Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Perfüzyon Akademik Etkinlikler

13 ARA 2021

Perkütan Hepatik Perfüzyon

13 Aralık 2021 tarihinde saat 18:00'da Perfüzyon bölüm etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bu haftaki seminere Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Bilim Uzmanı Perfüzyonist Resul Çalış katılmıştır. İzole organ kemoterapisinde Perkütan Hepatik Perfüzyon-kemosaturasyon konularında bilgiler verilmiştir. Perkütan Hepatik Perfüzyon amacı, işlem öncesi hazırlık, izolasyon, saturasyon, filtrasyon, endikasyonları, kontraendikasyonları, ve komplikasyonları hakkında kapsamlı, bir seminer sunan Resul Çalış'a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

23 KAS 2021

Başkana Sor?

23 Kasım 2021 tarihinde saat 18:00'da Perfüzyonistler Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilim Uzmanı Doğanay ÖNAL bölüm etkinliğine katılmıştır. Zoom üzerinden "Başkana Sor" adı altında gerçekleştirilen etkinlikte; Perfüzyonistler derneğinin kurulumu, amacı, tarihçesi, perfüzyonistler derneğinin avantajları, verdiği burslar, istihdam olanakları, akreditasyon süreci, Avrupa Boardı gibi konular hakkında Sağlık Bilimleri Fakültesi Perfüzyon Bölümü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans programı öğrencilerine aydınlatıcı bilgiler verilmiştir. Sayın ÖNAL'a Üsküdar Üniversitesi ve Perfüzyon Bölümü öğrencileri adına teşekkür ederiz.

15 KAS 2021

Bilim Dili Evrensel Midir?

15 Kasım 2021 tarihinde saat 16:00'da zoom üzerinden Dr. Öğr. Üyesi Zehra Akgün tarafından SBF Perfüzyon bölümü öğrencilerine "Bilim Dili Evrensel midir?" konulu bölüm içi semineri verilmiştir. 

01 HAZ 2021

Pediatrik ve Yetişkin Perfüzyonu arası Farklar

Sağlık Bilimleri Fakültesi Perfüzyon bölümü bölüm içi seminerlerinin sonuncusu 1 haziran 2021 tarihinde saat:19:00’da çevrimiçi olarak zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir. Başakşehir Çam Sakura Hastanesi ve Bilgi Üniversitesi SBF’den Bilim Uzmanı Öğr. Grv. Tarık Demir katılmıştır. “Pediatrik ve Yetişkin Perfüzyonu arası Farklar “ konulu seminerle öğrencilerimize katkı sağlamış, bilgi ve deneyimlerini aktarmıştır. Perfüzyonistler derneğinin işbirliği ile düzenlenen seminere katılımından dolayı Sayın Tarık Demir’e ve Perfüzyonistler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ali Çoban’a desteklerinden dolayı Üsküdar Üniversitesi Perfüzyon bölümü öğrencileri adına teşekkür ederiz.

21 MAY 2021

Perfusion Turk Uygulaması Nedir? Nasıl çalışır?’

21 Mayıs 2021 tarihinde saat 20:00 da çevrimiçi olarak İzmir Özel Egepol Hastanesi’nde çalışan ve Perfüzyonistler derneği üyesi Perfüzyonist Fehmi Bors tarafından ‘’Perfusion Turk Uygulaması Nedir? Nasıl çalışır?’’ konulu seminer verilmiştir.Perfüzyonistler derneğinin işbirliği ile düzenlenen seminere katılımından dolayı sayın Fehmi Bors’a Üsküdar Üniversitesi Perfüzyon bölümü öğrencileri adına teşekkür ederiz.

07 MAY 2021

Aorta Ascendens Anevrizmalarında Kanülasyon Teknikleri

7 Mayıs 2021 tarihinde saat 14:00-14:40 saatleri arasında Sağlık Bilimleri Fakültesi Perfüzyon Bölüm içi semineri yapılmıştır.Seminere Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Perfüzyonist Emre İlhan katılmıştır. Seminerde “Aorta Ascendens Anevrizmalarında Kanülasyon Teknikleri  “ hakkında öğrencilere ayrıntılı bilgiler vermiştir.Katkılarından dolayı Üsküdar Üniversitesi ve Perfüzyon bölümü öğrencileri adına Sayın İlhan’a teşekkür ederiz.Moderatör Dr. Öğr. Üyesi Zehra Akgün

05 MAY 2021

Yeni Nesil ECMO

Sağlık Bilimleri Fakültesi Perfüzyon Bölüm içi semineri 5 Mayıs 2021 tarihinde saat 18:00-19:00 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir.Seminere Vygon Firmasından Biyomedikal Mühendisi İris Baylam katılmıştır. “Yeni Nesil ECMO “konusunda öğrencilere yeni gelişmeler, Ecmolife’ın avantajları hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir.Öğrenci ve sektör buluşması açısından önemli olan toplantıya katkılarından dolayı Üsküdar Üniversitesi ve Perfüzyon bölümü öğrencileri adına Sayın İris Baylam’a teşekkür ederiz.Moderatör : Dr. Öğr. Üyesi Zehra Akgün

29 NİS 2021

Kalp Akciğer Destek Sistemleri

Bu haftaki konuğumuz Getinge / Maquet firmasından Biyomedikal Mühendisi Uğur Altuncu’ydu. Öğrenci ve sektör buluşmalarıkapsamında gerçekleştirilen seminerde Altuncu “Kalp Akciğer Destek Sistemleri “ hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirmiştir.Öğretim elemanları ve yoğun bir öğrenci katılımı ile gerçekleştirilen seminer, soruların cevaplandırılması ile son bulmuştur.Katkılarından dolayı Üsküdar Üniversitesi ve Perfüzyon bölümü öğrencileri adına Sayın Uğur Altuncu’ya ve PerfüzyonistlerDerneğine teşekkür ederiz.Moderator:Prof. Dr. Ali KocailikDr. Öğr. Üyesi Zehra Akgün

22 NİS 2021

ECMO nedir (Ekstrakorporal Membran Oksijenizasyonu), ECMO çeşitleri nelerdir

Üsküdar Üniversitesi ve Perfüzyonistler Derneğinin katkılarıyla 22 Nisan 2021 tarihinde saat 18:30 da zoom üzerinde perfüzyon bölüm semineri gerçekleştirildi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalından Perfüzyonist Semih Ufuk Tezeren “ ECMO nedir (Ekstrakorporal Membran Oksijenizasyonu), ECMO çeşitleri nelerdir “ konulu semineri vermiştir.Seminerde Tezeren, ECMO tarihçesi, endikasyonları, çeşitleri (VA, VV ve hibrit ECMO), kontraendikasyonları, kullanılan malzemeler, kanüller, tüp setler, tüp set devrelerinin dizaynı, pompalar, santrifugal pompalar, pompaların avantajları, oksijenatör, gaz mikseri ve ECMO esnasında kullanılan ısıtıcı ve soğutucu ünitelerinden, prime solüsyondan ayrıntılı olarak bahsetmiştir. Ayrıca ECMO setinin kurulumu, ECMO seçimi, hangi hastaya hangi ECMO’ nun kullanılması gerektiği, takibi, meydana gelen sistemik komplikasyonlar, mekanik komplikasyonlar yanı sıra ECMO’ nun sonlandırılması, ECMO yönetiminde kimlerin görev aldığı, Covid-19 pandemi sürecinde ECMO kullanımı ve gelecekte bizleri nelerin beklediğini kapsayan ayrıntılı ve çok kapsamlı bir seminer vermiştir.Seminere Perfüzyon bölümü öğretim üyeleri ve yoğun bir öğrenci grubu katılmıştır. Katkılarından dolayı Sayın Semih Ufuk Tezeren’ e Üsküdar Üniversitesi adına ve perfüzyon bölümü öğrencileri adına teşekkür ederiz.Moderator:Prof. DR. Ali KocailikDr. Öğr. Üyesi Zehra Akgün

31 MAR 2021

Kardiyovasküler Cerrahide Kullanılan Tubing Setlerin Üretimi ve Uygulaması

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Perfüzyon bölümü bölüm içi etkinlikleri devam etmektedir. 31 Mart 2021 tarihinde saat 17:00'de zoom üzerinden düzenlenen seminere Sasan A.Ş. firma yetkilisi Mustafa Sayın katılmıştır." Kardiyovasküler Cerrahide Kullanılan Tubing Setlerin Üretimi ve Uygulaması" konulu seminerde Sayan, öğrencilere kısaca kardiyovasküler cerrahinin tarihinden, perfüzyonistlik mesleğinin gelişiminden bahsetmiştir. Ardından Sasan firması olarak kardiyovasküler cerrahi de kullanılan ürünlerden, bu ürünlerin üretim sürecinden bahsetmiştir. Daha ayrıntılı olarak Tubing Set üretim aşamaları ve uygulamada kullanım alanları konusunda öğrencilerimizi bilgilendirmiştir.Üsküdar Üniversitesi öğrencilerine motivasyon sağlayan ve destekleriyle her zaman yanımızda olduğunu hissettiren başta Perfüzyonistler derneğine ve sayın Mustafa Sayın'a verdiği bilgilerden ötürü teşekkür ederiz.

26 MAR 2021

The Europen Board of Cardiovascular Perfusion

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Perfüzyon bölümü bölüm içi etkinlikleri devam etmektedir. 26 Mart 2021 tarihinde saat 15:00'da zoom üzerinden düzenlenen seminere perfüzyonistler derneği üyesi Tamer Sarı Özel Bayındır Hastanesinden katılmıştır." The Europen Board of Cardiovascular Perfusion" konulu seminerde Sarı, 2010 yılından itibaren başlayan yolculuğu, derneğin kurulması, meslek tanımı çalışmaları, akreditasyon ve Avrupa board sistemi hakkında öğrencilerimize ayrıntılı bilgiler vermiş, tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşarak öğrencilerimize farklı bir bakış açısı kazandırmıştır.Üsküdar Üniversitesi öğrencilerine motivasyon sağlayan ve destekleriyle her zaman yanımızda olduğunu hissettiren başta Perfüzyonistler derneğine ve perfüzyonist Tamer Sarı'ya verdiği bilgilerden ötürü teşekkür ederiz.

25 MAR 2021

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ve Perfüzyonistler Derneği Crossfit Programı ECMO

25 Mart 2021 tarihinde saat 19:30’da  Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ve Perfüzyonistler Derneği  Crossfit Programı ECMO webinar üzerinden gerçekleştirilmiştir.ECMO eğitiminde katılımcılar “Doğru Ekipman ve Prime solüsyon seçimi,  Kanülasyon seçimi (Santral-Periferik-Hibrit kanülasyon),   Neonatal, infant ve Pediatrik ECMO uygulamalarında ne gibi farklar olduğu, ECMO uygulamalarının günlük takibinin nasıl olması gerektiği “konularında ayrıntılı bilgiler vermişlerdir. Giderek sayıları artan akciğer nakilleri ve Covid-19 salgınında ileri tedavi yöntemi olan ECMO konusunda uzmanlaşmış perfüzyonistlerin sunumuyla gerçekleştirilen Crossfit  Programı;  Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Perfüzyon Bölümü  öğrencilerine büyük katkı sağlamıştır.  Bizlere bu imkanı veren Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ve Perfüzyonistler Derneğine Üniversitemiz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz.

19 MAR 2021

Roller Pump ile Centrifugal Pompanın Çalışma Mekanizmaları

Perfüzyon Bölümü ve Perfüzyonistler Derneğinin işbirliği ile 2020-2021 eğitim-öğretim bahar yarıyılının 5. semineri 19 Mart 2021 tarihinde saat 19:00’da gerçekleştirilmiştir.Konuğumuz Namık Kemal Üniversitesinden katılan perfüzyonist Ercan Güneri seminerde “Roller Pump ile Centrifugal Pompanın Çalışma Mekanizmaları” hakkında açıklayıcı bilgiler vermiştir. Kalp cerrahisinde kullanılan roller pompa, centrifugal pompa ve impeller pompanın avantaj ve dezavantajlarını vurgulamıştır. Hasta odaklı pompa seçiminin önemini vurgulayan Güneri, pompaların özelliklerinden, pompa kullanırken dikkat edilecek noktalardan, teknik özelliklerinden, pompaların bileşenleri ve aksesuarlarından, ameliyat esnasında oluşabilecek komplikasyonlardan ve taşınabilir sistemlerden olan Lifebox sisteminden bahsetmiştir.Üsküdar Üniversitesi ve perfüzyon bölümü öğrencileri adına Perfüzyonistler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ali Çoban’a ve bu zorlu süreçte bizlere zaman ayıran perfüzyonist Ercan Güneri’ye teşekkür ederiz.Moderatör Dr. Öğr. Üyesi Zehra AkgünModeretör Yardımcısı Arş. Gör. Emel Erdeniz 

12 MAR 2021

Preop Hasta Hazırlığı

Perfüzyon Bölümünün bölüm içi etkinlikleri kapsamında 4. Semineri 12 Mart 2021 tarihinde saat 14:30’da gerçekleştirilmiştir.“Açık Kalp Cerrahisinde Preoperatif Değerlendirme ve Hazırlık” konulu seminerimize Perfüzyonistler Derneği üyesi Nuri Küçük Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden katılmıştır. Seminerde preoperatif değerlendirmenin multidisipliner bir çalışma olduğu, bu değerlendirmeyi kimlerin yaptığı, ne zaman yapıldığı, değerlendirme esnasında nasıl bir yol izleneceği, hastanın psikolojik olarak değerlendirilmesi, hastanın eğitimi, anksiyetenin giderilmesi için yapılan premedikasyonun önemi, hastanın fizik ve genel değerlendirilmesinin yansıra perifer kanülasyonu ve kanül seçiminin önemi vurgulanmıştır. Ayrıca hastanın kardio-vaskuler sisteminin, solunum sisteminin, metabolik ve endokrin sistemin nasıl değerlendirileceği, nörolojik-hematolojik ve farmakolojik olarak hastanın ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi konusunda Perfüzyonist Nuri Küçük ayrıntılı bilgiler vermiştir. Hastanın alışkanlıklarının önemi, ekstrakorporeal dolaşım öncesinde yapılan rutinler ile ileri komplike olgularda neler yapılması gerektiğine de değinmiştir.Perfüzyonistler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ali Çoban’ında aktif olarak katıldığı seminerimizde bizleri aydınlatan Nuri Küçük’e ve Perfüzyonistler Derneğine desteklerinden dolayı Üsküdar Üniversitesi ve Perfüzyon bölümü öğrencileri adına teşekkür ederiz.Moderatör Dr. Öğr. Üyesi Zehra AkgünModeretör Yardımcısı Arş. Gör. Emel Erdeniz

08 MAR 2021

Hemofiltrasyon ne zaman ve nasıl yapılır?

Sağlık Bilimleri Fakültesi Perfüzyon Bölümü 2020-2021 Eğitim-öğretim bahar yarıyılı 3. Semineri 8 Mart 2021 tarihinde saat 14:00’da zoom üzerinden yapılmıştır.Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden Perfüzyonistler Derneği üyesi Sabır Alkan Ukan seminerimize katılmıştır, “Hemofiltrasyon ne zaman ve nasıl yapılır ?“ konulu seminerle öğrencilerimizi aydınlatmıştır. Ukan homeostasisin ne olduğu, dengenin korunması, dengeyi bozan etkenler, mekanik eliminasyon sistemleri, hemodiyaliz, difüzyon, periton diyalizi, hemodilüsyon nedenleri, faydaları, hemodilüsyon ve enflamatuar yanıtları azaltma stratejileri, ekstrasellüler kaçış nedenleri, total vücut sıvısında artma, ultrafiltrasyonun hangi durumlarda kullanıldığı, endikasyonları, faydaları ve ultrafiltrasyon teknikleri hakkında bilgi vermiştir.Perfüzyonistler Derneği başkanı Ahmet Ali Çoban’ında katıldığı seminerimiz yoğun bir katılımla gerçekleştirilmiş olup, soruların yanıtlanmasıyla son bulmuştur. Katkılarından dolayı dernek başkanı ve Sabır Alkan Ukan’a Üsküdar Üniversitesi olarak teşekkür ederiz.Moderatör Dr. Öğr. Üyesi Zehra AkgünModeretör Yardımcısı Arş. Gör. Emel Erdeniz

05 MAR 2021

Air Oksijen Mikser

Sağlık Bilimleri Fakültesi Perfüzyon bölümü tarafından ve Perfüzyonistler Derneğinin destekleriyle ortaklaşa düzenlenen seminerlerimiz devam etmektedir.5 Mart 2021 tarihinde saat 14:00’da zoom üzerinden gerçekleştirilen seminerimize Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden Perfüzyonist Mehmet Hadi Çağlayan katılmıştır. Oksijen mikserleri ve bakımı hakkında bilgi veren Çağlayan, seminerde medikal gaz kaynakları, O2’ nin elde edilmesi, üretimi, O2  jeneratörünün çalışma prensiplerinden, O2 ve kuru havanın kullanılmasından, CPB’da, hipokapni-hiperkapni’de O2 ve hava miktarının ayarlanmasından ve CPB veya ECMO ile transportta nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsetmiştir.Yoğun öğrenci katılımıyla gerçekleşen bahar yarıyılının 2. semineri sorularının yanıtlanmasıyla son bulmuştur. Perfüzyonistler Derneği üyesi Mehmet Hadi Çağlayan’a verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz.Moderatör Dr. Öğretim üyesi Zehra AkgünModeratör Yrd. Arş. Gör. Emel Erdeniz

26 ŞUB 2021

Perfüzyon Bölüm Seminerleri

        26 Şubat 2021 tarihinde saat 14:00 da  Sağlık Bilimleri Fakültesi Perfüzyon bölümü tarafından bahar yarıyılının ilk semineri düzenlenmiştir.        Seminere Perfüzyonistler Derneği Yönetim kurulu başkanı Ahmet Ali Çoban katılmıştır.  BAŞKANA SOR başlığı altında yüksek bir katılımla  yapılan toplantı zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir. Toplantıda dernek başkanı Perfüzyonistler derneğinin ana hedeflerinden,   derneğin kuruluş sürecinden, hizmet içi eğitimlerden, yapılan çalışmalardan ve düzenlenen kongrelerden bahsetmiştir. Yaklaşık 1 saat süren toplantı öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla  son bulmuştur. Dernek başkanı Ahmet Ali Çoban’a katkılarından ve verdiği emekten dolayı teşekkür ederiz.Moderatör Dr. Öğretim Üyesi Zehra AkgünModeratör Yrd. Arş. Gör. Emel Erdeniz

27 ARA 2019

Perfüzyonist Kimdir? Nereden nereye...

Konuşmacı: Uzman Perfüzyonist Orhan ArasanKonu: Perfüzyonist kimdir? Nereden nereye...Yer: EMİR NEBİ 1 KONFERANS SALONUZaman: 27.12.201Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Zozan Güleken, Arş. Gör. Emel ErdenizDiğer Konuklar: Dr. Murat Çiçek, Dr. Okan Yurdakök  

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!