Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

Ergoterapi Misyon ve Vizyon

Misyon

Ergoterapi Bölümümüz, öğrencilerin hem bilimsel araştırmalarda hem de alan çalışmalarında yer almalarına olanak sağlayacak bilgi ve becerileri kazanmalarını görev edinmiştir. Bu görevi yerine getirmek için bölümümüz sunduğu ders içi ve ders dışı programlarla öğrencilere; eleştirel düşünme, kişilerin günlük yaşam aktiviteleri üzerinde mesleki yetkinlik ve Ergoterapinin farklı alanlarında uzmanlaşabilmeleri için temel bilgi ve becerileri kazandırmaktadır.

Vizyon

Ergoterapi Bölümümüzün vizyonu; öğrencilerimizin, insanlar için rehabilitasyon hizmetlerinde bilimsel bilgiyi tanıyarak yararlanmalarını ve önemli yaşam olaylarına hem yerel hem de küresel düzeyde bilimsel, çağdaş değerlere dayalı yaratıcı çözümler geliştirilmesinde yer almalarını sağlamaktır. Ergoterapi bölümü olarak bilgiyi sentezleme, güçlü eleştirel düşünme, bireysel farklılıklara ve kültürlere saygı duyma kapasitesine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Stratejik Hedeflerimiz

Bölümümüzün kuruluşunda belirlenen hedefler doğrultusunda Strateji Geliştirme planlamamız şunlardır:

  • Öğrencilerin mesleki becerilerinin oluşması için ayrıntılı müfredat hazırlamak;
  • Derslerin verimini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak;
  • Öğrencilerimize dünya standartlarında eğitim vermek ve bunu etkileyecek iç ve dış faktörleri incelemek;
  • Bölümümüzün müfredatını ve sertifikalı eğitim programlarının hazırlanmasını koordine etmek;
  • Bölümümüzün ulusal ve uluslararası akademik alanlarda görünürlüğünü artırmak;
  • Uygulama sonuçlarını izlemek;
  • Bölüm içi koordinasyon ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak;
  • Bölüm içi kapasite araştırması yapmak;
  • Yıllık programın değerlendirme raporunu hazırlamak;
  • Bölümümüzün performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.


Stratejik Planımız

ERGOTERAPİ Bölümü Stratejik Planı -17.08.2018.pdf

Ergoterapi Bölümü Özgörevleri, Özülküleri, Paydaş Analizi, Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi, Yükseköğretim Sektörü ve Diğer Sektörlerin Analizi

Pdf için tıklayınız.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!