Dil ve Konuşma Terapisi Misyon ve Vizyon

MİSYON
Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Programı, öğrencilerine, yetkin öğretim elemanları tarafından yürütülen alana hazırlayıcı dersler ile onların gerekli donanımları ve deneyimleri edinmelerine yardımcı olan uzman dil ve konuşma terapistleri tarafından, adayların bilgili, temel becerileri edinmiş elemanlar olarak mesleğe katılımlarını sağlamak için, ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip dil ve konuşma terapistlerini yetiştirmek; ülkenin kısa ve uzun dönem ihtiyaçlarını karşılamak üzere dil ve konuşma bozuklukları ve terapisi alanına nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek.

VİZYON
Türkiye'de kültürel ve/veya dilsel olarak farklı bireyler ile başarılı bir şekilde çalışmaya hazır klinik, araştırma ve liderlik rolleri için yetiştirilmiş dil ve konuşma terapistlerini eğitmek üzere önde gelen ve aranılan bir program olmak.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!