Ortez Protez Bölümü

Sektöre Yetkin Sağlık Personeli Kazandırıyoruz


Ortez Protez Bölümü Nedir?

Protez, eksik olan vücut uzuvlarını taklit edecek şekilde yapılmış aygıtlardır. Trafik kazaları, tren kazaları, iş kazaları, silahlı yaralanmalar, dolaşım bozuklukları, tümörler, nörolojik nedenler sonucu vücudun geri kalanının sağlığını korumak amacıyla hasar gören organ cerrahi olarak alınır. Bu organın fonksiyonunu ve şeklini taklit eden protezler bu organdan geriye kalan vücut boşluğuna yardımcı materyaller kullanılarak takılmaktadır.

Ortez ise, kaybolmuş ya da azalmış olan ekstremite veya gövde fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için, istenmeyen vücut hareketi veya açılaşmaları önlemek ya da ekstremite ve gövdeyi belirli pozisyonda desteklemek amacıyla kullanılan metal, deri, plastik gibi materyallerle yapılan araçlardır.

Temel Bilgilerin Yanında Yeni Teknolojileri de Öğretiyoruz 

Değişik nedenlerle kollarını ve bacaklarını kaybeden kişilere söz konusu uzvun ve işlevlerinin yerini tutabilecek protezler ile kas - iskelet ve sinir sistemini ilgilendiren patolojilerde ağrıyı azaltıcı, fonksiyonu artırıcı, sabitleyici, düzeltici ve destekleyici amaçlarla dayanıklı, estetik ve fonksiyonel ortezleri yapabilecek yetkinlikte sağlık profesyoneline her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi Ortez Protez Bölümünde temel bilimleri kullanarak, hastaya özel ortez protez tasarımı yapan, yeni malzeme ve teknolojileri kullanan ve bunların geliştirilmesinde etkin rol oynayan yetkin kişiler yetiştirilmektedir.

Ortez Protez Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?  

Ortez Protez Bölümünde verilen dersleri üçe ayırabiliriz. Bunların ilki anatomi, fizyoloji gibi temel sağlık bilimleri dersleridir. Bu dersler, sonraki yıllarda alacakları dersler için altyapı oluşturmaktadır. Bir diğeri mesleki bilgi ve becerilerini arttıran derslerdir. Ortez Protez Bilimi, Biyomekanik, Elektroteknoloji, Materyal Teknolojisi derslerini örnek verebiliriz. Ortez Protez uygulandıktan sonra rehabilitasyon süreci gerekmektedir. Bunun için müfredatımızda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon dersleri de vardır. Mesleki derslerin bir kısmında uygulama olduğu gibi dördüncü sınıfta Klinik Uygulama adı altında önceki yıllarda öğrendiği teorik bilgiyi uygulama dönüştürme fırsatı bulmaktadır. Üçüncü olarak üniversite ve genel kültürünü artıracak, sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak derslerdir. Üniversite Kültürü, Pozitif Psikoloji, Girişimcilik ve Proje Kültürü, İlk Yardım, Sağlık Sosyolojisi dersleridir.

Ortez Protez Bölümünün Çalışma Alanları Nelerdir?   

Ortez Protez mezunları, bu alanda atölyesi bulunan devlet ve özel hastanelerde, üniversitelerde ve kendilerine ait özel atölyelerde çalışabilmektedir. Bölümü tamamlayan mezunlar, özel sektör veya kendi özel işyerlerinde suni uzuv protezleri, gövde korseleri, kısa ve uzun yürüme cihazları ve benzeri yardımcı cihazları üretebilmektedir.Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!