini etkileyebilecek değişiklikler olan bazı insanlar vardır ve bu kişilerin içinde bulundukları bu patolojik durum hiperakuzi olarak isimlendirilir.” dedi.  Sesi normalde olduğundan daha fazla işitiyorlarYılmaz, odyolojik olarak sesin olduğundan daha gür ve rahatsız edici seviyelerde algılanmasının reqruitment ve hiperakuzi kavramları ile açıklanabileceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Bu iki kavramın ayrımı oldukça önemlidir. Reqruitment kavramını genellikle sensör tip işitme kaybı ve özellikle iç kulakta yer alan dış tüy hücrelerinin işlev bozukluğu olarak açıklayabiliriz. Giderek yükselen bir ses şiddetinde, algılanan ses yüksekliğinin normalden daha hızlı artmasıdır. Reqruitment durumunun var olduğu sensör tip işitme kayıplı bir bireye normal ses tonunuzda bir şey söylediğinizde kişinin bunu duymamasının ardından, ses yüksekliğinizi yavaş yavaş arttırarak aynı kelime veya cümleyi tekrarladığınız halde hala duymaması muhtemeldir. Bunun üzerine ses şiddetinizi biraz da arttırdığınız takdirde kişinin bir anda dönüp ‘şimdi anladım ama bu kadar bağırmana gerek yok sağır değilim!’ gibi bir cevap vermesi bu kavramın daha net anlaşılmasına yardımcı olabilir.”Uygunsuz ve abartılı tepkiler verebiliyorlarSes toleransının azalması ile ortaya çıkan hiperakuzi durumunun ise birçok farklı rahatsızlıkla ilişkili olabileceğini ifade eden Yılmaz, “Hiperakuzi rahatsızlığını, normal işitmeye sahip bir insan için rahatsız edici düzeyde olmayan seslere sürekli abartılı veya uygunsuz tepkiler verilmesi olarak tanımlamaktayız. Azalmış ses toleransı ile ilişkili durumlar arasında migren, kafa travması, enfekte kenelerin ısırması sonucu ortaya çıkan lyme hastalığı, Bell felci, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, minere hastalığı ve otizm yer alıyor. Otistik çocukların yaklaşık yüzde 40'ında hiperakuzi olduğunu tahmin ediliyor. Ayrıca hiperakuzi durumu, ateşli silah ya da patlama gibi tek bir yoğun gürültü ile tetiklenebilirken, yüksek sesle uzun süre boyunca dinlenen müzik gibi etkenlerle de yavaş yavaş gelişebilen bir duruma bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Mesleği nedeniyle yüksek ses seviyelerine maruz kalan insanlar gürültüye bağlı işitme kaybı, kulak çınlaması veya hiperakuzi gibi kötü yönde oluşacak değişiklikleri önlemek için işitme duyularını mutlaka korumalılar” dedi.Yüksek sesler sürekli korku yaratıyorFonofobi rahatsızlığı yaşayanların sesten korktuklarını söyleyen Yılmaz, “Fonofobi’de ses korkusu içeren olumsuz duygusal tepkiler ortaya çıkıyor. Bu grup özellikle hiperakuzi ve/veya reqruitment patolojisi olan kişilerden oluşmakla beraber sadece gerçek zamanlı olarak yaşadıkları ortamın sesinden korkmakla kalmaz, aynı zamanda yakın gelecekteki olayların üreteceği ses hakkında da endişelenebilirler. Bu kişiler sürekli olarak kulaklıklar kullanarak aşırı koruma sağlama eğiliminde olabilirler. Ancak bu durumda hiperakuzili kulaklar, hızla sessizliğe uyum sağlayacak ve kişinin hayatını daha da kötü etkileyecektir. Bu noktada bu kişiler mutlaka bir uzmana danışarak varsa patolojinin nedeni ve kaynağı bulunduktan sonra gerekli medikal tedavi sağlanmalıdır. Aynı zamanda odyolog başta olmak üzere rehabilitasyon süreci için ilgili meslek gruplarıyla dirsek temasında olmaları gerekir” dedi.  Belirli sesler rahatsız edebiliyorYılmaz, Misafonya rahatsızlığı yaşayan bireylerde sesin şiddeti ne olursa olsun belirli seslere karşı olumsuz tepkiler oluştuğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:“Yemek yerken veya sakız çiğnerken ağızdan çıkan seslerin yanı sıra p, s, t gibi bazı ünsüzlerin sesine tepki verebiliyorlar. Bu kişiler, ses şiddetine ait işitsel dinamik aralığı ölçebilen farklı odyometrik testlerde daralmış bir dinamik aralığa ve azalmış bir ses şiddeti tolerensına sahip olmak zorunda değiller. Bu bağlamda hiperakuzisi olmayan bir kişi fonofobi veya misofoniye sahip olabilir.”

30 HAZ 2020

“İş Sağlığı ve Güvenliği Bir Kültür Haline Gelmeli”

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü tarafından düzenlenen 5. Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Sempozyumunda Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan da katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Tarhan, İş Sağlığı ve Güvenliğinin bir kültür haline gelmesinin önemine dikkat çekti. Tarhan, eğitimde öğrencilere yeterli alt yapıyı sağlamaya çalıştıklarını ve öğrencilerden çok güzel dönüşler aldıklarını da belirtti. Sempozyuma Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı Güvenliği Bölüm Başkanı, MESKA Vakfı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, Endüstri Mühendisi, IECRx Uzmanı Öğr. Üyesi Efari Bahçevan, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Yetkili Risk Yönetim Profesyoneli Dr. Hüseyin Baran Akınbingöl, Bosh Rexroth Teknik Müdürü, A Sınıfı İş Güvenliği ve CMSE Uzmanı Necmi Türer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Dr. Özkan Kaan Karadağ, Maden ve Patlayıcı Yüksek Mühendisi, A Sınıfı İGU Maden Denetleme Uzmanı Öğr. Gör. Ertuğrul Kaya, Kimya Mühendisi, A sınıfı IGU Öğr. Gör. Abdurrahman İnce konuk oldu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “İSG Kültürünü topluma yayacak projeler yapılmalı” Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, kişilerin bağımlılık, dikkat bozukluğu, ruhsal sorunları gibi problemlerin kaza sebebini arttırdığının altını çizdi. Kaza çıkmaması için İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanındaki çalışmaların önemli olduğunu hatırlatan, ülkemizde İSG kültürünü oluşturmamız gerekiyor diyen Tarhan, ortak projelerle toplumda yaygın etki oluşturmak gerektiğini, İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün topluma yaymak için projeler yapmak gerektiğini sözlerine ekledi.“İş sağlığı ve güvenliği bir kültür haline gelmeli”İş Sağlığı ve Güvenliğinin bir kültür haline gelmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İş Sağlığı ve Güvenliği algısının insanların zihin haritasına bir seçenek olarak yerleşmesi gerektiğinin altını çizdi. Tarhan, iş kazalarında psikolojik faktörlerin ve duygusal ihmallerin de önemli bir rol oynadığını, çalışanlardaki psikolojik motivasyonun İş Sağlığı ve Güvenliği ile doğru orantılı olduğunu da ekledi.“İyi bilim, iyi bilimcilerle yapılır”Prof. Dr. Nevzat Tarhan İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Doktora programı olması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Tarhan; “Önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim programlarımızın yanı sıra en yakın zamanda doktora eğitim programımızın açılması için gereken çalışmaları başlattık ve takipçisiyiz. Bu konuda azim ve kararlılıkla gitmemiz gerekiyor. İş Sağlığı ve Güvenliği yüksek lisans ilk açılan bölümlerimizden biri. Fiziksel altyapımız bu şartlara çok uygun. Akademik kadromuz çok güçlü. İyi bilimin iyi bilimcilerle yapıldığının farkındayız, çalışmalarımıza devam ediyoruz.” İfadelerini kullandı.“Daimi hedefimiz büyümek ve gücümüzü arttırmak” Açılış konuşmalarının ikincisini Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Dursun gerçekleştirdi. Dursun, “İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda akademik olarak Yükseköğretim Kurumunun da desteğiyle doktora programının açılması için güzel çalışmaların içindeyiz. Hedefimiz hep ileri olmalı. Bizim hedefimiz daima büyümek ve gücümüzü arttırmak. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında sürekli yenilikçi gelişmelerin öncüsü ve takipçisi olacağız.” Şeklinde konuştu.Nasıl Bir Eğitim Almamız Gerekiyor?Ülkemizde Büyük Endüstriyel Kazalar Mevzuatı, Uygulamalardaki Sorunlar ve Çözüm önerileri konusunda konuşan Dr. Hüseyin Baran Akınbingöl “Bu alanda çok büyük sıkıntılar var. Çalışanların İSG eğitimi akreditasyonu yok, herkes bir takım eğitimler veriyor ve bunun sonucunda katılım belgesi veya sertifikalar veriyor bunların mutlaka standartlarının oluşturulması gerekiyor. Örneğin sağlık eğitimi verilecekse kim verecek ne zaman verecek kaç saat verecek teknik eğitimler nasıl verilecek bunların kesinlikle standartlarının oluşturulması gerekiyor. DediDr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan: “Genç Nüfusa İSG Eğitimi Vermek Gerekiyor”İş Güvenliği Eğitimlerinin Genel Değerlendirilmesi konusuna değinen Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, “Nüfusumuz genç ve burada okul öncesinde 1 milyon 564 bin,  İlköğretim öğrencimiz 10 milyon, orta öğretim öğrenci sayısı 5 milyon 649 bin, Anadolu liselerinde 3 milyon 250 bin öğrenci var. Diğer okullarla birlikte toplam olarak 17-18 milyon öğrencimiz var. Bu öğrencilere iş güvenliği kültürünü kazandırmamız gerekiyor. İleride kazaya fazla uğramamaları için bunun okul öncesinden üniversiteye kadar her öğrenci yıl ikişer saat yaşam güvenliği dersi gibi bir ders almaları gerekiyor.” Şeklinde konuştu.Öğr. Üyesi ve Efari Bahçevan: “Risk Aşamalarını İyi Değerlendirmek Önemli”Öğr. Üyesi ve Efari Bahçevan, Risk Değerlendirme Teknikleri Ve Standartlarla Uygulamaları ile ilgili bilgi verdi. Bahçevan, “Uluslararası komitede risk analizi, risk değerlendirmesi ve risk yönetimi ayrıca çerçevelenmiş durumda, tanımlanmış yapılan işler ya da faaliyet tanımlandıktan sonra tehlike belirleniyor, belirlenen tehlike risk alarak tahmin edilmeye çalışıyor. Bu aşamada yapılan çalışma risk analizi oluyor. Yapılan çalışma değer verilip kıymetlendirdiği zaman katlanabilir mi değil mi diye yorum katıldığı zaman risk değerlendirmesi oluyor ve uygun bir şekilde dokümante edilerek bir sonraki adıma geçiriyor. Bu aşamalar İSG açısından çok önemli.” Dedi.Dr. Özkan Kaan Karadağ: “Meslek Hastalıklarına Önem verilmesi Gerekiyor”Dr. Özkan Kaan Karadağ, 2013’ten bugüne meslek hastalıkları konusuna ilişkin paylaşımlarda bulundu. Karadağ, “İş kazası ya da meslek hastalıklarında sosyal güvenlik sistemlerinin ya da adli makamların tazmin rakamları diğer yaralanma ya da hastalıklara bağlı tazmin rakamlarının üzerindedir. Ancak Türkiye’de artık böyle değil.” Şeklinde konuştu.Yangın Güvenliğinin En Önemli Basamağı Yangının Çıkmasına Mani Olmakİşyerlerinde Yangın Tehlikesine Karşı Yapılması Gereken Görevlendirmeler ve Çalışılması Gereken Sistemler konusunda konuşan Öğr. Gör. Abdurrahman İnce, “Yangın güvenliğinin en önemli basamağı yangının çıkmasına mani olmak için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Yangın tehlikesinin daha iyi anlaşılması ile tehlike algısı ve risk değerlendirme yetisinde gelişme sağlanarak korunma tedbirlerine verilen önem artırılmalıdır. Yangına sebebiyet verebilecek unsurların daha iyi anlaşılması ile bunların kontrolü cihetine gidilerek yangınların çıkması minimize edilebilir ama asla sıfırlanamaz.” İfadelerini kullandı.Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılan Denetlemeler konuşulduNecmi Türer ‘Makine Emniyeti ve Lojistik Yükleme Raporlarında Emniyet Çözümü’ konusu ile ilgili bilgi verdi. Öğr. Gör. Ertuğrul Kaya ise Soma maden faciasından sonraki dönemde ferdi kaza sigortası kapsamında yapılan denetlemeler ve etkilerinin değerlendirilmesi konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Programın soru cevap ardından sona erdi.

29 HAZ 2020

Pandemide "Fanus Çocuk" Riski!

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü ve Ergoterapi Kulübü, Prof. Dr. Sevda Asqarova öncülüğünde düzenlenen “Korona Günlükleri: Ergoterapi Müdahaleleri” konulu etkinliğin beşincisi Zoom ile çevrimiçi olarak gerçekleşti. NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Erg. Muammer Aydoğdu, “Korona Sürecinde Çocukların Beyin Gelişimindeki Değişimler” konusuna ilişkin paylaşımlarda bulundu.Aydoğdu, "Koronavirüs sürecinde anne baba ile geçirilen zaman ile ruhsal değişimler meydana geldi ve çocuk ebeveynleri ile uyumları arttıkça arkadaş olarak konumlandırmaya başladı. Çocuk, anne baba arasındaki dengenin değişkenlik göstermesiyle psikolojik olarak etkilenmeye ve bu durumu kullanarak yönetmeye başladı. Bu dönemde çok fazla fanus durumuna düşen çocuklar gördük." DediÖğr. Gör. Yavuz Sultan Selim Kavrık “İnsan tek bir maddeden ibaret değildir”Öğr. Gör. Yavuz Sultan Selim Kavrık, “Virüs ve Biyopsikososyal Yaklaşım” konulu sunumunu yaptı. Sağlık durumunun kişiye özel değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kavrık, “Biyopsikososyal yaklaşım, 1970 yıllarında ortaya çıkıyor. İnsanın tek bir maddeden, kas, kemik ve hücrelerden ibaret olmadığını aynı zamanda psikososyal çevreden etkilenebilir olduğunu ve davranışların insana zarar verebilir olduğunu ortaya atan bir yaklaşımdır. Örneğin sigara içmek de bir davranıştır ve insana zarar verebilir. İnsanın yaşanmış tecrübelerinin süreci belirlediğini söylemek mümkün. Düşmeyi öğrenen bir çocuk ebeveynlerinden eyvah tepkisi alırsa çığlığı basar. Ancak her çocuk için aynı durum söz konusu değildir çünkü her insanın dokusu bir değildir. İyi imkânlarda büyüyen çocuk ile köyde kendi başına büyüyen bir çocuğun ağrı eşiği aynı düzeyde olmayabilir.” Dedi.“Okupasyonları Arttırmak Temel Amacımız”İyilik halinin okupasyonlarla ilgili olduğunu belirten Kavrık, “Ergoterapistler olarak insanların Okupasyonlarına erişmek temel amaç alınmalıdır. Evde de kalıyorsa, sosyal hayata da karışıyorsa bizler okupasyonlara eriştiğimiz sürece insanların günlük yaşam aktiviteleri, iletişim, hareketlilik, sosyal izolasyon ya da zihinsel sağlık gibi faktörlerin gelişimi ile normal tutabiliyoruz. Pandemi sürecinde psikososyal sorunların ortaya çıkmasına yol açmış, toplum katılımı ve yaşam kalitesi üzerinde karmaşık etkiler yaratmıştır. Hem zihinsel sağlık sorunlarının başlangıcını önlemek hem de zihinsel olarak sağlık sorunları yaşayanlar için iyileşmeyi kolaylaştırmak amacıyla ergoterapistlere aktif rol düşmektedir.” İfadelerinde bulundu.Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Bahadır Ağce: “İhmal ettiğimiz kendimizle vakit geçirme imkanı bulduk”Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Bahadır Ağce, “Covid-19 Sonrası Sağlığımızı Nasıl Korumalıyız?” konusunda değerlendirmelerde bulundu. Koronavirüs sürecinin olumlu taraflarının olduğunu belirten Ağce, “Bu dönemde sadece olumsuz şeyler yaşamadık. Çok uzun zamandır ihmal ettiğimiz kendimizle vakit geçirme imkânı bulduk. Sevdiklerimizin kıymetini anladık. Bu süreçten sonra artık olumsuz tarafları değil de buradan neler kazabiliriz tarafına geçmeliyiz. Evrimsel sürece baktığımızda her zaman değişime adapte olan gruplar ayakta kalıyor. Bizlerde bunu sağlamak durumundayız.Yeni normalde ne yapmalı?Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Bahadır Ağce, sağlığa çok yönlü bakılması gerektiğini belirtti. Ağce,  “Ellerimizi yıkamamız gerektiğini, maske kullanmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Sağlık sadece kendinizle alakalı bir durum değildir. Pek çok faktörden etkilenir. Bunlar ekonomik koşullar olabilir. İş kaybı yaşayan bireylerin kendilerinin motive edebilmek için destek almak zorunda kalmaları olabilir. Kişisel özellikleriniz, hayata bakış açınız, düşünce ve değerleriniz gibi sosyal kaynaklarınız ne kadar güçlüyse sosyal sorunlara karşı baş etme gücünüz o kadar kuvvetlidir. Sağlığa çok yönlü bakmamız gerekiyor. Yediğimiz, içtiğimize dikkat edeceğiz aktif olacağız ama problemin aslında kişi merkezli yaklaşımı benimsemek olduğunu bilmemiz gerekiyor.  Bu ergoterapistlerin kişinin bulunmak istediği durum her ne ise bu durum üzerinden ilerlememiz gerekiyor. Sağlık ve iyilik halini korumak için dengeli bir okupasyon yelpazesine katılım gerekiyor.” İfadelerinde bulundu.Uzm. Fzt. Emre Erdem: “Risk Faktörlerini Görmezden Geldik”Uzm. Fzt. Emre Erdem, “Nörolojik Hastalar İçin Erken Dönem Yoğunlaştırılmış Rehabilitasyon Kampı” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Hastaların hızlı iyileşmesi için mobilize edilmesi gerektiğini vurgulayan Erdem, “Hastaları bir an önce mobilize etme durumumuz vardı. Fakat bu süreçte pek mümkün olmadı. Bizde bu dönemde rehabilitasyon kamplara yöneldik. Hastanın yoğun bakıma girdiği ve çıktığı andan itibaren tedavi süreci başlıyor. Hastayı erken mobilize ettiğimiz takdirde sistematik rahatsızlığı düşürüldüğü var sayılıyor ve daha hızlı iyileşme yolu açıyor. Pandemi sürecinde kimse evinden çıkmadı. İyi yaptılar fakat nörolojik hastalığa yakalanmış bireyler bu süreçte oldukça zorlandı. Hastaların bu süreci rahat geçirmesi konusunda ergoterapistlere oldukça iş düşüyor.Örneğin inme, dünyada kanser ardından üçüncü ölüm nedenidir. Öldürmese de süründüren veya tam tersi hızlıca iyileştiren cinsleri vardır. İnsanlar inme geçirdiklerini yüzde düşme, kolda uyuşukluk, sarhoşvari konuşma haline bürünüyorlar. Biz bu hastalıkta erken müdahaleyi savunuyoruz çünkü erken müdahalede hastaya daha çok yarar sağlayabiliyoruz. Risk faktörlerini pandemi döneminde hareketsiz kalmamızdan ötürü görmezden geldik. Bu dönemde sigara ve alkol kullanımına yönelenler oldu. Bu gibi risk faktörleri ile hastalık nedenlerini arttırmış olduk.” Dedi.Rehabilitasyon problemlerinde en zorlanılan süreç ihmal!Uzm. Fzt. Emre Erdem, rehabilitasyon problemlerinde en zorlanılan sürecin ihmal olduğunu belirtti. Erdem, “Hasta yürüyor ve her türlü aktivitesini yapmaya başlıyor.  Ancak sağ kolunu ya da sol kolunu farkında olmuyor. Yürürken kolunu kapıya tutturuyor ve farkında olmadan kırık çıkık meydana geliyor. Erken devreden başlanılarak ağırlık aktarma ve denge hareketlerinin çalıştırılmasıyla simetri sağlanmaya çalışılmalıdır. Eldeki gelişmeler fonksiyonel aktivitelere dönüştürülmelidir. Örneğin, elindeki istemli kavrama başladığı zaman çatal kullanması istenebilir. Böylece ihmali önlemek için travmatik etkilenmiş tarafa biraz daha önem verdiğimizi söyleyebiliriz.” İfadelerini kullandı.Erg. Muammer Aydoğdu: “Pandemi döneminde fanus durumuna düşen çocuklar gördük”NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Erg. Muammer Aydoğdu, “Korona Sürecinde Çocukların Beyin Gelişimindeki Değişimler” konusuna ilişkin paylaşımlarda bulundu. Aydoğdu, “5 yaşındaki bir çocuğun 25 yaşına geldiğinde Covid-19’u nasıl anlatacağı bizim asıl sorumluluğumuzdur. Pandemi döneminden etkilenen çocukların beyinlerinde de bazı değişkenlikler olacaktır. Düşünce yapısı ve duygusal mantık alanında farklılıklar oluşacaktır. Aile ile geçirilen zaman pandemi dönemi öncesi daha az iken pandemi dönemi ile bu süre daha çok arttı. Anne baba ile geçirilen zaman ile ruhsal değişimler meydana geldi ve çocuk ebeveynleri ile uyumları arttıkça arkadaş olarak konumlandırmaya başladı.Çocuk, anne baba arasındaki dengenin değişkenlik göstermesiyle psikolojik olarak etkilenmeye ve bu durumu kullanarak yönetmeye başladı. Bu dönemde çok fazla fanus durumuna düşen çocuklar gördük. Çocukların anne-baba tarafından sosyal olarak çok fazla korunmaya geçilen bir durum. Çocuğun her aşamasına müdahale ederek çocukta dev bir soru işareti yaratıldı. Sosyal mesafenin önemini anlatmak isterken çocukta izolasyon mantığı gelişmeye başladı. Pandemi dönemi geçtiği zaman çocuklarda sevdiklerine sarılamama endişesi meydana gelebilir. Bu nedenle korkutucu bir şekilde anlatmamak gerektiği ortadadır.” İfadelerinde bulundu.Erg. Shahram Mohsenı: “Otizmi kabul etmek zorundayız”NP Etiler Tıp Merkezi Erg. Shahram Mohsenı, Otizimli Çocuklarda Aktivite Katılım Faktörlerinin ICF-CY Tabanlı Yapısal Denklem Modeli” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Mohsenı, “Otizm çocukların davranışlarında farklılık görüyoruz. Otizmli bireylerin mevcut veya gerçek yaşama katılımı, sosyal becerileri ciddi ölçüde sınırlı olmaktadır. Konuşmada, göz temasında problem yaşayabiliyorlar. Bazı davranışlarını doğru ve yerinde olurken, bazı davranışları sıkıntılı ve problemli olabiliyor. Ancak bütün hayatını etkilemektedir. Bu nedenle otizme farklı bakış açısı ile bakmamız gerekiyor. Çevresel faktörler de bireyin katılımını destekleyen veya engelleyen faktörler olarak ön plana çıkıyor.Normal bir çocuğun ses ile katılımı yüzlük oranda yetmiş iken, otizmli çocuklarda bu oran yirmilerde kalmaktadır. Bu durum otizmli çocukların konuşmasını etkilemektedir.Ailemizde davranışlarımızı iyice analiz etmemiz ve çocuğun her bir davranışını, hareketini not etmemiz gerekir. Not ettiğimiz faaliyetleri nerden etkilendiğini tespit etmemiz gerekiyor. Bazı aileler otizmin farkındalığında olurken bazı aileler hala daha kabul etmiyor. Otizmin farkındalığını kazanmak zorundayız. Davranışları iyi analiz edip, her çocuğa ayrı bir perspektif ile bakarak nedenleri sorgulamak en sağlıklısı olacaktır.” İfadelerini kullandı. .

23 HAZ 2020

4. Korona Günlükleri: Ergoterapi Müdahaleleri Etkinliği Yapıldı

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü ile Ergoterapi Kulübünün Prof. Dr. Sevda Asqarova’nın öncülüğünde düzenlediği “Korona Günlükleri: Ergoterapi Müdahaleleri” başlıklı etkinlikler sürüyor. Etkinliğin 4’üncüsünde de korona günlerinde ergoterapi farklı yönleriyle konuşuldu.  Disleksi ve Ergoterapi Kulübü çalışmaları anlatıldıProgramda Üsküdar Üniversitesi Disleksi ve Ergoterapi Kulübü üyeleri “Karantina Döneminde Disleksili Çocuklara Ergoterapi Desteği ve Müdahaleleri” konusunda sunum yaptı. Disleksi ve Ergoterapi Kulübü Başkanı Serra Korkmaz Kulübün kuruluş amacına ile bilgi vererek gerçekleştirdikleri çalışmalara değindi.Erg. Sena Albay: “Yazı eylemi çok önemlidir!”Erg. Sena Albay, “Pandemi Sürecinde Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Yazı Becerilerine Ergoterapi Müdahaleleri” başlığında yaptığı değerlendirmede, “Bizim için önemli olan şey bir aktivitenin hangi aşamaları gerektirdiği ve bu aşamalarda hangi becerilere sahip olmamız gerektiğini bilmek. Bu açıdan yazı eylemi çok önemlidir. Eyleminin gerçekleşebilmesi için bireyin bir takım aşamaları gerçekleştirmesi gerekir. Bu aşamada öncelikle; yazıya geçirmeyi hedeflediği iletiyi tasarlar, zihinsel düzeyde dilin anlamsal, sözdizimsel, morfolojik özelliklerini yansıtacak biçimde dilbilgisi kurallarına uygun hale dönüştürür, amaçlanan iletiyi motor becerileri yoluyla metne aktarır, aktarılmak istenen ileti ile metin arasında bir uyumsuzluk olup olmadığını gözden geçirilir.” Şeklinde konuştu.Öğr. Gör. Ecem Tuğçe Akbulut: “Ergoterapide Enstrüman Çok Önemli”Öğr. Gör. Ecem Tuğçe Akbulut, “Karantina Sürecinde Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların İyileşme Ve Gelişmesinde Müzik Aktivitelerinin Rolü ve Etkisi” konusu ile ilgili bilgi verdi. Akbulut “Müzik dükkânlarında bağlama satışı inanılmaz artmış, insanlar bağlama alıp YouTube üzerinden bağlama öğrenmeye çalışıyor. Sanatçı kişinin hayatı durmaz. İnsanlar, hemen şarkılar söyleyip bağlama çalıp YouTube’a videolar koyuyorlar eğer böyle bir enstrümanınız varsa asla durmazsınız. Bu yüzden çocuklarımıza bir enstrüman öğretmek çok önemli.” Dedi.  Erg. Amine Kalkan: “Öğrenme Güçlüğü Çeken Çocuklar Normal Bir Zekaya Sahip”Erg. Amine Kalkan, “Covid-19 Döneminde Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Bireylerde Günlük Yaşam Aktivitelerine Katılım” konusunda değerlendirmelerde bulundu. Kalkan “Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar normal bir zekâya sahip, bu zekâya sahip olmalarına rağmen öğrenme güçlüğü çekiyorlar, bu da bizim özel ve kalıcı nörodavranışsal zorluklar olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili literatüre baktığımızda öğrenme güçlüğünde yürütücü işlevlerde problem olduğuna dair çalışmalar var ama yapılan araştırmaların çözümü akademik becerilere fazla odaklanma olarak karşımıza çıkıyor fakat asıl önem teşkil eden yürütücü işlevlere bir katkıda bulunulmamış.Öğrenme güçlüğü temalı çocuklarda yürütücü işlevlerin yanı sıra özellikle görsel algı becerileriyle dikkat, bellek ve oryantasyon becerilerinin de ergoterapistler tarafından değerlendirilmesi ve bu becerilerin gelişimsel olarak değişim gösterdiği göz önüne alınarak uygulanacak müdahale programının çocuğun ihtiyaç ve isteklerine göre planlanması çok önemlidir.” Şeklinde konuştu.Erg. İsa Kör: “Engelli Bireylere Biz Bu İmkânı Sunabiliriz”Erg. İsa Kör ise, “Korona Sürecinde Özgül Öğrenme Güçlüğünde Ergoterapist ile Ailenin İş Birliği” konusuna ilişkin paylaşımlarda bulundu.Kör, “Engelli öğrencilerin elektronik çevrede çalışma imkânları çok fazla yok, özellikle pandemi sürecinde bütün öğrenciler ve bizler de elektronik çalışmaya geçtik. Ben üç aydır öğrencilerimle uzaktan eğitim yapıyorum bazı engellerde bir nebze olsa da bazılarında çok mümkün olmuyor.Biz elektronik çevredeki çalışma imkânlarını yakalarken teknolojinin gelişmesiyle engelli bireylere biz bu imkânı sunabiliriz. Her çocuğun kendine göre becerikli olduğu bir alan var, bu becerileri keşfetmek genimizden gelen özelliklerimizi kullanmamız gerekiyor. Bunu keşfetmek konusunda ailelerin hassasiyeti çok önemli. Çoğu zaman aile keşfedemediği için bocalamaya başlıyorlar o zaman da bizlere danışıyorlar.” Dedi

16 HAZ 2020

Korona Günlerinde Ergoterapi Müdahaleleri Konuşuldu

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü ve Ergoterapi Kulübü, Prof. Dr. Sevda Asqarova’nın öncülüğünde düzenlenen “Korona Günlükleri: Ergoterapi Müdahaleleri” konulu etkinliğin üçüncüsü Zoom Webinarı ile çevrimiçi olarak gerçekleşti.Erg. Selen Okay: “Aşamaları Doğru Değerlendirmek Gerekir”Etkinliğin üçüncüsüne de alanında çok sayıda uzman ergoterapist katıldı. Erg. Selen Okay, “Karantina döneminde el becerilerinin değerlendirilmesi ve aktiviteler ile desteklenmesi” başlıklı sunumunu yaptı. Okay, “Biz ergoterapistlerin kişileri değerlendirme sürecinde yaş, meslek ve ilgi alanı oldukça önemlidir. İnce motor gelişimi iyi ise biz bir çocuğun dil gelişimi de iyi olarak değerlendiriyoruz. Aktiviteler arasında hareketlerin koordinasyonu da oldukça önemlidir. Aileleri yönlendirerek pandemi süresinde online görüşmelere devam ediyoruz.” Dedi.“Bütün ihtimalleri göz önünde bulundurarak değerlendirmek gerek”Erg. Selen Okay ise çocuklarda dokunsal ayırt edici sistemin çok önemli olduğunu belirtti. Okay, “Kontrollü göz hareketleri, objeleri bulma, hareketli objeleri tutabilme, odaklanabilme ya da istenilen yere materyalin bırakılması göz koordinasyonu açısından son derece önemli. Üyelerde görsel ayırt edici sistem olarak değerlendirdiğimiz başlıklar keskin özelliklere sahip nesneleri ayırt etmesidir. Örneğin kalabalık bir masadan bir nesneyi almasını istediğimizde, bu noktada ince motor, tutuş, kavrama önemli fakat görsel olarak ayırt ediyor olması da önemlidir. Bir başka değerlendirdiğimiz kavram ise görsel ile mekânsal ilişkileri ayırt etmesidir. Biz bunu obje ile vücut arasındaki uzaklık-yakınlığı dengelemesi olarak değerlendiriyoruz. Çocuklar, top atma tutma mesafesini ayarlayamazsa bu durumu sadece ince motor becerisi üzerinde değerlendirmek yanlış olur. Top tüylü olabilir ve çocuk bunu tutmak istemiyor olabilir. Sözel olarak konuşmaktansa video kaydını oldukça önemsiyorum. Gelişimi izleyerek hangi basamaklarda eksiklik görüyoruz bunları takip etmeliyiz. Belirli bir yaşı yok takip ederek gecikme gördüğümüz alanlarda hemen müdahale etmeliyiz. Bütün ihtimalleri göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapmak en sağlıklı sonucu verecektir.” Şeklinde konuştu.Erg. Alirıza Anteplioğlu:“Her açıdan duyuları uyarmaya çalışıyoruz”Erg. Alirıza Anteplioğlu ise ‘Pandemi Dönemi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin Ergoterapi Yaklaşımı’ konusuna ilişkin paylaşımlarda bulundu. Anteplioğlu, toplum ruh sağlığı merkezinin kuruluş amacı ile ilgili bilgi verdi. Anteplioğlu, “Toplum ruh sağlığı merkezinin kuruluş amacı bireylerin sahip oldukları yetileri kaybeden kişinin yaşam kalitesini arttırmaktır. Danışan merkezli bir çalışma düzeni takip ediyoruz. Bireylerin sosyal hayata uyumlu ve tam bağımsız bir şekilde kendi haklarını yerine getirmesini amaçlıyoruz. İlk başta günlük yaşam aktivitelerinde bir problem olup olmadığını tespit ediyoruz.Problem varsa hangi alanda, başlamak ve sürdürmek alanında ne kadar yetkin bunları anlamak ilk aşamada çok önemli. Buradan elde ettiğimiz veriler ile bireylere özgü program geliştirmeye başlıyoruz. Örneğin aktivite konusunda bir problem yaşayan bireylere motivasyonel görüşmeler ve ödevlerle hastalarımızı desteklemeyi hedefliyoruz. Burada önemli olan bireylere unuttuğu duyularını uyararak hatırlatmaktır. Bizler kullanmadığımız duyuları unutmaya müsait yapıdayız. Bu nedenle hastalarımızı eksiklerini gördüğümüz noktada uyararak harekete geçirmek oldukça önemlidir. Bireyleri her alanda değerlendirmeliyiz. Her ortamda değerlendirerek bu ortamlara uygun program oluşturmamız gerekiyor. Birey evde hastalığına bağlı sorumluluklarını yerine getirmekte problem yaşıyorsa, motivasyonel konuşma yolunu deniyoruz. Yapabileceğine ikna ediyoruz. Ancak her hastada bu yol işe yaramayabiliyor. Bu noktada hastayı anlamak ve hastanın da gönüllü olacağı yol izlemek önemli” dedi.Erg. İremnur Soylu:“Farklılıklarının farkına varmamız gerekiyor”Erg. İremnur Soylu “Pandemi sürecinde ebeveyn-çocuk etkileşimi ve Ergoterapi yaklaşımı” konusunu değerlendirdi. Erg. Soylu çocukların durumunu açıklama noktasında bireysel farklılıklarını ele alarak yorumlamanın önemli olduğunu vurguladı. Soylu, “Dokunsal, işitsel, görsel gibi durumlarda çocuğun tepkilerini anlamak için farklılıklarının farkına varmamız gerekiyor. Aileler ile görüşmelerimde, çocuklarında problem olarak gördükleri alanları sıralamaların talep ediyorum. Daha sonra zorlandığı aktiviteler ve memnuniyet sıralamasını belirlemek önem sıralamasını da desteklemektedir. Ebeveyn ve çocuk evde sürekli bir arada kaldığı için çocukların eğitim ve otorite saatleri çok değişti. Dolayısıyla velide ki şikâyetleri somut olarak ortaya koyabilmek ve çocuğun durumunu daha iyi analiz etmek için net bir sıralama belirlemek önemlidir. Terapi sürecinde ailelere günlük oyun ödevleri veriyoruz. Online terapi ile problemli alanları yerinde tespit ettik. Çocuk bu sürece şahit olmadı. Buradaki amacımız ebeveyn için doğru etkileşim neler bunları tespit etmektir. Devamlılık, dikkat ve katılım sürecini değerlendiriyoruz. Çocuğa bir nesne veriyoruz ve ne kadar süre oynadığını inceliyoruz. Dikkatini nesne üzerinde tutabiliyor mu ve katılım olarak ise çocuk nesneyi neyde kullanıyor. Bu basamakları dikkatli şekilde inceliyoruz. Bunun yanı sıra anne ve çocuk arasında serbest oyun zamanında etkileşimi oldukça önemlidir. Oyunu başlatmayı önce kim yapıyor, iş birliği kurması ve duygusal durumu ne yönde olumlu ve olumsuz etkili iletişimin temel noktasına ulaşmaya hedefliyoruz. Çocukların gelişim yaşına göre gelmesi gereken bir nokta var ve buna yönelik belirli ödevler veriliyor. Ebeveynlere benim bu noktada en büyük tavsiyem oyun oynanmasıdır. Duygusal tepkiler vererek gerçekten onun arkadaşı gibi onun yaşında ve onun ihtiyaçlarını düşünerek oyun oynamaya çalışın. Bu süreçte disiplin ve rutin kavramlarına dikkat ederek süreci takip etmek oldukça önemlidir. Ailelerin oluşturacakları rutinlere dikkat ederek ve bozmadan ilerlemesi en sağlıklı sonuca ulaştıracaktır” ifadelerinde bulundu.Erg. Cahit Burak Çebi : “Hayatınız bir nehir olsaydı neye benzerdi?”Programa katılan Erg. Cahit Burak Çebi de ‘Covid-19 Sürecinde Meydana Gelen Psikiyatrik Rahatsızlarda Comp ve Kawa Temelli Ergoterapi Müdahaleleri’ konulu bir sunumunu yaptı. Yaşadığımız pandemi sürecinin psikolojik yansıması virüs kadar hızlı yayıldığını belirten Çebi, herhangi bir psikolojik gelişimi normal düzeyde olan bireylerin bile depresyon bozuklukları, kaygı, anksiyete, panik atak, çaresizlik ve sosyal fobi geliştirdiğini belirtti. Erg. Cahit Burak Çebi, “Psikoterapi sürecinde eğlenceli bir yol izlemek önemlidir. Ben bu süreçte kawa modeli dediğimiz bir süreç izlemeyi tercih ediyorum. Psikiyatrik durumlarda izleyebileceğiniz en eğlenceli modeldir. Japon Ergoterapist Michael tarafından bir değerlendirme aracı olarak geliştirilmiştir. Kawa, bizim yaşam yolculuğumuzu temsil eden bir nehir anlamına gelir ve nehrin akışı bizim sağlık durumumuzu belirlemektedir. Bireylere, hayatınız bir nehir olsaydı nehriniz neye benzerdi diye bir soru yöneltiyoruz. Pandemi süresinde bireylerden durağan bir nehir modeli yanıtı aldık. Diğer önemli unsurlar ise bireylerin nehirlerinin tabanı ve duvarlardır. Nehir tabanı ve duvarlar kişinin sosyal yaşamını temsil etmektedir.  Bu aşamada bireylere kiminle beraber olduklarını soruyoruz. Pandemi süresi genelde aileler ile geçirildiği için birey bu noktada yalnız olmadığını görerek farkındalık kazanıyor. En önemli unsur kayalardır. Kaya metaforu endişe, korku, mesleki performans zorluklarımızı yansıtmaktadır. Kaya metaforunu öğrenebilmek için şu an yaşadığı bir problem olup olmadığını sorguluyoruz. Önemli olan bu kayaların suyun akışını etkilememesidir. Bireyler bunları görerek benim çeşitli problemlerim var bu durum da yaşam akışımı etkiliyor diyebiliyor. Olayları hastanın bakış açısından değerlendirerek odak noktayı belirlemek ve müdahale ederek kayaları kırıyoruz. Farkında olmak, farkındalık kazanmak hem ergoterapistler açısından hem de hasta açısından oldukça önemlidir. Böylece bireylerin, öncesi ve sonrası olarak süreçlere hâkim olmasını ve bizzat kendi farkındalığı ile sonuca varmasını sağlıyoruz” ifadelerinde bulundu.

11 HAZ 2020

"Şımartılan Çocuk İleride Narsist Oluyor!"

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan Çocuk Gelişimi ve Eğitimciler Derneği (ÇGEDER)’in düzenlediği Çocuk Gelişimi ve Eğitimciler Derneği Söyleşilerinin 1’incisine katıldı. Günümüzde çocukların evde hüküm sürdüğünü, evin liderinin çocuk olduğuna dikkat çeken Tarhan, ‘Ben tadamadım o tatsın, ben çektim o çekmesin’ yaklaşımıyla büyütülen çocukların şımarık ve narsist olduklarını söyledi.“Sıcak temas olmadığı zaman çocuğun beyninde büyüme organı salgılanmıyor”Moderatörlüğünü ÇGEDER Genel Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer’in yaptığı söyleşide Prof. Dr. Nevzat Tarhan anne-çocuk arasındaki sıcak temas ilişkisinin önemine değindi. Tarhan, “Çocuk bakım evlerinde çocuklara çok iyi bakılır ama her gün bakıcı değişir. Her birinin çocuğu kucağına alması tutma, altını değiştirme biçimi farklı. Bu çocukta temel güven duygusunu geliştirmez diye kitaplarda yazıyor. Bu çocuklarda hospitalizasyon hastalığı oluyor ve ani ölümler gerçekleşebiliyor. İştahsızlık oluyor, büyüme yavaşlıyor. Bu durum neden oluyor diye yapılan araştırmalarda çocuklardaki anne ve anne yerine geçen kişiyle sıcak temas olmadığı zaman çocuğun beyninde büyüme organı salgılanmıyor.Büyüme hormonu da vücuttaki bütün kimyasalları tetikleyen bir şey. Büyüme hormonu salgılandığı zaman bütün hücreler canlanıyor vücut enerjiyi, gıdayı, DNA’nın çoğalması, hücrenin bölünmesi her şey etkileniyor. Hormon düşük olduğu zaman büyüme duruyor. Bunların neden salgılanmadığına dair yapılan araştırmalarda çocuğun çocukluk depresyonu oluşuyor. Buna anne yoksunluğu sendromu deniyor. Bu sendromda anne veya anne yerine geçen kişi tutarlı ve güvenli bir ilişki çocukla oluşturamıyor. Güven temelli ilişki oluşturulamadığı için çocuk bu durumda hayat güvenli değil diye yaklaşıyor ve devamlı bir korkuyla yaşıyor. Devamlı bir stres oluyor. Beyindeki stres hormonu bağışıklık sistemini çökertiyor ve bağışıklık sisteminin yavaşlamasıyla büyüme hormonu yavaşlıyor.” dedi.“Oyun çocuğun en ciddi işidir”Beyin araştırmalarını çocuk gelişimi açısından değerlendiren Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Çocuğun sinir sisteminin gelişiminde % 50’den fazlası ilk çocukluk döneminde gelişiyor. Çocuk eline aldığı suyu yere dökünce yaramazlık yapıyor diyoruz. Aslında çocuk yaramazlık yapmıyor yer çekimine karşı kasların gelişmesi için o deneyi kendi kendine yapıyor. Onu yaparken beyin beyincik arasındaki sinirsel devreler çalışıyor. Çocuğun yaramazlık yapması dediğimiz şey yer çekimine karşı motor sinir koordinasyonunu öğrenmesidir. Onu öğrenirken o dönemdeki bütün denge hücreleri, sinir lifleri çalışıyor. Ayna nöronlar var. Anne güldüğü zaman çocuk da gülüyor.Çocuk gülmeyi bilmiyor anneyi aynalıyor o anda ve böyle öğreniyor. Çocuk eğitiminde çocuğu karşımıza alıp verdiğimiz söz bilgilerin % 10-20 oranında önemi var. Anne çocuk arasındaki en önemli ilgi aktarımı duygusal bilgilerin aktarımıdır. Temel güven duygusu, öğrenme çabası bunlara bağlıdır. Çocuk bir şey öğrenir daha sonra onu oyun içerisinde taklit eder. Oynarken öğrendiği şeyin tekrarı çocuk için pekiştirme oluyor. Bu yüzden oyun çocuğun en ciddi işidir. Oyunu hafife almamak lazım. Soyut düşünce becerisi çocukta öyle gelişir.” şeklinde konuştu.Psikiyatrik hastalıklarda en önemli sorun ‘Çocukluk çağı travmaları’Prof. Dr. Nevzat Tarhan pozitif ebeynlikte dört tane pozitiflik olması gerektiği ve bunların pozitif iletişimi, pozitif yorum, pozitif anlam ve pozitif amaç belirlemek olduğunu söyledi. Tarhan, “Annelik ve babalığın olduğu sıcak ortamda büyüdüğü zaman çocukta duygusal ihmal gelişmiyor. İleri yaştaki psikiyatrik hastalıklarda en önemli sorun çocukluk çağı travmalarıdır. İlk üç yaşta bir çocuk anne yoksunluğu yaşarsa o çocuk suç makinası oluyor. Çocukluk çağı travmalarının beş tane maddesi vardır bir tanesi de duygusal ihmaldir. Yedirir, içirir her şeyi yaparsın ama anneyse çocuk arasında duygusal alışveriş olmazsa çocukluk çağı travması geçiriyor.Annede duygu ifadesinin olmaması, ağladığında güldüğünde ilgilenmemesi gibi durumlar çocuğun gelişimini olumsuz etkiliyor. Hayatında korku duygusu egemen oluyor. Korkunun olması güvenin azalması demektir. Güvenin azaldığı zamanda herkesi düşman gibi görmeye başlıyor ve suç işlemeye başlıyor. Duygusal alışveriş çocukta yeme içme kadar önemli. Onun için biz bir hasta geldiği zaman rutin yaptığımız testlerden bir tanesi çocukluk çağı travması var mı, fiziksel ihmal var mı diye bakıyoruz. Bunlar pozitif ebeveynlik açısından çok önemli.” ifadelerini kullandı.“Kutuplaşma olan yerde huzur olmaz”Prof. Dr. Tarhan, anne ve babaların çocuğunu iyi yetiştirmek için hep çocuğun hatalarına odaklı ebeveynlik yaptığını belirtti. Tarhan, “Anne baba hatalara odaklı olduğu için çocuk anneyi babayı cezalandırıcı, disiplin odaklı olarak görüyor. Disiplin odaklı ebeveynin olduğu yerde çocuk anne ve babadan ergenliğe girer girmez kaçmaya çalışıyor. Korkuya dayalı bir disiplin var. Hâlbuki disiplin içinde sevgi olan disiplin olacak.Anne ve baba ortak dil kullanırsa çocuk sağlıklı yetişiyor. Negatifi düzeltmek yerine pozitifi bekleyip onu pekiştirmek önemli. Çocuk yanlış bir şey yaptığında yaptığı yanlışı korkutup azarlayıp düzeltmesini sağlamak çocukta özgüveni zedeleyici ve korkunun sağladığı bir disiplin olur. Anne baba olmadığı zaman çocuk yine bildiğini yapar. Pozitif ebeveynlikteki en önemli şeyden birisi anne ve babanın ortak dil kullanmasıdır. Evde anne baba bir koalisyon yapacak, çocuklar kendi aralarında koalisyon yapacak. Anne bir çocukla, baba bir çocukla koalisyon yaparsa o evde kutuplaşma olur. Kutuplaşma olan yerde huzur olmaz.” dedi.“Şu anda çocuklar evin lideri”Prof. Dr. Tarhan, artık çocukların evde hüküm sürdüğünü evin liderinin çocuk olduğunu ifade etti. Tarhan, “Şu anda çocuklar evin lideri. Ataerkildi, anaerkildi şimdi çocukerkil olduk. Bu da çocuk gelişiminde çocuğu olumsuz etkileyen bir şeydir. Çocuk hayatı anne babadan öğreniyor. Burada önemli olan çocuğumuzu mutlu etmek değil çocuğu hayata hazırlamaktır. Onun için bazı durumlarda hayır diyebilmek gerekiyor. Ben tadamadım o tatsın, ben çektim o çekmesin diye çocuğunu pamukların üstünde büyütüyor. Çocuk bu şekilde büyütüldüğü zaman narsist oluyor. Hep bana der, kendini patron olarak görür ve evin lideri benim der. Çok şımarıktır.Biz hiperaktif sanıyoruz ama aslında o şımarıklıktır. Böyle olunca çocuk herkes benim istediğimi yapmalı diye düşünüyor. Büyüdükten sonra da anneyi babayı silkelenecek meyve ağacı gibi görüyor istediği olmadığı zaman anne babayı silkeliyor. Daha sonra anne baba çocuğuma iki kişilik üç kişilik sevgi verdim neden böyle oldu diyor. Sevgi disiplinsiz bir sevgi çünkü. Kuralsızlık bu hayatta mümkün değil. İnsan sosyal, ilişkisel bir varlık. Tek başına yaşamaya göre yaratılmamış. Bu nedenle anne baba böyle durumlarda başını okşayarak gerekçelerle birlikte hayır diyecek. Çocuğa büyük insan gibi davranacağız ama büyük insan davranışı beklemeyeceğiz” şeklinde konuştu.

10 HAZ 2020

1 Konu 1 Konuk Etkinliğinin 28’inci Oturumu Gerçekleştirildi

Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı ile Çevre Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ÜSGÜMER'in düzenlediği 1 Konu 1 Konuk etkinliğinin 28’inci oturumu online olarak gerçekleştirildi. Programın konuğu İş yeri Hekimi – Sağlık Koordinatörü Dr. Ali Osman Bahçevan oldu.28’incisi düzenlenen online programda Dr. Ali Osman Bahçevan “Salgın Hastalık Sürecinde İşyerlerinde Uygulama ve Örnekleri” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.“Yaşlıları dışarı çıkartmayarak başarı kazandık”Dr. Ali Osman Bahçevan belli yaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ölüm oranlarını olumlu yönde etkilediğini söyledi ve “Yaşlıların sokağa çıkmasını kısıtlayan genelgeler sayesinde ölüm oranlarını önemli ölçüde azalttık. Aslında biz hekimler olarak bu genelgelerin tüm yaş gruplarına uygulanmasını belli dönemlerde şiddetle önerdik. Ama bir yandan da ekonomiyi gözetmek gerekiyordu.” sözlerini kullandı.“Bu süreçte pozitif ayrımcılık yapmak zorundayız”Dr. Ali Osman Bahçevan “İş yerlerinde hala daha en boş gündem maddemizi hamileler, engelliler ve kronik hastalar oluşturuyor. Biz bu kapsama giren çalışanların idari izinli sayılmaları taraftarıyız. Fakat iş yerleri bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Önemle söylemek gerekiyor ki hamileler, engelliler ve kronik hastalara bu sürede pozitif ayrımcılık yapmak zorundayız. Bu süreçte biz iş yeri hekimleri kronik hastalıkları da belli dönem sonrasında gruplandırmaya başladık. Şu anda Cumhurbaşkanlığı bu özel durumlu çalışanlar için yeni bir genelge yayınladı. Biz iş yeri hekimleri de bu genelgeye göre uygulama yapıyoruz. Hala daha kronik hastalarla ilgili sürece devam ediyoruz. Hamileler konusunda ise çalışmalara devam ediyoruz. Özellikle 24 hafta ve sonrası hamilelerin idari izinli sayılması gerektiğini söylüyoruz.” dedi.İş yerinde vaka yönetimiİş yerinde rastlanan herhangi bir pozitif vakada izlenmesi gereken yollara değinen Dr. Ali Osman Bahçevan, “Böyle bir durumda yakın temaslı ve temaslı ayrımı yapılması gerekiyor. Pozitif vakayla direkt temas eden, bir metreden yakınında on beş dakikadan fazla yüz yüze kalan, pozitif vakayla aynı uçakta seyahat eden, pozitif vakayla aynı evde yaşayan kişiler yakın temaslıdır. Sağlık bakanlığının yayınladığı genelgeye göre yakın temaslı kişiler on dört gün izole olmalı. On dört gün boyunca belirti yoksa teste de gerek yok. Fakat bulgu varsa test yapılmalı. Temaslı olan kişiler ise pozitif vakayla aynı ortamda bir metreden uzak mesafede bulunan kişilerdir. İş yeri hekimleri bu iki ayrımı iyi yapmalı. Çalışanlar bu seçeneklere göre iki sınıfa ayrılmalı.” dedi.“Klima hastalığı bulaştırma konusunda büyük rol sahibi”Dr. Bahçevan, virüsün damlacık yoluyla çok hızlı yayıldığına dikkat çekti. Bahçevan, “temastan ziyade ağız ve damlacık yoluyla bulaşıyor. Klimalarında kendine has riskleri var. Klima hangi tip olursa olsun içerideki hava hareketini arttırıyor. Klimanın çalıştığı ortamda da damlacıklar sürekli ortamda kalıyor. Klima hastalığı bulaştırma konusunda büyük rol sahibi. İş yerlerinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte klima konusu sorun teşkil ediyor. Biz hekimler olarak özellikle toplu çalışılan ortamlarda klima kullanılmasını önermiyoruz.” ifadelerini kullandı.Online söyleşi soru cevap bölümünün ardında sona erdi.

08 HAZ 2020

Korona Günlerinde Ergoterapi Konuşuldu

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü ve Ergoterapi Kulübü, Prof. Dr. Sevda Asqarova’nın öncülüğünde düzenlenen “Korona Günlükleri: Ergoterapi Müdahaleleri” konulu etkinliğin ikincisi Zoom Webinarı ile çevrimiçi olarak gerçekleşti.“Çocuğa özel yaratıcılığımızı konuşturmak bu durumda çok kıymetli”Erg. Rümeysa Coşkun, “Karantina Döneminde Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu olan çocuklarda Evde Yapılabilecek Aktiviteler” başlıklı sunum yaptı. Coşkun, “Çocuğun ilgisini çeken ve motor aktivitelerde pratiklik yani onların daha kolay tolere edebileceği şekilde değişiklikler yapmamız gerekiyor. Materyallerde değişiklik yapmak sizin yaratıcılığınıza kalmış. Benim çocuk için önereceğim şey o çocuk için çok basit ya da zor kalabilir. O yüzden her çocuğa özel yaratıcılığımızı konuşturmak bu durumda çok kıymetli oluyor. Oyunda kalmalarını sağlamak bizim için önemli. Çocuğa bir şey söylediğimiz zaman onun bunu anladığından emin olmamız gerekiyor.Anladığından emin olmak için basit sorularla da bunu teyit etmemiz gerekiyor. Çocuğu ilk önce takım değil bireysel spor faaliyetlerine yönlendirmekte fayda var. Çünkü takım içerisinde diğer arkadaşlarına göre başarısız olduklarını gördüklerinde hem arkadaşları tarafından dışlanma problemi hem de özgüven problemleriyle karşı karşıya gelebiliyorlar. Motor beceri gerektiren aktivitelerde güçlük çekenler için daha basit motor aktiviteler verilebilir. Örneğin birlikte masa kurma, masa toplama, bulaşıkları makinaya yerleştirme. Bunlar bizim için basit gözükse de tabakların nasıl yerleştirileceğini planlamak onlar için çok zor olabilir” şeklinde konuştu.“İşaretleyiciler çok önemli”Erg. İsa Kör ise “Pandemi Sürecinde Günlük Yaşam Aktivitelerinin Planlanması” konusunu değerlendirdi. Erg. Kör, “Özel gereksinimli çocuklar için en sık bildirilen engeller çevrenin fiziksel tasarımı, sosyal çevre, malzemeden veya çevreden yoksun bırakma. Sadece özel gereksinimli bireyler için değil ailelerin çocuklarını çok iyi tanıyıp yönetemedikleri için de danışanlarım başvurabiliyorlar. Özel gereksinimi olmayan çocukların haricinde de çevresel ve fiziksel tasarımlar bize ve çocuklara engel olabiliyor. Genelde yetişkin gruplarla çalıştığımda fiziksel bir problemimiz varsa çevresel ve fiziksel tasarımlar çok önemli oluyor. Bir zamanlar görme engellilerle çalışma fırsatımda oldu. Onlar için işaretleyicilerin olması gerekiyor ve onların sosyal ortama çıkabilmeleri için işaretleyiciler çok önemli.” dedi.“Aile yaklaşımları çocuğun hayatında çok önemli”“Covid-19 Sürecinde Özel Gereksinimli Çocuklara Ebeveyn Yaklaşımının Ergoterapist Tarafından Yönlendirilmesi” konulu sunumunu yapan Erg. Bilgesu Varol, “Aile yaklaşımları çocuğun hayatında dış dünyada bağımsız olabilmesi için ihtiyacı olan deneyimleri kazanması açısından çok önemli. Şehir dışına okumak için gittiğimizde 18 yaşına kadar aileden kazanıp biriktirdiğimiz şeyler bizim için çok önemli.  Bu çocuk bağımsız olabilmek için alt yapıyı aslında aileden alıyor. İki yönlü iletişim becerisi kurmaya sahip olma, sorunlarına çözüm yolları araması, çocuğun yaşamını sağlıklı olarak yürütebilmesi, öz güveni yüksek biri olabilmesi özelliklerinin hepsinin temeli ailede atılıyor. Bu yüzden aile yaklaşımları çocuğun hayatında çok önemli.” dedi.“Terapist ile aile kesintisiz bir iletişim içinde olmalı”Son olarak Erg. Emre Savaş, “Salgın Döneminde Otizm Spektrum Bozukluğunda Ergoterapist ile Aile İletişiminin Önemi” konusuna ilişkin paylaşımlarda bulundu. Erg. Emre Savaş, “Otizm tedavisinde kesinlikle terapist ile aile kesintisiz bir iletişim içinde olmalı. Tedavi sürecinde bazı aileler çocuklarını sadece tedaviye getiriyor ve geriye kalan sorumluluklarını yerine getirmiyorlar. Bunları terapist olarak bizim ailelere anlatmamız gerekiyor. Terapist, yapılan çalışmalarla ve gidişatla alakalı sürekli olarak aileyi bilgilendirmeli ve aileyi bu süreç içerisinde tutmalı ve yönlendirmeli. Terapist aileyi bu sürecin içine dâhil ediyor fakat aile birkaç zaman sonra tekrar durumdan kopabiliyor. Burada terapistin süreci dikkatli bir şekilde yönetmesi gerekiyor. Bu söylediklerimi sadece otizm spektrumlu çocuklar için değil özel gereksinimi olan bütün çocuklar ve aileleri için geçerli” ifadelerini kaydetti.

01 HAZ 2020

Korona Günlükleri: Ergoterapi Müdahaleleri Etkinliği Gerçekleşti

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü ve Ergoterapi Kulübü, Prof. Dr. Sevda Asqarova’nın öncülüğünde her dönem düzenlemiş olduğu İnterdisipliner Etkinlikleri, birincisini online olarak gerçekleştirdi. “Korona Günlükleri: Ergoterapi Müdahaleleri” konulu etkinlik Zoom Webinarı ile çevrimiçi olarak gerçekleşti.Programda Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Çekmece, "Duyu Çocuk" Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu paydaşımız Uzm. Fzt. Onur Aşkar, "Duyusal Akademi" Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu, Uzm. Fzt. Ebru Sidar, "PsikoMola" Danışmanlık Merkezi Kurucularından Uzm. Psk. Hüma Çolakoğlu Zengin konuşmacı olarak katıldı.Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Çekmece: “Rehabilitasyon, temasın eksik olmadığı bir süreç”Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Çekmece, “Pandemi sürecinde Pediatrik Vakalarda El Kullanımının Arttırılmasına Yönelik Uygulamalar” konulu sunumunu yaptı. Dr. Öğr. Üyesi Çekmece, “Bu pandemi sürecinden çok etkilendik. İlan edildiğinden beri aktif hasta alımlarımız durdu. Yatıştaki hastalarımızı da taburcu etmek durumunda kaldık. Şu aşamada aktif hasta almıyoruz. Bu yeni normalleşmeyle birlikte hasta alımlarımız başlayacak. Tabi bu durum bizi çok düşündürüyor. Şöyle ki; zaten rehabilitasyon çok temassal bir şey. Çok yan yana, temasın eksik olmadığı bir süreç. Pek çok önlemler almaya çalışıyoruz hem klinik olarak hem de üniversite olarak. Ama bundan sonra önümüzdeki haftadan itibaren hasta alımlarımız konusunda ne yapacağımızı bizlerde çok iyi bilmiyoruz.Bu süreçte neredeyse üç aydır insanlar evde ve tedavi ihtiyacı olan pek çok hastamızın tedavisinde ailenin de çok önemli bir yerde olduğunun fazlasıyla farkındayız. Aileyi her zaman en üst noktada tuttuk. Çünkü biz rehabilitasyonu sadece klinik içerisinde sınırlı kalmadığına inanan insanlarız. Bu rehabilitasyon sürecinin her aşamada her saatte hatta çocuğun gerçek dünyasında, değer ortamında evinde sürdürebiliyor olması son derece kıymetli. Bu süreç bize uzaktan da olsa hastalarımızla hiç olmazsa korumuş oldukları yani var olan potansiyellerini korumak adına yapabilecekleri basit bir takım aktiviteler önermeye çalıştık. Bu süreçte en azından biraz daha farklı kayıplar yaşamaksızın bir takım problemler yaşamayalım diye uzaktan da olsa hastalarımıza ulaşmaya ve onlara yardımda bulunmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadarıyla ailelerin dikkat etmeleri ve özellikle yapmaları gereken aktiviteler konusunda her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.Uzm. Fzt. Onur Aşkar: “Duyusal çeşitliliğin azalması motor becerisini sekteye uğratıyor”Uzman Fizyoterapist Onur Aşkar,” Koronavirüs Sürecinde Ergoterapi Temelli Motor Öğrenmenin Önemi” konusuna değindi. Aşkar motor öğrenme becerisini Covid-19 süreci içerisinde değerlendirdi. Aşkar, “Sokak ve çevre yoksunluğu yaklaşık 1990’lardan sonra özellikle 1995 itibariyle doğan çocuklarda gitgide artmaya başladı ve bunun sonuçlarını çok net bir şekilde görmeye başladık. 2011 yılında yapılan bir çalışmaya göre çocukların güncel olarak yüzde on altı ila yirmi dördünde duyu bütünleme bozukluğu görülüyor. 1980’lerde yapılan çalışmalardaki oranlar ise sadece yüzde iki - üç arası. Bunun artmasının sebebi tamamen sokak ve çevre yoksunluğu.14 Mart’tan beri sokağa çıkmıyoruz ve çevreden mahrumuz. Buradaki olay aslında sadece çocuğun motor becerileri değil. Çocuğun aldığı görsel uyaranın, işitsel uyaranın çeşitsizliği ve statikleşmesi, koku uyaranının sabitlenmesi, dokunsal uyaranının sabitlenmesi, çocuğun ileriki dönemlerde farklı problemlere maruz kalabileceğini gösteriyor. Burada olay şu; duysal çeşitliliğin azalması ile motor yanıt çeşitliliğindeki üretimin azalması sonucu motor öğrenmedeki transfer basamağı bir sonraki motor yanıt becerisinin başlangıcı olan iyileştirmeyi sekteye uğratabilir. Sözün özü, duysal çeşitliliğin azalması motor yanıtlardaki çeşitliliği azaltacak, motor yanıtlardaki çeşitliliğin azalması çocuğun üretme becerisini zayıflatacak. Üretme becerisinin zayıflaması yeni becerilere transferi zayıflatacak. Bunun sonucunda iyileştirmeye geçme yani yeni bir oyun, beceri üretme basamağında zorlanmaya başlayabiliriz bu süreçte” dedi.Pandemi sürecinde seanslara online olarak devam ediliyor!Duyu bütünleme problemleri ve duyusal kalıplardan bahseden Duyu Bütünleme Uzmanı Ebru Sidar, çocukların duyusal problemlerine yönelik oluşturduğu dört tane çeşitli davranışsal kalıpların olduğunu ve bunların duyusal reaktivite, duyusal algılama, vestibuler postral bileterel integrasyon ve praksis olduğunu belirtti. Sidar, “Dört senedir online seans yapıyorum. Pandemi sürecinde de duyu bütünleme ile ilgili online seanslar almaya devam ettim.İlk önce çocuk olmadan aile görüşmesi yapıyorum. Duyu bütünlemede belli bir süre tecrübeli olduktan sonra aslında sadece ailede gelen geri bildirimler ile çocuğun profiliyle ilgili fikir sahibi olabiliyorsunuz. Aile görüşmesinin ardından bir seans çocukla yapıyorum aileyle birlikte. Onda da çocuk beni görmüyor ve duymuyor. Beni duyduklarında her seferinde kaygıları artıyor. Ebeveyn kablosuz kulaklık ile iletişim kuruyoruz. Özellikle çocukların beni görmesini ve duymasını istemiyorum. Çünkü böylelikle çocuk ebeveyninin onunla oynadığını, onunla zaman geçirmek istediği için bu oyunları oynadığını düşünüyor.” şeklinde konuştu.Uzm. Psk. Hüma Çolakoğlu Zengin: “Mizacı değiştirmek çok sınırlı bir alan”Uzm. Psk. Hüma Çolakoğlu Zengin “Covid-19 Salgını Süresince Ergoretapi Müdahalelerinde Ailelere Psikolojik Destek” konusuna ilişkin paylaşımlarda bulundu. Zengin, “Ne olursa olsun siz bir çocuğa birçok beceri kazandırabilirsiniz, birçok aktiviteye yönlendirebilirsiniz ama bir çocuğun mizacını değiştirmek için yapabileceğiniz şeylerin sayısı son derece az. Mizacı değiştirmek çok sınırlı bir alan. O mizaca yönelik yapacağınız değişiklikleri çocuğun mizacına uygun ve şevkle dâhil olabileceği aktiviteleri çeşitlendirerek yapabilirsiniz.” ifadelerini kaydetti.Ergoterapi öğrencileri etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Her hafta farklı disiplinlerden de yararlanılacak olan canlı yayınların ilki online olarak yapıldı. Devam edecek online yayınlarda her hafta hem Ergoterapistler, hem de farklı alanlardan uzmanlar Ergoterapi Kulübü ev sahipliğinde canlı yayında bir araya gelecek.

29 MAY 2020

“Sağlıkta Şiddet Sağlıkçının Onurunu Zedeliyor”

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü COVİD – 19 Pandemisi ve Hemşirelik etkinliği düzenledi. Zoom Webinarı ve Youtube üzerinden gerçekleşen etkinliğe Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan da katıldı. Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde hemşirelik mesleğinin önemi vurgulandı. Programda birbirinden farklı konu başlıkları ele alındı.Programa, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selma Doğan, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve İstanbul İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haydar Sur, Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Azize Atlı Özbaş, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurcan Uysal ve Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Ekici konuk oldu.Programın açılış konuşmasını Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selma Doğan ve Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan yaptı.Prof. Dr. Selma Doğan: “Sağlık her şeyin ötesinde temel bir gereksinim”Prof. Dr. Selma Doğan, koronavirüs ile birlikte insanların sağlığın ve sağlıklı olmanın ne kadar önemli iki unsur olduğunun farkına vardığını belirtti. Doğan, “COVİD – 19 sürecinde yaşam gerçekten dururken bir grup vardı ki sahaya çıktı bu sürecin sorumluluğunu, yükünü üstlendi. Sağlık çalışanları koronavirüs sürecinde en fazla çaba harcayan grup oldu. Buradan şunu anladık. Sağlık her şeyin ötesinde temel bir gereksinim ve temel bir değer. Sağlıklı olmanın sürecini kavramış olduk” şeklinde konuştu.Gizli kahramanlar: ‘Hemşireler’Prof. Dr. Selma Doğan, Koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının ve hemşirelerin özveri ile çalıştığını belirtti Doğan, “Koronavirüsde özellikle ülkemiz için kavramış olduğumuz bir konu da sağlık çalışanlarının ne kadar özveri ile çalıştığı oldu. Sağlık çalışanları hep özverili çalışıyorlardı, kendilerine mikrofon uzatıldığında da hep bunu söylediler. Hastanelerde neler olduğu merak edildiğinde özellikle yoğun bakımlarda hemşirelerin çabaları fark edildi. Herkes virüsten çekinirken, sakınırken neredeyese virüslü hastalarla burun buruna çalışıyorlardı. Bu fark edildi ve gizli kahramanlar olarak anıldı hemşireler” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Hemşirelik, sağlık sektörünün bel kemiği”Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Hemşirelik mesleğinin önemine ilişkin açıklamlarda bulundu. Tarhan, “Pandemi günleri hemşirelik haftsı, hemşirelik ihtiyaçlarının, sorunlarının konuşulması açısından çok önemli. Bir hastanın tedavisinde tedavi güvenliği vardır. Tedavi güvenliğinde en önemli zincir hemşirenin görevi. İlaç vermekten tutunda ilacın hazırlanmasına, ilacın takibine, kimliklerin belirlenmesine kadar çok hayati bir fonksiyonu var. Bu nedenle sağlık alanınında hemşireliğin bel kemiği olduğunu söylemek gerçekten doğru.” ifadelerini kullandı.“Sağlık çalışanlarına karşı olumsuz algılar değişti!”Prof. Dr. Nevzat Tarhan, hemşireliğin yorucu bir meslek olduğunu belirterek toplumda sağlık çalışanlarına karşı olan önyargıların kırıldığına değindi. Tarhan, “Benim Cerrahpaşa yıllarımda sık sık vurguladığı bir örnek vardır. Staj esnasında hocamızın bize verdiği güzel bir tavsiye vardı. Aşçının hatasını maydonoz örter, terzinin hatasını ütü örter, sağlık çalışanın hatasını toprak örter derdi. Hemşirelik mesleği çok sorumluluk isteyen bir meslek. Tedavi güvenli bir şekilde yürütülmesinde birçok görev hemşirelerin. Bu nedenle hemşirenin bir hatası, bir ihmali bütün yapılan her şeyin bir tarafa gitmesine neden oluyor.Hemşirelik yorucu bir meslek. İleri yaşta olup da hemşireliğe devam eden çok az kişi oluyor.Bu nedenle hemşire ihtiyacı bitmiyor. Hemşirelik yıpratıcı bir meslek. Biz Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak bir araştırma yaptık. Orada sorulardan biri de sağlık çalışanlarına karşı algılarının olumlu yönde değiştiği sonucuna ulaştık. Sonuç %85 çıktı. Toplumun sağlık çalışanlarına karşı olan açgözlüler, doyumsuzlar gibi algıları vardı. Bu önyargılar, olumsuz algılamalar müthiş değişti” şeklinde konuştu.“Sağlıkçılarının öneminin farkına varmak, sağlıkta şiddeti azaltacak”Prof. Dr. Nevzat Tarhan insanların koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının ve hemşirelerin öneminin fark edildiğini bununda sağlıkta şiddeti engelleyebileceğini ifade etti. Tarhan, “Sınırdaki mehmetçik nasıl sınırda toplumun geri kalanı için nöbet tutuyorsa toplumun geri kalanı için uykudan fedakarlık ediyorsa orada ölümü riske ediyorsa sağlık mesleğininde böyle bir meslek olduğu anlaşıldı. Sadece Türkiye’de değil Dünyada da bu görülmeye başlandı. Yurt dışında evinden çıkıp işine giden bir hemşireyi bütün komşuları alkışlamaya başlıyor. Kızcağızda ağlamaya başlıyor. Sağlıkçılarının öneminin farkına varmamız çok önemli bu büyük olasılıkla sağlıkta şiddeti azaltacak” dedi.  “Sağlıkta şiddet sağlıkçının onurunu zedeliyor”Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitenin yaptığı Koronafobi Araştırmasında sağlıkçıların koronavirüsten çok sağlıkta şiddetten korktuğu sonucunun ortaya çıktığını belirtti. Tarhan, “Sağlıkçılar en çok sağlıkta şiddetten korkuyor. Çünkü biri işi tedbirini alıyor onu yapıyor ama sağlıkta şiddette onurları da zedeleniyor. Burada sağlık çalışanlarının önceliklerinide belirlemek gerekiyor. Hemşireler Derneği sağlık çalışanlarına karşı toplumun olumlu algısının devam ettirilmesi için neler yapılacağı belirlenmeli, buna yönelik çalışmalar yapılmalı. Önceden kurumlara valilerin, bakanların isimleri verilirdi. Şimdi şehit gibi sağlıkçı olan hocaların isimleri verilmeye başladı” ifadelerini kullandı.     Prof. Dr. Haydar Sur: “Türkiye pandemide her gün çaba sarf etti”Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve İstanbul İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haydar Sur, “COVİD – 19 Pandemisinin Ülkemizdeki Seyri ve Son Gelişmeler” konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Haydar Sur, Türkiye’nin pandemide sürecini nasıl yönettiği konusunda açıklamalar yaptı. Sur, “Türkiye pandemide günü gününe önlem almak içi her gün çaba sarf etti. Medyayı toplumla iletişim ve bilgi aktarmak konularında başarılı olarak kullandılar. Elektrik, su gibi kesintiler olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı aldığı önlemler ile çok başarılı oldu. Üniversiteler içinde alınan kararlar başarılı oldu. Türkiye’de de malzeme sıkıntısı yaşandı ama bu konuda iyi refleks verdik.” dedi.Prof. Dr. Haydar Sur koronavirüsün seyri ile ilgili “Virüsün gelecek sezonda yok olmasa bile daha ılıman bir girizgah tercih edeceğini söyleyebiliriz” dedi.  Öğretim Üyesi Azize Atlı Özbaş: “Türk Hemşireler Derneği, hemşireliğin nabzını tutuyor”Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Azize Atlı Özbaş, “COVİD – 19 Pandemisi Sürecinde Ülkemizde Hemşirelerin Üstlendiği Rol ve Beklentiler” konusuna ilişkin bilgi verdi. Özbaş, Türk Hemşireler Derneği kuruluşu ve koronavirüs sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili paylaşımlar bulundu. Özbaş, “Koronavirüs süreci bizim için çok önemli bir süreç oldu. Türk Hemşireler Derneği hemşireliğin nabzını tutuyor. Türk Hemşireler Derneği 1993 yılında aktif olarak çalışmaya başladı” ifadelerini kullandı.  COVİD – 19 enfeksiyonlu hasta kliniğe nasıl kabul edilir?Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurcan Uysal,  “COVİD – 19 Tanılı Hastanın Klinik ve Evde Bakım Yönetimi” başlıklı konuşmasını yaptı. Doç. Dr. Nurcan Uysal, COVİD – 19 enfeksiyonlu hastanın kliniğe kabul edilmesi ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Uysal, “Öncelikle hastanın koronavirüs seyri bakımından yaş, kronik hastalıkları, sigara içip içmediği gibi soruların yanıtı alınır. Hastaya yakın temaslı kişiler hakkında bilgi alınır. Fiziki muayene ile tüm sistemler değerlendirilir ve semptomlar saptanır” şeklinde konuştu.  COVİD – 19 süreci ve sonrası yaşlı bireylerin bakım yönetimi değerlendirildiÜsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Ekici, “COVİD – 19 Pandemi ve Sonrası Yaşlı Bireylerin Bakım Yönetimi” konulu konuşmasını gerçekleştirdi. Dr. Öğretim Üyesi Emine Ekici, COVİD – 19 sürecinde yaşlı bireyler için alınan önlemlere değindi. Ekici, “Yaşlı bireylerin enfeksiyondan korunması önemlidir. Bu nedenle ülkemizde yaşlı bireyler, COVİD enfeksiyonundan korunmak amacıyla iki ay süre ile evde kalmış, şimdi yalnızca Pazar günleri 4 -6 saat dışarı çıkabilmektedir. Başkalarına bağımlı olma, aile dinamiklerinde değişme, hareketsiz yaşam, sağlık kontrollerine gidememe yaş ayrımclığı riski gibi durumlar yaşandı” dedi.    

06 MAY 2020

Prof. Dr. Tarhan: “Çocukların Ruh Sağlığı Takibi Yapılmalı”

Üsküdar Üniversitesi Anne Bebek Ruh Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Webinar Sempozyumu düzenledi. Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Webinar Sempozyumu’nda anne ve bebek ruh sağlığı ilişkisinin önemine dikkat çekildi. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, anne bebek sağlığı alanında çok önemli ve başarılı çalışmalar yapılmasına karşın anne bebek ruh sağlığı konusunda politikaların bulunmadığına dikkat çekti Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu artık devlet politikası haline gelmeli. Çocukların ruh sağlığı takibi de mutlaka yapılmalı” dedi.Üsküdar Üniversitesi Anne Bebek Ruh Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Anne Ruh Sağlığı Farkındalık Günü” kapsamında düzenlenen ‘Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Webinar Sempozyumu’nda anne ve bebek ruh sağlığı alanında çalışma yapan uzmanlar buluştu. Küresel Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında zoom webinar sistemi üzerinden online gerçekleştirilen sempozyumda anne bebek ruh sağlığının önemine işaret edildi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Anne çocuk ruh sağlığı gözden kaçıyor”Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Türkiye’de 0-3 yaş arası anne çocuk sağlığı ile ilgili politikaların olduğunu belirterek “Anne çocuk sağlığı ile ilgili çok iyi şeyler de yapılıyor. Çocuk ölümleri azaldı. Fakat ruh sağlığı tarafında anne ve çocuğun ruh sağlığı maalesef gözden kaçıyor. Bu konuda biz görünmeyeni görünür kılma çabası içerisindeyiz. Özellikle nörobilimdeki gelişmeler anne ve bebek ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi gözler önüne seriyor. Prenatal ve Perinatal psikoloji, annenin, çocuğun ruh sağlığı nasıl, annenin ruh sağlığı çocuğu nasıl etkiliyor? Bütün bunların getirdiği nörobilimsel bir bakış var.Bu konuda biyolojik kanıt var. Daha önce 0-3 yaş olarak söylenirdi ancak 0-5 yaş diyen görüşler de var. Bir çocuğun öğrendiği bilgilerin %50’den fazlası bu dönemde beyne kayıt oluyor. Mesela literatüre girmiş vahşi çocuk olguları var. Hayvanlar arasında büyümüş ve nasıl yiyeceğini, nasıl uyuyacağını, nasıl koşacağını onlardan öğrenmiş. Onları taklit etmiş. Yani bütün sosyal öğrenmeleri bu dönemde yapıyor çocuk. Hatta bu dönemde cinsel kimlik özelliklerinin de anne babanın modellemesi ile olduğuna ilişkin görüşler de bulunuyor. Bu konuda ciddi tartışmalar var. Epigenetik öğrenme deniliyor. Öğrenilen şeyler küçük yaşta olmuşsa bu genlere yazılıyor. O kişide değişemez hale geliyor” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Çocuğun kişiliğinin temeli 0-5 yaş arasında atılıyor”Çocuğun kişiliğinin temelinin bu dönemde oluştuğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Çocuğun kişiliğinin tohumları bu yaşlarda atılıyor. Bir kişiliğin biyolojik yönden gelen boyutu yüzde 30-40, yüzde 60’lık bölümü çevresel. Onun temelinin de ilk atılışı anne çocuk ilişkisinde yatıyor. Anne çocuk ilişkisinde bizim biyolojik ve genetik dizilimimiz son derece önemli kodlar koymuş. Anne çocuk bağlanmasında anne beyni müthiş oksitosin salgılıyor. Babalık hormonu yok, annelik hormonu var. Çocuğun annesiyle kurduğu ilişki ve bağ o nedenle çok önemli” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Çocuğun ruh sağlığı ile ilgili takipler de yapılmalı”Bunun artık devlet politikası haline gelmesi gerektiğini vurgulayarak “Anne çocuk ilişkisi veya anne yerine geçecek kişinin çocukla ilişkisi ciddi bir bilimsel alan haline geldi. Bu konu ciddi politikalar halinde organize edilmedi. Bu nedenle bu kongrenin sonuç raporlarını bizim kitap haline getirmemiz önemli. Aile Sağlığı Merkezlerinde çocuk takibi, aşı takibi çok iyi yapılıyor. Çocuğun ruh sağlığı ile ilgili de takipler yapılmalı. Çünkü 5 doğum yapan anneden bir tanesinde ruh sağlığı sorunu var. Bu az bir rakam değil, birçok anne bu nedenle çocuğa bakımı veremiyor. Bizde geniş aile yapısı olduğu için birçok şeyi telafi edebiliyoruz ama şu anda çekirdek aile yapısı iyice yaygınlaştı. Eskisi gibi anneanneler, babaanneler, dedeler yok. Bu nedenle bu konuda daha fazla adım atmamız gerekiyor. Çocuk ruh ve beden sağlığı politikaları olmalı, takip yapılmalı, çocuk gelişimciler de sahada olmalı. Bu kongrenin sonuç raporu çok önemli” diye konuştu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Ağlayan bebeklerin %60’ının annesi kaygılı”Amerikan Psikiyatri Birliği’nin kongresinde bir oturumda gündeme gelen “ağlayan bebek polikliniği” nden bahseden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, mesafesiz terk ediş kavramına dikkat çekerek şunları söyledi:“Bu kliniğin bir yıllık raporunda bebeklerin ağlamasının yüzde 60 sebebinin kaygılı anneler olduğu anlaşılmış. Biz ileri yaşlarda birçok hastalıkta rastlıyoruz. Anne çocuk ilişkisindeki bağlanmanın, patalojik bağlanma olmasına bağlı olarak ileri yaşta birçok psikiyatrik hastalık, çocuğun bağımsız düşünememesi, bireyselleşememesi gibi pek çok durum annelik modeli ile ilgili. Annenin duygu ifadesi de önemli.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Çocuğun duygusal ihmali de vardır”Literatürde mesafesiz terk ediş kavramı var. Anne çocuk aynı evde fakat anne kendini ev işlerine kaptırmış ya da çocuğu yedirip içiriyor, altını temizliyor sonra kendini başka işlere veriyor. Çocukla oynamıyor, göz ve fiziksel temas yok, çocukla duygu aktarımı yapamıyor bunun üzerine çocuk ihmali çıkıyor. Çocuğun sadece fiziksel ihmali değil, duygusal ihmali de vardır. Fiziksel ihtiyacı karşılamak sağlığı için yeterli ama ruhsal açıdan yeterli değil.”Prof. Dr. Nazan Aydın: “Annenin ruh sağlığı bebeğin kişiliğini etkiliyor”Üsküdar Üniversitesi Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Aydın, “Anne Ruh Sağlığının Önemi / Covid-19 Zamanında Anne Ruh Sağlığının Önemi” başlıklı sunumunda anne ruh sağlığının herkesin derdi olması gerektiğini belirterek “Herkes daha annesinin karnında iken annesinin ruhsal durumundan etkilendi. Annesinin ruhsal durumu, onun ilerideki sağlık durumunu ya da hastalıklarını şekillendirdi. Herkesin kişiliği onu büyüten annesinin ruhsal durumundan etkilendi” dedi.Prof. Dr. Nazan Aydın: “Koronavirüs haberlerinden uzak durun”Covid-19 salgını sürecinin anneler için yeni bir stres kaynağı olduğunu belirten Aydın, “Hâlihazırda gebelik kararından doğum sonrası 3 yıla kadar geçen dönem hem anne hem de bebek için oldukça hassas ve özen gerektiren bir zaman iken mevcut Covid-19 pandemisi ilave stres kaynağı olarak bu sürecin hassasiyetini daha da artırdı. Beklenmedik şekilde değişen yaşam düzeni, belirsizlik ve bunun ilişkilere etkisi, sağlık hizmetlerine erişim kısıtlılığı önemli stres kaynakları oldu. Bu durum muhtemelen önceden bir ruhsal hastalığı olan kadınlarda belirtilerin tekrar yinelemesine sebep olmuş olabilir. Daha önce hastalığı olmayan ancak bu süreçten olumsuz etkilenen ve ilk kez ruhsal hastalık yaşayanlar da olabilir. Özellikle halen gebe olan ya da yeni doğum yapmış veya bebeği ilk 3 yıl içerisinde olan anneler için bu durum çok önemli çünkü annenin ruhsal hastalığı eş zamanlı olarak bebeğini de etkiliyor” dedi.Prof. Dr. Nazan Aydın, “Bebeğiniz sizin duygularınızı algılayabilme becerisine sahip. Ne kendinizi ne de bebeğinizi sürekli olarak koronavirüs ile ilgili görüntü ve videolara maruz bırakmayın ve yalnızca resmi kaynakları tercih etmeye özen gösterin” tavsiyesinde bulundu.Prof. Dr. Nurper Ülküer: “Çocuk ruh sağlığı problemleri 14 yaş altında çıkıyor”Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer de  “Çocuk Gelişiminde Ruh Sağlığının Önemi” başlıklı sunumunda bugün dünyada, ruh sağlığı problemleri, çocuk ve genç nüfusunun -20’sini etkilediğine dikkat çekerek “Bu çocukların çoğu az ve orta gelişmiş ülkelerde yaşamaktadır. Bu ülkelerde, çocuk ve genç nüfusunun ortalama nüfusun %50’sini oluşturduğu düşünülürse, çocuk ve genç ruh sağlığı problemlerinin halk sağlığı için önemli bir tehdit oluşturduğu ortadadır. Yine yapılan araştırmalar, çocuk ruh sağlığı problemlerinin 14 yaşın altında ortaya çıktığı, ama köklerinin bebeklik dönemi gelişimsel sorunlarda olduğunu göstermektedir” diye konuştu.Dr. Öğretim Üyesi Remziye Keskin: “Yeni anneler ve anne adayları bu dönemde daha da endişeli”Üsküdar Üniversitesi Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Remziye Keskin ise “Covid-19 Salgınında Annenin Ruh Sağlığı” başlıklı sunumunda “Salgın nedeniyle sosyal hayatımız kısıtlanmış durumda. Bu, bir gebe ya da yeni anne için; en önemli destek kaynağı olan annesinden, arkadaşlarından mahrum kalması anlamını taşımaktadır. Covid-19 pandemisi, zaten zorlu ve riskli olan bu dönemdeki annelerde ruhsal hastalıkların ortaya çıkması açısından ilave bir risk oluşturdu çünkü pek çok sebeple kaygı daha da arttı. Yeni anneler, kendilerini koruma kaygıları yanında, bir parçaları gibi hissettikleri bebeklerini koruyamama endişelerini taşıyorken, yaşadığımız bu salgın ile daha da endişeli oldular” dedi.Doğum korkusu ve pozitif ebeveynlik konuşulduSempozyumda Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Omay, “Anne Ruh Sağlığı-Gerçek Hayatta Neler Oluyor?”, Üsküdar Üniversitesi Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güler Cimete “Doğum Korkusu” sunumlarıyla yer aldı.Fark edilemeyen gebelik Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, “Pozitif Ebeveynlik Yaklaşımının Çocuk Ruh Sağlığına Etkisi”, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve NP Feneryolu Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar, “Fark Edilmeyen Gebelik” sunumlarıyla katıldığı sempozyumda Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim Görevlisi İdil Arasan Doğan, “Doğum Sonrasında Kişilerarası İlişkiler” başlıklı sunumunu yaptı.Babanın rolü de konuşulduÜsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ünübol, “Gebelik ve Doğum Sürecinde Baba” sunumu ile katıldığı sempozyumda Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aliye Özenoğlu, “Beslenmenin Ruh Sağlığına Etkisi” başlıklı sunumunu yaptı.Deneyimlerini anlattılarSempozyuma El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay “Prematür Bebek Annesi Olmak” ve Ayla Varlı da “Bir Annenin Doğum Sonrası Depresyonla Mücadelesi” başlıklı sunumlarıyla tecrübelerini paylaştı.

06 MAY 2020

1 Konu 1 Konuk Etkinliği Online Gerçekleşti!

Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı ile Çevre Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ÜSGÜMER'in düzenlediği 1 Konu 1 Konuk etkinliğinin 27’nci oturumu online olarak gerçekleştirildi. Programın konuğu Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Özşahin oldu.27’nsi düzenlenen online programda Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Özşahin “İş Güvenliği Profesyonellerinin Covid-19 Salgınında Sorumlulukları, Eğitim ve Tedbirlerde Yapmaları Gerekenler” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.“Etkili iletişim sayesinde maske taktırdık”Dr. Öğr. Üyesi Özşahin, ilk olarak Covid-19 salgınıyla virüsün karakteri, etkileri, tedavi hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri ve iletişim alanındaki çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.  Özşahin, “Sigara içmeyi bıraktıramadığımız, emniyet kemeri taktıramadığımız topluma etkili iletişim sayesinde maske taktırdık” dedi.“Riski kademelendirmeliyiz”İş Sağlığı ve Güvenliğinde en birinci görevin rehberlik olduğunu belirten Özşahin, “İşverene rehberlik yapmamız gerekiyor. Bu rehberliği yaparken mevcut salgınla ilgili sıfır risksiz bir ortam sağlamak mümkün değil. Bir işletme etkileşim içerisinde çalıştığı müddetçe işletmeyi sıfır risk içerisinde çalıştırmak mümkün değildir. Dolayısıyla riski minimalize etmeyi hedeflememiz lazım. Riski kademelendirmeliyiz. İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin her risk için bunu yaparsak zararı bu şekilde olur onun yerine şunu yapalım zararı bu olur diyerek daha alternatif çözümler sunması lazımdır.” ifadelerini kullandı.“Alınacak önlemler somut bir kanıta dayandırılmalı”İSG profesyonellerinin Covid-19 salgınına karşı alınacak önlemleri işverene somut bir kanıta dayandırarak sunması gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Özşahin, “Bu konuda şu anda elimizde en sağlam doküman kamu otoritesinin sunduğu bir takım kararlar ve rehberlerdir. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hemen baştan bir rehber oluşturuldu ve bunu yayınladı. Tecrübe kazandıkça da ince ayarlar yaptı, bazı hataları düzeltti ve güncelledi. Dolayısıyla İSG profesyoneli Çalışma Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının yayınladığı dokümanları ve kamunun aldığı kararları referans alarak işverene önerilerini sunmalı. Böylece çatışma daha aza iner.” dedi.“Toplu hareketleri zorlaştıracak bireylere özel yaklaşım gerekir”Dr. Öğr. Üyesi Özşahin salgının insanla yayıldığını, etkili aşı ve ilaç olmadığı için de tek çözümün sağlıklı insan davranışı olduğunu vurguladı. Özşahin, “Her zaman toplumda farklı insan grupları vardır. Bir grup bilinçli, terbiyeli çalışanlardır ve bunları yönetmede sıkıntı yoktur. Ama mutlaka umursamaz, biraz psikopatlığa varan grupta her zaman toplumda küçükte olsa olur. Bir diğer önemli grupta daha titiz, daha duygusal çalışanlardır. Onlar paniğe kapılmaya daha meyillidir. Dolayısıyla çalışma yönetimi içerisinde çalışanların arasında bu grupları hızlıca analiz edip toplu hareketleri zorlaştıracak bireyler varsa onlar için özel bir destek özel bir yaklaşım gerekir.” şeklinde konuştu.Online söyleşi soru cevap bölümünün ardında sona erdi.

05 MAY 2020

Koronavirüs Sürecinde Yeni Annelere Destek Önemli

Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınından en çok etkilenen kesimler arasında anneliğe hazırlanan anneler ve yeni doğum yapan annelerin bulunduğunu kaydeden uzmanlar, bu dönemde desteğin önemine işaret ediyor. Bu dönemde en çok depresyon ve kaygı bozuklukları görüldüğünü belirten uzmanlar, müdahalenin önemine dikkat çekiyor.Üsküdar ÜniversitesiAnne ve Bebek Ruh Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazan Aydın, küresel Covid-19 salgını nedeniyle hayatımızın nispeten kısıtlandığı bir dönemde olduğumuzu söyledi.Hamile ve yeni annelerin desteğe ihtiyaçları fazlaProf. Dr. Nazan Aydın, bu dönemde hamile ve yeni anne olan kadınların farklı bir zorluk yaşadıklarını belirterek “Bu dönemde sağlık kuruluşlarına mümkün olduğunca gitmemeye, yakınlarımızdan özellikle aile büyüklerimizden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyoruz. Oysaki bu iki kaynağa da özellikle ihtiyacı olan bir grup insan var: Yeni bir anneliğe hazırlanan hamileler ve yeni doğum yapmış ya da küçük bir bebeği olan anneler ve babalar” dedi.En çok depresyon ve kaygı bozuklukları yaşanıyorGebelik ve doğum sonrası sürecin zorluklarına değinen Prof. Dr. Nazan Aydın, “Bir bebeğe sahip olma, aileye yeni sevimli bir bireyin katılmasının tatlı heyecanı yanında hem getirdiği sorumluluklar hem ilişkilerdeki değişimler hem de hormonal ve fizyolojik değişikliklerle beraber oldukça da zorlu ve uyum kapasitesini de zorlayan bir süreç. Öyle ki her 5 anneden 1 tanesi gebelik veya doğum sonrasında bir ruhsal bozukluk yaşıyor. Bu ruhsal bozukluklar içinde en sık görülenler depresyon ve kaygı bozukluklar olup hem anneyi hem bebeği sarsacak, ömür boyu etkileyecek niteliktedir. Covid 19 salgını ise hali hazırda riskli olan bu dönemde annelerde ruhsal hastalıkların ortaya çıkması açısından ilave bir risk oluşturdu, çünkü pek çok sebeple kaygı daha da arttı” uyarısında bulundu.“Hamile olanlar her zaman çok dikkatli iken salgın sonrasında küçük, korumasız bir bebeği de korumanın sorumluluğuyla virüs bulaşmasına karşı daha dikkatli, daha endişeli oldular” diyen Prof. Dr. Nazan Aydın, “Hastalığın bulaşması durumunda bebeğin de bundan etkilenebilme ihtimali onları da çok tedirgin etti. Ya hastalık belirtileri bebeğine de geçerse, ya hastalanırsa ve erken doğum yapması gerekirse, ya hastalanırsa ve bebeğinden uzak kalmak zorunda kalırsa, ya hastalandığı için bebeğini emziremezse. Bunların hepsi dünyanın her yerinde gebelik sürecinde olan yeni anne adaylarının ortak kaygıları” dedi.Prof. Dr. Nazan Aydın, öte yandan özellikle en hassas dönem olan gebelik ve doğum sonrası süreçte düzenli sağlık kontrollerinin yapılacağı sağlık kuruluşlarında sistemin çok farklılaştığını belirterek “Hastanelere artık yeni sistemde birtakım kısıtlamalarla ulaşılıyor. Yakınlarının desteğine en çok ihtiyacı olan yeni anne adayının yanında önceki zamanlar gibi annesi, kardeşi, arkadaşları olamıyor, alışıldık kutlamalar artık yapılamıyor. Uykusuz gecelerde en büyük destekçilerden biri yeni annelerin anneleri olsa da onların başka şehirlerden gelemiyorlar ya da hastalıkları olduğu için ya da yaşlı oldukları için evlerinde kalmaları gerekiyor. En büyük destekçiler artık babalar oluyor, babalar anneleri daha iyi anlıyor” dedi.Prof. Dr. Nazan Aydın, “Hamile olan ya da yeni doğum yapan annelerin, bu kısıtlılıklar olsa da kaygı düzeylerini azaltabilmeleri, kaynak ve desteklerini kullanabilmeleri için onlara yardım etmek üzere yalnız değilsiniz diyoruz. Anne Ruh sağlığı Farkındalık haftasında ‘zor günlerde anneler destek’’ temasıyla anne bebek ruh sağlığına iyi gelen konular gündemde olacak” dedi.Anne ve Bebek Ruh Sağlığı SempozyumuProf. Dr. Nazan Aydın, 6 Mayıs 2020 Çarşamba tarihinde Üsküdar Üniversitesi Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak önemli isimlerin katılımıyla “Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Zoom Webinar Sempozyumu” düzenleyeceklerini belirtti. 

06 NİS 2020

Üsküdarlı öğrencilerden uzaktan eğitime yoğun ilgi!

Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçen Üsküdar Üniversitesi, eğitiminin aksamaması adına öğrencilerine uzaktan eğitimde birçok olanak sundu. Eğitim öğretime hız kesmeden devam eden ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri, farklı dijital uygulamalar üzerinden sağlanan uzaktan eğitim derslerine ilk haftadan itibaren yoğun ilgi gösterdi.100.000’den fazla öğrenci ALMS sistemini kullandıÜsküdar Üniversite öğrencileri ALMS arayüzü ile uzaktan eğitimde akademisyenlerle bir araya geldi. 1 hafta boyunca sanal sınıf uygulaması ALMS üzerinden 827 canlı ders gerçekleşti. 100.000’den fazla öğrenci ALMS sistemine giriş yaptı.  ZOOM üzerinden 243 canlı ders yayını yapıldı…Üsküdar Üniversitesi öğrencilerini uzaktan eğitim için ALMS programının yanı sıra Zoom programı ile de destekledi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Zoom programında akademisyenler, ZOOM üzerinden 243 canlı ders yayını yaptı.STIX sayfası 1.000.000’a yakın kez görüntülediÜsküdar Üniversitesi Yazılım Planlama Birimi tarafından geliştirilen STIX ise derse katılamayan öğrencilerin ders videosuna ulaşıp videoyu izlemesine olanak tanıdı. Üsküdarlı öğrenciler STIX sayfasını 1.000.000’a yakın kez görüntüledi.  Üsküdarlı öğrenciler ÜÜTV’de 35.000 canlı dersi izlediÖğrencilerinin eğitimlerinin aksamaması için uzaktan eğitime başlayan Üsküdar Üniversitesi tüm fakültelerin, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nun ve enstitülerin derslerini hazırlanan program çerçevesinde haftanın 6 günü ÜÜ TV’den de canlı olarak yayınladı.ÜÜTV1 ve ÜÜTV2 yayınlarından 35.000 öğrenci canlı dersi izledi. Öğrenciler, 1 hafta da ÜÜ Web sayfasını 275.000 kez görüntüledi.

01 NİS 2020

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin motivasyonunu artıracak 6 öneri!

Uzaktan eğitim tüm çocuklar ve aileler için yeni bir sürecin de başlangıcı oldu. Üniversite de dahil olmak üzere okul çağı çocukları eğitimlerini bir süre uzaktan eğitim ile sürdürecek. “Uzaktan eğitimde motivasyon için disiplin önemli” diyen uzmanlar, aileleri günlük rutini çocuklara göre planlamaları konusunda uyarıyor.Uzmanlara göre evin bir köşesi çocuğa yaşam alanı olarak ayrılmalı, ders sırasında çocuğun dikkatini dağıtacak etkenler uzaklaştırılmalı.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer, uzaktan eğitim sisteminin programlı ve disiplinli olmayı gerektirdiğini belirterek öncelikle ebeveynlerin uzaktan eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini vurguladı.Ebeveynler hazırlığını yapmalıUzaktan eğitim programlarının takvimi, ne tür teknolojilere ihtiyaç olduğu ve bunları çocukların en etkili nasıl kullanımına sunulacağı konusunda ailelerin bilgi sahibi olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Nurper Ülküer, “Ebeveynler, günlük rutini oluştururken evde uzaktan eğitim alacak çocuklarının durumlarına göre plan yapmalılar. Onların, en iyi şekilde konsantre olmalarını sağlayacak şekilde hazırlanacak çalışma köşeleri olmalı” dedi.Motivasyonu sağlamak için bu tavsiyelere kulak verinProf. Dr. Nurper Ülküer, çocukların ders çalışma motivasyonunu sağlama konusunda ebeveynlere önerilerini şu şekilde sıraladı:Derslere ayrılan zamanlar günlük rutinin içine yerleştirilmelidir. Örneğin kahvaltıdan sonra, saat 09:00’da uzaktan eğitim başlaması ve ekran karşısında çalışma masasında çocuğun yer alması.Ders esnasında çeldiriciler etraftan uzaklaştırılmalıdır.Evin uygun bir köşesi çocuğa yaşam alanı olarak ayrılmalıdır.Uzaktan eğitim sistemini ebeveynler de incelemeli ve konu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.Uzaktan eğitim kaynaklarının yetersiz kaldığı noktalarda aradığı cevapları bulabilmesi için bilgi kaynaklarına erişimine yardım edilmelidir.Oyuna da zaman kalacak şekilde planlama yapılmalıdır.Kaynak: HÜRRİYEThttps://www.hurriyet.com.tr/aile/cocuk/egitim/uzaktan-egitim-devam-ediyor-iste-ogrencilerin-motivasyonunu-artiracak-6-oneri-41483437

30 MAR 2020

ÜÜ TV Canlı yayında uzaktan eğitime başladı…

Üsküdar Üniversitesi, YÖK’ün bahar dönemine yönelik kararı doğrultusunda öğrencilerinin eğitimlerinin aksamaması için uzaktan eğitime başladı. Tüm fakültelerin, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nun ve enstitülerin dersleri, hazırlanan program çerçevesinde haftanın 6 günü ÜÜ TV’den olarak yayınlanıyor. Üsküdar Üniversitesi, öğrenci odaklı faaliyetlerine Koronavirüs sürecinde de ara vermeden devam ediyor. Bahar döneminde örgün eğitimin yapılamayacak olması nedeniyle üniversitenin kanalı olan ÜÜ TV, Tıp, Sağlık Bilimleri, İletişim, İnsan ve Toplum Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakülteleri, SHMYO, Hazırlık Okulu ve enstitülerin derslerini yayınlayacak. Öğrenciler derslerine uzaktan canlı yayında devam edebilecek.  Uzaktan eğitim canlı yayınları başladıÜÜ TV’de yayınlanmaya başlayan uzaktan eğitim programları Pazartesi - Cumartesi akşamına kadar devam edecek. İlk 5 gün fakültelerin, hazırlık okulunun ve SHMYO’nun dersleri yayınlanacak, Cumartesi günü ise enstitü dersleri canlı yayın ile öğrencilerle buluşacak. Böylece öğrenciler üniversiteye gidemeseler de derslerine kaldıkları yerden etkin bir şekilde devam edebilecekler.ÜÜTV’nin https://tv.uskudar.edu.tr/ sitesi üzerinden başladığı uzaktan eğitimlerin programı ise şöyle;Pazartesi: 09:30 – 12:30 / Tıp Fakültesi, 13:30 – 17:30 / Sağlık Bilimleri FakültesiSalı: 09:30 – 12:30 & 13:30 – 17:30 / İletişim FakültesiÇarşamba: 09:30 – 12:30 & 13:30 – 18:30 / Hazırlık OkuluPerşembe: 09:30 – 12:30 & 13:30 – 17:30 / Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek OkuluCuma: 09:30 – 12:30 / İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, 13:30 – 17:30 / Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiCumartesi: 09:00 – 11:00 / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 11:00 – 13:00 / Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 13:00 – 15:00 / Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 15:00 – 17:00 / Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, 17:00 – 19:00 / Fen Bilimleri EnstitüsüUzaktan eğitim yayın akışı için tıklayınız: https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/5058/uutv-uzaktan-egitim-yayin-akisi

30 MAR 2020

65 yaş üstü kişilere evde sosyalleşme imkânı sağlanmalı

Koronavirüs (Covid-19) salgını toplumu genel olarak çok yönlü bir biçimde etkiliyor. Özellikle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üzeri kişiler daha da zorluk çekiyor. Bir kısmı yasağa uymuyor, evde sıkıldıklarını belirterek dışarı çıkıyor. Bu dönemde ileri yaştaki kişiler için özellikle yakın çevresine çok görev düştüğünü belirten uzmanlar, 65 yaş üstü dışarı çıkması yasaklanan kişilerin psikolojilerinin yüksek tutulması gerektiğini vurguluyor.Koronavirüse karşı en hassas grubu oluşturan 65 yaş üstü bireylerin evlerinden çıkışlarına, hem kendilerini korumak hem de hastalığın toplum genelinde yayılımını engellemek amacıyla Bakanlık tarafından sınırlama getirildi.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doç. Dr. İsmail Barış, bu tedbirin birey ve toplum sağlığının korunması açısından çok doğru bir karar olduğunu söyledi. Doç. Dr. İsmail Barış, ileri yaştaki bireylere verilecek desteğin, evde daha kolay vakit geçirmelerini sağlayacak uygulamalar içermesi gerektiğini vurguladı.“Evde kalmanın önemi iyi anlatılmalı”İleri yaş dönemindeki bireylerin önemli bölümünün kronik bir hastalıkla yaşama yükü altında olduğunu ifade eden Doç. Dr. İsmail Barış, “Pek çoğu için sokağa çıkmak, insan yaşamının en önemli unsurlarından olan sosyalleşme ve iletişim kurmanın yegâne yolu. Bu nedenle, öncelikle ileri yaştaki bireylere bu hastalığın yol açacağı sorunlar hakkında yeterince bilgilendirme yapılmalı ve evde kalmanın onların yararına olduğuna inanmaları sağlanmalı” dedi.  “Sosyalleşme ihtiyaçları da karşılanmalı” İleri yaştaki bireylerin evde geçirdikleri zamanda onların sosyalleşme ihtiyaçlarının da karşılanması bu imkânların da sunulmasının önemine dikkat çeken Doç. Dr. İsmail Barış; “Bu konuda bazı uygulamalara gidilebilir. Örneğin eski bir dostuyla, askerlik arkadaşı veya eski komşusuyla telefon veya görüntülü arama yapması sağlanabilir. Zira yaşça ileri olan kişiler için kendilerine yaşam neşesi veren, dertlerini unutturan en önemli faaliyet geçmiş güzel günlerini hatırlamaktır. İkinci bir uygulama olarak da televizyon ve radyo kanallarında, yaşlıların ilgisini çekecek, onları eski güzel günlere götürecek programlar yapılabilir” dedi.“Online profesyonel destek verilebilir”Profesyonel olarak verilebilecek desteklere de dikkat çeken Doç. Dr. İsmail Barış, “Bir destek de bu bireylerin sadece kendilerine yönelik oluşturulacak telefonda danışma hatları aracılığıyla sosyal hizmet uzmanları ve psikologlarla ile görüşmelerinin sağlanması olacaktır. Böylelikle ileri yaştaki bireyler hem ihtiyaçlarını dile getirebilecekler, hem de uzmanlar tarafından dinlenerek psikolojik anlamda rahatlama yaşayabileceklerdir” dedi.Özellikle tek yaşayan 65 yaş üstü bireylerin ihtiyaçlarının tespit edilerek giderilmesi konusunda muhtarlıklar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerine bu dönemde büyük görev düştüğünü belirten Doç. Dr. İsmail Barış, toplum sağlığı adına sosyal yaşamdan çekilmek durumunda kalan bu bireylerin bir yalnızlık durumu içine itilmemesinin önemini de vurguladı.

26 MAR 2020

Prof. Dr. Nurper Ülküer: "Uzaktan eğitimde ebeveynler disiplinli olmalı"

Bu hafta başlayan uzaktan eğitim tüm çocuklar ve aileler için yeni bir sürecin de başlangıcı oldu. Üniversite de dahil olmak üzere okul çağı çocukları eğitimlerini bir süre uzaktan eğitim ile sürdürecek. “Uzaktan eğitimde motivasyon için disiplin önemli” diyen uzmanlar, aileleri günlük rutini çocuklara göre planlamaları konusunda uyarıyor. Uzmanlara göre evin bir köşesi çocuğa yaşam alanı olarak ayrılmalı, ders sırasında çocuğun dikkatini dağıtacak etkenler uzaklaştırılmalı.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer, uzaktan eğitim sisteminin programlı ve disiplinli olmayı gerektirdiğini belirterek öncelikle ebeveynlerin uzaktan eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini vurguladı.Ebeveynler hazırlığını yapmalı Uzaktan eğitim programlarının takvimi, ne tür teknolojilere ihtiyaç olduğu ve bunları çocukların en etkili nasıl kullanımına sunulacağı konusunda ailelerin bilgi sahibi olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Nurper Ülküer, “Ebeveynler, günlük rutini oluştururken evde uzaktan eğitim alacak çocuklarının durumlarına göre plan yapmalılar. Onların, en iyi şekilde konsantre olmalarını sağlayacak şekilde hazırlanacak çalışma köşeleri olmalı” dedi.Motivasyonu sağlamak için bu tavsiyelere kulak verinProf. Dr. Nurper Ülküer, çocukların ders çalışma motivasyonunu sağlama konusunda ebeveynlere önerilerini şu şekilde sıraladı:Derslere ayrılan zamanlar günlük rutinin içine yerleştirilmelidir. Örneğin kahvaltıdan sonra, saat 09:00’da uzaktan eğitim başlaması ve ekran karşısında çalışma masasında çocuğun yer alması.Ders esnasında çeldiriciler etraftan uzaklaştırılmalıdır.Evin uygun bir köşesi çocuğa yaşam alanı olarak ayrılmalıdır.Uzaktan eğitim sistemini ebeveynler de incelemeli ve konu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.Uzaktan eğitim kaynaklarının yetersiz kaldığı noktalarda aradığı cevapları bulabilmesi için bilgi kaynaklarına erişimine yardım edilmelidir.Oyuna da zaman kalacak şekilde planlama yapılmalıdır.

09 MAR 2020

İş Güvenliğinde Kadının Yeri sempozyumu gerçekleşti

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü tarafından İş Güvenliğinde Kadının Yeri etkinliği düzenlendi.Çarşı Yerleşke Emir Nebi 1 Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hacer Kayhan, A sınıfı İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Neşe Cizrelioğulları, A sınıfı İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Arzu Temizalan Uçar, Çevre Mühendisi ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Tuğba Coşkun Eroğlu, İnşaat Mühendisi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Özge Demirbuğa, İnşaat Mühendisi ve A sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Beste Ardıç Arslan, C sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ceyda Güner sempozyumda sunumlarını gerçekleştirdi.Dr. Öğr. Üyesi Hacer Kayhan: “Kadınlar iş sağlığı ve güvenliği hakkında büyük çalışmalara imza atıyor”Sempozyumun açılış konuşmasını Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hacer Kayhan yaptı. Kayhan, toplumda kadınların son dönemde iş sağlığı ve güvenliği alanında etkin olmaya başladıklarını da belirtti. Kayhan, “Kadınlar iş sağlığı ve güvenliği hakkında büyük çalışmalara imza atıyor” dedi. İş Sağlığı ve Güvenliği tiyatro oyunu ile anlatıldı8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel Tuğba Coşkun Eroğlu ve ekibi ile kadın ve erkeğin toplumdaki rollerini ters şekilde ele alan “Tersine Dünya” tiyatro oyununu sergiledi. Oyunda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı kadınların günlük hayatta ne tarz zorluklar yaşadığı da ele alındı.Programın son oturumunda Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan kapanış konuşması gerçekleştirdi.Program sonunda Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, katılımcılara plaket takdim etti.  Toplu fotoğraf çekimi ardından sempozyum sona erdi.

28 ŞUB 2020

Üsküdar Üniversitesi, öğrenci memnuniyetinde de iddialı!

Üsküdar Üniversitesi’nde eğitim gören yaklaşık 18 bin öğrenciye yönelik düzenlenen ankette memnuniyet düzeyi ortalamasının yüzde 80’in üzerine çıkması dikkat çekti. 2019-2020 Güz Döneminin sonunda 17 bin 786 öğrenci ile gerçekleştirilen ankette üniversitenin derslik, teknolojik altyapı, AR-GE, laboratuvar ve uygulama alanlarının yanı sıra danışman akademisyenlerin öğrencilerine ayırdığı zaman, Erasmus olanakları ile öğrenci kulüplerine ilişkin görüşler değerlendirildi.Danışman hocam bana gerekli zamanı ayırıyor“Danışman hocam bana gerekli zamanı ayırmakta ve yeterli şekilde benimle görüşmektedir” diyen 11 bin 798 öğrenci olumlu görüş verirken; olumlu görüş bildirenlerin oranı % 81 olarak ölçüldü. Aynı konuda güz döneminde yapılan çalışma, bu konuda memnuniyet oranlarının arttığını gösterdi. Bahar döneminde olumlu görüş verenlerin oranı % 79 olarak tespit edilmişti.Dersliklerin altyapı olanakları açısından yeterliliğinin de değerlendirildiği çalışmada 10 bin 539 kişi % 69 oranında olumlu görüş bildirdi. Bahar dönemindeki çalışmada da oranların yaklaşık olarak aynı olduğu görülmüştü.AR-GE, laboratuvar ve uygulama alanlarını ulaşılabilir bulanların oranı % 73“AR-GE, laboratuvar ve uygulama alanlarının ulaşılabilir ve yeterli” olduğu şeklindeki görüşe ise 9 bin 156 kişi %73 oranında olumlu yanıt verdi. Bahar döneminde aynı konuda yapılan çalışmada memnuniyet oranı % 71 olarak ölçülmüştü.Yerleşke ve teknolojik altyapı % 81 oranında beğeniliyor“Yerleşkeler teknolojik altyapı (bilgisayar, internet, ekranlar vb.) bakımından yeterlidir” şeklindeki değerlendirmeye %81 oranında 12 bin 87 kişi olumlu yanıt verdi. Bahar döneminde aynı konuda yapılan çalışmada ise memnuniyet oranı % 79 oranında olmuştu.“Üniversite eğitimi beklentilerimi karşılıyor”“Üniversitede aldığım eğitim beklentilerimi karşılamaktadır” şeklindeki değerlendirmeye %75 oranında 11 bin 385 kişi olumlu cevap verdi. Bahar döneminde aynı konuda yapılan çalışmada ise memnuniyet oranı % 71olarak ölçülmüştü.Kariyer hizmetlerinde de memnuniyet yüksek“Staj ve uygulama gibi kariyer hizmetleri” konusundaki memnuniyetin de ölçüldüğü çalışmada 8 bin 439 kişi % 69 oranında olumlu yanıt verdi. Bahar döneminde aynı konuda yapılan çalışmada memnuniyet oranı % 65 olarak ölçülmüştü.Erasmus programları ulaşılabilir bulundu“Erasmus öğrenci değişim programlarının ulaşılabilir ve yeterli” olduğuna ilişkin soruya da 7 bin 694 kişi % 76 oranında olumlu yanıt verdi. Bahar döneminde aynı konuda yapılan çalışmada memnuniyet oranı % 72 olarak tespit edilmişti.Sosyal ve dijital medyada yeterlilik üst seviyede“Sosyal medya, mobil uygulama, TV gibi iletişim kanallarının aktif olarak kullanıldığı ve yeterli olduğu” şeklindeki değerlendirmeye 12 bin 823 kişi % 86 oranında olumlu görüş bildirirken; bahar döneminde bu konuda olumlu düşünenlerin oranı %83 olmuştu.Öğrenci kulüpleriyle ilgili memnuniyet de arttı“İlgi ve yeteneklerime uygun kulüpler bulunmaktadır” şeklindeki görüşe ise % 73’lük oranla 9 bin 759 kişi olumlu yanıt verirken; aynı konuda bahar döneminde yapılan çalışmada 8 bin 68 kişi %70 oranında olumlu görüş bildirmişti.Engelliler gözetiliyor“Hizmet alanları engellilerin durumu göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır” şeklindeki görüşü %85 oranındaki 10 bin 585 kişi olumlu bulurken, aynı konuda yapılan çalışmada memnuniyet oranı % 83 olarak ölçülmüştü.Sağlık hizmetleri kolay ulaşılabilir ve yeterli bulunduÖğrenciler, akademisyenler ve idari personelden oluşan katılımcılardan 10 bin 535’i, “Sağlık hizmetleri kolay ulaşılabilir ve yeterlidir” şeklindeki görüşe %80 oranında olumlu görüş verdi. Bahar döneminde bu oran %77 olarak ölçülmüştü.Rehberlik hizmetlerinde de memnuniyet yüksek“Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin ulaşılabilir ve yeterli” olduğu yönündeki soruya da 8 bin 929 kişi %80 oranında olumlu görüş bildirdi. Bahar döneminde aynı konuda yapılan çalışmada memnuniyet oranı % 76 olarak görülmüştü.Etkinlikler tatmin edici olarak değerlendirildi“Sanatsal, kültürel ve bilimsel etkinlikler tatmin edici ve yeterlidir” şeklindeki görüşe ise %68 oranındaki 9 bin 384 kişi olumlu yanıt verdi. Bahar döneminde aynı soruya 8 bin 195 kişi olumlu yanıt vermişti.Ulaşım hizmetleri % 88 oranında yeterli bulundu“Yerleşkelere ulaşım hizmetlerinin ulaşılabilir ve yeterli olduğu” şeklindeki soruya 13 bin 515 kişi %88 oranında olumlu yanıt verdi. Bahar dönemine oranla memnuniyet konusunda bir artış gözlendi.İdari hizmetler ve güvenlik hizmetleri değerlendirildi“Yemek ve kafeterya hizmetleri için temizlik, aydınlatma ve ısınma gibi fiziki koşulların uygunluğu” nun da sorulduğu çalışmada katılımcıların 12 bin 132’si %80 oranında olumlu görüş bildirir bahar dönemindeki çalışmada da aynı oranlar elde edilmişti.“Eğitim aldığım yerleşkede güvenlik hizmetleri yeterlidir” şeklindeki görüşe 13 bin 887 kişi olumlu yanıt verirken bahar döneminde %86 olan memnuniyet oranı böylece %90’a yükseldi.İbadet alanlarının ulaşılabilirliği ve yeterliliği konusundaki soru üzerine de 11 bin 273 kişi %88 oranında olumlu değerlendirmede bulundu. Bahar döneminde aynı konuda yapılan çalışmada memnuniyet oranı % 85 olarak ölçülmüştü.

24 ŞUB 2020

“Klinikte Lazım Olur” 2 etkinliği yoğun ilgi gördü

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü geçen sene düzenlenen Klinikte Lazım Olur etkinliğinin bu yıl ikincisini gerçekleştirdi. Klinikte Lazım Olur 2 etkinliğine, çok sayıda odyoloji ve odyometri öğrencileri ile mezun odyolog ve odyometri teknikerleri katıldı. Birbirinden farklı konu başlılarının ele alındığı etkinlikte odyoloji biliminin geleceği ve klinikte karşılaşılan zor vakalar ele alındı.  Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Programın açılış konuşmasını Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Didem Şahin Ceylan yaptı.Dr. Öğr. Üyesi Didem Şahin Ceylan: “Odyometri ve odyoloji meslekleri insan hayatına dokunuyor”Dr. Öğr. Üyesi Didem Şahin Ceylan, geçen sene de bu etkinliğin düzenlendiğini belirterek bölüm olarak bu tarz etkinliklere aşina olduklarını ve seneye de “Klinikte Lazım Olur” etkinliğinin düzenleneceğini ifade etti. Ceylan, etkinliğin amacı ile ilgili paylaşımlarda bulunarak: “Odyometri ve odyoloji meslekleri insan hayatına dokunuyor, bunu unutmamamız gerekir.” dedi.Öğr. Gör. Ahmet Yılmaz: “Odyologlar insan psikolojisi konusunda bilgili olmalı” Etkinliğin ilk konuşmacısı Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü Öğr. Gör. Ahmet Yılmaz oldu. Yılmaz, hasta iletişimi konusuna ilişkin paylaşımlarda bulundu. Yılmaz: “İletişim her alanda çok önemli. İletişim çocukluktan itibaren titizce verilmesi gereken bir konudur. Odyoloji bilimi ile uğraşanlar insan psikolojisi konusunda bilgili ve tecrübeli olmalı.” şeklinde konuştu.Öğr. Gör. Elifnur Taşdemir: “Hastayı tanımaya çalışmak vakit kaybı değildir”Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Öğr. Gör. Elifnur Taşdemir ise “Odyolojide Anamnezin Yeri ve Önemi” konusunda sunum yaptı. Taşdemir: “Hastanın tıbbi hikâyesini öğrenip ona göre yaklaşıyoruz. Hastamıza şikayeti ile ilgili spesifik sorular sorup hastalığını bize tarif etmesini istiyoruz. Günlük yaşamda insanı nasıl tanımaya çalışıyorsanız, biz de hastalarımızı şikayetleri doğrultusunda tanımaya çalışıyoruz. Bu durum bir vakit kaybı olarak düşünülmemelidir.” dedi.ABR ve vaka örneklerinden bahsedildiÜsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Odyometri Program Başkanı Öğr. Gör. Yeter Saçlı, “ABR ve Vaka Örnekleri” konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saçlı, ABR’nin (Auditory Brainstem Response- İşitsel Beyin Sapı Cevabı) kliniklerde çok fazla tercih edilen bir yöntem olduğunu belirterek ABR dalgasında dikkat edilmesi gerekenlere değindi. Saçlı, ABR’de sık karşılaşılan hastalıkların spesifik bulguları hakkında bilgi verdi.Vestibüler Rehabilitasyon hakkında bilgi verildi…Programın ikinci gününde Dr. Öğr. Üyesi Didem Şahin Ceylan “Sorularla Vestibüler Anatomi ve Fizyoloji” konusunda bilgi verdi. Dr. Öğr. Üyesi Didem Şahin Ceylan programın kapanış konuşması öncesinde Vestibüler Rehabilitasyon başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.Vestibüler hastalıklar için uygulanan rehabilitasyon programlarından bahseden Ceylan, “Hastanın kişisel özellikleri göz önünde bulundurularak basitten karmaşığa bir egzersiz programı hazırlanmalı. Çünkü ilaç yalnızca ağrının hissedilmesini engelliyor. Ayrıca hastalara bu süreçte sabırlı olmalarını da söylemelisiniz.” dedi.İki gün süren etkinlik sonrası Dr. Öğr. Üyesi Didem Şahin Ceylan konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etti.Program toplu fotoğraf çekimi ardından sona erdi.  

12 ŞUB 2020

Prof. Dr. Ahmet Konrot, Sancaktepe’de eğitimcilerle buluştu

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle düzenlenen seminere konuşmacı olarak katıldı. Konrot, rehber öğretmenlere ve özel öğrenim öğretmenlerine “Eğitim Ortamlarında Karşılaşılan Dil ve Konuşma Bozuklukları” konusunda seminer verdi.Sancaktepe Özel Final Akademi Anadolu Lisesinde gerçekleşen etkinliğe rehber öğretmenler ve özel öğrenim öğretmenleri yoğun ilgi gösterdi.Eğitim ortamında karşılaşılan dil ve konuşma bozuklukları her yönüyle ele alındı.Prof. Dr. Ahmet Konrot, eğitim ortamlarında karşılaşılan dil ve konuşma bozukluklarına dikkat çekerek paylaşımlarda bulundu. Konrot, konuşmasının ardından eğitimcilerin sorularını da yanıtladı.Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş, Prof. Dr. Ahmet Konrot’a sunumunun ardından plaket takdim etti. Sancaktepe Özel Final Akademi Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü Musa Sandıkçı ise Konrot ’a çiçek takdiminde bulundu.  Toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi.

04 ŞUB 2020

'Sarı poşetli kız' poşetini ihtiyaç sahipleri için de doldurmak istiyor

Galata ile Şişhane civarında topladığı pet şişelerle sokakta yaşayan hayvanlara mama alan ve "sarı poşetli kız" olarak tanınan Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Lisans ve Yükseklisans mezunu Ceren Baştürk, evsizlere ve yardıma muhtaç insanlara da el uzatabilmek için hayırseverlerin desteğini bekliyor.Küçük yaşlarda memleketi Kütahya'dayken çevre duyarlılığı sayesinde pet şişe toplamaya başlayan 25 yaşındaki Ceren Baştürk, bu alışkanlığını sokakta yaşayan hayvanların karnını doyurmak için sürdürüyor.İlk olarak, evinde biriktirdiği pet şişeleri İstanbul'un belirli noktalarındaki "mamamatik"lere götüren Baştürk, hayvanların mama ihtiyacını bir süre buradan karşıladı. Duyarlılığı zaman içerisinde esnafın da dikkatini çeken Baştürk, onların da pet şişe biriktirme alışkanlığı kazanmasını sağladı.Sabah saatlerinde koluna taktığı sarı poşetiyle Galata ve Şişhane civarında mekik dokuyarak esnaftan biriktirdikleri pet şişeleri toplayan Baştürk, daha erişilebilir olması nedeniyle bunları İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerine atmaya başladı.Bu sayede "İstanbulkart"ına yüklenen bakiyeyle kartın geçerli olduğu marketlerden hayvanlara mama ve süt alan Baştürk, ayrıca çocuklara şeker ve çikolata gibi yiyecekler de alarak onları sevindiriyor.Artık heybesinde sadece pet şişe değil yardıma muhtaç insanlara ve evsizlere el uzatmak için umut taşımayı hedeflediğini söyleyen Baştürk, bu konuda hayırsever vatandaşlardan destek bekliyor."Sarıyı severim ben, papatya gibidir"Yüksek lisans öğrencisi Ceren Baştürk, AA muhabirine, çok küçük yaşlarda kağıt atıklarını Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfına götürdüğünü, atık pillerini de ayrıştırdığını anlattı.İstanbul'daki geri dönüşüm konteynerlerinin ve "mamamatik"lerin kendisini daha çok teşvik etmesiyle 8-9 aydır daha çok pet şişe toplamaya başladığını aktaran Baştürk, bu şişeleri ilk zamanlar hangi renk ve boyda poşet bulursa onunla taşıdığını söyledi.İnsanların poşetlerin içerisinde ne taşıdığını merak ederek, "Ne taşıyorsun bu kadar. Yardım edelim." sözleri üzerine pet şişeleri içi görünen başka bir poşetle taşımak istediğine işaret eden Baştürk, "Marketten sarı renkte bir poşet aldım. Sarıyı severim ben, papatya gibidir. Papatya güzellikler barındırır, güzel kokar. Hem ekonomik hem büzgülü, kullanışlı olduğu için hem de içi göründüğü için tercih ettim. Pet şişe taşıdığımı gördükçe 'Biz de biriktirelim.' demeye başladı esnaf. O yüzden ben de o poşete devam ettim." diye konuştu.Baştürk, esnafın da pet şişe biriktirmesinin çok hoşuna gittiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Çünkü hep çöpe gidiyordu. Şimdi onları biriktirmek, bu şekilde dönüş olması çok güzel. 'Kızım, hanıma söylüyorum evde biriktiriyoruz, onu da dükkana getiriyorum sana vermek için.' diyorlar. Şişelerin kapaklarını ayrı biriktiriyoruz. Buna da bir duyarlılık kazandı insanlar. 'Bu hala toplanıyor mu?' diyenler, kampanyayı bitti sananlar var. İlk zamanlarda çok zorlandım. 'Ne olur toplayın. Bu çok önemli.' dedim hep. Çoğu yerden olumsuz tepki aldım. 'Biz bununla uğraşamayız. Belediye ya da herhangi bir denetleme geldiğinde bize bunun dönüşü iyi olmayabilir. O yüzden biz bunu toplamayalım.' gibi şeyler söylendi."Baştürk, sosyal medya hesabından da genellikle annelerin kendisine, "Benim kızım seni örnek almaya başladı. Balkona bir tane kutu koydu biriktiriyor. Seninle atabilir miyiz? Seni çok merak ediyor." diye mesaj attığını dile getirdi."Farkındalık kazandırmak istiyorum"Artık "sarı poşetli kızın" farklı bir boyut kazanmasını istediğini aktaran Baştürk, sözlerini şöyle sürdürdü:"Mesela bir fırının bana demesi lazım ki, 'Ceren bugün biz 100 ekmek fazla yaptık. Gel bunları sarı poşetine dolduralım ve maddi açıdan durumu kötü olan bir mahalleye dağıtalım.' Kütüphaneler haftasını düşünüyorum. Kütüphaneler haftasında herkes bir kitap alsın, bir mahalleye, farklı ildeki bir yere kütüphane açalım. Poşetlere doldurup götürmek istiyorum. Mesela bir müzik grubu bana desin ki 'Kemanımızı, gitarımızı koyalım. Gel Darülaceze'ye gidelim ve oradaki yaşlılara, kimsesizlere yarım saat müzik şöleni yapalım. Ben artık sarı poşetimde sadece pet şişe ve teneke değil umut, sevgi, mutluluk, huzur gibi güzel şeyler taşımak istiyorum. Sonucu maddi değil daha çok manevi olabilecek şeyler. Farkındalık kazandırmak istiyorum. Herkes yazmış 'İnsanlar için de bir şeyler yapıyor musun?' Evet yapmak istiyorum ama ben öğrenciyim ve asgari ücretle çalışıyorum. Herkesle birlikte bunu yapabiliriz. Mesela takipçilerim 'Bir gün birlikte sokak sokak gezelim, esnaftan toplayalım sonra da marketten alışveriş yaparak çorba malzemesi alıp küçük bir tencerede pişirelim ihtiyacı olan, üşüyen 3-5 kişiye dağıtalım.' diyor."Ceren Baştürk, insanlardan her anlamda destek beklediğini vurgulayarak, "Birlik olmak güzel. Çünkü ben gerçekten tek başıma hiçbir şey yapamam. Ben burada bir yere 100 ekmek dağıtırım ama başka bir ilde başkaları da dağıtırsa güzelleşir hayat. Bir yerde bir çiçek açması yetmiyor. Çok yerde çiçek açınca güzel bir ovaya dönüşüyor." ifadelerini kullandı."Ceren çok düşünceli, hassas bir kızımız"Karaköy'de 45 yıldır esnaflık yapan 54 yaşındaki Hayim Emyani, Baştürk'ün 4-5 yıl önce de kendilerinden pet şişe topladığını anlattı.Pet şişe biriktirme alışkanlıklarının Baştürk'le oluştuğunu belirten Emyani, "Ceren çok düşünceli, hassas bir kızımız. Sokak hayvanlarına da çok yardımcı olan biri. Alır mamayı hayvanlara götürür. Biz çok seviyoruz Ceren'i esnaf olarak. Hepimiz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her zaman uğrar. Biriktirdiğimiz pet şişeleri kendisine veririz. Her zaman yardımcı olmaya hazırız Ceren için." ifadelerini kullandı.Kaynak: Anadolu AjansıHaberin linki: https://www.aa.com.tr/tr/yasam/sari-posetli-kiz-posetini-ihtiyac-sahipleri-icin-de-doldurmak-istiyor/1721653

23 OCA 2020

ABRSM - İl Sağlık Müdürlüğü ile bir araya geldi

Üsküdar Üniversitesi Anne Bebek Ruh Sağlığı ve Araştırma Merkezi (ABRSM), Anne Bebek Ruh Sağlığı kapsamında hedeflerini anlatmak, yapabileceklerini paylaşmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü ile bir araya geldi. Anne ve Bebek Ruh Sağlığı kapsamında “Sağlıklı Anneler, Sağlıklı Bebekler ve Sağlıklı Nesiller” temalı toplantı gerçekleşti.Toplantıya İl Sağlık Müdürlüğünden Eğitim ve Tescil Birimi Şube Müdürü Davut Köseoğlu, Eğitim ve Tescil Birim Koordinatörü Dr. Mukaddes Miral, Hasta Okulu İl Koordinatörü Işıl Baydoğa, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığından Öznur Sarıahmetoğlu ve Uzman Hemşire Arzu Akdemir ile Üsküdar Üniversitesi ABRSM Yönetim Kurulu Üyelerinden ABRSM Müdürü Prof. Dr. Nazan Aydın, Dr. Öğr. Üyesi Remziye Keskin ve Öğr.Gör.İdil Arasan Doğan katıldı.Dünyada 5 kadından biri ruhsal bozukluk yaşıyor Anne ve Bebek Ruh Sağlığı kapsamında “Sağlıklı Anneler, Sağlıklı Bebekler ve Sağlıklı Nesiller” temalı toplantıda, dünyada 5 kadından 1’ inin ruhsal bozukluk yaşadığı, her 10 kadından 7’sinin bu problemi gizlemesi ya da çeşitli sebeplerle anlaşılamadığı ve tedavisiz kaldığı konuşuldu.Annelerin %40’ı doğum travmasından yakınıyor Toplantının bir başka gündem maddesi de annelerin %40’ının doğum travmasından yakındığı belirtilerek anneliğin en sık ve en önemli komplikasyonlarından depresyon konusu masaya yatırıldı. Tüm bu durumlarının tüm ailenin refahını etkilediği, bebekle bağlanma ve uzun vadede diğer problemlerin ortaya çıkardığı önemli başlıklar paylaşıldı. Toplantıda toplum nezdinde öncelikle hastaneler ve gebe okullarında, farkındalık ve durum tespit ile girişimsel olarak yapılabilecek diğer çalışmalar değerlendirildi.

30 ARA 2019

Perfüzyon bölümü öğrencileri sektörle buluştu

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Perfüzyon Bölümü “Perfüzyonist Kimdir?” etkinliği düzenledi. Etkinliğin konuğu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Perfüzyonist Orhan Arasa oldu.Çarşı Yerleşke Emir Nebi Konferans salonunda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını Sağlık Bilimleri Fakültesi Perfüzyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Zozan Güleken yaptı. Dr. Murat Çiçek: “Teorik kısımda birçok bilgiye sahip olmanız gerekiyor”Sağlık Bilimleri Fakültesi Perfüzyon Bölümü Öğr. Gör. Dr. Murat Çiçek, perfüzyon mesleği ile ilgili öğrencilere önemli paylaşımlarda bulundu Çiçek, “Bypass sistemini kurabilme, tanıyabilme, sistemin gerekliliklerini, bakımlarını yapabilme, bir kan bankasındaki çalışan kişi kadar kan ürünlerini kullanabilme, anestezi kısmında anestezik ajanları kullanabilme gibi teorik kısımda birçok bilgiye sahip olmanız gerekiyor” dedi.Perfüzyonist Orhan Arasan: “Sizleri çok şanslı görüyoruz”Perfüzyonist Orhan Arasan, Perfüzyonistler Derneği ile ilgili bilgi verdi. Arasan, “Biz perfüzyonistler olarak sizleri çok şanslı görüyoruz çünkü sayı olarak bu kadar az olup böyle etkin çalışan bir başka bir dernek daha bilmiyorum. Mezuniyet aşamasında ve mezun olduktan sonra da emin olun ki dernekten çok iyi bir şekilde faydalanabileceksiniz. Mezun olduktan sonra üye olup derneğin yetkinliklerinden, avantajlarından, yararlarından faydalanabilirsiniz. Derneğimizin, eğitimlerinizi daha da geliştirebilmeniz için bölgesel toplantıları oluyor. Bu yıl içinde Van’da, Tekirdağ’da, İzmir’de ve son olarak Samsun’da bölgesel toplantı yapıldı. Her yıl seminer ve kongreler düzenleniyor. Kongrelerde kendinizi geliştirebileceğiniz, Avrupa’da, Amerika’da ki gelişmelerden faydalanabileceğiniz sunumlar ve eğitimler var. Bunlara eğitimlere katılım sağlayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.Dr. Okan Yurdakök: “Perfüzyonistlerin hata payı yok”Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Perfüzyon Teknikleri Öğr. Gör. Dr. Okan Yurdakök perfüzyon bölümü ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Yurdakök, “Perfüzyon bölümü yeni tanımlanıyor ve kişiliği yeni oturmaya başladı. Bölüm kendini oturtamadığı için, kimin nereye ait olduğu, hangi şartlarda çalışacağı, bunun gibi bir sürü bilinmezlik var. Fakat bu aslında çok ümit veren bir durum, çünkü dünya standartlarında yurtdışında bu işi gözlemleme şansınız olursa göreceksiniz, kalp cerrahisi ve çocuk kalp cerrahisi ekibe en çok önem veren tıp alanlarıdır. Perfüzyonistlerin hata payı yok. Ekip her şey olunca ekibin her bileşeni de çok önemli hale geliyor. Çünkü ekibin bir dişlisi iyi çalışmıyor olsa bütün yapılan her şey boşa gidecek. Ekibin iyi çalışması için eğitimi ve müfredatı iyi planlanmış olması gerekiyor” şeklinde konuştu.Sağlık Bilimleri Fakültesi Perfüzyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Zozan Güleken konuşmalarından dolayı Orhan Arasan’a katılım belgesi takdim etti.Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ardından sonra erdi. 

27 ARA 2019

Üsküdar’da Psikoterapi Semineri düzenlendi

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova öncülüğünde “Psikoterapi Semineri” etkinliği düzenledi. Etkinliğe Psikomola Danışmanlık Merkezi Uzm. Psk. Hüma M. Çolakoğlu ve Psikomola Danışmanlık Merkezi Klinik Psk. Mehtap Güngör katıldı.Güney Yerleşke İbn-i Sina Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.Psikoterapi ile ilgili bilgi verildiPsikoterapinin öğrencilere neler çağrıştırdığını soran Klinik Psk. Mehtap Güngör, öğrencilerin cevaplarını dinleyerek psikoterapi ile ilgili önemli paylaşımlarda bulundu. Güngör, psikoterapi sürecinin farkındalık, değişim ve gelişim şeklinde süreceğine değinerek psikoterapiye ne zaman gidilmesi gerektiğini anlattı. Güngör, “Psikoterapiye ihtiyaç olunan her an gidilebilir” şeklinde konuştu.  Depresyonda yapılması gerekenler anlatıldı Soru cevap eşliğinde gerçekleşen seminerde Güngör, depresyon konusuna değinerek zihinsel karışıklık yaşanması halinde nasıl hareket edilmesi gerektiğini anlattı. Güngör, sunumun ardından ‘Ukde’ kitabını tanıtarak kitabı yazma hikâyesinden ve kitabının içeriğinden bahsetti. Programın sonunda Prof. Dr. Sevda Asqarova katılımlarından dolayı Uzm. Psk. Hüma Çolakoğlu ve Klinik Psk. Mehtap Güngör’e çiçek takdimi etti.Etkinlik kitap imza ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

25 ARA 2019

Mülteci Kadın Sağlığı Sempozyumu gerçekleşti

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü koordinatörlüğünde Mucizeye İlk Dokunuş Kulübü “Sınırlar Ötesine Yolculuk Mülteci Kadın Sağlığı” Sempozyumu düzenledi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümü 2'inci sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte ebelik bakış açışıyla mülteci kadın-çocuk sağlığı konusu konuşuldu.Çarşı Yerleşke Emirnebi-1 Konferans Salonunda yapılan etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerin yanı sıra Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güler Cimete, Ebelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuba Esencan, Ebelik Bölümü Öğr. Gör. Günay Arslan ve Ebelik Bölümü Arş. Gör. Hülya Elmalı Şimşek de sempozyumda bulundu. Mülteci Kadınların Üreme Sağlığı ve Mülteci Gebe Olmak’ konusu ele alındıEtkinliğin açılış konuşmasını ebelik bölümü öğrencisi Aleyna Gündüz yaptı. İki oturum şeklinde gerçekleşen etkinliğin ilk oturum başkanları Sena Gündoğdu ve Şule Kızılarmut oldu. Elif Akkaya ve Hümeyra Çalışan “Mülteci Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler” başlıklı sunumunu yaptı. Nisa Kaya ve Rukiye Aydın ise “Mülteci Gebe Olmak” konulu sunumu gerçekleştirdi.‘Mülteci Çocuk Olmak ve Çocuk Gelin’ konusu da konuşuldu.  İkinci oturumun başkanlığını ebelik bölümü öğrencisi Beyza Çelik ve Beyzanur Tural üstlendi. Aleyna Gündüz, Aybüke Şahin ve Ayşegül Karakoç, “'Mülteci Çocuk Olmak” konusunda sunum yaptı. Türkiye’de 4 milyon mültecinin 1.7’sini çocukların oluşturduğunu belirten Aleyna Gündüz, mülteci çocukların ihmal ve istismar verilerinin çok yüksek olduğuna değindi. Ebelik Bölümü 2’inci sınıf öğrencisi Sena Tekiner ise Türkiye’nin kanayan yarası olarak nitelediği “Çocuk Gelin” konusunda da önemli paylaşımlarda bulundu.  Sempozyumun ardından Ebelik Bölümü öğrencileri, ‘Ünzile’ adlı koro çalışmasını gerçekleştirdi.Toplu fotoğraf çekimi ardından sempozyum sona erdi.

25 ARA 2019

Baş ve boyun kanseri gün geçtikçe neden artıyor?

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü koordinatörlüğünde Dil ve Konuşma Terapisi Kulübü “Baş-Boyun Rekonstrüksiyonu ve Konuşma Bozuklukları etkinliği düzenledi. Etkinliğin konuşmacısı Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Bülent Saçak oldu.Güney Yerleşke Şehit Polis Duha Beker konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.“Baş ve boyun kanseri gün geçtikçe artıyor” Doç. Dr. Bülent Saçak, baş ve boyun bölgesindeki kanserler hakkında önemli bilgiler vererek mesleğin zorluklarına değindi. Saçak, “Dışarıdan gözle göremediğimiz bölgelerin tümörleri baş ve boyun kanseridir. Baş ve boyun kanseri gün geçtikçe artmaktadır. Bu sebeple bizler için önem teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı.“Bizi biz yapan fonksiyonlar burada toplanmış” Baş ve boyun bölgesinin sağlık açısından korunması gerektiğini söyleyen Saçak, kanserin yayılımının en az kanser kadar önemli olduğunu belirtti. Saçak, “Bölgesel yayılımı düşündüğümüz kadar uzak yayılımı da düşünmeliyiz. Baş ve boyun bölgemizde bizi biz yapan fonksiyonlar toplanmıştır. Bu yüzden bizim için önemli bölgelerdir” dedi.  “Amacımız tümörü çıkartıp yok etmek” Tüm cerrahların ortak amacının tümörü çıkartmak ve onu yok etmek olduğunu ifade eden Saçak, plastik cerrahların ameliyat sonrası hastaya eski görünümlerini kazandırmaya çalıştırdığını belirtti. Saçak, “Biz bu aşamada A noktasından B noktasına varmaya çalışıyoruz. A noktasında hastamız bize tümörlü bir şekilde geliyor ve B noktasına vardığımızda bu hastayı tümörden arınmış bir şekilde evine yollamayı amaçlıyoruz. Bu aşamada hastaya çeşitli tedaviler uyguluyoruz. Dokulara nazik davranarak doku nakli yapıyoruz. Var olan dokuları yeniden şekillendirmek plastik cerrahlarımızın müdahalesinde gerçekleşiyor. Onlar hastalara eski görünümlerini kazandırmak için uğraşıyorlar” şeklinde konuştu.“İşimiz takım işi” Serbest doku transferi ile ilgili önemli paylaşımlarda bulunan Saçak, tedavi sürecinde ekip olarak çalışılması gerektiğini vurguladı. Saçak, “Bir dokuyu beslenmesinden ayırıp başka bir bölgeye transfer etmek ve transfer edilen yerde tekrar beslenmesini sağlamak serbest doku demektir. Buna örnek olarak böbrek nakli diyebiliriz. Tedavinin arkasında çok fazla insan var. Bu insanların ve yardımcıların fazla olmasıyla hasta kazanıyor. Yaptığımız iş tamamen ekip işi. Ne ben tek başıma halledebilirim ne de plastik cerrahım tek başına halledebilir. Biz bir olduğumuz sürece hastayı tedavi edebiliriz” ifadelerini kullandı.Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot konuşmalarından dolayı Doç. Dr. Bülent Saçak’a teşekkür belgesi takdim edildi.

20 ARA 2019

Üsküdarlı öğrencilerden ağız ve diş sağlığı eğitimi…

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencileri Halk Sağlığı Hemşireliği dersi kapsamında uygulama yaptıkları Üsküdar Sultantepe Ortaokulunda anasınıfı öğrencilerine yönelik "Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi" etkinliği gerçekleştirdi.Etkinlik, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emine Ekici ve Öğr. Gör. Bahise Aydın koordinatörlüğünde gerçekleşti. Etkinliğe Hemşirelik Bölümü öğrencilerinden Fatma Sarıkaya, Ayşe Oğuz, Ömer Faruk Kılıç, Feyza Nur Demez, Mehmet Said Oran ve Mümin Küçükali da katıldı.Sultantepe Ortaokulunda gerçekleşen etkinliğe Sultantepe Ortaokul Müdürü Bilal Çolak, Müdür Yardımcısı Abdurrahman Yıldırım, okul proje koordinatörü Nazmiye Türkoğlu, anasınıfı öğretmenleri Fatma Yiğit Kuru ve Fatma Gökşen de katıldı. Doğru fırçalama teknikleri anlatıldıÜsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğünün desteklediği etkinlikte anasınıfına giden öğrencilere ağız- diş sağlığının önemi ve doğru fırçalama teknikleri hakkında bilgi verildi. Üsküdarlı öğrenciler ana sınıfı öğrencilerinin diş fırçalama alışkanlığı kazanabilmesi için hazırladıkları izlem çizelgelerini dağıttı.Etkinlik İlçe Sağlık Müdürlüğünden temin edilen diş fırçası ve diş macunlarının çocuklara hediye edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ardından sona erdi.  

11 ARA 2019

Öğrencilere fenilketonüri farkındalığı eğitimi verildi

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü “Fenilketonüri Farkındalık Eğitimi” etkinliği gerçekleştirdi.Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonunda öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Fenilketonüri hastalığı ve farkındalığı ile ilgili eğitim verildi.Programın açılış konuşmasını yapan Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aliye Özenoğlu, Fenilketonüri hastalığının kalıtsal bir metabolizma bozukluğundan kaynaklandığını söyledi. Özenoğlu, “Genetik kökenli, bir hastalık olduğu için ülkemiz gibi akraba evliliklerinin yaygın olduğu toplumlarda daha fazla karşımıza çıkıyor.” dedi.“Yaşadığımız yıkımlardan mutlaka zafere çıkmak”Türkiye Fenilketonüri (PKU) Aile Derneği Koordinatörü Deniz Yılmaz Atakay, anne olduktan on sekiz gün sonra hastaneden aranıp çocuğunda fenilketonüri hastalığı teşhisi konduğunu söylemesinin ardından, “Hiçbir şey anlamadım, böyle bir ihtimal olunca F harfinden sonrasını çıkaramadım. Ben bu duyguları 2001’de yaşadım, diğer aileler benden önce veya sonra yaşadı. Bu süreçte dibe vurduğumuz, isyan etmek istediğimiz zamanlar oluyor. Artık bizim amacımız bu yıkımları nasıl zafere, güzel ilişkilere, güzel farkındalıklara ve olumlu sonuçlara dönüştürebilmek. Dileğimiz, yaşadığımız yıkımlardan mutlaka zafere çıkmaktır” şeklinde konuştu.“İnsanları rahat ve mutlu ettirmeye çalışıyoruz”PKU Aile Derneği Başkan Yardımcısı ve PKU Kafe gönüllüsü Hasibe Kılınç, kızının fenilketonüri hastası olarak doğmasından dolayı yaşadığı sıkıntıları anlattı. Hasibe Kılınç, “Ek gıdaya geçtiğimiz zaman kızımın beslenmesinde farklı şeyler olması gerektiğini düşündüm ve düşük proteinli unlardan ekmekler yapmaya başladım. Bu şekilde mutfakta bir şeyler yapmaya çalışıp, ufak notlar aldım. Dernek kurulduktan sonra 2017 yılında da kafemiz açıldı. Orada gönüllü bir şekilde çocuklara ve ailelerine destekte bulunmak istedim. Bu kafede düşük proteinli ürünler yapıp insanları bir nebzede olsun rahat ve mutlu ettirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.“Ben bunu bir hastalık olarak görmüyorum”PKU hastası Sevde Kılınç ve Zelal Tandoğan yaşadığı zorlukları beslenme ve sosyal hayat gibi çeşitli yönlerle anlattı. Sevde Kılınç, “Ben bunu bir hastalık olarak görmüyorum. Bu veganlar, vejeteryanlar gibi farklı bir beslenme biçimi. Bizde düşük proteinli besleniyoruz. Diğer kişilerden pek bir farkımız yok sadece beslenme olarak farklıyız. Toplumdan bu yüzden saygı bekliyoruz” dedi.Etkinlik, bilgi yarışması yapılmasının ardından sona erdi.

04 ARA 2019

Ergoterapi öğrencilerinden Engelsiz Yaşam Merkezine ziyaret

 Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü öğrencileri, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova öncülüğünde, Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen “Engelsiz Yaşam Merkezi Bir Yaşında” etkinliğine katıldı.Engelsiz Yaşam Merkezinin birinci yıldönümü kutlandı Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Ömer Yiğit’in misafirperverliği ile gerçekleşen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in de katıldığı etkinlikte Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezinin birinci yıldönümü kutlandı. Etkinlikte keyifli anlar yaşandı.Engelsiz Yaşam Merkezinin stantları gezildi Ergoterapi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova ve Ergoterapi öğrencileri, Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşliğinde Engelsiz Yaşam Merkezinin atölye çalışmalarının yer aldığı stantları gezdi. Ergoterapi öğrencileri stantları gezerken Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile sohbet etme fırsatı buldu.                                                                                  Türkmen’den Asqarova’ya teşekkürEtkinliğin açılış konuşmalarını Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Ömer Yiğit ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yaptı. Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü öğrencilerinin paydaşı olduğu Engelsiz Yaşam Merkezinin çok güzel ve çok başarılı işler yaptığına değindi. Türkmen, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova’ya da teşekkürler etti.Müzik ve dans gösterileri keyifle izlendi Engelsiz Yaşam Merkezinde bulunan engelli öğrencilerin müzik ve dans gösterilerinden çok etkilenen Ergoterapi bölümü öğrencileri, gösterileri ilgi ile izledi. Etkinlik boyunca ellerinde Üsküdar Üniversitesi Bayrağı bulunan Ergoterapi öğrencileri, gösterilere coşkuyla eşlik etti                                      Etkinlik sonrası pasta kesildiEtkinliklerin ardından sahneye doğum günü pastası geldi. Doğum günü pastası, Belediye Başkanı Türkmen ve Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri tarafından kesildi.Etkinlik, Üsküdar Üniversitesi flaması ile birlikte toplu fotoğraf çekimi ardından sona erdi.

02 ARA 2019

Diyabet Tedavisine Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu gerçekleştirildi

​​​​ Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi “Diyabet Tedavisine Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu” düzenledi. 2 oturum şeklinde gerçekleşen sempozyumda alanında uzman isimler diyabet, diyabet tedavisi, hastalık sonrası ruhsal sorunlar ve öz bakım konularında değerlendirmelerde bulundu.Katılımın yoğun olduğu sempozyumun konukları, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dâhiliye Bölümü Doç. Dr. Gülbüz Sezgin, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Gör. Uzm. Dyt. Canan Uysal, Uzm. Psk. Derya Toparlak, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Sevgi Kızılcı oldu.Çarşı yerleşke Emir Nebi 1 Konferans Salonunda yapılan sempozyumun açılış konuşmalarını Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyabetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aliye Özenoğlu ile Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Dursun yaptı.Prof. Dr. Aliye Özenoğlu: “Diyabet hastalığı 2040 yılında 2 katına çıkacak!”Prof. Dr. Aliye Özenoğlu, diyabetin ülkemizde sıklıkla arttığını ve ciddi organ kayıplarına yol açan kronik bir hastalık olduğunu belirterek, bulaşıcı bir hastalık olmadığını söyledi. Özenoğlu, “Diyabetin oluşturduğu bu hastalık yükü giderek artmakta ve halk sağlığı sorunu haline gelmektedir. Diyabet, vücutta insülin hormonu yokluğu, yeterli miktarda üretilmemesi veya etkisinin yeterince gösterememesi durumunda karşımıza çıkan hastalıktır. Ailesinde diyabet yüklüğü olan, sağlıklı beslenmeyen, fiziksel aktivitesi az ve şişman olan bireylerde bu risk daha yüksektir. Şu anda da çok sayıda diyabet hastası var diyabet hastası sayısı 2040 yılında 2 katına çıkacak” şeklinde konuştu. Özenoğlu, sağlıklı beslenme ve düzenli sağlık kontrollerin yapılmasının önemini vurguladı.Prof. Dr. Şefik Dursun: “Sağlıklı bir yaşam için az ama sık yenmeli”Prof. Dr. Şefik Dursun, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan 13 bölümün verdiği kaliteli eğitim ile Türkiye’de sağlık alanında öncü fakülteler arasında yer aldığını belirtti. Dursun, okulumuzdaki öğrencilerin mezun olup gitmemeleri ve lisansüstü eğitim görmeleri için gereken imkânı sağlayarak ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı. Diyabet hastalığına değinen Dursun, az ve sık yemenin önemli olduğunu söyledi. Dursun, “Sağlıklı bir yaşam için az ama sık yenmeli, sağlıklı besinler seçilmelidir” dedi.Doç. Dr. Gülbüz Sezgin: “Hastalarla empati kurarsak 1-0 önde başlamış oluruz”Doç. Dr. Gülbüz Sezgin “Diyabetin Epidemiyolojisi ve Tedavisinde Yenilikler” adlı sunumunu gerçekleştirdi. Sezgin, diyabet tedavisinde bir ekip olarak çalıştıklarını ve ekip olarak diyabetle mücadelede beslenme ve diyetetik uzmanlarına, hemşirelere çok ihtiyaçları olduklarını ifade etti. Sezgin, “Hastalara diyabet olduklarını empati yaparak, yatıştırıcı tutumla söylersek tedaviye1-0 önde başlamış oluruz” şeklinde konuştu.Doç. Dr. Gülbüz Sezgin: “Biz diyabetiz ama diyabetin farkında değiliz” Diyabet hastalığının dünya ve Türkiye istatistiklerine değinen Sezgin, Dünya Sağlık Örgütlerine göre 65 yaş üzeri bireylerin %25-30’unun diyabetli olduğunu bu bireylerden %60’ının aynı zamanda kanser riski de taşıdığını belirtti. Sezgin, Türkiye de yapılan ilk araştırmada erişkin toplumunda diyabet sıklığının ,7’ye ulaştığı ikinci araştırma sonucu da ise bu rakamın neredeyse iki katına çıktığını söyledi. Sezgin, “Biz diyabetiz ama diyabetin farkında değiliz” dedi.Uzm. Dyt. Canan Uysal: “Fazla kilo diyabette risk faktörü” Uzm. Dyt. Canan Uysal “Diyabetin Tıbbi Beslenme Tedavisi” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Uysal, diyabette 12 yılda  %90, obezite de %44 artış olduğunu söyleyerek bu verilerin 2040 yılında daha fazla artacağını belirtti. Diyabet risk faktörlerinin fazla kilo ve fiziksel aktivite yetersizliği olduğunu ifade eden Uysal, diyabettin tedavilerinden bahsederek egzersizin önemini değindi. Uysal, “Tıbbi tedavi, tıbbi beslenme tedavisi, egzersiz ve diyabet eğitimi çok önemli. Biz hastalardan minimum %7 kilo kaybı ve haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş istiyoruz” şeklinde konuştu.Diyabet hastalarının ruhsal sorunları tartışıldı Uzm. Psk. Derya Toparlak “Diyabetli Çocuklarda Başlangıç Tepkileri ve Sık Karşılaşılan Ruhsal Sorunlar” konusunda sunum yaptı. Toparlak, diyabet hastalarının başlangıç tepkileri ve sık karşılaşılan ruhsal sorunlardan bahsetti. Toparlak, “Tanı konulmasıyla ilk önce ortadan kalkan şey sağlıklı olmaktır. Fakat biz istiyoruz ki hiç bir şey bozulmamış gibi sağlıkla yaşamayı sürdürsün” dedi. Toparlak, diyabet hastasının ruh halini, psikolojisini doktorların ve hemşirelerin çok iyi anlamaları ve tedavi süreci boyunca dikkatli ilerlemenin önemli olduğunu belirtti.Doç. Dr. Sevgi Kızılcı: “Diyabette, ‘genetik’ silahı doldurur ‘yaşam şekli’ tetiği çeker”Doç. Dr. Sevgi Kızılcı, “Diyabetli Bireylerde Öz Bakım Nasıl Sağlanır?’ konulu sunumunu gerçekleştirdi. Kızılcı, diyabetin kronik bir hastalık olduğunu ve hastanın yaşam boyu diyabetle beraber yaşayacağını söyledi. Kızılcı, “Öz bakım içgüdüsel değildir, öğrenilir. Hepimiz yaptığı öz bakım merakımız, eğitimimizle ilgilidir. Diyabet, gereksinimler yani beslenme, uyku /dinlenme, fiziksel aktivite karşılanamadığı zaman gelişir’ dedi. Kızılcı, diyabeti genetik faktörlerden çok yaşam şeklimizin belirlediğini söyledi. Kızılcı, “Genetik silahı doldurur yaşam şekli tetiği çeker. Gereksinimlerimizi iyi karşılarsak genetiğimizde diyabet olsa bile diyabet gelişmeyebilir” şeklinde konuştu.Sempozyum sonunda konuşmacılar katılımcıların sorularını yanıtladı.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyabetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aliye Özenoğlu, konuşmacılara plaket takdim etti.Toplu fotoğraf çekiminin ardından sempozyum sona erdi.

25 KAS 2019

Ara tatilde eğitimcilere 4 isimden 7 konferans…

Üsküdar Üniversitesi akademisyenleri ara tatilde “Öğretmen Mesleki Gelişim Programları” kapsamında 7 farklı konferansla eğitimcilerle bir araya geldi. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot, Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, eğitimcilere birbirinden farklı konularda buluştu.Üsküdar Üniversitesi akademisyenleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl ilk defa uyguladığı ara tatilde eğitimcilere bir araya gelerek eğitimcilere farklı konu başlıklarının ele alındığı yedi ayrı konferans verdi.Eğitimcilerin konferanslara ilgisi oldukça yoğun oldu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan Bağcılar ve Avcılar’da eğitimcilerle buluştuÜsküdar Üniversitesi Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ara tatilde ilk olarak Bağcılar İlçesinde görev yapan eğitimcilere “Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamaları” başlıklı konferans verdi. Tarhan, pozitif psikoloji, ideal öğrenme ve stres yönetimi hakkında eğitimcilerle önemli bilgiler paylaştı. Tarhan daha sonra 2023 Eğitim Vizyonu Programı kapsamında Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitimcilere yönelik düzenlenen programa katıldı. Tarhan, Avcılar bölgesinde görev yapan eğitimcilere “Ergenlerde Depresyon” konulu konferans verdi. Prof. Dr. Deniz Arıboğan Üsküdar ve Ümraniye ilçelerindeydi… İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Merkezi’nin düzenlediği konferansa konuşmacı olarak katıldı. Arıboğan, 400 eğitimciye “Kötülüğün Sıradanlaşması ve Dijital Teknolojilerin Etkisi” konulu sunum yaptı.Arıboğan daha sonra ise Üsküdar İlçe Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “Kendini Geliştir, Geleceği Değiştir” projesi kapsamında Öğretmen Mesleki Gelişim Konferanslarına konuşmacı olarak katıldı. Arıboğan burada da eğitimcilerle önemli paylaşımlarda bulundu.Prof. Dr. Ahmet Konrot ise “Dil ve Konuşma Bozukluğu Sağaltımı” konusunu anlattıÜsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün eğitimcilere yönelik düzenlediği konferansa konuşmacı olarak katıldı. İlginin yoğun olduğu konferansta Kontrot, “Dil ve Konuşma Bozukluğu Sağaltımı” konusunda değerlendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel de “Yapay Zekâ Teknolojileri ve Gelecek Vizyonu” nu anlattı. Sosyal sorumluluk bağlamında Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel ise ara tatilde Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün öğretmen eğitimleri kapsamında düzenlediği konferansa konuşmacı olarak katıldı. Yapay Zekâ Teknolojileri ve Gelecek Vizyonu başlığında sunum yapan Ergüzel farklı bir günde de Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün öğretmen eğitimleri kapsamında düzenlediği “Eğitim Seninle Başlar” konferansına da konuşmacı olarak katıldı.

22 KAS 2019

Üsküdar’da Özel Öğrenme Güçlüğüne Multidisipliner Yaklaşım tartışıldı

Üsküdar Üniversitesi Özel Öğrenme Güçlüğüne Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumunun bu yıl üçüncüsü gerçekleşti. Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova ve öğrencileri ile Sağlık Kültür ve Spor direktörlüğü iş birliğince düzenlenen sempozyum da üç oturum yapıldı.Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke Fuat Sezgin konferans salonunda gerçekleşen sempozyumun açılış konuşmasını Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Dursun yaptı.Prof. Dr. Şefik Dursun: “Ergoterapi, multidisipliner bir bilim dalıdır”Ergoterapinin multidisipliner bir bilim dalı olduğunu belirten Dursun: “Ergoterapi Türkiye’de önemli bir alan olarak toplumun geleceğiyle, sağlığıyla alakalı birçok bilim dalını bir araya getirme becerisi gösteren insanların yürütebileceği bir bölümdür. Bunu başarabilmekte kolay değil” dedi.Prof. Dr. Şefik Dursun: “İşinizi güzel yapın”Prof. Dr. Şefik Dursun sempozyuma katılan öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Dursun: “İşinizi güzel yapın. Türkiye’nin geleceği ve kalkınması sizin elinizde, herkes işini güzel yaparsa Türkiye’nin önünde duran hiçbir güç duramaz” dedi.Açılış konuşması ardından Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova, Prof. Dr. Şefik Dursun’a katılımlarından dolayı teşekkür belgesi verdi.Denge sisteminde öğrenme etkisi tartışıldıSempozyumun birinci oturum konukları Uzm. Fzt. Üyesi Onur Aşkar ve Klinik Psikolog Leyla Arslan Özcanlı oldu. Aşkar, “Denge Sisteminin Öğrenme Etkisi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.Aşkar, “Disleksili bir çocuk da ilk baktığımız şey öz bakım ve günlük yaşam becerileri”Denge sisteminin anatomi ve fizyolojisini, ana fonksiyonel yapısını öğrenme üzerindeki etkisini anlatan Aşkar, denge merkezinin baş ve boynun pozisyonel olarak çevreyle ilişki kurabilen bir sistem olduğunu belirtti. Aşkar, disleksili bir çocuğu değerlendirirken ilk baktıkları şeyin öz bakım ve günlük yaşam becerileri olduğunu söyledi.Aşkar: “Çocuğun yapamadığı şeyler üzerine gitmeyin”Disleksinin tedavi yollarından bahseden Aşkar, kalem tutamayan bir çocuğun tedavisinde kalem tutma üzerine bir yöntem çalıştıklarını ancak bunun çok da mantıklı olmadığını dile getirdi.  Aşkar, “Çocuğun yapamadığı bir şeyin üzerine gitmeyelim. Ama yapılan şey bu. Bir yerde yanlış var. O yanlışı tespit etmenin yolu onu refleks düzeyinde değerlendirmek ve motor becerilerinin geçişlerine bakmak” şeklinde konuştu.Aşkar: “Babanın 3 yaşında konuşmuşsa çocukta 3 yaşında konuşmak zorunda değil”Aşkar, çocuğun geç konuşmaya başlamasında genetiğin suçlandığını şu sözlerle açıkladı; “Motor gelişim sinir sisteminin olgunlaşmasına bireysel genetik koda çevresel deneyimlere bağlıdır ve onun tarafından yönetilir. Genetiği babası da böyleydi diyerek çok suçluyoruz. Fakat genetik artık çevreyle gerçekten geliştirilip dönüştürülebilir bir şeye dönüştü. Bir baba 3 yaşında konuştuğu için çocuğu 3 yaşında konuşmak zorunda değil. Çünkü 30 yıl önceki çevresel koşullarıyla güncel çevresel koşullarımız farklı” şeklinde konuştu.Klinik Psikolog Leyla Arslan Özcanlı: “Yapmanız gereken şey çocuklarınızı emekletmek”NPİSTANBUL Beyin Hastanesinden Klinik Psikolog Leyla Arslan Özcanlı da ‘Bebeklikten Gençliğe Disleksi’ sunumunu gerçekleştirdi. Özcanlı, 1982’den beri her 3 çocuğun tanısını koyduğunu ve onunla çalışan bir uzman olarak daima temeli fiziksel gelişimi ve dengeyi koyduğunu belirterek, çocuğu nörolojik gelişiminin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.Emeklemeden yürüyen çocuklarda ÖÖG riski varÖzcanlı araştırmaların emeklemeden ve konuşmaya başlamadan önce yürümeye başlayan çocuklarda Örgül Öğrenme Güçlüğü riskini ortaya koyduğunu belirtti. Özcanlı, “İyi planlamayla Özgül Öğrenme Güçlüğü denen şeyin tamamı 8 ay sürer. Bütün eksiklikler tamamlanmak üzere düzenli olarak haftada 2 kere eğitim alırsa 8 ayda bu güçlüğü yenebilir” dedi.Sempozyumun 2. Oturum Moderetöru Uzm. Ped. Adil Maviş ‘Öğrenirken Kirlenmek Güzeldir Peki Kendi Bilinçaltımızı Nasıl Temizleriz ’adlı sunumunu, Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şaziye Şeçkin Yılmaz ‘ Dil ve Konuşma Terapisi Perspektifinden Öğrenme Güçlükleri’ adlı sunumunu ve ardından Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi bölümü mezunu olan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzm. Erg. Muammer Aydoğdu ‘Disleksik Beyin’ adlı sunumunu gerçekleştirdi.Sempozyumun son oturumunda; Üsküdar Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Öz. Eğt. Uzmanı Ömer Yiğit ‘Yerel Yönetim Disleksi ve Öğrenme Güçlüğü Üzerine Çalışmaları’, Mimar Sinan Üniversitesi Öğr. Gör. Ecem Tuğçe Akbulut ‘Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocuklarda Müzik Eğitiminin Olumlu Etkileri’, Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Mezunu ve İstanbul Ergoterapi Merkezi Kurucusu Erg. Emre Savaş ‘Otizimli Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü’ ve Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölümü mezunu, Paradikma Kişisel Gelişim Merkezi Kurucusu Erg. İsa Kör ‘Özgül Öğrenme Güçlüğünü Tanımak’ adlı sunumunu gerçekleştirdi.Disleksi olan çocuklarda aile desteği çok önemli!Kör, oyunun çocuklar için ne kadar önemli olduğunu ve her duygusal duygunun gelişmesinin oyun sayesinde olabildiğini vurguladı. Bu çocuklara okulda kapasitelerine göre ödev verilmemesinden yakınan Kör, “Oyunun Özgül Öğrenme Güçlüğünde olan çocukların okuma yazma ve matematik alanında zorlandıkları için onlara kapasitelerine göre ödev verilmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu çocukların anne ve babadan yardım alıp ilişkilerinin çok kuvvetli olması gerekiyor” dedi.  Kör, sempozyuma katılan katılımcılara “Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuk” kitabını önerdi.Sempozyum sonunda Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova, sempozyuma katılan konuşmacılara teşekkür belgesi ve hediye kupa taktim etti.Fotoğraf çekimi ardından sempozyum sona erdi.Öte yandan Disleksi ve Ergoterapi Kulübü öğrencileri, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a sempozyumun anısına kupa hediye etti.

21 KAS 2019

Prof. Dr. Ahmet Konrot eğitimciler ile buluştu

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün eğitimcilere yönelik düzenlediği konferansa konuşmacı olarak katıldı. Kontrot, “Dil ve Konuşma Bozukluğu Sağaltımı” konusunda önemli paylaşımlarda bulundu.Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleşen programa çok sayıda eğitimci katıldı.Konferansta Prof. Dr. Ahmet Konrot, eğitimcilerin sorularını da yanıtladı.Program, katılımlarından dolayı Prof. Dr. Ahmet Konrot’a çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

19 KAS 2019

2 öğrenciden biri tam burslu!

Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında özgün eğitim modeliyle Türkiye’de fark oluşturan Üsküdar Üniversitesi, öğrencilerine sunduğu burs olanaklarıyla da dikkat çekiyor. 21 binin üzerinde öğrencisiyle eğitimde niteliği önemseyen Üsküdar Üniversitesinde öğrencilerin %56’sı tam burslu olarak eğitim hayatlarını sürdürüyor. Üniversite, sunduğu yemek ve çalışma burslarıyla da öğrencilere kolaylıklar sağlıyor.Üsküdar Üniversitesi, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan burs olanakları dışında da öğrencilere zengin burs olanakları sağlıyor.Tercih bursu kapsamında Üsküdar Üniversitesi bölümlerinden birine ilk tercihinden yerleşenlere yüzde 25, ikinci tercihinden yerleşenlere yüzde 15, üçüncü, dördüncü ve beşinci tercihlerinden yerleşenlere ise yüzde 10 oranında indirim veriyor.Öte yandan Üsküdar Üniversitesi uluslararası öğrencileri de destekliyor.  İlk 5 tercihe yüzde 25 bursBurs zenginliğiyle dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi ücretli lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, ilk 5 tercihinin tamamını Üsküdar Üniversitesi olan ve bu tercihlerinden birine yerleşenlere yüzde 25 oranında indirim uygulanıyor.Üsküdar Üniversitesinden ücretsiz yurt ve yemek olanağıÜsküdar Üniversitesi eğitim öğretim hayatına devam eden öğrencilerine şartları sağlamaları halinde ücretsiz yurt ve yemek olanağı da sağlıyor.Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi ÖSYS sonuçlarına göre;İlk 10 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilere lisans eğitimi ve başarılarına katkı olarak 8 ay süreyle aylık 5000 TL burs ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,İlk 11-100 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilere lisans eğitimi ve başarılarına katkı olarak 8 ay süreyle aylık 4000 TL burs,İlk 101-500 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilere lisans eğitimi ve başarılarına katkı olarak 8 ay süreyle aylık 3000 TL burs,İlk 501-1000 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilere lisans eğitimi ve başarılarına katkı olarak 8 ay süreyle aylık 2000 TL burs veriliyor.İlk 10 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilerden isteğe bağlı İngilizce hazırlık okumak isteyenlere ücretsiz hazırlık kursu verilmektedir.Üniversite giriş bursuÜsküdar Üniversitesi, 4 yıl boyunca Üsküdar Üniversitesinde eğitim öğretim hayatına devam edecek lisans öğrencilerine burs imkânı da sağlıyor. Üsküdar Üniversitesinin Tıp Fakültesi hariç lisans programlarına ÖSYS sonuçlarına göre; İlk 1000 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilere; lisans eğitimi ve başarılarına katkı olarak 8 ay süreyle aylık 1000 TL burs veriyor.  Üsküdar Üniversitesinde burs olanaklarıÜsküdar Üniversitesi başarılı öğrencileri de destekliyor. Akademik yıl sonunda başarı gösteren öğrencilerin burs miktarlarını arttırmasına olanak sağlıyor. “Akademik Başarı Bursu” olarak adlandırılan burs, en az iki yarıyıl öğrenim görmüş ve ağırlıklı genel not ortalaması 3,50 ve üzeri olan öğrencilere uygulanıyor. Akademik başarı bursu dışında Üsküdar Üniversitesi bünyesinde Mütevelli Heyeti Bursu, İhtiyaç Bursu, Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu, Engelli Öğrenci Bursu gibi çok sayıda burs olanakları da bulunuyor.ÖSYM bursları kapsamında Üsküdar Üniversitesinin birçok bölümü %50, %75 burslardan oluşurken İletişim Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi gibi kimi fakülte bölümlerinde hiç ücretli kontenjan da bulunmuyor. Bu da öğrenciler için önemli bir fırsat oluşturuyor.Üsküdar Üniversitesinin sunduğu tüm burs olanaklarına aşağıdaki linkten ulaşmak mümkün.https://uskudar.edu.tr/tr/burslar 

08 KAS 2019

Üsküdarlı öğrenciler vatandaşları Kanser Tarama Programı hakkında bilgilendirdi

Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencileri Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü Hemşire Ömür Kızılırmak katkısıyla Üsküdar meydanda Kanser tarama programı etkinliği gerçekleştirdi. Öğrenciler Tarama Programları, Sağlık Ocağında yapılan ücretsiz testler ve kolon, meme, rahim içi kanseri hakkında vatandaşlara bilgiler verdi.Hemşirelik Bölümünden 12 öğrenci; Asena Ayhan, Sıdıkanur Çeribaş, Elif Çakar, Merve Sap, Tuğçe Durmuş, Fatma Sarıkaya, Rabia Çevik, Derya Bacaksız, Şeymanur Akgün, Baver Bilek, Muhammet Yüksel, Edanur Yırtıcı stantta görev aldı.Stant, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Besti Üstün,  Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevgi Kızılcı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Öğr. Gör. Bahise Aydın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nuriye Pekcan ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emine Ekici katılımlarıyla devam etti.

01 KAS 2019

Üsküdarlı öğrencinin geliştirdiği 3D yazıcının teslim töreni gerçekleşti

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Ahmet Faruk Şenormancı’nın geliştirdiği 3D yazıcı makinesinin Sağlık Bilimleri Fakültesine teslim töreni gerçekleştirildi.Merkez Yerleşke Kanlıca Toplantı Salonunda gerçekleştirilen teslim törenine Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çerezci, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Dursun, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sevimoğlu ve akademisyenler katıldı.Törene katılanlar başarılarından dolayı Ahmet Faruk Şenormancı ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sevimoğlu’nu tebrik etti.Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

28 EKI 2019

Üsküdarda Dünya Ergoterapi Günü kutlandı

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü öğrencileri 27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü dolayısıyla eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte keyifli anlar yaşandı. Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova’nın öncülüğünde düzenlenen etkinlikte ergoterapi her alanıyla öğrencilere tanıtıldı. Etkinliğin “Hoşgeldiniz” konuşmasını Ergoterapi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi ve Ergoterapi Bölümü temsilcisi Berkay Karpuz yaptı.“Ergoterapi Bölümü öğrencileri konuşmalarını gerçekleştirdi”Etkinlikte aynı zamanda Ergoterapi Bölümü 1’inci sınıf temsilcileri Esma Gençoğlu ve Şevketcan Bozkurt, 2’nci sınıf temsilcisi Ayşe Metin, 3’üncü sınıf öğrencisi Hilal Nur Efe ve 4’üncü sınıf öğrencisi Beyza Demir ve Ergoterapi kulüp başkanı Gizem Aytar da konuşmalarını gerçekleştirerek Ergoterapi Bölümü 1’inci sınıf öğrencilerine başarılar diledi.Ergoterapi mezunları İsa Kör ve Hande Çelik ise mesleki anlamda yeni gelen öğrencilere bazı tavsiyelerde bulundu.Açılış konuşmalarının ardından Ergoterapi Bölümü öğrencileri tarafından Ergoterapist Kimdir?, Tek Ses, İşaret Dili isimli tiyatro oyunları, koro ve dans gösterileri gerçekleştirildi.“Tek Ses isimli tiyatro oyunu büyük beğeni topladı”Ergoterapi bölümü 2’nci sınıf öğrencilerinin hazırladığı ve geceye damgasını vuran “Tek Ses” isimli oyunda ise obsesif kompulsif bozukluktan hiperaktifliğe, parkinsondan bağımlılığa, otizmden kadına şiddete kadar toplum tarafından duyarlı olunması gereken birçok konu çarpıcı şekilde ele alındı ve hayattaki farklılıklara duyarsızlığın sonuçları katılımcılara sunuldu.Ödüllü bilgi yarışmasının gerçekleştirildiği etkinlikte öğrenciler keyifli anlar yaşadı.Etkinlikte, pasta kesimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi de gerçekleşti.  Fahri doktora ve akademik yıl açılış töreninin ardından Southampton Üniversitesi Onursal Kıdemli Öğretim Üyesi, Perinatal Psikiyatrist Dr. Alain Gregoire’da Ergoterapi öğrencileri ile fuaye alanında fotoğraf çektirdi.

22 EKI 2019

Her 100 çocuktan 5’inde erken dönem kekemelik görülüyor

Kekemeliğe dikkat çekmek ve kekemelik konusunda doğru bilgiler vermek amacıyla 22 Ekim Dünya Kekemelik Günü olarak anılıyor.Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot, kekemelik hakkında değerlendirmede bulundu.Kekemeliğin “Konuşmanın doğal akışının bir biçimde kesintiye uğraması ya da konuşmanın akıcılığında gözlenen istemsiz aksaklıklar” olarak tanımlanabileceğini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Konrot, “Kişinin konuşurken sesleri aaaaaaanne gibi uzatarak söylemesi; kimi sesleri üretirken zorluk çekmesi; bir heceyi (ba-ba-ba-baba vb.) ya da bir sesi (ş-ş-ş-ş-şeker vb.) tekrarlaması biçiminde gözlenen akıcılık bozukluklarıdır. Bazı durumlarda zorlanmayla birlikte çeşitli vücut hareketleri (başı geriye atma, el-kol devinimleri vb.) de gözlenebilir” dedi.100 çocuktan 5’inde ortaya çıkıyorKekemeliğin dil ve konuşma gelişiminin ilk yıllarında ortaya çıktığını ve ağırlıklı olarak çocukların cümle kurmaya başladıkları 2-5 yaşlarında beklenmedik bir biçimde gözlenen bir durum olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ahmet Konrot, “Her 100 çocuktan beşinde erken dönem kekemelik belirtileri (tekrarlar, bloklar, uzatmalar) gözlenmektedir. Bu belirtileri gösteren çocukların % 80’inde söz konusu belirtiler kendiliğinden ortadan kalkar. Geri kalanında ise sorun ileriki yaşlara kadar sürebilmekte ve inatçı kekemelik adı verilen konuşma bozukluğuna dönüşebilmektedir. Ancak buradaki en önemli sorun, hangi çocuğun kendiliğinden iyileşeceğinin kesin olarak bilinememesidir. Kekemelik davranışlarının ortaya çıkışından itibaren 12-24 ay içerisinde kendiliğinden düzelebileceğine ilişkin bulgular olmakla birlikte, ilk altı aydan sonra devam etmesi halinde desteksiz ‘iyileşmenin’ daha zor olduğu bilinmektedir” diye konuştu.Çocuğun ne söylediğine odaklanılmalıKekemeliğe benzer davranışların hepsinin “kekemelik” olarak nitelendirilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Konrot, “Aileler haklı olarak tedirgin olmakta, endişelenmekte, paniklemektedirler. Özellikle birinci dereceden kekemelik öyküsü olan ailelerin algıları daha da açık olabilmektedir. Çocuğun kekemeliğe benzer davranışlar sergilemesi durumunda, öncelikle sakin olunmalı, çocuğun nasıl konuştuğuna değil, ne söylediğine odaklanılmalıdır. ‘Sakin konuş! Heyecanlanma!’, ‘Nefes al, ondan sonra konuş!’ gibi ifadeler ve uyarılar, işe yaramayacaktır. Bu tür ifadeler, çocuğun, konuşmasındaki olumsuzluklara yönelmesine zemin hazırlayacak ve çocukta istenmeyen kaygıların oluşmasına yol açabilecektir” uyarısında bulundu.Dil ve konuşma terapisine danışılmalıPek çok ailenin doğal olarak internet gibi kaynaklarda araştırmaya gireceğini, yazılanları okudukça ya da söylenenleri duydukça daha da kafasının karışacağını kaydeden Ahmet Konrot, “Bu nedenle, çocuklarında kekemelik benzeri davranışların olduğunu düşünen ya da fark eden ailelerin, öncelikle erken dönem kekemelik hakkında bilgisi ve deneyimi olan bir dil ve konuşma terapistinden fikir almaları önemlidir. Kekemelik, karmaşık bir olgudur ve bu konuda uzmanlaşmış kişilere ulaşmak, en doğru yoldur. Erken dönem kekemelik olguları hakkında bilgisi ve deneyimi olan bir dil ve konuşma terapisti, çocuğun konuşmasını ayrıntılı bir biçimde değerlendirdikten ve aileden gerekli bilgileri aldıktan sonra aileye çocuğunun durumu, olası gelişimi ve sorunun yönetimi hakkında bilgilendirir. Kimi durumlarda öncelikle bir süre izlemeyi önerip, gelişim doğrultusunda uygun bir terapi programına başlamaya karar verebilir. Kimi durumlardaysa, hemen terapiye başlamayı önerebilir. Kısaca söylemek gerekirse, erken dönem kekemelik konusunda bilgili ve deneyimli bir uzmana danışmak, onun gözetiminde hareket etmek, en uygun davranış olacaktır” dedi.Sosyal fobi oluşmaya başlayabilirErken dönemde başlayan kekemeliğin, okula başlama yaşına kadar çözümlenmesinin en çok arzu edilen bir durum olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ahmet Konrot, kekemeliğin okul dönemindeki çocuklarda bazı sorunlara yol açabileceğini söyledi. Okul çağına gelmiş ve kekeleme davranışlarını sergilemeye başlayan çocukta, konuşmada karşılaştığı sorunla ilgili olumsuz farkındalık ve olumsuz algı giderek güçlendiğini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Konrot, şunları söyledi:“Her türlü ‘kurtulma’ çabasının karşısında hüsrana uğrayan bireyde artan bir öğrenilmiş çaresizlik de ortaya çıkar. Çevreden gelen meraklı, sorgulayıcı ifadeler; destek amaçlı uyarılar ve öneriler, çocuğun elinde olmadan, istemeden ortaya çıkan kekemelik davranışlarını daha da artmasına yol açabilir. Hele bir de çocuğun bu tür konuşmasıyla alay edeni dalga geçen, bu türden doğrudan ya da dolaylı akran zorbalığı ile karşılaşan çocuklarda sorun daha da karmaşık, yönetilmesi daha zor bir hale gelir. Bildiği halde, sınıfta söz almak için parmak kaldırmaz, sesli okumak istemez, arkadaşlarının içerisinde konuşmaktan kaçınabilir. Hele tahtaya kalkıp grup karşısında konuşmak, onlar için oldukça zordur; böyle durumlarla karşılaşmak istemezler. Aslında grup karşısında konuşmak herkes için çok zordur, ama kekeme bireyler için, yaşı kaç olursa olsun, grup karşısında konuşmak en büyük korkulardan birisidir. Kekeleme davranışı sergileyen bireylerde sosyal fobi de sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Sosyal fobi kekemeliğe yol açmaz, ama kekeme bireylerin önemli bir kısmında sosyal fobi de eşlik edebilir.”Bu önerilere kulak verilmeliProf. Dr. Ahmet Konrot, ailelere ve yakın çevreye tavsiyelerini şöyle sıraladı:Bu konuda önerilebilecek en önemli şey, çocuğun nasıl konuştuğuna değil, ne söylediğine odaklanmaktır. Aynen yürümeyi öğrenirken dengesini kaybedip de düşen çocuğun düşmesine odaklanmadığımız gibi. Unutmayalım ki çevremizdekiler düşmemize odaklanmış olsalar ve düşmemizi görmezden gelmeselerdi, düşmekten korkardık! Düşeme korkusu da bizi yürümekten alıkoyardı!Kekeleyen bireylerin sözlerini onlar için tamamlamamak, onlara konuşma fırsatı verilmelidir.“Kekeme çocuklarımızın ağzından öğretmenlerimize de seslenelim. Bu önerilerden anne-babalar da yararlanabilirler kuşkusuz. Çoğu, onlar için de geçerlidir” diyen Prof. Dr. Ahmet Konrot, şunları söyledi:“Yavaş konuş…”, “Sakin ol…”, “Nefes al, sonra konuş…” diye uyarmanın yararı yoktur. Bu tür uyarılardan kaçının, lütfen! Nasıl konuştuğuma değil, ne söylediğime odaklanın!Sözlerimi benim yerime tamamlamayın. İnsanlar sözlerinin kesilmesinden değil, dinlenmekten hoşlanırlar. Kekeleyen bir öğrenciniz olarak ben de öyleyim.Bana diğer öğrencilerinize davrandığınızdan farklı davranmayın.  Benimle telaş etmeden, yavaş yavaş, uygun duraklar yaparak konuşun.Benimle bire bir konuşarak, bana nasıl davranılmasını istediğimi sorabilirsiniz.Kekemeliğin utanılacak bir durum olmadığını hissetmemi sağlayabilirsiniz.Akran zorbalığına yönelik önlem alabilirsiniz.Dersinizle ilgili kimi düzenlemeler yapabilirsiniz. Örneğin sunumlar için bana daha çok zaman ayırabilirsiniz.Sınıfın önünde tüm gruba sunum yapmadan önce sadece size, daha sonra bir arkadaşıma sunum yapmamı sağlayabilirsiniz. Böylece güvenimi kazanmama yardımcı olabilirsiniz.Destek önerebilirsiniz.Kekemeliğinin farkında olan bir öğrenciniz olarak, destek ve teşvik edici olabilirsiniz ve beni endişelendiren herhangi bir şey hakkında konuşmak için size gelebileceğimi söyleyebilirsiniz.Kekemeliğinin sizin için sorun yaratmadığını ve utanılacak bir şey olmadığını bana bildirmeniz, beni rahatlatacaktır. “Zor konuşma günleri” yaşadığımı fark ettiğinizde benimle özel olarak konuşarak destekleyebilirsiniz.Kim kekeleyerek konuşmak ister ki? Ben de istemiyorum, ama elimde değil! Lütfen bu durumumu anlayın ve kekeleyerek konuştuğum için beni suçlamayın! Bu benim suçum değil! Kimsenin suçu değil!Benim pek çok başka olumlu özelliğim de var. Şiir yazarım, şarkı söylerim, güzel resim yaparım. İyi bir sporcuyum. Matematiği çok severim. Tarih dersinden çok hoşlanırım, ama sözlüde kendimi ifade edemeyeceğim için korkarım. Lider özelliklerim var, ama konuşma sorunum yüzünden bunu sergileyemiyorum. Doğayı çok severim. Biyolojiye ilgimden ötürü doktor olmak istiyorum. Bilgisayar oyunlarında üstüme yoktur… Lütfen benim başka önemli ve olumlu özelliklerimin de var olduğunun farkına varın. Kekeliyorum, ama varım!

16 EKI 2019

Asbestin sağlığa etkisi konuşuldu

Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği 1 Konu 1 Konuk programının 22’nci oturumu gerçekleştirildi. Programın konuğu Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Hacıibrahimoğlu oldu.Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Hacıibrahimoğlu, “Asbestin Sağlık Üzerine Etkileri” konusunda katılımcılara önemli bilgiler aktardı.“Asbest mineralleri kanserojen niteliğindedir”Konuşmasının başlangıcında asbest mineralinin ne olduğuna değinen Hacıibrahimoğlu; “Halk arasında ak toprak, çorak toprak, gök toprak veya çelpek gibi isimlerle de bilinen asbest mineralleri, kanserojen özellikleri nedeniyle insan sağlığı açısından önemli derecede zararlı özelliktedir” şeklinde konuştu.“Ülkemizde hala asbeste maruz kalınıyor”Hacıibrahimoğlu, asbest mineralinin pek çok endüstri kolunda kullanıldığını ifade ederek “Asbest sanayide pek çok endüstri kolunda kullanılmıştır. Ülkemizde asbest üretimi ve kullanılması 2010 yılında yürürlüğe giren yönetmelikle yasaklanmıştır. Ancak daha önceden kullanıma girmiş olan abdestli maddelerin sökümü, yıkımı, tamiratı, bakımı ve geri dönüşümü sırasında asbeste iş yerlerinde hala maruz kalındığı bilinmektedir” dedi.“Asbest sektördeki işçileri etkiliyor” Konuşmasının devamında asbest mineralinin kullanıldığı sektörlere değinen Hacıibrahimoğlu; “Tekstil endüstrisi, çimento endüstrisi, inşaat malzemeleri endüstrisi, kâğıt endüstrisi gibi pek çok iş alanında asbeste maruz kalan pek çok işçi var. Bu işçiler çevresel faktörlerin de etkisiyle asbeste maruz kalıyor ve etkisini vücutlarında hissediyorlar” ifadelerini kullandı.Soru cevap bölümünün ardından Prof. Dr. İsmail Ekmekçi tarafından Prof. Dr. Gökhan Hacıibrahimoğlu’na plaket takdim edildi.Toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle etkinlik sona erdi.

15 EKI 2019

Odyoloji öğrencileri sahadan önemli isimlerle buluşuyor…

Üsküdar Üniversitesinde “Sektörel Bakış: İşitme Cihazı Firmalarının Odyoloğa Bakış Açısı” başlıklı seminer gerçekleştirildi. Programa Sivantos işitme cihazlarında satış ve pazarlama müdürü Şenol Özer konuşmacı olarak katıldı.Merkez Yerleşke Nermin Tarhan konferans salonundaki programda Özer, odyoloji öğrencileriyle, işitme sektörünün dünya ve Türkiye’deki durumunu ve mezun olduktan sonra yapabilecekleri çalışmalara ilişkin önemli bilgiler paylaştı.“İşitme kaybı olan insanların çok azı cihazla buluşuyor”Dünyada ve Türkiye’de işitme kaybının çok fazla olduğunu belirten Özer, buna rağmen az sayıda işitme cihazı merkezlerinin olduğunu ve işitme kaybı olan insanların belli bir kısmının cihazla buluşabildiğini söyledi.“İşitme sağlığını ileriye sizler taşıyacaksınız”Odyoloji öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Özer “Sizler hem dünyada hem Türkiye’de bu mesleği bir yerlere getirecek ve işitme sağlığını ileriye taşıyacak insanlarsınız. Bunu yapmazsanız gelecek nesiller hiçbir şeye sahip olamayacak çünkü meslek mezunlarının sayısı az” şeklinde konuştu.Program, soru cevap bölümünün ardından Şenol Özer’e katılımlarından dolayı belge ve çiçek verilmesiyle sona erdi.

10 EKI 2019

Odyoloji öğrencileri Dünya Odyologlar Günü’nde beyaz önlüklerini giydi

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü 2’nci sınıf öğrencileri, Odyoloji gününde beyaz önlüklerini giydi. Törene öğrencilerin aileleri de katıldı.10 Ekim Dünya Odyologlar Gününde düzenlenen tören Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans salonunda düzenlendi.Törenin açılış konuşmasını Odyoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Didem Şahin Ceylan yaptı.“Ekibimiz çok dinamik”Odyoloji bölümü olarak genç bir akademisyen kadrosuna sahip olduklarını dile getiren Ceylan; “2018 yılında başladık, beraber çok güzel etkinlikler yaptık. Geçtiğimiz yılda da çoğu bilimsel olmak üzere birçok etkinlik yaptık. Odyoloji camiasından pek çok ismi ağırladık. Ekibimiz çok dinamik. Birlikte daha nice güzel işler yapacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.Törenin devamında Odyoloji Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Ayşe Nur Egemen ve 2’nci sınıf öğrencisi Melisa Levent günün anlam ve önemine dair konuşmalarını gerçekleştirdi.Açılış konuşmalarının ardından bölüm akademisyenleri tarafından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.Toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi.

09 EKI 2019

2019-2020 akademik yılı oryantasyon programları sona erdi

Üsküdar Üniversitesinin 2019-2020 akademik yılında Üsküdar Üniversitesini kazanan öğrencilere yönelik, akademik ve idari kadronun katılımıyla gerçekleştirdiği oryantasyon programları sona erdi. 5 gün süren programlarda üniversitenin tüm işleyişi ve çalışmaları hakkında öğrencilere bilgi verildi.Merkez Yerleşke Nermin Tarhan konferans salonu ve Çarşı Yerleşke Emirnebi Konferans salonunda gerçekleşen programlarda Tıp, İletişim, İnsan ve Toplum Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Hazırlık Okulu ve Uluslararası Ofis eğitim görevlileri öğrencileri her yönüyle bilgilendirdi.Oryantasyon programlarında ayrıca Kurumsal İletişim, Öğrenci İşleri, Bilgi Teknolojileri, Sağlık Kültür ve Spor, Kütüphane Dokümantasyon Direktörlüğü, Kariyer Merkezi Direktörlüğü ile Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü de öğrencilerle tanışarak birimlerini tanıttı.

02 EKI 2019

Olası depremde yangın riskine karşı uzmanlar uyarıyor!

5,8 İstanbul depremin ardından alınması gereken önlemler gündeme geldi. Yangın tehlikesinin dikkate alınması gerektiğini belirten uzmanlar, deprem sarsıntısı sensörü ile doğalgaz vanası ve şebeke elektriğinin otomatik olarak kapatılması gerektiğini hatırlattı. Çok sayıda yangın ihtimali düşünüldüğünde itfaiyenin yetersiz kalacağı dikkate alınarak halkın yangını kendisinin söndürebileceği imkânların da oluşturulması gerektiği vurgulandı.  Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan ve Öğr. Gör. Abdurrahman İnce, geçen hafta İstanbul’da yaşanan deprem felaketinden sonra deprem sırasında alınması gereken önlemlere dikkat çekti.Soba ve ateşli aletler sabitlenmeliDepremde yangın tehlikesinin göz önünde bulundurulmasını ve bu riske karşı önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, “Soba ve benzeri ateşli aletler daha nitelikli sabitlenmelidir. Sanayi tesislerinde kullanılan yanma prosesleri deprem sarsıntısı ile otomatik durdurulacak şekilde sistem geliştirilmelidir. Depremle birlikte başlayabilecek çok sayıda yangın için itfaiyenin yetersiz kalacağı dikkate alınarak halkın kendisinin söndürebileceği imkânlar oluşturulmalıdır” uyarısında bulundu.Doğalgaz vanası ve şebeke elektriği otomatik kapanmalıDr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan ve Öğr. Gör. Abdurrahman İnce, deprem sarsıntısı sensörü ile doğalgaz vanasını otomatik kapatan sistemin tüm kullanıcıları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayarak “Aynı şekilde şebeke elektriği, yangınlara sebep olmaması için deprem sarsıntısı sensörü ile otomatik olarak kesilmelidir” diye konuştu.

18 EYL 2019

Egzersiz, vücudun strese karşı direncini artıyor

Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği 1 Konu 1 Konuk programının 21. oturumu gerçekleştirildi. Programın konuğu Prof. Dr. Mehmet Ünal oldu. Egzersiz yapan insanın vücudunda yirmi kat fazla stres olur diyen Ünal, yirmi kat strese katlanan vücudun diğer stresleri çok çabuk tolere ettiğini kaydetti. Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte “Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz/ İş Yerinde Egzersiz Uygulamaları” konusu ele alındı.“Egzersiz yapmak için spor salonuna gitmek şart değil” Konuşmasının başlangıcında egzersiz yapmanın önemine değinen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrt. Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ünal, egzersiz yapmanın kişilerin hayatında önemli bir etkisinin olduğunu vurguladı. Egzersiz yapan kişilerin ortalama ömrünün uzadığını, kronik hastalıklardan uzaklaştıklarını, diyabet, kanser, bunama, hipertansiyon gibi hastalıklara yakalanma oranlarının yarıya indiğini söyledi. Ünal aynı zamanda kişilerin egzersiz yapmak için spor salonuna gitmelerinin zorunlu olmadığını ofis ortamında yapılan egzersizin bile çok fazla faydasının olduğunun altını çizdi.Fiziksel aktivite, egzersiz ve spor kavramlarının farkıFiziksel aktivite, egzersiz ve spor kavramlarının günlük hayatta çok fazla karıştırıldığına değinen Ünal, planlı ve düzenli yapılan fiziksel aktivitelerin egzersiz, yapılan egzersize belirli kurallar koyulup yarışa döndürülmesine ise spor denmesi gerektiğini de vurguladı.“Egzersiz vücudun karşılaştığı en büyük strestir” İnsanların hayatlarında görebilecekleri en büyük stresin egzersiz olduğunu söyleyen Ünal; “İnsanın hayatında görüp görebileceği en büyük stres maximal egzersizdir. Egzersiz yapan insanın vücudunda yirmi kat fazla stres olur. Yirmi kat strese katlanan vücut diğer stresleri çok çabuk tolere eder” dedi.“Egzersiz bir reçetedir” Yapılan egzersizlere her vücudun farklı şekilde cevap vereceğini dile getiren Ünal, düzenli ve kişiye göre yapılan egzersizlerin ortadaki risk faktörlerini azalttığını ifade etti. Ünal, egzersiz seçiminin kişilerin hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek şunları söyledi;“Egzersiz bir reçetedir. Nasıl ki eczaneye gittiğinizde size rastgele ilaç verilmiyor, elinizdeki doktorun verdiği reçeteye göre ilaç veriliyorsa egzersiz de bireyin ihtiyaç ve kişisel tercihleri doğrultusunda seçilmelidir” dedi.Konuşmasının ardından Ünal, bazı küçük araç gereçlerle katılımcılara iş yerlerinde yapılabilecekleri bazı egzersizler gösterdi.Soru cevap bölümün ardından İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğrt. Üyesi Rüştü Uçan tarafından Prof. Dr. Mehmet Ünal’a plaket takdim edildi.Toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

08 AĞU 2019

Kurban kesimi uzman kasaplar tarafından yapılmalı

Kurban Bayramı yaklaşırken; uzmanlar profesyonel kasaplardan yardım almak yerine kurbanlarını kendileri kesmeyi tercih eden acemi kasaplara uyarılarda bulunuyor. Kesimin mutlaka uzman kasaplar tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, aletlerin temiz ve keskin olması gerektiğine dikkat çekiyor. Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, kesim sırasında yaşanabilecek olası kazalara karşı tavsiyelerde bulundu.Kesimi uzman kasaplar yapmalıKesim sırasında yaşanacak olası kazaların önüne geçmek için işin uzmanlarından yardım alınması gerektiğini ve özellikle büyükbaş hayvanların kesiminin kasaplar tarafından yapılması gerektiğini kaydeden Rüştü Uçan, “İş güvenliğinin en önemli unsurlarından biri işi, o işi uzman olan kişiye yaptırmaktır. Özellikle büyükbaş hayvan kesimini kasaplara yaptırmak kaza sayısını önemli oranda azaltacaktır. Aletler keskin ve temiz olmalı, kesim sırasında kullanacağınız kesici aletler tam olmalıdır. Bu aletler her sene bilenmelidir. Ayrıca olası el kesilmelerine karşı, çelik örgülü ve bilekten kemerli kasap eldivenlerinin kullanılması gerekir” uyarısında bulundu.Bıçaklar antiseptikle yıkanmalıKesim sırasında kullanılan aletlerin hijyen olması gerektiğini de vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, “Kesimde kullanılacak bıçakların ve tüm kesici aletlerin antiseptikle yıkanması ve temizlenmesi gerekir. En azından alkol veya kolonya ile silinmelidir. Aletler ne fazla aşırı keskin ne de fazla kör olmalıdır. Çok keskin olduğunda yaralanmalar daha ağır şekilde sonuçlanabilmektedir.  Aletlerin keskin olmaması sebebiyle kurban eziyet çekmektedir” dedi.1 metrelik mesafe korunmalıKurban kesimi sırasında çevre güvenliğinin de önemli olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, “Kurban kesimi sırasında yakındaki kişilerle arada en az 1 metre mesafe olması gerekmektedir. Herhangi bir kazayı önlemek açısından bu mesafe önemlidir. Kurbanın can havli ile sıçramaları da başka bir risk olup, kurban çok iyi bağlanmalıdır” dedi.Kurbanlık hayvan veteriner kontrolünden geçmiş olmalıKurbanlık alırken veteriner kontrolünden geçmiş olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, “Çünkü hayvanlardan direkt kişilere geçen bulaşıcı hastalıklar bulunmaktadır. Kontrollü hayvan alarak bunu önlemiş olursunuz. Kulaklarındaki kontrol işaretleri bunu sağlar. Belediyelerce belirlenen alanları kullanın. Belediyeler hijyen kurallarına azami özen göstermektedir. Gerek kesim sırasında gerekse kesim sonrası hijyen kurallarına uyulmalıdır” diye konuştu.Kurban derisinin yaralamadan çıkarılmasını ve kaya tuzuyla ovularak saklanması gerektiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, “Ekonomiye katkı sağlamak adına bu işlem önem arz etmektedir. Dolayısı ile hem ekonomik, hem de güvenlik nedeniyle bu iş için de uzman kişilerin bulunması faydalı olacaktır” dedi.Plastik kaplar zehir saçıyorKurban etlerinin saklanmasında bazı noktalara değinen Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tekstil Kimya Mühendisi Mustafa Cüneyt Gezen ise kurban etlerinin saklanmasında kesinlikle plastik kap kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Plastiklerin içinde bulunan kimyasalların, gıda ile temas ettiğinde gıdaya geçtiğini kaydeden Gezen, “Bu kimyasallara örnek olarak Bisfenol A, PCB, PBB ve PBDE’ler verilebilir. Bunların gıdaya geçişleri sıcaklığın etkisiyle olmaktadır. Sıcaklık arttıkça, zararlı maddelerin yiyeceğe geçişi daha kolay olur. Üstelik bunlar vücudumuzda pseudo östrojen yani östrojen mimik şeklinde metabolize olmaktadır. Bunun sonucunda erkeklerde ve kadınlarda kısırlığa, kadınlarda göğüs kanserlerine ve nöropsikolojik rahatsızlıklara neden olmaktadır. Bu yüzden yağlı ve sıcak gıdaların, plastik kaplarda saklanması daha zararlıdır” dedi.Kurban etini sıcakken poşete koymayınKurban Bayramı’nda kesilen kurban etlerinin, dışarıda hiç dinlendirilmeden sıcak sıcak plastik poşetlere konularak paylaşılmasının da sakıncalı olduğunu belirten Mustafa Cüneyt Gezen, tavsiyelerini şöyle sıraladı: “Plastikte bulunan zehirli kimyasallar, sıcağın etkisiyle kurban etine bulaşmakta buradan da insanlara geçmektedir. Dolayısıyla kurban etlerini belirli bir süre soğumaya bıraktıktan sonra poşetler ile taşıyınız. Sızıntı yapmayacak, kalın poşetler kullanınız. Poşete koymadan tepsiler vasıtası ile taşınması daha uygundur. Bu süre zarfında etler soğur ve bakteri üretmesi durumu azalır. Soğuduktan sonra dağıtılacak etler poşetlenmelidir.”Etler yağlı kâğıda sarılmalıPlastiklerin içinde bulunan karsinojen kimyasalların yiyecekle temasının, insan sağlığı açısından oldukça tehlikeli olduğunu vurgulayan Gezen, “Bu tür bulaşmaları engellemek amacıyla kurban etinin önce yağlı kâğıda sarılması ve daha sonra poşetlenmesi doğru olacaktır. Poşetlerin ağzını da açık tutmakta yarar olacaktır. Ayrıca kurban etinin soğuk zincire dâhil edilerek, sağlıklı bir şekilde saklanması tavsiye edilir” dedi.

05 AĞU 2019

Yolcu otobüslerine bir kapı daha ilave edilmeli!

Balıkesir’de ikisi çocuk beş kişinin yaşamını yitirdiği otobüs yangını, yolcu otobüslerindeki kaçış güvenliğini gündeme getirdi. Yolcu otobüslerinin acil durumda kaçış kapısı haline gelebilecek şekilde üretilen tüm pencerelerinin yakınına kırma çekici yerleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, yolcu otobüslerinin arka kısımlarına bir kapı daha ilave edilmesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, yolcu otobüslerinde en az bir adet 6 kilogramlık sulu taşınabilir söndürme cihazı bulundurulması gerektiğinin de altını çiziyor.Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan ve Öğr. Gör. Abdurrahman İnce, yolcu otobüsleri başta olmak üzere tüm kapalı alanlardaki olası yangın tehlikelerinde en önemli noktanın kaçış güvenliği ve kaçış imkanları olduğunu söyleyerek önemli uyarılarda bulunuyor.Arkada kaçış kapısı bulunmuyorOtobüslerin ön tarafında iki kapı bulunmasına rağmen diğer kapının orta kısımlarda bulunduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, “Otobüslerin ön tarafında iki kapı bulunmaktadır. Birisi şoför kapısı diğeri ise en önden otobüse biniş-iniş kapısıdır. Otobüsün arkası için durum böyle değildir. Arka kapı çoğunlukla otobüsün en arka kısmında değil, orta kısmın biraz arkasında bulunmakta otobüse arka kapıdan biniş-iniş eylemleri bu orta kapıdan yapılmaktadır. Yangın bu orta kapı tarafında başlayıp da bu çıkışı geçilmez hale getirecek olursa, bu noktanın ön tarafında bulunanlar ön kapılardan kaçış imkanına sahip olabilmektedirler. Ancak bu noktanın arka tarafında bulunanlar için arkada başka bir kaçış kapısı bulunmamaktadır” dedi.Beş kişinin ölümüyle sonuçlanan yolcu otobüsü yangınında ilk bilgilere göre; yangının kahve makinesinden başladığının bildirildiğini kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, “Yaygın uygulamaya göre şoför muavinleri yolculara yapılacak ikramları, bu orta kısımdaki kapının dibinde hazırlamaktadırlar, hazırlama işlemleri için kahve makinesi ve su ısıtıcısı gibi elektrikli aletler de kullanılmaktadır. Bu olayda da düşünüldüğü gibi kahve makinesinden başlayan yangın bu kaçış kapısını geçilmez hale getirebilmektedir” diye konuştu.Arka kısma kapı ilave edilmelidirBenzer olası durumların bir daha yaşanmaması için yolcu otobüslerinin arka kısımlarına bir kapı daha ilave edilmesi gerektiğini belirten Rüştü Uçan ve Öğr. Gör. Abdurrahman İnce, şu tavsiyelerde bulundu: “Bu trajik kayıpların bir daha yaşanmaması için orta ve uzun vadede, bundan sonra üretilecek yolcu otobüslerinin en arka kısmına da ilaveten biniş-iniş kapısının yapılması önerilir.Yolcular mutlaka bilgilendirilmelidirMevcut durum için tüm yolcu otobüslerinin acil durumda kaçış kapısı haline gelebilecek şekilde üretilmiş tüm pencerelerinin yakınına kırma çekici yerleştirilmelidir.Otobüs hareket etmeden önce yolculara bir yangın acil durumunda bu pencereleri nasıl acil çıkış kapısı haline getirebilecekleri öğretilmeli, hatırlatılmalıdır.Elektrikli aletler kullanılmamalıAyrıca kısa vadede yolcu otobüslerinde kahve makinesi ve su ısıtıcısı gibi elektrikli aletlerin kullanımı yasaklanmalıdır, yasaklanamıyorsa otobüsün en arka tarafına alınmalıdır. Bu aletlerin kullanımına devam edilecekse standartlarında belirtilen periyodik kontrol, test ve bakımları aksatılmamalıdır.Elektrik tesisatı denetlenmelidirYangının çıkmasına sebebiyet veren çok sayıda farklı elektriksel ısınma söz konusudur. Yolcu otobüslerinin tüm elektrik tesisatının da, standartlarında belirtilen asgari periyodik kontrol, test ve bakımları aksatılmadan yapılmalı ve bu işlemler bir otorite tarafından boşluk bırakmadan denetlenmelidir.Yolcu otobüsü yangınları mercek altına alınmalıdırDevletimizin ilgili kurumları “Yolcu Otobüslerindeki Yangınlar” konusunu masaya yatırmalıdır. Türkiye’de yılda 500 ila bin adet otobüs yangını meydana geldiği bilgisi araştırılmalı, sebepler ve kök sebepler ortaya çıkarılmalıdır. Yolcu otobüsleri bu açıdan denetlenmelidir.Arızalı araçlar seferden men edilmeliYolcu otobüslerinin varsa bakım eksiklerinin giderilmesi sağlanmalıdır. Arızalı araçlar seferden men edilmelidir. Şoförlerin ve diğer kabin görevlilerinin yangına müdahale konusunda eğitim eksiklikleri varsa giderilmelidir.Sulu taşınabilir söndürme cihazı bulundurulmalıMevzuat ve standartlarda yer almasa dahi, yolcu otobüslerinde en az bir adet 6 kilogramlık sulu taşınabilir söndürme cihazı bulundurulması tarafımızdan önerilir.”

20 TEM 2019

Tercih fuarında Üsküdar Üniversitesine yoğun ilgi!

İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen ve 105 üniversitenin katıldığı üniversite tercih fuarında Üsküdar Üniversitesi standı yine aday öğrenciler ve ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Üsküdar Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve uzman tercih danışmanları tercihte bulunacak aday ve velilere her konuda bilgi veriyor.İstanbul Kongre Merkezi Seminer Salonu’ndaki fuara Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan da katıldı. Tarhan ve Arıboğan, aday öğrenci ve velilerle sohbet ederek onların sorularını cevapladı.“Yapacağınız tercih hayatınızın son tercihi değil”Tercih günleri kapsamında, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan aday öğrencilere bir de konferans verdi. “Değişen Dünyada Doğru Tercih ve Yeni Meslekler” başlıklı konferansta Arıboğan katılımcılara ufuk açıcı söylemlerde bulundu.Adaylara, hayatınızın önemli bir dönemindesiniz hatırlatmasını yapan Arıboğan, tercihin hayatın son tercihi olmadığını, bunun için stresten uzak durulması gerektiğini söyledi.  “Meslekler yeni uygarlık düzlemine ayak uydurmak zorunda” Değişen dünyada yeni bir uygarlık düzlemi oluştuğunu ifade eden Arıboğan, “Yeni uygarlık düzlemi alışılagelmiş meslekleri tahrip ediyor. Meslekler yeni uygarlık düzlemine ayak uydurmak zorunda. Yapay zekâ bilmeyen doktor, avukat olmamalı. Geleceğin mesleklerine bu düzlemde yön verilmeli” şeklinde konuştu.“Herkes doktor olabilir, ama herkes iyi doktor olamaz”Gençleri yetenekleri doğrultusunda mesleklere yöneltmenin önemini vurgulayan Arıboğan, “Bütün gençler kendi yetenekleri doğrultusunda bir mesleğe yönlendirilmeli. Herkes doktor olabilir, ama herkes iyi doktor olamaz. Bir mesleği severek yapmak, o meslekte ilerlemeyi beraberinde getirir” ifadelerini kullandı.“Doğru seçimlerle yolunuzu kısaltabilirsiniz” Prof. Dr. Arıboğan, sözlerinin devamında “Öğrenciler kendi yeteneğiyle uyumlu meslekler yapsın. İstedikleri alanlara yönelsin. Gitar çalmayı seven gitar çalsın, mühendis olmasın. Dikiş dikmeyi seven dikiş alanında uzmanlaşsın. Yeteneğiniz yoksa bir alanda belirli bir yere kadar gidebilirsiniz. Ama yapacağınız doğru seçimlerle yolunuzu kısaltabilirsiniz” diyerek öğrencilere ilgi alanlarına yönelme konusunda tavsiyeler verdi.Program Arıboğan’ın öğrencilerin sorularını cevaplamasının ardından sona erdi.21 Temmuz tarihine kadar sürecek olan fuar 10:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

06 TEM 2019

Üsküdar Üniversitesi’nin Mezuniyet Coşkusu

Üsküdar Üniversitesi’nin 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’nde ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olan 5 bin 943 öğrenci görkemli bir törenle diplomalarını aldı. Genç mezunlara tavsiyelerde bulunan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Öğrencilerimizin hem başarılı hem mutlu bireyler olmalarının yanı sıra yaşadığı toplum için ve insanlık için hayalleri olan gençler olmalarını istiyoruz” dedi. Çocuk Gelişimi mezunları, “çocuk gelinler” sorununa dikkat çekerken; bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olan Gazzeli Hasan Wasfi Salman Dader, törene katılamayan ailesi ve yakınlarının Gazze’den gelen video mesaj ile duygulu anlar yaşadı.İstanbul Ataşehir’deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen törende Üsküdar Üniversitesi’nin ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olan 5 bin 943 öğrenci törenle diplomalarını aldı.Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, mezuniyet konuşmasında ilk mezunlarını 2014 yılında verdiklerini ve o zaman 230 olan mezunların her yıl katlanarak arttığını, bu yıl 5 bin 943 öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Öğrenci odaklı üniversiteyiz”Öğrencilerinin sadece başarılı olmaları için değil, iyi insan olmaları için de çalıştıklarını belirten Tarhan, kaliteyi yüksek tutmaya ve öğrenci odaklı olmaya çalıştıklarını belirterek “Öğrenci odaklı olmak gibi bir kalite standardımız var. Bunu önemsiyoruz çünkü kalitenin olmadığı yerde verimli üretim olmuyor. Üniversite olarak kalite çıtasını daha da yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Kendinizi değiştirmeden dünyayı değiştiremezsiniz”“Üniversiteye gelirken kıvılcımdınız, şimdi alev oldunuz” diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Alev ne yapar? Etrafını aydınlatmaya ve ısıtmaya başlar ama aydınlatmadan önce kendisinin yanması lazım. Kendinizi değiştirmeden dünyayı değiştiremezsiniz. Eğer bir şeyler yapacaksanız ilk başarınızı, zaferinizi kendinize karşı kazanmanız önemli. Dünyayı düzeltmeye kendinizden başlamanız önemli genç arkadaşlarım” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Yardımlaşma esastır, mücadele istisnadır”Hayat mücadeledir sözünün günümüzde yanlış anlaşılan bir söz haline geldiğini belirten Tarhan, “Hayat mücadeledir sözünde rekabet var. Oysa hayatta yardımlaşma esastır, mücadele istisnadır. İnsan ilişkilerinde de güven esastır, kuşku istisnadır. Kuşkuyu güvensizliği teşvik eden sözler nedeniyle ilişki sermayesini kaybetmeyin” dedi. Tarhan, gelecek kaygısının en büyük sebebinin mutsuzluk, yalnızlık ve amaçsızlık olduğunu söyledi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan’dan tavsiyeler 21. Yüzyılın becerilerinin yenilikçilik, girişimcilik ve en önemlisi de takım çalışması olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, öğrencilerine ego ideallerinin olmasını, gelecekle ilgili plan yapmalarını, bir yabancı dil öğrenmelerini, teknoloji bağımlısı değil ama teknolojiye hâkim olmalarını tavsiye etti. Prof. Dr. Tarhan, “İnsanı iyi niyetli olmak hatadan korumaz, vatansever olmak korumaz, dindar olmak korumaz, insanı koruyan şey hesap verebilirliktir. Muhakkak hesap verme duygunuzu kaybetmemeniz gerekiyor” dedi. Tarhan, “Öğrencilerimizin hem başarılı hem mutlu bireyler olmalarının yanı sıra yaşadığı toplum için ve insanlık için hayalleri olan gençler olmalarını istiyoruz” dedi.Dereceye girenlere ödül verdiİşaret dili eğitmeni Ahmet Kerem Erkan da işaret dili ile Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a eşlik etti. Törende ilk üç dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Dereceye giren öğrencilerin yanı sıra törende Uluslararası Öğrenci Temsilcisi Firomsa David Osman ve Mezunlar Derneği Başkanı Tayfun Gözler birer konuşma yaptı. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Furkan Tarhan ve İDER Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Fırat Tarhan, aralarında birincilerin de bulunduğu mezun öğrencilere diplomalarını verdi. Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, SHMYO Müdürü ile diğer akademik kadro da mezunlara diplomalarını takdim etti.Törende üniversiteler arası spor müsabakalarında Üsküdar Üniversitesini başarıya taşıyan futbol, futsal ve basketbol sporcuları da ödüllendirildi.Kızlarına diplomalarını takdim ettiler Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Ak Parti 22, 23 ve 24. Dönem İstanbul Milletvekili Halide İncekara, psikoloji bölümünden mezun olan kızı Ülkü İncekara’ya; Üsküdar Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Hasan Çiçek de İngilizce Psikoloji bölümünden mezun olan kızına diplomasını takdim etti. Törende Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu,  Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce bölümünden mezun olan kızı Fatma Hacer Kurtoğlu’na diplomasını verdi. Anne-kız birlikte mezun oldu Heyecanlı, coşkulu ve zaman zaman da duygulu anların yaşandığı törende Psikoloji bölümünden mezun olan anne-kız birlikte diploma almanın sevincini yaşadı. Filiz Yılmaz ve kızı Zeynep Yılmaz, törende ilgi odağı oldu.Gazze’den gelen mesajla gözleri doldu Törende bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olan Gazzeli Hasan Wasfi Salman Dader, törene katılamayan ailesi ve yakınlarının Gazze’den gelen video mesaj ile duygulu anlar yaşadı. Dader, kendisiyle gurur duyduğunu belirten ailesinin sözleri nedeniyle hüzünlendi.“Çocuk gelinlere” dikkat çekildi Birbirinden renkli pankartların açıldığı törenin en ilginç ve dikkat çeken mesajını Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi mezunları verdi. “Dünyada her 7 dakikada bir çocuk ‘gelin’ oluyor/Dünyada her 7 dakikada bir çocuk umutlarına küsüyor/Dünyada her 7 dakikada bir yarının ışıklarından biri daha sönüyor” yazılı pankart dakikalarca alkışlandı.Keplerini attılarMezuniyet töreni flama teslim töreni ve mezuniyet andının okunması ile sona erdi. Oldukça coşkulu geçen tören, yeni mezunların kep atmaları ile son buldu. Mezuniyet töreni ÜÜ TV’den ve Üsküdar Üniversitesi Facebook hesabından canlı olarak yayınlandı.

06 TEM 2019

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerleri baret taktı!

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerliği Bölümü “Baret Takma Töreni” gerçekleştirildi. İş Sağlığı ve Güvenliği 2. Sınıf öğrencilerinin ailelerinin de katıldığı tören Çarşı Yerleşke Emir Nebi Konferans Salonunda yapıldı.“Önce kendinizle yarışın” Törenin açılış konuşmasını yapan İş Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanı Öğrt. Gör. Gamze Kağan, öğrencilere mezun olduktan sonra da bir yarışın içinde olduklarını söyleyerek; “Hayatınız boyunca bir yarış içerisinde olacaksınız. Hayatınız boyunca kendinize misyon ve vizyon edinin. Önce kendinizle yarışın. Biz size anahtar bilgiler veriyoruz. Siz bu bilgilerin üstüne daha fazla bilgi katın” dedi.“Biz sizlere can emanet ediyoruz”Açılış konuşmalarının ikincisini ise İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrt. Gör. Ömer Faruk Okuyucu gerçekleştirdi. Okuyucu, konuşmasında öğrencilere vereceği öğütleri öğrenim hayatları boyunca vermeye çalıştığını belirterek “Biz sizlere can emanet ediyoruz. Bu iş ağır sorumluluk gerektiriyor. Siz bugün bu sorumluluğu kabul ettiniz demektir. Bu baret takma töreniyle de bunu bugün tescilliyorsunuz” ifadelerini kullandı.“İşinizi iyi yaparsanız rahat uyursunuz”İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan ise konuşmasında İş Sağlığı ve Güvenliğinin saygın bir dal olduğuna inandığını vurguladı. Uçan, sözlerine şu ifadelerle devam etti: “Eğitim süreklilik isteyen bir şey. 2 yıl okudum bitti diye düşünmeyin, hayatınızın sonuna kadar eğitiminizi devam ettirin. İşinizi iyi yapın. İşinizi iyi yaparsanız rahat uyursunuz.”Açılış konuşmalarının ardından öğrencilerin hazırladıkları video gösterisi izlendi.Bölüm 1’inci 2’nci ve 3’üncülerine plaket takdiminin ardından bölüm akademisyenleri tarafından mezun olan İş Sağlığı ve Güvenliği öğrencilerine baretleri giydirildi.Toplu hatıra fotoğrafı çekimi sonrasında öğrenciler müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

25 HAZ 2019

Dünya Sağlık Örgütünden Üsküdar’a davet

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından desteklenen AB tarafından finanse edilen Zihinsel Engelli Bireyler için Sosyal İçerme başlıklı projeye Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer davet edildi.Zihinsel engelli kişilerin sosyal içermesini sağlamayı amaçlıyorDünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından alınan teknik destek ve Sağlık ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarının işbirliği ile uygulanan proje 27-28 Haziran 2019 tarihlerinde Ankara Crown Plaza Oteli'nde gerçekleşecek. Proje, kaliteli toplum temelli destek hizmetleri sunarak zihinsel engelli kişilerin sosyal içermesini sağlamayı amaçlıyor.Sürekli mesleki gelişimi destekleyecekMoH, MoFLSS ve Yükseköğretim Kurulu katılımcılarının yanı sıra üniversitelerden, eğitim kurumlarından ve akademisyenlerden gelen temsilcileri bir araya getiren proje kapsamında 2 günlük toplantılar yapılacak.Bilimsel içeriğe sahip olacak olan toplantılar, zihinsel sağlık alanında çalışan personellerin sürekli mesleki gelişimini destekleyecek.

20 HAZ 2019

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Sağlıkta önce hasta çıkarı düşünülmeli”

Üsküdar Üniversitesi, Ordu Üniversitesi ve Uluslararası Stratejik Sağlık Araştırmaları Merkezi (USSAM) iş birliği ile düzenlenen 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi’nde bu alanda çalışan yerli ve yabancı uzmanlar bir araya geliyor. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sağlık yönetiminde geçmiş dönemlerin aksine hasta odaklı yaklaşımın öne çıktığını belirterek “Hasta odaklı düşünüyorsan o hastanın geleceği için kafa yoracak ve gayret göstereceksin” dedi. Hasta odaklı olmanın insani ve mesleki bir durum olduğunu belirten Tarhan, “Sağlık hizmetini seçen kişilerin kendi çıkarlarından önce hastanın çıkarlarını düşünmek gibi etik bir sorumlulukları var” dedi.Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda başlayan kongrenin bu yılki teması “Hasta Dostu Sağlık Hizmetleri ve Hastane” olarak belirlendi.Doç. Dr. Sedat Bostan: “Sağlık bilimlerinin yönetimle ilişki kuran her alanına hitap etmeyi amaçlıyoruz”3 gün sürecek kongrenin açılış konuşmasını yapan kongre eş başkanı, Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Sedat Bostan, kongreye katkılarından dolayı Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur’a teşekkür ederek ilkini Gümüşhane’de düzenledikleri kongreyi sırasıyla Trabzon ve Sofya’da gerçekleştirdiklerini, dördüncü kongrenin de Üsküdar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendiğini söyledi. Kongrenin temel amacının sağlık bilimlerinin yönetimle ilişki kuran her alanına hitap etmek olduğunu belirten Doç. Dr. Sedat Bostan, “Sadece heltcare management değil, bütün sağlık bilimleri alanlarının yönetimle ilişki kurduğu her türlü çalışmasına kapı açtık” dedi.Prof. Dr. Haydar Sur: “Bu tip kongrelerin yaygınlaşması lazım” Kongre eş başkanı,  Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur ise açılış konuşmasında USSAM çatısı altında gerçekleştirilen yararlı çalışmaları imrenerek izlediğini belirterek bu yıl da Üsküdar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşmesini büyük bir sevinçle karşıladığını ifade etti. Kongrenin büyük bir uyum içerisinde gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Haydar Sur, “Bu tip kongrelerin yaygınlaşması için katkıda bulunmamız lazım. Kongremiz toplam 220 sözel bildiri, 50 civarında poster bildiri ile sizin emeklerinizle taçlanmış olması bizim için bir şereftir. Sağlık yönetimi alanında genellikle o kadar çok bildiri gönderilmez, çalışma ve saha araştırması da yapılmaz ama bu kongreye ilgi çok güzel oldu. Birbirinden değerli yabancı konuşmacılarımız var. Kongremizin alanımıza hayırlar getişrmesini, yeni bilimsel görüşleri zihninizde tetiklemesini ve bunların hayata geçmesi için kıvılcım saçmasını diliyorum” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Hasta odaklı anlayış için zihinsel dönüşüm gerekiyordu”Kongrenin açılış konferansını veren Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sağlık yönetimi alanında yaşadığı tecrübelerden örnekler vererek hasta odaklı yaklaşımın önemine vurgu yaptı. Sağlık yönetiminin kavramsal değerinin şu anda tam olarak anlaşılmadığını düşündüğünü belirten Tarhan, “Bu anlaşılmadığı için de sağlık alanında sağlık hizmetlerinde yeteri kadar katkı sağlayamıyor” dedi.Sağlık alanında geçmiş dönemlerin aksine hasta odaklı yaklaşımın öne çıktığını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 90’lı yıllarda hizmet sektöründe bir devrim yaşandığını kaydederek “Hizmet sektöründeki devrim müşteri odaklı hizmet devrimiydi. Daha önce genellikle şirketler patron odaklı, hastaneler de doktor odaklı işliyordu. Böyle bir durumda oradaki hizmet ve menfaat dağılımı adil olmuyordu. Patronuna hizmet eden bir iş yeri oluyordu ya da doktor öncelikli bir iş yeri oluyordu. Orada hizmet alanla hizmet verenin adil hizmet alması gerekirdi. Anadolu’daki dükkanlarda müşteri ‘Veli nimetimizdir’ yazar. Bu aslında ne demek? Müşteri odaklı hizmet, kendine değil senden hizmet almak için gelene öncelik ver anlamına geliyor. Otobüstesiniz, bir otobüste tek değilsiniz başka yolcular da var. Hizmet, ihtiyaç, menfaat dağılımı hepsine dengeli bir şekilde yapılması gerekir. Adil olarak yapılabilmesi için zihinsel bir dönüşüm gerekiyordu” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Patron, hastadır” Türkiye’de  2005’ten sonra sağlıkta dönüşüm planının başladığını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, hasta odaklı düşünmenin hastanın geleceği açısından çaba göstermeyi gerektirdiğini belirterek şunları söyledi:“Bir ülkeye yenilik getirildiği zaman ilk başta o yeniliğe insanlar saçma diye gülerler. O yenilik işe yaradığı zaman şiddetle karşı çıkarlar, üçüncü safhada da ‘Ne var ki bunda bunu zaten biliyoruz’ derler. Sağlıkta dönüşüm programı ikinci ya da üçüncü safhada mı bilmiyorum ama hala aşılmamış dirençler var. Biz Türkiye’nin ilk nöropsikiyatri hastanesini 2003’te kurmuştuk, o dönemde hastanede bir idari toplantıda ‘Arkadaşlar burada patron ben değilim. Burada patron hasta’ dedim. Muzip bir bilgisayar mühendisi arkadaş vardı; ‘Evet patron, hasta’ dedi. Böyle dirençlerle karşılaşıyoruz. Kimi zaman cep telefonu numarasını hastaya vermek istemeyen doktorlar oluyor, mesai dışında ilgilenmediğini söylüyor. O zaman neden psikiyatriyi seçtin? Askerlikte önemli bir kavram vardır. Yüksek sorumluluk duygusuyla ilgili bir anlayış vardır. ‘Komutan sadece yapılan işlerden değil, yapılmayan işlerden de sorumludur” denir. Ben bu sözü; “Hekim sadece yaptığı tedavilerden sorumlu değildir, yapılmayan tedavilerden de sorumludur” şeklinde çevirip hastanede çerçeveletip astım. Hastanın geleceği için kafa yormak gerekiyor. Bunun tedavisi yok düzelmez deyip kestirip atmamak lazım. O hastalığın tedavisi dünyanın bir yerinde mutlaka vardır, onu bulmak gerekiyor. Hasta odaklı düşünüyorsan o hasta için kafa yoracaksın. Hastanın sağlık vekaletini alıyorsunuz, bu nedenle hastaya yararlı olmak için ne gerekiyorsa yapmak ve bunun için gayret göstermeniz gerekir.”Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Zihinleri dönüştürmek daha zor”İşletmecilikte zihinleri dönüştürmenin ekipman ve makinayı dönüştürmekten daha zor olduğunu belirten Tarhan, “Zihinlerdeki bariyerler çok daha fazla engelliyor. Hasta odaklı sağlık hizmetinde aşılacak en önemli duvar ve direnç, zihinlerdeki yaklaşımlar. Sağlık hizmeti veriyorsak Hipokrat yemini var, hatta biz bu sözün altına bir söz daha yazdık; ‘Hastaya zarar verme türlerinden biri de hastayı tedavisiz bırakmaktır.’ Türkiye’ye ilk kez beyin görüntüleme yöntemlerini, QEG ve Manyetik Uyarım Tedavisini getirdiğimiz zaman İbrahim Müteferrika’ya hak verdim, mesleki bir dirençle karşılaştık. ‘Ne gerek var bunlara?’ diyen meslektaşlarımız oldu. Oysa bir hata doktor açısından %1 hata olur, hasta açısından 0 hata olur. Biz hekim olarak hasta açısından düşünmek zorundayız. Bu nedenle hasta odaklı hizmet burada kritik ve sihirli  kavram” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Hasta odaklı olmak insani bir durum”Geçmişte hekimlerin oluşturduğu bir saltanat olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “İstediği saatte gelip dilediği saatte çıkıyordu. Hastayı azarlayıp tersliyordu. Bunun ister istemez değişmesi gerekti. Devlette de öyle özel sektörde de öyle. Hasta odaklı olmak insani bir durum ve mesleki bir durum. Sağlık hizmetini seçen kişilerin kendi çıkarlarından önce hastanın çıkarlarını düşünmek gibi etik bir sorumlulukları var. Onun için meslek etiği olan dünyadaki tek meslek tıp mesleğidir” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sağlık yönetiminde sağlık yöneticisinin hekim ayağını-hasta ayağındaki dengeyi ayarlaması gerektiğini de vurguladı.Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a plaket verildiÜÜ TV’den canlı yayınlanan açılış töreni sonunda USSAM Başkanı Prof. Dr. Musa Özata tarafından Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a plaket verildi. Açılış konuşmalarının ardından sağlık yönetimi alanına katkıları nedeniyle Ankara Üniversitesi Emekli Sağlık Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Rıfkı Önder ve Hacettepe Üniversitesi Emekli Sağlık Yönetimi Öğretim Üyesi Dr. Çetin Akar’a teşekkür plaketi verildi. Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan Dr. Çetin Akar’ın plaketini İsmail Ağırbaş aldı.Kongrede paneller gerçekleştirildiAçılış töreninin ardından gerçekleştirilen“Farklı Ülkelerde Hasta Dostu Yaklaşımlar ve Sağlık” başlıklı ilk panelde Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayhan Özşahin moderatörlüğünde Dr. Roxane Berjaouı,Prof. Dr. Oleg Medvedev, Dr. Laszlo Gorove ve Doç. Dr. Motasem Hamdan birer konuşma yaptı.Öğleden sonraki bölümde ise “Hasta Dostu Bağlamında Özel Hastaneler” başlıklı panel gerçekleştirildi. Dr. Uğur Baran’ın moderatörlüğündeki panelde Aytün Leymun ve Ömer Karahan konuşmacı oldu. Üç gün boyunca sürecek kongrede sözlü ve poster sunumlar gerçekleştirilecek.

20 HAZ 2019

İSG Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt Üsküdar Üniversitesini ziyaret etti

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt, Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünü ziyaret etti. Kurt, İSG Bölümü tarafından lisans eğitimlerinin uygulamalı olarak verildiği Prof. Dr. Hilmi Sabuncu İş Güvenliği Laboratuvarı ve yazılımlar ile acil durumların etkilerinin de çalışıldığı bilgisayar laboratuvarını ziyaret etti. Kurt, uygulamalı eğitimin önemine dikkat çekti.İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim veren Üsküdar Üniversitesi geçtiğimiz günlerde ACSGB’den İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt ve ekibini ağırladı.“Uzaktan eğitim ile bu çalışmalar yapılamaz”Burhanettin Kurt, ölçüm, koruyucu ekipmanlar donanımı ile güvenlik laboratuvarı, uluslararası yazılımların kullanıldığı bilgisayar laboratuvarı ve yüksekte çalışma uygulamalarının yapılabileceği açık laboratuvar alanları ile halen devam eden iş güvenliği eğitimleri hakkında bölüm başkanı Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan’dan bilgi aldı. Kurt, bu alandaki uygulamalı eğitimin gerekliliğine dikkat çekerken, “uzaktan eğitim ile bu çalışmaların yapılamayacağını” vurguladı.Program kapsamında Burhanettin Kurt’a iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışan akademisyenlerin doçentlik kriterleri konusunda yaşadıkları problemler ile ilgili bilgi verildi. Üsküdar Üniversitesi ve Bakanlık eğitim protokolü çerçevesinde,  ACSGB’nin çıkardığı İş Sağlığı ve Güvenliği dergisine Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü olarak destek verileceği belirtildi.

19 HAZ 2019

Dr. Rüştü Uçan: “YÖK’te İSG’nin tanımlaması yok”

Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ÜSGÜMER ile MESKA Vakfı işbirliğince düzenlenen 1 Konu 1 Konuk programının 18. Oturumu gerçekleşti. Oturumun konuğu İSG Uzmanı Eral Yüksel olurken, Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumu’nda iş sağlığı ve güvenliğinin tanımlamasının olmadığı, YÖK’ün bunu tanımadığına dikkat çekti.Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğin sunuculuğunu, Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSEM) Genel Sekreteri Bengisu Altınten üstlendi.Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan: “Türkiye’de iş sağlığı alanında hiçbir şey yapılmıyormuş gibi algılanıyor”Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı ÜSGÜMER ve ÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan İş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan gelişmelere değindi. Uçan, “İş sağlığı alanında birçok kişi kendi çabaları ile birçok yerde bir takım şeyler yapıyor, uğraşlar var, yok değil ama hepsi parça parça ve hepsi yarım yani bildirilmiyor bir yere iletilmiyor. İletilmeyen bu şeyler de kısa zaman sonra unutuluyor. Bu seferde sanki Türkiye’de bu konu ile ilgili hiçbir şey yapılmıyormuş gibi algılanıyor” şeklinde konuştu.Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan: YÖK’te iş sağlığı ve güvenliğinin tanımlaması yok!Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği başlığı altında çok sayıda yazılmış tez olduğunu belirten Uçan, ilgililerin bu tezlere ulaşabilmeleri için çözümler ürettiklerini söyledi Uçan, “Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumu’nda iş sağlığı ve güvenliğinin tanımlaması yok, YÖK bunu tanımıyor. Bu konu ile ilgili yapılan tezleri inşaat gibi ana başlıklar altına koyuyoruz. İnsanların bu tezlerin içeriğine daha rahat erişebilmeleri için tezlerin özetlerini MESKA Vakfı’nın ana sayfasına koyacağız. Tez özetlerini ve YÖK’te ki tez linklerini vererek paylaşacağız. İlgililerin bu tezlerden yararlanması gerek çünkü gerçekten çok güzel çalışmalar mevcut” dedi.Yüksel: “2010 - 2011 yılları içerisinde mobil yaşam yatay hattı çok yoğun bir biçimde kullanılmıyordu”Kendisi ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Yüksel, mobil yatay yaşam hatları ile ilgili çalışmalarına değindi. Yüksel, “Mobil yatay yaşam hatları ile ilgili çalışmamız yaklaşık 2 yıl sürdü. Aslında inşaat aşamalarının desteği ile gerçekleştirdik. 2010 - 2011 yılları içerisinde mobil yaşam yatay hattı çok yoğun bir biçimde kullanılmıyordu aslında çok büyük kurumsal firmalarda vardı ve kullanılmasının şartları da o zamanlarda bu kadar net belirlenmemişti ayrıca bu yaşam hatlarının sistemleri de oldukça pahalıydı. Günümüzde ise daha uygun fiyatlara daha rahat bir şekilde ulaşabileceğimiz duruma geldik” şeklinde konuştu.Yüksel: “İlk çiviyi çakan kişi, ilk tahtayı koyan kişi sizsiniz”Kaba yapı iş kaleminde yüksekten düşmelerin çok sık yaşandığını söyleyen Yüksel, bu düşmeleri ve yaralanmaları önleyebilmek adına mobil yaşam hatları konusunda çalışmaya ağırlık verdiğini belirtti. Yüksel, “Kaba yapıda özelikle yüksekten düşmeleri kaba yapı iş kaleminde ne kadar fazla olduğunu görmeye başladık. İnşaatta yüksekten düşme çok sık karşılaştığımız bir durum. Kaba yapıda yüksekte çalışırken alabildiğimiz önlem çok sınırlı çünkü ilk çiviyi çakan kişi, ilk tahtayı koyan kişi sizsiniz. Atmosfer boşluğunda yapabileceğiniz şeyler o kadar kısıtlı ki, dolayısıyla mobil yaşam hatları bu noktada çok daha önemli olduğunu düşünerek bu çalışmaya ağırlık vermeye başladık. Soru cevap eşliğinde gerçekleşen etkinliğin sonunda konuşmalarından dolayı Eral Yüksel’e Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı ÜSGÜMER ve ÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan plaket taktim etti.Toplu fotoğraf çekimi ardından etkinlik sona erdi.

22 MAY 2019

İSG öğrencileri için baret töreni düzenlendi

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 1’inci sınıf öğrencilerine, mesleğe giriş baret takma töreni gerçekleştirildi.Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleşen törenin açılış konuşmasını Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Dursun yaptı. Dursun; “İş sağlığı güvenliği ile ilgili dünyadaki çok sayıda ülkede önemli gelişmeler var” diyerek bu eğitimi vermek için eğitim ekibinin olması ve bu ekibin iyi yetiştirilmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin, mutlaka mezun olduktan sonra bir yerlerde çok önemli görevler yapacağına inandığını dile getiren Dursun, onları bir fidana benzeterek, gittiği yerlerde milletin önemli sorunlarına çözüm olmaları dileğinde bulundu.“Türkiye’nin en iyi eğitimini verdiğimizi iddia ediyoruz”Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, “Hocalarımız, laboratuvarlarımız ile Türkiye’nin en iyisi olduğumuzu iddia ediyoruz. Sizde bu 4 yıllık zamanda lisanınızı geliştirin. Artık İngilizce olmazsa eliniz kolunuz kırık oluyor” diyerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.Açılış konuşmalarının ardından baret takma töreni gerçekleştirildi 

22 MAY 2019

1 Konu 1 Konuk programının 17. Oturumu gerçekleştirildi

Üsküdar Üniversitesi, MESKA Vakfı ve İSGDER’in birlikte organize etmiş olduğu 1 Konu 1 Konuk programının 17. Oturumu gerçekleştirildi. OMRON Hareket Kontrol & Sürücü ve Robot Ürün Pazarlama Müdürü Yusuf Safran ve OMRON Makine Emniyet Uzmanı Mecnun Beycan öğrencilere önemli bilgiler paylaştı.Robotların hareket kısmından bahseden Safran OMRON'un bir Japon fabrikası olup, İş Sağlığı ve Güvenliği mezunlarının çalıştığı yerlerdeki endüstriyel robotları üreten bir firma olduğunu belirterek, konunun öğrenciler için önemli olduğuna dikkat çekti.“Neden kolaboratif robotlar?”Endüstrilerde artık seri üretim mantığının olup, tüketicinin talebine dayalı üretime dönüşmeye başlandığını belirten Safran, fabrikaların iş birlikçi anlamına gelen kolaboratif robotları tercih ettiğini söyledi. Çünkü bu robotların uygulamaya uygun tasarlanmış ve insanlar ile birlikte çalışmaya uygun özelliklere sahip robotlar olduğunu belirterek diğer robotlardan ayıran özelliklerinin; emniyet izlemeli durdurma, el ile kontrol, kuvvet ve güç sınırlama, hız ve bölge sınırlandırma olduğunu dile getirdi. Safkan, uygulamada kolaylık sağladığını dile getirerek, fabrikalarda ne kadar kolaboratif robotlar kullanılırsa kullanılsın risk değerlendirilmesi gerekliliğinin altını çizdi.“Robot tek başına bir iş yapabilir mi?”OMRON Makine Emniyet Uzmanı Mecnun Beycan ise hareket kısmı ardından robotun emniyet kısmından bahsetti. Robotu alıp kutudan çıkardığınız zaman kendi başına bir iş yapabilir mi? sorusuna en fazla bir yerden bir yere gitme veya çekme yapabilir diyerek cevap veren Beycan, robotun üzerine bir ekipman koymak gerektiğini ifade etti ve ekledi. “Hiçbir zaman analizsiz bir çalışma yapamazsınız. Siz küçük bir risk değerlendirmesi yaptığınız zaman genelde 3 tane soru soruyorsunuz; şiddet ölçüsü nedir? Frekansı nedir? Kazadan kaçınabilme olasılığı nedir?”“Bu sektörde İngilizce çok önemli!”Beycan, kolaboratif robotların teknik ve emniyet açılarından bahsettikten sonra, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Beycan; “İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı olacaksınız. Okuyacağınız ve kendinizi geliştireceğiniz çalışmaların %99'u İngilizce kaynak olacak. Çok fazla ekipman ve bilgi var. Bunları çok iyi bir şekilde anlayıp yorumlayıp uzman olarak çalıştığınız yere aktarmanız gerekiyor. Bu yüzden İngilizcenizi geliştirin. Bu çok önemli” dedi.Sunum sonunda kolaboratif robotu öğrencilere tanıtıldı.Soru cevap kısmı ardından İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan ve Dr. Öğr. Üyesi Müge Ensari Özay katılımcılara plaket takdim etti.Konferans toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

20 MAY 2019

Dil ve Konuşma Terapisi Öğrencileri tezlerini sundu…

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi (DKT) Bölümü ev sahipliğinde 2. Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Sempozyumu ve Kariyer Günleri düzenlendi. Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot’un öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 4. sınıf öğrencileri tezlerini sundu.Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirilen sempozyumda öğrenciler, sundukları tezlerde Dil ve Konuşma Terapisine dair önemli bilgiler aktardı.“Meslek hayatınıza atıldığınızda alan araştırmalarını siz oluşturacaksınız”Sempozyumun açılış konuşmasını Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot yaptı. Konrot, konuşmasında Dil ve Konuşma Terapisi öğrencilerine tavsiye niteliğinde şu sözleri söyledi:“Araştırmaya yönelin bir DKT Bölümü olduk”“Geçen yıl ilkini yapmış olduğumuz sempozyum bize çok olumlu sonuçlar verdi. Siz değerli öğrencilerim ve değerli meslektaşlarımın katkı ve destekleriyle daha çok araştırmaya yönelen bir Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü olduk. Meslekte önemli basamaklardan biri de araştırma ve geliştirme. Sadece öğrencilik yıllarınızda değil, meslek hayatınızda da alan araştırmasını iyi yapmanız gerekiyor. Alan araştırmalarını sizin yapacağınız araştırmalar oluşturacak” dedi.Konrot, sözlerinin devamında sempozyuma sponsor olan ve sempozyumu kariyer günleri ile birleştirmelerini sağlayan firmalara teşekkür etti.Daha sonra Öğrt. Gör. Özlem Oğuz, Öğrt. Gör. Tuğba Kaya, Öğrt. Gör. Yasemin Yalal Duru, Öğrt. Gör. Eyüp Sezer, Dr. Öğr. Üyesi Emrah Cangi, Dr. Öğr. Üyesi Evrim Gerçek ve Dil ve Konuşma Terapisi Uzmanı Egemen Nakışçı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen  Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğrencileri katılımcılara tezlerini sundu.İki gün süren sempozyumda 14 oturum ve 69 bildiri yayınlandı.Programın sonunda katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi.

13 MAY 2019

2. FTR öğrenci sempozyumu yapıldı

Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) Bölümü ev sahipliğinde 2. FTR Öğrenci Sempozyumu düzenlendi. ‘Ağrı, Beyin ve Egzersiz’ konulu sempozyumun başkanlığını, Prof. Dr. Defne Kaya ve Doç. Dr. Baran Yosmaoğlu üstlenirken sempozyumda önemli başlıklar da ele alındı. Egzersiz, bir fizyoterapistin olmazsa olmazıdır diyen Prof. Dr. Defne Kaya, akıl kadar bedeni de güçlendirecek şeyin egzersiz olduğunu kaydetti.2. FTR Öğrenci Sempozyumu Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Uzman konuşmacıların yer aldığı sempozyuma öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.Program Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Tıp Fakültesi Tıbbı Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay’ın ‘Görünmeyen Beyin’ konulu konuşması ile başladı. Uzbay, Görünmeyen Beyin kitabını yazma gerekçesini, evrimi ve beyni başka bir açıdan yaklaşarak anlattı.“Beyin beyin olalı, Türkiye'deki kadar ıstırap çekmemiştir”Beynin fizyoterapist alanının çok önemli bir parçası olduğunu belirten Uzbay, ‘Görünmeyen Beyin’ adlı kitabını bir tepki olarak yazdığını ve yazmadaki motivasyonunun beyin hakkında çok hatalı bilgilerin aktarılmış olmasına bağladı. Uzbay; “Beyin beyin olalı Türkiye'deki kadar ıstırap çekmemiştir. Ağzı olan beyni konuştu ve çok hatalı bilgilerde aktarıldı. Çünkü dünya literatürdeki beyni bilmeyen insanlar birçok şey söylediler” dedi.Kalp, sevginin ve aşkın sembolü mü?Antik Yunandaki felsefeci Aristo’nun ‘Kalp, bedenin merkezi organıdır. Zekâ, hareket ve duyguların merkezidir. Beynin en önemli görevi sıcak ve kuru olan kalbi serinletmektir’ sözü ile geçmişten günümüze gelerek ve sevginin ve aşkın ifadesi olarak ele alındığını belirten Uzbay, “14 Şubat sevgililer gününde hala kalpli çikolata hediyeler alıyoruz. Kimse beyin desenli bir şeyler yapmıyor Aslında kalp, beyinle çok benziyor. İkisinde bir sağ bir sol tarafı var ve dört bölgeye ayrılıyor. Ama hala Aristo mantığı devam ediyor” diyerek kalbin, aşk ve sevginin sembolü olmadığını belirtti.Prof. Dr. Tayfun Uzbay’ın konuşmasının ardından sempozyumda oturumlara geçildi.İlk oturum, Doç. Dr. Baran Yosmaoğlu moderatörlüğünde ‘Ağrı Hakkında Deli Sorular 1’ oturumu gerçekleşti. Konuşmacılar; Yrd. Doç. Dr. Fatma Duygu Kaya Yertutanol 'Beyin Ağrıyı Nasıl Algılar? ' başlıklı, Yrd. Doç. Dr. Zeynep Bahadır Ağce 'Ağrıyı Gerçekten Değerlendirebilir miyiz?', Prof. Dr. Defne Kaya ise 'Kronik Ağrıda Beyinde Ne, Nasıl Değişiyor, Ağrı Varlığında Vücudumuzda Ne, Nasıl Değişiyor?' başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. “Ağrı doku hasarı ile ilgili bir deneyimdir”İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji bölümü öğretim Üyesi, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Duygu Kaya Yertutanol, ‘Beyin Ağrıyı Nasıl Algılar ?’ adlı sunumuna “Ağrı doku hasarı ile ilgili bir deneyimdir” diyerek başladı. Ağrının sadece duyusal bir süreç değil karmaşık bir süreç olduğunu söyleyen Kaya, çok büyük bir travma, doku hasarı oluştuğu zaman, insanların ağrı farkındalığı olmadan veya ağrıyı uyaran doku hasarı yokken, empati ve hayal ederek ağrıyı hissedebileceğini söyledi. Kaya, “Ne kadar ağrı hissedeceğimize beynimiz karar veriyor” diyerek ağrının nörobilimsel açıdan nasıl oluştuğunu anlattı. Sonuç olarak ise ağrı durumunda sadece ağrılı dokunun değil sinir sistemininde;  yoga, meditasyon, hipnoz gibi yöntemlerle tedavi edilmesinin önemli olduğunu belirtti.“Beyin, kalçadan hiç hoşlanmaz!”Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Defne Kaya, beynin aşağıda bir yerlerde yaralanma meydana geldiğinde buna çok daha fazla reaksiyon verdiği için beynin kalçadan hiç hoşlanmadığını belirtti. Kaya “Bunu orayı daha fazla koruyabilmek için yapıyor. Herhangi bir yaralanma sürecinde bizde kendimizi postüre alıyoruz ve bu durumu biz fark etmeden beyin yaptırıyor. Biz fizyoterapistlerin yapacağı ise egzersiz veya kas gevşetmek değil ana sorunu bulup orada düzeltmektir. Fizyoterapistlerin unutmaması gereken şey; beyin periferden gelen uyarılara çok hızlı bir şekilde cevap veriyor ve uyum sağlıyor” dedi.“Akıl kadar bedeni de güçlendirecek şey egzersizdir”Prof. Dr. Defne Kaya, kronik ağrıların değerlendirilmesinde ve buna yönelik ağrı çalışma basamaklarını; hastaya belirtileri sorma, ona eğitim verme, yeniden değerlendirme ve en son terapi uygulama olduğunu belirtti. Ardından bir fizyoterapist olarak kendilerine hastayı dinlendirin’ denilmesine çok sinirlendiğini söyledi ve ekledi. “Çünkü fizyoterapi demek hareket demektir. Akıl kadar bedeninde güçlendirecek şey egzersizdir. Hastalara egzersiz vermekten korkmayın.”Prof. Dr. Defne Kaya'nın moderatörlüğünü üstlendiği; Ağrılı Eklemler, Uygun İşlevsel Egzersizler ve Beyindeki Etkileri konulu ikinci oturumun konuşmacıları; Doç. Dr. İrem Düzgün 'Omuz Eklemi', Yrd. Doç. Dr. Emel Sönmezer 'Kalça', Yrd. Doç. Dr. Bahar Anaforoğlu Külünkoğlu da 'Ayak/ Ayak Bileği' başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.Moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. İrem Düzgün'ün üstlendiği son oturumun konusu; Ağrı Hakkında Deli Sorular 2 oldu. Konuşmacılar; Prof. Dr. Semin Akel 'Müzik, Beyin, Ağrı ve Egzersiz', Yrd. Doç. Dr. Çetin Sayaca 'Nöroplastisite, Beyin, Ağrı ve Egzersiz', Öğr. Gör. Mahmut Çalık 'Hormonlar, Beyin, Ağrı ve Egzersiz', Uz. Fzt. Görkem Dizdar da 'NöroKinetik, Beyin ve Ağrı' başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.Sempozyum, Florame sponsorluğunda Ecz. Ayşegül Birlik'in gerçekleştirdiği 'Fizyoterapistler İçin Aromaterapi' adlı atölye çalışmasıyla devam etti. Sempozyum, konuşmacılara teşekkür belgesi verilmesi ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

09 MAY 2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği il temsilcisi Doç. Dr. Mesut Karahan oldu

Üsküdar Üniversitesi akademik kadrosundan; Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mesut Karahan, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği il temsilciliği görevine getirildi. Doç. Dr. Mesut Karahan çok sayıda Lisansüstü tez ve araştırma projelerinde (Ulusal-Uluslararası) görev aldı. Birçok uluslararası ve ulusal makale, kitap, kitap bölümü, bildirileri mevcuttur.Karahan, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini artırarak ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli bir yeri bulunan Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğini (KÜSİ) güçlendirmek ve yaygınlaştırmak üzere çalışmalarını sürdürecek.Çalışma Grubu Üyeleri 1 yıl süre ile görevlendirilmekte olup, her yıl bakanlığın talebi doğrultusunda rektörlükler tarafından önerilen ve bakanlıkça uygun bulunan akademisyenler bakan oluru ile KÜSİ Çalışma Grubu Üyesi olarak görevlendiriliyor.Bu yıl İstanbul’da 9 devlet 40 vakıf toplamda 49 üniversite arasından, Bakanlığın KÜSİ İstanbul İl Temsilcisi olarak 6, Türkiye genelinde ise 90 akademisyenden görevlendirilecek.Üniversitemizin akademik kadrosundan Karahan Mayıs 2019’ da görevine başladı.

07 MAY 2019

Odyoloji Bölümü öğrencileri projelerini sundu

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi “Sadece Öğrenci Sempozyumu” etkinliğini gerçekleştirdi. Öğrencilerin aktif rol aldığı sempozyumda Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji bölümü 4’üncü sınıf öğrencileri proje sunumlarını gerçekleştirdi.Sunumların değerlendirilmesi için oluşturulan jüri ekibinde, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Didem Şahin Ceylan, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Dr. Öğr. Üyesi Nihal Toros Ntapiapis, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi Tolga Erkan, Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, PARGE Proje Geliştirme Direktörü Dr. Nebiye Yaşar, Üsküdar Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörü Tahsin Aksu, Üsküdar Üniversitesi İşaret Dili Eğitmeni Ahmet Kerem Erkan, Üsküdar Üniversitesi Yazı İşleri ve Arşiv Yöneticisi Feray Bayav, Uzm. Odyolog Engin Danışmen, Erişçi Ürün Müdürü Mine Tuna, İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği Erişilebilirlik Komisyonu Başkanı Onur Cantimur görev aldı.“Sadece Öğrenci Sempozyumu” ile ilgili bilgi verildiÜsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleşen sempozyum saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Sempozyumun sunuculuğunu Odyoloji Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinden Tuğba Nida Aydoğan üstlendi. Odyoloji Bölümünün gerçekleştirdiği etkinliklerle ilgili kesitler sunan Aydoğan, Sadece Öğrenci Sempozyumunun her aşamasının öğrencilere ait olduğunu, öğrenci odaklı bir sempozyum olduğunu ifade etti.Öğrenciler projelerini sundu!Açılış konuşması ardından Odyoloji Bölümü 4’üncü sınıf öğrencileri proje sunumlarını gerçekleştirdi. Projeleri hakkında bilgi veren öğrenciler, jüri üyelerinin değerlendirmelerini ve eleştirilerini dinledi. Proje sunumları soru cevap eşliğinde gerçekleşti.Odyoloji Bölümü mezun öğrenciler de bir araya geldiÜsküdar Üniversitesi Odyoloji Bölümü mezun öğrencileri Esra Buğra, Hilal Kavrut, Kübra Binay, Sedanur Dangır, öğrencilerle sektör deneyimlerini paylaştı. İşe giriş süreci ve iş hayatı ile ilgili paylaşımlarda bulunan mezun öğrenciler, meslektaş adaylarına işlerini severek yapmalarını öğütledi. Konuşmalarından dolayı Esra Buğra, Hilal Kavrut, Kübra Binay, Sedanur Dangır’a, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Didem Şahin Ceylan teşekkür belgesi takdim etti.  Sempozyumunda tiyatro gösterimi de gerçekleşti.Merkezi sinir sistemi (MSS) video ve kahoot bilgi yarışmasının da yer aldığı sempozyumda kazanan gruplara ödül verilmesi ardından sempozyum sona erdi.

06 MAY 2019

Üsküdar'da 1. Beslenme ve Diyetetik Zirvesi gerçekleştirildi

Beslenme ve Diyetetik Kulübünün düzenlediği 1.Beslenme ve Diyetetik Zirvesi katılımın yoğun olduğu bir programla Üsküdar Üniversitesinde gerçekleştirdi. Çok sayıda uzman isim zirvede önemli başlıkları ele aldı.Çarşı yerleşke Emir Nebi 1 Salonundaki zirveye Prof. Dr. Halil Coşkun 'Obezite Cerrahisinde Doğru Bilinen Yanlışlar', Uzm. Dyt. Nil Yıldız 'Obezite Cerrahisi Öncesi ve Sonrası Beslenme', Uzm. Dyt. Orçun Kürüm 'Dayanıklılık Sporlarında Beslenme & Bir Diyetisyenin Girişimcilik Hikâyesi', Uzm. Dyt. Yunus Emre Bakırhan 'Nutrigenetik: Gen Analizine Uygun Beslenme, Dyt. Canan Aksoy' Tavuk Etinin Sağlıklı Beslenmedeki Yeri', Veteriner Hekim Erdal Elmas 'Tavuk Eti Yetiştiriciliği', Biyolog Dyt. Burçak Çubukçu 'Kanser & Beslenme', Dr. Dyt. Gizem Köse 'Yeme Farkındalığı' başlıklı sunumlarıyla katılım sağladı.Bezmialem Üniversitesi Genel Cerrahi ABD öğretim üyesi olup aynı zamanda kurucusu olduğu BariatrikLab Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezinde çalışmalarına devam etmekte olan Prof. Dr. Halil Coşkun, ‘Obezite Cerrahisinde Doğru Bilinen Yanlışlar’ adlı sunumunu gerçekleştirdi. Coşkun,  şu anda gündemde olan bariyaktik yani obezite cerrahisi hakkında bilgiler verdi.“Obezite sadece beslenme kusuru, irade yetersizliği değil, hastalıktır”Coşkun, obezitenin sadece beslenme kusuru, irade yetersizliği değil, hastalık olduğunu belirterek “Onları tedavi etmemiz lazım fakat genel anlamda obeziteye çözüm üretmek istiyorsak yapılması gereken şey obezitenin engellenmesidir. Bir hastalığı engelleyebilmek için hasta olmayan bireyler üzerinde çalışma yapmak lazım” dedi ve obez olmayan bireylere bu konuyla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılırsa obezliğin azalmasına sebebiyet vereceğini vurguladı.  “Obezitenin çok etkili bir tedavisi yok”Obezitenin çok etkili bir tedavisi olmadığını, egzersiz, beslenme, davranış ve en sonra cerrahi tedavisi olduğunu söyleyen Coşkun, cerrahi tedavisinin çok arttığını belirtti. Bu yüzden obezite terimini kullanırken obeziteye tedavi etmek değil de obeziteye çözümlemek ifadesini kullanmanın daha doğru yaklaşım olacağını, öyle bir tedavinin ortada olmadığını söyledi.“Gıda sektörüne denetim getirmek lazım”Obeziteyi engellemek için gıda sektörüne denetim getirilmesi gerektiğini fakat ekonomi düşeceği için ülkelerin bunu yapmadığını belirten Coşkun, “Böyle olunca da bizler daha çok işlenmiş gıdalarla temas halinde kalıyoruz dolayısıyla obezite artıyor.” dedi. Sonrasında Cerrahi bir müdahale olan mide ameliyatlarının arttığını belirterek türlerini ve nasıl uygulandıklarını katılımcılara anlattı.“Amacımız; her bir tükettiğim anıda ilk ısırıktaki tadı almak”Diğer konuşmacıların ardından son olarak  “Yeme Farkındalığı” konusu Dr. Dyt. Gizem Köse tarafından anlatıldı. Köse, yeme farkındalığı dediğimiz şeyin açlığın hissedilmesiyle beraber o anda durmak, düşünmek mümkünse bir nefes almak sonrasında harekete geçmek ile yediklerini farkında olarak yemek olduğunu söyledi. “Amacımız her bir tükettiğim anıda ilk ısırıktaki tadı almak” olduğunu belirten Köse, bu farkındalığın kilo almak istemeyenlere, diyabetlilere faydası olduğunu, bu sayede porsiyon küçültüp duygusal açlığını değil de biyolojik açlığını doyurduğunu söyledi.“Sevmiyorsan yeme seviyorsan da tadını çıkar” "Sevmiyorsan yeme seviyorsan da tadını çıkar” ana temalarının bu cümle olduğunu belirten Köse, diyet kelimesinin Türkçe karşılığının bir şeyin bedelini ödemek olduğunu söyleyerek bu kelime yerine yeme farkındalığının kullanılması gerektiğini dile getirdi. Çünkü insan ne kadar kısıtlanırsa o kadar çabuk ondan vazgeçtiğini ve eski yeme düzenine döneceğini bu yüzden insanların diyet yerine yeme farkındalığına başlamaları gerektiğini belirtti.1. Beslenme ve Diyetetik Zirvesi konuşmacıları adına hatıra ormanına bir fidan dikildiği belirtilerek Doç. Dr. Mesut Karahan ile Dr. Dyt. Pınar Hamurcu Varol’un plaket takdimi ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

03 MAY 2019

Çocuğunuza 6 aydan itibaren kitap okuyun

Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6. Çocuk Gelişimi Ulusal Öğrenci Kongresi’ne katılan Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatri Bölümü Onursal Başkanı Prof. Dr. Barry Zuckerman, 0-3 yaş arasındaki dönemde kitap okumanın beyin ve dil gelişimine önemli katkıları olduğunu söyledi. Kitabın çocukla anne-baba arasındaki ilişkide köprü görevi üstlendiğini, duygusal paylaşım ve etkileşim açısından önemli bir araç olduğunu belirten Prof. Dr. Barry Zuckerman, çocuğa 6 aydan itibaren kitap okunması gerektiğini kaydetti. Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve bu yılki teması “Oku-Boya-Dans Et” olarak belirlenen 6. Çocuk Gelişimi Ulusal Öğrenci Kongresi’ne katılan Boston Tıp Merkezi, Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatri Bölümü Onursal Başkanı Prof. Dr. Barry Zuckerman, çocuk gelişimine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.Kitap okumak, erken gelişim dönemini etkiliyorÇocuk gelişimi alanında çalışmaları bulunan Prof. Dr. Barry Zuckerman, özellikle 0-3 yaş arasındaki erken çocukluk gelişiminin desteklenmesinde kitap okumanın önemli olduğunu kaydetti. Erken gelişim döneminde beyne giden uyaranların önemli olduğunu, bunlardan birinin de kitap olduğunu ifade eden Zuckerman, kitabın çocukla anne-baba arasındaki ilişkide köprü olduğunu söyledi.Duyguların aktarımını sağlıyorDoğumdan önce ya da doğar doğmaz çok erken aşamalarda duyusal yolakların oluştuğunu belirten  Prof. Dr. Barry Zuckerman, “İşitme ve görme, ardından 6’ıncı aydan itibaren lisan becerileri yükseliyor. Beyin neye hazırsa girdiler de o yönde oluyor. Erken aşamada okuma çok önemli. Bence erken okuma doğumda başlıyor. Anne-babanın sesi önemli. Şarkı söylemeleri, konuşmaları çok önemli. Bebeğe bakması, duyguların aktarımı önemli. Çocuğa 6 aydan itibaren okumak iyi bir şey. 6’ncı aydan itibaren çocuk sesten etkileniyor, annesiyle arasında duygusal bir paylaşma oluyor. İlk yıllarda duygusal paylaşım oluyor. 2 yaş sonrası dil gelişimi ile beraber iletişime geçiyor. Köpek nerede, hayvan nerede gibi soru soruyorsunuz. Sonrasında hikâyeyi anlatmaya başlıyorsunuz. 2,5 yaşına geldiğinde 5 yıla kadar hikâyeye kadar götüren bir sıralama ortaya çıkıyor. 2-3 yaş arasında uyku öncesi okuma yapmak ve bunu bir rutin haline getirmek çok önemli” dedi.“Kitap sayfasını çevirmek ince motor gelişimini destekliyor”0-3 yaş arasındaki dönemde kitap okumanın çocuğun ince motor gelişimine faydalı olduğunu, anne ve çocuk arasında iletişimi güçlendirdiğini, etkileşim sağladığını kaydeden Prof. Dr. Barry Zuckerman, “Kitap çocuğun anne ve babasıyla birlikte zaman geçirmesi için çok önemli bir araç. Kitap evrensel bir uyaran. Çocuk anne ve babasıyla bir arada zaman geçiriyor. Anne ve çocuk arasında çok önemli bir etkileşim sağlıyor. Özellikle karşılıklı diyalog kurmak, etkileşimi artırıyor. Sayfa çevirmek ince motor gelişimini destekliyor. Önemli olan çocuğa kitap okumak değil, karşılıklı etkileşim ve paylaşımda bulunmak” dedi.Çocuk kitapları neye göre seçilmeli?Çocuğa seçilen kitapların özelliklerini de anlatan Prof. Dr. Barry Zuckerman, “Çocuğa seçilen kitapta renkler, resimler, kitapların sayfa kalınlığı önemli. 0-2 yaş arasında kitap sayfası daha kalın olmalı. Kitapta az yazı ve bebek ve hayvan yüzlerinin belirgin ve anlaşılır olması önemli. Bardak, tabak, sandalye gibi bilinen nesnelerin resimlerinin de bulunması da gerekli. Kitabın kafiyeli, çocuk açısından kolayca tekrar edilebilecek bir metine sahip olmalı” dedi.Prof. Dr. Barry Zuckerman kimdir?Prof. Dr. Barry Zuckerman, 1972 yılında Georgetown Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Düşük gelirli ailelerde büyüyen çocuklarda çevresel faktörlerin büyüme ve gelişime etkisi ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Birçok sosyal projeye de önayak olmuştur. Çocuk Sağlığı, Düşük Gelirli Aileler, Halk Okur-Yazarlığı gibi konularda uzman olan Zuckerman, halen Boston Üniversitesi’nde Pediatri Profesörü olarak görev yapmaktadır.

29 NİS 2019

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Dezavantajlılara yaklaşım ülkenin gelişmişliğinin göstergesi”

Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Öğrenci Kongresi’nin ilkini gerçekleştirdi. Alanında çok önemli isimlerin katıldığı kongrenin açılış konuşmasını yapan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, dezavantajlı kişilere vurgu yaptı. Gelişmiş ve gelişmemiş olan ülkeleri ayıran en önemli faktörün dezavantajlı insanlara yaklaşım olduğunu kaydeden Tarhan, “Dezavantajlı insanları önemseyip onlarla ilgileniyorsa o ülke gelişmiştir.” ifadelerini kullandı.Üsküdar Üniversitesi Merkez yerleşke Nermin Tarhan Konferans salonunda gerçekleşen 1. Ergoterapi Öğrenci Kongresi etkinliğinin açılış konuşmalarını ilkini Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Temsilcisi Berkay Karpuz yaptı.Kongreye farklı üniversitelerden çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katılım sağladığı kongrede daha sonra Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Dursun ve Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan kürsüye geldi.Prof. Dr. Dursun: “Üsküdar Üniversitesi’nin eğitim anlayışı tamamen öğrenci odaklı”Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Dursun, 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrencilerini alacak olan tıp fakültesinden bahsetti. Dursun, açılacak olan tıp fakültesinin tam tematik bir üniversite olarak toplumumuza hizmet sunacak bireyler yetiştireceğini belirtti. Dursun; “Üsküdar Üniversitesi’nin eğitim anlayışı tamamen öğrenci odaklı. Mezun olduktan sonra gittiğiniz her yerde efendiliğinizle Üsküdar Üniversitesi’ni temsil edeceğinizi söylemek istiyorum. Bu ilk kongrenin hayırlı olmasını diliyor, başarılar diliyorum” diyerek güzel dileklerini sundu.“Olumsuz duyguları satın almayın, her zaman olumluları cebinizde taşıyın.”Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ergoterapinin Türkiye’de çok fazla bilinmemesine rağmen kongreye farklı üniversitelerden hocaların gelmesi üzerine gururlandığını ifade etti. Gelişmiş ve gelişmemiş ülkeyi ayıran en önemli şeyin dezavantajlı insanlara yaklaşımı olduğunu vurgulayan Tarhan; “Dezavantajlı insanları önemseyip onlarla ilgileniyorsa o ülke gelişmiştir. Bir insanla karşılaşınca o insandaki üç şeye dikkat etmek gerekiyor. Özeline, özrüne ve kutsalına. Bir insanda bunlara dikkat etmez, önemsemezseniz o insanı kaybedersiniz” şeklinde konuştu. Tarhan, Ergoterapi öğrencilerine hastalarını severek ve empati kurarak iletişim kurmaları gerektiğini söyleyerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Tarhan, “Hiçbir zaman olumsuz duyguları satın almayın, her zaman olumluları cebinizde taşıyın” dedi.Açılış konuşmalarının ardından kongreye geçildi. İlk oturum; Bilgi Üniversitesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Demirci öncülüğünde gerçekleşti. Doç. Dr. Barış Yılmaz; Cerrah Gözüyle Ergoterapi, Uzm. Psk. Hüma M. Çokakoğlu; Onkolojide Ergoterapi Uygulamalarının Psikolojik Açıdan Önemi, Prof. Dr. Banu Kuran; Romatoid Artrit Rehabilitasyonu ve Ergoterapi, Uzm. Fzt. Emre Erden; Kurumsal Hastanelerde Ergoterapi Departmanının Yaygınlaşması konusunda sunum gerçekleştirdi.Kongrenin ikinci oturumu ise Doç. Dr. Ergoterapist Ümit Uğurlu öncülüğünde gerçekleşti. Uğurlu;  Romatizmal Hastalıklarda Ergoterapi, Doç. Dr. Onur Noyan; Bağımlılık ve Ergoterapi, Ody. ve Kon. Boz. Uzm. Çiğdem Ergül; Çocuklarla Etkileşim ve iletişim Kurarken Bireysel Farklılıkların Etkisi, Dr. Fzt. Aymen Balıkçı; Nöromotor Bozukluklarda Ekolojik Perspektif konusunda sunum yaptı.Bağımlılık seçim midir yoksa hastalık mıdır?Konuşmasına katılımcılara, bağımlılığın seçim mi yoksa hastalık mı olduğunu sorarak başlayan Doç. Dr. Onur Noyan, ‘Bağımlılık ve Ergoterapi’ başlıklı sunumunda önemli paylaşımlarda bulundu. Bireyin sadece seçim yapıp denediğini söyleyen Noyan, deney sonrasında beynin verdiği tepkiye göre seçimine devam ederse meydana gelen şeyin kronik bir hastalık olarak adlandırıldığını ifade etti. Hastayı değerlendirdikten sonra tedaviyi uygulayıp 2-3 hafta sonra taburcu ettiklerini belirten Noyan, beyinde, seks yapmak, kitap okumak, resim yapmak gibi eylemlerde salgılanan dopamin hormonunun uyuşturucu madde kullanımında daha fazla salgılandığı söyledi ve ekledi. Noyan, “Beyin uyuşturucu maddeyi almadan mutlu olamaz ve bireyi yaşamdan uzaklaştırır. Bu değişimde beyin kendine yeni yollar buluyor ve günlük yapılan işlemlerden zevk alamaz hale getiriyor. Bağımlılık tedavisindeki asıl başarı, bağımlı kişiyi bir sonraki randevuya ikna etmektir” şeklinde konuştu.Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova’nın öncülüğünde gerçekleşen 3’üncü oturumda Fzt. Ebru Sidar, Yetişkinlerde Travma ve Duygu Bütünleme İlişkisi, Erg. Muammer Aydoğdu Ergoterapinin Sinaptik Bağlantı Oluşumuna ve Miyelizasyona Etkisi, Uzm. Dilek Özdemir Geropsikiyatri Rehabilitasyonda Ergoterapi, Uzm. Fzt. Senem Dallıoğlu Serebral Persi'de Nörogelişimsel Müdahalelerin Değişen Yüzü, Öğr. Grv. Elif Konar Özkan Anlatıların; Masal ve Hikâyelerin Şifa Gücü adlı sunumlarını gerçekleştirdi.Kongrenin 4’üncü oturumu Dr. Öğr. Üyesi Fzt. Serkan Pekçetin moderatörlüğünde gerçekleşti. Pekçetin; Bebeklik ve Erken Çocukluk Döneminde Duyu Bütünleme Müdahaleleri, Öğr. Gör. Ümit Ertem; Seçilmiş İnsanlar; Özel Gereksinimli Çocuğun Ailesi Olmak, Arş. Gör. Gülşah Zengin Şizofreni Tanılı Birey Merkezli Ergoterapi Müdahale Programının Etkinliğinin Yaratıcı Beceriler Modeline Göre İncelenmesi, Öğr. Gör. Nilüfer Esin Berberoğlu Sanatın İyileştirici Gücü, Erg. İsa Kör Türk Ergoterapist Olarak Güney Amerika'daki Uygulanan Ergoterapi Gözlemleri adlı sunumunu gerçekleştirdi. MÜTEM-NUN Okulları Minik Dostlar Grubunun sunumlarıyla oturum sona erdi.“Bizleri çok küçük meblağlarla çalıştırıyorlar ve işimizi gasp ediyorlar”Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi bölümü mezunu İsa Kör, Türk Ergoterapist olarak “Güney Amerika'daki Uygulanan Ergoterapi Gözlemleri” konusunda yaptığı sunumda şunları söyledi: “Mezun olduktan sonra bir şeylerin yanlış olduğunu gördüm ve değiştirmek istedim. Bizleri çok küçük meblağlarla çalıştırıyorlar ve işimizi gasp ediyorlar. İnsanlık hayatında birbirimizi zengin-fakir, bilgili-cahil gibi tek bir çizgi ile ayırıyoruz. İnsanlar olarak kötü yönleri görmeye meyilliyiz. İnsanların iyi yönlerini görmeye körüz, kötü yönlerini arıyoruz. Mutluluğu unutup paraya sığınıyoruz. Ülke ülke gezip ergoterapinin başka ülkelerde nasıl uygulandığını inceledim” dedi.Kongrenin 5’inci oturumu ise Dr. Yeşim Ünveren öncülüğünde gerçekleştirildi. Ünveren, Beynin Nörobiyolojisi Yemeyi Nasıl Etkiliyor, Metabolik İhtiyacın Ötesinde Yeme Bozuklukları, Öğr. Gör. Erg. Shahram Mohseni; Otizmli Çocukların Rehabilitasyonunda İnterdisipliner Yaklaşım, Erg. Aslı Koçak; El Rehabilitasyonunda Sahadan Veriler, Erg. Mehmet Kaan İldiz; Teknolojik Rehabilitasyonun Ergoterapide Kullanım Potansiyeli, Kadriye Yağmurcu; Depresyon Tedavisinde Dans ve Yaratıcı Hareket Analizi adlı sunumunu gerçekleştirdi.Kongrenin 6’ıncı oturumu ise Dr. Öğr. Üyesi Emre Serdar Atalay öncülüğünde gerçekleştirildi. Öğr. Gör. Sümeyye Belhan; Adli Kurumlarda Ergoterapi Müdahaleleri, Öğr. Gör. Fzt. Yavuz Sultan Selim Kavrık; Üst Ekstremite Amputasyonlarında Ergoterapi Müdahaleleri, Erg. Sedanur Yılmaz; Dislekside Ergoterapi, Erg. Begüm Mine Doğan; Terapi Boyutunda İşaret Dili ve İşitme Engeli, Psk. Ebru Ayda Aktay Sanatın İyileştirici Gücü / Ebru Sanatının Terapötik Özelliği konularında sunum yaptı.Kongrenin son oturumu Dr. Öğr. Üyesi Fzt. Gülşah Kınalı öncülüğünde gerçekleşti. Kınalı; Pediatrik Rehabilitasyonda Bütünsel Yaklaşım: Nöroduyusal Mobilizasyon Terapisi, Op. Dr. Bekir Eray Kılınç; Ön Çapraz Bağ Yaralanmasında Uygulanan Ameliyat Tekniğinin Post-Operatif Rehabilitasyona ve Aktivite ye Etkisi, Öğr. Grv. Erg. Andrea Güvenç; Almanya ve Diğer Avrupa Ülkelerinde Ergoterapi, Ecem Tuğçe Akbulut; Müziğin İnsan Hayatına Etkisi, Erg. Emre Savaş; Türkiye'de Ergoterapistlerin Yeri ve Önemi ( İstatistik Veriler) adlı sunumunu gerçekleştirdi.Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova’nın kapanış konuşması ardından 1. Ergoterapi Öğrenci Kongresi sona erdi.

24 NİS 2019

Üsküdar’da V. Endüstride Proses Güvenliği ile İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu gerçekleştirildi

Üsküdar Üniversitesi, “V. Endüstride Proses Güvenliği ile İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu” etkinliğine ev sahipliği yaptı. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan öncülüğünde gerçekleşen sempozyumda sektörün önde gelen iş sağlığı ve güvenliği uzmanları öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleşen sempozyuma, Tofaş Gövde Fabrika İş Sağlığı Uzmanı Taner Çetindaş, UNILEVER İş Güvenliği Müdürü Selimcan Menemencioğlu, Seyir Akademi İş Güvenliği Uzmanı Hülay Mutlu, İş Güvenliği Uzmanı Cüneyt Çakır, İnşaat Mühendisi Kamil Erdinç Diler, Makine Mühendisi Ahmet Altan Akbaş, Elemanlar Vakfı Başkanı Suat Hayri Akpınar, Karadeniz Holding İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koordinatörü Gökhan Güzel konuk oldu.  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan sempozyumun açılış konuşmalarını Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Dursun ve Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy yaptı.    Dr. Öğr. Üyesi Uçan: “İş kazalarından dolayı milyarca kaybımız var”Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, iş sağlığı ve güvenliğinin önemine dikkat çekti. Uçan ülkemizde yaşanan iş kazaları ve ihmallere değinerek alınması gereken tedbirleri belirtti. Uçan, “Meslek hastalıkları ve iş kazalarından dolayı milyarca kaybımız var. Bu kayıpları en aza indirmek için doğru eğitim verilmesi gerek bu kadar önemli bir konuda üniversitemiz Türkiye’de ilk defa iş sağlığı ve güvenliği laboratuvarı kurdu” dedi.Türkiye’de ilk Üsküdar’da kurulduUçan Türkiye’de ilk kez kurulan iş sağlığı ve güvenliği laboratuvarı ile ilgili bilgi verdi. Açılışı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından gerçekleşen laboratuvarda çeşitli doz ve ölçü aletleri mevcut. Bunun yanı sıra yüksekte çalışma, yangında çalışma ile ilgili çalışma sahaları var. Bu laboratuvarın oluşmasında firmalardan da destek aldık. Bu laboratuvar Türkiye’de iş güvenliği eğitiminin nasıl yapılması gerektiğine ile ilgili gerçek anlamda yapılan ilk model” şeklinde konuştu.Üsküdar Üniversitesi İSG Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları dolayısıyla oluşan kayıp gayri safi milli hasılanın %2-%3’ü kadar olduğu tahmin edilmekte olduğunu belirtti. Uçan, bu büyüklükteki bir kaybı önlemek için mutlaka çok yönlü mücadele gerektiğini söyledi.Uçan şunları söyledi: "Üniversitelerde İş Güvenliği konusunda bilim insanı yetişebilmesi için, Fen Bilimleri Enstitüsü altında İş Güvenliği Bilim Dalı açılması ve bunun altında da branşlar olması gerekmektedir. Bu gün için bu dalda çalışan bizlerin doçent olması mümkün olmamaktadır."Prof. Dr. Dursun: “İnsan hayatına güzel şeyler sunma imkân ve yeteneğine sahibiz”Prof. Dr. Şefik Dursun, iş kazalarına engel olmak için doğru eğitimin verilmesi gerektiğini vurguladı. Dursun, Türkiye’de yaşanan iş kazalarının nedenlerine değindi. Dursun, “Türkiye, iş güvenliği konusunda Batı’da yaşanan bilimsel araştırmaları, teknolojik gelişmeleri belli bir noktaya geldikten sonra takip ediyor. Herkes insan hayatına güzel şeyler sunma imkân ve yeteneğine sahip. Bu imkân ve yeteneklerden faydalanarak insanların hayatına güzel şeyler katmalıyız. Üsküdar Üniversitesi de milletine hizmet etme arzusu ile kalabalık bir öğrenci kitlesini eğitiyor” şeklinde ifade etti.Üsküdar Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstünde İş Sağlığı ve Güvenliği bölümleri bulunduğunu belirten Dursun, "Türkiye’de ilk defa kapsamlı “Prof. Dr. Hilmi Sabuncu İSG Laboratuvarı ve Eğitim Sahası’nı üniversitemizde kuruldu. Cuma günü sayın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıldı. İnsan hayatı ile ilgili bu dalda eğitimde mutlaka laboratuvar, staj, eğitim sahaları gerekmektedir. Uzaktan eğitimle bunun gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır. Üsküdar Üniversitesi’nde İSG eğitiminde ekip olarak kaliteli hizmet verilmektedir. Bu da bu alanda üniversitemize olan ilgiyi arttırmaktadır" şeklinde konuştu.Prof. Dr. Atasoy: “İş kazaları ve meslek hastalıkları önlenebilir!”Prof. Dr. Sevil Atasoy, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uluslararası alanda yapılan çalışmalara değindi. Atasoy, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğunu ifade ederek iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiren çok sayıda insan olduğunu belirtti. Atasoy, “Dünya’da her yıl 2 milyon 780 bin kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları yüzünden yaşamını kaybediyor. Bunların 2 milyon 400 bini meslek hastalıklarından ölüyor ayrıca 374 milyon kişi de ölümle sonuçlanmayan iş kazalarının mağdurları. Hâlbuki herkes iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğunu biliyor” dedi.İnsan doğası ile ilgili analizlere değinildiTofaş Gövde Fabrika İş Sağlığı Uzmanı Taner Çetindaş, “İnsan Doğası ile ilgili Analizler” konulu sunumunu yaptı. Kendisi ve iş yaşamı ile ilgili paylaşımlarda bulunan Çetindaş, insan doğası analizlerine değinerek sürücülerin zihinsel ve psikomotor becerilerini ölçen viyana testi ile ilgili bilgi verdi. Taner Çetintaş; “Human Nature&Viyana Testi” çalışanların yapacağı işlerde, istenen becerilerini belirleyecek Viyana testi uyguladıklarını belirten Çetintaş, "Bu testi yaparken İsveç değerlendirmesine göre sonuçları değerlendirdiğimizde hata payının çok olduğunu görerek, kendimize göre değerlendirme kriterleri oluşturduk. Beş yılda bir testleri tekrarlıyoruz, bu testle işe giriş ve ekipman kullananları değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.İhmal sonucu oluşan iş kazası örneklerine yer verildiUNILEVER İş Güvenliği Müdürü Selimcan Menemencioğlu, “Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma” konulu sunumunu yaptı. Kapalı alanlarda çalışmanın zorluğuna değinen Menemencioğlu, tedbirsizlik ve ihmalsizlik sonucu yaşamını yitiren iş kazası örneklerine yer verdi.Kapalı alanlara giriş belki de iş güvenliği alanındaki en karmaşık konuların başında geldiğinin altını çizen Selimcan Menemencioğlu, "çünkü doğru güvenlik önlemleri alınmazsa bu alanlar çalışanlar için bir ölüm tuzağına dönüşür. Kapalı alan tanımına bazen iskeleleri bazen 1,5 mt. derinlikteki çukurlarda girmektedir. Kapalı alanlara girişler kontrolü yapılmadır." şeklinde konuştuEndüstriyel kazaların etkileri tartışıldıSeyir Akademi İş Güvenliği Uzmanı Hülay Mutlu, İş Güvenliği Uzmanı Cüneyt Çakır ve Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, “Büyük Endüstriyel Kazaların Domine Etkileri ve Analizinin Bir Organize Sanayi Bölgesinde Uygulanması” konusunda sunum gerçekleştirdi. Endüstriyel kazaların etkileri tartışıldı.Programda, endüstriyel kazaların dinamo etkileri ve analizinin bir organize sanayi bölgesinde uygulanması” Seyir Akademiden Hülay Mutlu ve Cüneyt Çakır Üsküdar üniversitesinde Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan’ın tez danışmanı olduğu çalışmada bir organize sanayi bölgesinde fabrikalarda bulunan tanklar değerleri değerlendirilerek phast programı ile domino etkisi anlatıldı.Mutlu, tank sızıntıları salınım ve dağılım (toksik radyasyon ve patlama) ayrı ayrı incelenerek  alınan sonuçlar itfaiye ile paylaştı.Dönüşüm projelerinde güvenlik konuşulduKaradeniz Holding İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koordinatörü Gökhan Güzel, “Dönüşüm Projelerinde Güvenlik” konulu sunumunu yaptı. Güzel, dönüşüm projelerini değerlendirerek dönüşüm projelerinin önemini ele aldı.Karadeniz Holding'in 14 yüzer elektrik santralleri olduğunu (475 MVA) belirten Gökhan Güzel, ihtiyaç halinde birkaç ayda yeni santral kurabildiklerini bunun dünyada örneğinin olmadığını belirtti. Güzel, yakıtın yerel sağlayacılarından alınarak yerine 135 Kv ile elektrik enerjisi verildiğini soğutma suyunun deniz saunasına zarar vermeyecek şekilde +4 derece olarak verildiğini söyledi.Güzel, ayrıca patlama veya yangın için özel önlem aldıklarını statik için eş potansiyel uyguladıklarını ifade etti.“Basınça Ekipmanlarında Yaşanan Büyük Endüstriyel Kazalar”İş Müfettişi Dr. Baran Akınbingöl kaza nedenlerinin paylaşılması ve kök nedene inilmesi gerektiğini belitti. Kazanın büyüklüğüne göre firmalarda Genel Müdürün dahil kaza incelemeye katıldığını belirten Akınbingöl "Kazalar ceza ve hukuk alanları ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Olayların kök nedenine inilmeli ve kaza olaylarının sonuçları araştırılıp yayınlanmalıdır. Kriterler belirlenerek doğru karar verilmelidir" şeklinde konuştu.Etkinlik soru cevap ardından sona erdi.

22 NİS 2019

Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 1 ve 2’nci sınıf Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri önlük giyme heyecanı yaşadı. Beyaz önlük giyme törenine öğrencilerin aileleri de katıldı.Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mesut Karahan öncülüğünde gerçekleştirilen tören Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonunda yapıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Üsküdar Üniversitesi Kurumsal filmi izlenmesinin ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi.“Öncelikli amacımız nitelikli birey yetiştirmek”Açılış konuşmasını gerçekleştiren Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mesut Karahan, önlük giyecek öğrenciler adına çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: “İnsanların hayatlarında unutamadığı bazı anlar vardır. Siz de beyaz önlüklerinizi giydiğiniz bu günü asla unutmayın. Bizim amacımız nitelikli akademisyen ve diyetisyen yetiştirmek. Fakat bunlardan önceki asıl amacımız nitelikli birey yetiştirmek” dedi.“Önlüklerinizi menfaat ve çıkar uğruna kirletmeyin”Karahan, sözlerinin devamında önlük giyen öğrencilere şu öğütlerde bulundu: “Mesleğe bugün adım atacaksınız. Etik ve ahlaka bağlı kalarak işinizi yapın ve eğitimi asla bırakmayın. Kendinizi sürekli geliştirin. Bu önlüklerinizi menfaat ve çıkar uğruna sakın kirletmeyin” ifadelerini kullanarak öğrencilere ileriki meslek hayatlarında başarılar diledi. Törenin devamında Prof. Dr. Sevda Asqarova, Doç. Dr. Mesut Karahan, Dr. Öğrt. Üyesi Pınar Hamurcu Varol, Dr. Öğrt. Üyesi Aziz Erdoğan, Öğrt. Gör. Canan Uysal, Öğrt. Gör. Belgin Gökçe, Öğrt. Gör. Sabiha Keskin tarafından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi.

20 NİS 2019

Türkiye’nin ilk “İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı” Üsküdar Üniversitesinde açıldı

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı ve Eğitim Sahası, Üsküdar Üniversitesinde açıldı. Türkiye’nin ilk İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarının açılış töreni, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımları ile gerçekleşti. Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan, “Prof. Dr. Hilmi Sabuncu İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı ve Eğitim Sahası”, 19 Nisan 2019 Cuma günü, Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesinde açıldı.Açılışı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptıBu yıl 6.’sı düzenlenen Bilim ve Fikir Festivali Ödül Töreni’ne katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, program sonunda Türkiye’nin ilk İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarının açılışını da gerçekleştirdi. Laboratuvarı gezen Selçuk, yetkililerden laboratuvarla ilgili de bilgi aldı. Bakan Selçuk, burada baretli İSG öğrencileriyle fotoğraf da çektirdi.“Uzaktan eğitim ile bu alanda insan yetiştirmek mümkün değil”Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, şunları kaydetti:“Bugün Sayın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımı ile Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne bağlı ‘Prof. Dr. Hilmi Sabuncu İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı ve Eğitim Sahası’nın açılışı yapıldı. Türkiye’de bu konuya yönelik ilk laboratuvar ve eğitim sahası olarak uygulamalı eğitim imkânı sunulacaktır.”“İSG’de uygulamalı eğitim çok önemli”Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın da yer aldığı törende Tarhan ise;“İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi insan sağlığıyla doğrudan bağlantılı olduğu için uzaktan verilen eğitim, muhakkak dokunarak, uygulamalı olan eğitimle desteklenmelidir. İdeal olan eğitim uygulamalı olarak verilmesidir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu laboratuvar bu anlamda büyük önem taşımaktadır. ‘Prof. Dr. Hilmi Sabuncu İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı ve Eğitim Sahası’nın oluşmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” İfadelerini kullandı.

17 NİS 2019

Katedral yangını önlenebilir miydi?

Gotik mimarinin en önemli yapılarından biri olan Notre Dame Katedrali’nde meydana gelen yangın, güvenlik sistemlerinin önemini bir kez daha gün yüzüne taşıdı. Bu yangının dünya çapında bir kayıp olduğunu ifade eden uzmanlar, katedraldeki algılama sisteminin mevcut; yangın algılama sistemlerinin çalışır halde tutulmasının önemini vurguladı. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan ve Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı Öğretim Görevlisi Abdurrahman İnce, dünyanın en önemli mimari yapılarından biri olan Notre Dame Katedrali yangını ve mimari binaların güvenlik sistemleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.Kasten yakılma ihtimali göz ardı edilmemeli“Yangının çıkış sebebi henüz belli değil, renovasyon ve restorasyon çalışmaları işlemleri sebebi ile kasıtsız olarak başlamış olabileceği ihtimali üzerine soruşturmaların bu yönde sürdürüldüğü bildiriliyor” diyen Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, kasten yakılma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.“Kanserin dördüncü evresi gibi”“Yaklaşık 850 yıllık bu dünya mirası binanın total boyutta yanması dünya çapında bir kayıp” diyen Öğretim Görevlisi Abdurrahman İnce,“Binanın iç kısmının ahşap olduğu anlaşılıyor. Algılama sisteminin mevcut olduğu ama yetersiz olduğu anlaşılıyor. 18:20 deki ilk sinyalde algılanan adresin tespit edilememesi kabul edilemez bir eksiklik. Tespit edilebilseydi başlangıçta, küçükken ve çok az bir zararla söndürülebilirdi. İkinci alarmda başlangıç adresi tespit edilebilmiş ama arada 23 dakika var. Böyle bir ahşap bina yangınında 23 dakika çok geç algılama ‘too late’ (kanserin dördüncü evresi gibi) anlamına gelir. Katedral yangınının devasa tahribatında en önemli neden bu çok geç algılamadır. Tüm tarihi binalarda yangını gecikmeden algılayacak sistemlerin aksaksız çalışır halde tutulması son derece önemlidir. Hatta elektrik pano dolapları gibi ilgili bölümlere çok erken algılama (VESDA: Very Early Smoke Detection) sistemleri kurulabilir” şeklinde konuştu.Katedral binasında uygun sprinkler sistemi olmalıydıÜsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı Öğretim Görevlisi Abdurrahman İnce, “Bina ahşap olduğu için, yangında kor oluşacağı için ve ayrıca içeride devasa hacim, yani hava büyüklüğü faktörü çok fazla olduğu için boğucu söndürme sistemleri etki edemez, su buharı dahil hiç bir tür söndürme gazı ile katedral iç hacminde total söndürme gazı sistemi ve boğma yöntemi uygulanamaz” diyerek, sözlerini şöyle tamamladı:“Otomatik yağmurlama (sprinkler) sistemi bu tip tarihi binalara uygun olarak tasarlanırsa çıkacak ve kor oluşturacak yangınlar söndürülebilir, elbette suyun vereceği biraz zarar olacaktır ama yanmaktan koruyacaktır. Bu katedral binasında uygun sprinkler sistemi olmalıydı. Olsaydı çıkan yangını %94 başarı ile söndürürdü.”

17 NİS 2019

Yelekçi: “Koruyucu anneliği AVM anneliği olarak görmeyin”

Üsküdar Üniversitesi ile Kalben (Koruma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile) Derneğinin ortaklaşa düzenlediği “Koruyucu Aile Farkındalık Paneli”  Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirildi.Panele Kalben Derneği kurucusu Pelin Çalışkanoğlu, Kalben Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Müge Canan Yelekçi, Koruyucu Aile ve Evlat Edindirme Birimi Şube Müdürü Ahmet Emin Baysal ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abdülhakim Beki panelist olarak katıldı.Dünyada üzerindeki nüfus itibarıyla baktığımız zaman 0-18 yaş arasındaki çocukların korunmaya ihtiyacı olan, risk altında bulunan çocuklar olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Abdülhakim Beki, korunmaya ihtiyacı olan çocukların sosyal devlet anlayışının da gereği olarak devlet koruması ve güvencesi altına alındığının altını çizdi.“Kurumlar çocukların gideceği en son nokta olması gerekiyor”Dr. Öğr. Üyesi Beki, “Biz sosyal hizmet perspektifinden baktığımız zaman kurumlar elbette olmalıdır fakat kurumlar çocukların gideceği en son nokta olması gerekiyor. Yani çocukların biyolojik, psikolojik, sosyal ve manevi olarak mutlu olabilecekleri, gelişimlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilecekleri en güzel mekân bir ailenin yanında bakımını sağlayabilmektir. Bu, öz ailesi olamıyorsa da ikinci dereceden akrabalarının yanında kalması, bu da mümkün değilse koruyucu aile modeliyle çocukların bakımlarını sağlayabilmek gereklidir” dedi.“Yaşama hakkı başta olmak üzere pek çok hakkı güvence altına alınıyor”Sosyal hizmet perspektifinden Aile Bakanlığı, Sosyal Hizmetleri Bakanlığı ve koruyucu aile sistemi noktasında konuşan Ahmet Emin Baysal, “Bulunduğu toplumda normal kabul edilen bir aile yaşantısını elde edemeyen çocuklar diyebiliriz. Zaten sosyal hizmetlerin temelinde de normal kabul ettiğimiz çizgiyi yakalayamamış, normal hayat standartlarını elde edememiş, dezavantajlı gruplar dediğimiz gruplar temel hedef kitlemizdir. Bu şekilde bir insanın en temel hakkı olan yaşama hakkı başta olmak üzere, pek çok hakkı bu şekilde güvence altına alınıyor” ifadelerini kullandı.“Yaraları sarmaya başlayınca dünyada tek olmadığımı anladım”Altı aylıkken parkta çimlerin üzerinde bulunduğunu, koruyucu ailesiyle rastlantısal bir şekilde denk geldiğini söyleyen Çalışkanoğlu, üniversitede hayat deneyimini paylaştığı hocasının “Kendi yaranı sarabilmek için kendi benzer hikayene sahip arkadaşlarını bulmak zorundasın. Hem onların yaralarını, hem de aslında kendi yaralarını saracaksın. Ben sana çocuk dramasının nasıl yapıldığını öğreteceğim, sen de giderek kurum bakımında kalan çocuklarla bunu paylaşacaksın.” Dediğini söyledi ve “Aslında benim için işin sırrı ve sihri buymuş. Çocuklarının yaralarını sarmaya başlayınca dünyada tek olmadığımı anladım.” şeklinde konuştu.İşin ebeveyn kısmını anlatan Müge Canan Yelekçi ise bir insanın, bir annenin koruyucu aile olmadan hangi aşamadan, hangi ruh halinden geçtiğinden bahsetti. Bu işte altın kuralın çocuk sevmek olduğunu söyleyen Yelekçi, “Sadece kendi genetiğinizden olan çocukları değil, tüm çocukları sevebilme kapasitenizin olması ve bu kapasiteye içinizde güvenebilmeniz lazım” dedi.“AVM anneliği olarak görmeyin!”Çocuklu hayatın çocuksuz hayattan çok farklı olduğunun altını çizen Yelekçi, ailenin buna hazır olması gerektiğini ve bunun için çocuk sevmesi gerektiğini söyledi. “Hiçbir zaman koruyucu anneliği ben çocuğumu giydireceğim, elinden tutup AVM’lerde dolaştıracağım deyip, AVM anneliği olarak görmeyin. Çünkü bu çocukların farklılıkları var. Birebir anne ve baba sevgisinden, şefkatinden yoksun kalmış çocuklar” şeklinde konuştu.Panel, soru cevap kısmının ardından Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Karatay’ın panelistlere Hisseden İnsan heykelini vermesinin ardından sona erdi.

11 NİS 2019

Bilinçli Anne – Güvenli Çocuk eğitimlerinde sona gelindi

Üsküdar Üniversitesi ve Tuzla Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Bilinçli Anne-Güvenli Çocuk Eğitim Programı” eğitimlerinde sona gelindi. Eğitim kapsamında şuana kadar bin 439 çocuk ve bin 549 anne eğitimlerden yararlandı.Annelere ve çocuklara bilinçli, güvenli, güçlü bir gelecekGeçtiğimiz aylarda Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından imza altına alınan protokol kapsamında Tuzla’da anneler ve çocuklara bilinçli ve güvenli bir gelecek için harekete geçilmişti.Tuzla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, Üsküdar Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen projede; akademisyenler, çocuk gelişim uzmanları, sosyal hizmet uzmanları ve hemşireler eğitim verdi.Her ay 3 kur süren eğitimler verildiEğitim Merkezlerinde; her ay 1 kez ve 2’şer saat olmak üzere, toplamda 3 kur süren eğitimler verildi.3-6 yaş arası çocuklar için eğitim oyunlarıyla desteklemiş olan projede, çocukların gelişimlerini göz önünde bulundurup onları geleceğe hazırlama hedeflendi.Anneler için de verilen eğitimlerde, annelerin en sık karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak ve bu konuda onları doğru davranışlara yönlendirmek amaçlandı.Anneler için; dürtü kontrolü ve çocuk ruh sağlığı, çocuk cinsel sağlık eğitimi, çocuklarda özgüven kazandırma yöntemleri çocuklar için de eğitim oyunları konularında eğitimler verildi.

11 NİS 2019

Üsküdar Fizyoterapi ilk mezunlarını veriyor!

2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk mezunlarını verecek olan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4’üncü sınıf öğrencileri için temsili mezuniyet töreni düzenlendi.Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4’üncü sınıf öğrencileri ve ailelerinin yanı sıra bölüm akademisyenleri de katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. sınıf koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Erdoğanoğlu yaptı.“Öncelikli teşekkürüm ailelere”Konuşmasının başlangıcında bölüm olarak ilk mezunlarını vermenin gururunu yaşadığını dile getiren Erdoğanoğlu, büyük emekler vererek evlatlarını kendilerine emanet eden ailelere teşekkürlerini iletti.“Bütün çabamız iyi öğrenci yetiştirmek için”Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Defne Kaya ise duygularını şu cümlelerle ifade etti;  “Son sınıf öğrencileriyle biz hep kavga ettik. İlk günden bugüne kadar hep öyle oldu. Sebebimiz onların iyi yetişmesi, bizim aldığımızın eğitimin aynısını hatta daha iyisini almalarını istememizdi. Bizim bütün stresimiz bu çocuklar mezun olduklarında Üsküdar Üniversitesinde iyi fizyoterapistler yetiştiğini bilmemiz ve çevreden bunu duymak istiyor oluşumuzdan kaynaklı. Onlar benim ve bütün ekip arkadaşlarımın gözbebeği. Bu mesleği yapıyor olmak, insanlara iyi bir şekilde dokunuyor olmak çok güzel bir şey. Bu duyguyu doya doya yaşayın” dedi.Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zelka da yaptığı konuşmada kurum olarak verilen eğitimin yanı sıra bu konuda ailelerin yadsınamaz bir desteğinin olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin mezuniyetlerini tebrik etti.Açılış konuşmalarının ardından Üsküdar Üniversitesi müzik kulübünün gerçekleştirdiği müzik dinletisi ile öğrenciler ve aileleri keyifli anlar yaşadı.Öğrencilere temsili diplomalarının takdiminin ardından çektirilen hatıra fotoğrafı ile tören sona erdi.

09 NİS 2019

Ergoterapi mezun toplantısının ikincisi gerçekleştirildi

Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova öncülüğünde düzenlenen Geleneksel Ergoterapi Mezunları Toplantısı, Mezunlar Derneği Başkanı Tayfun Gözler, ergoterapi bölümü öğrencileri ve mezunlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi.İkinci Ergoterapi Mezun Toplantısını gerçekleştiklerini belirten Prof. Dr. Sevda Asqarova, mezunları misafir etmekten çok mutlu olduklarını ifade etti. Mezunlar Derneği Başkanı Tayfun Gözler de mezunlar için yapmak istediği etkinliklerden ve yeni yapılanmaya giren derneklerinden bahsetti. 2015 yılında kurulan derneği anlatan Gözler, mezunlar için de Erasmus sürecini başlatmak istediğini belirtti.Mezunlar yaşadıklarını anlattıErgoterapi bölümü mezunu Mehmet Kaan İldiz, iki dalda yaptığı yüksek lisans programından, yeni yapılanmakta olan ‘Sanal Gerçeklik’ projesinden, çalıştığı kurumdan ve yapmak istediklerinden bahsetti.Üniversitenin işaret dilindeki eğitimi ile konuşulan öğrencisi Begüm Mine Doğan da işaret dili eğitimlerini farklı üniversitelerde verdiğini, bitirme projesinde konu alan işaret dilinin kendi hayatı için büyük bir yerde olduğunu, federasyon tarafından tescilli bir işaret dili eğitmeni olarak atandığını anlattı. Yüksek Lisansını Nörobilim üzerine yapan Doğan, ergoterapi mesleğinin geleceğinden bahsetti.“Ergoterapi mesleğinin önü açık” Bölümün ilk mezunlardan NPİSTANBUL Beyin Hastanesinde Ergoterapist olarak çalışan Muammer Aydoğdu ise, ergoterapi bölümü ilk açıldığında klinik için çok emek verdiklerini ve öğrencilik anılarını anlattı. Çalıştığı yerden çok memnun olduğunu ifade eden Muammer Aydoğdu ergoterapi mesleğinin önünün açık olduğunu ve bunu çalıştığı kurumda her defasında gördüğünü belirtti. Onu dinleyen bölüm öğrencilerine meslek hayatı ile ilgili tavsiyelerde bulundu.Yüksek lisansını ergoterapi üzerine yapan, Muhammed Rohat Yazıcı da kişinin lisans mezunu olduğu okulun öneminden bahsetti. Üsküdar Üniversitesine duyduğu aidiyet duygusunu anlatan Yazıcı, mezun olduğu okulu sevdiğini, yeni dönemde ergoterapi bölümüne araştırma görevlisi olarak alındığını söyledi.Rabia Hamza da mezun olduğundan bu yana iki farklı kurumda çalıştığını söyledi ve iş hayatındaki maceralarını bölüm öğrencileri ile paylaştı. Çalıştığı kurumla ilgili bilgiler veren Hamza, kurumdaki memnuniyetini anlattı ve özel eğitim kurumlarında çalışmanın öneminden bahsetti.  Son olarak sözü alan İsa Kör, dördüncü sınıfta okurken aynı zamanda çalıştığını ve bu durumun ona çok şey kattığını ifade etti. Mezuniyetinden sonra bir kliniğin kuruluşuna önemli katkılarda bulunduğunu belirten Kör, hayatının iyilik ve karşılık verme üzerine kurulu olduğunu belirtti. Güney Amerika’ya yaptığı gezide birçok kurumda gönüllü çalıştığını, kültürel farklılıkların ve ekonomik yapılanmaların bireyleri nasıl etkilediğine ilişkin paylaşımlarda bulunan Kör, yakın zamanda on beş günlüğüne Afrika’da bir yardım kuruluşuna gönüllü destek vermeye gideceğini ve şu sıralar ise özel olarak çalıştığını söyledi.Etkinlik, ergoterapi bölümü öğrencileri ve mezunlarının Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile görüşmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

08 NİS 2019

Hareketsiz yaşam omurganın yükünü artırıyor!

“Omurga Sağlığı Sempozyumu”, 6 Nisan 2019 tarihinde Üsküdar Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Alanında uzman birçok akademisyenin yer aldığı sempozyumda, “instabiliteler” konusu ele alındı. Omurga sorunlarının, günümüzde yaşam kalitesini en çok etkileyen durumlardan biri olduğunu belirten uzmanlar, omurga instabilitelerinin ağrı ve fonksiyon kısıtlanmalarına yol açarak, günlük yaşamın sürdürülmesini olanaksız hale getirebildiğine dikkat çekti. Omurga Sağlığı Sempozyumu, 6 Nisan 2019 Cumartesi günü, Üsküdar Üniversitesinde düzenlendi. Alanında uzman birçok isim, “instabiliteler” konusunun ele alındığı sempozyumda bir araya geldi. Sempozyumun açılış konuşmasını, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Dursun gerçekleştirdi.Sempozyum başkanlığını Prof. Dr. Serdar Kahraman ve Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Erdoğanoğlu’nun yürüttüğü sempozyumda, “Servikal Bölge  İnstabiliteleri”,  “Lumbal Bölge İnstabiliteleri”,   “Spinopelvik Bölge İstabiliteleri” ve “ Omurga İnstabilitelerinde Rehabilitasyon Yaklaşımları Diğer Yöntemler” başlıklı oturumlar düzenlendi.Omurga instabiliteleri, fonksiyon kısıtlanmasına yol açıyor         Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Erdoğanoğlu, instabiliteler hakkında şu bilgileri verdi:                             “Omurga sorunları, günümüzde yaşam kalitesini en çok etkileyen durumlardan biridir.  Sağlıklı bir omurga, üzerine binen yükler altında hem omurilik hem de sinir köklerine zarar vermeyecek kadar yer değiştirme yeteneğine sahiptir. Hareketsiz yaşama bağlı kas desteğinin azalması, travmalar ve yaşlanma gibi nedenlerle omurgamızın yük taşıma fonksiyonunda ortaya çıkan aksamalara kısaca ‘instabilite’ diyoruz. Omurga instabiliteleri, ağrı ve fonksiyon kısıtlanmasına yol açarak, kimi zaman günlük yaşam aktivitelerinin sürdürülmesini dahi olanaksız hale getirir.”İlk amaç, omurgaya yönelik egzersiz uygulamaları olmalıTanı ve tedavi sürecinin iş gücü kaybının yanı sıra zaman ve maliyet anlamına da geldiğini ifade eden Yıldız Erdoğanoğlu,  “Bu nedenle sürecin çok katmanlı yürütülmesi, yani ilgili tıp bölümlerinin ortak çalışması gerekmektedir. Hastaların mümkün olduğunca cerrahi tedavi olmaksızın,  omurgaya yönelik özel egzersizlerin uygulanması ile günlük yaşamına geri döndürülmesi ilk amaç olup, cerrahi tedavinin geciktirilmesi ya da cerrahi tedavi uygulananların iyileşme sürelerinin kısaltılması diğer amaçlardır. Yine cerrahi tedavi yöntemin farklılığına göre uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarının uygulanması gerekmektedir. Bu sempozyum multidisipliner olarak, yani çok katmanlı bakış açısıyla omurga instabilitelerini güncel yaklaşımlarla irdeleyecektir. Tanı ve tedavi yaklaşımları hem cerrahi, hem de fizyoterapi ve rehabilitasyon modaliteleri yönünden katılımcılara aktarılacaktır” şeklinde konuştu.Alanında uzman birçok isim, bu sempozyumda buluştuÜsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde gerçekleşen sempozyumda, Prof. Dr. Serdar Kahraman, Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu, Prof. Dr. Filiz Can, Prof. Dr. Deniz İnal İnce, Prof. Dr. Ekin Akalan, Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Erdoğanoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Çetin Sayaca, Doç. Dr. Sevil Bilgin, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özkeskin, Doç. Dr. Merit Enercan, Uzman Fizyoterapist Mahmut Çalık, Prof. Dr. Semin Akel, Dr. Öğretim Üyesi Serkan Usgu, Uzman Fizyoterapist Mesut Selami, Uzman Fizyoterapist Görkem Dizdar, Fizyoterapist Çağlar Türetken ve Fizyoterpist  Zafer Aksungur konuşmacı olarak yer aldı. 

25 MAR 2019

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kutlandı

Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova önderliğinde düzenlenen “Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” etkinliğine ADER (Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği) kurucusu Saruhan Singen ve beraberinde gelen downlu bireyler katıldı.Etkinliğin açılış konuşmasını Prof. Dr. Sevda Asqarova yaptı. Şişli Down Cafe ve ADER kurucusu Saruhan Singen ile Down Cafe üyesi downlu bireyler de Ergoterapi öğrencilerine tanıtıldı. Güney Yerleşke Şehit Duha Beker Salonunda gerçekleşen etkinliğe öğrenciler tarafından büyük ilgi gösterildi.Down Cafe açma serüveni anlatıldıAçılış konuşmalarının ardından konuşmasına kendini tanıtarak başlayan Saruhan Singen, 37 yıl önce doğan kız çocuğunda mental problemler yaşadığını ve daha sonrasında ADER vakfını kurduğunu anlattı. Yaptığı belediye ziyaretlerinden ve çabalarından bahseden Singen, sonunda Down Cafe’yi açma serüvenlerini anlattı.“Her şehre Down Cafe açılmalı”Formatı mental problemlere sahip, Down Sendromu içeren ve otizm hastası olan bireylerin çalışan kadrosunu oluşturduğu Down Cafe’nin çalışmalarından bahseden Singen, bu konseptli bir cafe açma fikrinin büyük ilgi gördüğünü ve defalarca başka şehirlerden kendisi ile irtibata geçtiklerini belirtti. Belediye Başkanının desteği ile daha büyük işler yapabileceğine inandığını söyleyen Singen, sadece İstanbul’da bile 25 taneden fazla Down Cafe’ye ihtiyaç olduğunu, diğer şehirlerde mutlaka açılması gerektiğini vurguladı.Sadece bir cafe olmadıklarının altını çizen Singen, aynı zamanda işaret dili eğitimi verdiklerini, gösteri ekibi çıkarttıklarını ve drama gibi etkinlikler yaptıklarını dile getirdi.“Sadece bir gün değil her gün bizim günümüz”“Sadece bir gün değil her gün bizim günümüz” diyen Singen, 21 Mart’ı tek başına kabul etmediğini ifade etti. Prof. Dr. Sevda Asqarova’ya Ergoterapistlerle seve seve iş birliği yapabileceğini söyleyen Saruhan Singen, teşekkürlerini iletti.Down Cafe’de çalışan iki downlu ise Down Cafe’de geçirdikleri bir günü anlattı. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova ve Ergoterapi öğrencilerinin sorularını cevaplayan ikili, bu işi çok sevdiklerini ve üniversiteye gelmekten çok mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.Konuklar daha sonra Ergoterapi öğrencilerinin işaret dili ve ritim eğitimine davet edildi.Her Cumartesi gerçekleşen bu eğitime geleceklerinin sözünü veren öğrenciler, Şişli Down ve Tebessüm Kurumlarında çalışması yapacaklarını planladı. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yrd. Dr. Öğretim Üyesi Abdülhakim Beki tarafından Ergoterapi Bölümü adına misafirlere fidanlık belgesi ve çiçek takdim edildi.Davetliler son olarak Prof. Dr. Sevda Asqarova’nın eşliğinde yemek yedi.

20 MAR 2019

Çatakoğlu: “İskele demir yığını değil can demektir”

Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği 1 Konu 1 Konuk programının 15. Oturumu Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleşti.Programa konuşmacı olarak Yüksek Endüstri Mühendisi, Afix Proje Koordinatörü Koray Özalp ve Öğr. Gör. Burak Çatakoğlu katıldı.Programda “Yeni yönetmelik değişikliğiyle güvenli iskele kurulumu ve yüksekte çalışma”  üzerine bilgiler verildi.“İş sağlığı ve güvenliği ciddi bir eğitim gerektiriyor”İş yerlerindeki kazalardan bahseden Öğr. Gör. Burak Çatakoğlu iş sağlığı ve güvenliği konusundaki ihmallere değinerek şunları söyledi: “İş sağlığı ve güvenliği ciddi bir eğitim gerektiriyor.  Eğitim, kazalardaki riski azaltır. Özellikle bugünkü konumuz olan iskele kurulumu ve yüksekte çalışma konusunda bilgilenmeye ihtiyacımız var” dedi.“Bahsi geçen konu insan canı”Günümüzde en büyük ihmallerin iskele kurulumlarında olduğunu söyleyen Çatakoğlu, aslında en çok önemin iskelelere verilmesi gerektiğini dile getirdi.  Çatakoğlu sözlerinin devamında iskele deyince herkesin aklına demir yığınları geldiğini, aslında burada bahsi geçen konunun insan canı olduğunu vurguladı.Programın sonundan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, katılımlarından dolayı Koray Özalp ve Burak Çatakoğlu’na plaket takdim etti.Toplu fotoğrafın çekilmesinin ardından program sona erdi.

20 MAR 2019

2019 Golden Axon Liderlik Ödülü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Beyin Haritalama Vakfı tarafından 2019 Golden Axon Liderlik Ödülü’ne layık görüldü. Liderlik ödülü sahiplerinin arasındaki tek Türk olan Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a ödülü, Los Angeles'ta düzenlenen törende takdim edildi. Aynı ödüle 2018’de Nobel Ödüllü Amerikalı Nöropsikiyatrist Eric Kandel layık görülmüştü.ABD merkezli Beyin Haritalama Vakfı (Brain Mapping Foundation) tarafından düzenlenen Yıllık Dünya Beyin Haritalama Kongresi’nde dünyanın önde gelen 800'den fazla bilim insanı buluştu.Los Angeles Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2019 Dünya Beyin Haritalama Kongresi kapsamında; İnsani Yardım Ödülü, Tıpta Öncü Ödülü, Teknoloji Gelişiminde Öncü Ödülü ve Golden Axon Liderlik Ödülü sunuldu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan Liderlik Ödülü’ne layık görüldü 2019 Golden Axon Liderlik Ödülleri; stratejik programlar, küresel iş birlikleri ve ortaklıklar yoluyla vakıf ve vakıf misyonu hakkında farkındalık yaratmadaki rolleri ile Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Dr. Jeff Wang, Harry Kloor, Oyuncu, Yönetmen ve Yapımcı Sean Stone’a takdim edildi.2019 İnsani Yardım Ödülü, küresel insani ve hayırsever çalışmaları dolayısıyla Dr. Deepak Chopra; Tıpta Öncü Ödülü, Avrupa İnsan Beyin Projesi'nin bilimsel direktörü olarak rol aldığı çalışmaları ve insan beyninin 3B atlasını geliştirmesi nedeniyle Dr. Katrin Amunts ve Teknoloji Gelişiminde Öncü Ödülü ise Musküler Distrofisi olan binlerce hastanın hayatını kurtaran ve hayat kurtarıcı ilaçların tanıtılmasındaki çabaları için Fransız Musküler Distrofisi (AFM) Telethon'una verildi.Öncü olan ve liderlik gösteren kişilere sunuluyor   Prof. Dr. Nevzat Tarhan, liderlik ödülü takdim edilen isimler arasında tek Türk oldu. Aynı ödüle 2018’de Nobel Ödüllü Amerikalı Nöropsikiyatrist Eric Kandel layık görüldü.Beyin Haritalama Vakfı (Brain Mapping Foundation), yıllık toplantıları birçok faklı disiplinden bilim adamlarını, doktorları ve mühendisleri bir araya getiriyor.Bunun yanı sıra nörolojik bozukluğu olan siviller ve yaralı askerlerin bakım ve tedavisi her zaman ön planda yer alıyor. Bu kapsamda hayat kurtaran multidisipliner klinik denemeler de gerçekleştiriyor. Bu organizasyon, her yıl hayırseverlerin yanı sıra bu alanda öncü olan ve liderlik gösteren kişilere ödül veriyor.Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan 2019 Golden Axon Liderlik Ödülü töreninde Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Aylin Şenyüz Eleveld ile de bir süre görüştü.Ödül töreninden görüntüler için;Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın 2019 Golden Axon Liderlik Ödülü Töreninde gösterilen filmi için:2019 Golden Axon Liderlik Ödülleri ile ilgili bilgi için;

18 MAR 2019

Üsküdar Üniversitesi’nden binlerce öğrenciye staj imkânı!

Üsküdar Üniversitesi; Psikolojiden, Diyalize; Anesiteziden, Radyoterapiye; Sağlık Yönetiminden, Otopsi Yardımcılığına; Fizyoterapi ve Rehabilitasyondan, Ebeliğe; Dil ve Konuşma Terapisinden, Çocuk Gelişimine kadar birçok bölümde eğitim gören öğrencilerine kamu ve özel hastanelerde staj ve tecrübe imkânı sağlıyor. Başta Üsküdar Üniversitesi’nin bilim ortağı NPİSTANBUL Beyin Hastanesi olmak üzere birçok kurumda tecrübe kazanan öğrenciler, iş hayatına donanımlı bir şekilde hazırlanıyor.Üsküdar Üniversitesi, öğrencilerine staj imkânı sağlıyor. Üsküdar Üniversitesi’nden binlerce öğrenci, bu yıl başta NPİSTANBUL Beyin Hastanesi olmak üzere, kamu & özel hastaneler, rehabilitasyon merkezi, eğitim evi, itfaiye vb. birçok kurum ve kuruluşta staj yaparak tecrübe kazanıyor.3 bin 156 öğrenci staj yapıyor! “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi Ön Lisans, Ağız ve Diş Sağlığı, Anestezi, Yaşlı Bakımı, Radyoterapi, Diyaliz, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik, Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Sağlık Yönetimi, Sağlık Bilgi Sistemleri, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Psikoloji, Patoloji, Otopsi Yardımcılığı, Odyometri, Odyoloji,  Elektronörofizyoloji, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Biyomedikal, Çocuk Gelişimi, Dil ve Konuşma Terapisi, Ebelik, Ergoterapi, Evde Hasta Bakımı, Gıda Teknolojisi, Ameliyathane Hizmetleri, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, İlk ve Acil Yardım, Laboratuvar Teknolojisi, Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği” bölümlerinden bu yıl 3 bin 156 öğrenci, birçok hastane ve kurumda staj yaparak, tecrübe kazanma fırsatı buldu.Kamu & özel hastanelerde tecrübe fırsatıÜsküdar Üniversitesi öğrencileri, başta NPİSTANBUL Beyin Hastanesi olmak üzere, Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin de aralarında bulunduğu birçok hastane ve kurumda iş hayatına hazırlanıyor.Öğrenciler, akademik hayatlarında öğrendikleri teorik bilgileri, uygulama alanlarında bire bir görme şansını yakalıyor.  

18 MAR 2019

Onkoloji hemşiresi ne yapar?

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, Anadolu Sağlık Merkezinden Uzman Hemşire Sevgi Aktaş’ı ağırladı. Aktaş, onkoloji hemşireliği ve tedavi yaklaşımları, kemoterapi ve ilaç hazırlama aşaması ve vaka yönetimine dair önemli paylaşımlarda bulundu.Aktaş, onkoloji hemşireleri hakkında bilgi verdiÜsküdar Üniversitesi Çarşı yerleşke Emir Nebi 2 salonunda gerçekleşen “Onkoloji ve Tedavi Yaklaşımları” konulu programın konuğu, Anadolu Sağlık Merkezinden Uzman Hemşire Sevgi Aktaş oldu. Aktaş, onkoloji hemşirelerini belirli aşamalardan geçirerek seçtiklerini, sonrasında oryantasyon programları verdiklerini ve çalışacağı birimi kendi tercihine bıraktıklarını söyledi. Aktaş onkoloji hemşirelerinin çalıştıkları alanlara ilişkin de bilgi verdi: Aktaş, “ Kemoterapi, kitve onkoloji bölümünde yatan hasta katında, primer ve ilaç hazırlama hemşireliğinde, vaka yönetiminde,  navigatör ve bölüm hemşireliği gibi bölümlerde görev alabiliyorlar” dedi."Kemoterapi ilaçlarını hemşireler hazırlamıyor! "Kemoterapi ilaçlarını hemşirelerin hazırlamadığını söyleyen Aktaş, hastanelerinde ilaçların pyxis denilen ilaç istasyonlarında bulundurulduğunu, tüm güvenlik önlemleri alınarak iki biyolog tarafından hazırlandığını belirtti ve güvenlik önlemlerin önemine dikkat çekti. Birçok hastanede güvenlik önlemleri ve özel kabin olmadığını dile getiren Aktaş, "Eğer siz onkoloji bölümünde çalışmak istiyorsanız tercih edeceğiniz hastanenin bu güvenlik önlemlerine ne kadar dikkat ettiğine bakın" diyerek öğrencilere önemli tavsiyede bulundu.“9 yıl vaka yönetimi yaptım”9 yıl vaka yönetimi yaptığını ve konuya hâkim olduğunu söyleyen Aktaş, vaka yönetiminin ne olduğunu öğrencilere açıkladı. Bakım ve tedavi hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla uygulanan bir sunum şekli olduğundan bahsederek,  hastayla sürekli iletişim halinde bulunulan bir sistem olduğunu ifade etti.Navigatör Hemşire nedir?  Vaka yönetimi konusu ardından kemoterapi bölümünün genel akış şemasındaki navigatör hemşireliğin ne olduğunu anlatan Aktaş, tıpkı bir navigasyon gibi insanlara yol gösterdiğini, adını buradan aldığını söyledi. Gelen hastaya kanser veya herhangi bir hastalık teşhisi konulduğunda, hastanın doktorun verdiği tahlilleri anlayamadığını ve ne yapacağını karıştırdığını, bu anda navigatör hemşirenin devreye girdiğini ve hastaya yol gösterdiğini belirtti.Eğitim şeklinde gerçekleşen sunum öğrencilerin soruları ile devam etti.Pragram, Uzman Hemşire Sevgi Aktaş’a çiçek takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.

15 MAR 2019

Ergoterapi öğrencilerinin önlük heyecanı

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 1. Sınıf Ergoterapi Bölümü öğrencileri önlük giyme heyecanı yaşadı. Altıncısı düzenlenen beyaz önlük giyme töreni öğrencilerin aileleri de katıldı.Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asgarova öncülüğünde Nermin Tarhan Konferans Salonunda bu yıl 6’ncısı düzenlenen beyaz önlük giyme töreninde duygusal anlar da yaşandı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Üsküdar Üniversitesi Kurumsal filmi ile Ergoterapi bölüm tanıtım çalışmaları seyredildi.Daha sonra konuşmalara geçildi. Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını Ergoterapi Bölüm temsilcileri 2. Sınıf öğrencisi Berkay Karpuz ile 1. Sınıf öğrencisi Ayşe Metin yaptı. Karpuz ve Metin, neden ergoterapi bölümünü seçtiklerini, bugüne kadar edindikleri kazanımları anlatarak akademik kadroya teşekkür etti.Ardından kürsüye Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Dursun geldi. Dursun, öğrencilere iyi temenniler ve tavsiyelerde bulundu: “Çalışın arkadaşlar, çalışmak önce sizin için sonra milletimiz için gerekli. Kendine yeten bir toplum olabilmek için çalışmak gerek” dedi.   Törene, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zelka, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kontrot’un yanı sıra akademik kadrodan Prof. Dr. Halis Köylü, Prof. Dr. Ahmet Usta, Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, Doç. Dr. Abdülhalim Beki, Dr. Orhan Karaciğan Doç. Dr. Tuğba Altıntaş, Öğr.Gör. Shahram Mohseni, Ergoterapist Aslı Koçak, Dr. Öğr. Üyesi Zehra Akgül, Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Ünveren Dr. Öğr. Üyesi Hamiyet Sayan, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Bahadır Ağce de katıldı.Zaman zaman duygulu anların yaşandığı program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. 

14 MAR 2019

Üsküdar Üniversitesi DKT öğrencileri başarılı bildirileri ile ödüllendirildi

Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü öğrencileri, Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 1. Ulusal DKT Öğrenci Kongresi’nde başarılı bildirilerle ödüllerin sahibi oldu. Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Turan, “Yetişkin Kekemeliğinde Bilişsel Davranışçı Terapinin Etkililiğinin Karma Araştırma Yöntemleriyle İncelenmesi:Vak’a Serisi” başlıklı sözlü bildirisi ile birinci oldu.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi(DKT) Bölümü öğrencileri, 8-9 Mart 2019 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ve değişik üniversiteden 750 DKT öğrencisinin katıldığı 1. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi’ne sözlü ve poster bildirileri ile katıldı.“Yetişkin kekemeliği” bildirisi ile birinci oldularÜsküdar Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Zehra Turan ile danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Cangi’nin “Yetişkin Kekemeliğinde Bilişsel Davranışçı Terapinin Etkililiğinin Karma Araştırma Yöntemleriyle İncelenmesi:Vak’a Serisi” başlıklı sözlü bildirisi birincilik ödülüne layık görüldü.İkincilik ödülü de aldılarÜsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi üçüncü sınıf öğrencileri Begüm Altunbaş ve İrem Güneş ile danışmanları Dr. Öğretim Üyesi Şaziye Seçkin Yılmaz’ın “Türkiye’deki Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Lisans Öğrencilerinin Mesleki Eğilimlerinin ve Kariyer Kararı Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi” başlıklı sözlü bildirisi ise ikincilik ödülünün sahibi oldu.Prof. Dr. Ahmet Konrot: “Öğrencilerimiz üniversitemizi başarıyla temsil etti”Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot, bölüm öğrencilerinin başarılı sunumları ile üniversiteyi başarıyla temsil ettiklerini ve sunumlarının ödüllendirildiğini söyledi.Kongreye katılım sağlayan ve üniversiteyi başarıyla temsil eden öğrencileri kutlayan Prof. Dr. Ahmet Konrot, “Üniversitemizi lâyıkıyla temsil eden tüm öğrencilerimizi, onlara yol gösteren, destekleyen, yetiştiren tüm öğretim elemanlarımızı kutluyorum. Üniversitemize de, başta Rektörümüz sayın Nevzat Tarhan olmak üzere destekleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

11 MAR 2019

Üsküdar Üniversitesinde “Kulak İzi ve Kulak Kalıbı” semineri gerçekleştirildi

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü tarafından düzenlenen “Kulak İzi ve Kulak Kalıbı” Semineri, Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkede gerçekleştirildi.Nermin Tarhan Konferans Salonundaki 2 gün süren seminerin açılış konuşmasını Üsküdar Üniversitesi Odyoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Didem Şahin Ceylan yaptı.“Az sürede, az kişiyle büyük işler başardık”Üsküdar Üniversitesi Odyoloji Bölümü hakkında katılımcılara bilgi veren Ceylan, Odyoloji bölümünün yeni kurulan bir bölüm olmasına rağmen kısa zamanda çok yol kat ettiğini söyledi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Odyoloji bölümü olarak yeni sayılabilecek bir bölümüz. 4 kişilik eğitim kadromuzla kısa zamanda çok büyük işlere imza attık ve başarı seviyesi olarak çok yükseldik.”“Uygulama esaslı eğitim veriyoruz”Odyoloji bölümünde akademik planda çok fazla klinik uygulaması olmadığını söyleyen Ceylan, bu uygulamaları 1. ve 4. sınıflar arasında başlattıklarını ifade etti. Bu uygulamaları sadece hasta üzerinde değil, akademik anlamda da öğrencilerle gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Odyoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Didem Şahin Ceylan, uygulamaların öğrencilere sağladığı yararlardan bahsetti.Açılış konuşmasının ardından Kulak İzi ve Kulak Kalıbı ile ilgili çeşitli sunumlar yapıldı.2 gün süren seminere öğrencilerin ilgisi yoğundu.

04 MAR 2019

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Modernizm, psikiyatri ve ortopedide vaka sayısını artırdı”

Üsküdar Üniversitesinin düzenlediği Spor Travmatolojisi ve Rehabilitasyon Kongresinin 2. gününe Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan da katıldı. Spor cerrahisi ve spor rehabilitasyonu alanında uzman birçok bilim insanını bir araya geldiği sempozyumun öğleden sonraki oturumunda konuşan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Psikiyatri ve ortopedi kliniklerine modernizmin etkisi ile birçok vaka geliyor” ifadelerini kullandı.“Psikiyatri ve ortopedi kliniklerine modernizmin etkisi ile birçok vaka geliyor”Hekimlik tecrübelerini paylaşan Tarhan, psikiyatri ve ortopedi kliniklerinin modernizmin etkisi ile çok sayıda vaka geldiğini belirtti. “GATA’da en çok vaka iki kliniğe gelirdi biri ortopedi diğeri psikiyatriydi. Bunun nedenini sorgularken şunun farkına vardım modernizmin getirdiği sosyal hareketliliğin insana iki etkisi oldu. Sosyal hareketlilik stresi artırdı, beyin fonksiyonlarını, insanın ruh sağlığını bozdu. Bu nedenle birçok insan psikiyatri kliniğine gidiyor diğer yandan da sosyal hareketlilik sonucu hızlı yaşantı başladı, insanların hızlı yaşantıya uyum sağlayabilmek için kendilerini zorlaması sonucu ortopedi kliniklerine de çok sayıda vaka geliyor” dedi.“Toplumun ruh sağlığına etki etmesi için pozitif psikoloji dersleri verilmeye başladı”Günümüz toplumunun ruh sağlığı ile ilgili bilgi veren Tarhan, pozitif psikoloji dersinin önemine değindi. Tarhan, “Toplumun refah seviyesi arttı, insanlar daha da zenginleşti, yaşam standartları yükseldi ama insanlar mutlu değil. Toplumun ruh sağlığına etki etmesi için pozitif psikoloji dersleri verilmeye başladı. Pozitif psikoloji dersi 2015 yılında Harvard tarihinde çığır açan ders olarak sunuldu, aynı ders 2018 yılında Yale Üniversitesinde verilmeye başladı. Üsküdar Üniversitesi ise bu konuda öncü, biz pozitif psikoloji derslerini 2013 yılında vermeye başladık” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan ortopedi alanında yaşanan gelişmelere değindiPozitif psikolojinin kazandırdıkları ile ilgili paylaşımlarda bulunan Tarhan, dersin içeriği ile ilgili bilgi verdi. Tarhan ortopedi alanında gelişmelere değinerek yeniliklerin, gelişmelerin konuşulması gerektiğini vurguladı. “Ortopedi de giydirilmiş teknolojiler, ortez protez oldukça dikkat çekiyor. Hatta ortez protez, klasik protezin yerini almaya başladı. Kök hücrelerin de bazı protezlerin yeri alması konusunda gelişmeler mevcut. Bütün bu yenilikler, gelişmeler konuşulmalı” şeklinde ifade etti.

01 MAR 2019

Sporcularda en sık karşılaşılan yaralanmalar konuşuluyor

Üsküdar Üniversitesi 2. Spor Travmatolojisi ve Rehabilitasyonu Kongresi’nde spor cerrahisi ve spor rehabilitasyonu alanında ülkemiz bilim insanları bir araya geliyor. Kongrede sporcularda en sık karşılaşılan yaralanmalar, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerindeki yeni ve güncel gelişmeler ele alınıyor. Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Defne Kaya, spor yaralanmaları sonrası rehabilitasyon aşamalarının sporcunun profesyonel yaşamı açısından önemli olduğunu belirterek sempozyumda tüm bu aşamaların ortopedi ve fizyoterapi uzmanları ile tartışılacağını söyledi.Üsküdar Üniversitesi 2. Spor Travmatolojisi ve Rehabilitasyonu Kongresi, spor yaralanmaları, tedavi yöntemleri ve sonrasındaki rehabilitasyon süreçleri tüm yönleriyle ele alınıyor. Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda düzenlenen ve iki gün sürecek kongrede ortopedi ve fizyoterapi uzmanları, spor yaralanmaları, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini tartışacak.Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Defne Kaya, 2016 ve 2017 yıllarında aynı isimle sempozyum olarak yine Üsküdar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen, 2018’de ilkini düzenledikleri kongrenin bu yıl da içerik ve konuşmacı olarak dopdolu olduğunu belirtti. Prof. Dr. Defne Kaya, “Bu yıl düzenleme kurulunun abisi Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu, kongremizin başkanı olarak yer almaktadır. Düzenleme kurulu ise Üsküdar Üniversitesinden Prof. Dr. Defne Kaya, Hacettepe Üniversitesinden Doç. Dr. İrem Düzgün ve Medipol Üniversitesinden Doç. Dr. Mehmet Emin Erdil’den oluşmaktadır” diye konuştu.Sporcu sağlığı için bu soruların yanıtı önemliSpor yaralanmaları sonrasındaki tedavi ve rehabilitasyon sürecinin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Defne Kaya, “Spor yaralanmaları sonrası kişi cerrahi adayı mı, ne zaman cerrahi olsun, hangi cerrahi seçenekler en doğrusu ve daha da kritiği sporcu ve cerrahiye göre rehabilitasyon aşamaları, dikkat edilmesi ve korunması gereken durumlar neler, spora ne zaman dönmeli sorularının yanıtı çok büyük önem taşımaktadır. Bu kongrede daha önceki yıllarda olduğu gibi güncel cerrahi ve rehabilitasyon aşamalarını alanında bilgi ve tecrübesiyle isim yapmış önemli ortopedi ve fizyoterapi uzmanları ile tartışacağız” diye konuştu.Gerçek vakalar üzerinden tartışmalar yapılacakKongrede bu yıl değişik bir tarz gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Defne Kaya, “Video oturumlarımız ve vaka tartışma oturumlarımız var. Cerrahi ve rehabilitasyon aşamalarını video üzerinden anlatacağız. Vaka tartışmalı 5 N 1 K oturumlarında ise gerçek vakalar üzerinden ne, neden, nasıl, ne zaman ve niçin sorularına yanıt arayacağız” diye konuştu.En sık karşılaşılan yaralanmalar konuşuluyorSporcularda en sık karşılaşılan yaralanmalara ait cerrahi ve rehabilitasyon yaklaşımlarının tartışılacağız bu kongrede spor rehabilitasyonunda gövde eğitimi, kas mimarisine göre tedavi programı belirleme, beyin plastisitesi, biyopsikososyal yaklaşım ve teknoloji de tartışılacaktır. Ayrıca iki öğle aramızda da konuşmacı konuklarımız sporcu takviyeleri ve ESWT kullanımı hakkında atölye çalışması yapacaklardır” diye konuştu.Genç fikirler ödüllendiriliyorProf. Dr. Defne Kaya, spor cerrahisi ve spor rehabilitasyonu alanında ülkemiz bilim insanlarını bir araya getiren kongrede geçen yıl olduğu gibi bu yıl da üç gence “Bir Fikrim Var” yarışması bünyesinde ödül verileceğini söyledi. Prof. Dr. Defne Kaya, kongrenin bilimsel paylaşımlarını yapacak olan tüm değerli konuşmacılara ve kongrenin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen Gentek Medikal, Elsa Ortopedi, Generica İlaç, Bioaktif Ortopedi ve İstanbul Tıp Kitabevine, her yıl olduğu gibi sıcak ev sahipliği yapan Üsküdar Üniversitesi’ne gönülden teşekkür ettiklerini söyledi.Konferanslar ve uydu sempozyumlar gerçekleştiriliyorÜsküdar Üniversitesi ev sahipliğinde iki gün sürecek kongrede “Periferik Eklem Cerrahisi Sonrası Core Eğitimi”,  “Kas Mimarisi Temelli Yüklenme Modelleri”, “Ön Çapraz Bağ Cerrahisi Sonrası Artrofibrozis”, “Spor Rehabilitasyonunda Nöroplasti”, “Spor Rehabilitasyonunda Biyopsikososyal Model”, “Spor Rehabilitasyonunda Teknoloji” başlıklı konferansların yanı sıra Spor Eczacısı Ayşegül Birlik tarafından “NEM-3’lü Güçlü Etki’’ başlıklı uydu sempozyum verilecek. Sempozyumun ikinci gününde de “Spor Yaralanmalarında ESWT” başlıklı bir uydu sempozyum daha düzenlenecek.Omuz cerrahisi de konuşulacakÜsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Defne Kaya’nın “Kıkırdak Cerrahisi Sonrası Rehabilitasyon Prensipleri”, Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kerem Canbora’nın “Anterior Omuz İnstabilitesinde Cerrahi Tedavi: Video Sunum” ile katılacağı kongrede Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Uz. Fzt. Mahmut Çalık, “Omuz Olgu Tartışmalı Oturum: 5N1K” oturumunda tartışmacı olarak yer alacak. Sporcu yaralanmaları her yönüyle tartışılıyorKongrede Prof. Dr. Özlem Ülger, Prof. Dr. Mehmet Aşık, Prof. Dr. İbrahim Tuncay, Prof. Dr. Seyit Çıraker, Prof. Dr. Ertuğrul Akşahin, Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu, ’ Prof. Dr. Volga Bayrakçı Tunay, Prof. Dr. Alper Kaya, Prof. Dr. Ahmet Atay, Prof. Dr. Ömer Taşer, Prof. Dr. İnci Yüksel, Doç. Dr. Tüzün Fırat, Op. Dr. Asım Kayaalp, Doç. Dr. Hande Güney Deniz, Doç. Dr. Gökhan Polat, Op. Dr. Atilla Kocabaş, Doç. Dr. Gülcan Harput’un da aralarında bulunduğu çok sayıda uzman ve fizyoterapist, “Kalça Video Oturumu”, “Diz Video Oturumu”, “Kalça Olgu Tartışmalı Oturum:5N1K”, “Kıkırdak Video Oturumu”, “Diz ve Kıkırdak Olgu Tartışmalı Oturum: 5N1K”, “Menisküs Video Oturumu”, “Ayak Bileği Video Oturumu”, “Ayak Bileği Olgu Tartışmalı Oturum:5N1K”, “Omuz Video Oturumu”, “Omuz Olgu Tartışmalı Oturum:5N1K” başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

27 ŞUB 2019

Üsküdarlı öğrencilere Denver II Testi eğitimi

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü ile Çocuk Gelişimi kulübü tarafından “Denver II Testi” eğitimi iki gün süren program ile gerçekleşti. Denver II testi eğitiminin konukları Nörolog Doç. Dr. Gülşen Köse, Çocuk Gelişimi Uzmanı Esra Tiftik, Aslı Alp, Elif Bursalıoğlu ve Hayriye Ebru Durmuş oldu.Öğrencilerinde aktif bir şekilde katıldığı programda gelişim çağındaki çocukların yaş ile orantılı olarak fiziksel ve zihinsel beceri durumlarının karşılaştırılması öğretildi. Programda gelişim bozukluğu olduğu düşünülen çocuklarda uygulanan testlerden bahsedildi bu testlerde çocukların kişisel-sosyal, uyumsal, dil ve kaba motor becerilerinin nasıl ölçüldüğü öğrencilere ayrıntılı bir şekilde aktarıldı. 0-6 yaş aralığında olan çocuklara yüz yüze yapılması gereken testler katılımcı öğrencilere uygulamalı olarak gösterildi.Çocuk Gelişimi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Denver II testi etkinliğinin sonunda öğrencilere katılım belgesi verildi.

27 ŞUB 2019

Türk hemşire, Afrika’daki sağlık çalışmalarını anlattı

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Seminerlerinin düzenlediği Çarşı yerleşke Emir Nebi-1 salonunda gerçekleştirildi.Programın konuğu Uzm. Hemşire Mülkiye Okyay oldu. Programda Afrika’ya gönüllü gitme yolları, koli hazırlıkları ve seyahat maceralarını anlatan Okyay, Afrika yolculuğunu özetledi. Kenya mülteci kampını, sünnet projelerini ve bölgedeki hastanelerin çaresiz durumunu çektiği fotoğraflarla anlatan Uzm. Hemşire Mülkiye Okyay, Afrika’daki hastaların içinde bulunduğu zor durumu katılımcılar ile paylaştı.“Siz iyi olursanız, bizler de iyiye doğru gideriz”Programın açılış konuşmasını Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Dursun yaptı.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin, Türkiye’de YÖK’ün izin verdiği 14 bölümden 13’ünü açmış olan bir fakülte olduğunu belirten Dursun, Sağlık Bilimleri Fakültesinin öneminden bahsetti. Üniversite bölümlerinin görevinin eğitim ve araştırma olmakla beraber, bir diğer önemli görevinin de mensup olduğu bölüme kaliteli insanları getirmek olduğunu söyledi. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin iyi olmak için gayret göstermeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Şefik Dursun, "Siz iyi olursanız biz de Üsküdar Üniversitesi olarak iyiye doğru gideriz. Siz bizim evladımızsınız. Hocalar sizin rol modeliniz" şeklinde konuştu.Programın konuğu Uzm. Hemşire Mülkiye Okyay oldu“Hemşirelik Her Yerde: Afrika Örneği” programının konuğu olan ve Eyüp Devlet Hastanesi'nde hemşirelik görevini yürüten Uzm. Hemşire Mülkiye Okyay, çalışmalarını katılımcılar ile paylaştı. AKUT macerasını, 1997 depreminde gerçekleştirdiği hemşirelik görevini ve ilk defa 1999 depreminde ameliyathane hemşiresi olarak görev aldığını anlatan Okyay, depremde göçük altına gittiğini ve orada 47 gün kaldığını ifade ederek, bu olaydan çok etkilendiği için ilk yardıma profesyonel şekilde başladığını belirtti.Okyay, yolculuğa çıkmadan önce hazırlanan koli içerisine ameliyat ipliğinden tuvalet kâğıdına kadar her şeyin götürülmesi gerektiğini söyleyerek, "Orada ilk yardım çok zor. Ülkede doktor yok. Buradaki ameliyat ipliğinden tuvalet kâğıdına kadar her şeyi siz götürüyorsunuz. Her şeyi planlıyorsunuz, 17 kişi gidiyorsanız orada ne yiyip içileceğini ve bütün lojistiği sağlamanız lazım” dedi.“Afrika bende bir aşka dönüştü”"Sudan'da 1 ay kaldım. Sonra Afrika bir aşka dönüştü bende" diyen Okyay, hemşirelik öğrencilerine gitmek istedikleri takdirde nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini anlattı. Gönüllüler için ilgili derneklerin olduğunu ifade eden Mülkiye Okyay, "Gönüllü ve aynı zamanda tecrübeli oluyorsunuz. Tecrübeli olduktan sonra da 'Ben gidebilirim' diyorsunuz ve derneğe başvuruyoruz. Dernek ‘Tamam’ dediğinde ilgili bakanlığa giderek, onaylanıyor. TİKA da destekliyor. Malzeme olanakları ile uçak biletlerini karşılıyorlar" diyerek öğrencileri bilgilendirdi.“Onları gözünüzle gördüğünüzde hayata bakış açınız değişiyor!”Okyay, "Afrikalı aç çocukları televizyonlarda görürsünüz böyle akbabalar olur başlarında. Onları gözünüzle gördüğünüzde hayata bakış açınız değişiyor" diyerek, Afrikalı çocukların yılın 160 günü hasta geçtiğini, her 5 saniyede 10 yaşın altındaki bir çocuğun açlık nedeniyle öldüğünü ve Afrikalıların %40'ının her gece aç yattığını belirtti.İnsanların yüzde 80’i tek tip gıda ile besleniyorAfrika'daki açlığa değinen Okyay, Safra Afrika’sındaki insanların %80'nin doğumdan ölüme kadar tek muhabbet kuşlarına verilen darı yemine benzeyen bir tek tip gıda ile beslendiklerini, kadınların bunları dövüp kabuğunu çıkartarak iki taşın arasına koyup, lapasını kendilerinin yediklerini, suyunu da çocuklarına içirdiklerini söyledi.“Oradaki imkânlar kısıtlı!”Gelen hasta ve yaralıların nasıl hayatta kaldığına inanamayan Hemşire Okyay; "Oradaki imkânlar kısıtlı Türkiye’de olsa belki bir müdahale yapabilirsiniz; ama orada pansuman yapabilirsiniz antibiyotik verebilirsiniz" dedi. Doktorların oradaki imkânlara uygun şekilde nasıl müdahale ettiğini çekilen fotoğraflarla gösteren Okyay, ameliyathaneleri çamaşır suyu ile dezenfekte ederek müdahaleye uygun hale getirdiklerini ve buradaki makamları bir kenara bırakıp sadece “insan” olarak orada çalıştıklarını ifade etti.“Göbek adı Mülkiye olsun”Başından geçen mutluluk verici anı gelen katılımcılarla paylaşan Okyay, Afrikalı bir çocuğun doğumunun gerçekleştirildikten sonra bebeğin hiç bir şekilde tepki vermediğini gördüğünü, hızlıca ameliyathaneye götürmesi ile yapılan müdahaleler sonucu bebeğin ağlamasını duyduklarını söyledi. Uz. Hemşire Mülkiye Okyay, "Benim için en mutlu andı. Tarif edilemez bir duygu. Bu yüzden göbek adını Mülkiye koydular. Onların kullandıkları dilleri için söylemesi biraz zor olmuştur. Hatta bu durum gazetelerde de çıkmıştı" dedi.Afrika'da Sünnet Projesi!Afrikalı çocuklar için “Toplu Sünnet Projesi”ni gerçekleştirdiklerini belirten Okyay, "Havyaları orda bırakıyoruz ve kabile liderlerine kendi topluluğunda çocukları sünnet etsinler diye eğitim veriyoruz. Yerel halka sünnet yapmayı öğretiyoruz" diye konuştu.Program, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Dursun’un çiçek ve teşekkür belgesi takdimi ile program sona erdi.

26 ŞUB 2019

“Klinikte Lazım Olur” Sempozyumu, Üsküdar Üniversitesi’nde düzenlendi

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü tarafından düzenlenen “Klinikte Lazım Olur” Sempozyumu, Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkede gerçekleştirildi.Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirilen sempozyumda Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Dursun öğrencilere hitap etti.“Hepiniz bize ailelerinizin emanetisiniz”Öğrencilerine duyduğu şefkat ve sevgiyi dile getiren Prof. Dr. Şefik Dursun, “Hepiniz bizlere ailelerinizin emanetisiniz ve benim evladım gibisiniz.  Üsküdar Üniversitesi Odyoloji eğitimini sizin gibi öğrencilerle sürdürdüğü için çok şey kazanıyor. Ayrıca, üniversitemizden Yüksek Öğretim Kurumu’nda da bahsediliyor. Üsküdar Üniversitesi en iyi gelişim gösteren üniversitelerden biri ve bu gelişimi öğrencilerimize de pozitif olarak yansıtıyor” dedi.Üsküdar Üniversitesinin en önemli iddiasının en iyi öğrencileri yetiştirme iddiası olduğuna dikkat çeken Dursun, üniversitenin mottosu olan “insanı anlamak”  ilkesini sonuna kadar yerine getirdiğini söyledi. Dursun, aynı zamanda Üsküdar Üniversitesinin sağlık alanında tematik bir üniversite olduğunu ve çalışmalarını bu alanda geliştirmeye devam ettiğini vurguladı.“Kısa zamanda çok iş başardık”Prof. Dr. Şefik Dursun’un ardından konuşmasını gerçekleştiren Odyoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Didem Şahin Ceylan, Üsküdar Üniversitesi Odyoloji Bölümü hakkında katılımcılara bilgi verdi.Ceylan, “Odyoloji bölümü olarak yeni sayılabilecek bir bölümüz. 4 kişilik eğitim kadromuzla kısa zamanda çok büyük işlere imza attık ve başarı seviyesi olarak çok yükseldik” dedi.  “Klinik uygulamalarını başlattık”Odyoloji bölümünde akademik planda çok fazla klinik uygulaması olmadığını söyleyen Ceylan, bu uygulamaları 1. ve 4. sınıflar arasında başlattıklarını ifade etti. Bu uygulamaları sadece hasta üzerinde değil, akademik anlamda da öğrencilerle gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.  Odyoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Didem Şahin Ceylan, bununla beraber öğrencilere derslerde uygulama yaptırdıklarını ve bu uygulamaların öğrencilere sağladığı yararlardan bahsetti.“Odyoloji bölümü usta-çırak ilişkisine dayanan bir bölüm”Ceylan, bu güne kadar yaptıkları tüm bölüm etkinliklerinde yardımlaşma unsurunu göz önünde bulundurduklarını belirterek, Odyoloji bölümünün genel anlamda bir usta-çırak ilişkisine dayandığını ve herkesin yanındaki kişiden mutlaka bir şeyler öğrendiğini dile getirdi.Odyoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Didem Şahin Ceylan’ın ardından, Üsküdar Üniversitesi Etkinlik Komitesi adına, Tuğba Nida Aydoğan, Etkinlik Komitesi hakkında bilgiler verdi.“Türkiye’de bir ilki başardı”Etkinliğe, Türkiye’de "koklear implant" ameliyatı olan ilk çocuk olan Ece Saygı ve annesi Nimet Saygı konuşmacı olarak katılarak; tedavi sürecini ve yöntemlerini paylaştı.“Hastalığımı ilk annem keşfetti”8 aylıkken geçirdiği bir rahatsızlık sonucu işitme yetisini kaybettiğini ve annesinin rahatsızlığını fark ettiğini belirten Ece Saygı, annesinin duyup duymadığını anlamak için tencere kapaklarını birbirine vurup onu test ettiğini, tepki vermediğini görünce de doktora götürdüğünü söyledi.“İşitme cihazı takıldı ama fayda etmedi” Saygı, işitme kaybının çok ileri derecede olduğunu ve işitme cihazlarının bile duyabilmesine yardımcı olmadığını dile getirdi.  Bunun sonucunda ailesinin yurt dışından “koklear implant” getirdiğini bu implant sayesinde duyma yetisine kavuştuğunu belirtti.“Ece’nin hikâyesi uzun ince bir yol” Ece Saygı’nın annesi Nimet Saygı ise bu dönemi, “Ece’nin hikâyesi uzun ince bir yol. Çok uzun, bilinmez, el yordamıyla gidilen bir yol aslında. Ama biz azmettik, inandık ve başardık” şeklinde ifade etti.“Benim gibi olan çocuklara yardım edeceğim”Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olan Ece Saygı, kendisi gibi olan çocuklara yardım etmek ve onlar için yeni cihazlar üretmek için çalıştığını söyledi.Sempozyum, Odyoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Didem Şahin Ceylan’ın Ece Saygı ve annesi Nimet Saygı’ya teşekkür belgesi ve çiçek takdimi ile sona erdi.

18 ŞUB 2019

TEDx Uskudar University’de değişen dünya konuşuldu

Üsküdar Üniversitesi, dünyanın en önemli fikir ve tartışma platformlarından biri olan TEDx’e ev sahipliği yapmaya devam ediyor.  Bu yıl “Değişen İnsan, Değişen Bilim” temasıyla gerçekleştirilen TEDx Uskudar University’de siyasetten psikiyatriye pekçok farklı alanda uzman fikirlerini paylaştı. Siyaset bilimci Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, bugün yepyeni bir duvar sisteminden bahsedildiğini belirterek “Artık konumuz Berlin duvarının yıkılışı değil, Meksika duvarının dikilişi. Bu çok önemli bir değişikliiğin göstergesi. Dünya üzerinde politik yapıda ve mimaride çok ciddi değişikliklerin olduğunu gösteriyor” dedi.Üsküdar Üniversitesi Altunizade Kampüsü Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirilen TEDx Uskudar University, kamuoyunun çok yakından tanıdığı akademisyenleri bir araya getirdi.Artık konumuz Meksika duvarıÜsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan “Dünyamızı Çevreleyen Duvarlar” başlıklı konuşmasında dünya siyasetini uluslar arası ilişkileri fazlasıyla etkileyen ülkeler arasındaki duvalarların sadece dünya siyasetini değil, insanların ve toplumların hayatını etkilediğine dikkat çekti. Prof. Dr. Arıboğan, Berlin duvarının yıkılmasıyla dünyada pek çok şeyin değiştiğini belirterek “Bugün yepyeni bir duvar sisteminden söz ediyoruz. Bir zamanlar Berlin duvarının yıkılışıyla özdeşleştirdiğimiz o yeni dünya paradigmasını, bugün başka bir dünyada başka bir duvarın inşası üzerinden yepyeni formatlar içerisinde tanımlıyoruz.  Artık konumuz Berlin duvarının yıkılışı değil, Meksika duvarının dikilişi. Bu çok önemli bir değişikliiğin göstergesi. Dünya üzerinde politik yapıda ve mimaride çok ciddi değişikliklerin olduğunu gösteriyor. Artık 1980’li yılların sonunda başlayan o çok optimist iyimser hava, dünya üzerinde çok fazla yaygın değil. Küreselleşmeciler, küresel yönetişimciler, liberalleşmeciler, özgürlükçüler seslerini önemli ölçüde kısmış durumdalar. Çünkü artık bugünün dünyasında insan haklarından refahtan sınırları olmayan dünyadan küresel bir köye dönüşmüş gezegenimizden söz etmiyoruz. Tam tersine sınırları uzaydan görünebilen, 3 metreden yüksek duvarlarla tahkim edilmiş, elektrikli dikenli tellerle çevrilmiş ülkesel sınırlardan söz ediyoruz” dedi.Göçmenler, duvarlardan sonra mülteci olduTarihte görülen bütün duvarların aşıldığını belirten Prof. Dr. Arıboğan, çok eski zamanlardan beri var olan göç olgusunun devam ettiğini vurguladı. Bütün duvarların içinde yaşayan insanları kendi içlerine doğru kapattığını, dışarda kalan insanlar için ise o duvarın aşılmasının en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirten Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, şunları söyledi:“Bir yerde bir duvar olduğu zaman o duvar dışında kalan  insanların temel motivasyonu o duvarı aşmaktır. Bu onlar için hayat-memat meselesidir. Hayatlarının ana dinamiğidir. Bugün dünyada 244 milyon göçmenden söz edliyor. 65 milyon mülteciden, 10 milyon vatansızdan söz ediyoruz. Bu rakam 2. Dünya Savaşı koşullarından daha ağır rakamlar. İnsanlar bir yerlere gitmeye çalışıyor. Bütün bu düz dünya sırasında yani sınırları zayıflatılmış dünya sırasında insanlar bir yerden bir yere gitmeye çalıştılar. Bu sırada göçmendiler ama  insanlar ne zamanki duvarlar oluşmaya başladı ondan sonra mültecileşmeye başladılar. Mülteciler hayatlarını kurtarabilmek, evini barkını bırakıp bütün hayatını hatıralarını geride bırakarak sığınmak zorunda kalan, güvenlik endişesi yaşayan insanlardan söz ediyoruz. Bunlar hayatlarını kurtarmak için bir yerlere sığınmaya doğru gelirken duvarların gerisinde yaşayan insanlar için yeni bir motivasyon vardır. Eski hayatlarını korumak, işlerini ve statülerini korumak duygusundadır. Onlar hayatlarını korumak isterken bunlar da hayatlarını korumak istemektedir. Aslında bu çatışma duvarların bitirilişi için kullanılabilecek çok önemli bir motivasyona dönüşmüş. Halk yavaş yavaş ne kadar liberal, özgürlükçü, insani  olursa olsun bunların meşruiyetine inanmaya başlar ve duvarlı dünya kafamızın içerisnde bir yerlere yerleşmeye başlar.”Yaratıcı beyinler engelleri fırsata çeviriyorÜsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, NP Feneryolu Tıp Merkezi Psikyatri Uzmanı Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar “Daha Yaratıcı Beyinler Geliştirmek” başlıklı sunumunda eşi karikatürist İrfan Sayar’ın çizimlerinden örnekler verdiği sunumunda yaratıcı beyne sahip olan kişilerin aslında sıradışı düşünme tarzına sahip olduklarına işaret etti. Sıradışı düşünme tarzı olan kişilerin özelliklerini sıralayan Sayar, “Engeller karşısında yılmazlar. Bizler genellikle bir engelle karşılaştığımızda motivasyonumuz düşer, bu kişiler aşılması gereken engelleri fırsata çeviriyor. Problemlere daha farklı açılardan bakmayı biliyorlar. Birden fazla ilgi alanlarına sahip olmaları da diğer bir özellikleri. Tarihe baktığınızda da örnekler görüyorsunuz. Einstein keman çalıyor, Churchil resim yapıyor yani sıradışı düşünce tarzına sahip kişiler tek bir alanda çalışmıyorlar, birden fazla ilgi alanları oluyor” dedi.Psikolojik iyi oluşun kaynakları; anlamlı yaşam, umut ve şükran duygusuİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tayfun Doğan “Psikolojik İyi Oluşun Kaynakları”nı anlattığı konuşmasında yaşamın anlamlı kılınmasının önemli olduğunu belirterek “Anlamlı yaşam bizim çabalarımız sonucu ortaya koyduğumuz bir şey. Derinlemesine düşündüğümüzde yaptığımız her şeyin neredeyse tamamının yaşamı anlamlı kılmak için yaptığını görürüz. Çocuk sahibi olmak istiyoruz, kariyer yapmak istiyoruz. Anlamlı ilişkiler kurmak istiyoruz. Tüm bunların amacı yaşamımızı daha anlamlı hale getirmek.Bunu başaramazsak iyi yaşayamamış olmanın suçluluğunu duymuş oluyoruz” dedi. Doğan, sosyal destek, umut ve şükran duygusunun da psikolojik iyi oluş kaynakları arasında yer aldığını söyledi.Bebeklik döneminde ebeveynle kurulan ilişki geleceği etkiliyorÜsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Sermin Kesebir “Psikiyatrik Bozukluklar, Bedensel Hastalıklardır (Brain, Mind and Body)” başlıklı konuşmasında depresyon başta olmak üzere Bipolar Bozukluk gibi hastalıkların obezite, hipertansiyon ve diyabet gibi metabolik hastalıklarla olan ilişkisinden bahsetti. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer de “Bebeklikte İçilen ‘Bir Fincan Sevginin’ Yaşam Boyu Süren Hatırı” başlıklı sunumunda özellikle 0-3 yaş arasındaki erken çocukluk döneminde ebeveynle kurulan sağlıklı ilişki ve iletişimin çocuğun gelecek hayatındaki etkilerine dikkat çekti.Üsküdar Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Dr. Öğretim Üyesi Dinçer Atlı “Yetenek Yönetimi”,  Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Murat Demirer’in “Gelecekte Yapay Zekâ ve Büyük Veri Paradigmalarında Devrimler Olacak mı?”, Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Dr. Öğretim Üyesi Esin Tümer’in ise “İstanbul! Her Bina Residense, Hwer Oda Ayrı Akıllı. Kentten Önce, Zihni Dönüşüm…” başlıklı konuları ile katıldığı program, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ünübol’un “Mutsuzluk, Mutluluğun Sermayesidir” başlıklı konuşmasıyla devam etti.Bilim değişiyor, biz değişiyoruzÜsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kaan Yılancıoğlu, “İnsanoğlu Antibiyotiksiz Çağa Hazır mı? Hayatta Kalabilecek miyiz?” başlıklı konuşması ile yer alırken, Üsküdar Üniversitesi GETIPMER Müdürü Dr. Murat Ulusoy ve GETIPMER Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Uzm. Psikolog Nalan Eyin, ’Artırılmış Cinsel Doyum – Expanded Sexuel Response Hipnoz’ Neden ve Niçin Gerekli?” başlıklı konuşmalarında cinsel terapilerde geleneksel tedavi bakış açısına cinsel beynin de katılması gerektiğini belirterek “Geleneksel tedaviler, mekanik ve tekrarlayıcı. Oysa sürekli tekrar edilen ödevler bir süre sonra otomatik davranışlara döner. Ve otomatik davranışlar ne daha fazla düşünmeyi sağlar ne de mutluluk ve haz hormonlarını salgılamamızı teşvik eder. Bilim değişiyor, bizler değişiyoruz. Bugün bilimin önündeki en büyük engel hayal gücünü yok saymak” dedi.Üsküdar Üniversitesi Proje Geliştirme Müdürü, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin’in koordinatörlüğünü yürüttüğü program sonunda katılımcılar birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

14 ŞUB 2019

Sağlık Akademisinden Üsküdar’a başarı belgesi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Birimi Eğitim Bölümü tarafından düzenlenen ‘Sağlık Akademisi Eğitim Programı’ tamamlandı. Eğitimi başarıyla tamamlayan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Yönetimi 4. Sınıf öğrencisi Zeynal Abidin Kocadağ da başarı belgesi almaya hak kazandı.İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından teorik bilgilerin saha ile bütünleştirilmesi, alanında uzman ve deneyimli yöneticilerin yeni yönetici adaylarına bilgi ve tecrübelerini aktarması amacıyla düzenlenen Sağlık Akademisi Eğitim Programı 04.09.2018- 21.11.2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.Eğitimin tamamlanmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü Sultanahmet Ek Hizmet Binasında kapanış töreni düzenlendi.Törenin açılış konuşmasını İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu gerçekleştirdi.  Başkan ve Başkan Yardımcılarının da katıldığı törende, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Yönetimi 4. Sınıf öğrencisi Zeynal Abidin Kocadağ göstermiş olduğu başarıyı istinaden başarı belgesi ve katılımcı belgesi almaya hak kazandı.

04 ŞUB 2019

Duyu Bütünleme Terapisi Nörobiyolojik Temeli ve Klinik Kökleri Sertifika Eğitim Programı tamamlandı

Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sevda  Asqarova, ÜSEM ve MÜTEM koordinatörlüğünde ikincisi yapılan, Dr. Yeşim Ünveren’in verdiği Duyu Bütünleme Terapisi Nörobiyolojik Temeli ve Klinik Kökleri Sertifikalı Eğitim Programı tamamlandı.Birçok üniversiteden Fizyoterapistlerin katıldığı eğitim başarıyla tamamlanırken, Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölümünden mezun olan ve farklı illerde başarılı bir şekilde çalışan Ergoterapistler de kursa katılarak hem eğitimden faydalandı, hem de hocalarıyla hasret giderdi.Eğitimin son gününde sertifikaları ile fotoğraf çektiren kursiyerler modüllerin devamını da heyecanla beklediklerini vurguladı.

28 OCA 2019

Çocuk bakım profesyonelleri eğitimi Üsküdar’da yapıldı

Belediyelerin Kreş, Yuva ve Gündüz Bakımevlerinde Çalışan Çocuk Bakım Elemanlarının Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesi projesinin eğitim programı Üsküdar Üniversitesinde gerçekleştirildi.Beyoğlu, Esenyurt, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanbeyli Belediyelerine bağlı olarak çalışan bakım verenlerin katılımıyla oluşturulan projeye Üsküdar Üniversitesi ev sahipliği yaptı.Çarşı Yerleşke Emir Nebi konferans salonunda gerçekleştirilen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Çocuk Gelişimi Bölümü Arş. Gör. Pınar Demir, açılış konuşması yaparak katılımcılara program hakkında genel bilgi verdi.Sonrasında Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer, Kent95 projesine değinerek katılımcılarla detayları paylaştı.“İstanbul’a 95 cm’den bakmak”Bernard Van Leer Vakfı tarafından oluşturulan Kent95 projesinin amacının Kente 3 yaşındaki sağlıklı bir çocuğun gözünden, yani 95 cm’den bakmanın sadece çocukların gelişimine hizmet etmediğini söyleyen Ülküer, aynı zamanda yetişkinlere de çocukları daha iyi anlama fırsatı vereceğini de dile getirdi.“Bakım ve eğitimin iç içe girmesi gerekir”Aynı zamanda bakım verenlere bir eğitim niteliğinde olan programda bakım ve eğitim kelimelerinin önemini vurgulayan Ülküer, çocuk gelişimci ve bakım verenlerin bakım konusuna daha çok önem vermesi ve bakım kelimesinin içinin daha çok doldurulması gerektiğinin de altını çizdi.İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nilgün Sarp ise katılımcılara 3-6 yaş çocuk gelişimi ve bakımı hakkında bilgi verdi.“Yaşanılan çevre kişiyi çok etkiler” Prof. Dr. Nilgün Sarp, gelişimi etkileyen faktörlerin kalıtım, çevre ve hormonlar olduğunu, fakat bunların arasında kişiyi en çok etkileyen faktörün çevre faktörü olduğunu belirtti.Sonrasında çocuklarda psikomotor gelişimine değinen Sarp, psikomotor gelişimi hakkında uygulanan testlerin çocuk gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi. Ayrıca bu testlerin çocuklara birebir emir-komut yapılmasındansa oyun içinde yapılmasının daha sağlıklı olacağını vurguladı.“Çocukluk dönemi tüm hayatı etkiler”Bilişsel gelişimin dünyayı anlamlandırmak olduğunu söyleyen Sarp, bilişsel gelişimde en önemli olayın anlamlandırma olduğunu söyledi. Aynı zamanda çocukluk dönemlerinde edinilen tatsız tecrübelerin insanın tüm hayatını etkileyeceğini de dile getirdi.Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Arş. Gör. Pınar Demir ise 3-6 yaş çocuklarda nörolojik sistem gelişimi hakkında katılımcılara bilgi verdi.“Beyin kıvrımları, beynin kapasitesiyle alakalıdır”Doğum öncesinde beyin gelişimini etkileyen faktörler arasında gebelikte beslenme ve folik asit kullanımının önemine dikkat çeken Demir, insan beyninin hayvan beyninden farklı olduğunu ve beyinde ne kadar çok kıvrım varsa beynin kullanım kapasitesinin o kadar yüksek olduğunu söyledi.Demir, aynı zamanda yeni doğanlarda beynin sadece %25 ‘inin geliştiğini, 0-2 yaş grubunda bu oranın %75’e çıktığını ancak 5 yaş ve sonrasında beyin gelişiminin %90’ının tamamlanabildiğini de dile getirdi.2 gün süren etkinlikte, katılımcılar gruplar halinde sınıflarda atölye çalışmaları gerçekleştirdi.Haber-Fotoğraf: Şüheda Damgacı

28 OCA 2019

Üsküdar Üniversitesi ilk doktora mezununu verdi

Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında özgün eğitim modeliyle dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi ilk doktora öğrencisini mezun etti. Dr. Abdulkadir Ertaş, “Hastanelerde Örgüt Kültürünün Bilgi Yönetimi Uygulamalarına Etkisi” başlıklı teziyle Sağlık Yönetimi Doktora programından üniversitenin ilk Dr (PhD) mezunu oldu.Dr. Abdulkadir Ertaş’ın tezinin danışmanlığını Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Mehmet Zelka yaptı.Doktora tezini veren Ertaş’ı tebrik eden Zelka, Ertaş’a doktora cübbesini giydirerek fotoğraf çektirdi.Öte yandan, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan doktorasını başarıyla tamamlayan Dr. Abdülkadir Ertaş’ı kutlayarak “İlk araştırma görevlilerimizden ve ilk doktora öğrencilerimizden olan Dr. Abdülkadir Ertaş’ı ve değerli hocalarını tebrik ederim. Bir üniversitenin en birinci üretimi yetkin ve nitelikli akademisyen yetiştirmektir. Bilim dünyasına katkı yapmaya devam edeceğiz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

24 OCA 2019

Prof. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu’nun 15. kitabı raflardaki yerini aldı

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu’nun kaleme aldığı “1000 Kitabın Öğrettiği: Nasıl Yaşamalıyız?” adlı kitabı okuyucularla buluştu. Sosyal Hizmet Bilimi alanında en çok kitabı bulunan Prof. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu’nun 15. Kitabı Nar Yayınevi tarafından yayınlandı.Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zafer Danış, kitabın önsözünde “kendinizi kesinlikle 1000 kitabın bilgeliğiyle, daha yüksek ve Homo Sapiens'e özgü, huzurlu kavrayışlara ulaştığınız yüksek platolarda hissedeceksiniz” diye vurguladı.     

17 OCA 2019

TEDx buluşmaları, 2. kez Üsküdar Üniversitesinde!

Üsküdar Üniversitesi, dünyanın en önemli fikir ve tartışma platformlarından biri olan TEDx’e ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Şubat ayında gerçekleştirilecek programda; Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Sermin Kesebir ve Prof. Dr.  Nurper Ülküer ile Doç. Dr. Gökben Hızla Sayar’ın da aralarında bulunduğu akademisyenler, “Değişen İnsan, Değişen Bilim” başlığı altında, kendi alanlarında en çok ilgi çeken konuları konuşacak.Üsküdar Üniversitesi Altunizade Kampüsü Nermin Tarhan Konferans Salonunda 15 Şubat 2019 Cuma günü gerçekleştirilecek TEDx, kamuoyunun çok yakından tanıdığı akademisyenleri bir araya getirecek.Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan “Dünyamızı Çevreleyen Duvarlar, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Sermin Kesebir “Psikiyatrik Bozukluklar, Bedensel Hastalıklardır (Brain, Mind and Body)” başlığı ile katılacağı programda, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer de “Bebeklikte İçilen ‘Bir Fincan Sevginin’ Yaşam Boyu Süren Hatırı” başlıklı konuşması ile yer alacak.Psikolojik iyi oluştan, yaratıcı beyinlere yolculuk…Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar “Daha Yaratıcı Beyinler Geliştirmek”, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tayfun Doğan “Psikolojik İyi Oluşun Kaynakları”, Reklam Tasarımı ve İletişimi Dr. Öğretim Üyesi Dinçer Atlı “Yetenek Yönetimi” konusunda görüşlerini paylaşacak.Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Murat Demirer’in “Gelecekte Yapay Zekâ ve Büyük Veri Paradigmalarında Devrimler Olacak mı?”, Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Dr. Öğretim Üyesi Esin Tümer’in ise “İstanbul! Her Bina Residense, Hwer Oda Ayrı Akıllı. Kentten Önce, Zihni Dönüşüm…” başlıklı konuları ile katılacağı program, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ünübol’un “Mutsuzluk, Mutluluğun Sermayesidir” başlıklı konuşmasıyla devam edecek.Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kaan Yılancıoğlu’nun “İnsanoğlu Antibiyotiksiz Çağa Hazır mı? Hayatta Kalabilecek miyiz?” başlıklı konuşmasını gerçekleştireceği paylaşacağı TEDx – Üsküdar buluşması, Üsküdar Üniversitesi GETIPMER Müdürü Dr. Murat Ulusoy ve GETIPMER Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Uzm. Psikolog Nalan Eyin’in “’Artırılmış Cinsel Doyum – Expanded Sexuel Response Hipnoz’ Neden ve Niçin Gerekli?” başlıklı konuşmaları ile tamamlanacak. Daha fazla bilgi için: https://tedxuskudaruniversity.com/tr/2019

27 ARA 2018

MasterChef birincisi Üsküdar mutfağına konuk oldu

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü, Gastronomi ile Beslenme ve Diyetetik Kulübünün düzenlediği “Yılbaşı Atıştırmalıkları Workshop'u” ikinci oturumuna MasterChef birincisi Uğur Kardaş konuk oldu.Katıldığı yarışma programındaki performansıyla Türkiye’nin sevgisini kazanan Aşçı Uğur Kardaş Üsküdar Üniversitesinin misafiri oldu.MasterChef birincisi Kardaş, Gastronomi ile Beslenme ve Diyetetik Kulübünün düzenlediği “Yılbaşı Atıştırmalıkları Workshop'u” programına katıldı.Kardaş ve öğrenciler birlikte atıştırmalıklar hazırlayarak birçok püf noktası öğrendi.Eğlenceli geçen program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

27 ARA 2018

Masal terapi ile mutluluk…

Üsküdar Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Kulübü Direktörlüğü ile Çocuk gelişimi kulübü tarafından “Anlatacak bir hikâyem var ve mini kahkaha terapisi” konulu etkinlik düzenledi. Programa Çocuk Gelişim Uzmanı Sebahat Bağbars konuk oldu. Bağbars; “Amacımız yetişkinlerin içindeki çocuğu ortaya çıkarabilmek. Yalancı kahkahalarla doğru nefes alıp, gerçek kahkahalara ulaşmaya çalışmak ve bunu da çocuksu oyunlarla yapmaktayım” dedi.Çarşı Yerleşkede düzenlenen etkinlikte Sebahat Bağbars masal ve kahkaha terapisinin önemine işaret etti.“Amacım yetişkinlerin içindeki çocuğu ortaya çıkarabilmek”Kahkaha masal terapisini, masal anlatıcılığı ile birleştirdiğini belirten Bağbars “Aynı zamanda çocuklara masal anlatıyorum. Burada amacımız yetişkinlerin içindeki çocuğu ortaya çıkarabilmek. Yalancı kahkahalarla doğru nefes alıp, gerçek kahkahalara ulaşmaya çalışmak ve bunu da çocuksu oyunlarla yapmaktayım. Burada amaç tamamen insanların mutluluk hormonunu salgılayabilecekleri, unuttukları çocuklusu oyunlarla, unuttukları çocuklarına gönderme yapmaktır’’ dedi.Çocuk gelişimi öğrencileri ile masal ve yetişkinlerin çocuk üzerinde oluşan psikolojik etkilerin rolleri üzerine değinen Bağbars “Yetişkinler masal anlatırken masallarda söyleyemedikleri şeyleri masal içirişindeki objelerle anlatabilirler. Örneğin bir ayna yâda oyuncak ayı diyelim. Söylemek istediği şeyi anneden babadan yada bir yetişkinden duyduğunda çocuk direk etkilenecekse bir ayıyı misyon olarak yükleyebilir bunu yansıma gibi kullanarak dolaylı olarak anlatmak istediklerini daha sağlıklı şekilde aktarabilirler” şeklinde konuştu.Masallarla kahkaha terapi Kahkaha terapi öncelikle doğru nefesin kullanılması gerektiğini vurgular diyen Bağbars, “Doğru nefesin dışında çocuksu oyunlar yaptığınız zaman sonunda atılan yalancı kahkahalarla gerçek kahkahalara ulaşılır ve böylelikle endorfin salgılanmış olur. Endorfinin salgılanması sonucunda insanların üzerindeki mutluluk etkisi artıyor” diye ifade etti.Bağbars nefesin nasıl doğru şekilde alınacağını Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer ile birlikte katılımcılara uygulamalı olarak gösterdi.Öğrencilerin katılımı ile eğlenceli geçen etkinlik, Bağbars’a takdim edilen teşekkür belgesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

24 ARA 2018

Prof. Dr. Nevzat Tarhan : “İtfaiyecilik, askerlik, doktorluk gibi kutsal bir meslektir”

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Türkiye Belediyeler Birliği ve Üsküdar Üniversitesi işbirliği ile İtfaiye Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklerine yönelik gerçekleştirilen İtfaiyecilik Mesleğinde Psikososyal Risk Etkenlerinin konuşulduğu Meslek Hastalıkları Sempozyumuna katıldı. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, katılımcılara İtfaiyecilerde "Stres Altında Beynin Tepkileri" konulu konferans verdi. Tarhan, “Zihinsel yavaşlığı olan kişiler itfaiyeci olamaz” dedi.Açılış ve protokol konuşmaları yapıldıİstanbul Hilton Otel’de düzenlenen sempozyum, saygı duruşu ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Meslek Hastalıkları Sempozyumunun açılış ve protokol konuşmaları yapıldı.“Meslek hastalıkları ülkemizin kanayan yarasıdır”Meslek Hastalıkları Sempozyumunun ilk açılış ve protokol konuşmasını Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan yaptı. Uçan, Türkiye’deki meslek hastalığı oranına değinerek “Meslek hastalıkları ülkemizin kanayan yarasıdır” dedi. Uçan, meslek hastalıklarının oluşumundaki etkenleri sıralayarak çok tehlikeli sınıfta yer alan itfaiye çalışanlarının da meslek hastalıklarına maruz kaldığını belirtti.Sempozyumun ikinci açılış ve protokol konuşmasını Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Vekili Ahmet Kazan gerçekleştirdi. Kazan, Türkiye Belediyeler Birliğinin yapısı ve düzenlenen faaliyetler hakkında bilgi verdi.  Meslek Hastalıkları Sempozyumunun üçüncü açılış ve protokol konuşmasını Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zelka yaptı. Prof. Dr. Zelka, günümüzde çalışanların çalışma hayatında fiziki ve yapısal tehlikelere maruz kaldığını belirterek bu tehlike ve risklerin giderilebilmesi için eğitim çalışmalarının önem arz ettiğini belirtti.“Travmanın ilacı koşulsuz sevgidir”Meslek Hastalıkları Sempozyumunun birinci oturumunda itfaiyecilerde travma sonrası stres bozukluğu, panik atak ve anksiyete bozukluğu konuşuldu. Oturumun başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Zelka üstlendi. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mert Akcanbaş itfaiyecilerde travma sonrası stres bozukluğu ile ilgili bilgi verdi. Akcanbaş, “Travmanın ilacı koşulsuz sevgidir” dedi.  “Risklerin minimalize edilmesi için sosyal eğitim verilmeli”Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Prof. Dr. Orhan Doğan, itfaiyeciliğin yoğun iş temposuna sahip yüksek riskli ve önemli bir meslek olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Doğan, risklerin minimalize edilmesi için sosyal eğitimin verilmesi gerektiğini kaydetti.  Prof. Dr. Doğan, panik atak ve anksiyete bozukluğu ile ilgili paylaşımlarda bulundu.Kaygı bozukluğu hakkında bilgi verdiMeslek Hastalıkları Sempozyumunda birinci oturumun son konuşmasını Uzm. Psikolog Yasemin Ozan yaptı. Ozan, travma sonrası stres bozukluğunu ve klinik stres bozukluğunu içine alan kaygı bozukluğu hakkında bilgi verdi. Ozan, kaygı ve korku arasındaki farka değindi.Birinci oturumun sonunda konuşmacılar merak edilen soruları yanıtladı.Oturum Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Uğur Olgun’un konuşmacılara teşekkür belgesi taktim etmesi ile sona erdi.“Depresyon duygu durum bozukluğudur”İtfaiyecilik Mesleğinde Psikososyal Risk Etkenlerinin konuşulduğu Meslek Hastalıkları Sempozyumunun ikinci oturumunda itfaiyecilerde depresyon ve tükenmişlik sendromu konuşuldu. İkinci oturumun başkanlığını Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan gerçekleştirdi. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğr. Gör. Murat Otoğlu, depresyon ile ilgili bilgi verdi. Otoğlu, “Depresyon duygu durum bozukluğudur” dedi.“Tükenmişlik sendromu hastalık değildir”Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mert Akcanbaş, tükenmişlik sendromu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akcanbaş, tükenmişlik sendromunun hastalık olmadığını belirtti. “Tükenmişlik sendromu, iş yerindeki motivasyonu zaman içinde yok eden bir stres grubudur, hastalık değildir” dedi.İkinci oturumun sonunda konuşmacılar merak edilen soruları yanıtladı. Oturum Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Fahri Durukan’ın konuşmacılara teşekkür belgesi taktim etmesi ile sona erdi.“Kişilerarası ilişkileri düzeltmeden mutlu olamayız”Meslek Hastalıkları Sempozyumunun üçüncü oturumunda itfaiyecilerde iyilik hali ve psikolojik sağlamlık, mobbing konuları konuşuldu. Üçüncü oturumun başkanlığını Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur üstlendi.Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tayfun Doğan, iyilik hali ve psikolojik sağlamlık kapsamında pozitif psikoloji ile ilgili bilgi verdi. İyimserlik ve mutluluk kavramlarına değinen Doç. Dr. Doğan, “Kişilerarası ilişkileri düzeltmeden mutlu olamayız” dedi.Uzm. Psikolog Yasemin Ozan iş yerinde uygulanan mobbing örneklerine yer vererek, mobbing ile mücadele etme yöntemlerine değindi.   Üçüncü oturumun sonunda konuşmacılar merak edilen soruları yanıtladı.Oturum Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı’nın konuşmacılara teşekkür belgesi taktim etmesi ile sona erdi.İtfaiyecilerin sahada yaşadığı tecrübeler paylaşıldıSempozyumunun dördüncü oturumunda, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Uğur Olgun, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Fahri Durukan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Bülent Tosun sahada yaşanmış tecrübelerini paylaştı. Oturumun başkanlığını Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğr. Üyesi Abdurrahman İnce yaptı.Dördüncü oturumun sonunda Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hamza Burak Eryiğit konuşmacılara teşekkür belgesi taktim etti.“Psikososyal risk etkenleri modern yaşantının içinde yer alan herkes de görülmektedir”İtfaiyecilik Mesleğinde Psikososyal Risk Etkenlerinin konuşulduğu Meslek Hastalıkları Sempozyumunun kapanış konferansını Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Tarhan, katılımcılara ‘İtfaiyecilerde Stres Altında Beynin Tepkileri’ ile ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, psikososyal risk etkenlerinin sadece itfaiyecilerde değil modern yaşantının içinde yer alan herkes de görüldüğünü söyledi.“Zihinsel yavaşlığı olan kişiler itfaiyeci olamaz”Prof. Dr. Tarhan, itfaiyecilik mesleğinin dikkat isteyen bir iş olduğunu söyleyerek itfaiyeciliği hastanelerde ki acil servislere, askeri birliklere benzetti. Acil servis çalışanları, askeri birlik çalışanları ve itfaiyecilerde olması gereken 3 temel özelliğe değinen Prof. Dr. Tarhan, buralarda çalışan kişilerin kriz yönetimi, risk analizi yapabilmeleri ayrıca hızlı karar verebilmeleri gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Tarhan “Zihinsel yavaşlığı olan kişiler itfaiyeci olamaz” dedi.“Yangın tehlikesi ile ilgili simülasyonlar yapılmalı”Prof. Dr. Tarhan, itfaiyecilik mesleğinde kişilere verilen eğitimde otomatik tepkiler oluşturmak yerine itfaiyeciye otomatik tepkiyi verdirebilecek ustalığı kazandırmanın önemine değindi. Prof. Dr. Tarhan, otomatik tepkinin kazandırılabilmesi için yangın tehlikesi ile ilgili simülasyonların yapılması gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Tarhan “Bu kişiler deneme yanılma yöntemi ile kriz yönetiminde de başarılı olurlar” dedi.  “Kişi kriz yönetimini başarabilirse stresi de yönetebilir”Kişinin kendi kendinin lideri olması halinde krizi yönetebileceğini söyleyen Prof. Dr. Tarhan, kriz yönetiminde dikkati ve zamanı yönetebilmenin önemini vurguladı. Tarhan “ Zamanı yönetebilmek için kişi önem sırasını bilmeli, dikkati yönetebilmek içinde öncelik sırasını bilmesi gerek” dedi. Prof. Dr. Tarhan, kişinin kriz yönetimini başarabilmesi halinde stresi de yönetebileceğini belirtti.“İtfaiyecilik de askerlik, doktorluk gibi kutsal bir meslektir” Prof. Dr. Tarhan, itfaiyecilik mesleğinin askerde cephede nöbet tutanlardan, acil servislerde çalışanlardan bir farkı olmadığını belirtti. Prof. Dr. Tarhan, “İtfaiyecilerin riski göze alıp ateşin içine dalmaktadır bu nedenle itfaiyecilik de askerlik, doktorluk gibi kutsal bir meslektir devletin bu mesleği de kutsal görüp sahip çıkması gerek.” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan konferansın ardından merak edilen soruları yanıtlandı.Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a Doç. Dr. Alparslan Hamdi Kuzucuoğlu tarafından çiçek taktim edildi.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur’a da çiçek taktim edildi.Sempozyum toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. 

24 ARA 2018

Karagöz: "Hemşirelik hem beden hem de ruhsal çaba gerektirir!"

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün düzenlediği ‘Bakım Bilimi: Hemşirelik’ seminerini gerçekleştirildi. Seminerin konuğu Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süreyya Karagöz oldu. Karagöz, Bakım kavramını kendi düşünceleriyle katılımcılara anlattı."Hemşireliğin varlık nedeni bakımdır!" Çarşı Yerleşkede gerçekleşen seminerde bakım ve hemşireliğin bağlantısını, hemşirelik mesleğinin temelinde neyin olduğunu, Sağlık Bilimi Fakültesi öğrencilerine anlatan Karagöz: "Hemşirelik denildiği zaman aklımıza gelecek en temel kavram bakım kavramıdır ve hemşireliği ele alan birçok uzman, bakım kavramıyla özleştirmiştir. Hemşireliğin varlık nedeni bakımdır" diyerek bakım kavramının önem taşıdığını vurguladı.“Hemşirelik, hem bedensel hem ruhsal çaba gerektiriyor”Bakımın Türk Dil Kurumundaki karşılığının, birinin gereksinimini üstlenmek sağlama girişimi ve verilen emek olduğunu söyleyen Karagöz, emek kelimesinin bütün ahlaki değerlerin temeli olduğunu, bedensel ve ruhsal olarak çaba harcamak olduğunu açıkladı. Sadece insana değil bir çiçeğe bir nesneye de bakım yapıldığını, hem beden hem ruh çabası olduğunu ifade etti."Giderek mesleğe yabancılaşıyoruz "Bakım kavramının hemşirelikte yeterli ilgiyi görmemesinden yakınan Karagöz: "Bakım kavramı hemşirelik de çokta yeterli ilgiyi görmemiş maalesef. Hemşireler varlık nedenlerini önemsememişler, değersiz görmüşler ve ondan uzaklaşmışlar. Oysa benim varlık nedenim bakımdı ve dolayısıyla mesleğine giderek yabancılaşmaya başlamışlar. Çünkü her meslek var oluş nedeninden uzaklaşınca aslında kendi mesleğine de yabancılaşıyor. Bu maalesef Hemşirelik mesleğinde daha yaygındır" dedi.Karagöz: “İlaç vermeyi belki ilerde robotlarda yapabilir. Dolayısıyla ben şu anda robot gibiyim! Özgür olmak için varlık nedenim olan bakıma dönmek durumundayım “Bu kapitalizm sistemin özünde insanı merkeze almayan bir sistem olduğunu bunun için bakım kavramında çok uygun olmadığını ve maalesef bu yüzden bakımın tadına da varamadığını belirten Karagöz; “Ben hemşire olarak insanlar yaşasın istiyorum. Çünkü benim varlık nedenim olan bakım böyle diyor. Ama bu sistem ona önem vermediği için ben bunu yapamıyorum. Bizi özgürleştirecek şey bakımın kendisidir biz bakımdan vazgeçerek aslında özgürlüğümüzü de başkalarının eline bırakmış durumdayız.Bakımın özündeki anlamını, sadece hekimin hastaya günde 4 kere ilaç ver gibi söylemini uygulayarak yapamıyorum. İlaç vermeyi belki ilerde robotlarda yapabilir. Dolayısıyla ben şu anda robot gibiyim. Özgür olmak için varlık nedenim olan bakıma dönmek durumundayım” dedi ve öğrencilere soru sormaktan vazgeçmemelerini tavsiye etti.Seminer, Prof. Dr. Süreyya Karagöz’e çiçek taktimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

21 ARA 2018

Atıf Tokar: “Disleksinin ilacı Ergoterapidir”

Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova ve Duyu Bütünleme Uzmanı Fzt. Dr. Yeşim Ünveren, Disleksi Farkındalık etkinlikleri kapsamında Ergoterapinin Disleksi Çocuklar Üzerindeki Etkisi” konusunda seminerler verdi. Seminerde konuşan Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı ve Albatros Derneği Başkanı Atıf Tokar disleksinin ilacının ergoterapi olduğunu belirtti.Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı ve Albatros Derneği Başkanı Atıf Tokar’ın düzenlediği programda, ellişer kişiden oluşan 4 ayrı gruba seminer verildi. Seminere özel eğitimciler, psikologlar, PDR uzmanları, ergoterapistler ve öğrenci aileleri katıldı.“Üsküdar Üniversitesi mezunu Ergoterapistler ile ciddi yol alıyoruz”Yoğun bir ilginin olduğu seminerin sonunda konuşan Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı ve Albatros Derneği Başkanı Atıf Tokar şunları söyledi: “Muhteşem bir seminerdi! İyi ki derneğimiz var, iyi ki paydaşız ve iyi yürekli insanlarla birlikte oluyoruz, onları ailelerimizle buluşturuyoruz. Üsküdar Üniversitesi Ergoterapistleri yetiştirirken Psikoloji tandanslı yetiştiriyor. Onun için dislekli çocuklarımız Üsküdar Üniversitesi mezunu Ergoterapistler ile ciddi yol alıyor. Onun için derneğimiz ve vakfımız Üsküdar Üniversitesinin peşini bırakmıyor. Ergoterapi disleksili çocukların ilacıdır.”Ergoterapi gününü kutladılarKonuşmaların ardından Albatros Disleksi Öğrenme Güçlüğü Kurumunda çalışan Üsküdar Üniversitesi mezunları, hocalarıyla hasret giderdi. Sonrasından pasta kesilerek Ergoterapi Günü kutlandı.

20 ARA 2018

Nehir Meniroslu: “Otizmin bir ilacı yok çaresi eğitim”

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Spor ve Kültür Spor Direktörlüğü ile Mucizeye İlk Dokunuş kulübü tarafından düzenlenen “Otizm de Farkındalık” konferansının konuğu Tohum Otizm Vakfı Eğitim Koordinatörü Nehir Meniroslu oldu. Meniroslu; otizmin giderilmesinin eğitimle mümkün olduğunu katılımcılara belirtti.Çarşı Yerleşkede gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Güler Cimete'nin yaptığı Otizm’ de Farkındalık konferansında; otizm spektrum bozukluğu, aile ve çocuğum tutumu, ebelik bakımı, klinik uygulamalarda yaşanan zorluklar, test ve videolar eşliğinde anlatıldı.Vakfın çalışmaları anlatıldıTohum Otizm Vakfındaki yapılan farkındalık çalışmalarına değinen Meniroslu; “Destek eğitimlerimizle faaliyette sorun çalışmalarıyla ilgili otizm çocuklu ailelerin eşit, sağlık ve eğitim haklarından yararlanması için çeşitli projeler düzenliyoruz, farkındalık çalışmaları yapıyoruz ve salon çalışmaları yönetiyoruz. Farkındalık çalışmalarında da sizlerle buluşup otizm ne olduğunu anlatarak katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.Merinoslu internet uygulaması “kahoot.it” ile ilgili hazırladığı testi katılımcılara uygularken, çıkan sonuca göre şu değerlendirmelerde bulundu: “Otizmli çocukların normal insanlardan farklı olduğunu fakat otizmli çocukları dış görünüşleriyle ayırt edemediğimizi, otizmli insanların adını seslendiğimizde bize bakmadığını, göz teması kuran otizmlilerin var olduğunu fakat genel olarak baktığımızda göz temasının olmadığının bilgilisini katılımcılarla paylaştı.“Sosyal etkileşimleri zayıf”Otizmli çocukları 16-18 aylıktan itibaren gözlemleyebiliyoruz fakat tam olarak üç yaşından itibaren kendini gösteriyor diyen Merinoslu, tüm belirtilerini üç yaşına kadar görebildiklerini kaydetti.İşaret becerisini ekstra eğitim yaparak öğretebildiklerini belirten Meniroslu “Bu onlarda otomatik olarak kazanılan bir beceri değil. Sosyal etkileşimleri maalesef zayıf” şeklinde konuştu. Daha sonra teste en başarılı olan 5 kişiyi sahneye davet ederek, Termo grander adındaki otizmli bir bayan yazar tarafından, otizmin iç dünyasında neler olduğuyla ilgili yazılan kitabı öğrencilere hediye etti.“Erken tanı ve sürekli eğitim çok önemli”Erken tanı ve sürekli eğitimin öneme değinen Meniroslu; “Otizm konusunda erken tanı ve sürekli eğitim çok önemli. Otizm bir hastalık değildir, hastalığın bir ilacı vardır ama maalesef otizmin bir ilacı yok çaresi eğitim. Bize çocuk geliyor, biz ona eğitim veriyoruz sonra ailesi ile tatile çıkıyor, döndüğünde eğitime baştan başlamamız gerekiyor. Bu yüzden ailenin sürekli eğitime devam etmesi gerekiyor” dedi.“Güler yüzünüzü eksik etmeyin”Ailenin çocuğunun otizm olduğunu öğrendikten sonraki bunalımından bahseden Meniroslu, aileye empati kurarak yaklaşılması gerektiğini, olabildiğince yumuşak dille yaklaşılması gerektiğinin tavsiyesini verdi.Programın sonunda katılımlarından dolayı Meniroslu’ya plaket takdim edildi. Toplu fotoğraf çekimi ardından etkinlik sona erdi.

14 ARA 2018

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “İş kazalarında duygusal ihmaller önemli”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikinci düzenlenen “Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Fuarı IOHS EXPO” kapsamında gerçekleştirilen “Çalışanlarda Psikolojik Motivasyon ve Ödüllendirme Sistemlerinin Performansa Yansımaları” adlı konferansın moderatörlüğünü Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan yaptı. Tarhan, iş kazalarında psikolojik faktörlerin ve duygusal ihmallerin de önemli bir rol oynadığını kaydetti.Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen oturum Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın moderatörlüğünde Prof. Dr. Acar Baltaş, Derek Smıth, Doç. Dr. İdil Işık ve Mehmet Erhan Doğrul İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki sunumlarını gerçekleştirdi.Tarhan konuşmasında bu kongrenin İş Sağlığı ve Güvenliği için önemli bilgilerin paylaşıldığı, deneyimlerin birlikte analiz edildiği bir ortam olduğunu ve buradaki bilgilerin paylaşımının sahada da yayılmasının son derece faydalı olduğunu dile getirdi.Geçtiğimiz yıl da bu kongreye katıldığını söyleyen Tarhan,  kongrenin özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışan veya eğitim gören kişilere etkisinin büyük olduğunu söyledi.“İş sağlığı ve güvenliği bir kültür haline gelmeli”İş Sağlığı ve Güvenliğinin bir kültür haline gelmesini sağlamanın önemine değinen Tarhan,  İş Sağlığı ve Güvenliği algısının insanların zihin haritasına bir seçenek olarak yerleşmesi gerektiğinin ve bir iş yaparken insanların İş Sağlığı ve Güvenliğini bir seçenek olarak görmelerinin şart olduğunun altını çizdi. İş kazalarında psikolojik faktörlerin ve duygusal ihmallerin de önemli bir rol oynadığını, çalışanlardaki psikolojik motivasyonun İş Sağlığı ve Güvenliği ile doğru orantılı olduğunu da ekledi.“Beklenmeyen ödül daha çok motive eder”İnsanın en önemli davranış geliştiren sisteminin ödül-ceza sistemi olduğunu söyleyen Tarhan,  ödül-ceza sisteminin bir bağımlılık haline geldiğini dile getirdi. Ve bu bağımlılığın yeni adının “Ödül yetmezliği sendromu” olduğunu, insanların ödüle doymadığını ve daha fazla ödül istediklerini bunun da yeni bir sendrom haline geldiğini kaydetti. Tarhan, beynin ödül ceza sisteminde alışılmış ödüllerin değil de beklenmeyen ödüllerin daha çok motive ettiğini de dile getirdi.Konuşmasının devamında İş Sağlığı ve Güvenliği ile Pozitif Psikoloji ilişkisine değinen Tarhan,  Pozitif Psikolojinin çalışan sağlığı konusunda ele alınmasının çok faydalı olduğunu ve insanların pozitif psikolojiyi hem yaşam felsefesi hem de çalışma odağı olarak görmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.“Eksiyi sıfıra getirmek değil, sıfırı ileriye götürmektir”Pozitif Psikolojinin bir mutluluk bilimi olduğunu söyleyen Tarhan, Pozitif Psikolojinin “Daha iyi nasıl yaşarım?” sorusunu benimsediğini söyledi. Ve aynı zamanda pozitif psikolojinin eksiyi sıfıra götürmediğini aksine sıfırı daha ileriye götürdüğünün de altını çizdi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Süleyman Bakan tarafından plaket takdim edilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile konferans sona erdi.Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği fuarındaLütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı fuar alanında ise Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü öğrencileri tarafından kurulan stantta gün boyu ziyaretçilere İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans ve Yüksek Lisans bölümleri hakkında bilgi verildi.                       

28 KAS 2018

Çocuk Gelişimi bölümü mezunları kariyer planlama çalışmasında

Üsküdar Üniversitesi Mezunlar Derneği ve Kariyer Merkezi’nin ortak çalışması olan, mezunlara yönelik Kariyer Çalışmalarının sekizincisi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı Çocuk Gelişimi bölümü mezunları için gerçekleştirildi.Çarşı Yerleşke Emirnebi1 de gerçekleşen program, Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer, Dr. Öğr. Üyesi Filiz Shine Edizer, Öğr. Gör. Neşe Şekerci ve Araş. Gör. Begüm Gamiş’in katılımları ile yapıldı.Derneğin çalışmalarına yönelik bilgiler verildiEtkinliğin açılış konuşması Mezunlar Derneği Başkanı Tayfun Gözler tarafından yapıldı. Gözler, konuşmasında derneğin açılışından bu güne kadar yapılan çalışmalardan ve ileriki dönemlerdeki hedeflerinden bahsetti.Kariyer Merkezi Direktörlüğü Mezunlar Ofisi Sorumlusu Remziye Çopur ise derneğe ait web sayfasının içerikleri ve mezun kimlik kartını temini hakkında bilgi verdi.Ülküer: “Mezunlar iş ararken bilgilerini de artırmayı unutmamalı”Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı ve aynı zamanda Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer, üniversitemizin dernek çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve başarılı bulduklarını söyledi. Ayrıca başkanı olduğu CGE DER (Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği) hakkında da bilgi verdi ve iki derneğin ortak çalışmalara imza atabileceğini belirtti. Bu derneklere aktif katılmalarının kariyerlerini geliştirmeleri ve istedikleri işi bulmaları açısından yararlı olabileceğini vurguladı. Ülküer, diğer taraftan, mezunların iş ararken, bilgilerini de yenileme ve arttırmayı unutmamaları gerektiğini hatırlattı. Remziye Çopur, bu konuda Üniversitenin Sürekli Eğitim Programlarının da kendilerine yardımcı olabileceğini belirtti.Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Arş. Gör. Begüm Gamiş, CGE DER’in yaptıkları faaliyetleri hakkında kısa bir sunum yaparken Üsküdar Üniversitesi işbirliği ile yapılan etkinliklerden de bahsetti.Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Filiz Shine Edizer ise yakın zamanda bölüm mezunları hakkında bir çalışma yapacaklarını ve bu çalışmaya göre mezun olan öğrencilerin nerelerde hangi görevlerde olduklarını, yaşadıkları sıkıntıları takip etmek istediklerini dile getirdi.Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğr. Gör. Neşe Şekerci ise Türkiye’deki üniversitelerin mezun etkinlikleri ile yurt dışındaki etkinliklerin benzer ve farklı yönleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.Etkinlik, daha sonra iş hayatına atılan iki mezun öğrencinin, iş başvuru sürecinde ve mülakat sürecinde yaşadığı tecrübeleri diğer mezun arkadaşları ile paylaşımı ile devam etti.Katılım gösteren mezun öğrenciler bir araya gelmekten mutluluk duydukları dile getirdi.

26 KAS 2018

Üsküdar Hemşirelik Bölümü öğrencileri yönetici hemşirelerle

Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Seminerleri kapsamında Çarşı Yerleşkesinde gerçekleştirilen “Hemşirelik Öğrencileri Yönetici Hemşirelerle Buluşuyor” konulu programın konuğu Anadolu Sağlık Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Uzm. Hem. Elif Akbal oldu.Akbal, hemşirelik hizmetlerinin yönetimi sürecinde Anadolu Sağlık Merkezinde kendi yaptıkları uygulamaları örneklerle anlatarak öğrencilere, profesyonel hemşireler olarak esas görevlerinin bakım olduğunu ve bireylerin bakımında çok özenli olmaları gerektiğini söyledi. Hemşirelerin hastanelerde hizmetin niteliğini arttırmada büyük rolü olduğunu ifade eden Akbal, öğrencilere çalışmalarında sürekli yenilikleri takip ederek ilerlemeyi, kendilerini geliştirmeyi hedef edinmelerinin önemini vurguladı.Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Akbal, Üsküdar Üniversitesi mezunları ve öğrencilerinin kurumlarındaki çalışmalarından çok memnun olduğunu belirterek, mezunlarımıza her zaman öncelik verdiklerini ifade etti ve eğitimlerinin kıymetini bilmelerini hatırlattı.Program,  Elif Akbal’a katkılarından ötürü teşekkür edilmesi ve fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.

26 KAS 2018

Üsküdar Üniversitesinde Vaka Yönetimi Semineri gerçekleştirildi

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Seminerleri kapsamında düzenlenen “Vaka Yönetimi Semineri” Çarşı Yerleşke Emir Nebi-1 konferans salonunda gerçekleştirildi.Açılış konuşmasını Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Besti Üstün’ün yaptığı seminerin konuğu, Radyolojik Onkoloji Vaka Yöneticisi Uzm. Hemşire Özlem Topkaya idi.“Bir rol modeli görme şansınız yok!”Vaka yöneticiliği ile ilgili rol modeli görme olanağımızın olmamasından yakınan Üstün; ‘Bir dolu hastaneye gidiyorsunuz, vaka yöneticiliğiyle ilgili pek bir rol modeli görme şansınız olmuyor. Ama Anadolu Sağlık Merkezinden Özlem Hanım bu işin uygulayıcısı olarak, ondan dinleme şansımız olacak. Ben geldikleri ve bize zaman ayırdıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ondan dinlemek çok keyifli olacaktır” dedi.“Vaka yönetimi problem çözme yöntemidir” Kendi okul hayatından kısaca bahseden ve 12 yıldır Anadolu Sağlık Merkezinde çalıştığını belirten Topkaya, onkolojik bilimlerle başladığını, son 4-5 yıldır da vaka yönetimi hemşireliği yaptığını söyledi.Topkaya, öğrencilere vaka yönetimi nedir?  Bizim için faydaları nelerdir? Hastalar için nasıl hizmet verdiklerinden bahsetti. Vaka yönetimini kaynakları etkin bir şekilde kullanılarak bakım ve tedavi yöntemin kalitesini yükseltmek amacıyla uygulanan bir hizmet sunum şekli olduğunu söyleyen Topkaya, “Bireylerin sağlık gereksinimini karşılamak için ihtiyaç duyulduğu girişimlerin planlandığı uygulandığı ve hastayla sürekli iletişim halinde olduğu bir sistemdir. Vaka yönetimi bir problem çözme yöntemidir. İlk olarak 1970’li yılların başında sigorta şirketleri tarafından kullanılmaya başlanmış, 1985’lerde hastanelerde kullanılmaya başlanmıştır” şeklinde konuştu. Dünyada kronik hastalıkların hızla artması nedeniyle komplike sağlık hizmeti alan bireylerin sayısının artmakta olduğunu dile getiren Topkaya, vaka yönetiminin kimlere uygulandığını,  yönetim sürecini, bağlantılı olduğu kurumları, hangi meslek gruplarının uygulayabileceğini ve hemşirelik bölümünün vaka yönetiminde ki avantajlarını konferansa katılan hemşirelik bölümü öğrencilerine anlattı.Soru ve cevap bölümünün ardından katılımlarından dolayı Özlem Topkaya’ya teşekkür belgesi takdim edildi.Toplu fotoğrafın çekilmesinin ardından program sona erdi.

26 KAS 2018

Üsküdar'da, Nörolojik Rehabilitasyon ve Yutma Bozuklukları Sempozyumu yapıldı

Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından düzenlenen Nörolojik Rehabilitasyon & Yutma Bozuklukları Sempozyumu’nda rehabilitasyon ve tedavi yöntemlerinden uygulamalara kadar pekçok başlık konuşuldu. Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Erdoğanoğlu, robot destekli tedaviler, vücut ağırlığı destekli koşu bandı, fonksiyonel elektrik stimülasyon, sanal gerçeklik, beyin stimülasyonu, aktüatör cihazlar ve beyin-makine arayüzlerinin fizyoterapistlerin bireysel hasta seviyesini geliştirmeye yönelik uygulamalarını desteklediğini söyledi. Erdoğanoğlu, yeni teknolojilerin terapide uygulama için birçok avantaj sağladığını belirterek geleneksel tedaviye kıyasla çok daha yüksek bir motivasyon sağladığını kaydetti.Fiziksel kazalar ya da nörolojik hastalıklar sonrası ortaya çıkan beyin travması, inme, Parkinson veya başka bir nörolojik hastalık sonrası beyindeki nöronların hasar görmesi, bireyin günlük yaşantısını olumsuz etkileyen motor bozukluklara neden oluyor. Bu bozuklukların tedavisi, rehabilitasyon uygulamaları ve kullanılan teknolojik yöntemler, Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından düzenlenen Nörolojik Rehabilitasyon & Yutma Bozuklukları Sempozyumu’nda konuşuldu.Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve onursal başkanlığını Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Karaduman’ın yaptığı sempozyumun açılış konuşmalarını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Defne Kaya ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Çetin Sayaca yaptı.Sempozyumun düzenlenmesinde en büyük desteği veren Üsküdar Üniversitesi ile katılımcılara teşekkür eden Prof. Dr. Defne Kaya, sempozyumun verimli geçmesini temenni etti.  Prof. Dr. Kaya bir öğretmen olarak başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit öğretmenlerin ve tüm öğretmenlerin  Öğretmenler Günü’nü kutladı.Nörolojik rehabilitasyonda bilinmeyenler konuşulacakSempozyum Başkanı, Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Çetin Sayaca, sempozyumun ana temasını “Nörolojik Rehabilitasyon” ile sıklıkla nörolojik bir hastalık sonucu ortaya çıkan ve fonksiyon bozukluğu olan “Yutma Bozukluğu” üzerine planladıklarını söyledi.Sempozyum programının ana çıkış fikrinin “Nörolojik Rehabilitasyonda az konuşulan konular nelerdir?” sorusuna yanıt aramak olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Çetin Sayaca, “Zaman zaman rehabilitasyon sürecinde karşılaştığımız ancak farklı sebeplerle geçiştirdiğimiz veya cevap aramadığımız konu ve sorulara yanıt bulabileceğimiz bir sempozyum olmasını hedefliyoruz. Bu konularda da farklı branşlardan, alanında uzman ve rehabilitasyon ekibinin vazgeçilmezleri olan değerli hocalarımız sempozyumda yer almaktadır” dedi.Yutma bozuklukları hakkında farkındalık oluşturulması hedefleniyorSempozyumun rehabilitasyon sürecinde yer alan farklı disiplinleri bir araya getirerek sonuca etki eden ancak daha az fikir sahibi olunan konular üzerinde konuşmak olduğunu ifade eden Sayaca, “Sempozyumda rehabilitasyon ekip üyelerinin bilgi sahibi olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca bir fonksiyon bozukluğu olan yutma bozukluğu konusunda farkındalık oluşturmak, yutma bozukluğu olan bireylerin yutma sorunları ile tek başına bırakılmasının önüne geçmek ve doğru yapılan rehabilitasyon sonucunda iyileşebilen bir bozukluk olduğunu göstererek hem toplumun hem de sağlık çalışanlarının dikkatini çekmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.Robotik rehabilitasyon gerçekten etkili midir?Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Erdoğanoğlu, “Nörolojik Rehabilitasyonda Az Bilinenler” başlıklı oturumda “Nörolojik Rehabilitasyonda Teknolojik Yenilikler Nelerdir? Robotik Rehabilitasyon Gerçekten Etkili midir?” başlıklı bir sunum yaptı.Beynimizdeki nöronlardan gelen hareket komutlarını kaslarımıza göndererek hareket ettiğimizi belirten Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Erdoğanoğlu, “Sinyaller, nöronlardan nöronlara, rölatif kuvvetlerini ayarlayabilen ve hareketleri öğrenmemize ve iyileştirmemize izin veren sinapslarla iletilir. Travmatik bir beyin hasarı, inme, spinal kord yaralanması veya başka bir nörolojik hastalık sonrası beyindeki nöronların hasar görmesi veya sinyal yollarının kesilmesi, günlük yaşantımızı olumsuz etkileyen motor bozukluklara neden olur. Yaralanma ile ilişkili faktörlerin çözülmesi, tekrarlanan aktivite ve eğitim, işlevselliği iyileştirmek için merkezi sinir sistemini değiştiren nöroplastisiteyi tetikler” diye konuştu.Gelişen teknoloji fizyoterapistlere de kolaylık sağlıyorDr. Öğretim Üyesi Yıldız Erdoğanoğlu, günümüzde hızlı ve durmaksızın gelişen teknoloji kullanımının gerek evde gerek sosyal hayatımızda bize kolaylıklar sunarken, fizyoterapistler ve hastalar için de hem gelişmiş ve etkili tedavi yöntemleri hem de müdahale etkisini değerlendirebilecek yeni imkânlar sunduğunu ifade etti.Robot destekli tedaviler devreye giriyorNörolojik rehabilitasyonda, robot destekli tedaviler, vücut ağırlığı destekli koşu bandı, fonksiyonel elektrik stimülasyon, sanal gerçeklik, beyin stimülasyonu, aktüatör cihazlar ve beyin-makine arayüzlerinin fizyoterapistlerin bireysel hasta seviyesini geliştirmeye yönelik uygulamalarını desteklediklerini kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Erdoğanoğlu, söz konusu uygulamaların geleneksel yaklaşımların etkilerinin sınırlı kaldığı yerlerde devreye girebildiğini kaydetti.Hastanın motivasyonu yükseltilebiliyorDr. Öğretim Üyesi Yıldız Erdoğanoğlu, hastalara uygulamalar bu yeni teknolojilerle, göreve özel, değişken ve verimli bir şekilde planlanırken, hastalarda yüksek  motivasyon sağlamak açısından da birçok seçenek sağlayabildiğini ifade etti.Yeni yöntemler hastaları bağımsız hale getirebiliyorBu teknolojik yöntemlerin, hastaların yürümesine destek verirken, omuz, dirsek, el bileği ve elin fonksiyonlarını geliştirmeye yardımcı olduğunu ve günlük yaşamda hastaları daha hızlı bağımsız hale getirebildiğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Erdoğanoğlu, “Bilimsel kanıtlar bunu göstermektedir. Bazı yeni teknolojilerin hala normalde avantajlardan daha ağır basan birkaç sorunu olduğunu bilmek gerekir, özellikle maliyet anlamında ve hasta seçiminde hem avantaj hem de dezavantajların gözönünde bulundurulmasında fayda vardır” dedi.Nörolojik rehabilitasyon ve yutma bozuklukları konuşulduSempozyum “Nörolojik Rehabilitasyonda Az Bilinenler”, “Pediatrik Nörolojik Hastalıklarda Rehabilitasyon”, “Erişkin Nörolojik Hastalıklarda Rehabilitasyon” ve “Yutma Bozukluklarında Çoklu Disiplin Yaklaşımları” ve “Yutma Bozukluklarında Rehabilitasyon Yaklaşımları” başlıklı oturumlardan oluştu.Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Duygu Kaya Yertutanol, “Yutma Korkusuna Psikiyatrist Yaklaşımı Nasıl Olmalıdır?” Üsküdar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Bahadır Ağce de “Ergoterapi Uygulama Prensipleri  Nelerdir?” başlıklı sunumlarını yaptı.

21 KAS 2018

1 Konu 1 Konuk’un 11. Oturumu gerçekleştirildi

Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSGÜMER) tarafından düzenlenen 1 konu 1 konuk programının 11. oturumu  Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programa konuk olarak Avukat Arif Nihat Alpsoy ve Avukat Damla İzbudak katıldı.“Eşit derecede sorumludurlar”Hukuki sorumlulukları açıklayan Damla İzbudak; “İş güvenliği uzmanı, her ne kadar iş veren vekili daha sorumlu gözüksede eşit derecede sorumludurlar. İş kazası söz konusu oldugunda, üç farklı konu bulunmakta, bunlar ; ceza hukuku, hukuki boyutlar ve idari yaptırımlardır” şeklinde konuştu.“Kusursuz sorumluluk , sorumluluğun en geniş hali”Kusursuz sorumluluk , sorumluluğun en geniş hali olduğunu belirten İzbudak “Siz her şeyi yapsanızda kusurunuz olmasa dahi bu büyük bir sorumluluk oluyor. Size hukuka aykırı eylemde zarar gelirse bunu ödemekte zorunlusunuz ve  buna maddi tazminat denilmektedir”dedi.“Arkadaşınızın hakkında edindiğiniz bilgiler bir başka dava da geçerli olmayabilir”İş güvenliği uzmanlarının ya kendisinin ya da tanıdıklarının davası vardır. O davalarda çeşitli fikirleri olur, fakat ne yazık bir arkadaşınızın hakkında edindiğiniz bilgiler bir başka dava da geçerli olmayabilir diyerek sözlerine başlayan Avukat Arif Nihat Alpsoy da yargıtay kararları ışığında iş güvenliği uzmanlarının hukiki ve cezai sorumluğu hakkında sunumunundan bahsetti.“Haksız fiil hukuka aykırı ve karşıt tarafa zarar veren bir fiil”Haksız fiil hukuka aykırı ve karşıt tarafa zarar veren bir fiil olduğunun altını çizen Alpsoy,  trafik kazasından örnek verdi. Alpsoy “Hukuka uygun değil veya  zarar gören kişi o anda başkasını öldürmeye çalışıyorsa bu hukukun kendi tanımlarıya birlikte haksız fiilken haklı fiile dönüşür” diye belirtti.“Asıl iş veren sorumluluğa sahiptir”Bazı tazminat davalarında sadece iş güvenliği  uzmanına dava açıldığını söyleyen Alpsoy; davanın asıl iş verene de açılması gerektiği, böyle bir davayla karşılaşılırsa asıl iş verenin sorumlu olduğunu vurguladı.Plaket takdimi ve toplu fotoğrafın ardından program sona eriyor.

19 KAS 2018

Üsküdar’dan sonra Harvard ve Yale Üniversitesinde okutuluyor

“Mutluluk Bilimi” olarak da bilinen Pozitif Psikoloji, empati, duygusal zeka, sıkıntılarla başa çıkma gibi kişisel becerilerin artırılmasını hedefliyor. Amerika’daki Yale ve Harvard üniversitelerinde ders olarak okutulan Pozitif Psikoloji, Üsküdar Üniversitesi’nde 2012’den bu yıla zorunlu ders olarak okutuluyor. “Mutluluk Bilimi” olarak da bilinen Pozitif Psikoloji, bireyin empati, duygusal zeka, stres ve sıkıntılarla başa çıkma gibi kişisel becerilerinin artırılmasını ve kişinin sosyal başarı konusunda hedefliyor.Amerika’daki Yale ve Harvard üniversitelerinde ders olarak okutulan Pozitif Psikoloji, Üsküdar Üniversitesi’nde 2012’den bu yıla zorunlu ders olarak okutuluyor.Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, hayat başarısında akademik donanım, mesleki bilgi ve tecrübenin önemli olduğunu ancak insani ilişkilerin güçlü olması, empati kurma gibi özelliklerin de fark oluşturduğuna dikkat çekti.Üniversite olarak “iyi insan” yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Akademik donanımın yanı sıra öğrencilerimize Proje Kültürü, İletişim Becerileri ve Pozitif Psikoloji derslerini zorunlu olarak veriyoruz. Harvard Üniversitesi’nin en çok tercih edilen dersi pozitif psikoloji. Çığır açan ders olarak web sitelerinde duyurdular. Yale Üniversitesi’nde de Pozitif Psikoloji ders olarak müfredatta yer alıyor. Üniversite olarak biz 2012 yılından bu yana Pozitif Psikoloji bilimini ders olarak veriyoruz. Sadece akademik başarıyı önemsemiyoruz. Bu sayede sosyal başarı, mutluluk bilimini ve insani değerleri öğretmeyi hedefliyoruz. Harvard ve Yale Üniversiteleri bu dersi daha yeni vermeye başladılar” dedi.

19 KAS 2018

Ergoterapi öğrencileri vizelerin stresini Boğaz’da attı

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü ile Ergoterapi bölümünün birlikte düzenlediği Ergoterapi birinci sınıf öğrencilerine Hoşgeldiniz ve vizelere veda etkinliği düzenlendi. Etkinlik Üsküdar Belediyesi Valide Sultan Gemisi'nde gerçekleştirildi.Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova, Ergoterapi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hamiyet Sayan, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Bahadır Ağce ve Öğr. Gör. Shahram Mohseni'nin de katıldığı etkinlikte keyifli anlar yaşandı.Çay ve simit eşliğinde Boğaz turu yapan öğrencilere uzman rehber tarafından İstanbul'un tarihi yerleri ve geçmişi de anlatıldı.Sonrasında öğrencilere müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.Toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi.

15 KAS 2018

Prof. Dr. Konrot'tan Alaşehir'de disleksi semineri

Alaşehir Memur-Sen İlçe Temsilciği tarafından, Disleksi farkındalık semineri düzenledi.Seminere konuşmacı olarak katılan Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Konrot, akıcı ve esprili bir dille katılımcıları bilgilendirdi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Alaşehir Memur-Sen İlçe Temsilcisi Ömer Şeker, "Hayata dokunan sendika anlayışı ile ilçede otizm ve disleksi hastalığına dikkat çekmek ve bilgilendirmek amacıyla bu semineri düzenledik. Memur-Sen Konfederasyonu olarak önceliğimiz, bütün memurların hak ve menfaatleri için çalışmak olsa da, ‘Hayata dokunan sendika' anlayışı doğrultusunda toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmak, çözüm sunmak ve olabildiğince fazla insana dokunmak asıl maksadımızdır. Bu bağlamda Memur-Sen Konfederasyonu olarak 1 - 7 Kasım 2018 Disleksi Farkındalık Haftası münasebetiyle bu etkinliğimizi düzenledik." dedi.Seminere konuşmacı olarak katılan İstanbul Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Konrot, akıcı ve esprili bir dil kullanarak öğrenme bozuklukları, dil ve konuşma bozuklukları, disleksi ve kekemelik konularını anlattı. Prof. Dr. Ahmet Konrot dil ve konuşma bozuklukları, iletişimin genel tanımı, insan iletişimi, dilin temel özellikleri, dil ve konuşma gelişimi, iletişim sorunları, kekemelik, okuma ve yazma sorunları, etkileşim de iletişim, dil ve konuşmanın önemi gibi konularda bilgiler verdi.Seminer sonunda Alaşehir Memur-Sen İlçe temsilcisi Ömer Şeker tarafından sunumu gerçekleştiren Prof. Dr. Ahmet Konrot'a plaket takdim edildi.Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde Alaşehir Memur-Sen İlçe Başkanı Ömer Şeker'in ev sahipliğinde düzenlenen seminere Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir AK Parti İlçe Başkanı Murat Ertürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, İlçe Orman ve Tarım Müdürü Tarık Memiş, Alaşehir Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Mustafa Yılmaz, sendika üyeleri ve eğitimciler katıldı.Kaynak: İHAHaber linki: https://www.iha.com.tr/manisa-haberleri/prof-dr-konrottan-alasehirde-disleksi-semineri-2155760/

09 KAS 2018

Ergoterapi bölümü seminerlerinin konuğu Dr. Yeşim Ünveren oldu

Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova’nın öncülüğünde işlenen Rehabilitasyonda İnterdisipliner Yaklaşım dersine, Duyu Bütünleme Uzmanı Fzt. Dr. Yeşim Ünveren konuk oldu.Ergoterapi’nin öneminden ve daha önce uluslararası çalıştığı Ergoterapistlerden bahseden Dr. Yeşim Ünveren, çocuklarla başlayan serüveni ve öğrenme güçlüğü hakkında bilgiler verdi. Ünveren, daha çok harfler, şekiller, renkler, sağ-sol karıştırması ve hikâye sıralaması konusunda problem yaşayan çocukların nasıl tedavi olması gerektiğini anlattı.Dr. Yeşim Ünveren, duyu bütünlemenin çocuklar üzerinde öğrenme potansiyelini büyük ölçüde ortaya çıkardığını aktararak, çocukların sürekli bir kılavuza ihtiyaç duyduklarını belirtti. Ünveren, dersin sonunda öğrencilerin sorularını da cevapladı.Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova katılımlarından dolayı Dr. Yeşim Ünveren’e çiçek takdim etti.

07 KAS 2018

En etkili CV nasıl hazırlanmalı?

Üsküdar Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından organize edilen, İş Sağlığı ve Güvenliği Mezunlar Semineri Emir Nebi konferans salonunda gerçekleşti. Seminere Babuda İnsan Kaynakları Yönetici Ortağı Eda Dağdelen katıldı. Dağdelen; mezun öğrencilere, CV hazırlama ve mülakatlara kadar birçok bilgi verdi.“CV'ler kısa ve öz olmalı”“CV'lerin öneminin büyük olduğunun altını çizen Eda Dağdelen “Hâlâ bizlere sayfalarca cv gönderen arkadaşlar var hatta en son 23 sayfa cv gönderen bir kişi olmuştu” dedi.CV’nin kısa ve öz olması, yeni mezunlar için en fazla 2 sayfa olması gerektiğini belirten Dağdelen, “İmla kuralları bir diğer önemli olan konu. Bu sadece cv için geçerli değil. Bütün kariyer hayatınız boyunca imla kurallarını bilmeniz gerekmektedir. Öte yandan sizi diğerlerinden ayıracak karşınızdakileri inandıracak bir ön yazı yazmanız gerekiyor” şeklinde konuştu.“Ters kronoloji yapmak çok önemli”Bir sekiz yıl önce istatistiklere baktığımızda bir cv incelenme süresi 3-5 dakika arasında olduğunu söyleyen Dağdelen “günümüzde özellikle büyük şehirlerde 3 saniye civarında, bu yüzden ters kronoloji yaparak en son gerçekleştirilen işleri en başa almak çok önemli çünkü bu yöntemle seçilebilir ve ayırt edilebilir olacaksınız” dedi.“Geç kaldığımız için elenmek pek hoş olmayacaktır”Mülakattan da bahseden Dağdelen, “Mülakata gitmeden önce şirket veya nerede yapılacaksa önceden bilgilenirseniz, mülakat sırasında bu bilgiler size fayda sağlayacaktır. Her mülakatta olduğu gibi zaman çok önemlidir. Çok istediğimiz bir yerden, mülakata geç kaldık diye elenmek pek hoş olmayacaktır” dedi.“Stres mülakatını doğru bulmuyorum”Mülakatın inceliklerine değinen Dağdelen şunları söyledi: “Artık mülakatlarda bir takım farklı sorular sorulmaktadır bunlara örnek vermemiz gerekirse neyi kötü yaparsın?  Ne kadar tuhafınız? Gibi sorular sorulabilir. Ülkemizde uygulanan stres mülakatını doğru bulmuyorum. 2 yıldır insan kaynaklarında çalışan birinin stres mülakatı yapması doğru değil. Bizler böyle konularda, ilgili alanlarda uzman kişilerden yardım alıyoruz. Şu an stressiz bir iş zaten düşünülemez. Profesyonel iş hayatında rahat, stressiz bir işte hiç çalışmadık umarım çalışırız.”“Doğrudan ret değildir”Tecrübeli eleman aranıyor diyen yerlere başvuru yapmanın doğrudan ret olmadığından bahseden Dağdelen,  “eğer hiç tecrübeniz yoksa CV'yi dolu şekilde, dikkatlerini çekecek şekilde doldurmak gerekiyor. Bir mezun daha önce kadrolu olarak hiç çalışmamıştır fakat kendine çok fazla şey katmıştır, bu gibi durumlarda işe alımı sağlanabilir” diye konuştu.Program toplu fotoğrafın çekilmesinin ardından sona erdi.Haber-Fotoğraf: Betül Yiğit

06 KAS 2018

Sağlık Bilimleri mezun öğrencileri için kariyer planlaması yapıldı

Üsküdar Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından organize edilen mezun öğrenci kariyer planlama çalışmalarının 5. ayağı  Üsküdar Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi mezun öğrencileri  için düzenlendi.  Kariyer planlama çalışması, kariyer merkezi mezunlar ofisi sorumlusu Remziye Çopur  ve Sağlık Bilimleri Fakültesi  odyoloji  bölüm başkanı Dr. Öğr. Üyesi  Didem Şahin Ceylan tarafından gerçekleştirildi.“Çalışma koşulları önceden belirlenmeli”Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ceylan, mezun öğrencilerin mevcut iş durumu, iş problemleri, çalıştıkları işlerde edindikleri  deneyim ve tecrübeleri dinleyerek  yapacakları iş başvurularında çalışma şartlarının önceden belirlenmesi gerektiğini ifade etti.Üsküdar Üniversitesi mezunlar derneği ile ilgili bilgi verildiEtkinliğin 2. konuşması kariyer merkezi mezunlar ofisi sorumlusu Remziye Çopur  tarafından gerçekleştirildi. Çopur, Üsküdar Üniversitesi  Kariyer Merkezi  tarafından  mezun öğrenciler için hazırlanan www.usumed.org.tr adresine nasıl kayıt yapılacağı,kayıt sonrası mezunların yararlanabileceği imkanlar ve yürüttükleri etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

05 KAS 2018

Ergoterapi Bölümü öğrencilerine uluslararası staj fırsatları anlatıldı

Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi bölümü, öğrencilere yönelik bilimsel seminerlerine devam ediyor.Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova’nın öncülüğünde düzenlenen seminer, oldukça verimli bir atmosferde gerçekleşti.Üsküdar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörü, Erasmus Koordinatörü Öğr. Görevlisi Emre Üçsular’ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde Üçsular, üniversitenin Erasmus bağlantısı olan uluslararası üniversiteler konusunda geniş bilgiler vererek öğrencilerin ilgisini çeken temalar üzerinde durdu.Ergoterapi Bölümü 3.sınıf öğrencisi Sena Albay, Almanya’da yaptığı staj hakkında arkadaşlarına bilgiler aktardı.Seminer sonunda Üçsular öğrenci ve bölüm hocalarının sorularını cevapladı.Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova’nın oldukça yoğun ve ilgiyle dinlenilen seminerin ardından Emre Üçsular’a teşekkür etmesinin ardından toplantı sona erdi.

31 EKI 2018

Sağlık mezunları kariyer planlama çalışmasında

Üsküdar Üniversitesi Mezunlar Derneği ve Kariyer Merkezi’nin ortak çalışması olan, mezunlara yönelik Kariyer çalışmalarının dördüncüsü Sağlık Yönetimi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü mezunları için gerçekleştirildi.Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, mezunlarla buluştu.“En büyük zaafım öğrencilerim” vurgusu yapan Sur “Mezun olan öğrencilerinin mezuniyet sonrasında da kendisini istedikleri zaman ziyaret edebileceklerini ve kendilerine her türlü desteği sağlamak için elinden geleni yapacağını belirtti.Türkiye’nin şu günlerde içinde bulunduğu ekonomik durumdan ötürü işverenlerin personel ihtiyacı olsa bile işe alımların durdurulduğu söyleyen Sur, “Ama sizler bu durumu lehinize çevirmek için mutlaka farklı bir dil öğrenmek için vakit ayırmaya çalışın. Bu süre zarfında çeşitli gönüllü projelerde, kurs ve seminerlerde yer alabilir, bu sayede network dediğimiz kişisel bağlarınızı kuvvetlendirebilirsiniz” şeklinde konuştu.Mezunlar Derneği Başkanı Tayfun Gözler ise özellikle yapılması hedeflenen yurtdışı bağlantılı mezunlar dernekleri ile ilgili hedeflerinden bahsetti.

30 EKI 2018

Ergoterapist adayından duygulandıran konuşma

Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi bölümü öğrencileri 27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü'nü kutlama amacıyla eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte duygulu bir o kadar da keyifli dakikalar yaşandı. Bir ergoterapist adayının duygulandıran konuşması geceye damgasını vurdu.Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova'nın öncülüğünde düzenlenen etkinliğin “Hoşgeldiniz” konuşmasını ergoterapi 2. sınıf öğrencisi Berkay Karpuz yaptı.Sonrasında 1., 2., 3. ve 4. sınıflardan birer öğrenci sınıfları adına konuşma yaparak ergoterapinin ne olduğu, tarihçesi, iş olanakları ve bölümle ilgili duygu ve düşüncelerini katılımcılara aktardı."Benim ilk ergoterapistim annem oldu"Konuşma yapan öğrenciler arasında en çok dikkat çeken konuşma ise 1. sınıf öğrencisi Edanur Yıldız'ın yaptığı konuşma oldu. Yıldız, “ben 6 aylıkken doğdum ve doğduğum günden beri pek çok sağlık sorunu yaşadım. Doktorların “ doğduğunda yaşayamaz, yaşasa bile yürüyemez” dediği bir çocuktum. Şu an ise bir ergoterapist adayıyım. Ve benim ilk ergoterapistim annem oldu. Şimdi ben de benim gibi sıkıntılarla doğan, ümit yok denilen bebeklere umut ışığı olacağım” dedi.Ardından 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin ortaklaşa hazırladıkları “Ergoterapistin bir günü” adlı tiyatro oyunu sergilendi. Ergoterapinin tedavi süreci ve olumlu etkileri tiyatro ile izleyicilere aktarıldı.Üçüncü sınıf öğrencileri Sena Eraslan ve Sena Yıldırım ise Prof. Dr. Sevda Asqarova başkanlığında geliştirdikleri “Ergoterapi İle Pozitif Uyum Pozitif Denge” adlı projeyi anlattı. Sunumda 14-16 yaş grubundaki sosyal hayata katılmakta zorluk çeken çocuklara yönelik yapılan çalışmalar anlatıldı.Ergoterapi bölümü öğrencileri tarafından geliştirilen Prinot projesi de öğrencilere tanıtıldı. 3D yazıcılarla ergoterapi malzemeleri yapılan bu projenin detayları öğrencilere aktarıldı.Soru-cevap bölümünde sorulara doğru cevap veren öğrencilere yazıcılarla yapılmış ergoterapi malzemeleri dağıtıldı.Bölüm öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisi ve dans gösterisinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle etkinlik sona erdi.Gün boyu tüm yerleşkelerde kurulan ergoterapi standları ise diğer bölüm öğrenci ve hocaları tarafından büyük ilgi gördü.Fahri doktora ve akademik yıl açılış töreninin ardından TBMM Başkanı Binali Yıldırım Ergoterapi öğrencilerinin lobi alanındaki kurdukları standı da gezidi. Öğrencilerden bölümleri ilgili bilgili alan Yıldırım onlarla fotoğraf da çektirdi.

27 EKI 2018

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Çocuğu yok saymak, çocuğu dövmekten daha kötü”

Üsküdar Üniversitesi - Bernard Van Leer Vakfı iş birliği ile “Belediyelerin Kreş, Yuva ve Gündüz Bakım Evlerinde Çalışan Çocuk Bakım Elemanlarının Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında toplantı düzenledi. Çocukların beyin gelişimi ve bakımının ele alındığı toplantıda, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, önemli değerlendirmelerde bulundu.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı ve dezavantajlı çocukların gelişimine uluslararası düzeyde destek veren Bernard Van Leer Vakfı iş birliğinde düzenlenen toplantı, 26 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşti. Toplantıya; Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Söğütçü, Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Pakize Bahadır, Beyoğlu Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hülya Kömürcü, Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Filiz Ünlü ve kreş yetkilileri katıldı.Duygusal kontrol, beyin gelişiminde büyük rol oynuyorToplantının açılış konuşmalarını, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer gerçekleştirdi. “Son yapılan beyin gelişimi çalışmaları erken çocukluk dönemindeki deneyimlerin, çocuğun çevresinden aldığı uyarıların, çocuğun beyin yapısını etkilemekte olduğunu ve bu etkinin de bir yaşam boyu devam ettiğini bize anlatıyor” diyen Ülküer, duygusal kontolün önemine değinerek,“İlk 3 yılda çocuklar, duygusal kontrolle ilgili beyin gelişiminde çok önemli bir yol kat ediyorlar ve bu ilk 3 yıl beyin gelişimine çok önemli bir ‘fırsat penceresi’ diyoruz. Eğer bu fırsat penceresini açık olduğu dönemde iyi bir şekilde doldurabilirsek, ondan sonra daha rahat edeceğimizi biliyoruz. Duygusal kontrol çok önemli. Bu bizim öfkemiz, öfke kontrolümüz ve diğer insan ilişkilerimizle ilgili. İlk 3 yılda beyin gelişiminde yeni yapılan beyin çalışmaları bize gösteriyor ki, çocuklar ilk 3 yılda belli bir ölçüde beceri kazanırlar” şeklinde konuştu.Prof. Dr. Nurper Ülküer’in ardından konuşmasını gerçekleştiren Bernard Van Leer Vakfı Türkiye Temsilcisi Yiğit Aksakoğlu, “Biz özellikle erken çocuk dönemiyle ilgili iş birlikleri kurarak alanda bazı şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. İş birliklerine önem veriyoruz ve bunları tek seferde ve kısa dönemde yapılan çalışmalar olarak görmek yerine uzun bir yolculuk olarak görmeyi tercih ediyoruz. Onun için Üsküdar Üniversitesi ile yaptığımız bu iş birliğinde umarım belediyeler ile birlikte iyi sonuçlar elde edeceğiz” dedi.Temel güven duygusu oluşmayan çocuklarda, beyin gelişimi duruyorToplantıya katılan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, konuşmasına Bernard Van Leer Vakfı’na teşekkür ederek başladı.“Özellikle erken çocukluk dönemine yapılan yatırımlar, orta ve uzun vadeli yatırımlardır. Bunun meyvesi de sonradan toplanıyor” diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, çocuk gelişiminde şu noktalara dikkat çekti:“0-6 yaş, çok kıymetli bir dönem. Koruma altına alınmış çocukların kişisel bakımı çok iyi yapılsa da çocukta duygusal ve sosyal bakımlar buna paralel olmuyor. Çünkü 6 – 8 saatte bir bakıcı değişiyor. Çocuklarda temel güven duygusu oluşmuyor ve bu çocuklarda ani ölümler meydana geliyor. Yapılan araştırmalarda, temel güven duygusu oluşmayan çocuklarda büyüme hormonunun salgılanmadığı ve beynin gelişmediği görülüyor. Bu nedenle bağlanma, kalıcı ve tutarlı ilişkinin olması çok önemli.“Çocuğa zaman ayırmadığımızda, mesafesiz terk ediş meydana geliyor”Bazı ailelerde, çalışmayan anneler evdedir ama çocuğa zaman ayırmaz. Zaman ayırmadığımızda biz çocuğu mesafesiz terk etmiş oluyoruz. Yani çocuk anne ile beraber; fakat çocuğa zaman ayırmamış. Böyle çocuklarda çocukluk ihmali oluyor. Duygusal ihmal çocuk için çok önemli. Hatta bazı çocuklar var annesini babasını kızdırır, dövdürür kendini rahatlar. ‘Beni dövüyor ama hiç olmazsa benim varlığımın farkında’ diye düşünüyor çocuk. Çocuğu yok saymak, çocuğu dövmekten daha kötü. Çocukluk psikosomatik hastalığının arkasında, çocuğun mutsuz olduğunu ve çocukluk depresyonu olduğunu görüyoruz. Anne yoksunluğu, çocukta otizmin artış sebeplerinden birisidir.”Proje kapsamında 8 belediye görev alacakGünlük bakım hizmeti veren profesyonellerin “kaliteli bakım” konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, yönetici ve denetçiler için “kaliteli bakım” konusunda farkındalık sağlanması ve seçilen belediyelerde çocuk bakım hizmetlerinin sağaltımı konusundaki ihtiyaçların belirlenmesinin amaçlandığı, “Belediyelerin Kreş, Yuva ve Gündüz Bakım Evlerinde Çalışan Çocuk Bakım Elemanlarının Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi”nde; Maltepe, Kadıköy, Sarıyer, Sultanbeyli, Sancaktepe, Beyoğlu, Kartal ve Esenyurt Belediyesi görev alacak.

27 EKI 2018

SABAK Üsküdar’da

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) kurum eğitimi vermek için Üsküdar Üniversitesini ziyaret etti. Nermin Tarhan konferans salonunda gerçekleşen eğitimin açılış konuşması Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Defne Kaya gerçekleştirdi.Açılış konuşmasının ardından Sağlık Bilimleri Eğitim Programları ve Değerlendirme Akreditasyon Derneği başkanı ve kurucu üyesi Prof. Dr. Özlem Ülger’i SABAK hakkında bilgilendirmede bulundu.“SABAK dernek statüsünde bir sivil toplum örgütüdür”Ülger, 2015 yılında kurulan SABAK’ın dernek statüsünde bir sivil toplum örgütü olduğunu ve amacının farklı disiplinlerdeki sağlık eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de sağlık bilimleri eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak olduğunu dile getirdi. Ülger, SABAK’ın YÖK Genel Kurulu tarafından 2 yıl geçerlilik süresi ile kalite değerlendirme ve tescil belgesi almaya hak kazanmış bir dernek olduğunu da ifade etti.SABAK’ın örgüt yapısı tanıtıldıProf. Dr. Özlem Ülger, Sağlık Bilimleri Eğitim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyon kararlarının alınması Sağlık Bilimleri Programları Akreditasyon Kurulu (SAK) tarafından yürütüldüğünü belirterek SAK üyelerini tanıttı. Ülger, SABAK’ın örgüt yapısı içinde yer alan Eğitim Komitesi, Aday Belirleme Komitesi, Ölçüt Belirleme Komitesi, Değerlendirme, akreditasyon ve izleme komitelerinin görevlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.“Akreditasyon sürecinde ön değerlendirme raporu önemli”Ülgen, akreditasyon belgesinin öğrenci seçiminde kıstas olduğunu, uluslararası dolaşıma katkı sağladığını belirterek akreditasyon sürecine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Akreditasyon sürecinde ön değerlendirme raporunun önemine dikkat çeken Ülger, başvuru koşulları ve değerlendirme ölçütlerine değindi. Lisans eğitim programları genel değerlendirme ölçütleri olarak; eğitim programı, program çıktıları, öğrenciler, öğretim elemanları, altyapı, yönetim yapısı, kurum desteği maddi kaynaklar, sürekli yenilenme ve gelişim, disipline özgü ölçütler ile ilgili bilgilendirmede bulundu.Soru cevap şeklinde interaktif olarak verilen eğitim, toplu fotoğraf çekimi ve plaket takdimi ile son buldu.

26 EKI 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a Üsküdar Üniversitesi’nden Fahri Doktora

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, günümüzde insanların ve kurumların artık belirledikleri alanlarda referans gösterilecek işler yapmaya yöneldiğini belirterek “Üsküdar Üniversitesi'nin de bu çerçevede nöroloji, psikiyatri, psikoloji birlikteliğini gerçekleştirerek, teşhisten tedaviye çok disiplinli yaklaşımı Türkiye'ye taşımaya çalıştığını görüyoruz” dedi.Davranış Bilimleri ve sağlık alanında Türkiye'nin ilk tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yıl Açılış Töreni, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a Fahri Doktora unvanı takdim edildi ve Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından cübbesi giydirildi.Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda düzenlenen 2018-2019 Akademik Yıl Açılış Törenine TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Erman Tuncer, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan,  İl Halk Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, Üsküdar İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Taşçı, Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Ataş, Kredi Yurtlar İl Müdürü Cemil Bağlama katıldı.Prof. Dr. Tarhan: “Ar-Ge odağı olarak nörobilimi seçtik”Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, törenin açılış konuşmasını yaptı. “Değişen Dünya ve Gençlik” başlıklı akademik yılın ilk dersini veren Tarhan, 7. Akademik Yıl Açılışını gerçekleştirdiklerini üniversitenin 14 bin mezun verdiğini, 5 fakülte, 1 sağlık meslek yüksekokulu ve enstitülerde 19 bin civarında öğrencilerinin bulunduğunu söyledi. Bir vakıf üniversitesi olarak en iyiyi yapmaya çalıştıklarını belirten Tarhan, üniversitelerin 4 önemli fonksiyonu olduğuna dikkat çekerek “Meslek edindirme, toplumu bilgilendirme, Ar-Ge yapmak ve bilginin ürüne dönüştürülmesini sağlamak. Biz bu dördüne birlikte yönelmeye özen gösteriyoruz. Üniversite olarak Ar-Ge odağı olarak nörobilim üzerine çalışıyoruz” dedi.Niyetin nörobiyolojisi araştırılıyorDünyada şu anda niyetin nörobiyolojisinin araştırıldığını ifade eden Tarhan, “İnsanın karar verme bölgesi aynı zamanda niyet bölgesi. Neye niyet ediyorsanız, beyniniz bir şeyi hayal ettiği zaman mesela yemek yemeyi hayal ederken beynin o bölgesi, yemek yiyormuş gibi çalışıyor. Bunun için niyetlenmiş davranışın insanların davranışında temel davranış olduğu biliniyor. Bu bizi pozitif psikoloji çalışmalarına götürdü, ahlakın nörobiyolojisine götürdü. Kişi niyetlediği zaman beynin ayna nöronları çalışıyor. Bu nedenle niyetlenmiş davranış, artık bilimsel bir kategori. Sadece edebiyatçıların ve dil bilimcilerin ele alabileceği bir konu değil, psikoloji biliminin de konusu. Şu anda Harvard Üniversitesi’nde pozitif psikoloji dersi okutuluyor” dedi.Üsküdar Üniversitesinde 2012’den bu yana pozitif psikoloji dersinin zorunlu dersler arasında olduğunu ifade eden Tarhan, “Bu derste insani değerleri öğretiyoruz. Pozitif Psikoloji kuramı sanki Mevlana’dan alınmış, sistematize edilmiş, metodoloji haline getirilmiş, bilimsel gerekçelerle anlatılıyor ama maalesef referans vermemişler. Bu da bizim kusurumuz” dedi.Eleştirisel düşünceden vazgeçmek, düşüncenin ilerlemesini durdurduOsmanlı’nın sanayi devrimini kaçırmasının nedenlerine değinen Prof. Dr. Tarhan, “18. Yüzyılda medreselerden mantık, matematik, astronomi, felsefe dersleri kaldırıldı. İbni Sina, İbni Rüşt, İkinci Aristo denilen Farabi eğitimden çıkarıldı. Ortaçağ’da Avrupa eleştirisel düşünce okuluna başlamışken vakıf korumasındaki medrese eğitiminde eleştirisel düşünceden vazgeçerek korumacı davrandı. Düşüncenin ilerlemesini durdurdu” dedi.Eleştirel düşünmeyi öğretmek gerekiyorProf. Dr. Tarhan, eleştirel düşüncenin mekteplerde öğretilmesinin önemine işaret ederek “Din eğitimi ile pozitif bilimlerin beraber verilmesi burada çok önemli. Düşüncenin ilerlemesini sağlamak açısından. Eleştirebilen ve sorgulayabilen bir kuşak yetişmesi bu açıdan önemli” dedi.Değer içerikli eğitim önemliYapay zeka konusunun dünya genelinde konuşulan bir konu olduğunu, şu an hem Batı’da hem de Doğu’da bir medeniyet krizi yaşandığını belirten Tarhan, “Bununla ilgili değişen bir gençlik var. Değer içerikli bir eğitim olması önemli. Yardımseverliği, bağışlayıcılığı, iyi insan olmayı öğretebilmek önemli. Yeni yetişen gençleri böyle kazanabiliriz” dedi.Gençlerin psikolojik ihtiyaçlarına karşılık vermeliyizGünümüzde gençlerin üç kırılgan noktasının olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Genç kuşakta adalet beklentisi yüksek. Buyurgan yaklaşımdan nefret ediyorlar ve özgürlük beklentileri yüksek. Gençlerin bu beklentilerine ve psikolojik ihtiyaçlarına uygun biçimde karşılık vermezsek genç kuşaklarla aramızda bağlantı kurmak çok zor oluyor. Sultan Abdülhamid çok iyi liderdi, padişahtı. Güçlü bir askeri yapıya kadar büyük işler yaptı fakat bunu yaparken bir yerde bir açık verdi; o açık da genç kuşaklarla diyalog kuramadı. Bu nedenle yetiştirdiği çocuklar ona karşı oldular. Bu nedenle buradan ders alarak gençlerle duygusal bağ kurabilmeyi başarmamız gerekiyor” diye konuştu.Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, fahri doktora gerekçesini okuduÜsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, fahri doktora gerekçesini okumasının ardından fahri doktora töreni gerçekleştirildi. Fahri Doktora gerekçesinde “Üsküdar Üniversitesi Senatosu’nun aldığı kararla; bugüne kadar gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk ve altyapı çalışmalarıyla, toplumu birleştiren kişiliğiyle ve ilkeli duruşuyla Türk siyasetine, demokrasimize ve Türk Halkına yaptığı anlamlı katkılardan dolayı TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a Fahrî Doktora takdim edildiği belirtildi.TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a fahri doktora takdim edildiTBMM Başkanı Binali Yıldırım’a Fahri Doktora takdim edildi ve Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından cübbesi giydirildi. Üsküdar Üniversitesi Hisseden İnsan Heykelinin de verildiği törende Yıldırım, bir konuşma yaptı.TBMM Başkanı Binali Yıldırım: “Bu gençler istikbalimizin umudu haline geliyorlar”Temelleri 1999 yılında NP Grup tarafından atılan Üsküdar Ünivesitesi’nde 4 fakülte, 5 enstitü ve 1 yüksekokulunda 19 binin üzerinde gencin eğitim gördüğünü ifade eden Binali Yıldırım, “Bu gençler aldıkları formasyon eğitimiyle, istikbailimizin umudu haline geliyorlar. Çünkü Üsküdar Üniversitesi; gerçekleri arayan pozitif bilimlerle; iyi, güzel ve doğruyu arayan sosyal bilimleri buluşturan bir üniversitedir. Arkadaşlarımız üniversitenin Türkiye'nin ilk davranış ve sağlık temalı üniversitesi olduğunu söylediler bana." diye konuştu.Üsküdar Üniversitesi, teşhisten tedaviye çok disiplinli yaklaşımı Türkiye’ye taşımaya çalışıyorGünümüzde her alanda, her konuda iyi olmanın mümkün olmadığını, 'Her işi yaparım ağabey' döneminin artık tarihte kaldığını belirten Yıldırım, şunları söyledi:“İnsanlar ve kurumlar artık belirledikleri alanlarda referans gösterilecek işler yapmaya yöneliyorlar. Üsküdar Üniversitesi'nin de bu çerçevede nöroloji, psikiyatri, psikoloji birlikteliğini gerçekleştirerek, teşhisten tedaviye çok disiplinli yaklaşımı Türkiye'ye taşımaya çalıştığını görüyoruz. Bu yönüyle diğer üniversitelerden ayrılan bir üniversite olduğunu da söyleyebilirim. Bu arada sağlık bilimlerini klasik alandan bilgisayar tabanlı gerçeğe taşımaya çalıştığı da bir gerçek. Üniversitenin bu vasfının psikoloji ve davranışsal sağlık bilimlerine ilgi duyan gençlerimize iyi hitap ettiğini söyleyebilirim. Evren, şehir manasına gelen üniversite yerelden evrensele ulaşmanın kapısıdır. Evreni bir bütün olarak kabul eder, insanlığın birikimlerinden yararlanarak farklı inanç, düşünüş ve yorumlarla yeni bir senteze ulaşmaya çalışır. Bu noktada ideolojik, doğmatik davranmamak çok önemlidir. Bilgiyi sistematik şekilde üretmek, akademik düşünceyi öğretip, analiz gücünü elde etmek için üniversitelere ihtiyaç olduğu aşikar. Farklılıkları zenginlik olarak görüp, iletişim ve istişare kültürünü geliştirerek, demokrasiyi olgunlaştırmak için yine üniversitelere ihtiyacımız var. Bu manada sağlık, mühendislik, sosyal bilimler gibi sahalarda, bilgi ve değer üreten üniversiteler insanlık ailesine çok büyük katkı sağlıyor.”Meclis Başkanı Yıldırım’dan Rektör Tarhan’a teşekkür  TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “İlkelerini eleştiriye açık, özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı olarak ifade eden Üsküdar Üniversitesi’nin size çok müthiş imkanlar sunduğunu bugün yakından gördüm, şahit oldum. Bir kez daha bu üniversitenin düşüncesini ortaya koyan, gerçekleştiren başta Prof. Dr. Nevzat Tarhan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.Sosyal sorumluluk projelerini takdir ettiÜsküdar Üniversitesi’nin sadece akademik eğitim-öğretim ile meşgul olmayıp, toplumsal sorumluluk projeleri de gerçekleştirdiğini öğrendiğini de kaydeden Yıldırım, “Haydi Tut Elimi, Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği gibi sivil toplum kuruluşları marifeti ile istismara uğrayan, barınma ihtiyacı olan yavrularımıza, gençlerimize el uzatıyor olmanızı da takdirle karşılıyorum. Toplumla bütünleşmek ve nazariyeden uygulamaya yönelmek işte budur. Toplumsal sorunlarımızı çözme noktasında faal bir şekilde sahada olmanızdan dolayı da ayrıca tebrik ediyorum” dedi.Bu yıllar sizin altın yıllarınız, iyi değerlendirin“Sevgili gençler, Türkiye’nin istikbalini korumasında, istikbale umutla bakmasında şüphesiz en iyi güvencemiz, güç kaynağımız sizlersiniz” diyen Binali Yıldırım, “Mutlaka üniversitedeyken bir dil öğrenin. Yazmayı, konuşmayı, her yönüyle bir dil öğrenin. Bu yıllar sizin altın yıllarınız. Eğer bu sıralarda öğrenmemişseniz, sonrası biraz daha zor oluyor. 45 yaşıma geldim, 2 sene yurt dışına gittim, çoluğu çocuğu bıraktım lisan öğrendim. İhtisas da yaptım. Ama buna ihtiyacımız var. Hangi mesleğin eğitimini alırsanız alın, eğer dünyaya açılmak istiyorsanız, dünyada ne oluyor, ne bitiyor anlamak istiyorsanız, mutlaka bir lisan öğrenin. 1 tane öğrenin, hangisi olursa olsun” tavsiyesinde bulundu.Meclis Başkanı Yıldırım: “Okumayı bırakmayın”Öğrenmenin yaşının olmadığını belirten TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Okumayı bıraktığınız an yaşlandınız demektir. İster 60, ister 20 yaşında olun okumak insanı genç tutar. Onun için gençler okuyacağız. Daha çok okuyacağız. Okumak insanları bir anlamda törpüler. Kavgacı kimliğini tamamen ortadan kaldırır. Okumak, her şeyi karşılıklı anlayışla halletmenin daha doğru olduğu noktasına getirir” dedi.Prof. Dr. Sevil Atasoy, cübbelerini takdim ettiTörende Akademik Yükseltme Cübbe Giyme Merasimi gerçekleştirildi. Törende doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlük unvanı alan hocalara yeni cübbeleri takdim edildi.İlk olarak doktor öğretim üyeliğine yükselişi olan hocalara cübbeleri Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy tarafından takdim edildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (İngilizce) Bölümü’nden Merve Çebi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü’nden Zeynep Bahadır Ağce, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Çetin Sayaca, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Eczane Hizmetleri Programından Sultan Mehtap Büyüker, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Laboratuvar Teknolojisi Programından Ebru Özkan Oktay, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programından Feride Kulalı, Miraç Kamışlıoğlu, Özge Kılıçoğlu,  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programından Tuğba Kaman cübbelerini giydi.Prof. Dr. Mehmet Zelka, doçentlik cübbelerini giydirdiDoçentlik unvanı alan hocalara ise cübbeleri Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zelka tarafından takdim edildi. İletişim Fakültesi Medya ve İletişimi Bölümünden Feride Zeynep Güder, Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünden Özgül Dağlı ve Dinçer Atlı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümünden Çiğdem Yazıcı, Psikoloji Bölümünden Işıl Göğcegöz Gül, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümünden Türker Tekin Ergüzel, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümünden Cemal Onur Noyan, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programından Mesut Karahan, Sağlık Yönetimi Bölümünden Tuğba Altıntaş, Radyoterapi Programından Hüseyin Ozan Tekin cübbelerini giydi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan, profesörlük cübbelerini takdim ettiProfesörlük unvanı alan akademisyenlere ise cübbeleri Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından takdim edildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölümünden Tunç Çatal, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Nedret Hızel, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Defne Kaya, Odyoloji Bölümünden Arif Şanlı, Sosyal Hizmet Bölümünden Abdullah Karatay ve İsmet Galip Yolcuoğlu ile Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Programından Niyazi Beki’ye cübbeleri takdim edildi.ÜÜ TV’den canlı olarak yayınlanan tören sonunda birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.Tören sonrası öğle yemeğini de Üsküdar Üniversitesinde yiyen Binali Yıldırım’a Erzincan fasulyesinden yapılmış özel kuru fasulye yemeği ikram edildi.

25 EKI 2018

Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık: Dünya’da her 68 çocuktan biri otizmli

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık tarafından, Üsküdar Üniversitesi Kuleli salonunda Kadıköy’ de görev yapan aile sağlığı personeline otizm konusunda ikinci eğitim verildi. Eğitime yaklaşık 80 kişiden oluşan ebe ve hemşire katıldı.Erken tanıda ebe ve hemşireler önemliOtizmin spektrum bozuklularının çocukluk çağında görülen bir nörogelişimsel bozukluk olarak tanımlayan Ayık, belirtilerinin yaşamın erken çocukluk çağında başladığını söyledi. Ayık, otizmde en önemli konunun erken tanı olduğunu bu yüzden ebe ve hemşirelere büyük görevler düştüğünü kaydetti.Dünya genelinde otizm artıyorYıllara göre otizmin arttığını, dünyada her 68 çocuktan birinin otizmli olduğunun altını çizen Ayık, artışın sebeplerini; tanı kriterlerindeki değişiklikler, hastalık hakkında daha fazla bilgi sahibi olunması, farkındalık artışı, doktora ve sağlık hizmetlerine ulaşım kolaylığında artış ve ileri anne ve baba yaşı olduğuna dikkat çekti.Bilim İnsanı Gibi Her şeyi Ayrıntısına Kadar BiliyorlarHafif otizmli çocuklarda veya yüksek IQ’lu otizmde çocuğun bir ilgi alanı olabileceğini söyleyen Ayık, şunları söyledi. “Anormal ilgi alanları oluyor örneğin dinozorlara ilgi duyuyordur tüm türler hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Nasıl beslendikleri, kaç tane türleri olduğunu en ufak ayrıntısına kadar her şeye hâkimler. Bir insanı gibi tüm ayrıntılarını biliyorlar. Bizim için sorun olan ne? Tuhaf bir ilgi alanının olması onun için sorun olabilir. İkincisi günlük hayatında problemler yaşıyor olabilir. Örneğin ders çalışmak yerine sürekli dinozorları araştırıyorlarsa bu sadece akademik bir soruna yol açmaz insanlarla iletişim kurmak istememesini de etkiler.”Temel tedavi: EğitimOtizm tedavisinde temel tedavinin bireye özgü belirlenmiş eğitim programları olduğunu belirten Ayık, kimi çocuklar için dil terapisi, eşlik eden ciddi psikiyatrik belirtilerde ise ilaç tedavisi önerdiklerini açıkladı.

24 EKI 2018

Üsküdar’da işitme cihazı semineri gerçekleştirildi

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji bölümünün gerçekleştirdiği “işitme cihazı semineri” Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans salonunda gerçekleşti. Seminerde Odyoloji bölümü öğrencilerine alandaki teknolojik cihazların bilgilendirmesi yapıldı.“Yeni işitme cihazı teknolojileri sizin kurtarıcınız olacak”Seminere işitme merkezleri Türkiye satış müdürü Mehmet Bakır Konuk ve Uzman odyolog ve eğitim sorumlusu Muhammer Gültekin konuk oldu.  İşitme cihazlarından bahseden Konuk “ yeni işitme cihazı teknolojileri sizin kurtarıcınız olacak” dedi.  Odyoloji alanındaki yenilikleri anlatan Konuk, “Gözlükle yardımcı olamayacağımız kişilere baş bandı yada taç ile özellikle kız çocuklarına kemik yolu baş bandı mevcut. Aynı işi görüyor ama uygulama farklı oluyor” şeklinde konuştu.“Her hastanın rezonansı birbirinden çok farklıdır”Uzman odyolog ve eğitim sorumlusu Muhammer Gültekin de cihazların programlanması yapılırken cinsiyet ve özellikle doğum tarihi kullanmanın zorunlu olduğunu belirtti. Gültekin, “Her hastanın rezonansı birbirinden çok farklıdır. Özelllikle pediyatrik hastalara da doğum tarihi girmediğinizde işitme cihazının pediatrik fiting algoritmaları aktif hale gelmiyor” dedi.Cihazların kullanımı hakkında da bilgi veren Muhammer Gültekin, öğrencilerin sorularını da cevapladı.Program toplu fotoğrafın çekilmesinin ardından sona erdi.

23 EKI 2018

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Sizler akıncılar gibisiniz”

Üsküdar Üniversitesi, Mezunlar Derneği ve Kariyer Merkezinin ortak çalışması olan, mezunlara yönelik kariyer planlama çalışmalarının üçüncü etkinliği Ergoterapi mezunları ve birinci sınıflar için gerçekleştirildi.Güney Yerleşke Duha Beker konferans salonunda gerçekleşen programda Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova, “Bugün burada hem mezunlar olarak hem de yeni başlayan birinci sınıflar olarak bir aradayız. Mezun olduktan sonra sizler neler yapıyorsunuz, nerelerde çalışıyorsunuz ve deneyimleriniz neler?  Hep beraber bunları konuşalım ve birinci sınıfta olan arkadaşlarımıza da bir yol olalım, onları aydınlatalım istiyorum” şeklinde konuştu.“Mezun öğrencilerimize tek tek ulaştık”Resmi bir dernek olan Mezunlar Derneği 2015 yılında kurulduğuna dikkat çeken Mezunlar Derneği Başkanı Tayfun Gözler ise şunları söyledi: “2017 yılında genel kurul seçimi olunca ben ve arkadaşlarım seçilerek derneğe kurumsal bir kimlik oluşturmak adına çalışmalara başladık. Mezunlar derneği web sayfasını açtık ardından 7 bin 8 mezun öğrenciyi tek tek aradık; öğrenciler nerede ikamet ediyor, şu an çalışıyorlar mı gibi bilgiler edindik bu bilgiler ışığında etkinlik planlamaları yaparak katılımları kolaylaştırdık.”"Mezunlar bu kart sayesinde okulun imkânlarından faydalanabilecek"Mezun kartlarını temin eden tüm mezunların okula giriş çıkışlarını sağlayabileceğine değinen Gözler “Yemekhane,  kütüphane ve diğer imkânlardan faydalanmaya devam edebilecekler. Bunların yanı sıra mezunlar için uluslararası yurt dışı çalışma fırsatları hakkında düşüncelerimiz var. Uluslararası mezunlar derneği oluşturarak mezunlarımızın yurt dışında çalışma imkânına erişmelerini istiyoruz” dedi.“İnsanlığın sizlere ihtiyacı var”Programın son bölümünde ergoterapi öğrencileriyle bir araya gelen Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Nevzat Tarhan da öğrencilerle kısa süreliğine sohbet etti. Tarhan, “Sizler akıncılar gibisiniz, şimdi ve daha sonra insanlığın sizlere ihtiyacı var. Ergoterapi ihtiyaç olunan bir şey. İyi yerlere geleceksiniz” dedi.Mezunlar buluşması toplu fotoğraf çekimi ardından sona erdi.

22 EKI 2018

Prof. Dr. Ahmet Konrot: “Kekemelik 4 bin yıldır var olan bir sorun”

Türkiye’nin kekeme bireylerce kurulan ilk derneği olma özelliğini taşıyan Kekemeler Derneği’nin 3. Türkiye Konferansı, Üsküdar Üniversitesi’nde düzenlendi. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot, kekemeliğin 4 bin yıldır bilinen bir sorun olduğunu söyledi. Akıcı konuşmayı sağlamanın zor olmadığını ifade eden Prof. Dr. Konrot, akıcı konuşmanın günlük yaşam içerisine aktarılabilmesinin önemini vurguladı.Her yıl 22 Ekim, Dünya Kekemelik Günü olarak anılıyor. Kekemeler Derneği’nin düzenlediği 3. Türkiye konferansında kekeme bireylerin yaşadığı zorluklar ele alındı.Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşke Emir Nebi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Kekemeler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı F. Özüm Kipel, derneğin amacı, kuruluş aşaması ve çalışmalarından söz etti. Programın ilk konuşmacıları; Kekemeler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Azad Bedirhan ve Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Kulübü Başkanı Anıl Akkaya oldu. Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot tarafından gerçekleştirilen panele geçildi.Prof. Dr. Ahmet Konrot: “4 bin yıldır varlığını bildiğimiz bir sorun”Kekemelik farkındalığının önemine işaret eden Prof. Dr. Ahmet Konrot, sorunun bilimsel boyutta çözümü için çaba harcadıklarını kaydetti.“1988’den beri 22 Ekim Uluslararası Kekemelik Farkındalık Günü olarak kutlanıyor. İlginç değil mi? Aşağı yukarı 4 bin yıldır varlığını bildiğimiz bir sorunun, farkındalığının yıl olarak başlaması, 1988” diyen Prof. Dr. Ahmet Konrot, “Bir sorunun farkında olmak için illa ki o sorunu yaşamanız gerekmiyor. Bizler de sorunun bilimsel boyutta çözümlenebilmesi için çabalıyoruz. 2017’den beri Kekemeler Derneği Türkiye’de bu etkinliği başlatarak, Dünya Kekemelik Günü farkındalığı etkinlikleri çerçevesinde, bizleri yönlendirmeye çalışıyor. Ben bugün, meseleyi kekemelerin talepleri ve onların kapasiteleri açısından değil, dil ve konuşma terapistlerinden beklenen talepler ve onların kapasiteleri açısından irdelemek istiyorum” şeklinde konuştu.“Duyarsızlaşma, çok kolay kazanılabilecek bir şey değil” Kekeme bireylerin terapilerinde duyarsızlaştırma çalışmalarının çok önemli boyutları olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Konrot, “Benzer şeyi ben de yaşadım. Yıllardır ben de işitme cihazı takmaktan kaçındım. Ne zaman ki işitme sorunumun olduğunu kabul edip de işitme cihazımı takıp sınıfa girdim, işte o zaman  daha farklı bir konuma geldim. Ama duyarsızlaşma da o kadar kolay kazanılabilecek bir şey değil. Dil ve konuşma terapistinin bunu size tek başına kazandırabileceğini düşünüyorsanız, orada biraz yanılıyorsunuz. İşte onun için sorunun sahipleriyle, bu duruma iyi niyetli çözüm bulan kişilerin ve kurumların bir araya gelmesi çok önemli” dedi.“Dil ve konuşma terapistleri, soruna bireysel olarak yaklaşmalı”“Akıcı konuşmayı sağlamak o kadar da zor bir şey değil. 10 – 15 dakika içerisinde bir tekniği kullanarak yaptırırsınız ama önemli olan, bunun günlük yaşam içerisine aktarılabilmesi için vereceğiniz uğraş. Asıl sihirli nokta burası. Asıl zor olan kısım burası” diyen Prof. Dr. Ahmet Konrot, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dil ve konuşma terapistlerinin mutlaka soruna bireysel olarak yaklaşması lazım. İlk mezunlarımızı 1986’da verdik. Özel Eğitim’de de aynı şekilde. Umarız dil ve konuşma terapistliği mesleği de günün birinde bir yerlere gelecek. Ama hiçbir zaman unutmayalım ki 4 bin yıldır ortadan kalkmayan bu sorun, bıçakla kesilir gibi ortadan kalkmayacak. Şunu söylemeliyim ki bir sorunu tek başına bir kişinin çözebilmesi, hiçbir zaman mümkün değildir.   Eğer ben bir şeylerle tek başıma baş edemezsem; bir psikolog, psikiyatrist arkadaşımdan da desteğini istiyorum, istemek durumundayım ve bunu yapmazsam, bir şeyleri eksik bırakırım diye düşünüyorum.”Uluslararası Kekemelik Sempozyumu düzenlenmesi hedefleniyorProf. Dr. Ahmet Konrot, “Üsküdar Üniversitesi olarak hedeflerinden birinin de uluslararası katılımlı bir ‘Kekemelik Sempozyumu’ düzenlemek” olduğunu söyledi.Panelistler Ozan Altıntaş, Güneş Işık ve Cüneyt İldam kekemelerin yaşadığı sorunlara değinerek beklentilerini dile getirdi. Dil ve konuşma terapistlerinin, konuşma terapilerinden önce kekeme bireyleri mevcut durumları ile barıştırmaları gerektiğini vurgulayan panelistler, “Terapi aşamasında en önemli şey duyarsızlaştırmayla birlikte terapinin götürülmesi” diyerek, duyarsızlaştırmanın önemine değindi.Panelin ardından gerçekleştirilen oturumlarda kekemelik farklı açılardan ele alındı.  Kekemeler Derneği Özyardım Üyesi Gökhan Teker, Dr. Öğretim Üyesi Evrim Gerçek ve  Kekemeler Derneği Özyardım Üyesi Anıl Çelik birer konuşma yaptı. Çelik’in ardından Öğr. Görevlisi Özlem Oğuz, “Kekemelik – Toplum Farkındalığı” başlıklı sunumunu gerçekleştirirken, Kekemeler Derneği Özyardım Üyesi Pınar Karabulut da programa konuşmacı olarak katılım sağladı.  Konferans, Arş. Gör. İlkem Kara’nın “Davranışlarımızı Yöneten Duygu ve Düşünceleri Fark Etmek” başlıklı sunumunu takiben şiir dinletisi ve kısa film gösterimi ile sona erdi.

19 EKI 2018

Oktay: “Hemşirelik fakülte olduğunda hıçkıra hıçkıra ağladım

Üsküdar Üniversitesi Çarşı yerleşke Emirnebi-1 konferans salonunda gerçekleşen “Hemşire Liderlerle Öğrencilerle Buluşuyor” etkinliğinin konuğu Prof. Dr. Sevgi Oktay oldu. Oktay, hemşirelik öğrencilerine “dünden bugüne hemşirelik” konulu bir sunum gerçekleştirdi.“Hemşirelik, fakülte olduğunda hıçkıra hıçkıra ağladım.”        Mezun olduktan hemen sonra Gaziantep hastanesinde başhemşire olarak göreve başlayan Oktay, hemşirelik fakültesini iletişim fakültesine benzettiğini belirterek öğrencilerin hastalarla iyi bir iletişim kurması gerektiğini belirtti.52 yıldır hemşirelik mesleğini icra eden Oktay: “Eski yıllarda sağlık koleji mezunları ile meslek yüksekokulları arasında çekişmeler vardı. Hemşirelik mesleğinin değer kazanmasına çok sevindiğim. Hemşirelik fakültesi açıldığını duyduğumda hıçkıra hıçkıra ağladım.” diyerek mesleğin önemini öğrencilere belitti.“Hemşirelik sisteminde halen sorunlar var”Oktay, 1975’te hemşireliğin üniversite bünyesine bağlandığı için mutlu olduğundan ancak halen hastanelerde uygulanan fonksiyonel hemşirelik sisteminin sorunlu olduğunu, vakaların belirli bir hemşiresi olmadığını vurguladı.      “Hemşirelik hayatınızı iyi değerlendirin”Eski dönem 1960 hemşirelik kuramları ile bu dönem uygulanan hemşirelik kuramlarının farklı olduğunu belirten Oktay:” Değerli olan bir şeyler yapabilmeniz, bir şeyler katabilmenizdir.” diyerek öğrencilere bu yıllarını hemşirelik hayatlarını iyi değerlendirmelerinin tavsiyesini verdi.Program Prof. Dr. Sevgi Oktay’a katılımlarından dolayı çiçek verilmesi ve toplu fotoğrafın çekilmesi ile sona erdi.           

17 EKI 2018

İletkenliği artırılmış ayakkabıdan uzak durun!

Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği 1 Konu 1 Konuk programının bu hafta ki konuğu Serdar Paker oldu. İnsan vücudunun yürürken sürtünmeden dolayı elektrik yükleyebildiğine dikkat çeken Paker, bu sebepten ötürü iletkenliği artırılmış bir ayakkabı giyilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Elektrik mühendisi Serdar Paker katıldı. Paker, “Elektrik Tesisatı Denetmeleri ve Uluslararası Dayanakları” konulu bir sunum yaptı.Elektrik İşlevsel Yönetmeliği Neler Yapar?Standart yönetmeliklere bakıldığında Türkiye'nin de altına imza attığı IEC (Uluslararası Elektrik Komisyonu)'nu takip ettiklerini belirten Aker şunları söyledi: “Peki elektrik işlevsel yönetmeliği neler yapar? Elektrik çarpması, yangınlar, patlamalar gibi meydana gelen tehlikeler var. Bu tehlikeleri önlemek adına yöntemler geliştirir. Elektrik çarpmasını önlemek için iki yöntem bulunmaktadır; birinde izolasyon, eldiven giyilmesi ve ayağın altına paspas koymak gibi yöntemler kullanılırken bir diğeri olan aktif yöntemlerde ise sigortaların kesilmesi tehlikelere karşı alınabilecek önlemlerdir.”“Küçük gerilimlerde elektrik çarpmaz”Serdar Paker, “küçük gerilimler, yani 50 volt altı bir gerilimde,  güvendeyiz demektir, eğer 50 volt altı kaynak varsa problem olmaz. Örneğin, akü bir elektrik çarpmasına sebebiyet vermez” dedi.“Birçok tesiste kontroller yaptım”Birçok tesiste kontroller yaptığını belirten Paker, “binlerce fabrika gezmiş olabilirim, buralarda tiroit halka şeklinde şalterler koyuyorlar fakat hiç biri devrede değil, bir de pahalı bunlar, koyuyoruz ve kullanmıyoruz” şeklinde konuştu.“İletkenliği artırılmış ayakkabı giymemek lazım”İnsan vücudunun yürürken sürtünmeden dolayı elektrik yükleyebildiğine dikkat çeken Paker, bu sebepten ötürü iletkenliği artırılmış bir ayakkabı giymemek lazım. Elektrikçilerin de yalıtkan ayakkabı kullanması gerekmektedir uyarısında bulundu.“Türkiye'de bu cihazı yeni yeni görmekteyiz”Aktif önlemler; otomatik sigortalar, kaçak elektrik röleleri ve AFCI cihazlarıdır diyen Paker “Eksik kontak üzerinden yangınlar sürekli olarak çıkmaktadır ve AFCI cihazı bunu fark eder.  ABD'de bu cihazlar zorunlu hale getirilmiştir fakat Türkiye'de bu cihazı yeni yeni görmekteyiz” dedi.“Beş test zorunlu” İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği beş testi zorunlu hale getirdiğini söyleyen Paker,  “İş müfettişi geldiğinde; elektrik tesisatının denetlenmesi, topraklama testinin yapılması, paratoner kontrolü, akülerin kontrolü, trans monitör kontrolü ve bakımını denetlemelidir. Bunları tesis içinde yetkili kişiler yapabilir veya dışarıdan destek de alınabilir” diye belirtti.Programın sonundan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, katılımlarından dolayı Serdar Paker'e plaket takdim etti.Toplu fotoğrafın çekilmesinin ardından program sona erdi.Haber-Fotoğraf: Betül Yiğit

13 EKI 2018

Üsküdar Üniversitesinde "ÖÇB’de Propriyosepsiyonlar" tartışıldı

Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve  Diz  Cerrahisi Derneği (TUSYAD) ve Üsküdar Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen “ÖÇB’de Propriyosepsiyonları Tartışıyoruz” başlıklı sempozyum uzmanları bir araya getirdi. Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Defne Kaya, ön çapraz bağın uylukla bacak kemiğimiz arasındaki ilişkiyi kontrol ettiğini belirterek ön çapraz bağ duyusunun güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Duyu kayboldukça düşmelerin arttığını belirten Prof. Dr. Defne Kaya, “Sporcuların ÖÇB’lerini yırtmaması ya da yırtmadan spor yapmaları için bu duyunun mutlaka geliştirilmiş olması gerekiyor” dedi.Spor yaralanmalarının en önemli konuları arasında yer alan ÖÇB (Ön Çapraz Bağ) propriyosepsiyonları Üsküdar Üniversitesi’nde düzenlenen sempozyumda tartışıldı.  Altunizade Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda düzenlenen sempozyum, Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve  Diz  Cerrahisi Derneği TUSYAD Ön Çapraz Bağ Kurulu ve Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün katkılarıyla düzenlendi. Prof. Dr. Defne Kaya: “Ön çapraz bağ duyusunun güçlendirilmesi önemli” Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Defne Kaya, yaklaşık 3-4 cm uzunluğunda ve 1 cm kalınlığında bir doku olan ön çapraz bağın bütün dünyada çok konuşulan karmaşık bir konu olduğunu söyledi. Dünyada halen ÖÇB tedavisi, cerrahi tedavisi, korunma yolları, niye yırtıldığı, yırtmadan nasıl spor yapılabilir konularının hala tartışıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Defne Kaya, “Amerika’da her yıl 200 bin kişi ön çapraz bağını yırtıyor. Her yıl hem cerrahiye hem de arkasından gelen fizyoterapi sürecinde 10 milyar dolar para harcanıyor. Aslında hareket sırasında en çok kullanılan bağ değil ama tedavisi ve sonrasında harcanan para ve zaman kaybı önemli. İnsanlar 8 ay spora dönemiyorlar, sporcu olmayan kişilerin işlerinin başa dönmesi 3-4 ayı bulabiliyor. Özellikle fizik tedavide geliştirmeye çalıştığımız bir duyu bu. Bununla ilgili dünyada yazılan ilk kitabı yazdık. Burada da ön çapraz bağ ve propriyosepsiyon Türkiye’de ilk kez böyle bir sempozyumda tartışılıyor” diye konuştu.  ÖÇB koptuğunda tedavi sonrası %70 geri dönüyor Ön çapraz bağın yüzde 1’inin sinirden oluştuğunu belirten Prof. Dr. Defne Kaya, “Uylukla bacak kemiğimizin arasındaki ilişkiyi kontrol ediyor. Ama aynı zamanda gözümüzü kapattığımızda dizimizin hangi açıda olduğunu, mesela merdivene ayağımızı koymak istiyoruz ama dizimizin kaç derece açıda olduğuna normalde eğilip bakmıyoruz. Beynimiz onu otomatik yapıyor. Bu bağ koptuğunda bakmak zorunda kalıyoruz. Gözümüzü kapattığımızda dizimizin kaç derecede olduğu konusunda bizi bilgilendiren bağ bu. Bu bağ koptuğu zaman cerrahisinden 3 yıl sonra bile bu his % 70 geri dönüyor. O nedenle hem cerrahlar hem de fizyoterapistler için bu çok kıymetli bir duyu. Hem sporcular ÖÇB’lerini yırtmasınlar, yırtmadan spor yapsınlar demek için bu duyunun mutlaka geliştirilmiş olması gerekiyor. O milyar dolarlık bütçeler sadece koruyucu fizyoterapi programlarıyla önlenebilir. Biz bu toplantıda bunu vurgulayacağız” dedi. Klinikte özellikle bu duyuyu geliştirecek egzersizlerin çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Defne Kaya, “Tedavide bütün hastalıklar için, çocuk hasta için, göğüs hastaları, spor yapanlar ve yaşlılar için çok önemli çünkü bu duyu kayboldukça düşmeler başlıyor. O nedenle bu duyunun gelişimi çok önemli” diye konuştu. Prof. Dr. Yavuz Kocabey: “En çok sporcularda görülüyor” TUSYAD Ön Çapraz Bağ Kurul Başkanı Prof. Dr. Yavuz Kocabey ise ön çapraz bağ kopmasının genellikle sporcularda görüldüğünü belirterek “Çünkü kopması için aşırı kuvvet isteyen bir bağdır genellikle de hızlı bir spor sırasında olan bir olaydır. Ancak başka hastalıkları vardır, kas sorunları gibi sorunlarda da çok ufak travmalarda da bu sorun oluşabilir” dedi.  Sempozyumun önemine işaret eden ve TUSYAD olarak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten  Prof. Dr. Yavuz Kocabey, “Propriyosepsiyon aslında koruma amaçlı bir olaydır. Dizin kendisini koruma olayıdır. Bu nedenle çok önemli bir noktadır ön çapraz bağ için propriyosepsiyon. Propriyosepsiyonu farkındalık olarak açıklayabiliriz. Bu sempozyum, bu yıl kuruldaki beşinci toplantımız. Amacımız ön çapraz bağdaki ortopedist ve fizyoterapistleri bilgilendirmek. Yenilikleri göstermek, ne yapabileceğimizi ortaya sunmak” dedi. Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Propriyosepsiyon geleceğin konularından biri” Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, açılış konuşmasında propriyosepsiyon duyusunun önemli bir kavram olduğunu söyledi. AR-GE odağı olarak nörobilimle uğraştıklarını belirten Tarhan, şunları söyledi:“Propriyosepsiyon da bu açıdan çok önemli. Daha önceden 5 duyu kabul ediliyordu. Şimdi ise 33 civarında duyudan bahsediliyor. Bu duyulardan bir tanesi de propriyosepsiyon. Kimyasal ve manteyik duyular var. Özellikle çocuk gelişiminde çocuk yürümeye başladığı zaman su bardağını eline alır ve suyu döker. Hep yaramazlık yapıyor zannederiz fakat aslında çocuk yer çekimine karşı reseptörlerini geliştiriyor. Beyindeki propriyoseptik duyusunu geliştirme çalışmaları bunlar ve bu bir duyu bütünleme tedavisi olarak tıbba girdi. Bu, geleceğin konularından birisi. Bu konuda hakikaten derinleşilirse, birçok keşif ile tedavisiz hastalıkların tedavi edilebilirliğini göreceğiz. Kişinin iç duyularının farkına varması ve iç duyularını hissetmesi bu açıdan çok önemli.” Alanında uzman isimler konuştu 5 oturumdan oluşan ÖÇB propriyosepsiyonları sempozyumunun moderatörlüklerini; Prof. Dr. Nurzat Elmalı, Prof. Dr. Egemen Turhan, Doç. Dr. Tolga Tüzüner, Doç. Dr. Gülcan Harput, Prof. Dr. Yavuz Kocabey, Prof. Dr. Defne Kaya, Doç. Dr. Hakan Çiçek, Doç. Dr. Baran Yosmaoğlu, Doç. Dr. Hasan Bombacı ve Doç. Dr. Hande Güney Deniz gerçekleştirdi.  Çapraz ön bağ propriyosepsiyonlarının her yönüyle ele alındığı sempozyumda, Prof. Dr. Nurzat Elmalı, “Propriyosepsiyon nedir, neden önemlidir”; Doç. Dr. Hande Güney Deniz, “Propriyosepsiyon nasıl değerlendirilir”; Prof. Dr. Egemen Turhan, “Propriyosepiyon cerrahi ile değişir mi?” başlıklı sunumlarını yaptı.  Üsküdar Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Defne Kaya, “Propriyosepiyon rehabilitasyon ile değişir mi” başlıklı sunumunu yaptığı sempozyumda Doç. Dr. Hasan Bombacı, “Tek tünel ÖÇB”; Op. Dr. Haluk Çelik, “Kullanılan greft”; Doç. Dr. Emin Bal, “Çift Tünel”; Prof. Dr. Yavuz Kocabey, “All inside”; Doç. Dr. Gülcan Harput, “ÖÇB ve propriyosepsiyon”; Doç. Dr. Hakan Çiçek, “ÖÇB yaralanmaları ve propriyosepsiyon”; Doç. Dr. Tolga Tüzüner, “ÖÇB cerrahileri, propriyosepsiyon ve spora dönüş” ve Doç. Dr. Baran Yosmaoğlu, “ÖÇB rehabilitasyonu ve propriyosepsiyon” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. ÜÜ TV’den canlı yayınlanan sempozyum, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

11 EKI 2018

“Meslek ahlakını sembolize eden şey, beyaz önlüktür”

Üsküdar Üniversitesi Odyoloji bölümü önlük giyme töreni Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi Emir Nebi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur yaptı. Odyoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Didem Şahin Ceylan, Odyoloji Bölümünün tanıtımı, tarihi ve Üsküdar Üniversitesine geliş süreci hakkında kısa bir sunum gerçekleştirdi.Prof. Dr. Haydar Sur: “Hastalarınıza şefkat ve hikmetle yaklaşın”Beyaz önlüğün sağlık alanındaki yerinden bahseden Prof. Dr. Haydar Sur, “meslek ahlakını sembolize eden şey, beyaz önlüktür” dedi. Beyaz renginin; temizliği, dürüstlüğü ve dostluğu temsil ettiğini söyleyen Sur, beyaz önlüğü giyen her bireyin bu sorumluluğu üstüne aldığının altını çizdi. Konuşmasının sonunda, katılımcılara birkaç tavsiye veren Sur, “hastalarınıza şefkat ve hikmetle yaklaşın, onlara güven verin, verecek hiçbir şeyiniz yoksa güler yüzünüzü gösterin ki kendilerini iyi hissetsinler” dedi.Odyoloji Bölümünün tarihinden, tanımından ve Üsküdar Üniversitesine geliş aşamasından bahseden Dr. Öğr. Üyesi Didem Şahin Ceylan ise bölüm hakkında bilgi verirken zaman zaman mizahi videolarla katılımcıları eğlendirdi. .Öğrenciler önlüklerini giydiTörende, Odyoloji Bölümü öğrencisi Sema Nur Kısa, katılımcılara keman dinletisi de sundu. Kısa’nın canlı performansı ilgiyle dinlendi.Daha sonra öğrencileri önlükleri giydirildi.Başta Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur olmak üzere önlükler bölüm hocaları tarafından giydirildi.Tören, öğrenci ve hocalarının toplu olarak hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

05 EKI 2018

Normal doğumun güvencesi: Ebelik

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, tıbben bir zorunluluk hali yoksa mutlaka normal doğumun tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekti.  Ebeliği, normal doğumun güvencesi olarak tanımlayan Prof. Dr. Haydar Sur, normal doğum yapacak kişilerin uzman hekime gitmesinin ancak kontrol maksatlı olacağını, ebeliğin ise gözde meslekler arasındaki yerini koruyacağını belirtti.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, Ebelik mesleğinin önemine dikkat çekti.Türkiye’de sağlık mesleklerinin hızlı bir gelişim süreci yaşadığını belirten Prof. Dr. Sur, bir yandan eski sağlık mesleklerinin 21. yüzyıla uygun hale getirilmesi ve yeni sağlık mesleklerinin sürecini tamamlamasına yönelik gerçekleştirilen çalışmaların yoğun olarak sürdürüldüğünü ifade etti. “Ebelik, tarihin en eski sağlık mesleği”Ebeliğin tarihin en eski sağlık mesleği olarak kabul edildiğini belirten Prof. Dr. Haydar Sur, “İlk insandan bu yana doğumla üreyen diğer canlı türleri gibi insan yavrusu ile nesil devam ederken, hiç kimsenin yardımı olmadan doğum gerçekleşiyordu. Zamanla doğumun getirdiği riskler ve bunlarla baş etme yolları hakkında bilgiler geliştikçe, ebelik bir maharet haline geldi. Daha sonra profesyonelce bu işin yapılmaya başlanması ile bir mesleğe dönüştü. Ebelik mesleğinin uygulamalarının özünü; gebelerin takibi ve değerlendirilmesi, normal doğumun gerçekleştirilmesi, lohusa ve bebeğin sağlığının izlenip değerlendirilmesi ve desteklenmesi oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.20. yüzyılın son 30 yılında, doğumların sezaryen ameliyatları ile gerçekleştirilmesinin oldukça yaygın hale geldiğinin altını çizen Prof. Dr. Sur, gelişen sağlık ve tıp teknolojilerinin yanı sıra ameliyathane koşullarına sahip steril doğumhanelerin yaygınlaşması ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının çoğalması vb. faktörlerin sezaryen tercihini artırdığını belirtti.  “Tıbben bir zorunluluk hali yoksa mutlaka normal doğum tercih edilmelidir”Dünya Sağlık Örgütü’nün normal doğumun çeşitli faydaları arasında özellikle anne ve bebeğin birbiriyle kaynaşması ve bebeğin bağışıklık sisteminin güçlenmesi açısından önemini vurguladığını ifade eden Prof. Dr. Sur, “Bu açılardan normal doğumun yerini hiçbir şey tutamaz. Tıbben bir zorunluluk hali yoksa mutlaka normal doğum tercih edilmelidir” dedi.Prof. Dr. Haydar Sur, son dönemlerde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan olmak üzere, birçok üst düzey kişinin de bu konuya ilgi gösterdiğini belirterek, Türkiye’de yeni bir sosyal mobilizasyon ile normal doğumun desteklenmesinin hedeflendiğini ifade etti. Üniversitelerde Ebelik bölümünün doluluk oranı: yüzde 100Ebeliğin kadın doğum hemşireliğinden çok farklı uygulamalara sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Haydar Sur, sözlerini şöyle tamamladı: “Ebelik normal doğumun ülkede güvencesi olan meslektir. Normal doğum yapacak kişilerin uzman hekime gitmesi ancak kontrol maksatlı olacaktır. Ebelik mesleği bu gelişmelerin kaldıraç gücüyle yeniden kalkınacak ve gözde meslekler arasındaki yerini koruyacaktır. Son yıllarda üniversitelerimizin ebelik bölümlerine ilgi çok artmış ve kontenjanlar  % 100 dolmuştur.”

05 EKI 2018

Öğrenci oryantasyon programları tamamlandı

Üsküdar Üniversitesinin öğrencilere yönelik, akademik ve idari kadronun katılımıyla gerçekleştirdiği oryantasyon programları sona erdi. 5 gün süren programlarda üniversitenin tüm işleyişi ve çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.Merkez Yerleşke Nermin Tarhan konferans salonu ve Çarşı Yerleşke Emirnebi Konferans salonunda gerçekleşen programlarda İletişim, İnsan ve Toplum Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Hazırlık Okulu ve Uluslararası Ofis eğitim görevlileri öğrencileri her yönüyle bilgilendirdi.Oryantasyon programlarında ayrıca Kurumsal İletişim, Öğrenci İşleri, Bilgi Teknolojileri, Sağlık Kültür ve Spor, Kütüphane Dokümantasyon Direktörlüğü, Kariyer Merkezi Direktörlüğü ile Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü öğrencilerle tanışarak birimleriyle ilgili üniversiteyi anlattı.

27 EYL 2018

Hemşirelik öğrencilerine yönelik kariyer çalışması gerçekleştirildi

Hemşirelik Bölümü ve Mezunlar Derneği’nin ortaklaşa hazırladığı Hemşirelik Bölümü öğrencilerine yönelik “Kariyer Çalışması” Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşke Emir Nebi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.Açılış konuşmasını Üsküdar Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanı Tayfun Gözler yaptı. Gözler, Mezunlar Derneği’nin yaptığı çalışmalardan bahsetti.Kariyer Merkezi Mezunlar Ofisi Sorumlusu Remziye Çopur da Mezunlar Derneği internet adresi olan www.usumed.org.tr  hakkında bilgi verdi.Sonrasında, Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevgi Kızılcı mezunlara yönelik yaptıkları ve yapacakları çalışmalara dair bilgi verdi.Bu çalışmaları yaparken mezun öğrencilerin görüş ve önerilerine de büyük önem verdiklerini vurguladı.Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elçin Babaoğlu ise “Odak Grup Çalışması” hakkında bilgiler verdi.Toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi.

27 EYL 2018

İSG Genel Müdürlüğü ile işbirliği protokol imzalandı

Üsküdar Üniversitesi ile T.C Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eğitim, araştırma ve danışmanlık çalışmaları işbirliği protokolü imzaladı. Protokol Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç arasında imzalandı.“Bağımlılık ve ruhsal sorunlar kaza riskini artırıyor”Üsküdar Üniversitesi Senato toplantı odasında gerçekleşen imza töreninde konuşan Prof. Dr. Nevzat Tarhan eğitimde öğrencilere yeterli alt yapıyı sağlamaya çalıştıklarını ve yüksek lisans öğrencilerden geri bildirimlerin güzel olduğunu belirtti.Tarhan: “İSG Kültürünü topluma yayacak projeler yapılmalı” Kişilerin bağımlılık, dikkat bozukluğu, ruhsal sorunları gibi problemlerin kaza sebebini arttırdığına dikkat çeken Tarhan,  sağlıkta koruyucu hekimliğe vurgu yaptı. Asıl hekimliğin koruyucu hekimlik olduğunu belirten Tarhan, kaza çıkmaması için İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanındaki bu yöndeki çalışmaların da önemli olduğunu söyledi. Ülkemizde İSG kültürünü oluşturmamız gerekiyor diyen Tarhan, ortak projelerle toplumda yaygın etki oluşturmak gerektiğini belirtti. Tarhan bunun için de sosyal medyayı İSG’ye katacak projelerin yapılması gerekliliğinden bahsetti.“Üniversitelerle proje bazlı araştırmalara sıcak bakıyoruz”Davranış değişikliğini yapabilmek davranış değişikliğini de beraberinde getirdiğini söyleyen Op. Dr. Orhan Koç, “Özellikle üniversitenin kapasitesinden faydalanmak istiyoruz. İş yerlerindeki psiko-sosyal etkiler mobbing ve bağımlılık süreçleri gibi konuların sosyal bir önemi var. Son dönemlerdeki engelli istihdamı 160 bine yakın. Bu istihdamlarda sosyal bilimlerin katkısı daha da ön plana çıkıyor. İş yerlerinde öz sağlık personelleri içinde mutlaka psikologların olması gerekli. Üsküdar Üniversitesindeki akademik kapasite iyi, bu bizim için çok önemli ” şeklinde konuştu.İş yerlerinde özellikle bağımlılık konusunu işlemeye başladıklarını belirten Koç, “özellikle stajyer döneminde ve genç iş hayatında kimya sanayi gibi riskli alanlarda bağımlılık konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda da çalışma yapabiliriz. Üniversitelerle proje bazlı araştırmalara sıcak bakıyoruz” şeklinde konuştu.Op. Dr. Orhan Koç 1 konu 1 konuk’a katıldıProtokol imzanın ardından Dr. Orhan Koç, Nermin Tarhan Konferans salonunda Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSGÜMER) ile MESKA Vakfı ve İSGDER tarafından düzenlenen 1 Konu 1 Konuk Programına konuşmacı olarak katıldı.Katılımın oldukça yoğun olduğu programda Koç, “İş Sağlığı ve Güvenliğinde yaşanan gelişmeler ve gelecek vizyonumuz” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Akademisyen, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Koç, katılımcıların sorularını da cevapladı.Genel Müdür Koç, eğitim sahasında tatbikatı izlediÜsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi iş sağlığı ve güvenliği yüksekte çalışma eğitim sahası eğitim tatbikatını izleyen Koç, Prof. Dr. Hilmi Sabuncu İş Sağlığı ve Güvenliği laboratuvarlarını da gezdi.Programın sonunda Op. Dr. Orhan Koç’a Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından plaket takdim edildi.

26 EYL 2018

Harran Üniversitesinde yılın ilk dersini Prof. Dr. Besti Üstün verdi

Harran Üniversitesi 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı açılışı Sağlık Bilimleri Fakültesi töreni ile başladı. Yılın ilk dersini Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Besti Üstün verdi.Üstün,  hemşirelikte çalışma yöntemlerini anlattı.Osmanbey Yerleşkesi Prof. Dr. Hüseyin Apan Konferans salonunda düzenlenen açılış programına Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Sarıışık, Prof. Dr. Bürhan Akpunar, Fakülte Dekanları, Üniversite Genel Sekreteri, Öğretim Elemanları ve öğrenciler katıldı.Hemşirelikte çalışma yöntemleriAçılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Besti Üstün “Hemşirelikte Çalışma Yöntemi” başlığıyla öğrencilere, mesleki konuda neler yapacaklarını, örnek ve lider bir hemşirenin nasıl olabileceğini anlattı.Yaklaşık 2 saat süren program, çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

25 EYL 2018

Akademisyenlerin başucu kitabı raflarda yerini aldı

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dahili Tıp Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Eker’in birlikte kaleme aldıkları “Giriş Kapısı Akademisyenliğe İlk Adım” kitabı okuyucuları ile buluştu.Kitapta, akademisyen olmak isteyen kişiler için önemli bilgilerin yer aldığı, nasıl öğretim üyesi olunur? Öğretim üyesi ile bilim insanının arasındaki farklılıklar, öğretmenlikle öğretim üyeliğinin karıştırılmaması gerektiği gibi önemli konular yer alıyor.Sage Yayıncılık tarafından çıkan, Prof. Dr. Haydar Sur ve Prof. Dr. Hasan Hüseyin Eker’in kaleme aldıkları, Prof. Dr. Nilgün Sarp’ın da yazılarının bulunduğu “Giriş Kapısı Akademisyenliğe İlk Adım” kitabı akademisyenler için bir başucu kitabı olacak.Kitapta;Üniversite Kültürü, Ortaya Çıkışı ve EvrimiEğitimi ProgramıÖlçme DeğerlendirmeEğitimde Dokümantasyonun ÖnemiEğitimde Kalite Kavramı ve UygulamalarıTablo ve Grafik HazırlamaSlayt HazırlamaKonuşma BecerileriHazırlıklı Konuşmalarİletişim ve İlişkili Kavramlarİletişimde Beden Dili ve ÖnemiBologna SüreciBaşlıkları yer alıyor.

03 EYL 2018

Sağlık bilişimi ile düşük maliyet, nitelikli hizmet hedefleniyor

Davranış Bilimleri ve sağlık alanında Türkiye'nin ilk tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi, “Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı” ile Türkiye’de yetiştirilen sağlık personelinin bilişim yetkinliklerini artırmayı hedefliyor. Alandaki dışa bağımlılığın da azaltılmasının amaçlandığı program ile katma değer üreten projelerin üretilmesi de hedefler arasında.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı hakkında önemli bilgiler verdi.Düşük maliyet, yüksek nitelik ve kolay erişim amaçlanıyorArtan ve yaşlanan dünya nüfusu ile birlikte ortaya çıkan sağlık taleplerinin artmasıyla, sağlık alanında dünya çapında dönüşüm yaşandığını belirten Ergüzel, “Özellikle son yıllarda gelişen medikal cihazlar, veri toplama ve veri analiz yöntemleri ile birlikte toplanan verinin klinik karar verme ve tedavi süreçlerine oldukça önemli katkısı bulunmaktadır. Medikal verinin gerek yüksek çözünürlüklü büyüklüğü, gerek içerdiği bilginin anlamlılığının ortaya konması gerekliliği, veri işleme ve analiz yöntemlerine olan ihtiyacı beraberinde getirmektedir. Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı temel olarak, yeni sağlık modellerinin ve düşük maliyetli, yüksek nitelikli sağlık hizmetine kolay erişim için gereken bilişim teknolojileri çözümlerinin sağlanması ile klinisyenlerin kanıt temelli ve kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımlarını uygulamalarına destek veren uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır” şeklinde konuştu.Ülke ekonomisine katkıda bulunacak sistemler geliştirilecekDoç. Dr. Türker Tekin Ergüzel, Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı kapsamında öğrencilere, “yapay zekâ ve akıllı sistemler” başlığı altında dünyada yürütülmekte olan çalışmalar ile ilgili bilinç kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Ergüzel, ülke ekonomisine katkıda bulunacak modüler ve akıllı sistemler geliştirme süreçlerini başlatma ve yürütme, üniversite ve sanayi iş birlikleri için zemin hazırlama ve girişimci gençlere kuluçka merkezi, hızlandırıcılara yönlendirme ve akademik çalışmalar yapma süreçlerinde katkıda bulunacaklarını dile getirdi.“Dışa bağımlılığı azaltmak programın nihai amaçlarından”Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı ile ülkemizde yetiştirilen sağlık personelinin bilişim yetkinlikleri de artırılarak başta elektronik sağlık kayıtları ve standartları, teletıp ve mobil uygulamalar, hesaplamalı nörobilim, sağlık bilişiminde veri madenciliği, medikal veri analizi, karar destek sistemleri ve tanılama süreçleri alanlarında uzmanlar yetiştirilmesi ile sağlık personeline bilişim yetkinlikleri olan mühendisleri de dâhil etmeyi amaçladıklarını belirten Ergüzel, “Bu sayede alandaki dışa bağımlılığı azaltmak ve katma değer üreten projelere, araştırma geliştirme çalışmalarına katkıda bulunabilecek bu çalışmalara öncülük edebilecek insan kaynağını da yetiştirmek programın nihai amaçlarındandır” dedi.

15 AĞU 2018

1 Konu 1 Konuğun 8’incisi yapıldı

Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSGÜMER) MESKA Vakfı ve İSGDER tarafından düzenlenen 1 Konu 1 Konuk Programının 8. oturumu, Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programa konuk olarak Necmi Türer katıldı.“Geçmişte amaç iş güvenliği değil, üretimdi”Öncelikle eğitim sürecinden bahseden CMSE (Certified Machinery Safety Expert) Uluslararası Makine Emniyeti Uzmanı Necmi Türer, iş sağlığı ve güvenliğinin çok önemli ve üzerine düşülmesi gereken bir bölüm olduğunun altını çizdi. Geçmişten bugüne üretilen makine türlerini karşılaştıran Türer, o dönemde amacın iş güvenliği olmadığını aksine üretmek olduğunu söyledi.“Teknoloji geliştikçe iş güvenliğine dikkat edilmeli”Teknolojinin gelişmesiyle iş sağlığı ve güvenliğini bağdaştıran Türer, “ Teknoloji geliştikçe iş güvenliğine dikkat etmeliyiz, iş kazalarının artması ve ihmal edilmesi ölümlere sebep olabilir. Minimum şartlar sağlandıktan sonra öncelik iş güvenliğidir, daha sonra üretimi artırmak umurumuzda olmalı” diyerek iş sağlığı ve güvenliğinin önemini vurguladı.İş güvenliği emniyetiİş güvenliğinde emniyetle ilgili alınması gereken tedbirlerin hiyerarşik sıralamasından da bahseden Türer, tedbirlerin şu şekilde sıralanması gerektiğini söyledi; Fiziksel kapaklar, koruma otomasyon ekipmanları, personel koruma ekipmanları, yasaklamalar, talimatlar, eğitimler, kayıtlar, denetimler ve yaptırımlar. Makinelerin tüm yaşam döngülerinin belirlenmesinden de bahseden Türer, taşıma, kurulum, ayar, kullanım, temizlik, hata ve sökülmelerin bu noktaya dahil olduğunu belirtti.İş kazaları sonucunda açılabilecek davalarİş kazalarının sonucunda bazen yaralanmaların, nadiren de olsa ölümlerin olduğunu söyleyen Türer, bu kazalar sonucunda kamu davalarının açılabileceğini ve bu konuda; SGK Rücu Davaları, Tazminat Davaları ve Ceza Davaları gibi 3 tür dava olduğunu belirtti.Programın sonunda katılımcılarla birlikte toplu fotoğraf çekildi ve ÜSGÜMER Müdürü, Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, Necmi Türer’e plaket takdim etti.Haber-Fotoğraf: Rubaşa Ergin

14 AĞU 2018

Uluslararası donanımlarda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimleri ile uygulamalı eğitimin öncüsü konumunda. Açık ve kapalı laboratuvarları ile dikkat çeken bölüm, sağlıklı ve güvenli ortamlarda sürdürülebilir bir hayat hedefliyor.T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çalışma hayatında “Güvenli ve Sağlıklı” çalışanlar ve iş yerleri için sürdürdüğü yaklaşımın bir parçası olan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti, Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü ve Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (USEM)’nin yoğun çalışmaları ile destekleniyor.“Ahlak ve gayret önemli”Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.Bugün üniversitemizde okuyan her öğrencinin yarının ülkemize katkı sağlayacak birer çalışan olacağını vurgulayan Uçan, “Öğrencilerin vatana millete hayırlı işler yapması zemini bu yıllarda atılıyor. Sağlıklı ve güvenli ortamlarda sürdürülebilir bir hayat için önce ahlak, ardından gayret gerekli” dedi.Güçlü eğitim kadrosuÖğretim kadrosunun, Türkiye’de bu işi kamusal alanda ve özel sektörde en iyi bilen ve uygulayan akademisyenlerden oluştuğunu belirten Uçan, “Her bir hocamız kendini iş güvenliği konusunda yetiştirmekte, 2. master veya 2. doktoralarını bu alanda yapmaktadır. Diğer bölümlerimizde olduğu gibi İş Sağlığı ve Güvenliği alanında da uygulamalı eğitim olmaz ise olmaz gereklerden biridir. İş Sağlığı ve Güvenliği bölümümüze özel Yüksekte Çalışma Platformu, İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca bilgisayar laboratuvarımızda dünyanın en kapsamlı proses tehlike analizi tasarımı ve operasyonlarına ait uluslararası yazılımlar (PHAST, MAROS, TARO, SAFETI ve SISTEMA vb.); uzmanların kullanacağı ve akademik çalışmaların gerektirdiği programlar (AUTOCAD, SPSS) ile MEDİTEK İSG ve MEDİTEK PKD gibi ulusal programlarımız bulunmaktadır” şeklinde konuştu.Uluslararası donanımlara sahip tek iş sağlığı ve güvenliği bölümüDr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, ulusal ve uluslararası yazılımların hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde öğrencilerin çalışmalarında kullanıldığını belirterek, ülkemizde bu donanıma sahip tek iş sağlığı ve güvenliği bölümünün Üsküdar Üniversitesinde olduğunun altını çizdi. Uçan sözlerini şöyle sürdürdü:“Bugüne kadar mezun verdiğimiz tüm sınıflarımızdan her yıl en az bir veya iki lisans öğrencimizin yurt dışında bir dönem okuyup çok olumlu referanslar ile dönmeleri, akademik kadromuzun ders vermek üzere Avrupa Birliği’ne davet edilmeleri, eğitim kalitemizin göstergelerinden sadece bir kaçı. Bölüm, akademik çalışmalarını Gebze Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ortak şekilde ve artık gelenekselleşen bilimsel kongrelerle sürdürürken; akademik kadromuz bakanlığın her yıl düzenlediği uluslararası kongrede hakem olarak yer almaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü tarafından sürdürülen sahaya yönelik ‘1. Seviyede Yangın Eğitici Eğitimi’, ‘Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi’, ‘Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi’ sertifika programları ve ‘Laboratuvar ve Saha’ uygulamaları ile birlikte sürdürülmektedir. Öğrencilerimizin mezuniyet öncesi donanımlarını en üst noktaya taşıdık. Önümüzdeki akademik takvim ile 3. dönem mezunlarını verecek olan bölümümüzden mezun İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarımız, uluslararası firmalarda çalışmaya başlamış olup halen kamu ve özel sektörün en çok talep ettiği uzmanlar konumundadır.”

06 AĞU 2018

Türkiye’nin en büyük Sağlık Bilimleri Fakültesi Üsküdar Üniversitesinde

Davranış bilimleri ve sağlık alanında Türkiye'nin ilk tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi, Türkiye’nin sağlık üssü olarak çalışmalarına devam ediyor. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 13 bölümü ve 2 bin 950 öğrencisi ile Türkiye’nin en büyük Sağlık Bilimleri Fakültesi olma özelliğine sahip. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, 13 bölüm ve 2 bin 950 öğrenci ile Üsküdar Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesinin Türkiye’nin en büyük Sağlık Bilimleri Fakültesi olduğunu vurguladı.“Aynı özellikleri taşıyan ikinci bir fakülte yok”Türkiye’de 13 bölümü olan ikinci bir Sağlık Bilimleri Fakültesi olmadığının altını çizen Prof. Dr. Haydar Sur, “Türkiye’de Sağlık Bilimleri Fakülteleri sayısı 50-55 arasındır. Toplam bölüm sayısı 16’dır. Bunlardan 13 tanesi bizim fakültemizde var. Aynı özellikleri taşıyan ikinci bir fakülte yok” şeklinde konuştu.Fakültede 13 bölüm yer alıyorÜsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi: Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Dil ve Konuşma Terapisi, Ebelik, Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Odyoloji, Ortopedik Protez ve Ortez, Perfüzyon, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet bölümlerini içinde barındırıyor.

01 AĞU 2018

Türkiye’nin ilk Ergoterapist Klinik Psikologluğuna adım adım…

Türkiye’nin ilk ve tek Ergoterapist Klinik Psikolog unvanı alma yolunda ilerleyen Üsküdar Üniversitesi Ergoterapist bölümü mezunu C. Burak Çebi, şimdi de Klinik Psikoloji yüksek lisansa kabul edildi.Üsküdar Üniversitesi çift ana dal ile Ergoterapi ve Psikoloji bölümlerini aynı anda bitiren Burak Çebi, bir kez daha Üsküdar Üniversitesi dedi.Klinik psikolog olma yolunda ilerleyen Çebi, farklı bir üniversitenin Klinik Psikoloji sınavını kazandığı halde tercihini yine Üsküdar Üniversitesinden yana kullandı.Aynı anda farklı bir üniversitenin klinik psikolog yüksek lisans programına başvuran Çebi 500 kişiden 30 kişinin arasında seçilmesine rağmen Üsküdar Üniversitesini tercih etti.Çebi, Üsküdar Üniversitesinin açtığı sınavda ise 1000 kişi arasında ilk 60’a girerek Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Programına kayıt yaptırdı.Çebi şimdi Türkiye’nin ilk Ergoterapist Klinik psikoloğu olma yolunda ilerliyor.Başarısıyla diğer üniversitelerin de tebrik ettiği Burak Çebi, başarısını başta danışman hocası Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova ve eğitim aldığı bölümdeki diğer hocaları sayesinde olduğunu belirtti.Çebi, sosyal medya hesabından Prof. Asqarova’ya teşekkürlerini iletti.Çebi şu ifadeleri kullandı:“Hocam bu gün çok sevinçli haberleri verebiliyorsam sizin sayenizde verebiliyorum. Tek Ergoterapist Klinik Psikolog unvanını sizin adınızla, sizi utandırmadan taşıyacağıma söz veriyorum, başta Rektörümüz Prof. Dr. Nevzat Tarhan hocamıza, üniversiteme ve size her şey için teşekkür ediyorum.”Prof. Dr. Sevda Asqarova ise şu değerlendirmelerde bulundu:“Burak Çebi’nin başarılı olacağını başından beri biliyordum. Saygısı, öz verili çalışmalarıyla başarısı tesadüf değil. Kendisiyle gurur duyuyoruz.Türkiye’nin ilk ergoterapist klinik psikoloğu olacak olması ise bizi ayrıca mutlu ediyor. Üniversite olarak burada da bir ilke imza atıyoruz.Tüm Üsküdar ailesi olarak. Ergoterapi ve psikoloji bölümlerindeki başarısını eminim ki Klinik Psikolojide de sürdürecektir. Kendisini tebrik ediyorum.”

18 TEM 2018

İşçinin 3G’si garanti edilmeli

Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Uygulama Merkezinin düzenlediği, 1 Konu 1 Konuk programının 7. Oturumu “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Sendikaların Rolü” adlı seminer, Üsküdar Üniversitesi Kuleli Salonunda gerçekleştirildi. Programa konuşmacı olarak, Petrol İş Sendikası İş Güvenliği Uzmanı Ceyhun Gürpınar katıldı.Sendikalar neler yapmalı?Öncelikle sendikaların neler yapması gerektiğinden bahseden Gürpınar sendikaların, işyeri denetimleri, İSİG (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği) konusunda sektörel istatistik oluşturmak, üyelerine yönelik İSİG eğitimleri, Ulusal ve sektörel İSG politikalarının belirlenmesinde katkı sunmak, mevzuat gelişimine yön vermek gibi birçok konuyu üstlendiğini söyledi.İşçinin 3G’siİşçinin kendisine garanti edinmesi gerektiği üç faktörden de bahseden Gürpınar bunların; güvenceli çalışma, güvenli çalışma ve geçinilebilir ücret olduğunu söyledi.Sendikal eğitimlerin çeşitleriSendikal eğitimlerin birçok çeşidinin var olduğunu söyleyen Gürpınar, bu eğitimleri şu şekilde sıraladı; Şube eğitimleri, aktif üye eğitimleri, yeni üye eğitimleri, temsilci eğitimleri, şube yönetim/denetim/disiplin kurulu eğitimleri, uluslararası eğitimler ve ihtiyaç eğitimleri.“Olayların kök nedenine inilmelidir”İş hataları noktasında olayların kök nedenine inilmesi gerektiğini söyleyen Gürpınar, işverenin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına aynen uyması gerektiğini konu alan iş sağlığı ve iş ehemmiyeti isimli 52. Maddeyi katılımcılarla paylaştı.Programın sonundan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, katılımlarından dolayı Ceyhun Gürpınar plaket takdim etti.Toplu fotoğrafın çekilmesinin ardından program sona erdi.

09 TEM 2018

Üsküdarlı hemşireler yeminlerini etti

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü 2017-2018 eğitim öğretim yılı mezun olan öğrenciler, Çarşı yerleşke Emir Nebi Konferans Salonunda gerçekleşen törenle meslek yeminleri etti.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenin ardından bölüm hocalarından Doç. Dr. Sevgi Kızılcı öğrencilere mezun mesajlarını iletti.“Hemşirelik bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir”Hemşireliğin bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinin olduğunu belirten Kızılcı, “hemşirelik insanların sağlığını korumak ve geliştirmek için bilimsel bilgiler doğrultusunda yardım etme sanatıdır” şeklinde konuştu.Kızılcı öğrencilerden mesleği yaparken hemşirelik etik ilkeleri doğrultusunda hemşirelik andını hiç unutmadan her koşulda yerine getirmelerini istedi.“Asıl üniversite ana-baba ocağıdır”Aile ocağı eğitiminin önemini vurgulayan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur “asıl üniversite ana baba ocağıdır. Tek başına üniversite yetmez. Diplomalı birçok cahil nesil var. Biz diplomalı ve cahil olmayan bir nesil yetiştirdiğimize inanıyoruz” diye konuştu.“En faydalı insan insanlara en faydalı olandır”Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zelka da her sonun bir başlangıç olduğunu vurguladı. Zelka şöyle konuştu: “Siz güzel bir başlangıç yapacaksınız. Çok güzel şeyler yapacaksınız. İnsanlara faydalı olma noktasında pek az kişiye nasip olan hizmetleri yapma imkânı bulacaksınız. Biz biliyoruz ki en hayırlı insan, insanlara en faydalı olanlardır.”Doç. Dr. Sevgi Kızılcık’ın öğrencilere hemşirelik andını okutmasının ardından öğrenciler keplerini havaya attı.Mezun hemşireler mesleki yeminlerinin ardından Ülker Sports Arena’da gerçekleştirilen görkemli mezuniyet törende de sahne aldı.Öğrenciler ailelerinin huzurunda aldıkları diplomalarının ardından keplerini bir kez de burada fırlattı.

21 HAZ 2018

Kaliteli sağlık hizmeti için güçlü hemşirelik şart

Yaşlı nüfus ve kronik hastalıkların artması, küreselleşme, sağlık hizmetlerinin hastaneden topluma yönelmesi gibi nedenler hemşirelik mesleğinin önemini ortaya koyuyor. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selma Doğan, toplumların sağlık hizmetlerinin gelişmesinde bilgi, beceri ve yasal yönden güçlendirilmiş hemşirelik hizmetlerine gereksinim olduğunu vurguladı.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selma Doğan, hemşirelik mesleğinin toplumdaki yeri ve önemine değindi.Prof. Dr. Selma Doğan, hemşirelik mesleğinin doğası gereği her yaştaki, her ortamdaki bireyler ve topluluklara uzun süreli ve doğrudan bakım hizmeti veren ve sağlık çalışanları içinde sayıca en fazla olan profesyonel sağlık mesleklerinden biri olduğunu söyledi.Günümüzde hemşirelik mesleğinin önemi artmıştır“Günümüzde yaşlı nüfusun ve kronik hastalıkların artması, küreselleşme, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, sağlık hizmetlerinin hastaneden topluma yönelmesi gibi nedenlerle hemşireliğin önemi daha da artmıştır” diyen Prof. Dr. Selma Doğan, “Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin katkısıyla Şimdi Hemşirelik Zamanı (Nursing Now) kampanyası başlatarak 21. yüzyıl sağlık hedeflerine ulaşmak için hemşirelerin mesleki konumlarının, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini, bu yolla sağlık hizmetlerinde etkinliğinin artırılmasını hedeflemektedir” şeklinde konuştu.Hemşirelik mesleğinin etkinliğinin artırılması hedefleniyorUlusal hemşirelik örgütü Türk Hemşireler Derneği’nin, ülkemizde hemşireliğin konumunun güçlendirilerek sağlık hizmetlerinin sunumunda daha etkin yer alması için bazı talepleri olduğunu belirten Prof. Dr. Selma Doğan, bu talepleri şu şekilde sıraladı:“1. 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ile güvence altına alınan “Hemşire” unvanın korunması, Hemşirelik uygulamasının kapsamını güvence altına alan Hemşirelik Yönetmeliğinin  uygulanması, Hemşirelik hizmetlerinin yönetiminin hemşireler tarafından yürütülmesi, hemşirelerin özlük ve emeklilik haklarının insanca yaşamaya elverişli hale getirilmesi,2. Hemşirelik Kanununun 8. Maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan hemşirelik uzmanlık diplomalarına istinaden uzmanlık kadrolarının tahsis edilmesi,3. Sağlık meslek liselerinin Hemşire Yardımcılığı bölümlerinde öğretime son verilmesi,Halk Sağlığı Hemşireleri olmalı4. Aile Sağlığı Merkezlerinde, aile sağlığı elemanı olarak değil, toplum sağlığını koruyacak ve yükseltecek bir sistem içerisinde “Halk Sağlığı Hemşireleri” olarak görev yapması, taşeron ve güvencesiz çalışma koşullarının ortadan kaldırılması, başka sağlık mesleklerine hemşireliği icra yetkisinin verilmemesi, hemşirelerin “yardımcı sağlık personeli”, “hekim dışı sağlık personeli”, “diğer sağlık personeli” olarak adlandırılmaması.Uluslararası Hemşireler Konseyi de hedeflerini açıkladıProf. Dr. Selma Doğan, dünyada da hemşirelik mesleğinin taleplerinin bulunduğunu ifade ederek Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin 2020 yılı sonunda ulaşıldığını görmek istediği hedefleri şöyle sıraladı:“Mesleğin eğitimi, mesleki gelişme, meslek standartları, meslekle ilgili mevzuat ve meslek mensubunun işe alınma işte çalıştırılma koşullarının iyileştirilmesi için daha fazla yatırım yapılmış olması.Hemşirelikte meslek icrasının daha etkin ve yenilenmeye açık bir icra haline gelmesi için iyileştirilmeler yapılmış ve bu icra biçiminin yaygınlaştırılmış olması.Ulusal ve küresel sağlık politikalarının belirlenmesi ve hayata geçirilmesinde hemşire ve ebelerin etkisinin artırılmış, sağlık işgücünün karar verme süreçlerinde yer almaları için gösterilecek gayretlerin daha da genişletilmiş olması.Liderlik pozisyonlarında daha fazla hemşireye yer verilmiş ve her hizmet düzeyinde çalışanlara gelişimleri için daha fazla fırsat sağlanmış olması.Hemşireliğin en fazla etkili olabileceği alanın neresi olabileceği konusu ile hemşirelerin sahip oldukları potansiyeli / gücü tam olarak kullanmaları karşısındaki engeller ve nedenleri hakkında politika oluşturucularla karar vericilere doğru politikalar oluşturup, doğru kararlar vermelerini sağlayıcı verilerin sunulmuş olması.”Sağlık hizmetlerinin gelişmesi için hemşirelik mesleği güçlendirilmeliProf. Dr. Selma Doğan, toplumların sağlık hizmetlerinin gelişmesinde, toplumun sağlık hakkının sağlanmasında bilgi, beceri, yasal yönden güçlendirilmiş hemşirelik hizmetlerine gereksinim olduğunu vurguladı.

20 HAZ 2018

1 Konu 1 Konuk’a Serkan Aykas katıldı

Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği 1 Konu 1 Konuk programının 5. Oturumu Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleşti.Programa konuşmacı olarak, uzak yol kaptanı ve İSG müdürü Serkan Aykas katıldı. Aykas, ‘yurtdışındaki projelerde İSG profesyonellerinin görevleri ve çalışma prensipleri’ konulu bir sunum yaptı.İSG profesyoneli kime denir?İSG profesyonelinin iş sağlığı ve güvenliği alanında görevli olan kişi olduğunu söyleyen Aykas, işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personellerinin de bu alana girdiğini belirtti.İSG profesyonelinin görevleriİSG profesyonelinin görevlerinden de bahseden Aykas, bu görevleri; ilgili işin sahada planlanması anlamına gelen rehberlik, sahada yapılacak her türlü ilerleme hakkında yapılması gereken risk değerlendirmesi, çalışma ortamının gözetiminin yapılması, çalışanların bilinçli eğitimi ve ilgili birimlerle işbirliği olarak sıraladı.İSG’nin eğitim müfredatıİSG’nin eğitim müfredatı ve tekniğinden bahseden Aykas, birçok eğitim tekniğinin olduğunu ve bunların çoğunun, fiili bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. Yüksekte çalışma eğitimi, yangından korunma ve mücadele eğitimi, KKD kullanımı eğitimi ve kaynak tehlikeleri eğitimini fotoğraflı bir şekilde katılımcılara sundu.İSG’nin saha tatbikatlarıSahada uygulanan birçok tatbikattan da bahseden Aykas, adam kurtarma tatbikatları, sızıntı ile mücadele tatbikatları ve yangınla mücadele tatbikatlarının yanında işbaşı toplantıları ve ödüllendirmelerden de bahsetti.Yurtdışında çalışmanın avantajları ve dezavantajlarıİSG alanında uzmanlaşmak için yurtdışında çalışma ve sertifika alma faktörlerinin öneminden bahseden Aykas, yurtdışının birçok avantajı yanında dezavantajlarının da olduğunu söyledi.Maaşların dolgun olması, yabancı dil geliştirme olanağı, çalışma şartlarının daha iyi olması, iş güvenliği yönetimsel desteği, özgüven ve sektörel farkındalığı avantaj olarak değerlendirdi.Kültürlere adaptasyon süreci, iklim farkı ve etkileri, aile özlemi, sosyal yaşam ve hobilerden ayrı kalmayı, dil farkı ve zorluğunu ise birer dezavantaj olarak belirtti.Yurtdışında çalışmak için ne gerekiyor?Yurtdışında çalışmak için birçok şeye ihtiyaç olduğunu söyleyen Aykas, İngilizce konuşma ve yazışma hâkimiyetinin güçlü olması gerektiğini, İngilizce özgeçmişe sahip olunması gerektiğini, mesleki sertifikalara (NEBOSH, OSHA) ve diplomaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.Programın sonundan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, katılımlarından dolayı Serkan Aykas’a plaket takdim etti.Toplu fotoğrafın çekilmesinin ardından program sona erdi.

25 MAY 2018

Geleceğin odyoloji uzmanları, başarıya koşuyor

Üsküdar Üniversitesi Odyoloji Bölümü öğrencileri, katıldıkları yarışmalarda önemli başarılar elde etti. 3. Ulusal İstanbul Odyoloji Kongresi’nde düzenlenen bilgi yarışmasında Ece Ataç birinci, Ceren Özer de üçüncü oldu. Proje yarışmasında ise Gülay Kaşmer, dördüncü seçildi. 4. Uluslararası Katılımlı Odyoloji Öğrenci Kongresi’nde ise Gamze Topkaya birinci seçilerek dereceye girdi.Üsküdar Üniversitesi Odyoloji Bölümü 4. Sınıf öğrencileri, üniversite ve bölümlerini farklı iller ve üniversitelerde düzenlenen yarışmalarda başarılı bir şekilde temsil ediyor.Üsküdar’ın öğrencileri dereceye girdi Üsküdar Üniversitesi Odyoloji Bölümü 4. Sınıf öğrencileri,  10-12 Mayıs’ta 3. Ulusal İstanbul Odyoloji Kongresi’nde düzenlenen bilgi yarışmasında önemli bir başarıya imza attı. Bilgi yarışmasında öğrencilerden Ece Ataç birinci, Ceren Özer de üçüncü oldu. Proje yarışmasında ise Gülay Kaşmer, dördüncü oldu.Engelleri kaldıran yarışmada birinci oldu12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenen 4. Uluslararası Katılımlı Odyoloji Öğrenci Kongresi’nde ise “İşitme Engelli Olmak, Engelleri Kaldırmak” adlı yarışmada Üsküdar Üniversitesi Odyoloji Bölümü öğrencisi Gamze Topkaya birinci oldu.

24 MAY 2018

Türk akademisyenlerden dünya literatürüne önemli katkı

Dünyadaki birçok bilim insanının üzerinde çalıştığı ancak hakkında çok az sayıda kitap bulunan “propriyoseptif duyu” konusu, Üsküdar Üniversitesi akademisyenlerinin de aralarında bulunduğu bilim insanları tarafından kaleme alındı. Dünyanın sayılı ve saygın tıp kitapevlerinden Springer tarafından “Proprioception in Orthopaedics, Sports Medicine and Rehabilitation” adıyla yayımlanan kitap, kas-iskelet sistemi yaralanmaları, problemleri, cerrahi ve rehabilitasyonunun propriyoseptif duyuya etkisini anlatıyor.Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, ülkemizden üç bilim insanının editörlüğünde yayına hazırlanan kitabı, dünya literatürüne kazandırdıklarını söyledi. Kitabın baş editörlüğünü yapan Doç. Dr. Defne Kaya, kitapla ilgili şunları söyledi.Propriyoseptif duyu neden önemli?Propriyoseptif duyunun önemine işaret eden Doç. Dr. Defne Kaya, “Propriyoseptif duyu, bizim her bir noktamızın beyin tarafından biliniyor ve kontrol altında tutuluyor olması diye tarif edilebilir.Hem kas-iskelet sistemini hem de sinir sistemini tutan hastalıklarda bu duyu olumsuz etkilenebilir, düşme ve yaralanmalar meydana gelebilir hatta iyileşmeyi bozabilir ve kötüleştirebilir” dedi.Hakkında yazılan kitap sayısı çok azDoç. Dr. Defne Kaya, dünyada birçok bilim insanının bu konuda çalışmakta, yüzlerce makale bu konu hakkında kaleme alınmakta ama ne yazık ki konuyla ilgili çok az sayıda kitap yazıldığını belirterek bu sayılı yayınlar arasında, kendisinin 2016 yılında elektronik ortamda yayımlanan kitabının da bulunduğunu kaydetti.Bir ayda binden fazla indirildi“Proprioception in Orthopaedics, Sports Medicine and Rehabilitation” isimli kitabın ülkemizden üç bilim insanının editörlüğünde yayımlandığını belirten Doç. Dr. Defne Kaya şu bilgileri de verdi:“Kas-iskelet sistemi yaralanmaları, problemleri, cerrahi ve rehabilitasyonunun propriyoseptif duyuya etkisini anlatan ilk kitap, dünyanın sayılı ve saygın tıp kitapevlerinden birisi olan Springer tarafından 2018 Mayıs ayında hem basılı hem de elektronik ortamda yayımlandı.Üsküdar Üniversitesi’nden 6 öğretim üyesi de bölüm yazarıYayımlandığı tarih henüz 1 ayı doldurmasa da bin defadan fazla indirildi. Ülkemizden üç bilim insanının editörlüğünde yayımlanan bu kitabın yazarları hem Türkiye’den hem de dünyadan çok sayıda tanınan isimden oluşmaktadır.Ayrıca Üsküdar Üniversitesinden altı öğretim üyesi de bu kitapta bölüm yazarlığı yapmıştır.Dünya literatürüne kaynak kazandırdıkÜlkemiz bilim insanlarının editörlüğünde, uluslararası arenada saygın bir yere sahip yayınevinden çıkan, hem ülkemiz hem de yurt dışında alanında başarılı ve ünlü isimleri bir araya getiren bu kitapla dünya literatürüne, bol atıf alacak ve büyük bir ihtiyacı karşılayacak bir kaynak kazandırmış olduk.”

23 MAY 2018

Öğrencilikten Mesleğe Geçiş ve Hemşirelikte Hizmet İçi Eğitimi gerçekleştirildi

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Anadolu Sağlık Merkezi Johns Hopkins Hastanesi işbirliği ile düzenlenen “Öğrencilikten Mesleğe Geçiş ve Hemşirelikte Hizmet İçi Eğitim” semineri Emir Nebi Konferans salonunda gerçekleşti.Anadolu Sağlık Merkezi İnsan Kaynakları Eğitim ve Girişim Yöneticisi Şehnaz Zerengül “Y kuşağı iş hayatında” konu başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.Anadolu Sağlık Merkezi eğitim sorumlu hemşiresi Özge Hayta da hemşirelikte hizmet içi eğitim konularını interaktif bir şekilde öğrencilere sundu.Etkinliğe özellikle çalışma hayatına daha yakın olan son sınıf öğrencilerinin ilgisi ve katılımı oldukça yoğundu.Sunumlarda kişinin özellikleri ve mesleğin şartlarının uyumu, işe alım süreçleri, hemşirelikte çalışma hayatındaki hizmet içi eğitim süreçleri gibi hemşirelik öğrencileri için çok değerli olan pek çok bilgi paylaşıldı.Programda Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selma Doğan katılımcılara teşekkürlerini bildiren bir konuşma gerçekleştirdi.Toplu fotoğrafın çekilmesinin ardından program sona erdi.

23 MAY 2018

Prof. Dr. Nurper Ülküer, ikinci kez ÇGEDER Başkanı oldu

Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği (ÇGEDER), yapılan genel kurulda genel başkanını seçti. Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurper Ülküer ikinci kez başkanlığa seçildi. Ülküer, 2 yıl daha başkanlık yapacak.ÇGEDER, Ankara Üniversitesi ATAUM Salonunda 20-21 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenen “Çocuk Gelişimi Günleri I- 21. Yüzyılda Çocuk Gelişimci Olmak” etkinlikleri kapsamında genel kurulunu da yaptı. Genel Kurulda Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurper Ülküer derneğin ikinci kez başkanı seçildi.20 Mayıs Çocuk Gelişimciler Günü ilan edildiEtkinlikte derneğin kuruluşunun 15. Yılı olan 20 Mayıs tarihi “Çocuk Gelişimciler Günü” olarak ilan edildi.21. yüzyılda çocuk olmakEtkinliğin ikinci gününde, ÇGEDER Genel Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer 21. Yüzyılda Çocuk olmanın ne anlama geldiğini, çocukların ayrıcalıklarının ve aynı zamanda karşılaşacakları olası risklerin altını çizdi. Bu risklerin önlenmesinde Çocuk Gelişimcilerin rollerini belirlemenin ÇGEDER’in en temel amacı olduğunu belirtti.Etkinlik kapsamında düzenlenen panellerde ise Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında çalışan Çocuk Gelişimciler, sahadaki çalışmalarından örnekler sundu.Yeni hedefler belirlendiProf. Dr. Nurper Ülküer, yeni yönetim kadrosu olarak gelecek iki yılda gerçekleşmek üzere öncelikli üç hedef belirlediklerini söyledi. Ülküer, bu hedefleri şöyle sıraladı:“1. İlgili bakanlıklar ile işbirliğinde kadro ihtiyaç analizi ve projeksiyonu yapmak.2. Mesleki Etik Kurulu liderliğinde, mevzuat ve süreçleri belirlemek.3. MYK ile birlikte ve ilgili bakanlıklar, STK’lar ve üniversitelerin Çocuk Gelişimi Bölüm başkanlarının desteğiyle, meslek standartları ve yeterlikleri çalışmalarını tamamlamak.”Meslek yasası çıkarmak istiyoruzGiderek meslek örgütü haline geldiklerini belirten Başkan Prof. Dr. Nurper Ülküer şu değerlendirmelerde bulundu:“Öncelikle çalışanların mevzuatını düzenlemek ve haklarını korumak istiyoruz. Uzun vadeli hedeflerimiz arasında ise çocuk gelişimi mesleğini tam anlamıyla tanınan, mevzuatı, ilkeleri ve sınırlarıyla mesleği bir meslek yasasına çevirmek istiyoruz. Dernek olarak meslek yasası çıkarmak istiyoruz. Bizim mesleğimizin öznesinde çocuk var. Çocuk gelişimini yüceltmeden mesleğimizi yüceltemeyiz.”Programın sonunda Prof. Dr. Nurper Ülküer, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper Cihan’a derneğin 15. yıl plaketini takdim etti.

21 MAY 2018

Floortime eğitimi Üsküdar’da

Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi kulübünün düzenlediği DIR Floortime başlangıç düzeyi eğitim için, Fizyoterapist, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı ve DIR Floortime Eğitimcisi Çiğdem Ergül Üsküdar Üniversitesine konuk oldu.Nermin Tarhan konferans salonunda gerçekleşen etkinliğin ilk günün de DIR Floortime nedir konusunun üzerinde duruldu. Duygusal fonksiyonel gelişim basamakları ile çocuğu tanımak, regülasyon ve ortak dikkat, etkileşim sağlamak, duygusal fonksiyonel gelişim basamakları, iki yönlü iletişim, ortaklaşa sosyal problem çözme, sembolik düşünme, dil gelişimi ve düşünceler arasında köprü kurma, bireysel farklılıklar ve vaka sunumları üzerine konuşuldu.Sözlerine “Neden DIR? Development yani gelişimsel fonksiyonel, duygusal gelişim kapasitesi 9 basamak ile tanımlanır. I yani individual, bireysel, fizyolojik, nörolojik, psikolojik gelişim ile iletişim, duygusal işlemleme farklılıkları çocuğun bireysel özelliklerini belirler. R ise relationship, etkileşimle çocuğa nasıl yaklaşacağımız. İlişki, çocuğun deneyimlerini organize etmesine yardım eder” diyerek başlayan Ergül şöyle devam etti:Erken tanı ve müdahale hayati önem taşıyor“Toprağın altında kökler var besinlerin ve suyun yukarı çıkması için araç yani çocuğun sosyal çevresinden bahsediyoruz. Fonksiyonel, sosyal gelişimine yardımcı oluyor. Meyveler, yapraklar çıkıyor bir kısmı genel kapasiteyle bir kısmı akademik becerilerle ilgili. Biz bu ağaç şemasıyla çocuğun gelişimini daha iyi anlıyoruz. Biz çocuğun düşünmesini sağlıyoruz, ona bir şey öğretmiyoruz. Ebeveynler çok önemli, çocuğun gelişiminin yapı taşları. Otizm geniş bir yelpaze o yüzden spektrum bozukluğu diyoruz. Nörobiyolojik temelleri var. Erken tanı ve erken müdahale hayati önem taşıyor. Görülme sıklığının giderek arttığını görmekteyiz. Üç temel özellik var bunlar; tekrarlayıcı davranışlar, sosyalleşme ve iletişim zorlukları. Tanıyı alan her çocuk aynı değil, hiçbir çocuk diğerine benzemez. Terapi yaklaşımları birincisi davranışçı yaklaşımlar yani çocuk kapalı kutu olarak kabul edilir. Dışarıdan kolayca gözlenebilen davranışları becerileri ortaya çıkarmak hedeflenir. Davranışlar hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirme yoluyla geliştirmek burada önemli. İkinci olarak ilişki temelli yaklaşımlar yani ülkemizde bilinenler DIR Floortime ve RDI Yöntemi. Ana hedef çocukta gözlenebilen yüzeysel davranışları değiştirmek değil, içsel değişiklikleri kazandırmak. Duyguların ve heyecanın üzerinde duruyoruz yani kontrol çocukta.”İletişim konuşmadan önce gelirKonuşmasına DIR Floortime’ın güncel çalışmalarıyla ilgili videolarla devam eden Ergül “Fonksiyonel gelişim basamakları var. Saymak gerekirse bizim burada üzerinden geçeceğimiz şu şekilde; altı basamaktan bahsedeceğiz. İlki regülasyon ve dikkat, ikincisi ilişkisellik, üçüncüsü amaca yönelik iki yönlü iletişim, dördüncüsü ortaklaşa problem çözme benlik duygusu, beşinci olan yaratıcı düşünce, temsili oyun yani sembolik oyun ve altıncı olarak köprü kurma, mantıksal soyut ve duygular ile düşünme. İletişim konuşmadan önce gelir. Oyunda kullanılan duygusal temalardan bazılarını doyurma ve bağlılık, keyif ve heyecan, meraklılık, güç ve atılganlık sergileme, kızgınlık ve öfkesini gösterme, korku, kaygı, empati kurabilme, kontrol şekilden sayabiliriz” dedi.Programın ikinci günde DIR Floortime prensipleri, I-VI gelişim basamaklarında Floortime, DIR Floortime terapisti olmak ve sertifika programına devam etmek için izlenecek yol konuşuldu.Haber-Fotoğraf: Beyza Bıyıkoğlu

17 MAY 2018

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Konuşma güçlüğü çeken kimselerin tedavisinde sıkıntı çekiyoruz”

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ‘1. Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğrenci Sempozyumu’ na katıldı. Nermin Tarhan Konferans salonunda gerçekleşen programda Tarhan, dil konuşma güçlüğü çeken birçok kimsenin tedavisinde sıkıntı çektiklerini ifade etti. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, geçmişte Almanya’ya gittiğinde oradaki psikiyatrik kliniklerde dil konuşma terapistinin sayısının psikolog sayısı kadar olduğuna dikkat çekti.Tarhan, “Almanlar konuşma özürlü de mi bu kadar dil konuşma terapisti var diye merak etmiştim. Psikiyatrik tedavi ile uğraştığımız için dil konuşma güçlüğü çeken birçok kimsenin tedavisinde hep sıkıntı çekiyoruz” şeklinde konuştu.“İyi insan olmak önemli”Öğrenmenin birinci şartı merak ve hayret duygusu bu duygu varsa kişi öğrenebiliyor bunu sordukça öğrenebilirsiniz diyen Tarhan şu değerlendirmelerde bulundu:“Bazı yaptığım sunumlarda hep şöyle söylüyorum; iyi psikolog, iyi hekim, iyi dil ve konuşma terapisi olmak istiyorsan önce iyi insan olmak önemli. İyi insan olursanız bundan sonraki işinizin diğer unsurları bundan sonra geliyor.Yoksa bire bir insana dokunan meslekler olduğu için hastayla güven ilişkisi kurmak önemli. Onun için de hastaya çıkarcı bir bakış hasta da bir müddet sonra fark ediliyor. Çıkarcı ve kibirli kişiler sarımsak soğan yenilmiş gibilerdir.Ne kadar karanfil çiğneseler de bu kokulardan anlaşılır. Bu yüzden bizim birincil önceliğimiz işimizi iyi yapmak olacak. Hatta bunu 3 cümlede topluyorum:1. Yaptığımız işi sevmek2. Yaptığımız işte mükemmeliyetçi olmaya çalışmak3. Muhakkak sabırlı ve tahammüllü olmak gerekiyor.”Prof. Dr. Ahmet Kontrot: “Sizler benim ilk göz ağrım olacaksınız”Dil ve konuşma terapisi bölüm başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot da konuşmasında, araştırma becerileri dersi kapsamında dil ve konuşma bozukluklarıyla ilgili her bir öğrencinin belli bir konuyu ele aldığını ve bugün de bunların değerlendirileceğini söyledi.Sadece sizler değil, size danışmanlık yapanlar ve sizi bu sürece sokan bizler de kendi kendimizi değerlendireceğiz diyen Konrot, “Sizler benim 35yıldır beklediğim ilk göz ağrım olacaksınız. Ben 83 yılında geldiğim zaman 8 yıl içerisinde dil ve konuşma terapistlerinin lisansını başlatılır diye düşünüyordum. 35 yıl geçti ilk lisans mezunu öğrencileri vermekte yüksek lisans ama lisans benim için daha önemliydi o nedenle benim için gerçekten ilksiniz, özelsiniz o bakımdan her birinize bu 4 yıl içerisinde verdiğiniz çaba ve gayret için çok teşekkür ediyorum bizleri motive ettiniz. Emeği geçen bütün öğretim elemanı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum”  şeklinde konuştu.Tam gün devam eden sempozyumda Dil ve Konuşma Terapisi bölümü öğrencileri farklı başlıklarda sunum gerçekleştirdi.

16 MAY 2018

1 Konu 1 Konuk’a Prof. Dr. Haydar Sur katıldı

Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği “Sağlık Yönetiminde Risk Değerlendirmesi” adlı program Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programa konuşmacı olarak, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur katıldı.“Sağlık ve güvenlik yönetilirse, işyerindeki kazalar ve istenmeyen durumlar önlenebilir”Sağlık kuruluşlarındaki risk değerlendirmelerinden bahseden Sur, iş sağlığını iş ve iş ortamının ilişkili olduğu bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam iyilik hali olarak niteledi. Sağlık ve güvenliğin yönetildiği surette, işyerindeki kazaların ve istenmeyen durumların önlenebileceğini söyleyen Sur, iş güvenliğinin bir kültür meselesi haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.Sağlık hizmet kurumlarında risk ne düzeyde?Hastanelerin yüksek risk grubuna dâhil olduğuna değinen Sur, diğer sağlık hizmet kuruluşlarının orta ve düşük risk grubunda olduğunu, idari alanlarda çalışanların ise düşük risk grubunu kapsadığını söyledi. İş güvenliği için çoğu şeyden feragat edilmesi gerektiğini de vurgulayan Sur, bunları şu şekilde sıraladı; maliyet, zaman, özenli çaba ve kesintisiz takip.“Tehlike” ve “risk”“Tehlike” ve “ risk” kavramlarını ele alan Sur, tehlikeyi, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli olarak tanımlarken, riski, belirli bir alandaki tehlike olasılığına göre kaybedilecek değerlerin ölçüsü olarak tanımladı.Risk yönetiminin tarihçesiRisk yönetiminin tarihçesinden de kısaca bahseden Sur, 1700’lü yıllara kadar risk kavramının yalnızca sezgilerle ele alındığını, 1960’lardan sonra “risk algısı” konusunda psikolojik çalışmaların başladığını söyledi. Sur, ilk zamanlar çeşitli oyun kuramlarıyla hesaplanmaya çalışılan riskin daha sonra örneklemeyle bulunmaya çalışıldığına da değindi.Sağlık çalışanlarının riskleri neler olabilir?Sağlık çalışanlarının risklerini de maddeler halinde sıralayan Prof. Dr. Haydar Sur, bu risklerin fiziksel, sosyal, ruhsal ve finansal olabileceğinin altını çizdi. Sur, fiziksel olarak saldırıya uğramada bel fıtığı olma, ruhsal olarak iş yoğunluğundan dolayı tükenmişlik sendromuna girme, sosyal olarak mecburi hizmete gönderilme, finansal olarak da düşük ücretle çalışılmaya mecbur bırakılma olarak örneklemeler yaptı.Risk etkenleriRisk etkenlerinden de bahseden Sur, personelin deneyimsizliğini, yeni yöntem veya araçların kullanılmaya başlanmasını, ihtiyaçların değişkenliğini, deprem fayları üzerinde kurulmuş yerlerde yaşamayı ve kaygan yol koşullarında araba kullanmayı risk etkenleri çatısı altında topladı.Risk etkisinden de bahseden Sur, hastanenin hizmette kusur/ihmal nedeniyle hastaya ödediği tazminatın ve hemşirenin eline kontamine enjektör batması nedeniyle edindiği hastalık nedeniyle çalışamadığı yıllar ya da bu hastalık nedeniyle beklenenden erken ölümünün risk etkisi adı altında değerlendirilebileceğini vurguladı.Risk analizinde 5 adımRisk analizine girişmeden önce, doğabilecek bütün zararlara ilişkin tehlikelerin kaba ama kapsayıcı bir listesini oluşturmak gerektiğinin altını çizen Sur, risk analizinde 5 adımı şu şekilde sıraladı;- Tehlike odaklarını bulmaya çalışmak- Kimlerin ve nasıl zarar uğrayabileceğini değerlendirmek- Riskleri incelemek ve alınan önlemlerin riskleri önlemeye yetip yetmeyeceğini incelemek- Bulguları kaydetmek- Değerlendirmeleri gözden geçirmek ve isabetsizse yeniden analize girişmek.“Doğru kişi, doğru işte, doğru zamanda, doğru ücretle çalıştırılmalı”Hastanedeki risk yönetimine de değinen Sur, çalışma ortamında sağlığa zarar veren fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikolojik, ergonomik tehlike ve risklerin, meslek hastalıkları ve iş kazalarının olmadığı güvenli hastane ortamını sağlamak üzere yapılan çalışmaların risk analizini kapsadığını söyledi.Sağlık çalışanlarının sağlığının ve güvenliğinin de bu noktada çok önemli olduğunu vurgulayan Sur, çalışma ortamlarında sağlığımıza tehlike doğuran ne varsa bunların ortamdan uzaklaştırılması ya da en azından kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı. Bu durumda işverene düşenin, güvenli işyeri, güvenli iş altyapısı ve teçhizat, güvenli iş sistemi sağlamak olduğunu söyleyen Sur, doğru kişiyi, doğru işte, doğru zamanda ve doğru ücretle çalıştırmanın işverene düşen en önemli görevlerden biri olduğunun altını çizdi.Programın sonunda Prof. Dr. Haydar Sur’ a plaket taktimi yapıldı, öğrenciler baret ve yelekleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.                 Haber-Fotoğraf: Rubaşa Ergin                                          

08 MAY 2018

Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri Üsküdar Üniversitesini ziyaret etti

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümü akademisyen ve öğrencileri Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesini ziyaret etti. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunurken günümüzde 40 bin yöneticiye ihtiyaç olduğunu belirtti.“Sektörü yönlendiren kişiler derslere katılıyor”Prof. Dr. Haydar Sur, Sağlık Yönetimi bölümü öğrencilerine meslek hayatından önce tecrübe kazanmanın çok önemli olduğunu söyledi. Sur; “sektöre yön veren kişiler derslere iştirak ediyor, Üsküdar Üniversitesi bu yönüyle avantajlı” diye belirtti.“40 bin yöneticiye ihtiyaç var!”Yönetici açığının olduğunu vurgulayan Sur; “Bugün ki ihtiyaçlara göre çeşitli alanlarda 40 bin yöneticiye ihtiyaç var. Mezun olanlar ne yapıyor araştırmak lazım!” şeklinde konuştu.“Yabancı dil mutlaka öğrenilmeli”Prof. Dr. Haydar Sur Sağlık Yönetimi öğrencilerine yabancı dili öğrenmelerinin gerekli olduğunu söyledi. Yabancı dilin bu işin temeli olduğunu aktaran Sur; “Hayatta hedefiniz büyük olsun, çekirge gibi oradan oraya zıplayarak yaşamayın ve mutlaka yabancı dil öğrenin” dedi.“Afrin’ de sağlık sistemi kurmak istiyorum”Sur; “Afrin’de düzenli işleyen bir sağlık sistemi yok. Ben savaştan çıkmış bir toplumun sağlık sistemini kurarak sevaba girmek istiyorum” dedi.Sur, geçici görevle giden doktorlarla düzen sağlanamayacağını, oraya mutlaka bir sistem kurulması gerektiğini vurguladı. “Afrin’e sağlık sistemi kurmak ismimin yanına bir yıldız ekler” şeklinde paylaşımlarda bulundu.“Şansın adaleti vardır”Öğrencilerden her zaman hazır olmalarını isteyen Sur, “Şansın adaleti vardır, herkesin bir gün mutlaka kapısını çalacak. O kapıyı duyarsın veya duymazsın ancak daima hazır olmalısın” diye belirtti.Haber-Fotoğraf: Ahmet Zeren

07 MAY 2018

Hemşireler güçlendikçe hasta bakım kalitesi de artıyor

Hemşirelik Haftası kapsamında düzenlenen “Sağlık Hakkı ve Hemşireliğin Güçlendirilmesi’’ konulu konferans Üsküdar Üniversitesi Emir Nebi Konferans salonunda gerçekleşti.“Sağlık Hakları” adlı sunumu gerçekleştiren Hasta Hakları Birim Sorumlusu Uzm. Sümeyra Ergin, hastaların ve hemşirelerin haklarından bahsetti. Hastaların sağlık hizmetlerinden faydalanırken sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkının yanında personel tanıma, personel seçme ve değiştirme haklarının da bulunduğunu belirtti. Aynı zamanda öncelik sıralamasının belirlenmesinin de hasta tarafından seçilebileceğini vurgulayan Ergin, hastaların mahremiyetine saygı gösterilmesi gerektiğini ve bilgilerinin gizli tutulması gerektiğini dile getirdi.Uzm. Sümeyra Ergin, tıbbi müdahalelerde hastanın rızasının alınması gerektiğini ve tedaviyi reddetme veya durdurma hakkının bulunduğunu söyledi.Hemşireler arası dayanışma motivasyonu arttırıyorÜsküdar Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Besti Üstün ise, “Hemşireliğin Güçlendirilmesi”  adlı konuşmasında, Türkiye’de hemşirelerin güçlendirme algı paunlarının orta düzeyde olduğunu dile getirdi. Motivasyon açısından meslektaş dayanışmasının önemine vurgu yapan Üstün, “Hemşireler arasında dayanışma iyi olursa çalışma ortamında motivasyon artıyor” dedi. “Hemşireler güçlendikçe hasta bakım kalitesi artacaktır”Prof. Dr. Besti Üstün, hemşirelerin kendileri güçlü bulamama nedenlerinin hekimlerin otorite olarak algılanmasından, rol belirsizliğinden ve kurumların hiyerarşik yapısından kaynaklandığını belirtti. Buna bağlı olarak tükenmişlik, ikincil travma gibi durumlarla karşılaşılabileceği gibi hemşirelerin hayata bakış açısını olumlu yönde değiştirme, iletişim becerilerini geliştirme, yaşamdaki önceliklerin değişmesi gibi olumlu sonuçlara evirilebileceğini dile getiren Prof. Dr. Üstün, hemşirelerin güçlendirilmesi sonucunda hasta bakım kalitesinin artacağını, hemşirelerin problem çözme becerilerinin gelişeceği ve iş doyumunun artacağını vurguladı.Ayrıca bu yıl uluslararası Hemşireler Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü’nün, sağlık çalışanları arasında hemşirelerin sayıca en büyük ve hastayla en uzun süreyi geçiren grup olması nedeniyle hemşireliğin güçlendirilmesinin global sağlığın geliştirilmesine, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve ekonomiye katkı yaparak üçlü bir etki yaratacağı vurgulayan üç yıllık “Nursing Now” adlı bir kampanya başlattığını belirtti.Hemşirelik mesleğinin gücünü artırmak için, hemşirelerin kendi güçlerinin farkına varmasının sağlanması, toplum politikalarını etkileyen pozisyonlara daha çok hemşire yerleştirilmesi, meslek içinde ve dışında ittifaklar oluşturulması, hemşirelik bakım sonuçlarını ortaya koyan daha çok araştırma yapılması ve hemşirelikte liderliğin geliştirilmesinin desteklenmesini içeren eylem planı önerisini sundu.Konuşmalarının ardından Uzm. Sümeyra Ergin’e ve Prof. Dr. Besti Üstün’e plaket taktim edildi.

07 MAY 2018

Özelleşmiş fizyoterapistlere ihtiyaç var!

Üsküdar Üniversitesi ‘Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrenci Sempozyumu’ alanın uzmanlarını fizyoterapi adaylarıyla buluşturdu. Türkiye’de fizyoterapi eğitiminin gelişimi ve  Türkiye’de fizyoterapide gelinen son durumun ele alındığı sempozyumda omurga rehabilitasyonunda fizyoterapist, riskli bebek rehabilitasyonunda fizyoterapist gibi konularda uzmanlar sunumlarını yaptı. Doç. Dr. Defne Kaya: “Temel fizik tedavi kliniklerinden çıkıp, spesifik alanlarda özelleşmiş fizyoterapi uzmanlarına ihtiyaç var.” İfadelerini kullandı.  Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü’nün katkılarıyla Nermin Tarhan Konferans Salonunda düzenlenen sempozyumda alanında uzman akademisyenler ve sahada çalışan fizyoterapistler tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.İçeriğiyle Türkiye’de ilk öğrenci sempozyumu olma özelliği taşıyan sempozyumun açılışında konuşan Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, mezun olduklarında ne yapacaklarını bilmeyen öğrenci arkadaşlarımızın kafalarındaki soru işaretlerinin gidirilmesi adına sempozyumun önemli olduğunu kaydetti. Kaya şu değerlendirmelerde bulundu:Doç. Dr. Defne Kaya: “ 50’nin üzerinde çalışma alanı var ancak bilinmiyor” “Günümüzde Türkiye’de 53 üniversitenin FTR bölümü var. Bu bölümlerden bu yılın sonunda mezun olacaklarla birlikte ülkemizde 17 binden fazla fizyoterapist olacak. Bir çok meslekte olduğu gibi bu bölüm mezunu arkadaşlarımızın da nerede iş bulacakları, nasıl yapacakları, acaba mezun olduklarında mutlu olabilecekler mi ve nerelerde istihdam edileceklerine ilişkin kafalarında onlarca soru işareti var. Dolayısıyla öğrencilerimiz biraz kaygılı. Halbuki kaygıya gerek yok. Çünkü şuan 50’nin üzerinde alanda çalışma imkanı bulabilmekteler. Ancak öğrenciler bu alanları bilmiyorlar. Bunları öğrenci iken öğrenmeden kendilerini bir anda mezun olmuş buluyorlar. Daha öğrenciyken bu alanları bilseler, ilgi alanlarını, okumalarını, akademik çalışmalarını okuldayken bu alanlarda yapabilseler, mutlu ve çalışacağı alanı öğrenciyken belirlemiş olacak. İşte bu sempozyum ile üniversite olarak bunu amaçladık. Onlara farklı bakış açısı katmak istedik. İçeriği itibariyle öğrenci sempozyumu olarak Türkiye’de bir ilk. Üniversite olarak FTR’den henüz mezunumuz yok. Önümüzdeki yıl vereceğiz. Öyle ki şu an sempozyumumuza farklı üniversitelerden mezunlar, son sınıf öğrencileri de katılım gösteriyor. Çünkü öğrencilerin kafaları karışık. Rehber meslektaşların yol hikayelerini dinlemeye, başka hangi alanlarda çalışabilirler, bunları bilmeye ihtiyaçları var. Biz bu sempozyum ile bu alandaki kafa karışıklıklarını gidermeye çalışacağız .”“Özelleşmiş fizyoterapistlere ihtiyaç var”FTR alanında uzmanlaşmanın önemine dikkat çeken Kaya; “ dünyada bizim alanımızda uzmanlaşmaya ciddi bir yönelim var. Sadece yutmada, sadece çene eklem sorunlarında, sadece diz ile, sadece felçle, sadece riskli bebekle, sadece omurga problemleri ile çalışıyorlar mesela… Türkiye’de bununla ilgili bir yol gösterici çalışmalar yeni yeni yapılıyor. Derneğimiz çok kıymetli çalışmalar yürütüyor evet... Obezite, diyabet, görme bozukluklarında, denge kayıplarında, sağlık turizminde, solunum hastalıklarında, sporcuda uzmanlaşmak çok önemli. Temel fizik tedavi kliniklerinden çıkıp, spesifik alanlarda özelleşmiş fizyoterapi uzmanlarına ihtiyaç var. Bu bakış açışını gençlere kazandırmamız gerekiyor. Şöyle düşünelim! Türkiye’de kaç tane solunum fizyoterapisti var. 50 tane bile yok toplasanız. Ama bu ülkede yüz binlerce KOAH hastası var, çocukluk solunum yolları hastalıkları var… İstanbul’da bile 2-3 merkez var. Kimi Avrupa ülkesinde o kadar çok solunum terapisti var ki, o ülkelerin nüfusu İstanbul’un nüfusuna eş. Bu sayıdaki uzman fizyoterapist Türkiye gibi kalabalık nüfusa yeterli mi? Değil tabii ki. Yalnız İstanbul değil Türkiye’nin bir çok şehrinde çalışacak uzmanlaşmış fizyoterapistler yetiştirmeliyiz.” İfadelerini kullandı.“Hastalıklarda tek tek uzmanlaşmalı” Alanın kıdemli akademisyenlerinden Prof. Dr. Fzt. Candan Algun’un da konuşmacı olarak yer aldığı sempozyumda Algun öğrencilere “Türkiye’de fizyoterapi eğitiminin gelişimi” başlıklı sunum yaptı. FTR’nin tarihi gelişimine ilişkin öğrencilerle bilgi paylaşan Algun’un da gündeminde meslekte uzmanlaşma vardı. Hastalıklarda tek tek uzmanlaşmak gerekir diyen Algun: “Diyabette özelleşmeliyiz. Obezitede fizyoterapi diyorum… Çünkü burada, fiziksel aktivite önemli. Onkolojik rehabilitasyon çok önemli. Erkek sağlığında fizik tedavi yine önemli. Kronik böbrek hastalıkları. MS, Parkinson… Hastalıklarda tek tek uzmanlaşmalıyız…”Bir FTR uzmanının sorumluluk taşımalı, en iyi uygulamayı yapmalı, düsüt, fedekar, güvenilir ve herkese eşit davranmalı diyen Algun, iş bulamazsınız diyenlerin suç işlediklerine dikkat çekerek öğrencilere bunları düşünürek moralinizi bozmayın uyarısında da bulundu.Tam gün süren sempozyuma Uzm. Fzt. Reyhan Özgöbek de “Türkiye’de fizyoterapide gelinen son durum, beklentiler ve umutlar” başlıklı sunumu ile katıldı.Farklı alanlardaki fizyoterapi uygulamaları konuşulduKonuşmaların ardından panellere geçildi. Prof. Dr. Fzt. Candan Algun’un moderatörlüğndeki ilk oturumda Fzt. Deniz Aktan “Omurga Rehabilitasyonunda Fizyoterapist”, Uzm. Fzt. Feride Bilir, “Riskli Bebek Rehabilitasyonunda Fizyoterapist”, Dr. Öğr. Üyesi Fzt. Numan Demir, “Yutma Rehabilitasyonunda Fizyoterapist”,  Doç. Dr. Fzt. Muhammed Kılınç “Rehabilitasyon Teknolojilerinin Üretiminde Fizyoterapistler Nerede?”, Fzt. Mustafa Doğru “Ortez-Protez Rehabilitasyonunda Fizyoterapist”, Doç. Dr. Fzt. Gürhan Kayıhan “Yurt Dışında Fizyoterapist Olmak”, Fzt. Ezdeşir Kemali “Türkiye’deki Manuel Terapi Uygulamaları Dünyanın Neresinde?”,Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fzt. Defne Kaya “Klinik Uygulama Işığında Akademik Yolculuk” başlıklı sunumlarıyla önemli bilgiler paylaştı.Pilates, yoga, dans ve fizyoterapi ele alındıİkinci oturumda moderatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Fzt. Gamze Şenbursa gerçekleştirirken Uzm. Fzt. Gamze Kılıç “Vertigo Rehabilitasyonunda Fizyoterapist”, Fzt. Burcu Esmer “Klasik Pilates ve Fizyoterapist, Uzm. Fzt. Çiğdem Kılıç “Girişimci Kadın Fizyoterapist”, Fzt. Zafer Aksungur “Girişimci Erkek Fizyoterapist”, Uzm. Fzt. Ömer Şevgin “Evde Sağlık Hizmetlerinde Fizyoterapist”, Uzm. Fzt. Görkem Dizdar “Dans, Yoga ve Fizyoterapist” başlıklı sunumlarında popüler spor ve danslarla fizyoterapi ilişkisini değerlendirdi.Hamilelik ve doğum sürecinde fizyoterapi Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fzt. Defne Kaya’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen üçüncü oturumda ise Uzm. Fzt. Ayle Gezgen “Kardiyopulmoner Rehabilitasyonda Fizyoterapist”, Uzm. Fzt. İbrahim Küçükcan “Erkek Sağlığında Fizyoterapist”, Dr. Öğr. Üyesi Fzt. Gamze Şenbursa “Refleks Terapide Fizyoterapist”, Fzt. Ahmet Burak Sezgin “Psikonöroimmünolojide (PNI) Fizyoterapist”, Uzm. Fzt. Ayça Aklar Çörekçi “Lenf-Ödem Rehabilitasyonunda Fizyoterapist”, Fzt. Ferda Saraçoğlu “Hamilelik ve Doğum Sürecinde Fizyoterapist”, Fzt. Yelda Pekbay “Pelvik Taban Patolojileri ve İnkontinans Rehabilitasyonunda Fizyoterapist”, Uzm. Fzt. Gülşah Başandaç “Sporcu Sağlığı ve Fizyoterapist” başlıklı sunumlarıyla önemli bilgiler paylaştı.Sempozyum, Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fzt. Defne Kaya’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

30 NİS 2018

Disleksinin ilacı ergoterapi!

 Üsküdar Üniversitesi ve Disleksili Çocuklar Vakfı tarafından “Öğrenme Güçlüğüne Multidisipliner Yaklaşım” başlıklı sempozyum düzenlendi. Öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların öğrenme modellerinin farklı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan , özel öğrenme güçlüğünde ilaç tedavisi değil, bireyselleşmiş eğitimin olduğunu vurguladı. Disleksili çocukların yaşamsal kaynağının eğitim olduğunun altını çizen Disleksili Çocuklar Vakfı Başkanı Atıf Tokar ise  eğitimin ana unsurunun ergoterapi, ergoterapinin disleksili çocukların ilacı olduğunu kaydetti.Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova koordinatörlüğünde, Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü, Ergoterapi Kulübü ve Disleksili Çocuklar Vakfı tarafından düzenlenen  “Öğrenme Güçlüğüne Multidisipliner Yaklaşım” başlıklı sempozyumda öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri konuşuldu. Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Öğrenme güçlüğü yaşayan kişilerin en büyük ihtiyacı özel eğitim”Üsküdar Üniversitesi Altunizade Kampüsü Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, toplumda öğrenme güçlüğü yaşayan büyük bir nesil olduğunu ve bu kitlenin eğitime ihtiyaç duyduğunu söyledi. Psikiyatri profesyonelleri olarak bu sorunla kendilerine danışan kişilerin bir dizi testten geçerek tanının konulduğunu belirten Tarhan, “Daha sonra 'özel eğitime gidilecek' deniliyor. Fakat sadece klasik özel eğitim yeterli olmuyor. Bu durumda birçok konularda yetersiz kalıyoruz. Bunu dünyada araştırdığımız zaman öğrenme güçlüğü olan çocuklarla ilgili yeni bakış açıları var. Bunlar neler diye araştırdığımızda karşımıza ergoterapi çıkıyor" diye konuştu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Bu çocukların öğrenme modelleri farklı”Özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların öğrenme modellerinin farklı olduğunu belirten Prof. Dr. Tarhan, “Burada gördük ki, bu çocukların öğrenme modeli farklı. Bu çocukların elinde değil. Zihinleri farklı çalışıyor bu çocukların. Sınıfta otururken herkes gülerken bu çocuklar anlayamadığı için gülemiyorlar. Sınıfta yalnız kalıp, mutsuz oluyorlar. Sınıfta marijinal kalıyorlar, müthiş izole oluyorlar. Müthiş hırçın ve öfkeli oluyorlar, depresif oluyorlar. Bu çocuklara dereyi geçerken köprüyü kullanmayı öğretmek gerekiyor. Diğer çocuklar sosyal öğrenmeyle öğrenirken bu çocuklar bire bir yöntemlerle öğreniyor. Bu çocuklara sosyal katılımı öğreteceğiz. Eksik becerisi ne ise onu öğreteceğiz. Bunun için ergoterapistlerin geliştirdiği Duyu Bütünleme Bataryası var. Bunda da çocuklar denge, görsel algılama, dokunsal algılama konusunda taranıyor. Zayıf alanı bulunuyor ve o alanda kişiye özel eğitim veriliyor ve çocuk o kadar mutlu oluyor ki şaşırıyorsunuz. Çünkü öğrenince başarıyor ve mutlu oluyor" diye konuştu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “0-6 yaş arasındaki müdahale çok önemli”Öğrenme güçlüğüne müdahalede 0-6 yaşın çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tarhan, “Öğrenmeyle ilgili beyindeki nöral network daha henüz oluşmadan özel öğrenme eğitimine girerlerse çok daha hızlı, normale çok daha yakın hale geliyorlar. Geç kalınırsa çok daha zor oluyor. Bu nedenle 0-6 yaş arasında bu çocukları tespit edip bu konuda beceri çalışması yapmak burada çok önemli. Özel öğrenme güçlüğünde ilaç tedavisi yok, bireyselleşmiş eğitim var. Bireyselleşmiş eğitimde de o kişinin bireysel ihtiyacını belirlemek çok önemli” uyarısında bulundu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yapılan tüm çalışmaların toplanıp yayınlaştırılmasının bu alandaki gelişmelere önemli katkılar sağlayacağının altını çizdi.Atıf Tokar: “Derneği yol göstermek için kurduk” Disleksili Çocuklar Vakfı Başkanı Atıf Tokar ise derneğin kurulduğu 2013 yılında Türkiye'de disleksi kavramını bilen kişilerin çok az sayıda olduğunu belirterek dernek olarak çok ciddi çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Dernek olarak farkındalık çalışmaları yürüttüklerini ve üniversitelerle hiç bağlarını koparmadıklarını belirten Tokar, öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların ve ailelerinin yaşadığı zorluklardan bahsetti.Atıf Tokar: "Ergoterapi Disleksili çocukların ilacı"Bu bireylere ve ailelerine yol göstermek için çalıştıklarını belirten Tokar, “Bu sadece kendisinde var zannediyor. Çünkü hiçbir şey bilmiyor, onlara yol gösteren yok. Derneği bu amaçla kurduk ve artık farkındalık çalışmaları bitti. Artık şimdi eğitim zamanı. Disleksili çocukların yaşamsal kaynağı eğitimdir. Disleksili çocuklar için eğitimin ana unsuru da ergoterapidir. Ergoterapi disleksili çocukların ilacıdır. Disleksili çocukların hayatına dokunmak istiyorsanız eğitim vermelisiniz. Eğitim vermek istiyorsanız, ergoterapist, dil konuşma uzmanı, özel eğitimci olmalısınız. Bu üç kişi benim çocuğuma dokunabiliyor. Sınıf öğretmenleri, psikologlar sonra devreye giriyor. Eğitim verildikten sonra çocuk çok fazla değişiyor” diye konuştu.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Temsilcisi İsa Kör de özgül öğrenme güçlüğünü anlamak, anlatmak ve çözümler üretebilmek adına burada bulunduklarını belirterek, her türlü imkanı sağladıkları için üniversiteye teşekkür etti.Sahadan veriler paylaşıldı Moderatörlüğünü Disleksili Çocuklar Vakfı Başkanı Atıf Tokar’ın yaptığı ilk oturumda Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü  Müberra Oğuz “Sahadan Veriler” başlıklı sunumunda bireyin özelliklerine göre eğitim verilmesinin altını çizdi. Oğuz, Milli Eğitim’de yapılan kaynaştırma eğitimleri hakkında bilgiler paylaştı.Aynur Sayım: “Biz onların yaşam yardımcısıyız” Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi’nden Çocuk Ergen Psikolog Aynur Sayım, “Öğrenme Güçlüklerinin Okul Yaşantısına Etkisi” başlıklı sunumu ile katıldı. Klinik alanda bu yaptıkları çalışmalardan bahseden Sayım, bütüncül yaklaşımın önemine işaret etti. Özel öğrenme güçlüğünde çocuk, aile, okul ve tedavi ekibi arasındaki işbirliğinin önemini vurgulayan Sayım, özellikle okul dönemindeki çocukları kaygı, öfke, okul korkusu, depresyon gibi sorunlar yaşadığını belirterek “Bu çocuklar bize yardım almaya geliyorlar, biz onların yaşam yardımcısıyız” diye konuştu.Suna Varol Cörüt: “Okul, aile ve rehabilitasyon merkezi arasındaki işbirliği önemli”Türkiye Disleksi Meclisi Meclis Başkanı Suna Varol Cörüt de “Disleksili Bireylerin Rehabilitasyon Merkezlerinden Beklentisi” başlıklı sunumunda okul, aile ve rehabilitasyon merkezi arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Cörüt, “Bu çok önemli çünkü  bu üç ayaktan bir tanesi eksik kalırsa çocuğa verilen hizmet eksiz ve yetersiz oluyor ve ulaşılması gereken noktaya ulaşmıyor” diyerek özel eğitim alanındaki uzmanların sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.Duyu Bütünlemenin Öğrenme Üzerine Etkisi konuşulduModeratörlüğünü Duyu Bütünleme Uzmanı Fzt. Yeşim Ünveren’in yaptığı ikinci oturumda ise Ünveren, “Duyu Bütünlemenin Öğrenme Üzerine Etkisi” başlıklı sunum yaptı. MKÜ Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Şükran Öz, “Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocukların Eğitim Ortamlarına Farklı Bir Açıdan Bakmak : Yükleme Teorisi” başlıklı sunumuyla katıldı. Ergoterapi Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi  Göksel Aydın ise “Dislekside Ergoterapi Aktiviteleri Olarak - Oyun TERAPİ” başlıklı sunumunu yaptı.Ergoterapi öğrencileri de sunumlarıyla katıldıProgramın üçüncü oturumun moderatörlüğünü Çocuk Nöroluğu Doç. Dr. Barış Ekici gerçekleştirdi. Ergoterapist Öykü Su Unay, “Gelişimsel Dispraksi (Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu), Ergoterapi Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi İrem Hayta “Yaşam Boyu Disleksi” başlıklı sunumlarıyla katıldı.Son oturumun moderatörlüğünü ise Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova gerçekleştirdi. Üsküdar Üniversitesi Öğr. Gör. Shahram Mohseni “Otizmli Çocuklarda Disleksi” konusunu ele aldığı panelde Kadriye Yağmurcu, “Öğrenme Güçlüğünde İntern Model Olarak Müzik ve Dans Terapisi” ve  Ergoterapi Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi İsa Kör, “Albatros Özel Eğitim Merkezindeki Ergoterapi Uygulamaları” başlıklı sunumunu yaptı.

26 NİS 2018

İş kazalarında can kaybı yıldan yıla artıyor

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Jale Yazgın’ın koordinatörlüğünü üstlendiği İş Sağlığı ve Güvenliği konferansı, Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak katılan İrfan Sayar, Türkiye’de iş kazasından dolayı can kaybının yıllara göre arttığını belirtti.“İş güvenliği ve sağlığı için eğitim şarttır” Konferansa konuşmacı olarak katılan iş güvenliği uzmanı İrfan Sayar iş kazalarının profilinden bahsetti. İş sağlığı ve güvenliğinde eğitimin şart olduğunu ve bununla kalmayıp alınan eğitimin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.İş kazalarında can kaybı yıldan yıla artıyorTürkiye’nin iş kazası istatistiklerinden de bahseden Sayar, Türkiye’de iş kazasından dolayı can kaybının yıllara göre arttığını belirtti. Kazaların dört ana nedeninden bahseden Sayar, bu nedenleri şu şekilde sıraladı; görmedim, düşünmedim, bilmiyorum, acelem var. Sayar, tehlikeli hareketler, tehlikeli durumlar ve öngörülemeyen durumlar sonuncunda da iş kazalarının ortaya çıkabileceğini vurguladı.“Pazarlık edilemeyecek tek şey insan hayatıdır”Sayar, iş kazalarını adeta bir canlı olarak göstererek onların ağzından şu sözlere yer verdi,  “Şu bir gerçek ki iş kazası olarak insan ayırmam. Makam veya mevkii peşinde değilim, ne zaman ve nerede karşınıza çıkacağım da belli değildir. “İş güvenliği ve sağlığı üzerine yazdığı  “İnsan Hayatı” kitabında bu sözlere yer veren Sayar, “pazarlık edilemeyecek tek şey insan hayatıdır” diyerek bu konuda hassasiyetli olunmasını önerdi.Kimler iş güvenliği uzmanı olabiliyor?Sayar, teknik öğretmenler, mühendislik ve mimarlık eğitimi veren fakültelerden mezun olan kişiler ve fizikçi, kimyager ve biyolog unvanlarına sahip olan kişilerin iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olabileceklerini belirtti. Sorularıyla öğrencileri motive eden Sayar, öğrencilerin iş güvenliği hakkındaki tezlerini açıklamalarını istedi.“İş güvenliği, kutsal kitap olan Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir”Konuşmasında, ayetlere de yer veren Sayar, Maide Suresi'nin 32. Ayetini, "...Her kim de birini(hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanlığı yaşatmıştır..." söyleyerek, kutsal kitap olan Kur'an-ı Kerim' in de bu konuya yer verdiğine değindi. İş güvenliği uzmanlarının hayat kurtarmak için yola çıka neferler olduğunu vurgulayan Sayar, kendisine ait birçok söz ile tezlerini destekledi.Peki, ne yapacağız?“Kendimizi bu alanda geliştirmeliyiz, örgütlenmeliyiz ve etik kurallar çerçevesinde çalışmalıyız ki mesleğimiz itibar kazansın” diyen Sayar, plaket takdiminin ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.Sayar, program sonunda öğrencilerin kitaplarını imzaladı ve onlarla sohbet etti.

20 NİS 2018

Ergoterapi, Fizyoterapi ve Odyoloji öğrencileri önlüklerini giydi!

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi, Fizyoterapi, Odyoloji bölümü öğrencileri Nermin Tarhan Konferans Salonunda düzenlenen törenle önlüklerini giydi.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi, Fizyoterapi, Odyoloji Bölümü öğrencilerinde önlük heyecanı yaşandı.Önlük giyme törenine Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlandı.Ardından Üsküdar Üniversitesi kurumsal videosu izlendi.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zelka'nın öğrencilere iyi temennilerde bulundukları konuşmalarının ardından öğrencilere öğretim üyeleri tarafından önlükleri giydirildi.Öğrenci ailelerinin de katıldı törende duygusal anlar da yaşandı.Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asgerova, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, Odyoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Didem Şahin Ceylan’ın da yer aldığı tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

19 NİS 2018

Ucuz bakıcı televizyon, konuşmayı geciktiriyor

Üsküdar Üniversitesi’nde düzenlenen II. Çocuk Gelişimi ve Nörolojisi Kongresinde çocuk gelişimi açısından 0-3 yaş arasındaki dönemin önemi vurgulandı. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, çocuğun sadece temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yetersiz olduğunu vurgulayarak “Çocukla ilgilenilmeyince, oyun oynanmayınca duygusal ihmal oluşuyor. Mesafesiz terk ediş oluyor, çocukların beyni daha az gelişiyor” dedi. Büyük kentlerde yaşayan çocukların risk altında olduğunu belirten Tarhan, “Televizyon ucuz bakıcı. Çocukta geç konuşmaya sebep oluyor” uyarısında bulundu.Üsküdar Üniversitesi Altunizade Kampüsü Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda düzenlenen ve ana teması, “Sağlıklı Gelişim İçin Harekete Geçin, Çocuğu Geliştiren Bakım: 0 – 3 Yaş” olarak belirlenen kongrede; uluslararası davetli konuşmacılar, sunumlar, panel ve bilimsel araştırma sunumları yer aldı.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Çocuğa yapılan her yatırım geleceğine etki ediyor”Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, çocuk gelişiminde 0-3 yaş döneminin çok önemli olduğunu belirterek bu dönemde yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyledi. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, nöro-gelişimsel bozuklukların çocuğun beyin ve zihin gelişimiyle ilgili olduğunu belirterek “0-6 yaş arasındaki bir çocuğun öğrendiği bilgi bütün hayatında öğrendiği bilgiden daha fazla olduğu bilimsel çalışmalarla kabul edilen bir görüş. Beynin nasıl çalıştığı anlaşıldıkça bu alandaki yeni bilgiler ortaya çıktıkça çocuğa yapılan her yatırım geleceğine etki ediyor” dedi.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Mesafesiz terk ediş, beyin gelişimini engelliyor”Çocuk ruhsal gelişimi içerisinde mesafesiz terk ediş kavramı olduğunu belirten Prof. Dr. Tarhan, “Bir çocuk evde annesiyle birlikte yaşıyor. Annesi onu yediriyor, temel ihtiyaçlarını karşılıyor ancak kendini işlerine veriyor. Çocukla ilgilenmiyor, çocukta duygusal ihmal oluşuyor. Çocukla birlikte zaman geçirme, oyun oynama ya da kucağına almak yok. Böyle durumlarda çocukta mesafesiz terk ediş oluyor, çocukların beyni daha az gelişiyor. Nöroplastisite daha zayıf oluyor. Böyle durumlar ilerde çocukluk çağı travmalarına sebep oluyor.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Ucuz bakıcı televizyon konuşmayı geciktiriyor” Çocuğu televizyon karşısına oturtuyor. Klip sendromu diye bir sendromdan bahsediliyor. Önce otizm zannediliyordu. Gecikmiş konuşmayla çocuk 3-4 yaşlarında çocuk psikiyatrisine geliyor. Bir araştırıyorsunuz ki çocuk bütün gün televizyon karşısında. Televizyon ucuz bakıcı. Çocuk iyi vakit geçiriyor ancak sözcük üretme ihtiyacı hissetmediği için beyninde konuşmayla ilgili alanlar uyarılmıyor. Uyaran olmadığı için çocukta gecikmiş konuşma ortaya çıkıyor. Böyle durumlarda uzmanlar çocuğu televizyondan uzaklaştırıp arkadaş ortamına sokuyorlar.  Günümüzde koşulların getirdiği bir risk var, apartman hayatı. Anadolu’da çocuk yürümeye başladıktan itibaren arkadaşlarıyla sosyal temasa geçer. Büyük kentlerde sosyal temas yok, kardeşi yoksa tek çocuksa tek arkadaşı televizyon oluyor” diye konuştu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 0-3 yaş çocukları geleceğe hazırlamak için anne ve babaların eğitilmesi gerektiğini, annelik babalık pratiği iyi değilse çocuğun iyi yetişmediğini belirterek bu kongrenin bu anlamda önemli faydalar sağlayacağını söyledi.Prof. Dr. Haydar Sur: “Dünyayı çocuklar kurtaracak”Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur ise bir halk sağlığı uzmanı olarak bakanlığın çeşitli kademelerinde çalıştığını, hayatının %90’ının çocuk sağlığı ile ilgili konularda geçtiğini söyledi. Çocuk gelişiminin çok önemli olduğunu ifade eden Sur, “Çocuğa yapılacak her yatırım gerçekten inanılmaz derecede geri dönüşümler sağlayacak, dünyayı çocuklar kurtaracak” dedi.Prof. Dr. Nilgün Sarp: “Ne kadar erken müdahale edersek o kadar güçlü oluruz”Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilgün Sarp da okul öncesi dönemin çok önemli olduğunu ifade ederek “Bu seneki temamız Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF’in 2030 yılı hedefi, geliştiren bakım 0-3 yaş. Fransa zorunlu eğitim yaşını 3 yaşa indirdi. Kaçırıyoruz, ne kadar erken o kadar başarılı. 0-3 yaştaki çocukları kaçırmamamız gerekiyor. Hem beynin haritalanması açısından hem ülkenin geleceğini şekillendirmesi açısından çünkü dünyada 800 milyon 5 yaş altı çocuk var. Ülkemizde 22 milyon. Ne kadar erken müdahalede bulunursak o kadar sağlam toplum oluşturabileceğiz” diye konuştu.Dr. Aigul Kuttumuratova, Dünya Sağlık Örgütü’nün çalışmalarını anlattı Kongreye katılan Dünya Sağlık Örgütü Kopenhag Avrupa Bölge Ofisi’nden Dr. Aigul Kuttumuratova, “Çocuk ve Yetişkin Sağlığı” başlıklı bir konferans verdi. Dr. Aigul Kuttumuratova, Dünya Sağlık Örgütü olarak 0-3 yaş arasındaki dönemin çok önemli olduğunu ve bu dönemle ilgili dünya çapında çalışmalar yaptıklarını anlattı. DSÖ olarak erken çocukluk dönemine odaklandıklarını ifade eden Kuttumuratova, çocuğu geliştiren bakım konusunda devletlerin, sivil toplum kuruluşlarının, ailelerin, eğitim sistemlerinin önemli görevleri olduğunun altını çizdi. Kuttumuratova, özellikle mülteci çocuklar, azınlık çocuklar, seks işçilerinin çocukları ve HIV’li kişilerin çocukları gibi zor koşullar altında yaşayan, beslenme ve sağlık sorunları yaşayan çocukların sorunlarına da odaklanılması gerektiğini vurguladı.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dünya Sağlık Örgütü Genel Merkezi, UNICEF, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği, Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği, Gelişimsel Pediatri Derneği ve Üsküdar Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen II. Çocuk Gelişimi ve Nörolojisi Kongresi’nde; eğitimciler, akademisyenler, çocuk gelişimcileri, psikologlar, psikiyatristler, anne-baba ve idarecilerin bilgi ve deneyimlerini paylaştı.İki gün sürecek kongreye Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nden Prof. Dr. Nurper Ülküer, Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abulfaz Suleymanov, Üsküdar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sinan Canan, Dr. Öğr. Üyesi Duygu Korkem, Dr. Öğr. Üyesi Filiz Shine Edizer, UNICEF Türkiye’den Dr. Mehmet Ali Torunoğlu, ABD’den Dr. Jane Lucas da katılarak alanlarıyla ilgili sunumlar yaptı.

16 NİS 2018

Prof. Dr. Haydar Sur öğrencilerle buluştu

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen “Sağlık çalışanı olmak” adlı etkinlikte üniversite adaylarıyla bir araya geldi.Konuşmasına kendi kariyeri ve eğitim hayatından örnekler vererek başlayan Sur, öğrencilere sevdikleri meslekleri yapmaları gerektiğinin altını çizdi.Sur, “Hayatta sevmediğiniz bir şeyi yapmayın, insanın eğer sevmediği bir şey onun mesleği haline gelmişse bu insan gerçekten acınacak bir haldedir, işe gelmek istemez stresli ve huzursuz olur” diye belirtti.Günümüzde bunun gibi birçok insan olduğuna dikkat çeken Sur, “Sevdiği işi yapmanın kişilerin başarı oranlarını üçe beşe katlar bu bilinen bir şeydir” dedi.Sağlıkçı olmanın avantajları Kolay iş bulma avantajının yanında kendi kararlarını verme olanaklarının sağladığı mesleki hazza da değinen Sur, “Yapacağınız işlerin bir kısmını kendi kararınızla yürütecek olmak iş tatmini verir, mesela acil müdahale gibi durumlarda sadece hastayla siz varsınızdır” şeklinde konuştu.Sur, “Sağlıkçılıkta kendi kararlarını verme imkânı olduğu için insan sıkılmadan monotonluğa düşmeden bu mesleği senelerce yürütebiliyor. Bir işe yaradığınızı hissedersiniz ve tatmin olursunuz. Aslında ağır koşulları olmasına rağmen diğer mesleklere göre sizi sürekli şarj eder ve bir daha işe yaramak istersiniz. Birisi size hayır- dua eder, mutlu olur böyle renkli bir ortamda çalışırsınız” dediSağlık Bilimleri Fakültesinin bölümlerine ilişkin de bilgi veren Sur öğrencilere bölümleri anlattı.Özellikle Ergoterapi bölümüne dikkat çeken Sur, bu mesleğin Türkiye’de çok az bulunduğunu ve oldukça önemli olduğunu da söyledi.Konuşmasının sonunda da katılımlarından dolayı Sur’a plaket takdim edildi.

30 MAR 2018

Ortopedi ve fizyoterapi uzmanları, sporcu sağlığını konuştu

Üsküdar Üniversitesi’nin düzenlenlediği Spor Travmatolojileri ve Rehabilitasyonu Kongresi’nde bir araya gelen ortopedi ve fizyoterapi uzmanları sporcu sağlığını ve en çok karşılaşılan spor yaralanmalarını masaya yatırdı. Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, kongre içeriğinde sporcularda daha sık rastlanan omuz, diz, ayak bileği, kalça ve kıkırdak yaralanmaları ile birlikte temel bilimler ve klinik pratik uygulamaların tartışılacağını, bilgi ve tecrübelerin paylaşılacağını söyledi.Üsküdar Üniversitesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Spor Travmatolojileri ve Rehabilitasyonu Kongresi, alanında uzman ortopedi ve fizyoterapi uzmanlarını bir araya getirdi. “Spor Yaralanmaları Patalojilerine Ortopedist ve Fizyoterapist Ortak Bakışı” başlıklı kongrede sporcu yaralanmaları, tedavi ve koruyucu önlemler ve sporcu sağlığı konuşuldu.Üsküdar Üniversitesi Altunizade Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongre, geniş bir katılımla gerçekleşti.Kongre Düzenleme Kurulu üyesi, Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, kongrenin başkanı olmadığını, kongre başkanının konuşmacılar ve katılımcılar olduğunu belirterek teşekkür etti. Kongrenin ortopedist ve fizyoterapistleri bir araya getirdiğini belirten Doç. Dr. Kaya, klinisyenlerin tecrübelerini aktaracağı verimli bir kongre olmasını beklediğini söyledi.Doç. Dr. Defne Kaya: “Sağlık profesyonellerine büyük iş düşmektedir”Dünyada ve ülkemizde sporun oldukça popüler olduğunu belirten Doç. Dr. Defne Kaya, kongreyle ilgili şunları söyledi: “Ulusal ve uluslararası platformlarda sporcuların takımlarını ve ülkelerini temsil ettiği, toplumlar tarafından ilgi gören, dostluk, centilmenlik, hoşgörü ile birlikte rekabetinde eşlik ettiği hem sporculara hem de izleyicilere keyifli bir zaman geçirmesini sağlayan organizasyonlardır. Ancak bu organizasyonlarda yaralanmalar da sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Spor yaralanmalarının tedavisinde ve sporcunun spora dönüşünde sağlık profesyonellerine büyük iş düşmektedir. Kongremizde olası spor yaralanmaları ortopedist ve fizyoterapist ortak bakışı ile incelenecektir. Kongremize alanında çok tecrübeli, ulusal ve uluslararası platformlarda klinik ve bilimsel katkılarda bulunan çok değerli Ortopedist ve Fizyoterapistler davet edilmiştir. Bununla beraber iki yabancı konuğumuz da spor yaralanmalarında kullanılan güncel uygulamalar ile ilgili tecrübelerini paylaşacaklardır.”En sık karşılaşılan yaralanmalar konuşulacakSpor Travmatolojisi ve Rehabilitasyonu Kongremizin ilk gününde Omuz İnstabilitelerinde Rehabilitasyon ve Patellar İnstabilitelerde Rehabilitasyon olmak üzere iki kurs düzenlendiğini ifade eden Doç. Dr. Defne Kaya, “Bu kurslarla omuz ve patellarinstabilitelere dair daha detaylı bilgilerin paylaşılması hedeflenmiştir. Kongre içeriğinde sporcularda daha sık rastlanan omuz, diz, ayak bileği, kalça ve kıkırdak yaralanmaları ile birlikte temel bilimler ve klinik pratik uygulamaların tartışılacağı, bilgi ve tecrübelerin paylaşılacağı keyifli olacağına inandığımız oturumlar bulunmaktadır” dedi.Doç. Dr. Defne Kaya, “Kongre dahilinde genç araştırmacılarımızı desteklemeyi de unutmadık. Düzenlenen ‘Bir Fikrim Var’ yarışması ile araştırmacılarımızın hayal gücünü zorlamayı ve olası proje önerilerinin ortaya çıkarılmasını hedefledik. Üsküdar Üniversitesinin ev sahipliğinde, akademik ve klinik tecrübelerin aktarıldığı, Ortopedist-Fizyoterapist iş birliğinin tekrar altının çizildiği keyifli bir kongre olmasını diliyoruz” diye konuştu.Prof. Dr. Haydar Sur: “Sporcu sağlığına önem verilmeli”Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, üniversite yıllarında profesyonel olarak voleybol oynadığını, sağ omuz bağının kopması sonucu spor hayatının sona erdiğini belirterek sporcu sağlığının önemine işaret etti. Bir halk sağlığı uzmanı olarak bu konunun kafasını her zaman kurcaladığını, ülkemizde bu konuda güzel şeyler olmasını istediğini belirten Prof. Dr. Sur, Türkiye’deki büyük kulüplerin sporcu sağlığı konusuna yeteri kadar önem vermediklerini vurguladı. Beşiktaş Spor Kulübü’nde iki yıl sağlık kurulunda görev yapan biri olarak genç sporculara standart sağlık eğitimi verilmesi şeklindeki önerisinin dikkate alınmadığını belirten Prof. Dr. Haydar Sur, “Bir eğitim kiti hazırladık. Yıldız Takımı, Genç Takımı ya da kulübe transfer edilen kimler varsa bu eğitimi almadan takıma alınmasın dedim ancak emeklerle hazırladığım kitin kapağını açan olmadı. Türkiye’nin en önemli kulübü olacaksınız ve eğitime bu kadar önem göstermeyeceksiniz. Diğer büyük kulüpler de farklı değil. Koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.Prof. Dr. Mehmet Zelka: “Nitelikli bireylerin yetişmesinde sporun önemi büyük”Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zelka ise bir toplumun sahip olabileceği en önemli kaynağının nitelikli yetişmiş insan gücü olduğunu belirterek “Asla kıymetli altınlar cevherler vs değil. Bunlar elbette önemli tabiatın bir unsuru olarak zenginliğin bir parçasıdır. Fakat en önemlisi yetişmiş, nitelikli insan gücüdür. İşte bu nitelikli insan gücünün niteliği, sayısı ne kadar fazla olursa o toplum o kadar zengin bir potansiyele sahip demektir. Bu niteliği kazandırmanın yollarından bir tanesi spor olsa gerek. İnsanların hem zihnen hem bedenen sağlıkçılarımızın belirttiği şekilde tam sağlık durumuna ulaşmalarında ciddi katkıları oluyor” dedi.İstatistiklere bakıldığında 4.5 milyon lisanslı sporcumuzun olduğunu ifade eden Zelka, “Ülkemizde 710 bin civarında faal spor yapan sporcularımız var. Toplumun hemen her kesiminde artık şuur arttığı için spora karşı büyük bir ilgi var. Spor popüler bir alan. Sporun yaygınlaşmasıyla beraber istenmese de yaralanmalar, travmalar oluşabiliyor. Bunların önlenmesi de ancak yetişmiş, nitelikli profesyonellerle mümkündür. O nedenle bu kongremiz profesyonellerin yetişmesine katkıda bulunacak mahiyette, nitelikli bir kongre olacaktır” diye konuştu. Üniversite olarak bu tür etkinliklere büyük önem verdiklerini belirten Zelka, bu kongrenin de oldukça verimli sonuçları olacağına inandığını ifade etti.Açılış konuşmalarının ardından “Spor Yaralanmaları Patolojilerine Ortopedist ve Fizyoterapist Ortak Bakışı” başlığı altında kongreye geçildi.Prof. Dr. Doral: “Spor cerrahları ve fizyoterapistler birlikte çalışmalı”Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral, “Spor Cerrahı Gözüyle Yumuşak Doku Mimarisi” başlıklı sunumunda yumuşak doku yaralanmalarının önemine işaret etti. Prof. Dr. Doral, kırık ve yaralanmalarda daha çok kemiğin gördüğü hasarın önemsendiğini belirterek yumuşak doku yaralanmalarının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Spor cerrahları, ilgili branş hekimleri ve fizyoterapistlerin birlikte çalışmasının önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Doral, rehabilitasyon sürecinde sporcu ile iletişimin önemini de vurguladı.Prof. Dr. İnci Yüksel, rehabilitasyon sürecinin önemini anlattıDoğu Akdeniz Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Prof. Dr. İnci Yüksel de “Spor Rehabilitasyonunda Motor Kontrol” başlıklı sunumunda rehabilitasyon uygulamalarıyla ilgili bilgi vererek spor travması ve yaralanmalarda tedavi sonrası rehabilitasyonun önemini anlattı.Sporcu Omzu konuşulduModeratörlüğünü Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral’ın yaptığı “Sporcu Omzu” başlıklı oturumda Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu ve Prof. Dr. Gül Baltacı, “İlk Omuz Çıkığı” başlıklı sunumları ile katıldı. Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu, genç sporcularda ilk omuz çıkığında ameliyatı önerdiklerini ifade etti.Doç. Dr. Ali Erşen ve Dr. Fzt. Elif Turgut’un “Omuzda Çok Yönlü İnstabilite” başlıklı sunum yaptıkları oturumda, Doç. Dr. Kerem Canbora ve Doç. Dr. Derya Çelik, “Rotator Kılıf Problemleri”; Doç. Dr. Kerem Birsel ve Doç. Dr. İrem Düzgün ise “Biceps Patolojileri” başlıklı sunumları ile yer aldı.Atölye çalışması düzenlendiBirinci oturumun ardından Ftz. Havier Gonzalaz Gorriz’in öncülüğünde “Spor Yaralanmalarında Tecar Terapi Kullanımı ve Güncel Yaklaşımlar” başlıklı atölye çalışması düzenlendi.Atölye çalışmasının ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. Ömer Taşer’in gerçekleştirdiği “Sporcuda Diz Bağ Yaralanmaları” başlıklı ikinci oturum gerçekleştirildi. Oturuma Opr. Dr. Asım Kayaalp ve Uzm. Fzt. Abdulhamit Tayfur, “İzole İç Yan Bağ Yaralanmaları”; Prof. Dr. Reha Tandoğan ve Doç. Dr. Baran Yosmaoğlu, “Çoklu Bağ Yaralanmaları”; Prof. Dr. Egemen Turhan ve Doç. Dr. Defne Kaya, “Medial Patellofemoral Ligament Patolojileri”; Prof. Dr. Ömer Taşer ve Uzm. Fzt. Mesut Selami ise “Kısmi Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları” başlıklı sunumları ile katıldı.Aşil Tendon Patalojileri konuşuldu“Sporcuda Ayak Bileği Yaralanmaları” başlıklı diğer oturumun moderatörlüğünü Prof. Dr. Reha Tandoğan yaptı. Oturumda, Doç. Dr. Kaan Irgıt ve Doç Dr. Hande Güney, “Aşil Tendon Patolojileri”; Doç. Dr. Barış Kocaoğlu ve Prof. Dr. Nilgün Bek, “Ayak Bileği Kronik İnstabiliteleri”; Doç. Dr. Kaya Akan ve Doç. Dr. Gürsoy Coşkun, “Sindezmoz Yaralanmaları”; Doç. Dr. Semih Ayanoğlu ve Arş. Gör. Mahmut Çaluk, “Plantar Fasiit” başlıklı sunumları ile yer aldı.Özel Terapatik yaklaşımlar masaya yatırıldı“Özel Terapatik Yaklaşımlar” oturumunun moderatörlüğünü Doç. Dr. Defne Kaya gerçekleştirirken, Fzt. Erdem Yörükoğlu, “Graston Tekniği: Yaralanmalardan Korunma ve Yaralanmalardan Sonra Uygulamaları” ve Uzm. Fzt. Görkem Dizdar, “Kas – Enerji Teknikleri: Spor Yaralanmalarından Korunma ve Yaralanma Sonrası Uygulamaları” başlıklı sunumları ile programa katıldı.Spor Travmatolojileri ve Rehabilitasyonu Kongresi’nin birinci gününde Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi’nde, kongre bünyesinde iki ayrı kurs verildi.31 Mart 2018 Cumartesi kongrenin üçüncü gününde ise, alanında uzman fizyoterapist ve hekimler gerçekleştirdikleri sunumlar ile katılımcılarla bir araya gelecek.

28 MAR 2018

“Türkiye’de sağlıkla ilgili araştırmalar hep ihmal edildi”

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Üsküdar Üniversitesi akademisyenlerine TÜSEB’in kuruluşu, insan kaynakları yapılanması ve proje destek programları ile ilgili sunum gerçekleştirdi.“TÜSEB sağlıkçılara motivasyon verecek”Üsküdar Üniversitesi Senato toplantı odasında gerçekleşen programın açılış konuşmasını yapan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, TÜSEB’in varlığının sağlık projelerinde ve yapılacak araştırmalarda yeni bir heyecan oluşturacağını belirtti.Tarhan şunları söyledi: “Sağlık bilimleri konusundaki araştırmalar TÜBİTAK içinde harcanıp gidiyor. Ülkemizde ilaç, enzim ve nörobilim alanlarında projeler var. Ancak TÜBİTAK’ta mühendisler bunları anlayamıyor, sağlıkçılar azınlıkta kalıyor.Sağlıkla ilgili araştırmalar hep ihmal edildi. Kötü niyet yok ama sağlık alanında bizim gelişmemizi engelledi. TÜBİTAK sadece mühendislik kurumunda işliyordu.TÜSEB ile birlikte daha değişik yapılanma şeklinde yol alacağız. Sağlık alanında yapılan çalışma ve projelerde yeni bir heyecan oluşturacağını, sağlıkçılara motivasyon vereceğini rahatlıkla söyleyebilirim.İnşallah bu uygulama alanında da ortaya çıkar.”Sağlığın TÜBİTAK’ıyızTürkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Bayram Yılmaz da “Türkiye’de uluslararası rekabete uygun bilimsel araştırma yapacaksak ekosistemin abc’sini yeniden yapılandırmamız gerekmektedir” dedi.Kuruluş amacımızı soranlara sağlığın TÜBİTAK’ıyız diyen Yılmaz, “devletimiz TÜSEB’i sağlık araştırmalarını, sağlık argesini fonlayıcı kuruluş olarak kurdu.Sağlık alanında çalışmalar üzerinde strateji değişikliğine gidildi, sağlığa bambaşka bir sayfa açmak için yola koyulduk” şeklinde konuştu.Devletin sağlık alanındaki araştırmaları stratejik olarak gördüğüne dikkat çeken Yılmaz “görmesi de gerekiyordu. Geç kalınmış bir proje ama nerden başlanırsa kâr.Devleti yönetenler bu kadar sağlık harcamalarıyla hastanenin sarf malzemeleri, malzemelerin tedariklerinin yurtdışından yapıldığını, ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe bugün bir inisiyatif alıp başlarsak 10-15 yıl sonunda bir şey karşımıza gelebilir ama bugün başlamazsak 20 yıl sonra devletimizin bütçesinin çok büyük bir kısmını uluslararası ilaç şirketlerine, sigorta şirketlerine teslim etmek zorunda kalacağımızı gördü. Bugün başlayınca ne zaman bir ürün çıkacak bilmiyoruz.Ama 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı arasında, Türk bilim diasporası için harikulade işler çıkartan insanların olduğunu biliyoruz.İnşallah bunu görmeye de bizim ömrümüz vefa eder” dedi.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilgün Sarp tarafından katılımlarından dolayı Yılmaz’a teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.Akademisyenlerle toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi. 

26 MAR 2018

Üsküdar Üniversitesi’nde ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ semineri gerçekleştirildi

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üy. Hacer Kayhan ve Dr. Öğr. Üy. Rüştü Uçan'ın moderatörlüğünü yaptığı “İş Sağlığı ve Güvenliği” seminerinin konuğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Hüseyin Baran Akınbingöl idi.Nermin Tarhan Konferans salonunda gerçekleşen program da “İş güvenliği uzmanı sadece iş sağlığı ve güvenliğini değil, borçlar kanunu, yönetmelikler, kanun gibi konulara hâkim olmalı” diyen Akınbingöl kök ve neden analizi konularına da değindi.Akınbingöl, “Öncelikle kaza inceleme metodu ortaya koymamız lazım. Metodoloji ortada yok, sadece sorular ve cevaplar ortada. Bu incelemenin eksik kalmasına, gereksiz yere inceleme yapılmasına neden olur. Normlar hiyerarşisinde 160 sözleşmelerindeki 119 no'lu sözleşme, işin tekniği bakımından önemli bir sözleşme. Dünyada makinelerin kurguları için harcanan para bugün 5.6 milyar dolar. Türkiye'nin bu payda etkisi sıfır” şeklinde konuştu.“Kontrol parametrelerinde ekonomiklik önemli bir detay”İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme yönteminde kabul edilebilir risk seviyesi önemli bir madde diyen Akınbingöl, “Önleme ve ramak kala olay da devamında gelen değerlendirme yöntemleridir. Risk, risk değerlendirmesi ve tehlike tanımlarına İSG uzmanının dikkat edip, bu tanımlara uyarak hareket etmesi gerekiyor” dedi.“Risk eşittir hedefler üzerindeki belirsizliğin etkisi”"Risk değerlendirmesinin bir ekip işi olduğuna dikkat çeken Akınbingöl, “İşveren, ihtiyaca göre bu ekip dışındaki kişi ve kuruluşlardan da yardım alabilir. Risklerin belirlenmesi ve analizinde etkilerin büyüklüğü ve önemi belirleyici bir detay. Risk zararın olma olasılığı ile şiddetin kombinasyonudur” diye belirtti.Konuşmasının ardından sorulara yanıt veren Akınbingöl'e katılımlarımdan dolayı plaket takdimi yapıldı.Haber ve Fotoğraflar: Beyza Bıyıkoğlu

23 MAR 2018

Onlar da bağımsız birey olabilir!

Bilim ve Ötesi Kulübünün gerçekleştirmiş olduğu “Down sendromu ve farkındalık günü” etkinliğine Prof. Dr. Yasemin Alanay konuşmacı olarak katıldı. Üsküdar Üniversitesi Emir Nebi Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe Dil ve Konuşma Terapisi bölümü öğrencileri ile Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri katıldı.Down sendromu ile ilgili toplumsal farkındalık oluşturma amacıyla gerçekleşen etkinlikte Alanay, down sendromunun nasıl oluştuğunu, downlu bireylerde gözlemlenebilecek belirtileri ve down sendromlu bireylerde nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin önemli paylaşımlarda bulundu.Down sendromunun birçok kromozom hastalığından yalnızca biri olduğunu belirten Alanay, bunun çok yaygın bir hastalık çeşidi olduğunu ifade etti. Alanay “down sendromlu bireyler anne babalarından çok birbirlerine benzerler’’ dedi.“Desteklenmeyen downlu birey konuşamayabiliyor’’Downlu bireylerin hafif zihinsel yetersizliklerinin olduğunu, uygun tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri ile bunun en aza indirilebileceğini ve desteklenirse lise düzeyinde eğitimlerini tamamlayabileceklerinin altını çizen Alanay, downlu bireylerin ancak bu şekilde bağımsız bireyler olabileceğini vurguladı. Tam aksi olan desteklememe ve yetersiz rehabilitasyon durumunda ise downlu bireyin konuşmayı bile öğrenemeyeceğini, topluma karışamayacağını belirtti.“Down sendromunu bebek anne karnındayken de öğrenmek mümkün!’’Down sendromunun laboratuvar testleri ile bebek henüz anne karnındayken de öğrenilmesinin mümkün olabileceğini söyleyen Alanay, bu durum karşısında aileyi hazırlamak adına ailelere Down Sendromu ile ilgili genetik danışmanlık verilerek, bu süre içerisinde aileye bilinçlendirme yapılabileceğini dile getirdi.“Bugün Down sendromlu bireylerin yaş ortalaması, downsuz bireyler ile aynı’’Alanay, down sendromunun öğrenildiği andan itibaren ailenin kendisini buna hazırlamasının ve uygun tedavilerin, rehabilitasyonların uygulanmasının ardından downlu çocuğun henüz onlu yaşlarda hazırlanması gerektiğini vurguladı. Down sendromlu bireylerin eskiden otuz yıl süren ömrünün ise günümüz şartlarının iyileşmesi ile ortalama down sendromlu olmayan bir birey ile aynı olduğunu açıkladı.Downlu bireylerde sağlık problemleri ile psikolojik problemlerin birleşmesi ile hipoteni gibi kas gevşekliğine, üşengeçliğe, yorgunluğa, sinirliliğe sebep olan rahatsızlıklar ortaya çıkabileceğini de belirten Alanay, günümüzde down sendromu tedavisi için bir ilaç olmadığını fakat kobaylar üzerinde gerçekleştirilen deneyler sonucunda gelecekte ilaç üretileceğini belirtti.Gerçekleşen etkinliğin ardından Alanay’a, Bilim ve Ötesi Kulübü tarafından plaket takdim edildi.

12 MAR 2018

Prof. Dr. Haydar Sur “Kapitalizm, gölgesini satamayacağı ağacı keser”

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezinde konuşmacı olarak katıldığı “Sağlıkta Ahlak Sempozyumu” nda ‘Modern Tıbbın Ahlakı’ konusunu ele aldı.Batı tıbbının kapitalist sistemde kullanılması kötüdürProf. Dr. Haydar Sur, Batı tıbbının kötü olmadığına dikkat çekti. Sur, “Batı tıbbının bugünkü kapitalist sistemde kullanışı kötüdür” dedi.Hekim lafının yerleşmesi için mücadele edeceğim!Sur, tabip kelimesinin robotluğa yakın bir terim olduğunu vurguladı ve ekledi ; “Türk Tabipler Birliği ismini yeniden şekillendirirsek hekim lafının yerleşmesi için mücadele edeceğime söz veriyorum.”Sağlık Endüstrisi olmasaydı ahlaksızlıklarımız daha insani hatalar düzeyinde kalacaktıProf. Dr. Haydar Sur iki grup hasta sistemden uzaklaşmalı dedi. Bu iki grubu “ne yapsan iyileşecek hastalar ve ne yapsan ölecek hastalar” olarak dile getirdi. Asıl ahlaksızlık bu iki grubun sistemde olması diyen Sur şunları kaydetti. “Sistemde bunlar üzerinden ekonomi oluşturuluyor. Sağlık endüstrisi olmasaydı ahlaksızlıklarımız daha insani sınırlarda ve daha insani hatalar düzeyinde kalacaktı” şeklinde konuştu.“Kapitalizm, gölgesini satamayacağı ağacı keser”Kapitalizm gölgesini satamayacağı ağacı keser diyen Prof. Dr. Haydar Sur, kapitalizmin dini, imanı, ahlakı ve vicdanı olmadığına dikkat çekti. Sur, tıbbi hizmetlerin de kapitalizm çukuruna düşmüş olduğunu söyledi.“Yoğun bakımlar cenaze merasimlerinin arka bahçesi haline geldi”“Yoğun bakımlarda ölüm anı yaklaşmış insanların evlerine gönderilmesinden yanayım” diyen Sur, “Cenaze merasimlerinin ve ölümün ağırlığının evde hissedilmemesi için yoğun bakımlar onların arka bahçesi haline geldi.Böyle bir şey yok. Ölümle herkes barışacak” dedi.“Ahlaksızlığın esas kodları: ihtiyaç, talep, kullanım”Prof. Dr. Haydar Sur “sağlık hizmetlerinde talep esnektir, başka bir deyişle ihtiyaç olunmayan şeyler size satılabilir. Talebi tam belirleyemediğimiz için kullanım oranları devreye giriyor.Bu da yükseldikçe toplumun çok ihtiyacı varmış gibi bir hava estiriliyor” diye belirtti.“Hastalarını eve paket gibi yollayan sağlık örgütleri değiştirilmeli” Prof. Dr. Haydar Sur, hastaları paket gibi taburcu eden sağlık örgütlerinin bir an önce değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.Sur; “sosyal hizmetlerle desteklenmeyen sağlık hizmetleri hastalarını eve paket gibi yollamaktan daha öteye geçemez” dedi.Programın sonunda katılımlardan dolayı Sur’a plaket takdim edildi.Haber ve Fotoğraflar: Ahmet Zeren 

08 MAR 2018

Ergoterapi “kadınlar” için var

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı ve MÜTEM Müdürü Prof. Dr. Sevda Asqarova öncülüğünde Ergoterapi Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün anlamına  ithafen “Ergoterapi ve Kadın" temalı üç poster hazırladı.Ergoterapi Külübü Başkanı Gizem Aytar ve Başkan Yardımcısı Berkay Karpuz , bireyin bağımsızlığını ve kişinin yaşam kalitesini ele alan Ergoterapi Kulübü olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kadınların sorun yaşadığı kişinin günlük yaşamını etkileyen faktörleri ele aldığını, ‘Kadına Şiddette Ergoterapi’, ‘Meme Kanserinde Ergoterapi’ ve ‘Kadın Sağlığında Ergoterapi konularında posterler hazırladıklarını anlattı.Gizem Aytar ve Berkay Karpuz’un verdiği bilgiye göre posterlerin teması şöyle:Meme Kanserinde Ergoterapi: Kanser tanısı öğrenildiğinden itibaren hem kişi hem de ailesi için birçok güçlüğü beraberinde getirmektedir. Bu süreçte her bir bireyde çeşitli fiziksel, duygusal ve davranışsal tepkiler ortaya çıkabilmektedir. Ergoterapi yaklaşımlarıda bireyin fiziksel, duygusal, psikolojik ve psikososyal fonksiyon bozuklukları semptomlarını incelerken kişi merkezli problem çözücü bir yaklaşım geliştirilir. Tedavi sürecinde adapte olmasında, günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirebilmek için ergoterapistler bir yol gösterici olarak hastaya bu konuda yardımcı olabilir.Kadına Şiddette Ergoterapi: Kadına uygulanan psikolojik veya fiziksel şiddet, kadınların benlik saygısını, ekonomik bağımsızlığını, gereken istihdamı almasını ve bağımsız olarak toplumda yaşayabilmesini engelleyebilir. Ergoterapistler kişinin benlik saygısını korumasını, yaşam kalitesinin artmasının sağlanmasını, hayata bağımsız devam edebilmesinin sağlanmasını ve kişinin güvenliğini önemseyen müdahale yöntemleri gerçekleştirir. Bu yöntemler şöyle sıralanabilir:1) Güvenlik planlaması2) Uyuşturucu ve alkol bilinci3) Güvenli seks uygulamaları4) Saldırganlık ve savunma beceri eğitimi5) Öfke yönetimi6) Stres yönetimi7) Sınır belirleme8) Mesleki ve eğitimsel beceri belirleme9) Para yönetimi belirme10) Konut başvurusu11) Serbest zaman aktivitesi12) Hijyen, ilaç rutini ve beslenme.Kadın Sağlığında Ergoterapi: Ruh ve beden sağlığı her insan için bir bütün olarak kabul edilmelidir. Bir taraf eksik kaldığında diğer sorunlardan dolayı tüm beden etkilenmektedir. Çalıştıkları meslekler, yaşam standartları, ruhsal bozuklukları, bulundukları ortamlar gibi son derece dikkat edilmesi gereken konular, kadınların hastalıklara vermiş oldukları tepkileri belirler. Ergoterapistler, hastalarının mevcut rollerinin yerine getirilmesi konusunda endişe duyduğunda hastalarına enerji tasarrufu teknikleri öğretmek gibi geleneksel olarak etkili stratejileri ve aktivite uygulamalarını kullanabilir. Ayrıca, bir grup bağlamında fiziksel aktivitelerin geliştirilmesi sosyalleşmeyi teşvik edebilir.”

05 OCA 2018

Şarkıcı Özgün Üsküdar Üniversite'sinde

Sevilen şarkıcı Özgün, Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Kulübünün düzenlediği "Özgün ile +1 Fark'la Söyleşi" ye katıldı. Down sendromlu oğlu olan Özgün, hastalık ve farkındalığına ilişkin önemli paylaşımlarda bulundu.  Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşinin açılış konuşmasını yapan Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot, down sendromu, tipleri, nasıl geliştiği, risk faktörleri ile neden olduğu sağlık sorunları ve yaşama etkisi gibi konu başlıklarına değindi.Down sendromunu, kromozom anomalisi olarak tanımlayan Konrot, 21. kromozomun iki yerine üç adet oluşarak geliştiğini söyledi. Down sendromlu kadınların doğum yapma şansının %50 olduğunu ancak; doğumların büyük bir kısmının düşükle sonuçlandığına dikkat çeken Konrot, down sendromlu bireylerde kalplerinin doğuştan arızalı olmasının yanı sıra; lösemi, erken yaşlanma, obezite, uyku apnesi, iskelet sistemi anormallikleri gibi sağlık problemlerinin de gözlenmekte olduğunu belirtti.Yaşam süreleri uzayabilirÖzbakım becerileri gelişmiş sendromlu bireylerin yaşam sürelerinin uzadığını, bu kişilerin 50 yaşına kadar yaşayabildiklerini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Konrot, yaşam sürelerinde çevresel koşulların ve topluma katılmalarının da oldukça önemli olduğunu söyledi.Dil, hayatın kısaltmasıdırDil eğitimini oldukça önemsediklerini söyleyen Konrot, dilimizi kullanarak yaşamımızı nasıl kontrol altına aldığımızdan bahsederken Konrot dilin öğrenme sürecini hızlandırdığını kaydetti.  Konrot’un konuşmasının ardından sevilen şarkıcı Özgün davet edildi.Daha çok ilgi göstermelisinizKonuşmasına iki buçuk yaşındaki down sendromlu oğlu Ediz'den bahsederek başlayan Özgün, hastalığın farkındalığının önemine dikkat çekerek;"Çocuğu toplumdan soyutlarsanız hayattan koparmış olursunuz. Down sendromuna ise daha çok ilgi göstermelisiniz. O yüzden biz de Ediz'i özel eğitime götürdük." İfadelerini kullandı.Özgün, Türkiye şartlarında sendromlu ve engeli olan çocuklara sunulan imkânlara ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:"Normal insanlar için bile hayat oldukça zor. Yapılması gereken çok şey var. Okullarda ayrımcılıklar olabiliyor.”Konuşmasında diğer çocukların sendromlu çocuklarla aynı sınıfta olmak istemediklerine de vurgu yapan Özgün, sosyal hayatta yapılan çalışmaların yetersizliğinden bahsetti.Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşi; çiçek, plaket takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

28 ARA 2017

Stajyerlikte tutum ve davranış nasıl olmalı?

Ergoterapi bölümü son dönem seminerinin konusu “Stajyerlikte Tutum ve Davranış” konuğu ise NPİSTANBUL Beyin Hastanesinden Uzm. Klnk. Psk. Yıldız Burkovik idi.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi bölümü tarafından düzenlenen seminerlerin sonuncusu yapıldı.Bölüm başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova’nın öncülüğünde düzenlenen ilk dönem seminerlerin sonuncunun konusu “Stajyerlikte Tutum ve Davranış” dı.Klnk. Psk. Yıldız Burkovik’in konuşmacı olarak katıldığı seminere öğrencilerin ilgisi yoğun olurken seminerin açılış konuşmasını Prof. Dr. Sevda Asqarova yaptı.Burkovik, staj yapmanın amaçlarından ve stajın öğrencilere katkılarının önemine dikkat çektiği konuşmasında, staja veya uygulamaya çıkan öğrencilere gittikleri kurumda veya ortamda nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda paylaşımlarda bulundu.NPİSTANBUL Beyin Hastanesi olarak bünyelerinde stajyerler bulundurduklarını ifade eden Burkovik, öğrencilerin konuya ilişkin merak ettikleri soruları da cevapladı.Asqarova, katılımından ve verdiği bilgilerden dolayı Burkovik’e teşekkür ederek çiçek takdim etti.Etkinlik fotoğraf çekimiyle sona erdi.

18 ARA 2017

Felsefe ve Ergoterapi konuşuldu

Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölümü güz dönemi seminerleri kapsamında “Felsefe ve Ergoterapi” başlıklı bir seminer gerçekleştirdi. Seminere konuşmacı olarak Prof. Dr. İbrahim Özdemir katıldı.Güney Yerleşke Duha Beker Salonunda yapılan seminere Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrenci ve öğretim üyelerinin ilgisi yoğun oldu.Üsküdar Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir’in konuşmacı olarak katıldığı seminerin açılış konuşmasını Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova yaptı.Daha sonra Prof. Dr. İbrahim Özdemir Ergoterapinin Felsefi Temelleri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.Özdemir konuşmasında, felsefenin kelime anlamını ve zaman içindeki gelişimini anlattı. Sokrates, Platon, Gazali, Konfüçyus gibi önemli filozofların düşüncelerini ve sordukları soruları açıklayarak felsefenin öneminden ve sorgulamanın gerekliliğine dikkat çeken Özdemir, Ergoterapi mesleğinin felsefik temellerine vurgu yaptı. Mevlana’nın öğretilerinden olan ‘Ne olursan ol, yine gel!’ öğretisinin Ergoterapi mesleğinde ne kadar önemli olduğunu anlatan Özdemir, öğrencilere mezun olduklarında herkese eşit ve saygılı hizmet vermelerinin önemini verdiği örneklerle anlattı.İlginin yoğun olduğu seminer sonunda Prof. Dr. Sevda Asqarova Özdemir’e öğrencileri adına çiçek takdim etti.

13 ARA 2017

Haklarını bil güçlü ol!

Üsküdar Üniversitesi 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında “Haklarını Bil Güçlü Ol” başlıklı bir konferans düzenledi. Konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Celal Erbay katıldı. Erbay, her birimizin birbiri üzerinde hakkı olduğunu ifade eden Erbay, toplumdaki dejenerasyonun toplumdaki hak ve hürriyetlerin ihlalinden dolayı yaşandığını kaydetti.Üsküdar Üniversitesi Küresel Gençlik Araştırmaları Merkezi KÜGEMER'in düzenlediği “Haklarını Bil Güçlü Ol” konferansı Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda yapıldı.Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansa konuşmacı olarak katılan 23.Dönem Düzce Milletvekili, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Erbay, İnsan hak ve ihlalleriyle ilgili önemli paylaşımlarda bulundu.Haklarımız toplumu güzelleştiriyorHiçbir hukuk sisteminin “Yaradan” kadar insan haklarını gözetmediğine dikkat çeken Erbay, temel hak ve hürriyetlerimizin Allah’ın bize bir lütfu olduğunu, onlar sayesinde hayatımızı, toplumumuzu güzelleştirdiğimizi kaydetti.Konuşmasında Roma Hukuku’na da değinen Erbay şu değerlendirmelerde bulundu:“Roma hukuku bir köle hukukudur. İnsan haklarına önem verilmez, kadının hiçbir değeri yoktur bu sistemde.”Hak ihlali toplumu dejenere ediyorHer birimizin birbiri üzerinde hakkı bulunduğunu ifade eden Erbay, toplumdaki dejenerasyonun nedeninin ise hak ve hürriyetlerin ihlal edilmesinden ortaya çıktığını söyledi.  Prof. Dr. Celal Erbay, “Dış mihraklar, yerli birlikleri vasıtasıyla Türkiye’de hak ve hürriyetleri ihlal etmiştir, edecektir.” diyerek de konuşmasını sonlandırdı.Konuşmanın sonunda Prof. Dr. Celal Erbay’a Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı, KÜGEMER Müdürü Doç. Dr. İsmail Barış hediye takdiminde bulundu.

11 ARA 2017

Ergoterapi öğrencilerine teknoloji bağımlılığı anlatıldı

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü tarafından Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova’nın öncülüğünde düzenlenen seminerde konuşma yapan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin, teknoloji bağımlılığına dikkat çekti. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen seminerler dizisi devam ediyor. Üsküdar Üniversitesi Güney Kampüsü Duha Beker Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere konuşmacı olarak NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin katıldı.“Ben Bağımlı Değilim” başlıklı bir sunum yapan Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin, bağımlılık problemini el aldığı konuşmasında teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere Bağımlılığın Epidemiyolojisi ve Etiyolojisi, Bağımlılığın Nörobiyolojisi, bağımlılık davranışı, bağımlılıkta beyinde neler oluyor, bağımlılık riskini artıran faktörler konularına değindi.Teknolojinin hayatımızdaki yerine de değinen Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin, hangi durumların teknoloji bağımlılığı olduğunu da anlattı. Katılımın oldukça yoğun olduğu seminer çiçek takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

07 ARA 2017

Otistik öğrencilerin performansı ayakta alkışlandı

3 Aralık engelliler günü kapsamında Üsküdar Üniversitesi otizmli çocuk ve gençleri misafir etti. “Özel Ritim” etkinliğine onlarca otistik öğrenci katıldı. Öğrencilerin canlı performansları ise katılımcılardan tam not aldı. Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ve Çocuk Gelişimi Kulübünün 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında organize ettiği “Özel Ritim” etkinliği öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.Nermin Tarhan konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Bağcılar Lokman Hekim Özel Eğitim Merkezi ile Hayriye Kemal Kusun Özel Eğitim Uygulama Okulunda otizm tanılı öğrenciler katıldı.Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilgün Sarp’ın açılış konuşması yaptığı etkinlikte otizm farkındalığına dikkat çekildi.Otizmli öğrencilerin oluşturduğu koro birbirinden güzel parçaları seslendirildi.Öğrencilerin seslendirdiği eserlere ilerleyen dakikalarda velileri ve katılımcılar da eşlik etti.Öğrencileri Üsküdar Üniversitesi öğrencileri de yalnız bırakmadı. Onlar da sahneye çıkarak öğrencilerle dans edip, keyifli dakikalar geçirdi.Etkinlik Üsküdar Üniversitesi’ne teşekkür konuşmasının ardından sona erdi.

01 ARA 2017

Geleceğin Terapistlerine Duyu Bütünleme Terapisi

Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Sevda Asqarova’nın öncülüğünde düzenlenen ‘’Duyu Bütünleme’’ seminerine katılan Duyu Bütünleme Terapisti, Uzman Fizyoterapist Aymen Balıkçı, klinikte terapistlerin nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında bilgiler verdi. Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke Duha Beker Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Duyu Bütünleme Semineri’ne katılan Uzman Fizyoterapist Aymen Balıkçı, tecrübelerini genç öğrencilerle paylaştı.Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova’nın öncülüğünde düzenlenen seminerde Aymen Balıkçı, Duyu Bütünleme üzerine çalışmalarını anlattı.Ergoterapist Jean Ayres’in geliştirdiği duyu bütünleme teorisini ve zaman içindeki gelişiminden bahseden Aymen Balıkçı, duyu bütünleme teorisindeki temel duyu sistemlerinin fizyolojisini açıkladıktan sonra klinikte terapistlerin nelere dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.Duyu bütünleme teorisi üzerine geliştirilen modelleri anlatan Balıkçı, literatürde yer alan diğer modellere de değindi.  Ayres’i anlatan belgesel bir bölüm ve duyu bütünleme değerlendirmesi videosu gösteren Aymen Balıkçı’nın semineri büyük ilgi gördü.Katılımcıların ilgi gösterdiği seminerde soruları da cevaplayan Aymen Balıkçı’ya Ergoterapi bölümü adına çiçek taktim edilerek fotoğraf çekimiyle sona erdi.

16 KAS 2017

Ergoterapi öğrencileri moral depoladı

 Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü öğrencileri vizeler öncesi bölüm yemeği ve moral eğlencesinde buluştu. Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Yemekhanesinde gerçekleştiren programa Ergoterapi bölümü öğrencilerinin yanı sıra Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur ve Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asqarova da katıldı. Yemek öncesi tüm öğrencilere sınavlarında başarılar dileyen Sur; “Ergoterapi bölümünün gerçekleştirdiği bu etkinliği artık tüm bölümlerde yapmak istiyorum. Sizler buna öncü oldunuz dedi.”Yemekten sonra Nermin Tarhan Konferans Salonu’na geçen ekip, moral etkinliğine devam etti.Nermin Tarhan Konferans Salonunda önce karaoke yapan öğrenciler daha sonra şarkılar söyleyip, dans etti.Birincilere kitap hediyesiSon olarak ödüllü dudak okuma yarışması yapan öğrencilerden birinci olan takıma Prof. Dr. Haydar Sur ve Prof. Dr. Sevda Asqarova tarafından, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın kitapları hediye edildi.Sur ve Asqarova’dan resitalEtkinliğin kapanışını ise Prof. Dr. Haydar Sur ud çalarak, Prof. Dr. Sevda Asqarova ise piano çalarak "Üsküdar’a Giderken" şarkısı ile yaptılar.

03 KAS 2017

Ergoterapi öğrencileri duyu bütünleme söyleşisinde

Üsküdar Üniversitesi, Ergoterapi Bölümü tarafından organize edilen "Duyu Bütünleme Üzerine Söyleşi" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı ve MÜTEM Müdürü Prof. Dr. Sevda Askarova'nın öncülüğünde organize edilen söyleşinin konuğu İngiltere'den Uzman Fizyoterapist Ebru Albayrak Sidar'dı. Söyleşiyi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'ndan çok sayıda akademisyen ve öğrenci ilgiyle takip etti.Söyleşi öncesi bir açılış konuşması yapan Prof. Dr. Sevda Askarova, ergoterapinin öneminden bahsetti, şu an öğrenim hayatı devam eden öğrencilere mesleğin günümüzde ulaştığı durumu hakkında bilgiler verdi.Daha sonra söz alan Uzman Fizyoterapist Ebru Albayrak Sidar konuşmasının büyük kısmında İngiltere'deki ergoterapi çalışmalarından bahsetti. Sahibi olduğu Duyusal Akademi'yi de anlatan Sidar, duyu bütünlemeyle ilgili önemli konuların altını çizdi.Ergoterapi hangi alanlarda kullanılıyor?Ergoterapinin tanımını yapan ve uygulama sahaları hakkında bilgiler veren Uzman Fizyoterapist Ebru Albayrak Sidar; "Duyu bütünleme terapisi; bütün dünyada çocuklar için dikkat eksikliği, hiperaktivite, uyku sorunları, yemek bozuklukları, prematürite kaynaklı sorunlar, tuvalet kaçırma problemleri, öğrenme sorunları gibi farklı alanlardaki gelişimsel problemlerin tedavisinde kullanılan ve bilimsel çalışmalar ışığında uygulanan bir terapi şeklidir. 0-16 yaş arasındaki tüm çocuklara uygulanmaktadır.Ergoterapi tedavisinin faydalarıTerapide çocuğun sinir sisteminin gelişmesi sağlanarak kalıcı nörolojik destek sağlanır ve bu sayede duygusal, davranışsal, algısal ve fiziksel gelişimler hızla desteklenir. Terapinin başında çocuğun duyusal profili tespit edilir ve uygulanacak terapi bu profile göre belirlenir. Duyu bütünleme terapisi, bu alanda problemler yaşayan çocuğa özel hazırlanmış olan eğlenceli oyun ve aktiviteler eşliğinde uygulanan bir tedavi şeklidir. Duyu bütünleme problemleri tek başına farklı sorunlara sebep olarak gözlemlenebileceği gibi, çocukluk çağında karşılaşılan farklı bozukluk ve tanılara eşlik edebilir." dedi.Etkinliğin sonunda Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Askarova, katılımından dolayı Ebru Albayrak Sidar'a bir teşekkür çiçeği takdim etti.

31 EKI 2017

Sağlık Hizmetlerinde İnsani İlişki Odaklı Yaklaşım

Psikiyatrist Oğuz Omay, Üsküdar Üniversitesinde düzenlenen ‘Sağlık Hizmetlerinde İnsani İlişki Odaklı Yaklaşım’ Konferansının konuğu oldu. Konferansa çok sayıda akademisyen ve sağlık bölümlerinden öğrenciler katıldı. Üsküdar Üniversitesi Çarşı ve Merkez Yerleşkelerinde düzenlenen, kişilerarası odağı sağlamak, çalışanları verimli kılmak ve sağlık bölümlerinde öğrenim görenleri meslek hayatına pozitif olarak hazırlamak amacıyla gerçekleşen programa ilgi çok yoğun oldu.Hastanın tedavi sürecinde sağlık çalışanın a büyük görev düşüyorHastaların yalnızlık, kopukluk, terk edilmişlik hissiyatına kapıldığı anlarda sağlık çalışanına büyük bir vazife düştüğünü vurgulayan Psikiyatrist Oğuz Omay, sıcak yakınlaşma anları başlığı altında bu gibi durumlarla baş edebilmenin formüllerini öğrenciler ile paylaştı. Omay, bu noktada hastaya anlaşıldığını ve yardıma değer görüldüğünü hissettirmenin son derece önemli olduğunu vurguladı.Oğuz Omay, hasta ile kurulan ilişkide; hastanın kim olduğunu bilmenin, hasta ile ilgili bilgilerin sağlık çalışanı açısından önemli olduğunu düşündürmenin, hastaya karşı duyarsız bir davranışın olumsuz sonuçlar doğurabileceğinin, hastaya kimlerin destek verdiğini bilmenin ve hastaya destek olanlara destek olmanın son derece önemli, kritik noktalar olduğunu belirtti.Konuşmasının sonunda, içimizdeki hüneri canlı tutmak ve yeşertmek, hüner üzerine konuşmayıp hüneri göstermek gerek diyerek öğrencilere tavsiyede bulunan Omay, konuşmasının ardından öğrencileri ufak bir sınava tabi tuttu.Oğuz Omay Kimdir?Tıp eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayan Dr. Oğuz Omay, psikiyatri uzmanlık eğitimini ise Fransa Lyon'da, Claude Bernard Üniversitesi'nde aldı. Otuz yıldır Fransa'da yaşayan Omay, Güney Fransa'da, La Teppe Tıp Merkezi'nde kendi kurduğu Perinatal Psikiyatri Servisinin şefi olarak görev yapıyor.

30 EKI 2017

Sağlık Bakanı Demircan ergoterapi stantında

Ülkemizde yeni yeni tanınmaya başlayan “ergoterapi” uygulamalarına dikkat çekmek ve bu konudaki farkındalığı artırabilmek amacıyla kolları sıvayan Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Lisans Öğrencileri, 27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü’nde Üsküdar Üniversitesi Kuzey, Güney ve Çarşı Yerleşkelerinde kurdukları stantlarda öğrencilerle buluştu.  Üsküdar Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni kapsamında Üsküdar Üniversitesinde ilk dersi veren Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’ın ziyaretiyle taçlanan stantlara ilgi bir hayli yoğundu.Temel amaç bireyi topluma kazandırmakÜsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asgerova önderliğinde ergoterapinin çalışma ve ilgi alanları, tedavi yöntemleri hakkında ziyaretçilere bilgi veren ergoterapi öğrencileri, standı ziyaret edenlere tedavi yöntemlerinden bazılarını uygulamalı olarak gösterdi.Temel amacı, bireyin hayatına değer katan ve onun için önemli olan aktiviteleri desteleyip geliştirmek ve kişinin toplumsal hayata katılımını arttırmak olan ergoterapi, kişinin sahip olduğu bu yetkinleri hiç kimseye muhtaç olmadan yapmasını sağlıyor. Parkinson hastalığından en basit çorap giyememe sorununa kadar birçok alanda tedavi şansı sunan ergoterapi, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

30 EKI 2017

Yrd. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç, Dünya Ergoterapi Günü'nde anıldı

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç, Ergoterapi Bölümü tarafından gerçekleştirilen Dünya Ergoterapi Günü’nde düzenlenen törenle anıldı. 5 Mart 2017 tarihinde hayatını kaybeden Güvenç, Orta Asya Kültürü’nü günümüze taşıyan müzikle tedavi konusunda önemli çalışmalara imza atmıştı.Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zelka ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevda Asgerova, Yrd. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç’in kızı aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kanıkey Güvenç Akçay, kardeşi Yusuf Güvenç ve çok akademisyen ve öğrenci katıldı.“Onu unutmamak için onun öğrettiği yolda yenilerimizin yetişmesine çaba sarf ediyoruz” Ergoterapi Bölümünün düzenlediği programının açılışında konuşan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, Yrd. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güven’in örnek alınması gereken bir insan olduğunu ve onun gibi öğrenciler yetiştirmek için çaba sarf ettiğini söyleyerek; “Sanki bizden bir anma günü bekledi gibi hissediyorum. Hocanın fotoğraflarına baktığımda, beni unutmayın der gibi bir ifadeyle karşılaşıyorum. Onu unutmamak için onun öğrettiği yolda yenilerimizin yetişmesine çaba sarf ediyoruz.” dedi.Törenin devamında söz alan, Yrd Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç’in kızı Kanıkey Güvenç Akçay babasının ailesini, öğrenim gördüğü okulları, müziğe nasıl başladığını, katıldığı programları ve Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu’nu (TÜMATA) nasıl kurduğunu anlattı.Törende olmasının bir nedenini de Türk kültüründeki müzik ve hareket tedavisi geleneğinin ergoterapi yöntemiyle bağlantısını açıklamak ve örnekler sunmak olduğunu belirten Akçay, konuşmasının sonunda TÜMATA Grubu olarak babasının yazdığı “Allah’ın Sevdikleri Mevlana” kitabını Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Mehmet Zelka ve Prof. Dr. Haydar Sur’a hediye etti.Etkinlikte söz alan Yrd. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç’in ağabeyi Yusuf Güvenç de kardeşi için; “Oruç kardeşim yaşça benden küçük ama başça benden büyüktür. Her zaman bunu takdir ederim, bize ve bütün sevenlerine yol gösterdi.” dedi. “Onun hem hatırasını yaşatalım hem de müzikle terapi etkinliklerini bilimsel temele oturtup taçlandıralım” Konser öncesi son sözü alan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan da hem ergoterapi alanını hem de Yrd. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güven’in yaptıklarını anlattı.Güvenç ile tanışma hikâyelerini paylaşan Tarhan, Güvenç’in müzik ile tedaviye bilimsel değer kazandırdığını belirtti.Tarhan; “Ergoterapi okuyan genç arkadaşlara bu konuya sahip çıktıkları için teşekkür ederim. Bu konuda tez çalışmaları yapmalarını öneriyorum. Oruç Güvenç’in hem hatırasını yaşatalım hem de müzikle terapi etkinliklerini bilimsel temele oturtup taçlandıralım.” dedi.Törenin sonunda Yrd. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç’in kurucusu olduğu TÜMATA Grubu’nun düzenlediği gösteride katılımcılar ile birlikte su sesi eşliğinde baskı dansı ve su terapisi yapıldı.Ardından verilen konserle, müzikler ve ilahiler eşliğinde program sona erdi.

27 EKI 2017

Yeni akademik yılın açılış dersi Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’dan

Üsküdar Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı, Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’ın da katıldığı bir törenle başladı. Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, “açılış dersi”nde bilgi üretmenin önemine işaret ederek “Bilgiye hakimseniz, bilgi üretebiliiyorsanız, bilgiyi teknolojiye dönüştürüyorsanız elbette ki gücü elde edersiniz” diye konuştu. Bakan Demircan öğle yemeğini de öğrencilerle birlikte sıraya girerek tabldottan yedi.Üsküdar Üniversitesi Altunizade Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda düzenlenen 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, ASDER Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı E. General Adnan Tanrıverdi, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürü Selim Çelenk, Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı A. Furkan Tarhan ve üyeleri katıldı.Prof.Dr. Nevzat Tarhan: “Dünya standartlarında eğitimle bilim insanı yetiştirmeyi hedefliyoruz” Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nevzat Tarhan, törenin açılış konuşmasında üniversite olarak dünya standartlarında eğitim verme idealiyle 700 öğrenci ile çıktıkları yolda bugün 16 bin öğrenciyle üst düzey kalitede eğitim imkanı sunduklarını söyledi. Öğrencilerini alanlarında çığır açacak buluşlara sahip bilim insanları olmaları için teşvik ettiklerini ifade eden Prof.Dr. Tarhan, bugüne kadar 7 bin 500 öğrenciyi mezun ettiklerini kaydetti. 4 fakülte, bir sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu, 5 enstitüde 35 lisans, 56 önlisans, 30 yüksek lisans ve 5 doktora programına sahip olduklarını ifade eden Tarhan, 200’e yakın Erasmus anlaşması ile psikoloji alanında en fazla Erasmus anlaşması olan üniversite olduklarının altını çizdi.Proje Kültürü ve Pozitif Psikoloji’yi önemsiyoruz350’yi aşkın akademik kadroyla öğrencilerini tam donanımlı yetiştirmeyi hedeflerken aynı zamanda ailesine ve topluma yararlı, yüksek değerlere sahip iyi birer insan olmaları hedefiyle çalıştıklarını kaydeden Tarhan, öğrencilerinin gelecek hedeflerini belirlemeleri ve bunu öğrenmeleri için Proje Kültürü dersini zorunlu tuttuklarını söyledi.Öğrencilerimiz fikirlerini ürüne dönüştürmeliÜniversite olarak Pozitif Psikoloji’ye önem verdiklerini de kaydeden Tarhan, AR-GE çalışmalarını da önemsediklerini ve öğrencilerinin üniversite yıllarında tecrübe kazanmaları adına geçtiğimiz yıl Brain Park Kuluçka Merkezi’ni de faaliyete geçirdiklerini, fikirlerin ticari ürüne dönüşmesine katkıda bulunduklarını ifade etti.Prof. Dr. Tarhan, şunları söyledi: “Öğrencilerimize proje kültürü ve girişimciliği öğreterek bu anlamda öğrencilerimizin bir kimliği olmasını istiyoruz. Girişimciik alanında ve proje kültüründe yetiştirmek gençlere heyecan katıyor ve daha araştırma odaklı oluyorlar. Bu nedenle müfredatımıza Pozitif psikoloji ve Proje Kültürü dersi koyduk. Üniversite sadece meslek edindiren bir kurum değildir.  Meslek edindirmenin yanı sıra AR-GE’ye yani bilginin ürüne dönüşmesini de önemsiyoruz. Örneğin Türkiye’de ilk yerli enzimi üretecek projemiz bulunuyor. Bu çalışmaların artmasını ve gençlerin de bu çalışmaların içinde olmasını istiyoruz.”İyi işler takdir edilmeliProf. Dr. Nevzat Tarhan, iyi yapılan işlerin teşvik için övülmesi gerektiğini belirterek “YÖK bu sene fakültelerini birincilikle kazanan öğrencilere kutlama belgesi verdi. Biz de senatomuzda bu belgeleri öğrencilerimize takdim ettik. Bu gibi çalışmaların teşvik edici olduğunu ve artması gerektiğini düşünüyorum. İyi davranış ve çabaların övülmesi gerekiyor” dedi.Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında uzmanlaşmış bir üniversite olduklarının altını çizen Tarhan, “Yeni bölümlere öncelik veriyoruz. Ortez protez, ergoterapi ve dil konuşma gibi yeni alanlarda istihdam olanağı var. O nedenle aldığınız eğitimin fırsatını kaçırmayın, aldığınız eğitimden iyi faydalanın” tavsiyesinde bulundu.Törene katılımından dolayı Sağlık Bakanı Dr Ahmet Demircan’a da teşekkür eden Prof. Dr. Tarhan, “Sağlık Bakanımız bugün bize katıldı. Bize enerji güç ve motivasyon verdi, açılış dersi bize önemli bir katkı olacak. Yeni akademik yılın tekrar hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Sağlık Bakanı Demircan’dan ilk dersSağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan da törende akademik yılın ilk dersini verdi. Türkiye’nin konumu gereği çok pahalı bir coğrafyada bulunduğunu belirten Demircan, tıp öğrencisi olduğu 1970’li yıllarda Sultan Abdülhamit’in yazdığı hatıratı okuduğunu söyledi.Bilgiye hakimseniz gücü elde edersinizSultan Abdülhamid’in hatıratında “Ne yapalım ki atalarımız çadırlarını sırtlanların yolu üzerine kurmuş” dediğini belirten Dr. Ahmet Demircan, şunları söyledi:“Bu cümle beni çok etkilemişti ben de bunun üzerine şöyle bir fikri metafor oluşturuyordum: Osmanlı bu coğrafyayı sırtlanlardan koruyan bir aslandı ama koruyamadı ömrü vefa etmedi, Osmanlı tarih sahnesinden çekilirken bu aslanın yavrusu Türkiye Cumhuriyeti doğdu, elbette onun üzerine gelecekler. Onlar biliyorlar ki aslanın yavrusu büyüyünce aslan olacak, oluyor da. Onu bildikleri için uğraşıyorlar ama biz bu coğrafyanın kıymetini bilen özgür yaşamayı bilen, onun diyetini ödeyen bir milletin torunlarıyız, çocuklarıyız. Bu sadece fiziki bir mücadeleyle olmuyor.  Bu mücadelenin önemli ayaklarından biri ki gücü temin edecek en önemli unsur bilgi. Bilgiye hakimseniz bilgi üretebiliiyorsanız bilgiyi teknolojiye dönüştürüyorsanız elbette ki gücü elde edersiniz.”Bakan Demircan: “Bilgiye bilgi katmalıyız!”Bu coğrafyada atalarımızın büyük medeniyetler inşa ettiğini belirten Bakan Demircan, “Biz bu büyüklüğün faturasını ödüyoruz. Çaresi için zihin yormamız lazım. Bir dönem bilgi ile akıl ile çok iyi işler yapan bu coğrafyayı inşa eden insanlar, bir dönem ayağı takılmış. Ayağı takıldığı yer sendeleyip sıkıntı yaşadığımız yer, bilgi üretiminden kopmak sorgulayıcı akılla aramızda sıkıntı doğması. Bilgi üretimini tekrar yakalamalıyız. Bilgiyi elde etmekten daha öte bir şey söylemeye çalışıyorum. Var olan bilgiye ulaşırsınız öğrenirsiniz elbette ama bilgiye bilgi katmanın görevimiz olduğunu unutmayalım. Bu noktada değilsek daima arkadan gideriz. Bu coğrafyanın parlayan yıldızı, umudu mazlumlara umut vaad eden Türkiye  siz gençlersiniz. Bu coğrafyanın umudusunuz. Bilgi üretecek insanların hizmetine sunacaksınız biz gençleri bu noktada bulmak görmek istiyoruz. Eğer biz bunu yakalayamaz başaramazsak etrafta bu konuda zaafa uğrayan örnekleri görüyoruz. Parça parça ediliyorlar, birbirine düşürülüyorlar” diye konuştu.Türkiye’nin sağlıkta üretim yapmasını hedefliyoruzÜlkemizde üniversite olmayan şehrimiz kalmadığını vurgulaan Dr. Ahmet Demircan, bunun büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirdiğini ve yeni akademisyenler yetiştirmenin üniversitelerin gelişimi için önemli olduğunu söyledi. Dr. Ahmet Demircan, bakanlık olarak gerçekleştirdikleri çalışmalara da değinerek Türkiye’nin sağlıkta üretim yapması, dışarı açılması, kaliteyi yükseltmesi ve sürdürülebilir olmasını hedeflediklerinin altını çizdi.Profesörlük cübbeleri takdim edildiTörende ayrıca Akademik Yükseliş Unvan Takdim Töreni gerçekleştirildi. Doçentlik ve Profesörlük Unvanı alan akademisyenlere törenle cübbeleri giydirildi. Törende Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abulfaz Süleymanov ve Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı’ya profesörlük cübbeleri İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr Mithat Baydur tarafından takdim edildi.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr Haydar Sur, Üsküdar Üniversitesi Odyoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Muhammed Kürşat Yelken ve Prof. Dr. Nurper Ülküer’e cübbelerini giydirdi.Prof. Dr. Mehmet Zekai Pekkafalı, Prof.Dr. Murat Kalemoğlu ve Prof.Dr. Tuğrul Akın’a ise profesörlük cübbelerini Üsküdar Üniversitesi SHMYO Müdürü Prof. Dr. Şefik Dursun tarafından takdim edildi. Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Elif Erhan ise Prof.Dr. Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof.Dr. Osman Nuri Küçük’e cübbesini giydirdi.Törenin sonunda Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’a Hisseden Adam Heykeli ve çini tabak hediye etti.Sıraya girdi öğrencilerle tabldot yemek yediBakan Demircan, öğle yemeğini de öğrencilerle birlikte sıraya girerek tabldotta yemeğini yedi. Bakan Demircan’a Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve beraberindekiler de eşlik etti.Üsküdar Üniversitesi Televizyonu tarafından da canlı olarak yayınlanan törenin ardından Bakan Dr. Ahmet Demircan ve beraberindekiler, Üsküdar Üniversitesi Klinik Farmakogenetik, İleri Toksikoloji ve Deney Hayvanları Laboratuvarlarını gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi verdi.

26 EKI 2017

Birinciler Üsküdar Üniversitesi Senatosunda

Üsküdar Üniversitesi Senatosu, 2017-2018 öğretim yılında Üsküdar Üniversitesindeki fakültelerini birincilik ile kazanan öğrencilere YÖK’ten gelen kutlama belgelerinin takdim etti. Birinciler; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler Bölümü öğrencisi Umut Kendüz, İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü öğrencisi Merve Bora, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü öğrencisi Bahar Özak toplantı öncesi senato üyeleriyle tanıştı.Daha sonra kutlama belgelerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör Yardımcısı, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör ile Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot'un elinden aldı.Prof. Tarhan ve tüm senato üyeleri öğrencilere üniversite hayatlarında başarılar diledi.

16 EKI 2017

10 kişiden 8’i bel ağrısı yaşıyor!

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü tarafından düzenlenen ‘Omurga Sağlığı Sempozyumu’nda omurganın en önemli bölümü bel ve bel ağrısına etki edebilecek tüm eklem ve sistemler masaya yatırıldı. Klinik uygulamalarda son yıllarda bel ağrısının sıklıkla karşılaşılan bir hastalık olduğuna dikkat çekilirken, bel ağrısının endüstrileşmiş toplumların % 80’inin sorunu olduğunun altı çizildi.    Üsküdar Üniversitesi Altunizade Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Lumbopelvik Ritim Patolojilerine Yaklaşım” başlıklı Omurga Sağlığı Sempozyumu, konunun uzmanlarını bir araya getirdi.Sempozyum başkanlığını yapan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, 16 Ekim’in Omurga Sağlığı Günü olduğunu belirterek sempozyum için özellikle bugünü seçtiklerini söyledi. Klinik uygulamalarda bel ağrısının artık sıklıkla karşılarına çıktığını belirten Erdoğanoğlu,  “Özellikle endüstrileşmiş toplumlarda nüfusun % 80’i hayatının bir döneminde en az bir kere bel ağrısı şikayeti yaşıyor. Biz de bu noktadan yola çıktık” dedi.Bel ağrısı büyük bir travma olmadan da ortaya çıkabiliyorLiteratürde son yıllarda konuşulmaya başlanmış ama netlik kazanmamış lumbopelvik bölgenin sagital plandaki hareketlerini incelemek istediklerini belirten Erdoğanoğlu, “Çünkü artık literatür gösteriyor ki bize bel ağrısıyla gelen hastaların çoğu herhangi büyük bir travma yaşamadan da gelebiliyor. Bazen ‘Sadece kalem almak için öne uzanmıştım’. ‘Sadece bir bardağı almak için uzanmıştım sonra bel ağrısı şikayetim başladı’ gibi bulgularla geliyor. Literatür son yıllarda gösterdi ki lumbopelvik bölgenin ritim bozukluğu olan hastalarda büyük bir travma olmadan da bel ağrısı, hem bel ve hem kalça eklemini içeren şikayetleri görülebiliyor. Biz de bu sempozyumda hem bunun biyomekanik ve kinezyolojik yönünü hem beyin cerrahı, ortopedist hocalarımızın tanı koyarken nelere dikkat ediyorlar? Neleri göz önünde bulundurmalıyız? Bunları konuşmak istedik. Onun dışında fizyoterapi hocalarımız lumbopelvik ritmin vücuttaki diğer eklemlerle olan ilişkisini farrklı egzersiz teknikleriyle olan etkilerini ve farklı tedavi teknikleriyle tedavi yaklaşımlarının etkisini konuşuytoruz. Sempozyumun sonunda da literatürde yeni başlayan bu konunun yeni yapılacak bilimsel çalışmalara ufuk açacağını düşünüyoruz” dedi.Yrd. Doç. Dr. Erdoğanoğlu, sempozyumda sadece omurganın kör bölgesi denilen lumbopelvik bölgenin omurgayla ilgilenen uzmanların yanı sıra omurga dışında çalışan uzmanların da irdeleyeceği ve bu anlamda önemli katkı sağlayacaklarını söyledi.Bel ağrısı oranı giderek artıyor Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya da açılışta “İlk insandan bize omurganın evrimi” başlıklı bir konuşma yaptı. İlk insandan bu yana en çok ağrı çektiğimiz bölgenin omurgamız olduğunu belirten Kaya, “İlk zamanda kıvrımları olmayan ve dik durmayan omurgamız, zorlu doğa şartlarına uyum sağlamak ve hayatta kalmak için dikleşmeye zorlanmıştır. Bu da omurlarımız arasındaki disklere yük binmesine ve bitmek bilmeyen bel ve omurga sorunlarına yol açmıştır. Günlük yaşamın hareketsizliği, sporun ve egzersizin azalması, hastalıklar, obezite gibi durumlar da bel ağrısını tetiklemiştir. Eskiden bel ağrısının tanı ve tedavisinde standart programlar varken günümüzde tanı ve tedaviler bireye özgü olmaktadır. Bel ağrısı görülmesi oranı yaygın bir hastalık olarak giderek artmaktadır. Travma, ani hareket, birden veya yavaş yavaş başlayan bel ağrısının sebebinin bulunması tedaviyi belirleyecektir. O yüzden tanı ve tedavinin belirlenmesi, doğru tedavi ve başarılı sonuç için çok önemlidir. Bu sempozyumda bel ağrısına etki edebilecek tüm eklem ve sistemler konuşulacaktır” dedi. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur,  Üsküdar Üniversitesi SBF’nin Türkiye’de var olan 54 SBF içinde yelpazesi en geniş fakülte olduğunu belirken, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zelka da 5 yıllık genç bir üniversite olmasına rağmen bu kısacık sürede pekçok benzer üniversitenin 10-15 yılda kat edemediği mesafeyi kat etme imkanı bulduklarını söyledi.NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Prof.Dr. Kaya Aksoy ve İstinye Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Prof. Dr. Ali Cımbız’ın da aralarında bulunduğu önemli isimler katıldı.Sempozyumun “Lumbopelvik Ritmin İşlevsel Anatomisi” başlıklı ilk oturumunda Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Filiz Can moderatörlük yaparken Prof. Dr. Ali Cımbız,  Ar.Gör. Fzt. Mahmut Çalık, Öğr.Gör. Uz. Fzt. Çetin Sayaca, Yrd. Doç. Dr. Eda Akbaş ve Yrd. Doç. Dr. Duygu Körkem sunumlarını gerçekleştirdi.Sempozyumun “Lumbopelvik Bölge Ağrı Odakları: Neden Gelişir? Hangi Tedavi Yöntemi? Ne zaman?” başlıklı ikinci oturumunda Doç Dr. Defne Kaya moderatörlük yaparken Prof.Dr. Kaya Aksoy,  Doç. Dr. Bekir Yavuz Uçar, Prof. Dr. Ahmet Alanay, Prof. Dr. Filiz Can omurgaya dair bilinmeyenleri sundu. Sempozyumda “Lumbopelvik Bölgeye Rehabilitasyon Yaklaşımları: Motor Kontrol Egzersizleri”,  “Lumbopelvik Bölgeye Rehabilitasyon Yaklaşımları: Manipulatif Tedavi: Neden? Ne Zaman? Hangi Durumda? Nereye? Nasıl?” başlıklı oturumlar da gerçekleşti.

05 EKI 2017

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesinden rehber öğretmenlere özel seminer

 Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü akademisyenleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ümraniye ilçesi rehberlik uzmanları için özel bir seminer düzenledi. “Eğitim Ortamlarında Gözlenen Dil ve Konuşma Bozukluklarının Yönetimi ” başlığında gerçekleştirilen seminere 72 rehberlik ve araştırma merkezi uzmanı katıldı. NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, üniversite bünyesinde görevli altı farklı akademisyen de uzmanlık alanlarıyla ilgili sunumlar yaptı.Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot'un açılış sunumuyla başlayan seminerde; Yrd. Doç. Dr. Emrah Cangi, Öğr. Gör. Maral Yeşilyurt, Öğr. Gör. Dilek Eroğlu Uzun, Arş. Gör. İbrahim Yaşa ve Arş. Gör. Gamze Yeşilli; İletişim-Dil-Konuşma Bozukluklarında Temel Kavramlar, Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluklar, Gelişimsel Dil ve Konuşma Bozuklukları, Ses Bozuklukları ve Ses Hijyeni, Edinilmiş Dil Bozuklukları, Özgül Öğrenme Bozuklukları, Disleksi ve Kekemelik konularında eğitimler verildi.Akademisyenler, seminerin sonunda uzmanlardan gelen sorulara da yanıt verdi.Rehberlik uzmanları etkinliği sonunda NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nin sahip olduğu özel imkânları yerinde görmek için bir hastane turuna katıldı, ergoterapi ve duyu bütünleme merkezini ziyaret etti.

28 AĞU 2017

“Giydirilmiş teknolojileri öğreten” bölüm Ortez Protez

Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yer alan Ortez Protez Bölümü, “giydirilmiş teknolojileri öğreten” bölüm olarak öne çıkıyor. Ortez Protez Bölümümüzü tercih etmeyi düşünen adaylar, 05 Eylül 2017’ye kadar devam edecek ek yerleştirme döneminde farklı burs olanaklarından yararlanarak Üsküdar Üniversitesinde ayrıcalıklı bir eğitimin kapılarını aralayabilirler.Ek Yerleştirme Dönemine özel burs imkanları ile ilgili ayrıntılı bilgi için https://uskudar.edu.tr/tr/sayfa/159/ek-kontenjanlar

28 TEM 2017

Özel Gereksinimli Bireyler, Zagreb’te konuşulacak!

Üsküdar Üniversitesi, uluslararası önemli bir organizasyona daha imza atmaya hazırlanıyor. Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot başkanlığında 16-18 Ekim 2017 tarihleri arasında Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Uluslararası Konferans gerçekleştirilecek.Üsküdar Üniversitesi başkanlığında gerçekleştirilecek Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Uluslararası Konferansı, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te yapılacak.16-18 Ekim 2017 tarihleri arasındaki konferansa alanda çalışma yapan uluslararası akademisyenler, profesyoneller katılacak. Katılımcılar deneyimlerini, proje ve araştırmalarını bir biriyle paylaşacak.Konferans temaları aşağıdaki şekilde belirlendi:•          Özel gereksinimli erişilebilirlik konuları•          Yardımcı Teknolojiler•          Özel ihtiyaçları olan bireyler için değerlendirme ve değerlendirme•          Özel ihtiyaçları olan bireyler için kariyer planlaması ve geliştirilmesi•          Özel ihtiyaçları olan bireyler için hükümlerin kültürel modelleri•          Özel ihtiyaçlar için müfredat planlaması ve uygulanması•          BİT ve özel ihtiyaçlar•          Özel ihtiyaç eğitiminde öğretim stratejisi•          Özel ihtiyaçları olan bireyler için öğretim materyali•          Özel ihtiyaçları olan öğrenciler için entegrasyon ve kapsamlı eğitim•          Özel ihtiyaçları olan çocuklar için çok disiplinli ve destekleyici hizmetler•          Özel ihtiyaç sahibi bireyler için hukuki ve savunma konuları•          Özel ihtiyaç eğitiminde politika ve yönetim•          Özel ihtiyaçlar konusunda devam eden araştırmalar•          Özel ihtiyaçları olan bireyler için geçiş modelleri•          Özel ihtiyaçları olan bireyler için mesleki eğitim•          Diğer ilgili konularAyrıntılı bilgi için:https://www.iconsenconference.com/

23 TEM 2017

Sağlık dünyasının yükselen yıldızı perfüzyon

Hem Sağlık Bilimleri Fakültesi hem de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim verdiği bölümleriyle sağlık dünyasına yetişmiş, kalifiye personel kazandıran Üsküdar Üniversitesi, son dönemin en dikkat çekici mesleklerinden biri haline gelen perfüzyon için; 2017-2018 öğretim döneminde öğrenci alma hazırlıklarını sürdürüyor. Tanıtım ve tercih döneminin son hız devam ettiği günlerde perfüzyon bölümü, hakkında en çok soru sorulan bölümlerden biri olarak dikkat çekiyor.Kalp ameliyatlarında cerrah kalp ya da akciğer üzerinde çalışırken vücudun ihtiyacı olan ve ameliyat sırasında durmaması, normal şekilde devam etmesi gereken kan dolaşımını kullanmış olduğu özel bir makine sayesinde sürdüren kişi olarak bilinen perfüzyonistler, hayati önem taşıyan bir görevi yerine getiriyor. Yasalarda yapılan düzenlemelerle meslek tanımına kavuşan perfüzyonistlik artık üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitiminin ardından sahip olunabilen bir meslek haline geldi.“Perfüzyonistlik meslek olarak tanım buldu”Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, perfüzyon bölümü ve perfüzyonistlik mesleğinin geldiği son noktayı şu sözlerle anlattı."Perfüzyonistlik Türkiye'de uzun zamandır bilinen ancak yakın zamana kadar tam ve yerleşik bir eğitimi olmayan çok önemli bir meslekti. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 3 ya da 6 aylık sertifikasyon eğitimleri sonrası hemşirelik ya da sağlık memurluğu yapan kişilerin yürüttüğü bir görev olarak sürdürülüyordu. Yapılan kanuni düzenlemeyle, perfüzyonistlik mesleği için üniversitelerde eğitimi verilecek 2 yıllık ön lisans eğitim programlarından mezun olmak gerekliliği getirildi. Ancak ihtiyaçları büyüyen sağlık dünyasında 2 yıllık eğitimin de yetersiz kaldığı fark edildi ve artık 4 yıllık lisans programı haline getirildi. Şu an Üsküdar Üniversitesi olarak Türkiye'de 4 yıllık lisans programı perfüzyon bölümünü açan ikinci üniversiteyiz. Zaten ülkemizde sadece iki üniversitede eğitimi verilen bir meslek. Şu an 4 yıllık lisans programına öğrenci alıyoruz ancak bunun yanında 2 yıllık ön lisans programımız da eğitime devam edecek. Meslek Yüksek Okulu'nda 2 yıllık ön lisans programına devam edeceğiz, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 4 yıllık lisans programı eğitimi vereceğiz."“Perfüzyonist insanı anlamalı”Kalp cerrahisi ameliyatlarının vazgeçilmez gereksinimlerinden biri olan perfüzyonistler, insan vücuduna dokunan ve hayati önem arz eden bir görevi yerine getiriyor. Prof. Dr. Haydar Sur, bu işin önemini vurgulamak için; "Perfüzyonist; makinenin dilinden anlayacak, insanın dilinden anlayacak, kalbin, damarın, kanın dilinden anlayacak, üç boyutta kendini geliştirmiş olacak." diyor.Şu an çok ciddi istihdam açığı bulunan perfüzyon mesleğinde hem 2 yıllık ön lisans hem de 4 yıllık lisans mezunları için iş bulamama gibi bir kavram ortadan kalkıyor. Koroner kalp hastalıklarının en yaygın kronik hastalıklar arasında olması nedeniyle artan ihtiyacı karşılamak için her yıl yeni perfüzyonistlerin mesleğe adım atması ve kalp damar cerrahlarıyla birebir çalışması gerekiyor.

21 TEM 2017

İstanbul'un ilk ergoterapistleri sahaya çıkıyor

İstanbul'da eğitim veren üniversiteler arasında ergoterapi bölümünü ilk açan Üsküdar Üniversitesi, ilk mezunlarını da verdi. Toplum ve insan sağlığı için çok önemli bir görevi icra eden Üsküdar Üniversiteli ergoterapistler, artık sahada mesleklerini sürdürmek ve ülke gereksinimlerini karşılamak için sağlık dünyasına adım attı. Mezunlar İstanbul’un ilk ergoterapistleri olma özellikleriyle de önem taşıyor.Kişilerin toplumsal katılımını etkileyen fiziksel, sosyal ve çevresel faktörler değerlendirilerek bunları ortadan kaldırmak veya azaltmak, kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamak, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi olarak bilinen ergoterapistler, dezavantajlı kişiler için de çok değerli hizmetler sunuyor.Ergoterapistler artık ASM’lerde Fiziksel ve zihinsel ergoterapi aktiviteleri ile kişilerin yaşam stilini değiştirmeyi içeren koruyucu stratejiler geliştiren ergoterapistler için, Sağlık Bakanlığı tarafından da çok önemli karar alındı. Son düzenlemeye göre, Aile Sağlığı Merkezleri'nde artık doktor ve hemşirelerin dışında ergoterapistler de istihdam edilecek, toplum sağlığına katkı sağlamaları hedeflenecek.Yeni düzenlemeyi değerlendiren Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, "Aile Sağlığı Merkezleri'nde artık kadro genişliyor. Doktor ve hemşirelerin yanında bu birimlerde ergoterapist, fizyoterapist, odyolog ve çocuk gelişimcisi gibi uzmanlar da görevlendirilecek. Ergoterapistlerden öncelikle evde bakım hizmetleri tarafında, hastanın evindeki hayat standardını yükseltilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması beklenecek" dedi.Diplomalı ergoterapistler için çok sayıda istihdam alanıTürkiye'de çok az sayıda ergoterapist bulunduğuna dikkat çeken Prof.Dr. Sur, mevcut ergoterapistlerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmadığını, birçoğunun katıldıkları kurslar sonrası aldığı sertifikalarla mesleği icra ettiğini belirtti. Ancak Üsküdar Üniversitesinden mezun olan ergoterapistlerin sahip oldukları diploma sayesinde çok değerli hale geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Haydar Sur, Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle zaten istihdam sorunu bulunmayan ergoterapistlerin çok hızlı şekilde kadrolara yerleşeceğinin altını çizdi. 

08 TEM 2017

Üsküdar Üniversitesi görkemli törenle 4. mezunlarını uğurladı

 Üsküdar Üniversitesi 2016-2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Ülker Sports Arena’da gerçekleştirdi. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans bölümlerinden mezun 3 bin 808 öğrenciye diplomaları görkemli bir törenle verildi. Heyecanlı ve duygulu anların yaşandığı törende Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan alınlarından öperek mezun ettiği öğrencilerine “Son Ders ve Mezunlara Veda” başlıklı bir de konuşma yaptı. Törende 7 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Vezneciler'de gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan Üsküdar Üniversitesi öğrencisi polis memuru Duha Beker de anıldı. Fizyoterapi bölümü öğrencileri, diplomalarını alırken bu yıl kendileriyle beraber mezun olacak Duha Beker’i de unutmadılar. “Seni unutmayacağız” yazılı pankart açan arkadaşları salonda dakikalarca ayakta alkışlandı. Üsküdar Üniversitesi, 2016-2017 Akademik Yılı sonunda ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini mezun etmenin sevincini ve gururunu yaşadı. Ataşehir Ülker Sports Arena’da gerçekleştirilen 4. mezuniyet töreninde 3 bin 808 öğrenci diplomalarını aldı.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Mutlaka bir amacınız ve yol haritanız olsun”Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Son Ders ve Mezunlara Veda” başlıklı konuşmasında eğitimin hayat boyu sürdüğünü belirterek önemli tavsiyelerde bulundu:“Mesleğinizi yaparken ne yaptığınız kadar nasıl yaptığınız da önemli. Özellikle sağlık alanında çalışacak mezunlarımız size danışan hasta ve hasta yakınlarını sanki ailenizin bir üyesi gibi düşünmeyi ihmal etmeyin. Üniversiteye başladığınızda bir kıvılcımdınız şimdi alev oldunuz bundan sonra bulunduğunuz yeri ısıtacak, aydınlatacak ve canlandıracaksınız. Burada öğrendiğiniz bilgileri kendinizi geliştirerek hayatınızın sonuna kadar götürmeniz önemli. Mutlaka hayatta bir hedefiniz olmalı, yaşam amacınız olmalı. Bunun için nereye gittiğinizi bilmeniz gerekiyor onun için de mutlaka bir yol haritanız olmalı. Daha iyilerden mutlaka yardım alın danışmadan karar vermeyin. Gelecek projeleriniz olmalı hedefe giderken karşınıza çıkan zorluklardan asla yılmayın. Uçurtmayı uçuran rüzgâr değil uçurtmanın rüzgâra karşı aldığı pozisyondur. O nedenle siz olaylara karşı doğru pozisyon alırsanız o pozisyon sizi uçurabilir. Doğru pozisyonu almak için ne yapacağız? Bir bilenden yardım alacağız. Kendimizi tanıyacağız, niyetimize bakacağız. Niyetimiz iyiyse ve ilkeli yaşamayı başarıyorsak iyi pozisyonu mutlaka yakalıyoruz. Bireysel fayda yerine toplumsal faydayı hedefleyen kişiler başarılı oluyor.”Törene Adnan Tanrıverdi ve Mustafa Ataş da katıldıÜniversiteden birinci, ikinci ve üçüncülükle mezun olan öğrenciler anons edilerek ödülleri takdim edildi. Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Kurucu Üyesi Mustafa Ataş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi,  Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Furkan Tarhan ve Mütevelli Heyet Üyesi Fırat Tarhan, aralarında birincilerin de bulunduğu mezun öğrencilere diplomalarını verdi.Rektör yardımcılarının mutlu günüÜsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Zelka ve Prof. Dr. Muhsin Konuk da kızlarını mezun etmenin heyecanını yaşadı. Prof. Dr. Mehmet Zelka, Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji Bölüm Birincisi Meryem Kevser Zelka’ya, Prof. Dr. Konuk ise bu yıl psikoloji bölümünden mezun kızı Büşra Konuk’un diplomasını verdi.Birincilikle mezun olan öğrenciler konuşma yaptıTörende ön lisans birincisi Odyometri bölümünden Mehtap Dölen, lisans birincisi Sosyal Hizmetler Bölümünden Nurefşan Tomaç ve yüksek lisans mezunlarını temsilen Lebriz Canpoyraz Germen bir konuşma yaptı.Üsküdar Üniversitesi’nde okuyan yabancı öğrencileri temsilen de Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünden Muna Mohamed Abdalla bir konuşma yaptı. Duygu yüklü konuşmasında Abdalla zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.Tarhan birincileri alınlarından öptüLisans birincisi Nurefşan Tomaç ve önlisans birincisi Mehtap Dölen, konuşmalarının ardından yaş kütüğüne plaka çaktı. Rektör Tarhan birinci olan öğrencilerini alınlarından öptü.Arkadaşları şehit polis Duha Beker’i unutmadıÖğrenci ailelerinin de bulunduğu 12 bin kişi mezuniyet sevincine ortak oldu. Duygusal anların yaşandığı törende 7 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Vezneciler'de gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit olan Üsküdar Üniversitesi öğrencisi polis memuru Duha Beker de anıldı.Fizyoterapi bölümü öğrencileri, diplomalarını alırken bu yıl kendileriyle beraber mezun olacak Duha Beker’i de unutmadılar. “Seni unutmayacağız” yazılı pankart açan arkadaşları salonda dakikalarca ayakta alkışlandı.Sosyal Sorumluluk Özel Ödülü verildiTörende terör olaylarını protesto etmek için geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü öğrencisi İsa Kör’e de Sosyal Sorumluluk Özel Ödülü verildi. Kör’e plaketi Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Kurucu Üyesi Mustafa Ataş verdi.Sürpriz evlilik teklifiTörende Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Bölümü’nden mezun olan Musa Geyik, aynı bölümden mezun olan Ebru Cengiz’e evlenme teklif etti. Diplomalarını almak için sahneye çıkan Musa Geyik, hazırladığı pankartı açarak salondakilerin huzurunda Ebru Cengiz’e “Benimle evlenir misin?” dedi. Musa Geyik’in sürprizi karşısında şaşıran genç kız arkadaşlarının alkışları arasında kabul etti.  Törene annesi Elif Kantar’ın kucağında katılan 2,5 aylık Ahmet Emir de ilgi odağı oldu.Törende önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler diplomalarını aldı.Bayrak ve flama teslim törenlerinin de gerçekleştirildiği programda mezun öğrencilerden Begüm Aygördü, bayrağı Mücahit Ayhan’a, flamayı ise lisans birincisi Nurefşan Tomaç, Ayça Turan’a teslim etti.Tören sonunda mezunlar Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur eşliğinde Üsküdar Üniversitesi andını okudular. Mezuniyet töreni yeni mezunların kep atmaları ile sona erdi.

03 TEM 2017

Fizyoterapistliğini Mahmut Çalık'ın yaptığı Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek A Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu oldu

 Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. Mahmut Çalık'ın fizyoterapist olarak görev yaptığı Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek A Milli Takımı "Avrupa Şampiyonu" oldu. İspanya'nın Tenerife Adası'nda düzenlenen şampiyonada, muhteşem bir performans sergileyen Türk Milli Takımı, mücadele ettiği 8 maçın tamamını kazanarak, namağlup şekilde şampiyonluğa uzanmayı başardı.Final maçında Büyük Britanya'yı mağlup eden millilerimiz, bu zafer sayesinde 2018'de Dünya Şampiyonası'na gitmeye de hak kazandı.Bu yıl 23. sü düzenlenen şampiyonaya daha önceki yıllarda da katılan A Milli Takım; 2009, 2013 ve 2015'te de ikinciliği elde etmişti.

25 MAY 2017

Psikiyatri Hemşireliği Çalıştayı Üsküdar Üniversitesinde başladı

 Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Psikiyatri Hemşireleri Derneği tarafından organize edilen "Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Çekirdek Eğitim Programı Çalıştayı" başladı. Çalıştayda iki gün boyunca, psikiyatri hemşireliği eğitiminde öğretim yöntemleri ve uygulama standartları ele alınacak. Çalıştaya hem sahada hem de akademik alanda çalışan çok sayıda psikiyatri hemşireliği uzmanı katılıyor.  Çarşı Yerleşke Emirnebi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştay, mesleki alanda gelişimi hedefliyor.Çalıştayda açılış konuşmalarını Psikiyatri Hemşireleri Derneği Başkanı Doç. Dr. Fahriye Oflaz ve Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selma Doğan yaptı.Duayen isimlerin katıldığı çalıştayÇalıştayın organizasyonunda en büyük rolü üstlenen isimlerden biri Doğan, çalıştayın psikiyatri hemşireliği eğitimi için çok faydalı olacağını vurguladı ve çalıştayın ilerleyen dönemlerde de sürdürüleceğini, eğitim yöntemlerini geliştirmekte çok önemli katkılar sağlayacağını söyledi.Prof. Dr. Selma Doğan, katılımları ve katkılarından dolayı psikiyatri hemşireliği eğitiminin duayen isimlerine teşekkür etti.Açılış konuşmalarının ardından söz alan, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin ve Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk da çalıştayın psikiyatri hemşireliği eğitiminin gelişimi için çok yararlı sonuçları olacağı dile getirdi.Açılış konuşmalarının ardından başlayan panellerde psikiyatri hemşireliği eğitiminin uzmanları belirlenen konu başlıklarında sunumlar gerçekleştirdi.Prof. Dr. Çaylan Pektekin oturum başkanlığını yaptığı ve Prof. Dr. Perihan Güner’in katıldığı ilk panelde; "Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminde Öğretim Yöntemleri" ele alındı.Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selma Doğan, panelin sonunda Prof. Dr. Çaylan Pektekin ve Prof. Dr. Perihan Güner'e birer teşekkür belgesi takdim etti.Verilen aranın ardından geçilen ikinci panele Prof. Dr. Ayşe Özcan başkanlık etti ve Doç. Dr. Sevim Ulupınar; "Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminde Ölçme Değerlendirme" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.Çalıştayda başlıklar halinde önemli konular ele alınacakKonferansın devam eden oturumlarında;* Psikiyatri Hemşireliği'nde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktor Komisyonu Çalışmaları Paneli; Prof. Dr. Kadriye Buldukoğlu, Prof. Dr. Fatma Öz ve Prof. Dr. Besti Üstün tarafından* Psikiyatri Hemşireliği'nde Lisans Programının Büyük Gruba Sunulması ve Tartışması Paneli, Prof. Dr. Sevim Buzlu tarafından* Psikiyatri Hemşireliği'nde Yüksek Lisans Programının Büyük Gruba Sunulması ve Tartışması Paneli, Prof. Dr. Olcay Çam tarafından* Psikiyatri Hemşireliği'nde Doktora Programının Büyük Gruba Sunulması ve Tartışması Paneli, Prof. Dr. Nesrin Aştı tarafından* Psikiyatri Hemşireliği Uygulama Standartlarının Oluşturulması Ön Çalışmalarının Sunumu ve Tartışma Paneli, Doç. Dr. Nurhan Eren tarafından* Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Çekirdek Eğitim Programı Çalıştayı Sonuçlarının Tartışılması ve Genel Değerlendirme Paneli de Prof. Dr. Selma Doğan ve Doç. Dr. Fahriye Oflaz tarafından gerçekleştirilecek.

17 MAY 2017

Acil servislere akıllı sistem projesi ödül getirdi

Sağlıkta Parlak Fikirler Arıyoruz sloganıyla düzenlenen Geleceğin Sağlık Yöneticileri Yarışması'na katılan Üsküdar Üniversitesi öğrencileri Mehmed Burhan Topsöğüt ve Hasan Kutlu, birinci oldu. ‘Acil Servis Aşırı Kalabalıklığının Belirlenmesi, Azaltmak İçin Strateji Geliştirilmesi ve Çözümler, ASRİ Acil Servis Rağbet İşleyişi’ ismini verdikleri proje, en yaratıcı proje olarak birinci oldu.LİV Hospital’in düzenlediği yarışmada dereceye girenler, Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER)'nin 11-14 Mayıs tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 5. Ulusal Kongresi'nde açıklandı. Projede birinci olan Mehmed Burhan Topsöğüt ve Hasan Kutlu, kongrede ödüllerini aldı.Mesleki deneyimlerinden doğan projeUzun süredir acil serviste hemşirelik yapan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Mehmed Burhan Topsöğüt ve Hasan Kutlu ikilisi, acil servislerde oluşan aşırı yoğunluk sebebiyle yaşanan sıkıntıları gözlemledi. Bu sorunun çok ağır sonuçlara neden olduğunu tespit eden Topsöğüt ve Kutlu, acil servisin maksimum kapasiteye ulaşmak üzere olduğunu tespit edip, servisin işlevsiz duruma düşmesine izin vermeden hastane yönetimini uyaran bir sistem geliştirdi.Temel amaç acil servisleri daha verimli hale getirmek Proje ile;Acil servislerin yoğunluk durumunu ölçmek,Acil servisin aşırı yoğunluğu ile olumsuz hasta bakım sonuçları arasındaki ilişkiyi belirlemek, Yoğunluk tahmini aracı ile erken uyarı sistemi ve kademeli merkezi kontrol sistemi kurmak, 112 ambulanslarını uygun acil servislere yönlendirmek amaçlanırken, proje ile aynı zamanda hastanelerin ve kurumların finansal açıdan kaybını en aza indirgemesi, faturalandırma işlemlerinde uygulanan hizmet ve malzeme kaybını da azaltmak amaçlandı. Proje ile temelde acil servislerin daha verimli halde kullanılması hedeflendi.Yoğunluk durumu renklerle ifade ediliyorTrafik lambalarındaki ışık sisteminden esinlenen Mehmed Burhan Topsöğüt ve Hasan Kutlu'nun ASRİ Sistemi'nde yeşil renk; normal işlevsel durumdaki acil servisi, sarı renk; uyarı durumundaki acil servisi ve kırmızı renk de alarm durumundaki acil servisi temsil ediyor. Sistem özellikle hastanelerin acil servislerine, acil hasta yetiştiren 112 ambulansları için hayati bir önem taşıyor, bu sistem sayesinde ambulanslar yoğun olduğu bilinen acil servis yerine daha az yoğun olan acil servise yönleniyor.Adım adım bilgilendirme ve istatistikSistem aynı zamanda sağlık sistemindeki yönetim kademelerine de yoğunluk konusunda düzenli bilgi akışı sağlıyor. Sistem önce hastane yönetimine daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Afet Koordinasyon birimine, son adım olarak da Sağlık Bakanlığı'na kadar bilgi akışı sağlıyor. ASRİ, aynı zamanda istatistiki bilgi hafızası olarak gelecekteki karar ve uygulamalar için de referans kaynağı oluyor.“Elimizi taşın altına sokmak istedik”ASRİ Sistemi öncesinde uzun bir süre gözlem ve araştırma yapan Mehmed Burhan Topsöğüt ve Hasan Kutlu, bu sistemi geliştirirken mesleki deneyimlerinden yararlandıklarını söyledi.Mehmed Burhan Topsöğüt; "Biz de bu sektörde uzun süredir bulunan sağlık çalışanları olarak elimizi taşın altına sokmak istedik. Bu konuda çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Çözüm üretmek istedik ve çok önemli bir başarıya imza attık. ASRİ sayesinde yoğunluk sorunu kaynaklı ortaya çıkan birçok problemi en aza indirmeyi hedefledik” dedi.Hedef tüm acil servisler! Bu projenin temel hedef kitlesi Türkiye’de bulunan kamu ve özel sektöre ait tüm acil servisler ve 112 komuta merkezleri olarak belirlendi.ASRİ, tedavi alacak hastalar için bekleme sürelerini kısaltılırken, potansiyel hasta girişlerinin erken belirlenerek acil servislere girişleri etkili bir şekilde yönetmek için bir dizi proaktif politika öneriyor. Bu sayede, hastaların acil servislere başvurmadan önce yoğunluğun oluşmasını bekleyen standart uygulama yerine, yoğunluğun ne zaman artacağını belirlemek ve önlem olarak, acil servisler kalabalık olmaya başlamadan önce hastaları yönlendiren öngörülere ulaşılıyor ve aynı sayıda hastaya hizmet verirken daha kısa gecikmelere sağlanıyor.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Bölümü öğrencileri Mehmed Burhan Topsöğüt ve Hasan Kutlu birincilik ödülü olarak, burs ve para ödülü kazandı.

12 MAY 2017

Üsküdar Üniversitesinde gönüllü itfaiyecilik eğitimi

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Acil Durum ve Afet Yönetimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programları öğrencileri Gönüllü İtfaiyecilik Eğitimi aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Üsküdar Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen eğitimde öğrenciler; gönüllü olarak kurtarma, yangına müdahale etme, trafik kazaları ve benzeri acil durumlarda itfaiyeye yardımcı olunması için gerekli eğitimi, gönüllü itfaiyeci eğitmenleri Orhan Sönmez ve Özdemir Günday tarafından aldı.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Rüştü Uçan, Acil Durum ve Afet Yönetimi Program Başkanı Öğr. Gör. Jale Yazgan ile İş Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanı Öğr. Gör. Gamze Kağan başkanlığında düzenlenen programda, 30 saatlik teorik eğitim verildi. Eğitim sonunda programa katılan öğrencilere sınav yapılarak, sınav başarısına göre yine bu etkinlik kapsamında Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Kocaeli KOBİTEM’de uygulamalı eğitim verildi.Başarıyla tamamlanan eğitimin ardından gönüllü itfaiyecilik eğitmenleri Orhan Sönmez ve Özdemir Günday’a Yrd. Doç. Dr. Rüştü Uçan ve Öğr. Gör. Gamze Kağan tarafından teşekkür amaçlı fidan belgesi ve hediye takdim edildi.

09 MAY 2017

Üsküdar Üniversitesi ilk ergoterapi sempozyumunu gerçekleştirdi.

Üsküdar Üniversitesi, yine bir ilke imza attı ve ilk Ergoterapi Sempozyumu'nu gerçekleştirdi. Otizm ve down sendromunu konu edinen sempozyumda, bu alanda yeni bir adım atmanın heyecanı yaşandı. Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşke Emir Nebi Konferans Salonunda gerçekleştiren sempozyuma, öğrencilerin katılımı oldukça yoğun olurken tam 21 enstrüman çalan otizmli gencin canlı performansı ise ayakta alkışlandı.  Sempozyum, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı aynı zamanda Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin’in açılış konuşmasıyla başladı.Aktuğ; "İlkini düzenlediğimiz bu önemli sempozyumda, her sene gündemimizi değiştirerek ve daha da büyüyerek sempozyumlarımıza devam edeceğiz.” dedi.Ergoterapi anlamlı bir amaç bütünüdürÜsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Özge Özgenç’in ‘Ergoterapi Nedir?’ isimli sunumu ile devam eden sempozyumda, Özgenç ergoterapinin amacından bahsetti ve insanların yeteneklerini geliştirmede yardımcı olduğunu vurguladı.Kısa zamanda büyük değişimlerTürkiye’de ergoterapinin yeni bir alan olduğunu ama hızlı ve sağlam adımlarla ilerlediğini vurgulayan Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Böümü Öğretim Görevlisi Shahram Mohseni, ergoterapinin diğer danışmanlık hizmetlerinden farklı olduğunu, sadece danışmanlıkla kalmadığını, birebir yaşadığını belirtti.Mohseni; “Her anı sadece sözlü olarak değil, aynı zamanda fiili olarak da işliyoruz ve bu da kısa zamanda büyük değişimler görmemizi sağlıyor.” dedi. Sempozyumda müzik ziyafeti arasıGitarla beraber tam 21 enstrüman çalan genç bir otizmli, konferans salonunun havasını bir anda değiştirdi. Mini bir konser veren, gitar çalıp, şarkı söyleyen Rabia Aytek'e salondakiler de tempo tuttu. Otizmli Rabia Aytek'in gösterisi ile doğru eğitimin, tedavinin ve ilgili ailenin bu süreçte ki öneminin ve neler başarılabileceğinin kanıtı oldu.Yaptığımız her şeyi kognitif ile açıklıyoruzErgoterapi Bölümü Öğretim Görevlisi Zeynep Ağce de konuşmasında rahatsızlıkların tedavi sürecindeki dikkat dağınıklığına vurgu yaptı; “Yaptığımız her şeyi kognitif ile açıklıyoruz; konuşma, yürüme, yeme. Bunları farklı ve çekici eğitim yolları ile aşıyoruz." dedi.Üretmek için mesleki rehabilitasyonlara ihtiyaç varErgoterapi Bölümü Araştırma Görevlisi Esra Alan da; “Sağlıklı ve yararlı üretimler için mesleki rehabilitasyonlara ihtiyaç var” dedi. İşinden uzak kalmış ya da kaza sonucu sorumluluklarını yerine getiremeyen, yeni bir alana geçenlere mesleki rehabilitasyonlar üzerinde çalıştıklarını anlatan Alan, verimliliği artıracak bir uygulama olduğunu söyledi.Duyu bütünleme terapisi ana değil, yardımcı etmendirUzman Fizyoterapist ve Duyu Bütünleme Terapisti Aycan Akfidan bebeğin annesini emmesini, onunla iletişim kurmasını, denge sistemini, duyu bütünleme terapisi dahilinde inceleme süreçlerini aktardı.Sempozyumun kapanışından önce de katılımcılarla soru-cevap etkinliği düzenlendi.Konuşmacılara plaket ve takdir belgelerinin takdiminin ardından sempozyum sona erdi.

09 MAY 2017

Hemşirelik çok yönlü konuşuldu!

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri biriminin birlikte düzenlediği Hemşirelik Haftası etkinliklerinde, sağlık çalışmaları be hemşirelik hizmetlerinde tıbbi malpraktis ve sonuçları, psikiyatri kliniklerinde hatalı uygulamalar ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada hemşirenin rolü başlıkları ele alındı. Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşke Emir Nebi Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe, mesleğe adım atmak için gün sayan hemşire adaylarının ilgisi büyük oldu. Etkinlik, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur’un ud çalarak söylediği keyifli şarkılar ve mini konserle başladı.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Başka meslekler hata yapabilir ama bir sağlıkçı hata yapmaz”Aktif hekimliğini sürdüren Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan açılış konuşmasında sağlık sektöründe çalışmanın çok önemli olduğunu, sağlık çalışanlarının mesleği uygularken çok dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi; “Sağlık sektöründeki meslekler, vebali olan mesleklerdir. Diğer meslekler hata yapabilir belki ama bir sağlıkçı hata yapamaz.” dedi.Prof. Dr. Muhsin Konuk: “Siz öyle bir meleksiniz ki, insana annesinden sonra en yakın olansınız”Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Muhsin Konuk ise, hemşire adaylarını motive edici bir yaklaşım sergiledi ve “Siz öyle bir meleksiniz ki insana annesinden sonra en yakın olansınız” dedi.Prof. Dr. Haydar Sur: “Hemşirelikte hangi dalı seçerseniz, ona yoğunlaşın”Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur da, hemşirelik mesleğinin öneminden ve dallarından bahsetti, mesleğe adım atmaya hazırlanan hemşire adaylarına önemli tavsiyelerde bulundu, Sur; “Hemşirelikte hangi dalı seçmeyi düşünüyorsanız, eğitim döneminde ona yönelin.” dedi.Hemşireler bireylerin sağlığını koruma, güvenli, etkili ve kaliteli bir bakım ve rehabilitasyon sağlamada öncü bir role sahiptir diyen Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selma Doğan, ülkemizde bugün 152 binden den fazla hemşirenin görev yaptığını, sayının 2023 de 320 bin olmasını beklediklerini kaydetti. Doğan şunları dile getirdi:"Ülkemizde vakıf üniversiteleri dahil toplam 118 hemşirelik lisans programından yılda 10 bine yakın öğrenci mezun edilmektedir. Üniversitemizde hemşirelik programında lisans ve lisansüstü eğitimler sürmektedir. Bölümümüzde şu anda toplam 420 öğrencimiz lisans programında öğrenim görmektedir. Günümüzde tüm dünyada yaşlı birey sayısı ve kronik hastalıkların artması,  ailelerin bakımda zorlanmaları ve sağlık hizmet maliyetlerinin artması  hemşirelerin toplumda uzmanlaşmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu anlamda, halen açık bulunan lisansüstü programlarımızın önemi artmaktadır. Üniversitemizde hemşirelik lisansüstü programlarda eğitimlerimiz devam etmektedir. Üsküdar Üniversitesi olarak, toplumun sağlığını geliştirmeye en iyi şekilde hizmet edecek hemşireler yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bu yıl "sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada hemşirenin rolü” teması işlenirken toplam 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir kalkınma hedefleri dünyanın refahı, gönenci, barışını güçlendirmeyi, yoksulluk ve açlığın giderilmesini hedefleyen bir eylem planı olup 2015 yılında Newyorktaki Birleşmiş Milletler Zirvesinde  193 ülkenin imzasıyla kabul edilmiştir."Etkinlikte söz alan Avukat Nesrin Özkaya, Tıbbi Uygulamalardan Doğan Yasal Sorumluklar sunumuyla katılımcılara sağlık hukukun ne olduğunu, neden gerekli olduğunu, sosyal hayatı düzenleyen kuralları, normlar hiyerarşisini ele aldı, tıbbi uygulama kapsamında yasal sorumluluklara teorik açıdan genel bakışı, istatistik bilgiler üzerinden alınan örnek kararları anlattı ve mesleki tavsiyelerde bulundu.Uzman Hemşire Tülay Demiray ise, psikiyatri hemşireliğinde hatalı uygulamalar sunumuyla etkinliğe katıldı. Tülay Demiray sunumunda hemşirelik ve etik sorunların gelişim sürecinden, hemşirelik mesleğinin değerlerinden, hemşirelik yasalarından, etik ilkelerden bahsetti.Demiray, psikiyatri hemşireliğinde gözlem yapmanın hemşirelik için en önemli şey olduğunu vurguladı ve daha sonra hemşirelikte oluşabilecek hatalı uygulamalar için yapılanlar ve yapılabileceklere örnekler verdi.Etkinlikte son olarak Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri Kadir Yılmaz, Seray Uçar, Behriban Nurhaklı; “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Hemşirenin Rolü” isimli bir sunum yaptı.

08 MAY 2017

Üsküdar Üniversitesinin şenliği çocukları coşturdu

 Üsküdar Üniversitesi hafızalara kazınacak özel bir çocuk şenliğine daha ev sahipliği yaptı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Çocuk Gelişimi kulüplerinin ortaklaşa çalışmasıyla düzenlenen 3. Çocuk Şenliği keyifli saatlere sahne oldu. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sarp'ın açılış konuşmasıyla başlayan şenlik; dans ve sahne gösteriyle devam etti.Eğlenceli müzikler eşliğinde dans eden çocuklar ve anne-babalar keyifli şovların ve tiyatro gösterilerinin tadını çıkardı.Sonrasında sahneye çıkan Tuzla Anadolu Lisesi Müzik Korosu şarkılarıyla şenliğe katılanları coşturdu.Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin de, şenlik boyunca eğlenceli etkinliklerdeki yerini aldı.Verilen öğle yemeğe arasından sonra atölye çalışmalarına geçen çocuklar, hazırlanan oyun alanları ve ikramların tadını çıkardı; dans, gösteri, yüz boyama, kermes, balon şişirme, köpük savaşları, resim ve oyun etkinliklerine katıldı.Tüm gün sürek şenlik boyunca çocukların ve ailelerinin mutluluğu yüzlerinden okundu.Haydi Gülümset ve Benimle Oynar Mısın? Kulüplerinin de desteğiyle düzenlenen şenliğin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

01 MAY 2017

Prof. Dr. Nevzat Tarhan Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları'na katıldı

 Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği'nin (OHSAD) 2017 Kurultayı kapsamında bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları' etkinliğinin önemli konuklarından biri Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dı. Antalya'nın Serik İlçesi'ndeki Belek Turizm Bölgesi'ndeki Sueno Hotels Deluxe'de düzenlenen etkinlikte Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur da bir konuşma yaptı ve panel moderatörlüğü görevi üstlendi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Psikiyatrist Tabip Albay rütbesiyle emekli olduktan sonra NP İstanbul Beyin Hastanesi ve Türkiye'nin ilk sağlık temalı üniversitesi Üsküdar Üniversitesi'ni kuran Prof. Dr. Nevzat Tarhan, kurultaydaki konuşmasında uzun yıllara dayanan hekimlik, hastane yöneticiliği ve rektörlük tecrübelerini diğer özel hastane ve sağlık kuruluşu yöneticileriyle paylaştı.Katılımın yoğun olduğu buluşmada Tarhan merak edilen soruları da cevapladı.Kendilerine öncelikle kendi yaşadığı süreçlerden edindiği değerli mesleki bilgi ve deneyimlerini aktaran Tarhan, tüm katılımcılara çok çalışmayı ve azimli olmayı anlattı.Toplantıda Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur da bir konuşma yaparak alanla ilgili deneyim ve öngörülerini katılımcılarla paylaştı. 

30 NİS 2017

Çocuk Gelişimi ve Nörolojisi 2 gün süren Sempozyumda masaya yatırıldı.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü ve Çocuk Gelişimi Derneği ortaklığıyla Çocuk Gelişimi ve Nörolojisi Sempozyumu düzenlendi. Sağlıklı gelişim için harekete geçin” teması ile gerçekleştirilen sempozyumda çocuk gelişimi alanında çalışan akademisyen, psikiyatrist ve psikologlar çocuk gelişimi ve nörolojisi ile ilgili sunumlarıyla iki gün boyunca ele alındı. Üsküdar Üniversitesi Altunizade Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Çocuk Gelişimi ve Nöroloji Sempozyumu’nun teması “Sağlıklı Gelişim için Harekete Geçin” olarak belirlendi. Sempozyumda bir araya gelen akademisyen, psikiyatrist ve psikologlar çocuk gelişimi ve nörolojisi ile ilgili sunumlarıyla katkıda bulundu.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Sempozyum, çocuk gelişimi alanına önemli katkılar sunacak”Sempozyumun açılış konuşmasını video konferans ile gerçekleştiren Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 0-6 yaş arasında öğrenilen bütün bilgilerin insanın hayatında öğrendiği bilgilerden daha fazla olduğuna dikkat çekerek “Şu anda AR-GE odakları içerisinde sinirbilimin çalışmaları içerisinde çocuk beyni çok ilgi çekiyor. Çocuk beyni 0-6 yaş arasında nasıl gelişim gösteriyor, beynin duygular proses eden alanları nasıl çalışıyor, çocuk somut ve soyut kavramları nasıl öğreniyor? Bütün bunlar sinir biliminin önemli çalışmaları arasında yer alıyor. Çocukluk çağı travmaları ileri yaştaki ruhsal sorunların sebeplerinden birisi. Bütün bunları incelediğimizde çocuğun zihinsel gelişimi ve sosyal davranışı önemli bir alan oluşturuyor. Sosyal nörobilimin çocukla ilgili boyutları var. Tüm bunların bu sempozyumda konuşulmasının çocuk gelişimi alanında eğitim alanlar ve bu alanın uzmanları açısından çok yararlı olacağını düşünüyoruz” dedi.Prof. Dr. Nilgün Sarp: “Her şey anne karnından başlayarak 0-6’da, 0-18’de gizli”Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilgün Sarp, çocuğun dünyanın merkezi olduğunu belirterek “Çocuk gelişimcileri de çocukla ilgili branşların merkezinde. Bizsiz bir şey olmaz. Çocuğun gelişiminde okul öncesi dönem çok önemli.  Her şey anne karnından başlayarak 0-6’da, 0-18’de gizli” dedi. Toplum olarak çocukla ilgili pek çok sorunların yaşandığını hatırlatan Sarp, “Hala çocuk gelinler sorunu var, hala istismar sorunları var bunları görmezden gelemeyiz ama umudumuz var. Bu alanda güçlü yetişen çocuk gelişim uzmanları var, çocuk gelişiminin önemi giderek daha iyi anlaşılıyor” dedi.Halide İncekara: “Şehirleşmeyle beraber çocuk gelişimi uzmanlarının önemi artacak”Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Halide İncekara da üç dönem milletvekilliği yaptığı mecliste çocukların sorunlarıyla ilgili önemli çalışmalara imza attığını belirterek “Biz üç araştırma komisyonunda çocuğun ana rahmine düşmesinden itibaren kamu yönetimi ve siyasetin çocuğa karşı sorumluluklarını irdelemek üzere üç araştırma komisyonu kurduk. İlkinde çocuklarda artan şiddet eğiliminin sebepleri, ikinci dönemde kayıp çocuklarımız, çocuklarımızın mağduriyetine sebep olan şartlar, üçüncü dönemde de özel yetenekli çocuklarımızı çalıştık.Bugün bu salonda olan genç arkadaşlarımız yarın hepimizin hayatına profesyonel olarak girecekler. Şehirleşmenin getirdiği profesyonelleşme bu. Şehirleşmeyle beraber çekirdekleşen ve yalnızlaşan ailenin çocuğuna bakmakta işi güçlenen anne ve babaya hepiniz destek vereceksiniz” diyerek çocuk gelişimi alanındaki eğitimin önemine dikkat çekti.Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Bıyık da çocuk gelişiminin önemine değinerek Üsküdar Üniversitesini bu alandaki çalışmaları dolayısıyla kutladı.İrfan Sayar: “Yaratıcılık çocuk büyüdükçe köreliyor!”Sempozyumun ilk oturumuna kızı Zeynep ile beraber katılan Zihni Sinir karakterinin mimarı, karikatürist İrfan Sayar, “Zihni Sinir ile Yaratıcılık” başlıklı sunumunda yaratıcılığı “doğada var olan maddelerden yeni bir mana yaratmak” olarak tanımlayarak kızıyla beraber yaptıkları yaratıcı çalışmalardan örnekler sundu. Çocukların yaratıcılık gibi çok önemli özellikleri olduğunu belirten Sayar,“Bu özellik çocuk büyüdükçe köreliyor. Oysa yaratıcılığı canlı tutmamız gerekiyor.Rutin hayat yaratıcılığımızı yavaş yavaş köreltiyor. Hâlbuki insanın en temel özelliği olan bu yaratıcı özelliği canlı tutmak gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Hayata farklı açılardan bakma testleri yaparak kendimizde zaten var olan o yaratıcı özelliği yeniden ön plana çıkartabiliriz” tavsiyesinde bulundu.Prof. Dr. Kalbiye Yalaz’ın moderatörlük yaptığı “Beyin ve Mental İyi Oluş” başlıklı panelde ise Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Doç. Dr. Tayfun Doğan “Çocuklarda Mental İyi Oluş ve Yaşam Kalitesi” başlıklı sunumunda son yıllarda önemi anlaşılan pozitif psikolojinin hastalıklardan öte bireyin iyi oluşunu, mutluluğunu ve yaşam kalitesini ön planda tutan bir alan olduğunu söyledi.Doç. Dr. Tayfun Doğan: “Tam bir iyilik halinde olması gerekiyor”Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlığı tanımlarken sadece hastalık ve sakatlık olmayışı değil fiziksel ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali olarak tanımladığını vurgulayan Doç. Dr. Tayfun Doğan, “Çocukta hastalığın olmaması onun iyi olduğunun göstergesi değildir. Fiziksel açıdan iyi olacak, sosyal açıdan tam bir iyilik hali içinde olması gerekiyor.Mental sağlık dediğimizde birey belli yeteneklerinin farkında olacak, stresle baş etmeyi bilecek, iş yaşamında üretken ve faydalı olacak ayrıca topluma bir katkı yapacak. Mental iyi oluş dediğimiz şey mutluluk konusudur. Çocuğun mutlu olması, psikolojik iyi oluşunun yerinde olması mental iyi oluşla alakalıdır” dedi.Doç. Dr. Tayfun Doğan: “Çocuk büyüdükçe iyi oluş düzeyi düşüyor”Çocuğun mindfullnes denilen farkındalık halinin yetişkinlere oranla çok yüksek olduğunu belirten Doğan, “Çünkü çocuk geçmişi ya da geleceği çok fazla düşünmüyor. Yani yaşadığı anda hissettiği olumlu duygular ve keyif gibi duygulara odaklanıyor. Kendine yönelik düşünceleri negatif değildir çünkü hiçbir çocuk bedeninden ve dış görüntüsünden rahatsızlık duymaz. Çocuklar büyüdükçe iyi oluş düzeyleri düşüyor” dedi.Güvenli bağlanma geleceğini etkiliyorBebeklik döneminde yaşanan güvenli bağlanmanın önemine işaret eden Doğan, “0-2 yaş arası çok önemli. Anne ya da anne yerine geçen kimse çocuğun onunla ilişkisinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bugün psikolojide bağlanma konusu en popüler konulardan birisidir ve biz pek çok konuyu bağlanma konusuyla açıklarız. Bireyin ilerdeki evlilik ilişkilerinden iş yaşamına, depresyona girip girmemesine kadar pek çok konu bugün bağlanma konusuyla ilişkilendiriliyor. Özellikle 0-2 yaş arasında anne ile bebek arasındaki ilişkidir. Bu dönemde güvenli bağlanma sağlanmış ise ileride de ilişkilerini doğrudan etkiliyor. Eş seçimini ve ruhsal durumunu doğrudan etkileyebiliyor. Çocuğun bu dönemde kendini güvende hissetmesi, ihtiyaçlarının karşılanması önemli, sevgi şefkat gösterilmesi, annesinin ona dokunması çok önemli. Bunlar olmazsa güvensiz bağlanma ortaya çıkıyor bu da ilerleyen yaşamda ciddi problemler oluşturuyor” diye konuştu.Prof. Dr. Ahmet Altındağ, “Çocukta Beyin Gelişiminde Anne Babalara Öneri” başlıklı sunumunda özellikle dijital cihazların kullanımının 5 yaşına kadar engellenmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Banu Anlar, “Beyin Gelişimini Görerek İnceleyelim” başlıklı sunumu ile beyin görüntüleme alanındaki gelişmelere değinirken; Prof. Dr. Kalbiye Yalaz tarafından “Erken Tanı ve Yöntemlerinin Önemi” başlıklı bir konferans verildi.“Çocuğun Nörolojik Gelişimi” başlıklı panelde ise Prof. Dr. Banu Anlar moderatörlük yaparken Doç. Dr. Gülşen Köse, Prof. Dr. Güler Cimete ve Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay panele konuşmacı olarak katıldı.Sempozyumun ikinci gününde ise Prof. Dr. Türker Kılıç “Yaşam Algımızı Değiştirebilecek Önemde 3 Bilimsel Gelişme” başlıklı sunumuyla yer aldı.Üsküdar Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya’nın moderatörlük yaptığı "Gelişimsel Bakış Açısı ve Disiplinler Arası Yaklaşımlar” panelinde Prof. Dr. Nermin Aral, “Neden Çocuk Gelişimi”, Dr. Bülent Madi ise “Çocukta Gelişim Desteği ve Multidisipliner Yaklaşımlar” başlıklı sunumlarıyla panelist olarak bulundu.Prof. Dr. Nilgün Sarp ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesinden Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Oğuz Tanrıdağ, “ Dil ve Beyin”  başlıklı sunumları ile katıldı.Sunumların ardından ise Sanat Atölyeleri altında gerçekleştirilen workshoplara katılan Sanat Terapisi Atölyesi- Uzm. Emine Bauer, Bütünleştirilmiş Eğitim ve BEP Atölyesi’nden Uzm. Funda Korkusuz Poyraz, Uzm. Aysu Karaca, Uzm. Elif Ceren Kaya, Dram Atölyesi’nden ise Öğr. Gör. Gaye Göklü önemli paylaşımlarda bulundu.

25 NİS 2017

Prof. Dr. Haydar Sur: “Cinsellik konuşmak utanılacak bir olgu değil”

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonu Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Ebelik Haftası kapsamında düzenlediği “Güvenli Cinsellik” seminerine ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Haydar Sur “Cinsellik konuşmak utanılacak bir olgu değil, aksine konuşulmaması bazı şeylerin yanlış öğrenilmesine ve hastalıklara yol açabilecek büyük bir tehlike” dedi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur’un açılış konuşmasıyla başlayan programın diğer konuşmacıları Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güler Cimete ve Üreme Sağlığı Eğitimcisi Nurşen Kambur’du.Prof. Dr. Haydar Sur’un “cinsellik konuşmak utanılacak bir olgu değil, aksine konuşulmaması bazı şeylerin yanlış öğrenilmesine ve hastalıklara yol açabilecek büyük bir tehlike” cümleleri ile başlayan seminer de Sur, cinsellikle ilgili konuların ehli kişilerle dinen de bilimsel olarak da konuşulması gerektiğinin üzerinde durdu.Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin kadınların ve erkeklerin genital sistem anatomisi üzerinde durarak çalışma sistemlerinden ve farklılıklarından bahsetti. Erkek sisteminde işlerin biraz daha basit, kadınların sistemininse oldukça komplike olduğuna değinen Ertekin, sünnetli erkeklerin daha sağlıklı olduğunu hatta sünnetli erkeklerin eşlerinin de sağlık açısından daha güvende olduğunu açıkladı.Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güler Cimete, “cinsel ilişki sorumluluk isteyen bir deneyimdir ” dedi.  Nurşen Kambur da gebelikten korunma yolları ve güvenli cinsel ilişkiye dair bilgiler verdi.

24 NİS 2017

Üsküdar Üniversitesinde 23 yeni bölüm ve program açıldı!

Davranış bilimleri ve sağlık alanında Türkiye’nin ilk tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesinde yeni bölümler açıldı. Yeni bölümler arasında Çizgi Film ve Animasyon, Adli Bilimler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Türkçe) ile Yazılım Mühendisliği bulunuyor.Davranış bilimleri ve sağlık alanında Türkiye’nin ilk tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi, 4 fakülte, 5 enstitü ve 1 meslek yüksekokulu bünyesinde yeni bölümler açtı.İletişim Fakültesi’nde Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü(Türkçe),  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde Adli Bilimler(Türkçe), Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce), Yazılım Mühendisliği (İngilizce) bölümleri açıldı.Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Ortez Protez ve Perfüzyon bölümleri açılırken Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) bünyesinde, Çevre Sağlığı, Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri, Denizci Sağlığı, Evde Hasta Bakımı, Laboratuvar Teknolojisi, Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği, Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği, Sosyal Güvenlik, Otopsi Yardımcılığı bölümleri açıldı.SHMYO açılan ikinci öğretimler ise Ağız ve Diş Sağlığı, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Eczane Hizmetleri, Gıda Teknolojisi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümleri oldu.Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ise; Dil ve Konuşma Terapisi (Tezli) Programı açıldı.

24 NİS 2017

Milli basketbolcu Semih Erden: “Fizyoterapist ile kurulan diyalog iyileşme sürecini hızlandırıyor”

Üsküdar Üniversitesi, Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği, Türkiye Spor Hekimleri Derneği ve Spor Hukuku Enstitüsü ortaklığında düzenlenen sempozyuma katılan milli basketbolcu Semih Erden, bir sporcu için rehabilitasyon döneminin ve rehabilitasyon uzmanının çok önemli olduğunu söyledi. Yaklaşık iki ay önce sol omuzundan bir operasyon geçiren Semih Erden, sporcunun fizyoterapisti ile kuracağı diyaloğun iyileşme sürecine önemli katkılar sağladığını söyledi.Üsküdar Üniversitesi Kuzey Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonunda düzenlenen ‘Spor Yaralanmalarında Farklı Bakış Açılarıyla Güncel Tedavi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları- II’ Sempozyumu,  milli basketbolcu Semih Erden, basketbol hakemi Erşan Kartal ve fizyoterapist Mustafa Çetintaş’ı ağırladı.Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı “Spor Yaralanmaları ve Medya” başlıklı oturumda fizyoterapist ve sporcu ilişkisi konuşuldu.Milli basketbolcu Semih Erden: “Fizyoterapistin rolü çok önemli”Milli basketbolcu Semih Erden, sporcunun hayatında fizyoterapistin özel bir yeri olduğunu söyledi.  Fizyoterapi uzmanı Mustafa Çetintaş ile yaklaşık 13 yıldan bu yana beraber çalıştıklarını, hayatında çok önemli bir rolü olduğunu belirterek “Çünkü siz bizi sadece ekranlardan takip ediyorsunuz oysa bunun bir de perde arkası var.  Gerçekten çok zahmetli ve sabır gerektiren bir iş, yaklaşık iki ay önce omuzdan bir ameliyat oldum. Ameliyatım çok başarılı geçti fakat bu ameliyattan sonraki en büyük süreç Mustafa ile benim aramdaki süreç. Mustafa ile her gün pazartesinden cumartesiye kadar günde 3-4 saat görüşüyoruz. Buradaki amaç bu omuzu eski performansına geri döndürebilmek. Mustafa ne kadar beni bu işe motive edebilecek, ben Mustafa’dan ne kadar alabilirim aslında bu biraz da hastaya bağlı. Çünkü siz ne kadar bu işe kendinizi adarsanız bunun yanıtıını o derece alırsınız” diye konuştu.Adamlar nasıl sıçrıyor diye bakıyoruz! NBA’deki sağlık uygulamalarından da örnekler veren Erden, “Filipinler’den ABD’ye döndüğüm dönemde Oklahoma’da bütün sağlık ekibi beni bekliyordu. Beni uçaktan aldılar, hastaneye kadar götürdüler. Check-up’tan diğer tetkiklere kadar baktılar. Ertesi gün de antrenman salonlarına gittim, inanılmaz bir yer yapmışlar ve iki antrenman alanını bölmüşler, her 10 metrede farklı çalışmalar yaptım, ail tendonundan saçımın çıktığı yöne kadar baktılar. Sonra oturup şunu söylüyoruz; adama bak nasıl sıçrıyor diyoruz. Onların yaptığı küçük kas gruplarını çalıştırmak. Tabi pekçok olanakları var bizim elimizde olmayan, aletlerinden cihazlarına kadar..” dedi.Hakem Erşan Kartal tedavi sürecini anlattıBasketbol hakemi Erşan Kartal da yaklaşık 5 ay önce Darüşşafaka Doğuş – Muratbey Uşak maçında yaşadığı kazayı ve tedavi sürecini anlattı. Ön çapraz bağ ameliyatı geçirdiğini belirten Kartal, sonrasında 5 hafta fizyoterapi gördüğünü, bu dönemde hastanın bilgilendirilmesinin önemine işaret etti.Prof.Dr. Tahsin Beyzadeoğlu: “Fizyoterapist şifa veren eldir”Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu da fizyoterapistin anatomi ve kas iskelet sistemi bilgisinin çok iyi olması gerektiğini belirterek “Doktorla koordineli bir şekilde hastayla iyi diyalog kurması gerekiyor. Burada okuduğumuz süreçte üniversiteden bilgi alırız. Hayat üniversiteden sonraki süreçte başlıyor çünkü tüm sertifika ve kurs programlarına katılarak el becerilerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ben cerrahım iyi el kötü el denir, aynı şey fizyoteraide de vardır. Şifa veren elsiniz bunu da okul sonrası geliştireceksiniz” tavsiyesinde bulundu.Fizyoterapist Mustafa Çetintaş: “Dokunarak tedavi ediyoruz”Fizyoterapist Mustafa Çetintaş ise fizyoterapistlerin manuel olarak kendini geliştirmesi gerektiğini ifade ederek “Çünkü bizim hastayla iletişim kurduğumuz ilk yer hastaya ilk dokunduğumuz an. Sporcular da söylüyor, elektroterapi evet önemli ama manuel terapi çok önemli. Hastanın ağrısını ne kadar dokunarak minimalize edersek o kadar başarılı oluruz” dedi. Çetintaş, sporcularda fonksiyonel egzersizlere yönelmek gerektiğini ve vurguladı.

21 NİS 2017

Spor Yaralanmaları Sempozyumu başladı.

Üsküdar Üniversitesi, Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği, Türkiye Spor Hekimleri Derneği ve Spor Hukuku Enstitüsü ortaklığında düzenlenen sempozyumda “spor yaralanmalarına dair her şey” konuşuldu. Sempozyumda vurgulamak istedikleri en önemli şeyin yeni tedavi yöntemleri olduğunu belirten Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, “Bir sporcu spora başlarken o branşa uygun olup olmadığı belirlenmeli. Sporcuların branş seçiminde antrenör tecrübeleri önemli ancak artık geride kaldı. Teknolojinin de yardımıyla bazı analizler yaparak kişiyi doğru spora yönlendirmemiz mümkün” dedi. Sempozyumun ilk gününe radyo programcısı ve spor yazarı Yetkin Etkin katılırken; milli basketbolcu Semih Erden de yarınki konuklar arasında yer alacak.Üsküdar Üniversitesi Kuzey Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonunda düzenlenen ‘Spor Yaralanmalarında Farklı Bakış Açılarıyla Güncel Tedavi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları- II’ Sempozyumu programının açılış konuşmasını Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur ve Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zelka yaptı.Doç. Dr. Defne Kaya: “Eski yöntemleri kenara bırakarak yeni gelişmeleri izlemek gerek”Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, sempozyumda en çok vurgulamak istedikleri konunun yeni tedavi yöntemleri olduğunu belirterek “Günümüzde spor yaralanmaları sporcular ve takımlar için çok önemli bir bütçe. Bir oyuncunun sahadan birkaç hafta hatta birkaç gün bile ayrı kalması çok büyük bir maddi kayıp hem sporcu için hem takımlar için. O nedenle eski yöntemleri bir kenara bırakarak dünyada nasıl gelişmelerin olduğunu izlememiz lazım. Bu sempozyumun en göz alıcı kısmı bu, yeni değerlendirme ve tedavi yöntemleri. Bu sene en çok görülen yaralanmalar ve en çok problem görülen eklemleri ele aldık. Üç tane spor hekimimiz var, sporcu nasıl değerlendirilir, değerlendirmelerde en önemli şey nedir bunları tartışacağız. Sahalarda en çok görülen ani kalp durmaları yüzünden sporcular yaralanabiliyor, hatta ölümle sonuçlanan olaylar yaşanıyor. Onları tartışacağız” dedi.Kaya: “Sporcunun branş seçiminde antrenör tecrübeleriyle seçim artık geride kaldı!”Bir sporcunun o branşa uygun olup olmadığının bilinmediğini, sporcu yaralanmalarının da oluşmasında bunun da etkisi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Defne Kaya, “Özellikle çocukluk çağlarında spora yönlendirilen çocuklarda branş seçimini antrenörlerin tecrübelerine bırakıyoruz. Bacaklarına bakarak koşabileceğini söylüyoruz oysa bundan geçeli çok oldu. Elbette antrenörlerin tecrübeleri ve bakış açıları çok değerli bize çok şey katıyor ama artık teknolojinin de yardımıyla bizim bazı analizler yaparak çocuğu doğru spora yönlendirmemiz lazım. Mesela heyecanlı bir maça çıkmaya kalbi çok uygun olmayabilir ama biz onu belki de futbolcu yapacağız. Çok yükselecek, kas-iskelet sistemi buna çok uygun olacak ama bir gün Allah korusun maçın ortasında kalp durmasıyla hayatını kaybedecek. Mesela Arda Turan için çok iyi bisikletçi olabileceğini söylüyorlar kalça pozisyonu nedeniyle ama o senelerdir kalça ağrısıyla futbol sahalarında. Sempozyumda benzer konuları tartışacağız” dedi.Sporcu yaralanmalarında yeni tedavi yöntemi: Kök hücreSpor yaralanmalarının tedavilerinde yenileyici tıp, kök hücre tedavilerine doğru gidildiğini belirten Doç.Dr. Defne Kaya, “Ameliyat olmadan, biz dokuyu normal seyrinde iyileştirelim, fizik tedavi de o yönde gidiyor. Artık bilinen fizik tedavi yöntemleri de ortadan kalktı, bu sempozyumda işte o yeni yöntemleri vurgulayacağız” dedi.Üsküdar Üniversitesinin yeni bir fizik tedavi merkezi kurduğunu belirten Doç.Dr. Defne Kaya, “Burada Sporcu Sağlığı Merkezimiz olacak. Bu nedenle biz kendimizi de yenilemek istedik, kendi bakış açımızla başka bakış açılarını bir araya getirmek istedik” dedi.Prof.Dr. Tahsin Beyzadeoğlu: “Hekimler ve fizyoterapistler açısından yol gösterici olacak”Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu ise sporun her geçen gün hem yapan kişi sayısının artması hem de toplumun çok farklı spor dallarına ilgisinin arttığını belirterek sempozyumun hekimler ve fizyoterapistler için yol gösterici olacağını söyledi. Prof .Dr. Tahsin Beyzadeoğlu, şunları söyledi:”Sporcu yaralanmaları hem profesyonel hem amatör sporcuların karşılaşabilecekleri bir olay. Dolayısıyla bu yaralanmaların tedavisinde farklı tıp disiplinleri ve branşları yardımcı olmaktadır. Bunların en başına da ortopedi ve travmatoloji uzmanları ve kas iskelet sistemiyle ilgilenenler gelmekte. Fizyoterapistler de gerek ameliyatsız tedavilerin yönlendirilmesinde gerek ameliyat sonrası rehabilitasyon aşamasında ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının el ve ayağı olmaktadır. Bugün burada düzenleyeceğimiz sempozyumuzda hem hekimlerin hem fizyoterapistlerin bir arada olduğu, son derece yoğun katılımlı, 500 kişinin katılımıyla gerçekleşen, ilgi gören, bilimsel konuların seçildiği bunun yanında sosyal ve hukuki yönlerinin değerlendirileceği bir sempozyum olacak. Sempozyumun sağlık profesyonelleri tarafından takip edilmesi de çok önemli. İnsanımıza düzgün modern ve kaliteli sağlık hizmetinin sunulması açısından yararlı olacaktır”Spor yaralanması nedeniyle liglerden çekilen eski bir voleybolcu olduğunu belirten Prof. Dr. Haydar Sur da bu alandaki yenilikler ve yeni tedavi yöntemleri sayesinde sporcuların spor hayatlarının kesintiye uğramayacağını, bu nedenle sempozyumun çok önemli olduğunu ifade etti.Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Zelka da Sağlık Bilimleri Fakültesinin Üsküdar Üniversitesinin amiral gemisi olduğunu belirterek araştırma ve geliştirme faaliyetine ağırlık verdiklerini, geçen yıl sadece 119 bilimsel etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Prof.Dr. Zelka, bilimsel alanda yapılan bu çalışmaların katma değerinin çok önemli olduğunu belirterek sempozyumun da verimli geçeceğine önemli sonuçlar getireceğine dikkat çekti.Talus kemiği, hasarları ve tedavi yöntemleri konuşulduAçılış konuşmalarının ardından sempozyuma geçildi. “Basketbol Oturumu: Talus” başlıklı oturumda Doç. Dr. Mehmet Emin Erdil ve Doç.Dr. Zübeyir Sarı moderatörlük yaptı. Doç. Dr. Semih Ayanoğlu, Doç.Dr. Kaan Irgıt,  Doç.Dr. Mehmet Emin Erdil ve Uzman Fzt. Mesut Selami, Talus kıkırdak hasarlarına ilişkin sunumlarını yaptı.Türkiye Spor Hekimleri Derneği Oturumunda ise “Spora Katılım Öncesi Sağlık Durum Değerlendirmesi” ele alındı. Prof. Dr. Ferda Dokuztuğ Üçsular ve Doç. Dr. Defne Kaya’nın moderatör olduğu oturumda Uzm. Dr. Şensu Dinçer, Uzm. Dr. Sertaç Yakal ve Uzm. Dr. Ömer Batın Gözübüyük “kas – iskelet sistemi, kardiyak değerlendirilmesi ve sporcu EKG’sı nasıl yorumlanmalı” konularına değindi.Spor yazarı Yetkin Etkin de katıldıSempozyumun konukları arasında radyo programcısı ve spor yazarı Yetkin Etkin de yer aldı. “Yetkin Etkin İle Canlı Canlı Spor” başlıklı özel oturum gerçekleştirildi.Sempozyumun bir diğer oturumu “Futbol Oturumu: Labrum” oldu. Prof.Dr. Mehmet Aşık ve Prof. Dr. İbrahim Tuncay’ın moderatör olduğu oturumda Op. Dr. Gökhan Polat, Prof. Dr. İbrahim Tuncay, Prof.Dr. Mehmet Aşık ve Öğr. Gör. Uz.Fzt. Çetin Sayaca  “kalça sıkışma sendromu ve labral yırtıklar” üzerinde durdu.Sempozyuma katılan Prof. Dr. Gül Baltacı, “Spor Rehabilitasyonu Nereye Gidiyor?” başlıklı özel oturumda bir konuşma yaptı.Süper Sporcu Olunur mu, Doğulur mu, Yapılır mı?Sempozyumun ilginç başlıkları arasında yer alan “Süper Sporcu Olunur mu, Doğulur mu, Yapılır mı?”  başlıklı oturumda Üsküdar Üniversitesinden genetik uzmanı Doç. Dr. Korkut Ulucan, “Süper Sporcu Doğululur mu?” başlıklı konuşmasında genetik bakışı ele aldı.Yrd. Doç.Dr. Aylin Büyükkaragöz, beslenme açısından Ecz. Ayşegül Birlik ise farmakolojik açıdan değerlendirmelerde bulundu.Sempozyumun ilk günü “spor rehabilitasyonunda özel teknikler ve teknolojiler” başlıklı oturumla sona erdi. Üsküdar Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, “spor rehabilitasyonunda sanal ve artırılmış gerçeklik” başlıklı sunumuyla katıldı.Sempozyumun ikinci gününde ise Üsküdar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sinan Canan, “Sporcu Beyni” başlıklı açılış konuşmasını yaptı. Sempozyumun ikinci gününe milli basketbolcu Semih Erden de katıldı. Sempozyumun son gününde spor ve hukuk konularına da değinildi.

21 NİS 2017

Modern Bir Bilim Olarak Psikoloji

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü tarafından düzenlenen Modern Bir Bilim Olarak Psikoloji etkinliğinin bu hafta ki konuğu Yrd. Doç. Dr. Meltem Narter'di. Narter, konuşmasında modern psikoloji tanımını yaptı, konuyla ilgili detaylı bilgiler verdi.Psikolojiyi var eden davranıştır diyen Yrd. Doç. Dr. Meltem Narter; "Geçen zaman ile birlikte sosyoloji ve psikoloji değişim göstermekte. İnsanlar yazmaya, çizmeye, ritim tutmaya başladığından beri kendileriyle alakalı şeyleri merak etmeye başlıyorlar. İngilizlerin test etmeden yapamazsın dedikleri fikirleri var. Bir de olgular olmadan bir şey yapamazsın diyen pozitivizm var. Psikoloji dediğimiz şey insanların çözümsüz görünen soyut bilgilere verilen çözüm yolu gibi görünüyor. Böyle olmamalı. Psikoloji bir sistem önerir. İnsan duyuları tarafından kendi yaşadığı kültürel özelliğe göre davranan ve bu davranışları topluma yansıtan varlıktır. Psikolojinin en büyük yararı şu olabilir, bir insanın bazı durumlarda bazı işleri yapabilme becerisine itmeniz gerekiyor. Mars'a su bulmaya giden bilim sistemi uzun serüvenler içinde gelmiştir, gelişmiştir. İnsanoğlu için psikoloji bir laboratuvarla başlayıp, insan davranışını devam ettiren bilim dalıdır. Psikoloji her şeyi çözmüş bir şey değildir."  dedi.

21 NİS 2017

İş Sağlığı ve Güvenliği alanından yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Bu yıl 5. kez düzenlenen “Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Alanından Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Sempozyumu, Üsküdar Üniversitesinin işbirliğinde Yıldız Teknik Üniversitesinde yapıldı. Alanda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri önemli isimlerin katılımıyla tartışıldı. Sempozyumunun açılış konuşmalarını, Yıldız Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uğur Buğra Çelebi, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Şahin ve Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Sarp yaptı.Paneller şeklinde düzenlenen sempozyumda, konunun uzmanı çok sayıda akademisyen söz aldı ve iş sağlığı ve güvenliği alanında devam eden çalışmaları paylaştı.Sempozyuma Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Rüştü Uçan da katıldı.

20 NİS 2017

Otizmli çocuklardan keyifli saatler

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümü tarafından düzenlenen otizm etkinliğinde renkli ve eğlenceli saatler yaşandı. Otizmli bir öğrencinin başarılı bir şekilde sunuculuk yaptığı programda “Gökkuşağı Sesi” adlı müzik grubunun gösterisi ilgiyle izlendi.Üsküdar Üniversitesi, Nisan ayı Otizm farkındalık etkinlikleri kapsamında bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesinde Bağcılar Lokman Hekim Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından otizmle ilgili duyarlılığının arttırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla bir program gerçekleştirildi.Otizmli bir öğrencinin başarılı bir şekilde sunuculuğunu yaptığı programda Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilgün Sarp ve Bağcılar Lokman Hekim Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Nasuh Deveci  birer konuşma yaptı.Bağcılar Lokman Hekim Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğretmenlerinden Cem Taştemir’in otizm hakkında bilgi verdiği programın devamında keyifli bir müzik şöleni gerçekleştirildi.Duygularını müzikle ifade etmekten ne kadar çok mutlu olduklarını hissettiren, ritm ve ritm aletleriyle bütünleşen "Gökkuşağı Sesi" adlı müzik grubunun gösterisi, Üsküdar Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve tüm katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan hediyelerin çocuklara sunulmasıyla sona eren programın ardından beraber öğle yemeği yenildi.Otizm genetik paneli WES (Whole Exome Sequencing) Nedir?

19 NİS 2017

2. İş Sağlığı ve Endüstride Proses Güvenliği Sempozyumu

Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ve Gebze Teknik Üniversitesi tarafından birlikte organize edilen 2. İş Sağlığı ve Endüstride Proses Güvenliği Sempozyumu yoğun ilgi gördü. Amacı Büyük Endüstriyel Kazaların önlenmesi ve zararlarının azaltılması için Proses Güvenliği Yönetimi kavramını tartışmaya açmak ve ülkemizdeki gelişimine katkıda bulunmak olan sempozyumun açılış konuşmasını Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur yaptı.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Rüştü Uçan da, iş sağlığı ve endüstride proses güvenliğiyle ilgili olarak mevcut durumu ve olması gerekenlerin ele alındığı programda Üsküdar Üniversitesinin standı da yoğun ilgi gördü.Sempozyumda en dikkat çekici açıklamalardan biri de gelişmiş ülkelerde sıfır ölümlü iş kazası vizyonu oluştuğu, ancak ülkemizde maalesef güvenlik önlemlerinin uygulanmasında zafiyet görüldüğü için ölüm oranının yüksek olduğu şeklinde yapılan açıklama oldu. En büyük zararın can kaybı olduğu vurgulanırken iş kazalarıyla buna bağlı oluşan meslek hastalıklarının da hazinede çok büyük bir yük oluştuğu vurgulandı.

18 NİS 2017

Sağlık öğrencileri önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımı attı

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri önlük giyme töreniyle hayallerini kurdukları mesleğe ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşadı. Fakülte hocaları ve aileleri bu mutlu ve önemli günde öğrencileri yalnız bırakmadı, beyaz önlüğe kavuştukları anı ölümsüzleştirdi. Öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu da yüzlerinden okundu.  Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonu'nda düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, öğrencilerin kutsal ve çok önemli bir göreve ilk adımı attıklarını ve toplum sağlığını en üst seviyede tutmak için hayatlarının geri kalanında mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zelka da bu özel günde Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerini yalnız bırakmadı ve yaptığı konuşmada öğrencilere mesleki hayatlarında başarılar diledi.Düzenlenen törende Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri, Prof. Dr. Mehmet Zelka, Prof. Dr. Haydar Sur, Yrd. Doç. Dr. Elif Dinçerler ve Öğr. Gör. Pınar Hamurcu'nun elinden önlüklerini giydi.Ardından Ebelik Bölümü öğrencileri; Prof. Dr. Güler Cimete, Prof. Dr. Haydur Sur ve Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin ile birlikte beyaz önlüklerine kavuştu.Ergoterapi Bölümü öğrencileri de, yine Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin, Öğr. Gör. Zeynep Bahadır ve Arş. Gör. Esra Alan'la önlüklerini giydi.Son olarak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri beyaz önlüklerine kavuştu. Bölüm akademisyenleri; Doç. Dr. Defne Kaya, Yrd. Doç. Yıldız Erdoğanoğlu ve Öğr. Gör. Çetin Sayaca öğrencilere ilk önlüklerini giyerken eşlik etti.

17 NİS 2017

Fizik tedavi ve rehabilitasyon öğrencileri sahada!

 Üsküdar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kulübü'nün birlikte düzenlediği etkinlikte Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri, Üsküdar Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.Özel eğitime gereksinimi olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan kuruma yapılan ziyarette; Üsküdar Üniversitesi öğrencileri psikolog, pedagog, psikolojik danışman, çocuk gelişim uzmanı, okul öncesi öğretmeni ve fizyoterapistlerden görevleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri, 0-16 yaş grubuna yönelik hizmet veren merkezdeki özel eğitim alanlarını yakından inceleme fırsatı buldu.

10 NİS 2017

Ses her yönüyle konuşuldu!

Üsküdar Üniversitesi Dünya Ses Günü kapsamında ‘Profesyonel Sesin Eğitimi Korunması ve Tedavisi’ başlıklı bir sempozyum gerçekleştirdi.  Ses; pedagojik, teknik ve medikal tüm yönleriyle önemli isimlerin katıldığı etkinlikte masaya yatırıldı.Üsküdar Üniversitesi önemli bir bilimsel etkinliğe daha imza attı.Dünya Ses Günü kapsamında Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği ve Üsküdar Üniversitesinin düzenlediği sempozyum Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Ses; pedagojik, teknik ve medikal yönleri ele alınırken alanında çok önemli isimler sempozyuma konuşmacı olarak katıldı.Programın açılış konuşmalarını Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot ve Ses Konuşma Yutma Bozuklukları Derneği Başkanı, Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kürşat Yelken yaptı.Geçmişte gerçekleştirilen sempozyumların tarihçesi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Konrot, Dünya Ses Günü kapsamında bu yıl Türkiye'de 6 farklı konferans düzenleneceğini, Dünya genelinde 263 etkinlik organize edileceğini söyledi.Sempozyumunun içeriği ve akışını paylaşan Prof. Dr. Kürşat Yelken de, sesle ilgili her şeyin sempozyumda konuşulduğunun altını çizdi.Türkiye'nin çok farklı şehirlerinde yaşayan akademisyen, öğrenci ve ses uzmanlarının katıldığı sempozyuma ilgi çok büyük oldu. Karşılıklı fikir ve bilgi alışverişi şeklinde geçen sempozyumda ses konusunda birçok konu başlıkları halinde tartışıldı.Uzmanlar en değerli bilgileri katılımcılarla paylaştıPaneller şeklinde düzenlenen sempozyum üç ana konu başlığı altında düzenlendi.Op. Dr. Seher Şiri; ses anatomomisi ve fizyolojisi, Doç. Dr. Sevtap Akbulut; ses tedavisinde kullanılan ilaçlar, Op. Dr. Elad Azizli; ses ve reflü ilişkisi, Doç. Dr. Hakan Birkent; profesyonel şarkıcı ve ses eğitimi alan kişilerde görülen ses hastalıkları, Op. Dr. Necati Enver; profesyonel ses hastalıklarında tanı, Prof. Dr. Kürşat Yelken; ses hastalıkları tedavisinde ameliyatın yeri, Prof. Dr. Güzin Gürel; ses türleri, renkleri ve tonları, Gayem Köprücü; güvenli bağırma, Meral Yeşilyurt; ses terapisinde ses hijyeni çalışmaları, Gamze Yeşilli; ses terapisi basamakları, uygulama şekilleri, terapinin değerlendirilmesi, Ayşegül Aral Altıok; şarkı söyleme sırasında endoskopi, değişik şarkı stillerinde lareks ve farenksin hareketi, Nuran Acar; Türk Sanat Müziği üslup ve tavır eğitiminde ses eğitiminin önemi, Erol Saklıca; profesyonel seste terapinin ses bozukluklarının tedavisindeki etkinliği ve tedavide başarıyı etkileyen faktörler, Canan Özgür; vibratonun koro ve opera şarkıcılığındaki yeri, Ardan Beyarslan; sarkı söyleme esnasından heyecandan kaynaklanan nefes alış veriş düzenini değişmesiyle sesin kullanımı, Tuğçem Kar; ses eğitimi sürecinde kişilik özelliklerinin etkileri konusunda sunumlar yaptı.Panellerin sonunda, etkinlikte sunum yapan panelistlere Üsküdar Üniversitesi tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

03 NİS 2017

Odyoloji öğrencileri önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımı attı

 Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü öğrencileri düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi. Böylece sağlık mesleğine ilk adımlarını da atmış olan öğrenciler, törende duygu dolu anlar yaşadı. Öğrencileri bu anlamlı günde, aileleri de yalnız bırakmadı. Çarşı Kampüsü Emirnebi Konferans Salonunda törene Odyoloji Bölüm Başkan Yrd. Doç. Dr. Burak Öztürk ve öğretim üyeleri de katıldı.Önlüklerini hocalarının elinden giyerek mesleğine ilk adımlarını atan öğrenciler salondakileri duygu dolu anlar da yaşattı.Öğrenciler fotoğraflarla bu özel günü ölümsüzleştirdi.

03 NİS 2017

Otizm Üsküdar Üniversitesinde ele alındı

 Üsküdar Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü ile Dil ve Konuşma Terapisi Kulübü’nün birlikte organize ettiği “Nörolojik Açıdan Otizm Spektrum Bozukluğu” isimli etkinliğin konuğu Uzm. Dr. Semih Ayta'ydı. Uzun zamandır otizm konusunda çalışmalar yürüten ve tedavisi konusunda tecrübeli olan Ayta, rahatsızlığın ortaya çıkışı ve seyri hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi.Çarşı Yerleşke Duha Beker Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü öğrencilerinin ilgisi büyük oldu.Üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlık olarak bilinen otizmi, sistemsel muayenede fark etmenin bazen zor olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Semih Ayta, çekilen beyin MR'ının da normal gözükebildiğini belirtti.Otizim’in erken çocukluk çağının sık görülen bir bozukluk olduğunu söyleyen Ayta; "Otizmlide üç temel sorun gözlemliyoruz. Birincisi, toplumsal ilişkilerde sorun. İkincisi, sözel ve sözel olmayan iletişimde ve oyun etkinliğinde çeşitli bozukluklar, üçüncüsü de kısıtlı ilgi ve sık sık tekrarlanan hareketler olarak dikkat çekiyor. Otizmli kişide iletişim genel olarak bozuktur ve zaman zaman tamamen sessiz kalmayı tercih edebiliyor." dedi.Otizimin genetik bir sorun olduğuna dair çok fazla veri olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Semih Ayta, erkek çocuklarda daha çok görüldüğünü vurgulayarak, hem çocuk hem de ailesi için çok zor bir durum olduğunu belirtti.Etkinliğin sonunda, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dilek Eroğlu Uzun, katılımından dolayı Uzm. Dr. Semih Ayta'ya bir teşekkür belgesi takdim etti.Otizm genetik paneli WES (Whole Exome Sequencing) Nedir?

28 MAR 2017

Üsküdar Üniversitesinden işçi sağlığı ve güvenliğine destek

Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası Petrol-İşe bağlı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Servisinin koordinasyonunda yürütülen fiili hizmet süresi zammı uygulamasının çerçevesinin genişletilmesi çalışmaları kapsamında 22 Mart 2017 Çarşamba günü, Petrol-İş Sendikası Genel Merkez binasında bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya fiili hizmet süresi çalışma grubundan Petrol-İş Sendikası İş Güvenliği Uzmanı Ceyhun Gürpınar, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı ve ÜSEM Müdürü Yrd. Doç. Rüştü Uçan, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Hacer Kayhan, Kimya Mühendisi Mustafa Cüneyt Gezen, Kimya Mühendisi Hasan Tahsin Durmuş ve Stajyer Tuğba Eroğlu katıldı.Toplantıda, çalışma kapsamında hazırlanan teknik raporlar gözden geçirildi, MKE Kurumu'ndan emekli olan üyelerle gerçekleştirilen sağlık anketi sonuçları tartışıldı. Ayrıca önümüzdeki günlerde çalışma ile ilgili yapılacak faaliyetler planlandı.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Servisi'nin çalışmaları önümüzdeki günlerde yapılacak olan toplantılarla devam edecek.

26 ŞUB 2017

Arusyak Safa: "Konuşma terapisinde en büyük destekçimiz hayal gücümüz"

 Üsküdar Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü ile Dil ve Konuşma Terapisi Kulübü'nün birlikte organize ettiği, "Özel Gereksinimli Bireylerde Dil ve Konuşma Terapisi" isimli etkinliği konuğu Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Arusyak Safa’ydı. Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşke Şehit Duha Beker Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, öğrencilerin ilgisi büyük oldu.Günümüzde terapistlerin çalışma alanlarından ve dil ve konuşma terapisinin önemi ve ihtiyaçlarından söz eden Safa, dil ve konuşma terapisi konusundaki bilgi ve tecrübelerini Üsküdar Üniversitesi öğrencileriyle paylaştı.Çalışma alanınız genel anlamda belli ama şahsi çalışma alanlarınızın kalitesini arttırmak sizin işiniz diyerek sözlerine başlayan Arusyak Safa, bazen terapistlerin gördüklerinin anne ve babaların dahi görmediğini, bu nedenle yeni nesil terapistlerin ne denli ciddi bir iş yaptıklarını vurguladı."Bizim işimiz hayal gücü"Çocuklarında rahatsızlığın kabullenilmesinde ailelere çok büyük görev düştüğü ve süreçteki duruşu önemli olduğunu vurgulayan Dil ve Konuşma Terapisti Arusyak Safa; "Hayal gücünüz bu işte en büyük destekçiniz. Çünkü karşınızda kişi kimi zaman 6-7 yaşında belki bacakları olmayan bir çocuk olacak. Onunla ortak bir dil bulmak zorundasınız, bu bazen bir çığlık bazen bir tren sesi olacak. Bu noktada işimiz bazı meslek gruplarıyla ortak fikir alış verişleri gerektirecek.” dedi.Safa'nın uzun bir sürece dayanan mesleki bilgi ve tecrübelerini paylaştığı interaktif bir ortamda yapılan panelin ardından Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü ile Dil ve Konuşma Terapisi Kulübü Arusyak Safa'ya bir teşekkür plaketi takdim etti.

23 ŞUB 2017

Sağlımızı tehdit eden vektörleri sanat ile anlattılar

Üsküdar Üniversitesi, halk sağlığı konusunda akademisyen ve öğrencilerin farkındalığını arttırmak ve yeni nesilde vektörlere karşı bilinç oluşturmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Vektörlerle Mücadele Birimi ile ortaklaşa bir farkındalık organizasyonu düzenledi. Üniversitelere yönelik başlatılan çalışmanın ilki Üsküdar Üniversitesinde yapıldı. Organizasyona Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy,  Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur ile ÜSGÜMER ve ÜSEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Rüştü Uçan da katıldı.İnsan sağlığını tehdit eden, sivrisinek, kene, fare, böcek gibi zararlıların ortak adı olan vektörler konusunda hem öğrencileri hem de akademisyenleri bilinçlendirmek amacıyla yapılan farkındalık organizasyonu, birbirinden anlamlı tiyatro oyunları, canlı performans ritim gösterileri ile Türk Sanat Musikisi dinletisi tadında eğitici ve öğretici şarkılar sunan koro grubundan oluşuyor. Tüm içerik ve sunumlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Vektörlerle Mücadele Birimi çalışanları tarafından sahneleniyor.Amaç vektörel kaynaklı hastalıklara dikkat çekmekSıtma, tifüs, sarıhumma, ensefalit gibi hastalıklar, gelişen teknolojiye rağmen birçok ülkede büyük tehlike oluştururken, vektörlerle taşınan hastalıkların birçoğuna karşı aşı ile korunmanın mümkün olmaması, vektörlerin insan sağlığı için büyük tehdit oluşturmasına neden oluyor.  Ayrıca dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin vektör kaynaklı hastalıklardan hayatını yitirmesi dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütünün yayınları listesinde de vektörler kaynaklı hastalıklar en önemli hastalıklar grubunda gösteriliyor.Tiyatro, müzik, sanatla en güzel farkındalık oluşturulması hedefleniyorVektörlerle mücadelede, bilinçsiz olan ve çaresiz kalan bireylere karşı eğitici ve öğretici içeriğe sahip farkındalık organizasyonunda; halk sağlığı ve vektörlerle mücadele konusunda katılımcılar bilinçlendirilecekken, birbirinden ilginç sahne tasarımı ve kostümlerle sergilenen oyunlar, müzikler, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.Halk sağlığı konusunda bir ilkÜsküdar Üniversitesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile sanatsal anlamda gerçekleştireceği halk sağlığı ile vektörler konusundaki farkındalık çalışması, üniversiteler arasında bir ilk olarak dikkat çekti. İlki Üsküdar Üniversitesinde gerçekleştirilen çalışma diğer üniversitelere de taşınacak.

15 ŞUB 2017

Dünyanın otorite Ergoterapistleri Üsküdar Üniversitesi’ndeydi.

Dünyanın birçok ülkesinde Ergoterapi bölümünün kurulması ve geliştirilmesinde görev alan İsveç Stockholm Linköping Üniversitesi’nden Prof. Dr. Helena Hemmingsson ve Yrd. Doç. Dr. Maria Borgestig Üsküdar Üniversitesi’ndeydi.Türkiye’nin Ergoterapi Bölümü bulunan sayılı Üniversitelerinden olan Üsküdar Üniversitesi dünyaca ünlü iki akademisyeni misafir etti.İsveç Stockholm Linköping Üniversitesinden Prof. Dr. Helena Hemmingsson ve  Yrd. Doç. Dr. Maria Borgestig Üsküdar Üniversitesinde Ergoterapi öğrencileriyle buluştu.Rusya, Avrupa ve Tayvan gibi dünyadaki birçok ülkede Ergoterapi bölümünün kurulması ve geliştirilmesi için süpervizörlük ve danışmanlık yapan Helena, çalışmalarını Üsküdar Üniversitesi’nde katıldığı derste anlattı. İsveç, dünyada en çok Ergoterapistin bulunduğu üçüncü ülke olması açısından önem taşıyor.İsveç’te Ergoterapinin nasıl olduğuyla ilgili istatistikleri de öğrencilerle paylaşan Prof. Helena kendisinin geliştirdiği değerlendirme formunun (School Setting Interview – SSI) workshopını da paylaştı.Ergoterapi alanının önemli diğer ismi de bir gün sonra öğrencilerle buluştu. Dr. Maria Borgestig, doktorası için yaptığı proje ile ilgili katılımcılara bilgi verdi, çalışmalarını anlattı.  Sonrasında ise “Goal Attainment Scale” isimli değerlendirme formunu ve nasıl uygulandığını paylaştı.Dersin sonunda hocalara Üsküdar Üniversitesi özel Hisseden Adam Heykeli kendilerine takdim edildi.

14 ŞUB 2017

Sağlıkta parlak fikirler aranıyor

Üsküdar Üniversitesi ve Liv Hospital işbirliğiyle düzenlenen "Sağlıkta Parlak Fikirler Arıyoruz" yarışması, geleceğin yaratıcı sağlık yöneticilerini ortaya çıkarmayı hedefliyor. Katılımcılar arasından ilk üçe girenlere, para ödülü ve burs verilecek, staj imkânları sağlanacak.Hastane işletmesi, insan kaynakları, pazarlama ve kurumsal iletişim, kalite, tıbbi hizmetler, yalın yönetimi sistematiği, biyomedikal, teknik hizmetler, sağlık turizmi, otelcilik, hasta memnuniyeti, hasta kabul hizmetleri, hasta bakım hizmetleri, satın alma, mali işler, medikal muhasebe, bilgi sistemleri konularında yaşanan sorunlara yönelik, günlük hayata entegre edilebilecek en yaratıcı çözümleri içeren üç proje yarışma sonunda ödüllendirilecek.Proje yarışması, Türkiye'deki üniversitelerin sağlık yönetimi bölümlerinde okumakta olan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsıyor.Proje başvuruları 25 Nisan'a kadar livgeleceginsaglikyoneticileri.com adresi üzerinden on-line olarak yapılabiliyor.Yarışmanın jürisi üniversitelerin sağlık yönetimi bölümlerinde görevli akademisyenler ve sektör profesyonellerinden oluşuyor. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur jüri üyeleri arasında yer alıyor.Yaratıcı çözümler ödüllendirilecekYarışmada dereceye giren ilk üç projenin sahibine mesleki ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek ödüller verilecek.1. projeye ... 3 bin TL verilecek. Tam burslu master yada sertifikasyon programı ve sponsor kurumlarda staj imkanı sağlanacak.2. projeye ... 2 bin TL verilecek. İleri düzeyde bir eğitim kursu ve sponsor kurumlarda staj imkanı sağlanacak.3. projeye ... 1 bin TL verilecek. Yabancı dil kursu imkanı ve sponsor kurumlarda staj imkanı sağlanacak.Ödül töreni; 11 Mayıs'ta Antalya'da SASDER 5. Ulusal Kongresi'nde yapılacak.Ayrıntılı bilgi için tıklayın:

31 OCA 2017

Rektör Tarhan, Ankara’dan dönen öğrencisini karşıladı

Terör saldırılarını proteste etmek ve farkındalık oluşturmak için Üsküdar Üniversitesinden Ankara’ya yürüyen Ergoterapi Bölümü öğrencisi İsa Kör’ü Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan karşıladı. Örnek davranışı için Kör’ü tebrik eden Tarhan, terörle mücadelenin sadece sözle değil davranışlarla da yapılması gerektiğine dikkat çekerek yürüyüşün Türkiye üzerinde asimetrik savaş yapanlara karşı da iyi bir mesaj olduğunu söyledi.Üsküdar Üniversitesi Sağlık  Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü öğrencisi İsa Kör, 21 Ocak Cumartesi sabahı İstanbul Altunizade’de bulunan Üsküdar Üniversitesinin Merkez Yerleşkesinden çıktığı Ankara yürüyüşünü tamamladı.Günde 12-13 saat yürüyüşle 10 gün boyunca yürüyen İsa Kör Gazi Meclis’te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı Erbay Kücet ve kalabalık bir basın ordusu karşılamıştı.Kör’ü dönüşte Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan makamında misafir etti.Genel Sekreter Selçuk Uysaler’in de bulunduğu karşılamada Tarhan öğrencisi İsa Kör’e kitaplarından oluşan bir set hediye ederken demokratik eylemi için de teşekkür etti.Terörle mücadelenin sadece sözle olmayacağını, insan davranış ve fiilleriyle de çarpıcı eylemlerle mücadelenin seslendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Tarhan, Kör’ün bu hissiyat ile Türkiye’ye ve dünyaya iyi bir örnek olduğunu söyledi.Tarhan İsa Kör’ün yürüyüşünün Türkiye üzerinde asimetrik savaş yapanlara iyi bir de mesaj olduğunu kaydetti.

16 OCA 2017

Fizyoterapi ve rehabilitasyonda uygulama ve araştırma imkânı!

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim veren Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı, içerik ve uygulama imkânları bakımından benzer programlardan uzman akademik kadrosu ve zengin içeriğiyle belirgin şekilde ayrılıyor. Programın en güçlü yanı, öğrencilerin Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde araştırmalar yapabilmesi. Proje ve makale yazma dersleriyle başlayan araştırma süreci, öğrencilerin yüksek lisanslarını en az bir isimli makale yazmasıyla tamamlanıyor. Makale yazma tecrübesi, yüksek lisans öğrencilerini doktora ve akademisyenliğe güçlü bir şekilde hazırlıyor.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim veren Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı, alanında bilimsel ve teknolojik gelişimleri izleyen, eğitim, araştırma ve uygulamalarında ileri ve derin bilgi, beceri ve tutum kazanmış, bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, sonuçlarını yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili eğitim programlarına katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde uzman fizyoterapistler yetiştirmeyi amaçlıyor.Akademik klinik çalışma dersi fark yaratıyorYüksek lisans programı hakkında bilgi veren Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, programın zengin içeriğine ve alanında uzman akademisyen kadrosuna dikkat çekerek "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı’nda bir çok programdan farklı olarak, Üsküdar Üniversitesi'nin teması olan bilişsel yöntem ve nörobilimin; fizyoterapi ve rehabilitasyonun her alanında nasıl kullanılacağı işliyor. Ayrıca yüksek lisans öğrencileri ‘Akademik Klinik Çalışma’ dersi ile kliniklerde proje ve çalışmalar yaparak akademisyenliğe güçlü bir şekilde hazırlanıyor" diye konuştu.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda bilim uzmanlığı programı 2016-2017 eğitim-öğretim yılında başladı. Bu programı tamamlayan mezunlar, fizyoterapi ve rehabilitasyonun çeşitli özelleşmiş alanlarındaki klinik ve akademik çalışmalarında uzmanlık düzeyinde geliştirdiği yeterliliklerini kullanabilir ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabiliyor.Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı mezunları “yüksek lisans” derecesi alarak mezun olabilirken, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olmak için 2 yıl, toplam 120 AKTS kredilik programını başarılı ile tamamlamış ve tezini başarıyla savunmuş olması gerekiyor.Programda, fizyoterapi ve rehabilitasyona özelleşmiş alanlarda klinik ve akademik çalışmalarını uzmanlık düzeyinde yürütebilen ve geliştirebilen fizyoterapistler yetiştiriliyor. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bilim uzmanlığı programı mezunları, toplumu destekleyip, yönlendirebilmekte, fiziksel aktiviteye katılımı desteklemede, fonksiyonları iyileştirerek fizyoterapi ve rehabilitasyona özel ölçümler ışığında yaşam kalitesini yükseltmede uzman kişiler olarak programı tamamlıyor.

12 OCA 2017

Sağlık yöneticiliğinde kalite yükseliyor!

Sağlık hizmetleri, hizmet sektöründe hatasız yürütülmesi gereken öncelikli hizmetlerin başında geliyor. Sağlık hizmetlerinden yararlanan hasta ve yakınlarının hatasız ve memnuniyet düzeyini artırıcı hizmeti alabilmesi en temel gereklilik olarak kabul ediliyor. Sağlık hizmetleri sektöründe görev alan tüm çalışan meslek gruplarının, performans, etkinlik ve verimliliklerinin arttırılması nedeniyle hastane yöneticiliği ve sağlık yönetimi alanlarındaki eğitimler daha çok önem kazanıyor.  Sağlık alanında genel yönetim ve işletme yönetimi dışında hastane yöneticiliği gibi bölümler her geçen gün öne çıkıyor. Son yıllarda değişen yasalara göre, hastane yöneticiliği dünyada ve ülkemizde gözde meslekler arasında gösteriliyor. Ülkemizde sağlık yönetimi giderek önem kazanan bir meslek haline geliyor.Hedef profesyonel yöneticiBu mesleği en iyi şekilde icra edebilecek ve bu konuda gerekli donanıma sahip kişiler yetiştirmeyi amaç edindiklerini ifade eden Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sarp, şu değerlendirmelerde bulundu:“Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı, her türlü sağlık kurum ve kuruluşunun, yönetimi, işletilmesi, Türkiye’nin sağlık altyapısının tanımlanması ve geliştirilmesine yönelik ulusal veya uluslararası araştırılmaları, planlama, yürütme ve değerlendirme konularında profesyonel insan gücü yetiştirmeyi hedefliyor.Mezunlar kaynakları verimli yönetiyorSağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olanlar; sağlık kurumu yöneticiliğinde kaynaklarını yeterince verimli, etkili, ekonomik, erişilebilir ve kaliteli olarak kullanılmasını sağlayabiliyor. Yöneticisi olduğu kuruma değer katıyor, marka ve kurum bilinirliğini arttırıyor.”Zengin içerik, uzman kadroProf. Dr. Nilgün Sarp, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı sahip olduğu zengin içerik ve uzman eğitimci kadrosuyla, hastane yöneticiliği eğitiminde referans kabul edildiğini kaydetti. Sarp şunları söyledi:“Her geçen gün eğitim kalitesini daha üst seviyeye çıkaran program; Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon, Temel Muhasebe ve Finans Kavramları, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Hukuku ve Mevzuatı,  Sağlık Kurumlarında Etik, Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi, Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik, Sağlık Politikaları ve Planlanması, Sağlık Kurumlarında Duygusal Yetenekler, Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri, Sağlık Kurumlarında Mali Analizler gibi zorunlu ve çok sayıda alandan seçmeli dersleri kapsıyor.”

05 OCA 2017

Sosyal hizmette 3 ihtiyaç!

 Son yıllarda artan kentleşme ve kentleşmeyle gelen sorunlar, ülkemizde sosyal hizmete ihtiyaç duyan kişi sayısındaki artışı beraberinde getirirken yalnız hizmet ya da bu alanda çalışacak profesyonellere değil, profesyonelleri yetiştirecek akademik kadroya da ihtiyacı gündeme getirdi.Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı ihtiyaç duyulan bu talebi en doğru şekilde dolduran içeriğiyle karşılıyor.Davranış bilimleri ve sağlık alanında eğitim veren Üsküdar Üniversitesi, Türkiye'nin bu alandaki güçlü akademik kadrosuyla sağlık bilimlerindeki kalitesini ve deneyimini bu programa da taşıyor.Sağlık bilimleriyle bağlantılı diğer dallardan da faydalandıklarını ifade eden Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doç. Dr. İsmail Barış, multidisipliner yaklaşımla geleceğin parlak sektörüne nitelikli uzman yetiştirdiklerini kaydetti. Barış şu değerlendirmelerde bulundu.Akademisyen sayısı halen yetersizArtan personel ihtiyacı sadece lisans düzeyinde çalışacak sosyal hizmet uzmanlarıyla sınırlı değil. Lisansüstü eğitim ile çeşitli sosyal sorun alanlarında (sosyal yardımlar, alternatif çocuk bakım koruma hizmetleri, suça sürüklenen çocuklar, çocuk ihmal ve istismarı, aile içi şiddet vb.) uzmanlaşmış eleman ihtiyacının daha da artacağını ön görüyoruz. Halen sosyal hizmet alanında mevcut akademisyen sayısının, açılan sosyal hizmet bölümlerinin akademik kadro ihtiyaçlarını karşılayamadığı ortada. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı ile bütün bu ihtiyaçların karşılanmasını hedefliyoruz. Üsküdar Üniversitesi merkezi lokasyonlarıyla profesyonellerin sorun alanlarına ulaşması, araştırma ve iş birliği açısından önemli avantaj teşkil ederken, akademik açıdan da başarılı çalışmalara aday.Amaç kaliteyi arttırmakSosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı ile günümüzün ve geleceğin gözde çalışma alanlarında nitelikli uzman sayısını artırmayı amaçladıklarını kaydeden Barış, bilim dünyasına sosyal hizmetler alanında çalışan; ülkenin ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlı ve vizyon sahibi akademisyenler kazandırmak da en önemli hedefleri arasında bulunduğunu sözlerine ekledi.

02 OCA 2017

Çocuk gelişimcilere drama ve dans eğitimi

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, düzenlenen eğitim çalışmalarıyla yetkinliklerini arttırmaya devam ediyor. Son çalışma, öğrencilerin drama ve dans konusundaki bilgi ve tecrübelerini geliştirmeye yönelik oldu.Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Yüksek Lisans öğrencisi Cengizhan Sürücü tarafından iki ders olarak beden dili, ses, ritim, doğaçlamayı kapsayan bir eğitim verildi. Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin katılımıyla Çarşı Yerleşkede gerçekleştirilen eğitimde, katılımcıların ortak fikri; çalışmanın çok yararlı ve mutluluk verici olmasıydı. Birçoğu ilk kez böyle bir eğitim alırken öğrenciler kariyerleri için çok etkili bir eğitime sahip olduğunu düşünüyor.Drama ve dans eğitimi yılın son iki etkinliği olarak sömestre sonunda tamamlanmış oldu.Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerin için kişisel ve mesleki gelişimi hedefleyen benzeri eğitim çalışmaları 2017 yılı içinde de sürdürülecek.

23 ARA 2016

Rektörle Buluşmalar devam ediyor

Üsküdar Üniversitesinin öğrenci ve yönetim diyaloğuna geliştirmeye yönelik çalışması olan "Rektörle Buluşmalar" devam ediyor. Buluşmaların 2'inci gününde iki oturum düzenlendi.Çarşı Yerleşkisi Emirnebi 1 Konferans Salonu'nda yapılan buluşmaların ilkine; Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur ile Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri katıldı.Öğrencilerin istek ve önerilerini paylaştığı toplantıya katılım oldukça fazlaydı.Buluşmaların ikincisi de yine Emirnebi 1 Konferans Salonu'nda yapıldı.  Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Muhsin Konuk ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Şefik Dursun SHMYO öğrencileri ile buluştu.Öğrenciler, okul ve bölümle ilgili isteklerini Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile paylaştı.  Öğrencilerin istek, talep ve önerileri her iki oturumda dikkatle dinlendi.  

22 ARA 2016

Yunan profesörden önemli konferans

Yunanistan Thessaloniki Alexander Technologic Eğitim Enstititüsü Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dimitris Theofanidis, Üsküdar Üniversitesini ziyaret etti. Yunan profesör, Erasmus programı kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nde çeşitli incelemeler ve çalışmalar yaptı.Theofanidis, Çarşı Kampüsü'nde tüm öğrenci ve öğretim üyelerine yönelik “Ethical Issues in Health Sciences -Sağlık Alanında Etik Konular” konulu bir de konferans verdi.Prof. Dr. Theofanidis, ziyaret süresince Hemşirelik Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencileriyle “Sağlık ve Hemşirelik Alanında Etik Sorunlar” konusunda bilgi ve deneyim paylaştı.Avrupa-Türkiye arasındaki etik duyarlılık ve farkındalık temaları üzerine yoğunlaşan profesörün paylaşımları ilgiyle takip edildi.

22 ARA 2016

Hayatın Sesine Ellerinizle Dokunun!

İşitme engelliler için farkındalık yaratmayı amaçlayan Üsküdar Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Kulübü, İşaret Dili Eğitmeni Ahmet Kerem Erkan'ın öncülüğünde, Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda anlamlı bir etkinlik düzenledi. Yoğun bir katılıma sahne olan etkinlikte; tiyatro gösterisi, kısa film gösterisi, işaret dili korosu ve işaret dili şarkı düet sergilendi. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik bölümü akademisyen ve öğrencileri de etkinlikte sahne aldı.Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü’nün desteklediği etkinlik, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selma Doğan’ın konuşmasıyla başladı. Doğan konuşması boyunca toplumumuzda dezavantajlı insanların desteklenmesi gerektiğini, onların sorunları için farkındalık yaratan organizasyonlar düzenlenmesine ihtiyaç olduğunu söyledi. Selma Doğan, yetişen yeni neslin engelli insanları duyarlı bireyler olarak yetiştirilmesini istedi.Esas amacımız yaşam kalitesi olmalıEtkinlikte söz alan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, sağlık hizmetlerinden ziyade yaşam kalitesinin önemi dikkat çekti ve “Yaptığımız işin kalitesi yaşama kattığımız değerle ölçülmeli. O nedenle önceliğimiz engellilerimiz ve yaşlılarımız.” dedi.İnsanların özeline, özrüne ve kutsalına dokunmayın!Etkinliği ilgiyle takip eden Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan da engelli insanların toplumdan tek beklentisinin empati ve anlaşılmak olduğunu, o nedenle böyle etkinliklerin toplum bilgilendirme ve bilinç oluşturma açısından çok önemli olduğunu vurguladı. İnsanları engelliler ve engelli adayları olarak ikiye ayıran Tarhan; “Tedavisi en zor olan engellilerin, ahlaki engelliler olduğunu kaydetti. Bu kişiler iyilik değil kötülük yaparlar diyen Tarhan, “Biz psikiyatrik olarak insanları uyarır ve üç önemli yaraya dokunmayın deriz. Bunlar kişinin özeli, özrü ve kutsalıdır. Bunlara dokunmayın.” dedi.Açılış konuşmalarının ardından işitme engellilerin günlük hayatta yaşadıkları zorluklara dikkat çekmeyi amaçlayan kısa film gösterildi. Ardından da tiyatro oyunu sahnelendi.Etkinlikte işaret diliyle söz alan Anadolu Sağırlar Federasyonu Başkan Yardımcısı Serkan Ural da işitme engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti, toplumun kendilerine daha fazla destek olmasını istedi.Ural, Sağlıklı Yaşam Kulübü’nün düzenlediği organizasyon çok etkilendiğini ve daha önce bu kadar büyük bir kalabalık görmediğini söyledi.Etkinlik, işaret dili korosu ve işaret dili şarkı düetleriyle sona erdi.Programın sonunda Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zelka organizasyonda emeği geçen katılımcılara ve akademisyenlere plaket ve teşekkür belgelerini sundu.

13 ARA 2016

Özel yetenekli çocukların eğitimi nasıl olmalı?

Üsküdar Üniversitesi, özel yetenekli çocukların aileleri ve öğretmenlerine rehberlik etmek amacıyla bir panel düzenledi. Panelin açılış konuşmasını yapan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan,  özel yetenekli çocukların öğrenme modellerinin farklı olduğunu belirterek “Klasik, baskıcı eğitim modellerinde çocuğun özgüveni zedeleniyor, çocuk köreliyor. Özel yetenekli çocukların pozitif iletişim yöntemiyle eğitilmesi gerekiyor. İnsan eğlenceli ve disiplinli olursa öğreniyor. Bu çocuklara eğlenceli öğrenme ortamı sunacaksınız. Böyle durumlarda beyindeki öğrenmeyle ilgili alanları kullanmayı başarabiliyoruz. Bunun için bu alanda muhakkak çalışmalar yapılması gerekiyor” diye konuştu. Üsküdar Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Özel Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖYEMER) tarafından ÖYEMER Müdürü Halide İncekara Koordinatörlüğünde Özel Yetenekli Çocuklarla Pozitif İletişim Paneli düzenlendi. Üsküdar Üniversitesi’nden uzmanlar, özel yetenekli çocukların aile ve öğretmenlerine, çocuklarla iletişim kurarken kullanılabilecek pozitif iletişim yolları hakkında bilgi verdi. Altunizade Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ümit Ertem yürüttü.Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Eğlenceli öğrenme ortamı sunulmalı”Panelin açılış konuşmasını yapan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, özel yetenekli çocukların eğitiminde tüm dünyada farklı eğitim modellerinin uygulandığını belirterek “Özel yetenekli çocukların sadece mantıksal zekâlarını ölçerek değil, çoklu zekâ prensibi çerçevesinde öğrenme modellerini belirleyip buna göre eğitim vermek son 20 yıl içerisinde eğitimcilerin odaklandığı bir alan. Beyin temelli eğitim olarak geçen, kişinin beynini çalışma biçimine uygun öğrenmeyi sağlamak amaçlanıyor” dedi.Özel yetenekli çocukların öğrenme modellerinin farklı olduğunu belirten Prof. Dr. Tarhan, “Özel yetenekli çocuklara özel yöntem geliştirilmezse bu çocuklar harcanıyorlar, sıra dışı kalıyorlar, yaramaz diye biliniyorlar. Bu çocukların öğrenme modelleri farklı, bire bir öğrenebiliyorlar. Klasik, baskıcı eğitim modellerinde çocuğun özgüveni zedeleniyor, çocuk köreliyor. Özel yetenekli çocukların pozitif iletişim yöntemiyle eğitilmesi, sihirli bilgi burada. O çocuklarla nasıl pozitif iletişim kuracaksınız? Elbette kolay değil ama bunun farklı yaklaşımları var, insan eğlenceli ve disiplinli olursa öğreniyor. Bu çocuklara eğlenceli öğrenme ortamı sunacaksınız. Böyle durumlarda beyindeki öğrenmeyle ilgili alanları kullanmayı başarabiliyoruz. Bunun için bu alanda muhakkak çalışmalar yapılması gerekiyor. Sürekli kişiye özel çözümler bulmak gerekiyor” diye konuştu.Mentörlük sistemine ihtiyaç varÜsküdar Üniversitesi olarak özel yetenekli çocukların eğitimine ilişkin çalışmalar yürüttüklerini belirten Tarhan, “İSTKA desteğiyle yürüttüğümüz projede şu anlaşıldı. Bu çocukların mentörlük sistemi gibi birebir yol göstericiye ihtiyaç var, rehbere ihtiyaç var. Bu projenin bu alanda önemli bir açığı kapatacağına inanıyoruz” diye konuştu.Sağlıklı ve pozitif iletişimin elbette tüm çocuklar için gerekli olduğuna vurgu yapan Özel Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Halide İncekara, üstün yetenekli çocukların çevreleri tarafından önyargılar ve yüksek beklentilere maruz kalıyor olmalarının sağlıklı ve pozitif iletişim ihtiyaçlarını üst seviyelere çıkarmakta hatta zaruri kılmakta olduğunu kaydetti.Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların farklılıklarıyla kabul edilmedikleri ortamlarda, gruptan kendilerini soyutladığını, dikkat çekme/kabul görme amaçlı gösterilerde bulunduğunu veya herkes gibi görünmeye çalışarak yeteneklerini gizlediğine dikkat çeken İncekara, aileler, öğretmenler ve diğer yetişkinlerin sağlıklı yaklaşımlar ve pozitif bir iletişim ile bu çocukların başarı ve sosyalleşme yollarına ışık tutabileceğini söyledi.Duygusal zekâyı artırmak potansiyellerini ortaya çıkarıyorÜsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Nazende Ceren Öksüz, üstün yetenekli çocukların duygusal zekâlarını artırıcı bir yaklaşıma ihtiyaçları olduğunu belirterek “IQ’su yüksek çocuklar kendilerini ifade etmekte zorlanıyor, elde ettiği bilgileri bir ürüne dönüştüremiyor, öğrendiklerini hayata geçiremiyor. Bu noktada duygusal zekânın önemi anlaşılıyor. Üstün yetenekli çocuklar, duygusal zekâlarını artırıcı bir yaklaşım içinde mevcut potansiyellerini çok daha iyi bir şekilde ortaya koyabiliyor. Çocuğun özgüvenini geliştirmek, onun kendini ifade etmesini teşvik etmek gerekiyor” dedi. Üstün yetenekli çocukların eğitiminde pozitif iletişim kurmak ve kural koymanın önemine işaret eden Öksüz, anne, baba ve eğitimcilerin yanlış yaklaşımlar nedeniyle yüksek beklenti yaratabileceklerine, bunun da çocuğun gelişimine olumsuz etkileri olacağını söyledi. Toplumun ve ailelerin özel yetenekli çocuklardan beklentisinin çok yüksek olduğunu belirten Öksüz, bu çocuklara da başarısızlık hakkı tanınmalı diyerek tek hedefin yüksek notlar olmaması gerektiğini söyledi. Öksüz IQ’nun yüksek olmasının başarı anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.Disiplin uygularken bu önerilere kulak verinÜsküdar Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Cumhur Taş, “Problemli özel yetenekli çocuklara yaklaşım” konusunda yaptığı sunumda bu çocukların karşılaştıkları sorunlara değindi. Özel yetenekli çocuklarda disiplin konusunda tavsiyelerde bulunan Taş, “Kuraları uygularken tutarlı olunmalı, kuralların arkasındaki mantık açıklanmalı, kuralların belirlenmesinde çocuğun aktif katılımı sağlanmalı, soğukkanlı ve net olarak bir davranışın neden arzu edilmediği açıklanmalı” tavsiyesinde bulundu. Ailelerin kendi hayatlarında başaramadığı işleri çocuklardan bekler hale geldiğini ifade eden Taş, “Zaman zaman zeki ve özel yetenekli çocukların karıştırılıyor. Özel yetenekliler sahip olduğu farklı özelliklerle kendini belli eder. Özel yetenekli çocukların mizah yönü çok güçlüdür ancak alaycı söylemler onları olumsuz etkiler. Süreçleri doğru yürütüp özel yetenekleri kazanmalıyız çünkü en önemli nokta özel yeteneğin günlük yaşamda uygulanabilir olmasıdır.” dedi.Özel yetenekli çalışanlar geleceğin petrolüYrd. Doç. Dr. Dinçer Atlı da “Üstün yetenekli çocuklar ve iş hayatında yetenek yönetimi” başlıklı sunumunda 2000’li yıllardan itibaren öne çıkan yetenek yönetimi kavramının günümüzde en değerli kavramlar arasında yer aldığını belirterek “Dünya küçülürken bedenle yapılan işler yerine yetenek gerektiren, fark yaratan işler ve kişiler önem kazanıyor. Kurumlar ya da şirketler bu kişilerden en üst düzeyde yararlanıyor” dedi. Üstün yeteneğin yaratıcılık, zeka ve motivasyon olmak üzere üç unsurun bir araya gelmesinden oluştuğunu ifade eden Atlı, zeka, yaratıcılık ve motivasyon birlikteliğinin önemine dikkat çekti. “Bunlardan herhangi biri olmadan özel yeteneği kullanmak mümkün değildir. Özel yetenekli insanlara çok önemli bir amaca hizmet etme duygusu kazandırılmalı. İçinde bulunduğumuz çağ özel yetenekliler çağıdır. Ancak yetenekli insanları yönetmek zordur, o nedenle motivasyon ve güven çok önemlidir. Onları belli kalıplara sokamazsınız, yaratıcılığını ortaya çıkarmak için özerk yaşamaları gerekiyor. Amacımız güçlü yönlerine odaklanıp, ham yeteneği gerçek yeteneğe dönüştürmek olmalı. Özel yetenekli çalışanlar geleceğin petrolüdür.” diye konuştu.Panel Üsküdar Üniversitesi TV’den canlı olarak yayınlandı.

12 ARA 2016

Üsküdar Üniversitesi Senatosu’ndan terörü kınama (2016-12-12)

Üsküdar Üniversitesi Senatosu, cumartesi akşamı İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakını ve Maçka Parkı'nda gerçekleştirilen hain saldırıyı kınadı. ‘Şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar’ ifadelerinin yer aldığı açıklamada ‘Bugün, dünden daha çok teröre karşı güçlü daha kararlı ve daha yüksek bir azimle mücadele ve kararlılık içinde olacağımızı kamuouyuna ifade ederiz’ dendi.Üsküdar Üniversitesi Senatosu, 10 Aralık Cuma akşamı İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleştirilen çifte bombalı saldırının ardından yayımladığı kamuoyuna duyuruda şu ifadelere yer verdi:“ KAMUOYUNA DUYURUDefalarca kitlesel terör eylemlerine kalkışan bu menfur odaklar ne millitimizi bölmeyi başarabildiler ne de teröre karşı dik ve kararlı duruşumuzda bir zaaf göstermimize yol açtılar. Bugün, dünden daha çok teröre karşı güçlü daha kararlı ve daha yüksek bir azimle mücadele ve kararlılık içinde olacağımızı kamuouyuna ifade eder, bu hain saldırıyı bir kez daha lanetlerken, şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SENATOSU”

10 ARA 2016

Fakültelerini birincilikle kazanan öğrencilere YÖK’ten başarı belgesi

Üsküdar Üniversitesini birincilikle kazanan öğrencilere YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başarı belgesi, senatoda düzenlenen program ile verildi. Öğrenciler belgelerini Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın elinden aldı.Üsküdar Üniversitesi Senatosu bu kez fakültelerini birincilikle kazanan ve kayıt yaptıran öğrencileri misafir etti.Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından 2016-2017 eğitim-öğretim yılında fakültelerini birincilikle kazanan ve kayıt yaptıran Üsküdar Üniversitesi öğrencilerine gönderilen başarı belgeleri, senato üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda takdim edildi.Öğrencilere belgelerini bizzat Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan verdi. Fakülte dekanlarının da yer aldığı törende başarı gösteren öğrencilerin isimleri şu şekilde:İletişim Fakültesi Oğuzhan Emre Parlak,Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tuğkan Gençer,Sağlık Bilimleri Fakültesi Ayşe Zeynep Ekici,İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Esra Erez oldu.Başarılarından ötürü öğrencileri kutlayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, başarıyı her zaman desteklediklerini ve destekleyeceklerini söyledi.

25 KAS 2016

Çocuk ve aile sorunları konuşuldu.

Üsküdar Üniversitesi Küreselleşme ve Gençlik Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi önemli bir konuyu masaya yatırdı. “Küreselleşen Dünyada Çocuk ve Aile Sorunları” başlıklı seminere konuşmacı olarak Adli Bilimler Uzmanı Oben Südütemiz katıldı.Üsküdar Üniversitesinin gündeminde bu hafta “Küreselleşen Dünyada Çocuk Ve Aile Sorunları” vardı.Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşke, Emir Nebi konferans salonunda gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak Adli Bilimler Uzmanı Oben Südütemiz katıldı.Küreselleşme ve Gençlik Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sosyal Hizmet kulübünün düzenlediği seminere öğrencilerin ilgisi yoğundu.Öğrencilerin konuyla ilgili sorularını da cevaplayan Südütemiz, önemli paylaşımlarda bulundu.Südütemiz konuşmasında “Çocuğun yaşam ve gelişme hakkı çok önemlidir, asla ve asla engellenemez” vurgusu yaptı.

09 KAS 2016

Üsküdar Üniversitesi IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresinde.

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi gerçekleştirildi. Psikiyatri Hemşireliği Derneği ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğiyle 6-9 Kasım 2016’da Manisa da gerçekleştirilen kongreye Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği öğretim üyelerinden Prof. Dr. Selma Doğan, Prof.Dr. Besti Üstün, Arş. Gör. Elif Ardıç ve Psikiyatri Hemşireliği yüksek lisans öğrencilerinin yansıra NP İstanbul Hastanesi hemşireleri de katıldı. Kongrede Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay da davetli konuşmacı olarak yer aldı.Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede paneller gerçekleştirildi.“Dünden Bugüne Psikiyatri Hemşireliği Eğitimi ve Araştırma” başlıklı oturum başkanlığını Prof. Dr. Selma Doğan’ın yaptığı panelde Dr. Doğan, “Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Eğitiminin Ülkemizde ve Dünyadaki Mevcut Durumu”, Prof. Dr. Besti Üstün, “Doktora Eğitiminde Ülkemizde ve Dünyadaki Mevcut Durumu ve Gelecek Yönelimleri” konulu sunum yaparken, Üstün, “Psikiyatri Uygulama Alanında Göz Ardı Edilen Bir Boyut Olarak Fiziksel Sağlık Sorunlarının ve Hemşirenin Rolü” başlıklı panelin oturum başkanlığını yürüttü.Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay ise  “Psikofarmakolojik Akılcı İlaç Kullanımı” konulu oldukça ilgi gören konferans verdi.  Kongrede Üsküdar Üniversitesinden 4 poster 2 sözel bildiri sunulurken Prof. Dr. Selma Doğan ve doktora öğrencisi Elvan Ata sözel bildiri birincilik ödülü ve Prof.  Dr. Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu Teşvik Ödülü'ne layık görüldü.  Toplantıda, V. Psikiyatri Hemşireliği Lisans ve Lisansüstü Eğitimi ve Uygulaması Çalıştayının  Haziran 2017 de Üsküdar Üniversitesinde yapılması kararlaştırılmıştır.Kongrede; psikiyatri hemşireliğinde klinik bakım, toplum ruh sağlığı açısından riskli gruplar (LGBT, adli vakalar, mülteciler gibi) ve psikiyatrik rehabilitasyon alanlarındaki gelişmeler, çalışma örnekleri, sorunlar ve yapılması gerekenler paylaşılmış ve bu alanlarda psikiyatri hemşireliğinin gelecek yönelimleri ele alındı.

08 KAS 2016

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Üsküdar Üniversitesi’nden işbirliği

Futbol ve basketbolda yeni yetenekler keşfedilecekGençlik ve Spor Bakanlığı ile Üsküdar Üniversitesi; çocuk, genç ve engellilerin futbol ve basketbola olan yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesine yönelik projeyi birlikte hayata geçirecek. Ulusal Sağlıklı Nitelikli Sporcu Mentör Ağı adlı proje için ön protokol görüşmesi gerçekleşti.  Spor ve Gençlik Bakanlığı ile Üsküdar Üniversitesi, "Ulusal Sağlıklı Nitelikli Sporcu Mentör Ağı" projesi için işbirliği yapacak. Bir yıl sürecek proje kapsamında 6-18 yaş arası 200 çocuk, genç ve engelli bireyin basketbol ve futbol branşlarına özgü yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi amaçlanıyor.Üsküdar Üniversitesi’nden Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu ve Genç Beyinler Akademisi Koordinatörü Dr. Nebiye Yaşar, makamında ziyaret ettikleri Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürü İbrahim İlhami Koç ile proje için ön protokol görüşmesi yaptı. Görüşme sonunda proje için ortak çalışma kararı alındı.Sağlıklı sporcu bilincinin oluşturulmasına yönelik programın geliştirilmesi için fiziksel, psikolojik ve genetik değerlendirme yapılacak. Bu amaçla kurulacak rehabilitasyon biriminde bireyin ihtiyacına göre spor rehabilitasyonu ve/veya spor psikolojisi terapileri yapılacak. Bunun yanı sıra oluşturulacak sanal/artırılmış gerçeklik odasında belirlenen spor dalına yönelik olarak yetenek eğitimi verilecek. Proje kapsamında kurulacak teknoloji ofisinde ise bireye özgü spor ve sporcu sağlığıyla ilgili ulusal teknolojilerin geliştirilmesi planlanıyor.

27 EKI 2016

Ergoterapi gününde ebru sergisi açıldı!

Üsküdar Üniversitesi, 27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü kapsamında NPİSTANBUL Hastanesi danışanlarının yaptığı ebrulardan oluşan bir sergi açtı. Farklı renk ve desenlerden oluşan 25 çalışma görücüye çıktı. Öte yandan güne özel Ergoterapi öğrencileri de ziyaretçilere üzerinde “Ergoterapi Bağımsızlıktır” yazılı şeker dağıttı.27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü, ülkemizde yeni yeni tanınmaya başlayan ergoterapi uygulamalarına dikkat çekmek ve bu konudaki farkındalığı artırabilmek amacıyla her yıl kutlanıyor.Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Günü kapsamında 25 çalışmanın yer aldığı ebru sergisi açtı.Her biri NPİSTANBUL Hastanesi’nde tedavi gören danışanlar tarafından yapılan sergi Kuzey Yerleşke Lobi alanında 1 hafta boyunca gezilebilecek.27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü kapsamında Ergoterapi bölümü öğrencileri de Müzik Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sevda Asgerova öncülüğünde kurdukları stantta ziyaretçilere üzerinde “Ergoterapi Bağımsızlıktır” yazılı şeker dağıttı.

26 EYL 2016

Üsküdar'da yeni eğitim yılı heyecanla başladı…

Üsküdar Üniversitesi 2016-2017 Akademik yıla bugün merhaba dedi. 15 bine yaklaşan öğrencisiyle yeni yıla heyecanla başlayan Üsküdar Üniversitesi, güçlü akademik kadrosuyla eğitim yılının ilk gününde öğrencilerine kapılarını açtı.Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında Türkiye’nin ilk üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi, 2016-2017 Akademik yıla merhaba dedi.Yeni yıla 15 bine yaklaşan öğrencisiyle başlayan Üsküdar Üniversitesi okulun ilk gününde arkadaşları ve hocalarıyla buluştu. Güçlü Akademik Kadro Uluslararası arenada çok önemli görevlerde bulunan akademisyenler Üsküdar Üniversitesinde ders verecek. Başta Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan, BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu üyesi ve adli bilimler uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, Birleşmiş Milletler Çevre Programında (UNEP) danışman olarak görev yapan Prof. Dr. İbrahim Özdemir, beyin araştırmaları konusundaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Sinan Canan, şizofreni patentine sahip Prof. Dr. Tayfun Uzbay, pek çok siyasetçiye danışmanlık yapmış olan Prof. Dr. Mithat Baydur, siyasetçi ve akademisyen Doç. Dr. Merve Kavakçı, nöroloji alanının önde gelen isimler